Bronnen


1 DTB Blanken (DTB e.d. Krommenie).

2 Impost Trouwen/Overlijden: Register van de Gaarder van de aangife voor de impost op het trouwen of het begraven.

3 Staatsboek ORA 1491.

4 Genlias Overlijden 1811-1950.

5 DTB Blanken en genlias overlijden 1811-1950.

6 ORA 1494, fo. 84v.

7 Staatsboek ORA 1490.

8 ORA 1483, fo. 89v.

9 ORA 1484, fo. 28.

10 ORA 1490, fo. 157.

11 ORA 1485, fo. 6.

12 ORA 1484, fo. 27.

13 ORA 1484, fo. 76v.

14 Staatsboek ORA 1493.

15 Staatsboek ORA 1494.

16 ORA 1494, fo. 145.

17 ORA 1494, fo. 145v.

18 ORA 1485, fo. 97.

19 Staatsboek ORA 1492.

20 ORA 1495, fo. 46.

21 ORA 1490, fo. 10.

22 Impost Trouwen.

23 ORA 1484, fo. 73.

24 ORA 1486, fo. 57.

25 ORA 1485, fo. 94.

26 ORA 1487, fo. 31.

27 Staatsboek ORA 1487-1488.

28 ORA 1487, fo. 31.

29 ORA 1484, fo. 85.

30 ORA 1484, fo. 91, 98, 113.

31 ORA 1484, fo. 85 en ORA 1485, fo. 13.

32 ORA 1485, fo. 13.

33 Impost en ORA 1495, fo. 11 verso.

34 Staatsboek ORA 1495.

35 Mail van G. van Dok.

36 Krommeniedijk Lidmaten Geref. 1750-1811.

37 ORA 1487, fo. 136.

38 ORA 1487, fo. 110.

39 Staatsboek ORA 1489.

40 ORA 1489, fo. 89.

41 ORA 1488, fo. 88.

42 ORA 1484, fo. 137 en ORA 1485, fo. 10.

43 ORA 1485, fo. 10.

44 ORA 1485, fo. 10.

45 ORA 1487, fo. 182.

46 DG, Impost 2-7-1750 en ORA 1494, fo. 205.

47 KR Doopsgezind 1766-1813 (Fam. Search).

48 ORA 1492, fo. 133.

49 ORA 1494, fo. 9v.

50 ORA 1495, fo. 22, Ora 1495 folio 22.

51 ORA 1495, fo. 22.

52 Impost en ORA 1495, fo. 211.

53 ORA 1487, fo. 154.

54 ORA 1487, fo. 153.

55 ORA 1485, fo. 108.

56 ORA 1489, fo. 119.

57 ORA 1489, fo. 119.

58 Impost en ORA 1492, fo. 168v.

59 ORA 1488, fo. 97.

60 Impost en ORA 1492, fo. 168v, 28-9-1729.

61 ORA 1492, fo. 168v.

62 ORA 1483, fo. 37.

63 ORA 1495, fo. 45.

64 ORA 1483, fo. 68.

65 ORA 1492, fo. 68.

66 DG en Impost 8-1-1781.

67 DG en Impost 5-1-1760.

68 ORA 1483, fo. 65.

69 ORA 1485, fo. 1.

70 ORA 1484, fo. 35.

71 ORA 1483, fo. 35.

72 ORA 1489, fo. 54.

73 ORA 1488, fo. 70.

74 ORA 1486, fo. 53.

75 ORA 1493, fo. 177.

76 Impost en ORA 1493, fo. 64.

77 ORA 1493, fo. 64.

78 ORA 1490, fo. 135.

79 Impost en voogd.

80 ORA 1490, folio 213.

81 ORA 1485, fo. 46.

82 ORA 1484, fo. 82 en ORA 1485, fo. 46.

83 BS overlijden.

84 ORA 1494, fo. 90.

85 ORA 1495, fo. 55.

86 Doopsgezind (DG).

87 DG en Impost 20-3-1752.

88 Impost en DG.

89 ORA 1488 fo. 44.

90 ORA 1489, fo. 34.

91 ORA 1494, fo. 13.

92 ORA 1495, fo. 23.

93 ORA 1488, fo. 51.

94 ORA 1488, fo. 52.

95 Impost en ORA 1488, fo. 52.

96 ORA 1495, fo. 29.

97 KR oud kath. TR-OV 1764-1851 Inv 21.

98 ORA 1493, fo. 63, VOC.

99 ORA 1485, fo. 62.

100 Overlijdensakte.

101 ORA 1488, fo. 141.

102 ORA 1488, fo. 141.

103 ORA 1490, fo. 221.

104 Impost en ORA 1494, fo. 200.

105 DG en Impost.

106 DG, Impost 12-1-1782 en ORA 1495, fo. 192.

107 DG en Impost 8-5-1798.

108 DG en Impost 21-8-1803.

109 ORA 1489, fo. 73.

110 Impost en ORA 1494, fo. 160.

111 DG en Impost 5-12-1742.

112 ImpostMet haar kind in den arm, Jacob Jansz.

113 ORA 1487.

114 DG en Impost 30-11-1776.

115 ORA 1495, fo. 8.

116 ORA 1494. fo. 16.

117 ORA 1494, fo. 16v.

118 ORA 1489, fo. 50.

119 Impost en ORA 1493, fo. 170.

120 ORA 1493, fo. 163v en ORA 1494, fo. 56.

121 ORA 1493, fo. 40.

122 Impost en ORA 1493, fo. 155.

123 ORA 1493, fo. 155.

124 ORA 1494, fo. 137v.

125 Impost en ORA 1493, fo. 127.

126 ORA 1486, fo. 15.

127 ORA 1486, fo. 15.

128 ORA 1489, fo. 6.

129 ORA 1485, fo. 60.

130 Internet genealogie aangeleverd, T. v. Ooik.

131 ORA 1485, fo. 75.

132 voogdbenoemingen.

133 ORA 1487, fo. 78.

134 voogdbenoemingen en ORA 1487, fo. 196.

135 Impost en ORA 1490, fo. ca. 222.

136 Dopen.

137 impost, voogdbenoeming.

138 Impost en voogdbenoeming 9-9-1722, ORA 1491, fo. 107.

139 voogdbenoeming 21-9-1746.

140 Impost vermoedelijk en voogdbenoeming.

141 Impost en ORA 1492, fo. 3v.

142 Impost en ORA 1493, fo. 70.

143 ORA 1483, fo. 58.

144 ORA 1488, fo. 83.

145 ORA 1484, fo. 70.

146 ORA 1483, fo. 91.

147 ORA 1483, fo. 73v.

148 ORA 1483, fo. 73.

149 ORA 1487, fo. 134.

150 ORA 1487, fo. 134.

151 ORA 1489, fo. 25.

152 ORA 1483, fo. 17.

153 ORA 1483, fo. 59.

154 ORA 1493, fo. 86v.

155 ORA 1494, fo. 82v.

156 ORA 1487, fo. 179.

157 ORA 1487, fo. 98.

158 ORA 1486, fo. 39.

159 Impost en ORA 1492, fo. 163v.

160 DG en Impost 9-11-1750.

161 DG, Impost 13-5-1755 en ORA 1494, fo. 208v.

162 ORA 1487, fo. 206.

163 ORA 1489, fo. 32.

164 ORA 1486, fo. 73.

165 ORA 1490, fo. 71.

166 ORA 1493, fo. 76.

167 ORA 1487, fo. 46.

168 ORA 1487, fo. 46, 70.

169 ORA 1486, fo. 50.

170 ORA 1488, fo. 55, ORA 1487, fo. 112.

171 ORA 1487, fo. 112.

172 Impost, DG en ORA 1494, fo. 94.

173 Koppeling Antje.

174 ORA 1489, fo. 64.

175 ORA 1490, fo. 49.

176 ORA 1486, fo. 76.

177 ORA 1486, fo. 76.

178 ORA 1485, fo. 128.

179 ORA 1485, fo. 66.

180 ORA 1485, fo. 153.

181 ORA 1483, fo. 91v.

182 ORA 1483, fo. 54.

183 Doodboek.

184 Impost Westzaan.

185 ORA 1493, fo. 48.

186 ORA 1493, fo. 29.

187 Impost en ORA 1494, fo. 67v.

188 ORA 1494, fo. 67v.

189 ORA 1484, fo. 72.

190 ORA 1485, fo. 69.

191 ORA 1484, fo. 72.

192 voogdbenoeming 8-7-1682.

193 ORA 1485, fo. 69.

194 ORA 1483, fo. 31, ORA 1483, fo. 31.

195 DTB Blanken (DTB e.d. Krommenie), huwelijken.

196 Impost (ca. 12.1741 Staatboek 1494 folio 47.

197 ORA 1485, fo. 7.

198 ORA 1485, fo. 73.

199 ORA 1484, fo. 16.

200 ORA 1486, fo. 18.

201 ORA 1488, fo. 47.

202 ore 1488, fo. 47.

203 Impost en ORA 1488, fo. 47.

204 ORA 1483, fo. 47.

205 ORA 1487, fo. 93.

206 ORA 1492, fo. 75v.

207 ORA 1487, fo. 56.

208 ORA 1486, fo. 22.

209 ORA 1486, fo. 47.

210 Internet genealogie aangeleverd, T. van Ooik.

211 ORA 1490, fo. 55.

212 ORA 1490, fo. 55: 9-7-1721 meerderjarig.

213 ORA 1484, fo. 32, 33.

214 ORA 1486, fo. 31.

215 voogdbenoemingen en ORA 1487, fo. 200.

216 Voogdbenoeming 10-2-1666 en ORA 1487, fo. 52.

217 ORA 1487, fo. 52 en doopboek.

218 ORA 1489, fo. 22 en voogdbenoemingen.

219 ORA 1493, fo. 82.

220 Impost en ORA 1494, fo. 62v.

221 ORA 1495, fo. 3v.

222 Impost en ORA 1496, fo. 65.

223 ORA 1493, fo. 73.

224 ORA 1494, fo. 85v.

225 Assendelft RK Klapper tot 1811 (ongecontroleerd), Odulphus kerk 1750-1810.

226 Assendelft Dopen Katholiek inv 7-8.

227 ORA 1485, fo. 161.

228 ORA 1485, fo. 8.

229 ORA 1490, fo. 244: zonder kinderen.

230 Impost en ORA 1493, fo. 179.

231 ORA 1495, fo. 196.

232 ImpostEn kint Cornelis Clase.

233 ORA 1485, fo. 58.

234 ORA 1485, fo. 58.

235 Impost en ORA 1494, fo. 182.

236 ORA 1487, fo. 73.

237 Impost en ORA 1494, fo. 226.

238 Impost en ORA 1494, fo. 226, ORA 1495, fo. 80.

239 ORA 1493, fo. 194.

240 ORA 1492, fo. 175.

241 DG, Impost 28-5-1755, Voogdbenoemingen en ORA 1494, fo. 224.

242 ORA 1487, fo. 140.

243 Impost en ORA 1492, fo. 141.

244 Impost en ORA 1490, fo. 177.

245 ORA 1489, fo. 1, ORA 1490, fo. 72.

246 ORA 1489, fo. 78.

247 Impost en ORA 1494, fo. 34.

248 ORA 1493, fo. 127.

249 ORA 1492, fo. 23v.

250 ORA 1492, fo. 22.

251 ORA 1494. folio 223.

252 ORA 1490, fo. 225.

253 Impost en ORA 1494, fo. 161.

254 ORA 1492, fo. 94.

255 Impost en ORA 1494, fo. 165.

256 Impost en ORA 1495, fo. 182.

257 Impost en ORA 1491, fo. 11.

258 Impost en ORA 1495, fo. 263.

259 ORA 1484, fo. 127 en ORA 1485, fo. 39.

260 ORA 1485, fo. 29.

261 ORA 1487, fo. 177.

262 ORA 1488, fo. 127.

263 ORA 1484, fo. 95 en ORA 1485, fo. 38.

264 ORA 1486, fo. 83.

265 ORA 1494, fo. 127.

266 ORA 1484, fo. 84.

267 ORA 1485, fo. 3.

268 ORA 1484, fo. 45.

269 ORA 1484, fo. 45 en ORA 1484, fo. 117v.

270 ORA 1484, fo. 84 en ORA 1485, fo. 3.

271 Doopboek en ORA 1485, fo. 3.

272 doopboek en ORA 1485, fo. 3.

