Bronnen


1 Persoonlijke kennis.

2 Rijksarchief Den Bosch DTB, dtb 272.

3 Rijksarchief Den Bosch DTB.

4 internet genealogie, aangeleverd door G. Meeuwissen.

5 Rijksarchief Den Bosch DTB, Trouwgegevens.

6 Gemeente archief Rotterdam Huwelijksakten, Nr 803 index E7.

7 Gemeente archief Rotterdam Huwelijksakten, huwelijksacte nr 803 index E7.

8 Gemeente archief Rotterdam Bevolkingsregister, Gezinskaart 1900 (kopie).

9 Gemeente archief Rotterdam Bevolkingsregister, huwelijksakte.

10 Notarisakten, Weeskamer 572-273.

11 Gemeente archief Rotterdam Bevolkingsregister, Gezinskaart 1900.

12 internet genealogie, J. Jansen.

13 internet genealogie, info J. Jansen.

14 Gemeente archief Rotterdam DTP, RK boek 1615-1811 Geboorten.

15 internet genealogie, DTB rotterdam.

16 Persoonlijke kennis, A. Melk.

17 Gemeente archief Roterdam Geboorte-akten, akte 8479.

18 Persoonlijke kennis, A. Melk bidprentje.

19 Genlias.

20 Bidplaatjes, Kennis A.Melk. Aanwezig bij P.Melk.

21 internet genealogie, A. Breukel.

22 Gemeente archief Rotterdam Huwelijksakten, Index F23.

23 Gemeente archief Rotterdam Bevolkingsregister.

24 Gemeente archief Rotterdam Bevolkingsregister, Gezinskaart 1862-1880 index 499-1142.

25 Gemeente archief Rotterdam Bevolkingsregister, Gezinskaart 1862-1880 index 148-2016.

26 Gemeente archief Rotterdam Bevolkingsregister, Gezinskaart 332-133.

27 Gemeente archief Rotterdam.

28 Gemeente archief Rotterdam Huwelijksakten.

29 Gemeente archief Rotterdam Huwelijksakten, huwelijksakte.

30 Gemeente archief Roterdam Geboorte-akten, geboorteakte nr 1822 index C83.

31 Gemeente archief Rotterdam Huwelijksakten, nr 146 Index A135.

32 Gemeente archief Rotterdam Bevolkingsregister, gezinskaart 145-1417.

33 Rijksarchief Den Bosch Geboorte-akten, Geboorteakte nr 130 (geen kopie).

34 Gemeente archief Rotterdam, a84 nog na kijken.

35 Gemeente archief Roterdam Geboorte-akten, geboorteakte nr 195 index A-34 (kopie).

36 Gemeente archief Rotterdam Overlijdensakten, Overlijdensakte Index A173 nr 661.

37 Gemeente archief Rotterdam Huwelijksakten, huwelijksakte nr 748.

38 Gemeente archief Rotterdam Overlijdensakten, Nr 2442 index D90 (kopie).

39 Gemeente archief Rotterdam Bevolkingsregister, Gezinskaart 116-2393 (kopie).

40 Gemeente archief Rotterdam Huwelijksakten, huwelijkakte.

41 Gemeente archief Rotterdam Bevolkingsregister, Gezinskaart 116-2393.

42 Gemeente archief Rotterdam, register A142.

43 Gemeente archief Rotterdam, index C93.

44 Digitale stamboom, DTP stadstrouwen (kopie).

45 Gemeente archief Rotterdam Huwelijksakten, Huwelijksakte nr 373 (kopie).

46 Gemeente archief Rotterdam DTP, Doopregister gereformeerde gemeente.

47 Gemeente archief Rotterdam Overlijdensakten, overlijdensakte nr 2326 (kopie).

48 Gemeente archief Roterdam Geboorte-akten, geboorteakte Jacobus (kopie).

49 Notarisakten, Testament 31/469-473.

50 Gemeente archief Rotterdam Overlijdensakten, overlijdensakte nr 2326.

51 Gemeente archief Rotterdam Overlijdensakten, Overlijdensakte A113 nr 672 (kopie).

52 Gemeente archief Rotterdam Huwelijksakten, Huwelijksakt nr 97 (kopie).

53 Rijksarchief Den Bosch DTB, geboorteakte rk-boeken 1771-1810 (kopie).

54 Rijksarchief Den Bosch Overlijdenakten, overlijdensakte nr 83 (kopie).

55 Rijksarchief Den Bosch, Afkondigingsboeken huwelijk (kopie).

56 Rijksarchief Den Bosch Overlijdenakten, Nr 148 (kopie 43).

57 Rijksarchief Den Bosch Geboorte-akten, geboorteakte nr 136 (geen kopie).

58 Gemeente archief Rotterdam Bevolkingsregister, Gezinskaart 1850-1862 index 113-1614.

59 internet genealogie, info J. Jansen akte 1914.