273 ORA 1483, fo. 29.

274 ORA 1483, fo. 76.

275 Impost en ORA 1494, fo. 223v.

276 Rechthuis.

277 ORA 1483, fo. 24.

278 Impost en ORA 1492, fo. 151.

279 DG en Impost 31-8-1776.

280 DG en Impost 19-1-1758.

281 Impost en ORA 1494, folio 203.

282 ORA 1493, fo. 160.

283 ORA 1494, fo. 75.

284 ORA 1495, fo. 300.

285 ORA 1484, fo. 55.

286 ORA 1484, fo. 55v.

287 ORA 1483, fo. 62.

288 ORA 1488, fo. 62.

289 ORA 1488, fo. 121.

290 Impost en ORA 1491, fo. 140.

291 ORA 1488, fo. 126.

292 ORA 1483, fo. 53v.

293 ORA 1483, fo. 41.

294 ORA 1494, fo. 198.

295 ORA 1485, fo. 164.

296 Impost en ORA 1494, fo. 17.

297 ORA 1483, fo. 14.

298 ORA 1488, fo. 89.

299 ORA 1487, fo. 1.

300 ORA 1485, fo. 95.

301 ORA 1495, fo. 195v.

302 ORA 1484, fo. 51.

303 ORA 1485, fo. 19.

304 ORA 1484, fo. 55v en ORA 1485, fo. 19.

305 ORA 1484 fo. 55v.

306 ORA 1485, fo. 39.

307 ORA 1483, fo. 27v.

308 ORA 1485, fo. 35.

309 ORA 1486, fo. 66.

310 Impost en ORA 1492, fo. 161.

311 voogdbenoeming 2-4-1681.

312 ORA 1486, fo. 42.

313 ORA 1487, fo. 89.

314 ORA 1484, fo. 46.

315 ORA 1484, fo. 31v.

316 ORA 1487, fo. 108.

317 ORA 1487, fo. 108.

318 ORA 1486, fo. 84.

319 ORA 1486, fo. 90. ORA 1486, fo. 90

320 ORA 1486, fo. 90.

321 ORA 1486, fo. 44.

322 ORA 1487, fo. 86.

323 ORA 1483, fo. 80.

324 ORA 1483, fo. 80v.

325 ORA 1487, fo. 19.

326 ORA 1483, fo. 6.

327 ORA 1488, fo. 32.

328 ORA 1487, fo. 142.

329 ORA 1486, fo. 51.

330 ImpostTot Assendelft overleden.

331 Impost en ORA 1492, fo. 66.

332 ORA 1492, fo. 66.

333 ORA 1490, fo. 179.

334 ORA 1488, fo. 13.

335 Impost , ORA 1493, fo. 178 en voogdbenoeming 28-5-1738.

336 ORA 1484, fo. 60.

337 ORA 1483, fo. 23.

338 ORA 1485, fo. 157.

339 ORA 1484, fo. 64v.

340 Impost en ORA 1494, fo. 68.

341 ORA 1488, fo. 4.

342 ORA 1488, fo. 4.

343 ORA 1490, fo. 215.

344 ORA 1488, fo. 78.

345 ORA 1492, fo. 84.

346 Impost en ORA 1490, fo. 233.

347 ORA 1493, fo. 57.

348 Impost en ORA 1495, fo. 121.

349 Impost en ORA 1494, folio 127v.

350 ORA 1493, fo. 57.

351 ORA 1489, fo. 45.

352 ORA 1487, fo. 130.

353 ORA 1485, fo. 56.

354 Impost en ORA 1494, fo. 105.

355 ORA 1494, fo. 98.

356 ORA 1490, fo. 12.

357 Impost en ORA 1494, fo. 225v.

358 Impost en ORA 1494, fo. 36.

359 Impost en ORA 1496, fo. 57.

360 Impost en ORA 1494, fo. 30.

361 ORA 1494, fo. 30.

362 Krommenie.

363 ORA 1495, fo. 10.

364 ORA 1487, fo. 41.

365 ORA 1487, fo. 127.

366 ORA 1489, fo. 70.

367 Impost en ORA 1494, fo. 84v.

368 ORA 1494, fo. 216.

369 Impost en ORA 1494, fo. 206.

370 ORA 1494, fo. 190.

371 RK.

372 Impost en ORA 1493, fo. 28.

373 Impost begraven van zijn moeder.

374 ORA 1494, fo. 211v.

375 ORA 1495, fo. 6.

376 ORA 1493, fo. 85.

377 DG en impost 1-1-1757.

378 Impost, DG en ORA 1495, fo. 3.

379 ORA 1495, fo. 3.

380 DG en Impost 20-7-1769.

381 ORA 1493, fo. 180.

382 Impost en ORA 1495, fo. 106.

383 ORA 1495, fo. 206.

384 ORA 1494, fo. 14.

385 ORA 1495, fo. 62.

386 ORA 1494, fo. 2.

387 Huwelijks proclamatiŽn (door Lourens Veer schout en huwelijkscommissariste Akersloot).30 Maij 1795 ingewilligd de huwelijks geboden van Pieter Bakker, jm: en Antje Pieters Hartland jd: beyden alhier om ingevolge de ordonnantie van agt tot agt dagen te gaan en wel het eerste den 31 Maij 1795, twede den 7 juny, derde den 14 do. daaraanvolgende.n Antje Pieters Hartland jd: beyden alhier om ingevolge de ordonnantie van agt tot agt dagen te gaan en wel het eerste den 31 Maij 1795, twede den 7 juny, derde den 14 do. daaraanvolgende.

388 ORA 1490, fo. 139.

389 Impost en ORA 1493, fo. 147.

390 ORA 1493, fo. 147.

391 ORA 1495, fo. 234.

392 Impost en ORA 1493, fo. 147v.

393 ORA 1489, fo. 68.

394 ORA 1489, fo. 68.

395 Impost en doopboek Krommeniedijk 3-12-1769.

396 Impost en doopboek.

397 vader in de voorleden zomer overleden.

398 ORA 1494, fo. 217v.

399 ORA 1486, fo. 17.

400 ORA 1486, fo. 17.

401 ORA 1486, fo. 1.

402 ORA 1485, fo. 4.

403 ORA 1483, fo. 93.

404 ORA 1485, fo. 38.

405 ORA 1485, fo. 92.

406 ORA 1485, fo. 12.

407 ORA 1484, fo. 30v.

408 ORA 1484, fo. 40.

409 ORA 1485, fo. 33.

410 ORA 1484, fo. 151.

411 ORA 1484, fo. 29v.

412 Impost, ORA 1487, fo. 136.

413 ORA 1487, fo. 74.

414 ORA 1486, fo. 33.

415 ORA 1486, fo. 33.

416 ORA 1485, fo. 70.

417 ORA 1492, fo. 30.

418 ORA 1484, fo. 1.

419 ORA 1486, fo. 75.

420 ORA 1487, fo. 13.

421 ORA 1484, fo. 49v.

422 ORA 1485, fo. 27.

423 ORA 1486, fo. 5.

424 ORA 1489, fo. 40, 42.

425 ORA 1484, fo. 120.

426 ORA 1488, fo.10.

427 ORA 1488, fo. 11.

428 Voogdbenoemingen inv 1479 t/m 1482.

429 ORA 1484, fo. 82.

430 ORA 1486, fo. 32.

431 ORA 1485, fo. 25.

432 ORA 1484, fo. 75v, 150 en ORA 1485, fo. 25.

433 ORA 1486, fo. 43.

434 Impost en ORA 1493, fo. 115.

435 ORA 1487, fo. 83.

436 ORA 1487, fo. 85.

437 ORA 1488, fo. 106.

438 Impost en ORA 1493, fo. 132.

439 DG, Impost 31-10-1763 en ORA 1494, fo. 49v.

440 DG en Impost 14-11-1741.

441 DG en ORA 1494, fo. 49.

442 dopen dochter.

443 ORA 1487. folio 103.

444 ORA 1485, fo. 88.

445 ORA 1494, fo. 117.

446 ORA 1486, fo. 48.

447 Impost en ORA 1493, fo. 164.

448 ORA 1493, fo. 114.

449 Kerk.

450 ORA 1493, fo. 72.

451 ORA 1693, fo. 72.

452 Impost en voogdbenoemingen nichtje Trijntje Cornelis.

453 Impost, voogdbenoemingen.

454 ORA 1488, fo. 118.

455 ORA 1483, fo. 81.

456 ORA 1484, fo. 3v.

457 ORA 1490, fo. 183.

458 ORA 1493, fo. 108.

459 Impost en ORA 1489, fo. 112.

460 Impost en ORA 1489, fo. 112.

461 Impost en ORA 1494, fo. 215v.

462 ORA 1488, fo. 92.

463 ORA 1488, fo. 92.

464 ORA.

465 aktedatum.

466 ORA 1483, fo. 64.

467 ORA 1484, fo. 29.

468 ORA 1484, fo. 7.

469 ORA 1493, fo. 205.

470 ORA 1483, fo. 21v.

471 ORA 1484, fo. 25v.

472 voogdbenoemingen 12-12-1696.

473 ORA 1487, fo. 66.

474 ORA 1493, fo. 20.

475 Impost en ORA 1493, fo. 20.

476 ORA 1485, fo. 31.

477 ORA 1485, fo. 99.

478 ORA 1483, fo. 17v.

479 ORA 1486, fo. 40.

480 ORA 1487, fo. 128.

481 ORA 1487, fo. 128.

482 ORA 1483, fo. 51v.

483 ORA 1489, fo. 114.

484 ORA 1484, fo. 111.

485 ORA 1484, fo. 97.

486 ORA 1484, fo. 67, 67v.

487 ORA 1484, fo. 67.

488 ORA 1484, fo. 67v (jaar niet vermeld).

489 ORA 1495, fo. 202.

490 ORA 1495, fo. 202v.

491 ORA 1487, fo. 58.

492 ORA 1484, fo. 39.

493 ORA 1487, fo. 95, 97.

494 ORA 1487, fo. 95.

495 ORA 1483, fo. 55.

496 ORA 1485, fo. 106.

497 ORA 1484, fo. 65.

498 ORA 1485, fo. 36.

499 ORA 1485, fo. 59.

500 ORA 1484, fo. 77.

501 ORA 1484, fo. 109 en ORA 1485, fo. 5.

502 ORA 1487, fo. 198.

503 ORA 1485, fo. 23.

504 ORA 1495, fo. 5v.

505 Doopboek.

506 ORA 1485, fo. 136.

507 ORA 1493, fo. 93.

508 Impost en ORA 1488, fo. 60.

509 ORA 1490, fo. 162.

510 ORA 1487, fo. 59.

511 ORA 1489, fo. 22, 9-12-1693.

512 ORA 1487, fo. 200.

513 DG en Impost 23-1-1771.

514 Impost 14-10-1757, DG en ORA 1494, fo. 221v.

515 DG en ORA 1494, fo. 221v.

516 DG en Impost 5-3-1787.

517 ORA 1486, fo. 59.

518 ORA 1486, fo. 64.

519 ORA 1493, fo. 1.

520 ORA 1484, fo. 49.

521 ORA 1488, fo. 49.

522 ORA 1488, fo. 49.

523 ORA 1490, fo 19.

524 ORA 1484, fo. 50.

525 ORA 1484, fo. 23.

526 Impost en ORA 1493, fo. 88.

527 ORA 1485, fo. 19.

528 ORA 1487, fo. 125.

529 ORA 1485, fo. 159.

530 ORA 1485, fo. 5.

531 ORA 1484, fo. 139.

532 ORA 1484, fo. 21.

533 ORA 1487, fo. 72.

534 ORA 1483, fo. 63.

535 ORA 1490, fo. 152.

536 ImpostEn zijn kind Neeltje Cornelis.

537 ORA 1495, fo. 26v.

538 Impost en ORA 1494, fo. 5.

539 Impost en ORA 1490, fo. 211.

540 ORA 1488, fo. 17.

541 ORA 1487, fo. 10.

542 ORA 1487, fo. 187.

543 ORA 1485, fo. 30.

544 ORA 1487, fo. 131.

545 ORA 1488, fo. 66.

546 ORA 1484, fo. 118 en ORA 1485, fo. 21.

547 ORA 1485, fo. 21.

548 ORA 1483, fo. 34v.

549 ORA 1487, fo. 101.

550 ORA 1490, fo. 110.

551 ORA 1484, fo. 10v.

552 ORA 1484, fo. 9v.

553 ORA 1484, fo. 132, 154.

554 ORA 1485, fo. 102.

555 ORA 1484, fo. 12.

556 ORA 1483, fo. 86.

557 Impost en ORA 1494, folio 155.

558 ORA 1485, fo. 91.

559 ORA 1486, fo. 30.

560 ORA 1485, fo. 107 (brief 3-12-1642).

561 ORA 1485, fo. 11.

562 ORA 1485, fo. 48.

563 ORA 1485, fo. 11.

564 ORA 1485, fo. 49.

565 ORA 1485, fo. 49, 109.

566 ORA 1487, fo. 65.

567 ORA 1489, fo. 36.

568 ORA 1487, fo. 64.

569 ORA 1486, fo. 35.

570 ORA 1488, fo. 27.

571 Impost en ORA 1488, fo. 27.

572 Impost en ORA 1492, fo. 168.

573 ORA 1487, fo. 100.

574 ORA 1486, fo. 65.

575 ORA 1489, fo. 87.

576 ORA 1492, fo. 115.

577 ORA 1491, fo. 17, 21.

578 DG en Impost 29-1-1774.

579 Impost en ORA 1489, fo. 47.

580 Impost en ORA 1493, fo. 65.

581 ORA 1494, fo. 151.

582 voogdbenoemingen 18-6-1738.

583 ORA 1488, fo. 112.

584 ORA 1486, fo. 13 en ORA 1486, fo. 52.

585 ORA 1486, fo. 13.

586 ORA 1486, fo. 52.

587 Impost en ORA 1494, fo. 54.

588 ORA 1494, fo. 54.

589 ORA 1488, fo. 110.

590 Impost en voogdbenoemingen.

591 ORA 1491, fo. 7.

592 Impost en ORA 1494, fo. 110, 152.

593 ORA 1494, fo. 148v.

594 Impost en ORA 1494, fo. 148v.

595 Aantekening bij doop en ORA 1495, fo. 19.

596 Impost en ORA 1495, fo. 95.

597 Impost.

598 ORA 1489, fo. 75.

599 Impost en ORA 1489, fo. 75.

600 Impost en ORA 1494, fo. 181.

601 ORA 1484, fo. 16v.

602 ORA 1484, fo. 40 en ORA 1485, fo. 33.

603 ORA 1486, fo. 12.

604 ORA 1486, fo. 25.

605 ORA 1486, fo. 88.

606 ORA 1485, fo. 114 (brief 27-5-1643).

607 ORA 1487, fo. 158.

608 ORA 1489, fo. 85.

609 voogdbenoeming.

610 Impost en ORA 1490, fo. 53.

611 ORA 1487, fo. 35.

612 ORA 1487, fo. 2.

613 ORA 1487, fo. 133.

614 ORA 1488, fo. 38.

615 ORA 1492, fo. 6.

616 ORA 1485, fo. 140.

617 ORA 1485, fo. 43.

618 KR oud kath. dopen 1765-1812 Inv 20.

619 ORA 1483, fo. 84v.

620 ORA 1484, fo. 88.

621 ORA 1484, fo. 88v.

622 Impost en ORA 1493, fo. 182.

623 ORA 1485, fo. 61.

624 ORA 1483, fo. 72.

625 ORA 1484, fo. 96.

626 ORA 1485, fo. 151.

627 ORA 1485, fo. 22.

628 ORA 1483, fo. 30.

629 Impost en ORA 1494, fo. 230v.

630 ORA 1494, fo. 230 verso.

631 ORA 1494, folio 230v.

632 ORA 1484, fo. 35v.

633 ORA 1494, fo. 55.

634 Eigen Database.

635 ORA 1494, fo. 89.

636 Impost en ORA 1492, fo. 133.

637 Impost en voogdbenoemingen 13-10-1723.

638 voogdbenoeming 21-6-1756.

639 ORA 1483, fo. 10 e.v.

640 ORA 1483, fo. 10.

641 ORA 1484, fo. 32.

642 ORA 1492, fo. 82.

643 ORA 1489, fo. 18.

644 NGV Weesp, Wouda uit Krommeniedijk, samengesteld door O. Louw en M. Louw-Ris.

645 ORA 1485, fo. 53.

646 ORA 1484, fo. 85 en ORA 1485, fo. 53.

647 ORA 1484, fo. 86 en ORA 1485, fo. 53.

648 ORA 1484, fo. 8.

649 ORA 1484, fo. 112 en ORA 1485, fo. 20.

650 ORA 1484, fo. 112.

651 DG en Impost 12-11-1749.

652 DG en Impost 20-4-1748.

653 DG en Impost 21-11-1794.

654 ORA 1485, fo. 20.

655 ORA 1484, fo. 111 en ORA 1485, fo. 20.

656 ORA 1484, fo. 42.

657 ORA 1486, fo. 85.

658 ORA 1486, fo. 85 en ORA 1487, fo. 33.

659 DG en Impost 9-12-1777.

660 DG en Impost 12-12-1764.

661 ORA 1486, fo. 61.

662 ORA 1488, fo. 36.

663 ORA 1489, fo. 40.

664 ORA 1488, fo. 75.

665 ORA 1496, fo. 19, 90.

666 ORA 1484, fo. 36.

667 ORA 1484, fo. 57.

668 ORA 1487, fo. 205.

669 Impost en aantekening bij doop Hendrik 16-9-1708.

670 Impost en ORA 1490, fo. 40.

671 ORA 1487, fo. 71.

672 Impost en ORA 1493, fo. 5 e.v.

673 Impost en ORA 1494, fo. 211.

674 haar suster.

675 BS Krommenie overlijden.

676 ORA 1484, fo. 56.

677 ORA 1487, fo. 48.

678 ORA 1485, fo. 24.

679 ORA 1487, fo. 100.

680 ORA 1483, fo. 50.

681 ORA 1486, fo. 23.

682 ORA 1485, fo. 83.

683 ORA 1485, fo. 83.

684 ORA 1487, fo. 67.

685 Vermelding bij doop van zijn kind 30-10-1605.

686 Impost en ORA 1494, fo. 142.

687 ORA 1494, fo. 142.

688 Impost en ORA 1495, fo. 192.

689 ORA 1490, fo. 120.

690 ORA 1494, fo. 108.

691 ORA 1484, fo. 13v.

692 ORA 1493, fo. 120.

693 Impost.

694 ORA 1493, fo. 189.

695 Impost en ORA 1494, fo. 189.

696 ORA 1486, fo. 74.

697 ORA 1486, fo. 74.

698 ORA 1483, fo. 4.

699 ORA 1483, fo. 5.

700 ORA 1483, fo. 20.

701 ORA 1483, fo. 20v.

702 Impost en ORA 1490, fo. 217.

703 ORA 1490, fo. 11.

704 Impost en voogdbenoeming 8-5-1726.

705 ORA 1483, fo. 92v.

706 ORA 1484, fo. 89 en ORA 1485, fo. 23.

707 ORA 1484, fo. 89.

708 ORA 1490, fo. 83.

709 Historisch genootschap Crommenie.

710 ORA 1490, fo. 84.

711 ORA 1483, fo. 78.

712 ORA 1484, fo. 148.

713 ORA 1484, fo. 148 en ORA 1485, fo. 55.

714 ORA 1484, fo. 2.

715 ORA 1483, fo. 44.

716 ORA 1487, fo. 118.

717 ORA 1485, fo. 90.

718 ORA 1484, fo. 74, ORA 1485, fo. 34.

719 ORA 1483, fo. 49.

720 ORA 1487, fo. 109.

721 dopen en ORA 1487, fo. 184.

722 ORA 1494, fo. 62.

723 Impost en ORA 1494, fo. 62.

724 ORA 1487, fo. 124.

725 Impost en ORA 1487, fo. 124.

726 Impost en ORA 1495, fo. 270.

727 ORA 1494, fo. 86, 177.

728 ORA 1494, fo. 89v.

729 Impost en ORA 1494, fo. 118.

730 ORA 1494, fo. 156.

731 Impost en ORA 1494, fo. 157.

732 ORA 1492, fo. 121.

733 DG en Impost 23-4-1789.

734 DG en Impost 27-12-1780.

735 DG en Impost 30-7-1809.

736 DG en Impost 25-2-1761.

737 ORA 1485, fo. 74.

738 ORA 1489, fo. 83.

739 ORA 1489, fo. 4.

740 Notarisacten, ORA 1489, fo. 4.

741 ORA 1487, fo. 37.

742 ORA 1493, fo. 68.

743 ORA 1490, fo. 79.

744 ORA 1494, fo. 41.

745 ORA 1494, fo. 41.

746 ORA 1485, fo. 57.

747 ORA 1493, fo. 96.

748 voogdenbenoeming 28-4-1717.

749 ORA 1486, fo. 57.

750 ORA 1486, fo. 57 en ORA 1487, fo. 87.

751 ORA 1488, fo. 67.

752 ORA 1490, fo. 250.

753 Impost en ORA 1493, fo. 42.

754 ORA 1493, fo. 42.

755 voogdbenoeming 12-1-1707 en 17-2-1712.

756 Impost en voogdbenoeming 17-2-1712.

757 voogdbenoeming 29-3-1702.

758 ORA 1488, fo. 76.

759 Impost en ORA 1488, fo. 77.

760 Impost en ORA 1492, fo. 33.

761 ORA 1492, fo. 35.

762 ORA 1492, fo. 34.

763 DG en Impost 28-1-1751.

764 ORA 1487, fo. 43.

765 ORA 1494, fo. 138.

766 Impost hier gestorven.

767 Impost en ORA 1495, fo. 44.

768 Impost en ORA 1494, fo. 139.

769 DG en Impost 11-8-1786.

770 ORA 1494, fo. 47.

771 ORA 1495, fo. 9.

772 ORA 1485, fo. 45.

773 ORA 1484, fo. 70v en ORA 1485, fo. 45.

774 ORA 1485, fo. 45.

775 ORA 1484, fo. 71 en ORA 1485, fo. 45.

776 ORA 1484, fo. 71.

777 ORA 1485, fo. 76.

778 voogdbenoeming 20-4-1695, ORA 1489, fo. 58.

779 ORA 1486, fo. 69.

780 ORA 1489, fo. 110.

781 ORA 1487, fo. 122.

782 ORA 1484, fo. 53.

783 ORA 1484, fo. 53v.

784 ORA 1485, fo. 47.

785 ORA 1487, fo. 120.

786 ORA 1484, fo. 34.

787 ORA 1487, fo. 166.

788 Impost en ORA 1490, fo. 110 e.v.

789 ORA 1490, fo. 188.

790 Impost en ORA 1493, fo. 121.

791 ORA 1493, fo. 184.

792 Impost en ORA 1493, fo. 184.

793 Impost en ORA 1495, fo. 174.

794 Impost en ORA 1495, fo. 14v.

795 ORA 1493, fo. 74v.

796 Impost en ORA 1495 fo. 134, 148.

797 Staatsboek ORA 1496.

798 Impost en Voogdbenoeming 22-9-1772, ORA 1495 Folio 134.

799 Weesboek 1495 folio 134.

800 ORA 1489, fo. 44.

801 Trouwen NG.

802 ORA 1487, fo. 26.

803 Impost en ORA 1496, fo. 38.

804 Impost en ORA 1495, fo. 99.

805 Schepenen.

806 ORA 1488, fo. 40.

807 ORA 1488, fo. 40.

808 Impost en fo. 3, ORA 1489, fo. 12.

809 DG en Impost 28-3-1761.

810 ORA 1494, fo. 4.

811 ORA 1492, fo. 82.

812 Impost en ORA 1495, fo. 56.

813 Impost en ORA 1492, fo. 70.

814 ORA 1492, fo. 70.

815 ORA 1495, folio 108.

816 Impost en ORA 1492, fo. 106 en ORA 1494, fo. 68v.

817 ORA 1493, fo. 71.

818 ORA 1490, fo. 199.

819 Impost en ORA 1493, fo. 191v.

820 ORA 1493, fo. 191v.

821 ORA 1489, fo. 98.

822 DG en Impost 2-2-1751.

823 DG en Impost 9-5-1764 (!).

824 DG en Impost 7-1-1782.

825 ORA 1493, fo. 109.

826 Impost en ORA 1492, fo. 138.

827 Impost en ORA 1492, fo. 138.

828 Impost en ORA 1494, fo. 148.

829 ORA 1493, fo. 148.

830 ORA 1494, fo. 50v.

831 Impost en ORA 1491, fo. 74, 30-4-1721.

832 Impost en ORA 1491, fo. 74.

833 ORA 1491, fo. 74.

834 ORA 1486, fo. 45.

835 ORA 1484, fo. 63.

836 ORA 1493, fo. 56.

837 ORA 1493, fo. 56, 60.

838 ORA 1493, fo. 60.

839 ORA 1487, fo. 196.

840 ORA 1487, fo. 152.

841 ORA 1489, fo. 96.

842 ORA 1489, fo. 96.

843 ORA 1489, fo. 115.

844 ORA 1489, fo. 115.

845 ORA 1486, fo. 63.

846 Impost en ORA 1493, fo. 177v.

847 ORA 1483, fo. 25.

848 ORA 1484, fo. 37.

849 ORA 1484, fo. 74.

850 ORA 1495, fo. 4v.

851 ORA 1495, fo. 5.

852 ORA 1495, fo. 4v.

853 ORA 1495, fo. 5: VOC, kamer Amsterdam.

854 ORA 1489, fo. 66.

855 ORA 1490, fo. 143.

856 trouwen kerk.