60 Gemeente archief Rotterdam Bevolkingsregister, gezinskaart 1850-1862 index 113-1614.

61 Gemeente archief Rotterdam Bevolkingsregister, gezinskaart 1850-1862 index 113-1614.

62 Gemeente archief Rotterdam DTP, RK boek 1615-1811 geboorte.

63 Gemeente archief Rotterdam Overlijdensakten, Nr 3196 index D188 (kopie).

64 Gemeente archief Rotterdam Overlijdensakten, Nr 744 (kopie).

65 Digitale stamboom, Rotterdam.

66 Gemeente archief Rotterdam Huwelijksakten, huwelijksakte nr748.

67 Gemeente archief Rotterdam Overlijdensakten, nr 3196 index D188 (kopie).

68 Gemeente archief Rotterdam, Digitalestamboom.

69 Gemeente archief Roterdam Geboorte-akten, index d186.

70 Gemeente archief Rotterdam Overlijdensakten, Nr 3190 (kopie).

71 Gemeente archief Rotterdam Bevolkingsregister, gezinskaart index 148-2016.

72 Gemeente archief Rotterdam Overlijdensakten, Nr 3190 index D128 (kopie).

73 Gemeente archief Rotterdam Bevolkingsregister, gezinskaart 16-921.

74 Gemeente archief Roterdam Geboorte-akten, geboorteakte nr 3791 E136.

75 Digitale stamboom, DTB rotterdam trouwen gereformeerd (kopie).

76 Digitale stamboom, DTB Roterdam trouwen gereformeerd (kopie).

77 Digitale stamboom, DTB Rotterdam (kopie).

78 Gemeente archief Rotterdam Overlijdensakten, Overlijdensakte nr 3026 (kopie).

79 Gemeente archief Rotterdam Overlijdensakten, Overlijdensakte D64 (kopie).

80 Gemeente archief Rotterdam Bevolkingsregister, Gezinskaart 1862-1880 index 305-164.

81 Gemeente archief Rotterdam Overlijdensakten, Overlijdensakte index C93.

82 Gemeente archief Rotterdam Bevolkingsregister, Gezinskaart 1850-1862 index 113-1726.

83 Gemeente archief Rotterdam Overlijdensakten, Overlijdensakte index A136.

84 Gemeente archief Rotterdam Bevolkingsregister, gezinskaart 1862-1880 index 145-1417.

85 Gemeente archief Rotterdam Bevolkingsregister, gezinkaart 1862-1880 index 67-1846.

86 Gemeente archief Rotterdam Huwelijksakten, huwelijksakte nr 146.

87 Gemeente archief Rotterdam Bevolkingsregister, gezinskaart 1862-1880 index 67-1846.

88 Gemeente archief Rotterdam Overlijdensakten, Overlijdensakte index A173.

89 Gemeente archief Rotterdam Huwelijksakten, akte 645.

90 Gemeente archief Roterdam Geboorte-akten, B 61.

91 internet genealogie, H. Ooijkaas.

92 internet genealogie, info J. Jansen akte 345.

93 Gemeente archief Rotterdam, Gezinskaart 1862-1880 index 499-1142.

94 Rijksarchief Den Haag Huwelijksakten, Nr 19 (kopie).

95 Rijksarchief Den Haag Geboorte-akten, geboorteakte nr 49.

96 internet genealogie, Geboorteakte.