857 ORA 1495, fo. 19.

858 Impost en ORA 1490, fo. 11.

859 ORA 1485, fo. 167.

860 ORA 1493, fo. 173.

861 Impost Begraven.

862 ORA 1488, fo. 98.

863 ORA 1485, fo. 34.

864 DG en Impost 26-10-1750.

865 ORA 1486, fo. 3.

866 Impost en ORA 1490, fo. 216.

867 Impost en ORA 1492, fo. 131.

868 DG en Impost 27-12-1769.

869 ORA 1494, fo. 65.

870 ORA 1485, fo. 124.

871 ORA 1483, fo. 90 en ORA 1484, fo. 5.

872 ORA 1483, fo. 89.

873 ORA 1486, fo. 46.

874 Impost en ORA 1494, fo. 186.

875 Impost en ORA 1493, fo. 139.

876 ORA 1494, fo. 4.

877 ORA 1493, fo. 80.

878 ORA 1494, fo. 51.

879 Dopen en ORA 1494, fo. 68.

880 Impost en ORA 1495, fo. 158.

881 ORA 1492, fo. 54.

882 ORA 1492, fo. 60.

883 ORA 1487, fo. 115.

884 ORA 1484, fo. 41 en ORA 1485, fo. 41.

885 ORA 1487, fo. 15.

886 ORA 1490, fo. 69.

887 ORA 1487, fo. 156.

888 ORA 1493, fo. 102.

889 ORA 1487, fo. 158.

890 ORA 1487, fo. 97.

891 ORA 1484, fo. 87 en ORA 1485, fo. 9.

892 ORA 1484, fo. 44.

893 Transport 21-6-1668. Guurtje Dirks wede. Jan Claesz Backer ..

894 ORA 1487, folio 103.

895 ORA 1487, fo. 200.

896 Voogdbenoemingen 9-6-1694.

897 ORA 1489, fo. 38.

898 ORA 1494, fo. 195.

899 ImpostOp den dam in den banne van Uijtgeest overleden.

900 ORA 1484, fo. 69.

901 Impost en ORA 1492, fo. 36v.

902 ORA 1492, fo. 36v.

903 ORA 1483, fo. 87.

904 ORA 1494, fo. 109.

905 ORA 1484, fo. 76 en ORA 1485, fo. 18.

906 ORA 1484, fo. 76.

907 Impost en ORA 1492, fo. 130.

908 ORA 1488, fo. 95.

909 ORA 1488, fo. 22.

910 ORA 1488, fo. 22.

911 DTB Wormer inv 19 RK - WV inv 17 RK 1724-1812.

912 Impost begraven westzaan klapper.

913 Internet/Mail aangeleverd door, G. van Dok.

914 DTB gegevens koog/zaandijk.

915 Marian Louw:Overlijden Westzaan 1811-1950 voor Genlias (nog niet gecontroleerd).

916 DTB 't Kalf Katholiek.

917 Gegevens Westzaan.

918 Van Papier naar Digitaal; transcriptie van W. v.d. Hoeven.

919 ORA 1493, fo. 74.

920 ORA 1488, fo. 45.

921 ORA 1488, fo. 46.

922 Impost en ORA 1494, fo. 3.

923 ORA 1494, fo. 3v.

924 ORA 1494, fo. 3.

925 ORA 1496, fo. 33.

926 ORA 1484, fo. 14v.

927 ORA 1487, fo. 160.

928 ORA 1484, fo. 9.

929 ORA 1484, fo. 124 en ORA 1485, fo. 29.

930 ORA 1484, fo. 68 en ORA 1485, fo. 29.

931 ORA 1484, fo. 124.

932 ORA 1484, fo. 59.

933 ORA 1484, fo. 126, Bron. ORA 1484, fo. 126.

934 ORA 1484, fo. 126.

935 Impost, ORA 1494, fo. 196 en ORA 1495, fo. 121v.

936 ORA 1493, fo. 167.

937 Impost en ORA 1495, fo. 199.

938 Impost (vermoedelijke datum).

939 DG en Impost 23-2-1760.

940 Impost en ORA 1495, fo. 24v.

941 Aangever ovl. broer's vrouw en ORA 1494, fo. 106.

942 ORA 1493, fo. 169.

943 ORA 1485, fo. 103.

944 ORA 1484, fo. 140.

945 ORA 1485, fo. 63.

946 ORA 1484, fo. 140 en ORA 1485, fo. 63.

947 ORA 1484, fo. 140.

948 ORA 1485, fo. 65.

949 ORA 1487, fo. 162.

950 ORA 1484, fo. 54.

951 ORA 1485, fo. 42.

952 ORA 1484, fo. 92 en ORA 1485 fo. 12.

953 ORA 1484, fo. 92.

954 ORA 1487, fo. 54.

955 ORA 1487, fo. 57.

956 Impost en ORA 1495, fo. 68.

957 Impost en ORA 1495, fo. 97.

958 Westzaan Dopen Gereformeerd 1625-1811 (Blanken).

959 Dopen NG en ORA 1495, fo. 34.

960 ORA 1493, fo. 156.

961 ORA 1483, fo. 2.

962 Impost en ORA 1492, fo. 38.

963 Impost en ORA 1495, fo. 190.

964 Impost, ORA 1489, fo. 116 en ORA 1490, fo. 153.

965 Impost en ORA 1489, fo. 154.

966 ORA 1487, fo. 208.

967 Internet genealogie aangeleverd, guenther.schauer.

968 ORA 1486, fo. 16.

969 voogbenoemingen.

970 ORA 1484, fo. 48.

971 ImpostBarent Barentse op blok voor de bruijd.

972 Aantekening bij doop Aaltje 13-8-1634.

973 ORA 1485, fo. 82.

974 ORA 1488, fo. 60.

975 ORA 1488, fo. 61.

976 ORA 1494, fo. 219.

977 ORA 1485, fo. 106.

978 ORA 1486, fo. 29.

979 ORA 1484, fo. 30.

980 ORA 1484, fo. 14.

981 ORA 1493, fo. 139.

982 Impost en ORA 1494, fo. 37.

983 ORA 1494, fo. 37.

984 ORA 1483, fo. 52.

985 Impost en ORA 1494, fo. 229.

986 ORA 1483, fo. 1.

987 ORA 1493, fo. 114.

988 ORA 1486, fo. 67.

989 DG en Impost 21-1-1801.

990 ORA 1489, fo. 30.

991 ORA 1489, fo. 31.

992 ORA 1495, fo. 96.

993 Gemeentearchief Zaandam DTB, klapper trouwen westzaan.

994 ORA 1485, fo. 147.

995 ORA 1485, fo. 119.

996 Omtrent een uur na 't ontfangen van 't H. Doopzel gestorven.

997 ORA 1494, fo. 120.

998 ORA 1487, fo. 171.

999 ORA 1484, fo. 47.

1000 ORA 1484, fo. 43.

1001 ORA 1484, fo. 43.

1002 DG en Impost 13-2-1759.

1003 DG en Impost 29-3-1758.

1004 ORA 1485, fo. 149.

1005 ORA 1485, fo. 149 en ORA 1486, fo. 20.

1006 ORA 1486, fo. 20.

1007 ORA 1486, fo. 87.

1008 ORA 1487, fo. 204.

1009 Impost en ORA 1494, fo. 32.

1010 ORA 1483, fo. 16.

1011 ORA 1488, fo. 109.

1012 ORA 1490, fo. 127.

1013 ORA 1483, fo. 69.

1014 ORA 1494, fo. 190(191).

1015 Staatboek Weeskamer inv. 1484, folio 12.

1016 Impost en ORA 1495, fo. 192v.

1017 ORA 1495, fo. 192v.

1018 ORA 1484, fo. 106 en ORA 1485, fo. 30.

1019 ORA 1487, fo. 69.

1020 ORA 1485, fo. 148.

1021 ORA 1485, fo. 148 en ORA 1487, fo. 39.

1022 ORA 1486, fo. 82.

1023 ORA 1490, fo. 109.

1024 ORA 1484, fo. 101.

1025 ORA 1485, fo. 114.

1026 Dopen en ORA 1493, fo. 65.

1027 ORA 1485, fo. 141.

1028 ORA 1493, fo. 204.

1029 Impost en ORA 1490, fo. 158.

1030 ORA 1487, fo. 105.

1031 ORA 1486, fo. 41.

1032 ORA 1487, fo. 116.

1033 Internet genealogie aangeleverd, G. Schauer.

1034 ORA 1483, fo. 33.

1035 ORA 1484, fo. 70v en ORA 1485, fo. 25.

1036 ORA 1484, fo. 75.

1037 ORA 1488, fo. 85.

1038 dopen Krommeniedijk 4-11-1753.

1039 de vader den 3de Novembris overleden, om wiens ziekte de H. doop dus lange is uitgestelt.ge is uitgestelt.

1040 ORA 1484, fo. 9, geen jaar vermeld.

1041 ORA 1485, fo. 17.

1042 ORA 1484, fo. 115.

1043 ORA 1486, fo. 56.

1044 ORA 1484, fo. 115 en ORA 1485, fo. 17.

1045 ORA 1485, fo. 14.

1046 ORA 1484, fo. 144 en ORA 1485, fo. 14.

1047 ORA 1487, fo. 173.

1048 ORA 1486, fo. 27.

1049 Impost en ORA 1494, fo. 85.

1050 ORA 1486, fo. 70.Op de Busch overleden.

1051 ORA 1486, fo. 70.

1052 ORA 1485, fo. 44.

1053 ORA 1494, fo. 1.

1054 ORA 1494, fo. 15.

1055 ORA 1485, fo. 168.

1056 Impost en ORA 1495, fo. 52.

1057 ORA 1495, fo. 52.

1058 ORA 1488, fo. 58.

1059 Vermelding bij doopinschrijving 23-5-1616.

1060 ORA 1486, fo. 54.

1061 ORA 1484, fo. 107.

1062 ORA 1484, fo. 58.

1063 ORA 1485, fo. 40.

1064 Impost en ORA 1494, fo. 35.

1065 Impost en ORA 1488, fo. 39.

1066 ORA 1492, fo. 69.

1067 ORA 1485, fo. 137.

1068 Impost en ORA 1493, fo. 27.

1069 ORA 1493, fo. 27.

1070 Impost en ORA 1490, fo. 253, en ORA 1492, fo. 12.

1071 ORA 1490, fo. 253.

1072 ORA 1492, fo. 18.

1073 ORA 1492, fo. 22.

1074 ORA 1490, fo. 255.

1075 Impost en ORA 1496, fo. 36.

1076 ORA 1496, fo. 8.

1077 Impost en ORA 1495, folio 36.

1078 ORA 1493, fo. 158.

1079 ORA 1494, fo. 112.

1080 ORA 1493, fo. 209.

1081 Impost en ORA 1494, fo. 146.

1082 ORA 1486, fo. 49.

1083 ORA 1495, fo. 44.

1084 ORA 1487, fo. 179.

1085 ORA 1495, fo. 128.

1086 ORA 1494, fo. 132v.

1087 ORA 1494, fo. 34.

1088 ORA 1493, fo. 186.

1089 ORA 1488, fo. 81.

1090 ORA 1483, fo. 70.

1091 ORA 1495, fo. 51.

1092 ORA 1494, fo. 176.

1093 DG en Impost 19-6-1800.

1094 ORA 1495, fo. 123.

1095 ORA 1495, fo. 123v.

1096 Impost en ORA 1494, fo. 113.

1097 ORA 1494, fo. 113.

1098 ORA 1494 en DG.

1099 DG en Impost 22-1-1795 (!).

1100 ORA 1485, fo. 159, eigenaar land.

1101 ORA 1486, fo. 56.

1102 ORA 1490, fo. 121.

1103 Impost en ORA 1494, fo. 38.

1104 ORA 1487, fo. 24.

1105 ORA 1487, fo. 28 en 29.

1106 ORA 1487, fo. 75.

1107 voogdbenoemingen 6-5-1711.

1108 Impost 24-4-1751.

1109 ORA 1492, fo. 101.

1110 ORA 1489, fo. 15.

1111 ORA 1489, fo. 15, 17-6-1699.

1112 ORA 1493, fo. 49.

1113 DG en Impost 5-5-1775.

1114 Dopen en ORA 1495, fo. 26v.

1115 ORA 1484, fo. 130.

1116 ORA 1492, fo. 72.

1117 DG en Impost 10-11-1764.

1118 Impost Krommenie.

1119 ORA 1490, fo. 33.

1120 ORA 1489, fo. 62 en ORA 1490, fo. 33.

1121 ORA 1493, fo. 69.

1122 Impost en ORA 1494, fo. 13v.

1123 Impost en ORA 1493, fo. 188v.

1124 ORA 1493, fo. 188v.

1125 ORA 1488, fo. 71.

1126 DG en Impost 27-3-1790.

1127 Impost en ORA 1493, fo. 153.

1128 ORA 1492, fo. 93.

1129 ORA 1493, fo. 4.

1130 ORA 1484, fo. 100.

1131 ORA 1485, fo. 16.

1132 Impost en ORA 1493, fo. 138.

1133 ORA 1486, fo. 11.

1134 ORA 1494, fo. 46.

1135 Impost en ORA 1494, fo. 46.

1136 ORA 1486, fo. 80.

1137 ORA 1486, fo. 80.

1138 ORA 1484, fo. 132.

1139 DG en Impost 14-5-1763.

1140 ORA 1491, fo. 108.

1141 Impost en ORA 1493, fo. 185.

1142 ORA 1488, fo. 114.

1143 Impost en ORA 1494, fo. 136.

1144 ORA 1494, fo. 136.

1145 ORA 1495, fo. 68.

1146 ORA 1493, fo. 92.

1147 ORA 1494, fo. 139.

1148 Impost en ORA 1494, fo. 40.

1149 DG en Impost 24-9-1750, ORA 1494, fo. 129.

1150 Impost KrommenieEn kint Sijtje Dirks. Tot Assendelft overleden.

1151 ORA 1492, fo. 28.

1152 ORA 1492, fo. 29v.

1153 Impost en ORA 1492, fo. 98.

1154 ORA 1492, fo. 98.

1155 Notarisakten/Staatboeken ORA 1485-1496.

1156 ORA 1495, fo. 43.

1157 ORA 1489, fo. 40, 41.

1158 ORA 1493, fo. 128.

1159 Impost en ORA 1496, folio 19.

1160 ORA 1494, fo. 39.

1161 Impost en ORA 1493, fo. 171.

1162 Impost en ORA 1494, fo. 91 en 124 e.v.

1163 ORA 1487, fo. 106.

1164 Impost en ORA 1494, fo. 26.

1165 ORA 1493, fo. 200.

1166 Impost en ORA 1493, fo. 187v.

1167 DG Krommeniedijk.

1168 DG Krommeniedijk en impost 2-12-1807.

1169 ORA 1495, fo. 5v.

1170 ImpostEn kint Aeltje Pieters.

1171 Impost en ORA 1495, fo. 105.

1172 ORA 1490, fo. 181. Verstandelijk gehandicapt.

1173 ORA 1494, fo. 164.

1174 Impost KrommenieTot Assendelft overleden.

1175 DG en Impost 3-5-1765.

1176 ImpostOm tot Oostgraftdijk te begraven.

1177 Impost en ORA 1495, fo. 104.

1178 ORA 1492, fo. 156.

1179 ORA 1493, fo. 138.

1180 Impost en ORA 1494, fo. 220v.

1181 ORA 1485, fo. 96.

1182 ORA 1488, fo. 77.

1183 ORA 1489, fo. 56.

1184 ORA 1489, fo. 57.

1185 ORA 1483, fo. 82.

1186 ORA 1483, fo. 82.

1187 ORA 1486, fo. 77.

1188 ORA 1486, fo. 8.

1189 ORA 1484, fo. 105.

1190 ORA 1484, fo. 105v.

1191 ORA 1488, fo. 134.

1192 Impost en ORA 1488, fo. 134.

1193 ORA 1490, fo. 226.

1194 ORA 1490, fo. 229.

1195 ORA 1485, fo. 67.

1196 ORA 1492, fo. 53.

1197 Impost en ORA 1490, fo. 6.

1198 Impost en ORA 1490, fo. 6.

1199 ORA 1489, fo. 28.

1200 Impost begraven moeder.

1201 ORA 1490, fo. 178.

1202 ORA 1491, fo. 86.

1203 DG en impost 20-8-1751.

1204 ORA 1489, fo. 60.

1205 Impost en ORA 1494, fo. 60.

1206 ORA 1488, fo. 59.

1207 ORA 1487, fo. 45.

1208 ORA 1487, fo. 60.

1209 ORA 1486, fo. 58.

1210 ORA 1487, fo. 62.

1211 ORA 1488, fo. 105.

1212 ORA 1493, fo. 56.

1213 ORA 1493, fo. 56, 62.

1214 ORA 1489, fo. 85.

1215 ORA 1492, fo. 39.

1216 ORA 1493, fo. 155v.

1217 ORA 1483, fo. 56 en ORA 1484, fo. 6.

1218 ORA 1487, fo. 90.

1219 ORA 1488, fo. 72.

1220 ORA 1488, fo. 131?.

1221 Ora 1486, fo. 37.

1222 ORA 1487, fo. voor 182.

1223 ORA 1490, fo. 124.

1224 Impost en ORA 1494, fo. 197.

1225 ORA 1494, fo. 197.

1226 ORA 1493, fo. 195.

1227 ORA 1483, fo. 94v.

1228 ORA 1495, folio 46.

1229 ORA 1488, folio 7.

1230 ORA 1488, fo. 7.

1231 ORA 1484, fo. 3.

1232 ORA 1494, fo. 137.

1233 ORA 1488, fo. 111.

1234 DG en Impost 10-6-1758.

1235 DG en Impost 19-6-1769.

1236 ORA 1485, fo. 104.

1237 ORA 1494, fo. 212.

1238 ORA 1494, fo. 212.

1239 Impost en ORA 1494, fo. 44.

1240 ORA 1487, fo. 202.

1241 ORA 1494, fo. 33.

1242 ORA 1486, fo. 71.

1243 ORA 1485, fo. 2.

1244 ORA 1485, fo. 138.

1245 ORA 1485, fo. 2.

1246 ORA 1483, fo. 61.

1247 Impost 30-10-1754.

1248 ORA 1494, fo. 141.

1249 ORA 1494, fo. 141.

1250 ORA 1484, fo. 83.

1251 ORA 1490, fo. 88.

1252 ORA 1488, fo. 55.

1253 ORA 1495, fo. 47.

1254 ORA 1493, fo. 122.

1255 Gerecht.

1256 Impost en ORA 1495, fo. 49.

1257 Impost en ORA 1494, fo. 85v.

1258 Notarisacten.

1259 Notarisacten, ORA 1486, fo. 72.

1260 Impost en ORA 1490, fo. 38.

1261 ORA 1487, fo. 123.

1262 ORA 1487, fo. 123.

1263 ORA 1484, fo. 66 en ORA 1485, fo. 37.

1264 ORA 1485, fo. 37.

1265 ORA 1494, fo. 24.

1266 Impost en ORA 1493, fo. 78v.

1267 Impost en ORA 1493, fo. 104.

1268 ORA 1493, fo. 105.

1269 ORA 1493, fo. 104.

1270 Impost en ORA 1494, fo. 214.

1271 Impost en volgens voogdbenoeming 27-2-1732.

1272 ImpostDe dogter van d'vrou Gerrit Snijer.

1273 ORA 1487, fo. 44.

1274 Voogdbenoemingen 11-3-1691.

1275 ORA 1494, fo. 230.

1276 Impost en ORA 1494, fo. 230.

1277 ORA 1487, fo. 17.

1278 ORA 1488, fo. 132.

1279 ORA 1488, fo. 132, 137.

1280 ORA 1488, fo. 137.

1281 WV Overlijden samengesteld door R.Bont.

1282 Genlias.

1283 Impost en ORA 1495, fo. 210, 239.

1284 Impost en ORA 1492, fo. 123.

1285 Internet genealogie aangeleverd, http://geneadutch.nl/.

1286 Impost en ORA 1494, fo. 106.

1287 ORA 1494, fo. 106.

1288 Impost en ORA 1494, fo. 50.

1289 ORA 1494, fo. 50.

1290 Impost en ORA 1494, fo. 127v.

1291 Impost en ORA 1495, fo. 37.

1292 Impost en ORA 1495, folio 272 verso.

1293 Impost en ORA 1496, fo. 46.

1294 ORA 1495, fo. 37.

1295 ORA 1492, fo. 10.

1296 ORA 1484, fo. 15.

1297 ORA 1493, fo. 110.

1298 Impost Trouwen/Overlijden: Register van de Gaarder van de aangife voor de impost op het trouwen of het begraven, Impost.

1299 Notarisacten, ORA 1492 fo 105.

1300 ORA 1493, fo. 18.

1301 ORA 1488, fo. 24.

1302 ORA 1490, fo. 205.

1303 ORA 1483, fo. 84.

1304 ORA 1486, fo. 34.

1305 ORA 1485, fo. 61.

1306 ORA 1486, fo. 2.

1307 ORA 1493, fo. 85v.

1308 ORA 1486, fo. 6.

1309 ORA 1490, fo. 2.

1310 Aantekening bij doopinschrijving 2-11-1625.

1311 ORA 1490, fo. 74.

1312 ORA 1488, fo. 102.

1313 ORA 1483, fo. 4, in 1600 onmondig.

1314 ORA 1484, fo. 24v.

1315 ORA 1484, fo. 26.

1316 ORA 1483, fo. 11.

1317 ORA 1483, fo. 49v.

1318 ORA 1488, fo. 95.

1319 ORA 1485, fo. 122.

1320 ORA 1493, fo. 87.

1321 DG en Impost 24-1-1783.

1322 ORA 1489, fo. 111.

1323 ORA 1492, fo. 105.

1324 Impost en ORA 1492, fo. 105.

1325 ORA 1486, fo. 55.

1326 ORA 1486, fo. 10.

1327 Impost en ORA 1493, fo. 161.

1328 ORA 1493, fo. 161.

1329 ORA 1494, fo. 93.

1330 ORA 1494, fo. 93.

1331 ORA 1494, fo. 161.

1332 Internet genealogie aangeleverd, H. Elsinga.

1333 ORA 1495, fo. 140v.

1334 ORA 1493, fo. 133.

1335 Impost en aantekening bij doop Sijtje 20-1-1709.

1336 DG Krommeniedijk en ORA 1495, fo. 70.

1337 Impost en DG Krommeniedijk.

1338 ORA 1486, fo. 79.

1339 ORA 1490, fo. 201.

1340 ORA 1490, fo. 86.

1341 ORA 1486, fo. 38.

1342 ORA 1486, fo. 68 en 81.

1343 DG en Impost 16-5-1750.

1344 ORA 1494, fo. 143.

1345 ORA 1494, fo. 144.

1346 ORA 1493, fo. 197.

1347 Impost en ORA 1488, fo. 74.

1348 ORA 1486, fo. 60.

1349 ImpostEn sijn kint Lijsbet Cornelis.

1350 Impost en ORA 1496, fo. 27.

1351 Impost Trouwen, inventaris 4 Haarlem.

1352 Voogdbenoeming en ovl moeder.

1353 DG en Impost 3-2-1776.

1354 DG en Impost 16-1-1754.

1355 DG en Impost 26-4-1769.

1356 DG en Impost 9-12-1782.

1357 ORA 1495, fo. 64.

1358 voogdbenoemingen 25-1-1696.

1359 Impost, voogdbenoeming 14-5-1777.

1360 ORA 1496, fo. 9.

1361 ORA 1493, fo. 210.

1362 ORA 1490, fo. 202.

1363 ORA 1483, fo. 71.

1364 ORA 1483, fo. 71.

1365 ORA 1486, fo. 32.

1366 Impost en ORA 1493, fo. 94v.

1367 ORA 1493, fo. 94v.

1368 ORA 1493, fo. 95.

1369 Schepentrouwboek (Dekker).

1370 voogdbenoemingen, voor 1705 overl.