97 Rijksarchief Den Haag Huwelijksakten, Huwelijkakte nr 19.

98 Rijksarchief Den Haag Huwelijksakten, Nr 19.

99 Rijksarchief Den Bosch Geboorte-akten, Geboortekte nr 136 (geen kopie).

100 Rijksarchief Den Bosch DTB, Doopakte 1773-1794 RK no 6A (kopie).

101 Rijksarchief Den Bosch DTB, RK doopboeken 1745-1773 fol 52.

102 Rijksarchief Den Bosch Overlijdenakten, overlijdensakte dochter nr 148 (kopie).

103 Rijksarchief Den Bosch DTB, Ondertrouwakte Pieter en Maria 20-11-1774 (kopie) prot. 1747-1810 boek 16.

104 Rijksarchief Den Bosch DTB, (onder) trouwakte prot. 1747-1810 boek 16 (kopie).

105 Rijksarchief Den Bosch DTB, Huwelijksakte (kopie.

106 Rijksarchief Den Bosch DTB, Begraafboek 18 1778-1806 (kopie).

107 Rijksarchief Den Bosch Geboorte-akten, Rooms kath. Boeken 1748-1770.

108 Rijksarchief Den Bosch Geboorte-akten, Rooms kath. 1771-1810 (kopie).

109 Rijksarchief Den Bosch DTB, Rooms kath. boek Dorst 1675-1774.

110 Rijksarchief Den Bosch Overlijdenakten, Rooms Kath. boek 9A 1749-1790.

111 Rijksarchief Den Bosch DTB, Begraafboek 1778-1806 blz 56.

112 Gemeente archief Rotterdam DTP, Trouwen Gereformeerd.

113 Gemeente archief Rotterdam DTP, register der doden.

114 Notarisakten, weeskamer 563-161.

115 Notarisakten, Weeskamer 1744.

116 internet genealogie, Weeskamer 2-7-1744.

117 Digitale stamboom, DTP gereformeerd.

118 Gemeente archief Rotterdam DTP, dodenregister r'dam.

119 Gemeente archief Rotterdam DTP, Doden register r'dam.

120 Gemeente archief Rotterdam, Doopregister gereformeerde gemeente.

121 Gemeente archief Rotterdam Overlijdensakten, Index A86.

122 Gemeente archief Rotterdam Overlijdensakten, index A86.

123 Gemeente archief Rotterdam DTP, doden register r'dam.

124 Gemeente archief Rotterdam Huwelijksakten, Index A136.

125 Gemeente archief Rotterdam Overlijdensakten, Index B212.

126 Notarisakten, Testament.

127 internet genealogie, F. Kroes.

128 Gemeente archief Rotterdam DTP, Extract stads-trouw Rotterdam.

129 Gemeente archief Rotterdam Overlijdensakten, nr 136 Index A24 (kopie).

130 Rijksarchief Den Bosch DTB, boek 24.

131 Gemeente archief Roterdam Geboorte-akten, geboorteakte nr 2047 index C112.

132 Gemeente archief Rotterdam, index c 71.

133 Gemeente archief Rotterdam DTP, RK boek 1615-1811 Overlijden.

134 Gemeente archief Rotterdam DTP, RK boek 1615-1811 geboorte boek 86.

135 Notarisakten, Weeskamer 571-77.

136 Gemeente archief Rotterdam DTP, Extract stads-trouw r'dam boek 77.

137 Rijksarchief Den Bosch Geboorte-akten, Rooms kath 1771-1810 (kopie).

138 Rijksarchief Den Bosch Geboorte-akten, Rooms kath 1748-1770 (kopie).

139 Notarisakten, weeskamer 572-134.

140 Gemeente archief Rotterdam Overlijdensakten, index A86.

141 Digitale stamboom, Trouw gereformeerd.

142 Digitale stamboom.

143 Gemeente archief Rotterdam DTP, Doop gereformeerd.

144 Digitale stamboom, gereformeerd.

145 Gemeente archief Rotterdam DTP, Gereformeerd.

146 Gemeente archief Rotterdam DTP.

147 Gemeente archief Rotterdam DTP, gereformeerd trouwen.

148 Notarisakten, 1251 blz 1055-1060.

149 internet genealogie, Genealogie Krijgsman.