1371 ORA 1492, fo. 115, 128.

1372 ORA 1492, fo. 128.

1373 DG en Impost 17-6-1751.

1374 Impost en ORA 1494, fo. 96.

1375 ORA 1494, fo. 12.

1376 ORA 1486, fo. 14.

1377 ORA 1486, fo. 14.

1378 ORA 1493, fo. 54.

1379 ORA 1494, fo. 44.

1380 Impost en ORA 1495, fo. 50.

1381 voogdbenoeming 9-9-1676 over haar kind.

1382 ORA 1487, fo. 211.

1383 ORA 1484, fo. 63v.

1384 ORA 1484, fo. 63v en ORA 1485, fo. 28.

1385 Impost en ORA 1492, fo. 126.

1386 ORA 1488, fo. 1.

1387 DG en Impost 6-2-1784.

1388 Impost en ORA 1493, fo. 183.

1389 ORA 1496, fo. 85.

1390 Impost en ORA 1495, fo. 89, 136.

1391 DG, Impost 30-5-1755 en ORA 1494, fo. 233v.

1392 Impost en ORA 1494, fo. 52.

1393 Impost en staatboek 1490, fo. 235.

1394 Impost en staatboek 1490 fo. 235.

1395 ORA 1483, fo. 57.

1396 ORA 1490, fo. 158 e.v.

1397 ORA 1490, fo. 159, VOC.

1398 ORA 1494, fo. 222v.

1399 ORA 1494, fo. 150.

1400 FamilySearch, Westgraftdijk dopen 1642-1812.

1401 Impost en ORA 1494, fo. 88.

1402 ORA 1494, fo. 88.

1403 Impost en ORA 1492, fo. 49.

1404 ORA 1492, fo. 51.

1405 Impost en ORA 1495, fo. 59.

1406 ORA 1494 fo 229v.

1407 ORA 1487, fo. 14.

1408 ORA 1487, fo. 187.

1409 Impost en ORA 1494, fo. 232.

1410 ORA 1494, fo. 232.

1411 ORA 1487, fo. 139.

1412 Impost en ORA 1489, fo. 116.

1413 ORA 1489, fo. 116.

1414 Impost en ORA 1490, fo. 154.

1415 Eigen Database (Dorpen Zaanstreek).

1416 ORA 1488, fo. 127.

1417 ORA 1495, fo. 125.

1418 ORA 1492, fo. 158.

1419 DG en Impost 3-3-1780.

1420 Impost en ORA 1494, fo. 39.

1421 Impost en ORA 1494, fo. 63.

1422 Impost en ORA 1494, fo. 23.

1423 Impost en ORA 1495, fo. < 254.

1424 Impost 5-6-1717.

1425 ORA 1491, fo. 97.

1426 Impost en ORA 1494, fo. 31.

1427 Impost en voogdbenoemingen 30-3-1722.

1428 ORA 1492, fo. 81.

1429 Impost en ORA 1492, fo. 81.

1430 Impost Trouwen, inventaris nr 4 Haarlem.

1431 ORA 1486, fo. 62.

1432 ORA 1486, fo. 62.

1433 ORA 1492, fo. 79, in 1741 meerderjarig.

1434 Impost en ORA 1489, fo. 103.

1435 ORA 1489, fo. 103.

1436 ORA 1494, fo. 83.

1437 Impost en ORA 1490, fo. 161.

1438 ORA 1483, fo. 90v.

1439 ORA 1487, fo. 192.

1440 ORA 1488, fo. 15.

1441 Impost en ORA 1495, fo. 72v.

1442 ORA 1495, fo. 2.

1443 ORA 1487, fo. 80.

1444 ORA 1488, fo. 64.

1445 Impost en ORA 1495, fo. 25.

1446 Impost en ORA 1495, fo. 25v.

1447 voogdbenoeming 1-4-1711, ORA 1490, fo. 169.

1448 ORA 1489, fo. 48.

1449 ORA 1487, fo. 12.

1450 ORA 1485, fo. 54.

1451 ORA 1492, fo. 141.

1452 ORA 1491, fo. 6.

1453 ORA 1490, fo. 193.

1454 Impost en ORA 1494, fo. 183.

1455 Impost en ORA 1493, fo. 142, 142v.

1456 ORA 1492, fo. 135.

1457 KR Burgelijke stand DO/TR/OV 1811-1950.

1458 Internet genealogie aangeleverd, www.van lienenis de naam.nl/besse.

1459 WiewasWie.

1460 Genlias Huwelijk.

1461 Assendelft Klapper gezin 1750-1810.

1462 Vader Janssenist.

1463 Impost24 dec. betoog na Beverwijk.

1464 ORA 1495, fo. 173v.

1465 Impost en ORA 1495, fo. 173.

1466 ORA 1495, fo. 173.

1467 Koog Overlijden.

1468 Internet genealogie aangeleverd, A. Bon.

1469 Impost en ORA 1496, fo. 35Op Crommeniedijk.

1470 katerstede.nl / krommenie / BS overlijden krommenie.

1471 Assendelft RK klapper dopen/trouwen 1674-1813.

1472 DG en ORA 30-10-1750.

1473 DG en Impost 8-11-1773.

1474 Genver, Dopen Assendelft 1740 tot 1812.

1475 ORA 1495, fo. 215.

1476 ORA 1495, fo. 158.

1477 ORA 1494, fo. 233.

1478 Impost en ORA 1495, fo. 234.

1479 Duijf Pieters.

1480 Volgens zijn opgaaf.

1481 ORA 1495, fo. 200.

1482 ORA 1495, fo. 200v.

1483 DG en Impost 28-3-1783.

1484 DG en Impost 22-6-1772.

1485 Internet genealogie aangeleverd, N. Kooijman.

1486 ORA 1495, fo. 12v.

1487 ORA 1486, fo. 78.

1488 Impost en ORA 1496, fo. 59.

1489 ORA 1495, fo. 137.

1490 Impost en ORA 1495, fo. 137.

1491 overlijdensakte?.

1492 ORA 1490, fo. 172.

1493 DG en Impost 8-6-1775.

1494 De doopsgezinde KrommenieŽr Zeildoekfrabrikeursfamilie Kuyper, Schrijver Jan Aten uitgever P.Out Koog a/d Zaan 1953.

1495 DG en Impost 27-10-1774.

1496 DG, Impost 24-11-1785 en ORA 1495, fo. 192.

1497 DG en impost 20-2-1782.

1498 DG en Impost 13-7-1775.

1499 DG en Impost 17-5-1783.

1500 DG en Impost 8-1-1783.

1501 DG en Impost 15-8-1787.

1502 DG en Impost 16-6-1769.

1503 DG en ORA 1495, fo. 92.

1504 DG en Impost 1-8-1791.

1505 Impost en ORA 1496, fo. 83.

1506 DG en Impost 27-12-1796.

1507 DG en Impost 2-12-1801.

1508 DG en Impost 1-6-1795.

1509 Impost en ORA 1495, fo. 177v.

1510 DG en Impost 12-8-1773.

1511 ORA 1487, fo. 111.

1512 ORA 1492, fo. 103.

1513 KA 10, no. 2, pag. 14, DG Wormerveer.

1514 Internet/Mail aangeleverd door.

1515 ORA 1495, fo. 180.

1516 Genver, Trouwen Assendelft. Transcriptie G. Dok.

1517 Genver, Dopen Assendelft vanaf 1740 tot 1812.

1518 Genver, Dopen Assendelft gereformeerd 1729-1811.

1519 Westzaan Doopsgez Friese Vermaning (WFV) geboorten 1755-1810 boek 14.

1520 ORA 1495, fo. 290.

1521 ORA 1494, fo. 186.

1522 Internet genealogie aangeleverd, N. Lamme.

1523 RA Haarlem inschrijving trouwen gereformeerd Zaandijk boek 18B.

1524 Zaandijk Doopregister gereformeerd (gem archief).

1525 Geert Jan Wagenaar - Rijsenhout
Geert Wagenaar website: http://members.multimania.nl/marpot/stamreeksPot.pdf of
http://geertjan-wagenaar.webklik.nl.

1526 Bestand Wormerveer.

1527 Koog Dopen Geref inventaris 1B 1733-1763.

1528 Koog Dopen Geref. inventaris 2 1764-1811.

1529 RA Haarlem inschrijving trouwen gereformeerd Zaandijk boek 18A.

1530 ORA 1496, fo. 1.

1531 ORA 1494, fo. 73.

1532 Internet/Mail aangeleverd door, G. Dok.

1533 Internet/Mail aangeleverd door, G van Dok.

1534 Wormer DTB 25 impost trouwen en begraven 1747-1755.

1535 Katerstede.nl, zaandijk.

1536 ORA 1495, fo. 141v.

1537 ORA 1495, fo. 142.

1538 WZ waterlands lidmaatschap boek doopsgezind (index nr 20).

1539 mede ORA 1495, fo. 188.

1540 Westzaan Dopen gereformeerd 1835-1862 (zaans archief).

1541 Genlias, trouwen.

1542 Gemeentearchief Zaandam DTB, Klapper trouwen Westzaan Teiwes.

1543 ORA 1495, fo. 54v.

1544 Impost en ORA 1495, fo. 54.

1545 ten doop gepresenteert door Diewertje Hendriks Moeriaen alleen, dewijlde vader tot de mennoniten gemeente behoorte vader tot de mennoniten gemeente behoort.

1546 Internet genealogie aangeleverd, http://www.flickr.com/photos/gvanlienenvisser/sets/72157601532337681/ wie weet staat Simon ertussen.

1547 Impost en ORA 1495, fo. 269.

1548 Impost en ORA 1496, fo. 54.

1549 ORA 1490, fo. 42.

1550 DG en overlijdensakte.

1551 Impost en ORA 1494, fo. 231.

1552 ORA 1493, fo. 21.

1553 Impost, ORA 1493, fo. 22 en ORA 1495, fo. 89.

1554 ORA 1493, fo. 22.

1555 ORA 1495, fo. 31v.

1556 DG, Impost 11-11-1791 en ORA 1496, folio 18.

1557 DG en ORA 1495, fo. < 295.

1558 DG, Impost 22-5-1792 en ORA 1495, fo. 295v.

1559 Impost en ORA 1496, fo. 37.

1560 ORA 1495, fo. 87; ORA 1495, fo. 90.

1561 ORA 1495, fo. 87.

1562 ORA 1495, fo. 87v.

1563 Notarisacten, ORA 1494, fo. 12.

1564 ORA 1493, fo. 66.

1565 Impost en ORA 1495, folio 58.

1566 Impost en Weesboek 1495 folio 134.

1567 Weesboek 1495, folio 134.

1568 Impost en ORA 1496, folio 121.

1569 Grafsteen NH-kerk en Impost.

1570 Internet genealogie aangeleverd, G. van Dok.

1571 ORA 1493, fo. 192.

1572 Internet genealogie aangeleverd, door H. RemiŽns.

1573 Impost en ORA 1495, fo. 121v.

1574 Impost 18-4-1769 en ORA 1494, fo. 135.

1575 ORA 1492, fo. 160.

1576 ORA 1495, fo. 71.

1577 ImpostTe Assendelft overleden.

1578 ORA 1484, fo. 142.

1579 ORA 1495, fo. 148.

1580 Impost en ORA 1495, fo. 148.

1581 Impost en ORA 1492, fo. 171.

1582 DG en Impost 21-2-1778 (!).

1583 DG en voogdbenoemingen 22-11-1753, oud 1 jaar.

1584 DG, Impost 25-1-1792 en ORA 1495, fo. 255v.

1585 DG en Impost 12-10-1785.

1586 DG en Impost 23-5-1788.

1587 DG en Impost 17-2-1783.

1588 Impost en DG (25-6-1802).

1589 DG (5-4-1796).

1590 Impost en ORA 1492, fo. 75v.

1591 ORA 1493, fo. 191, voogdbenoeming 9-6-1734.

1592 voogdbenoeming 9-6-1734 en ORA 1493, fo. 191.

1593 voogdbenoeming 9-6-1734, ORA 1493, fo. 191.

1594 ORA 1487, fo. 80, 191.

1595 ORA 1487, fo. 191.

1596 ORA 1495, fo. 260.

1597 Impost 22-6-1771 Vrijster.

1598 BR Akersloot 1850-60.

1599 BR Akersloot.

1600 ORA 1495, fo. 184.

1601 ORA 1495, fo. 184 verso.

1602 ORA 1489, fo. 22.

1603 Impost en ORA 1493, fo. 113.

1604 Impost en ORA 1495, fo. 84.

1605 Impost en ORA 1494, fo. 101.

1606 Impost en ORA 1494, fo. 154.

1607 Impost en ORA 1495, fo. 255.

1608 DG, Impost en ORA 1496, fo. 99.

1609 DG en Impost 2-3-1796.

1610 DG en Impost 28-12-1796 (!).

1611 DG en Impost 24-2-1801.

1612 DG en Impost 29-4-1809.

1613 Impost en ORA 1496, fo. 72.

1614 ORA 1495, fo. 98.

1615 ORA 1494, fo. 86.

1616 Impost en ORA 1489, fo. 23.

1617 ORA 1488, fo. 111 en ORA 1489, fo. 22.

1618 Impost en ORA 1495, fo. 276v.

1619 Genlias, Trouwen Zaandijk.

1620 Genver, Doopsgezinden Wormerveer 1728-1812.

1621 Wormerveer DTB3 en DTB4 Trouwen.

1622 ORA 1494, fo. 60.

1623 ORA 1494, fo. 148.

1624 ORA 1495, fo. 195.

1625 Impost en ORA 1495, fo. 195.

1626 ORA 1495, fo 195.

1627 ORA 1490, fo. 22.

1628 ORA 1494, fo. 70.

1629 ORA 1495, fo. 107.

1630 ORA 1494, fo. 91, 124 e.v.

1631 dopen en ORA 1487, fo. 91, 124 e.v.

1632 ORA 1495, fo. 252.

1633 DG en Impost 10-10-1803.

1634 ORA 1495, fo. 256, 297.

1635 ORA 1495, fo. 256.

1636 Vader mennoniet.

1637 Vader mennoniet.

1638 DG en Impost 3-5-1803.

1639 Dopen na 1811 Haarlem.

1640 Impost en ORA 1495, fo. 123.

1641 Internet genealogie aangeleverd, F. de Boer.

1642 ORA 1496, fo. 71.

1643 ORA 1494, fo. 35.

1644 Impost KrommenieTot Amsterdam overleden.

1645 BS Krommenie.

1646 ORA 1496, fo. 82.

1647 Doopboek 14-8-1763, impost 18-8-1763En haar kint in den arm genaamt Neeltje Cornelis.

1648 BS Assendelft.

1649 ORA 1495, fo. 190.

1650 Impost Trouwen, Impost trouwen.

1651 NGV Weesp, Stamboom Berkhout.

1652 Internet genealogie aangeleverd, door G. Schauer.

1653 Impost en ORA 1496, fo. 81.

1654 ORA 1493, fo. 137.

1655 ORA 1496, fo. 32.

1656 ORA 1495, fo. 32.

1657 ORA 1495, fo. 32v.

1658 DG en Impost 6-3-1767.

1659 Doopboek en ORA 1496, fo. 40.

1660 Aantekening bij doop.

1661 Impost21 juni betoog na Zaandijk.

1662 BS overlijden Krommenie.

1663 Internet genealogie aangeleverd, G. Lodder.

1664 ORA 1495, fo. 102.

1665 Impost en ORA 1495, fo. 102v.

1666 ORA 1494, fo. 54.

1667 ORA 1495, fo. 192.

1668 GAZ, BS Krommenie.

1669 ORA 1495, fo. 26.

1670 DG en Impost 1-4-1762.

1671 DG en Impost 27-1-1776.

1672 DG, Impost 5-3-1761 en ORA 1495, fo. 14v.

1673 DG en Impost 31-1-1770.

1674 Impost en ORA 1495, fo. 12v.

1675 BS.

1676 ORA 1495, fo. 17.

1677 ORA 1494, fo. 166.

1678 Impost en ORA 1494, fo. 166.

1679 ORA 1494, fo. 173.

1680 Impost en ORA 1493, fo. 164v.

1681 verm. overlijdensakte.

1682 Impost en ORA 1494, fo. 53.

1683 ORA 1494, fo. 53.

1684 Impost en ORA 1494, fo. 53v.

1685 DG en impost 9-6-1788.

1686 Impost en ORA 1495, fo. 206v.

1687 Impost en ORA 1490, fo. 247.

1688 DG en Impost 24-9-1754.

1689 ORA 1492, fo. 57.

1690 DG en Impost 3-11-1762.

1691 DG en ORA 1494, fo. 188.

1692 DG en Impost 31-3-1798.

1693 DG en Impost 3-5-1752 (!).

1694 DG en Impost 9-12-1751.

1695 Internet genealogie aangeleverd, M. Post-Broerse.

1696 Impost en ORA 1492, fo. 57.

1697 DG en Impost 17-3-1777.

1698 ORA 1495, fo. 215v.

1699 Impost en ORA 1494, fo. 220.

1700 Bestand Nelie Kooijman.

1701 Internet aangeleverd door N. Kooijman.

1702 Genver, DTB assendelft.

1703 ORA 1494, fo. 220.

1704 Bron.

1705 ORA 1494, fo. 220.

1706 Impost en ORA 1495, fo. 240.

1707 Vader Roomsch.

1708 Impostbeijde te Amsterdam dog alhier getrouwd.

1709 Imposten kind Pieter Hagmeijer. Overleden te Assendelft.

1710 Impost en ORA 1496, fo. 69.

1711 Notarisacten, ORA 1487, fo. 21.

1712 ORA 1487, fo. 193. ORA 1487, fo. 193

1713 Internet genealogie aangeleverd, door A. Moester.

1714 Internet genealogie aangeleverd, P. Veenboer.

1715 ORA 1487, fo. 193.

1716 ORA 1495, fo. 201v.

1717 ORA 1495, fo. 201.

1718 Begraven50 jaar, Geldeloose padt.

1719 DG, Impost en ORA 1496, fo. 84.

1720 DG en ORA 1496, fo. 84.

1721 DG en ORA 1496, fo. 84.

1722 ORA 1496, fo. 84.

1723 Impost en ORA 1492, fo. 170.

1724 ORA 1494, fo. 103. ORA 1494, fo. 103

1725 ORA 1495, fo. 49.

1726 DG en Impost 3-2-1780.

1727 ORA 1494, fo. 103.

1728 ORA 1496, fo. 13.

1729 DG en Impost 4-8-1800huisvrou van Ary Prook.

1730 DG en Impost 9-7-1788.

1731 ORA 1493, fo. 61.

1732 ORA 1490, fo. 100.

1733 ORA 1492, fo. 167.

1734 Impost18 okt. betoog na Wormer.

1735 ORA 1495, fo. 153.

1736 ORA 1495, fo. 75.

1737 Rijksarchief Noord Holland, DTB Graft.

1738 Dopen en ORA 1495, fo. 56.

1739 Impost en ORA 1490, fo. 115.

1740 DG en Impost 9-3-1758.

1741 Impost en ORA 1495, fo. 249.

1742 ORA 1494, fo. 26.

1743 ORA 1493, fo. 206v, 207.

1744 ORA 1495, fo. 104.

1745 Impost en ORA 1495, fo. 103.

1746 Impost en ORA 1496, fo. 62.

1747 ORA 1495, fo. 103.

1748 ORA 1493, fo. 126.

1749 DG en Impost 17-2-1787.

1750 Impost en ORA 1496, folio 20.

1751 DG en Impost 30-10-1779.

1752 DG en Impost 16-1-1801.

1753 Impost en DG (30-1-1790?).

1754 Impost en ORA 1495, fo. 97v.

1755 ORA 1494, fo. 138v.

1756 Impost en ORA 1494, fo. 138v.

1757 ORA 1495, fo. 217.

1758 DG en ORA 1495, folio 244.

1759 DG en Impost 8-10-1799.

1760 ORA 1493, fo. 75.

1761 ORA 1495, fo. 91.

1762 Impost en ORA 1495, fo. 91.

1763 DG en Impost 13-1-1769.

1764 Impost en DG (8-11-1773!).

1765 DG en Impost 19-3-1870.

1766 DG en Impost 4-1-1779.

1767 DG en Impost 5-5-1751.

1768 DG en impost 5-7-1774.

1769 ORA 1493, fo. 121.

1770 ORA 1494, fo. 215.

1771 Impost en ORA 1494, fo. 215.

1772 ImpostTe Wessane te trouwen.

1773 ORA 1494, fo. 199v.

1774 WFFamilies 1994-2.

1775 WFFamilies 1994/2.

1776 in onecht geteeld.

1777 datum uit overlijdensakte.

1778 DG en Impost 28-5-1795.

1779 DG bij Artiaan Gerritsz Daan.

1780 Reintje Bos.

1781 doopoom Jan van der Linden.

1782 Impost ORA 1496, fo. 61.

1783 BS Krommenie overlijden en DG Krommeniedijk.

1784 ORA 1496, fo. 91.

1785 Impost en ORA 1492, fo. 163.

1786 Impost en ORA 1493, fo. 124.

1787 genlias aktenr 6.

1788 Internet genealogie aangeleverd, N. lamme.

1789 Internet genealogie aangeleverd, M. Vleeshakker.

1790 ORA 1495, fo. 154.

1791 ORA 1494, fo. 234.

1792 ORA 1494, fo. 32.

1793 Impost en ORA 1495, fo. 271v.

1794 info J. Stoekenbroek-Oosterhuis.

1795 Eigen Database, Zaanstreek.

1796 ORA 1495, fo. 272.

1797 De vader van de bruidegom verblijft te Veenhuizen.

1798 BS Krommenie overlijden 24-7-1813.

1799 ORA 1490, fo. 167.

1800 ORA 1496, fo. 10.

1801 Impost en ORA 1496, folio 10.

1802 in onecht.

1803 BS, Overlijden koog.

1804 DG en Impost 29-9-1777.

1805 DG en Impost 15-12-1792.

1806 Notarisakten/Staatboeken ORA 1485-1496, ORA 1496.

1807 DG en ORA 1496, folio 34.

1808 DG en Impost 6-11-1806.

1809 Gemeentearchief Zaandam DTB, Impost trouwen klapper Westzaan, Teiwes.

1810 Internet genealogie aangeleverd, http://www.flickr.com/photos/gvanlienenvisser/sets/72157601532337681/.

1811 Internet genealogie aangeleverd, Wie weet staat er een foto:van Geesje: http://www.flickr.com/photos/gvanlienenvisser/sets/72157601532337681/.

1812 DG en Impost 5-7-1780.

1813 Impost en ORA 148, fo. 148.

1814 DG en Impost 31-5-1766.

1815 DG en Impost 13-1-1755.

1816 ORA 1496, fo. 47.

1817 Imposten kind Cornelis Jansz van Ruijten.

1818 Impost en ORA 1495, fo. 213.

1819 ORA 1495, fo. 213, 261.

1820 ORA 1496, fo. 87.

1821 ORA 1496, fo. 90.

1822 Genlias Overlijden WZD ongecontroleerd.

1823 Genlias OVL zaandam.

1824 DG en Impost 6-4-1797.

1825 DG en Impost 11-11-1775.

1826 DG en Impost 10-9-1800.

1827 DG en Impost 2-9-1800.

1828 ORA 1495, fo. 246.

1829 ORA 1495, fo. 246v.

1830 ORA 1495, fo. 145.

1831 Impost en ORA 1495, fo. 135v.

1832 Impost en ORA 1496, fo. 77.

1833 BS en ORA 1496, fo. 58.

1834 Impost en ORA 1496, fo. 58.

1835 ORA 1496, fo. 77.

1836 Truitje Kerstens zich schrijvende Kerssens.

1837 DG en Impost 15-2-1751.

1838 DG en ORA 1494, fo. 199.

1839 DG bij Adriaan Gerritsz Daan.

1840 DG bij Ariaan Gerritsz Daan.

1841 dopen en overlijdensakte.