150 Gemeente archief Rotterdam Overlijdensakten, index b44.

151 Rijksarchief Den Bosch DTB, RK 1773-1794.

152 Gemeente archief Rotterdam DTP, Trouwen gereformeerd.

153 Gemeente archief Rotterdam DTP, Trouw gereformeerd.

154 Gemeente archief Rotterdam DTP, Trouwen gereformeerd.

155 Gemeente archief Rotterdam DTP, Trouwen gereformeerd.

156 Gemeente archief Rotterdam DTP, Trouwen gereformeerd.

157 Rijksarchief Den Haag DTP, distrikt 12 N 15 p-54.

158 Rijksarchief Den Haag DTP, distrikt 12.

159 Rijksarchief Den Haag DTP, districk 12 N 7 p 91.

160 Rijksarchief Den Haag Overlijdensakten.

161 Rijksarchief Den Haag DTP, Overlijdenakte.

162 Rijksarchief Den Haag DTP, distrikt 12 N 8 p 34.

163 Rijksarchief Den Haag DTP, distrikt 12 N 8 p 40.

164 Rijksarchief Den Haag DTP, distrikt 12 N 8 p 45.

165 internet genealogie, Genlias.

166 Gemeente archief Rotterdam Bevolkingsregister, Gezinskaart Nicolaas.

167 Rijksarchief Den Haag DTP.

168 Rijksarchief Den Haag DTP, distrikt 12 N 8 p 52.

169 Rijksarchief Den Haag DTP, distrikt 12 N 8 p 64.

170 Rijksarchief Den Haag DTP, distrikt 12 N 8 p 75.

171 Rijksarchief Den Haag DTP, distrikt 12 N 8 p 81.

172 internet genealogie, Huwelijksakte gouda nr 12 (kopie).

173 Rijksarchief Arnhem DTP, boek 717.2 (kopie).

174 Rijksarchief Den Haag Overlijdensakten, Overlijdensakte nr 31.

175 Rijksarchief Haarlem Huwelijkse bijlagen, Kopie.

176 internet genealogie, Huwelijksakte nr 12 (kopie).

177 Rijksarchief Den Haag, tien tafelen.

178 Rijksarchief Den Haag Huwelijksakten, Akte 8 (kopie).

179 Rijksarchief Den Haag Geboorte-akten, nr 1.

180 internet genealogie, RSnet.nl.

181 Rijksarchief Den Haag Geboorte-akten, nr. 1.

182 Rijksarchief Den Haag Huwelijksakten, huwelijksakte nr 19.

183 Rijksarchief Den Haag Overlijdensakten, akte 26 (kopie).

184 Rijksarchief Den Haag Geboorte-akten, Geboorteuittreksel nr 38.

185 Rijksarchief Den Haag Overlijdensakten, overlijdensakte.

186 Rijksarchief Den Haag Geboorte-akten, Geboorteakte 1841 nr 1 (kopie.

187 Rijksarchief Den Haag Geboorte-akten, nr 1 (kopie).

188 Rijksarchief Den Haag Geboorte-akten, geboorteakte.

189 Rijksarchief Den Haag Geboorte-akten, geboorteakte nr 65.

190 Rijksarchief Arnhem DTP, Rooms Katholiek 717.2.

191 Gemeente archief Rotterdam Overlijdensakten, akte 75.

192 internet genealogie, Nr 15 (kopie).

193 internet genealogie, Informatie Ter Aar.

194 internet genealogie, InformatieTer Aaar.

195 internet genealogie, informatie Ter Aar.

196 Rijksarchief Den Haag Overlijdensakten, Akte 46 zoon (kopie).

197 Rijksarchief Den Haag DTP, distrikt 12 1796-1812.

198 internet genealogie, informatie Ter Aar.

199 internet genealogie, informatie Ter Aar.

200 internet genealogie, informatie Ter Aar.

201 Rijksarchief Den Haag DTP, A 4-38.

202 Rijksarchief Den Haag DTP, Huwelijksakte (kopie).

203 Rijksarchief Den Haag Overlijdensakten, Akte 26 dochter (kopie).

204 Rijksarchief Den Haag DTP, distrikt 12 N 8 p 96.

205 Rijksarchief Den Haag DTP, Boek 1796 tot 1812.

206 Rijksarchief Den Haag Overlijdensakten, akte 42.

207 Rijksarchief Den Haag Huwelijkse bijlagen, huwelijk Cornelia.

208 Rijksarchief Den Haag DTP, AR 10-2.

209 Rijksarchief Den Haag DTP, Boek 1736-1775 alfen.

210 Rijksarchief Den Haag DTP, AR 10 2.

211 Rijksarchief Haarlem DTP, Kopie.

212 Rijksarchief Den Haag DTP, district 12 N-9-3.

213 Rijksarchief Den Haag DTP, distrikt 12 N 9-8.

214 Rijksarchief Den Haag DTP, 75-84-90.

215 Rijksarchief Den Haag DTP, districk 12 AR 9 p 126.

216 Rijksarchief Den Haag DTP, distrikt 12 AR 9 p 90.

217 internet genealogie, Leonard van Kessel.

218 Rijksarchief Den Haag DTP, distrikt 12 AR 9 p 75.

219 Rijksarchief Den Bosch Overlijdenakten.

220 Rijksarchief Den Haag DTP, distrikt 12 N 8 p 111.

221 Rijksarchief Den Haag DTP, distrikt 12 N 8 p 117.

222 Rijksarchief Den Haag DTP, districk 12 AR 9 p146.

223 Rijksarchief Den Haag DTP, distrikt 12 N 8 p 89.

224 Rijksarchief Den Haag DTP, districk 12 AR 9 p 97.

225 Rijksarchief Den Haag DTP, districk 12 AR 9 p 118.

226 Rijksarchief Den Haag DTP, districk 12 AR 9 p 151.

227 Rijksarchief Den Haag DTP, districk 12 AR 9 p 157.

228 Rijksarchief Den Haag DTP, districk 12 AR 9 p 167.

229 Rijksarchief Den Haag DTP, districk 12 AR 10 p 38.

230 Rijksarchief Den Haag DTP, districk 12 AR 10 p 51.

231 Rijksarchief Den Haag DTP, districk 12 AR 10 p 65.

232 Rijksarchief Den Haag DTP, districk 12 AR 10 p 74.

233 Rijksarchief Den Haag DTP, districk 12 AR 10 p 96.

234 Rijksarchief Den Haag DTP, districk 12 AR 12 p 151.

235 Rijksarchief Den Haag DTP, districk 12 AR 9 p 148.

236 Rijksarchief Den Haag DTP, districk 12 AR 9 p 7.

237 Rijksarchief Den Haag DTP, districk 12 AR 9 p 20.

238 Rijksarchief Den Haag DTP, districk 12 AR 9.

239 Rijksarchief Den Haag DTP, districk 12 AR 10 p 84.

240 Rijksarchief Den Haag DTP, districk 12 AR 14 p 28.

241 Rijksarchief Den Haag DTP, districk 12 AR 9 p 101.

242 Rijksarchief Den Haag DTP, districk 12 AR 9 p 113.

243 Rijksarchief Den Haag DTP, districk 12 AR 9 p 152.

244 Rijksarchief Den Haag DTP, districk 12 AR 9 p 163.

245 Rijksarchief Den Haag DTP, districk 12 AR 9 p 155.

246 Rijksarchief Den Haag DTP, districk 12 AR.

247 Rijksarchief Den Haag DTP, districk 12 N 13 p 21 (import).

248 Rijksarchief Den Haag DTP, districk 12 N 31 p 3.

249 Rijksarchief Den Haag DTP, districk 12 N 31.

250 Rijksarchief Den Haag DTP, districk 12 N 7 p 73.

251 Rijksarchief Den Haag DTP, districk 12 N 7 p 75.

252 Rijksarchief Den Haag DTP, districk 12 N 7 p 79.

253 Rijksarchief Den Haag DTP, districk 12 N 7 p 81.

254 Rijksarchief Den Haag DTP, AR 10 6 p 55.

255 internet genealogie, Op basis van patroniemen.

256 internet genealogie, A3 p 7.

257 Rijksarchief Den Haag DTP, A 3 p 19.

258 Rijksarchief Den Haag DTP, A 3 p 54.

259 Rijksarchief Den Haag DTP, Al 18 p 48.

260 internet genealogie, info J. Jansen akte g53-1262.

261 Rijksarchief Den Haag DTP, A3 P 39.

262 Rijksarchief Den Haag DTP, gok.

263 Rijksarchief Den Haag DTP, K 2 p 54.

264 Gemeente archief Rotterdam Bevolkingsregister, Gezinskaart.

265 internet genealogie, E. Kinwel.

266 Gemeente archief Rotterdam Bevolkingsregister, Gezinskaart Nicolaas Wouterus.Startpagina | Inhoudsopgave | Achternamen | Naamlijst

Deze webpagina werd gemaakt op 7 Juni 2017 met Legacy 7.5 van Millennia