1842 Internet genealogie aangeleverd, P. Verdonk.

1843 DG, Impost 10-4-1801 en ORA 1496, fo. 52.

1844 ORA 1496, fo. 52.

1845 DG en Impost 12-11-1803.

1846 DG en Impost 21-12-1782.

1847 ORA 1495, folio 31.

1848 Impost en ORA 1496, fo. 22.

1849 DG en ORA 1496, fo. 89.

1850 ORA 1494, fo. 136v.

1851 ORA 1495, fo. 52v.

1852 ORA 1495, fo. 182v.

1853 Impost en ORA 1495, fo. 182v.

1854 Impost en ORA 1494, fo. 204v.

1855 ORA 1494, fo. 204v.

1856 Impost en ORA 1496, fo. 96.

1857 BS overlijden en DG.

1858 ORA 1496, fo. 80.

1859 ORA 1496, fo. 80.

1860 ORA 1494, fo. 22v.

1861 ORA 1494, fo. 21.

1862 Impost en ORA 1495, fo. 60.

1863 ORA 1492, fo. 169.

1864 ORA 1495, fo. 60.

1865 Grootouders bruid Pieter Veeken x Grietje Luitsz en Jan Donker x Impje Grootroot.

1866 DG en Impost 17-3-1809 (!).

1867 DG en Impost 19-3-1809.

1868 Grootouders bruidegom Gerrit Mol x Guurtje Boere en Jan Cornelisz Dekker x Neeltje Krijgsman.r x Neeltje Krijgsman.

1869 DG en Impost 30-7-1783.

1870 DG en Impost 23-1-1790.

1871 ORA 1486, fo. 89.

1872 Vader is Roomsch.

1873 ORA 1496, fo. 30.

1874 Impost en ORA 1495, fo. 85.

1875 DG en Impost 23-8-1757.

1876 DG en ORA 1494, fo. 233v.

1877 ORA 1495, fo. 7.

1878 DG en Impost 27-12-1792.

1879 ORA 1493, fo. 116.

1880 Impost en ORA 1496, folio 18.

1881 Impost en ORA 1496, folio 64.

1882 Impost en ORA 1496, fo. 64.

1883 DG en Impost 31-5-1780.

1884 ORA 1490, fo. 97.

1885 BS overlijden.

1886 ORA 1495, fo. 181.

1887 Impost en ORA 1495, fo. 293.

1888 ORA 1495, fo. 293.

1889 ImpostIn 't weeshuis.

1890 ImpostIn 't weeshuys.

1891 DG en Impost 16-7-1776.

1892 DG en Impost 12-12-1780.

1893 DG en Impost 16-12-1794.

1894 Impost 13-3-1780.

1895 Dopen NG.

1896 ORA 1495, fo. 208v, ora 1495 fo 208v.

1897 ORA 1495, fo. 208.

1898 CBG Zomer 2002, pag. 61, 2e kolom voorlaatste alinea.

1899 ORA 1495, fo. 36.

1900 ORA 1489, fo. 10.

1901 DG en Impost 1-3-1805.

1902 Dit kint waarvan de ouders thans aan den Busch onder Uitgeest woonen, ismet voorkennis van den Predikant van Uitgeest alhier gedoopt.s met voorkennis van den Predikant van Uitgeest alhier gedoopt.

1903 ORA 1495, fo. 65.

1904 Willempje Rosendaal.

1905 DG en Impost 30-10-1809.

1906 DG en Impost 20-6-1766.

1907 ORA 1494, fo. 146.

1908 ImpostDe bruijt aldaar aangetekent op 3 gl.

1909 DG en Impost 22-10-1807.

1910 Internet genealogie aangeleverd.

1911 ORA 1483, fo. 35v.

1912 Impost en ORA 1496, fo. 94.

1913 ORA 1496, fo. 94.

1914 DG en Impost 26-9-1800.

1915 DG en Impost 30-1-1764.

1916 DG en Impost 12-1-1767.

1917 Impost en ORA 1493, fo. 66.

1918 ORA 1494, fo. 127v.

1919 DG en Impost 2-2-1780.

1920 BS Krommenie akte 31-12-1821.

1921 Impost en DG (2-4-1794!).

1922 DG en Impost 27-4-1774.

1923 DG en Impost 18-1-1758.

1924 Vonnis Arrondissements Rechtbank te Haarlem wegens overspel door de vrouww.

1925 Impost en ORA 1494, fo. 202, 226 verso.

1926 ORA 1493, fo. 149.

1927 Impost en ORA 1493, fo. 159.

1928 ORA 1493, fo. 159.

1929 FA NHD 6-11-2001.

1930 Impost en ORA 1495, fo. 209.

1931 ORA 1495, fo. 209.

1932 Impost en ORA 1495, fo. 219.

1933 ORA 1495, fo. 219.

1934 Impost en ORA 1495, fo. 219v.

1935 ORA 1495, fo. 116.

1936 ovl. akte.

1937 ORA 1489, fo. 80.

1938 WFFam 1994/2.

1939 ORA 1494, fo. 209.

1940 Impost en ORA 1494, fo. 209v.

1941 Impost en ORA 1496, fo. 70.

1942 aantekening bij doop Klaas 10-7-1808.

1943 ORA 1496, fo. 44.

1944 ORA 1492, fo. 63.

1945 ORA 1488, fo. 103.

1946 DG en Impost 22-4-1785.

1947 ORA 1489, fo. 108, 9-5-1696, e.v.

1948 ORA 1487, fo. 126.

1949 ORA 1492, fo. 172 e.v.

1950 DG en Impost 29-4-1750.

1951 DG en Impost 8-8-1771.

1952 DG en Impost 18-4-1750.

1953 DG en Impost 2-11-1761.

1954 DG en Impost 7-4-1775.

1955 Impost en ORA 1495, fo. 180.

1956 Gemeente archief Zaandam, het geslacht Steyn van Assendelft.

1957 Impost en ORA 1495, folio 256.

1958 ORA 1495, folio 256.

1959 DG en Impost 19-2-1752.

1960 DG en Impost 7-7-1773.

1961 DG en Impost 16-7-1761.

1962 DG en Impost 23-5-1769.

1963 DG en Impost 17-8-1754.

1964 ORA 1490, fo. 90.

1965 ORA 1496, fo. 29.

1966 ORA 1490, fo. 29.

1967 ORA 1496, fo. 29.

1968 DG en Impost 22-11-1802.

1969 DG en Impost 20-4-1770.

1970 DG en Impost 10-8-1770.

1971 BS Krommenie overlijden 14-3-1813.

1972 DG en ORA 1495, fo. 245.

1973 DG en Impost (15-1-1776!).

1974 Internet genealogie aangeleverd, D. Teeling.

1975 ORA 1495, fo. 140v.

1976 ORA 1495, fo. 141.

1977 DG en impost 30-11-1805.

1978 ImpostTot Hensbroeck overleden. Het regt aldaar betaalt.

1979 dopen en BS overlijden.

1980 ORA 1494, fo. 132.

1981 DG, Impost 5-3-1785 en ORA 1495, fo. 245.

1982 Impost en ORA 1490, fo. 28.

1983 ORA 1493, fo. 37.

1984 BR Zaandijk.

1985 Impost en ORA 1494, fo. 207v.

1986 ORA 1494, fo. 208.

1987 DG, Impost 14-12-1784 en ORA 1495, fo. 245.

1988 ORA 1491, fo. 105.

1989 Impost en ORA 1494, fo. 58.

1990 ORA 1495, fo. 179.

1991 Assendelft RK Klapper tot 1811 (ongecontroleerd).

1992 ORA 1490, fo. 122.

1993 ORA 1495, fo. 189.

1994 Impost en ORA 1494, fo. 203 verso.

1995 overlijdensakte en DG Krommeniedijk.

1996 DG, Impost 31-12-1772, voogdbenoemingen, ORA 1495, fo. 135.

1997 DG en ORA 1494, fo. 55.

1998 DG en Impost 26-4-1793.

1999 DG en ORA 1495, folio 135.

2000 DG en Impost 12-3-1771.

2001 DG en Impost 3-9-1770.

2002 DG en Impost 28-3-1769.

2003 DG en Impost 21-5-1768.

2004 obiit.

2005 Wormerveer DTB 8 Dopen Hervormd Knollendam.

2006 DG, Impost 18-9-1753 (!), voogdbenoemingen.

2007 Impost, voogbenoeming 19-1-1780, ORA 1495, fo. 186.

2008 DG en ORA 1495, fo. 186.

2009 DG en Impost 6-6-1765.

2010 Impost en ORA 1494, fo. 224.

2011 ORA 1494, fo. 74.

2012 Internet genealogie aangeleverd, K. van Harlingen.

2013 DG en Impost 25-12-1779.

2014 Notarisacten, 1495 folio 247.

2015 Trouwen kerk gereformeerd Krommenie.

2016 ORA 1495, fo. 122.

2017 Impost en ORA 1494, fo. 63v.

2018 ORA 1494, fo. 63v.

2019 Impost en ORA 1496, fo. 60.

2020 Impost en ORA 1494, fo. 147.

2021 ORA 1494, fo. 147.

2022 ImpostEn een kint Aagje Jans.

2023 ORA 1494, fo. 147.

2024 vader reeds den 14 Novb: 1764 overleden.

2025 Impost en ORA 1496, fo. 97.

2026 Impost en ORA 1495, fo. 203.

2027 ORA 1495, fo. 203.

2028 Impost en vermelding in het doopboek.

2029 DG, Impost 22-2-1771 en ORA 1495, fo. 97v.

2030 DG en Impost 14-8-1767.

2031 BS Krommenie overlijden 24-7-1822.

2032 ORA 1494, fo. 215v.

2033 dopen en ORA 1495, fo. 272v.

2034 Dopen en ORA 1495, fo. 272v).

2035 dopen en ORA 1495, fo. 232v.

2036 Impost en ORA 1496, fo. 98.

2037 ORA 1496, fo. 37.

2038 ORA 1494, fo. 99.

2039 Impost en ORA 1494, fo. 99v.

2040 ORA 1494, fo. 99v.

2041 ORA 1489, fo. vůůr 119.

2042 DG en Impost 28-10-1740.

2043 DG en ORA 1494, fo. 61.

2044 DG en Impost 24-7-1784.

2045 DG en Impost 1-5-1767.

2046 DG en Impost 5-8-1774.

2047 DG en Impost 21-1-1758.

2048 DG en Impost 8-5-1769 (!).

2049 DG en Impost 25-2-1795.

2050 DG en Impost 5-11-1777.

2051 DG en Impost 30-11-1801.

2052 DG en Impost 3-2-1764.

2053 DG en ORA 1494, fo. 208v.

2054 ImpostIn 't water verongelukt.

2055 ORA 1496, fo. 46.

2056 Impost en ORA 1495, fo. 296.

2057 ORA 1496, fo. 46.

2058 DG en Impost 12-12-1806 (!).

2059 DG en Impost 28-6-1782.

2060 DG en Impost 14-3-1786.

2061 DG en Impost 14-2-1788.

2062 Internet genealogie aangeleverd, H. Heitgeert.

2063 ORA 1494, fo. 97.

2064 ORA 1494, fo. 97v.

2065 door de Moeder ten doop gepresenteerd.

2066 Gens Nostra.

2067 ORA 1495, fo. 237.

2068 ook ORA 1492, fo. 150.

2069 ORA 1492, fo. 149.

2070 ORA 1493, fo. 107.

2071 ORA 1496, fo. 16.

2072 hwl akte dochter Lijsbeth.

2073 Impost en ORA 1496, fo. 20.

2074 Impost en ORA 1495, fo. 38v.

2075 Impost en ORA 1495, fo. 236.

2076 ORA 1496, fo. 76.

2077 ORA 1495, fo. 18.

2078 Impost en ORA 1495, fo. 122.

2079 Impost en ORA 1496, fo. 44.

2080 Assendelft Klapper Katholiek (ongecontroleerd), Odulphus kerk 1750-1810.

2081 Dit kind in onegt geteelt is ten doop gepresenteert door Guurtje Swart, lidmaat., lidmaat.

2082 Dit kind in onegt geteelt is ten doop aangeboden door Dieuwertje Jans Bak.k.

2083 Dit kind in onegt geteelt is ten doop gepresenteert door Gleintje Bakker..

2084 DG, ORA 1495, fo. 68v en Impost 29-8-1769.

2085 DG en Impost 14-1-1795.

2086 ORA 1495, fo. 97.

2087 ORA 1495, fo. 286.

2088 ORA 1495, fo. 278.

2089 ORA 1487, fo. 22.

2090 Impost, ORA 1495, fo. < 254 en ORA 1496, fo. 3.

2091 DG en Impost 3-9-1757.

2092 DG en Impost 17-5-1777.

2093 DG en Impost 28-3-1768.

2094 ORA 1494, fo. 223v, ORA 1495, fo. 82.

2095 Impost en ORA 1493, fo. 3.

2096 Impost en ORA 1494, fo. 109.

2097 Overlijden Zaandijk Genlias.

2098 Internet genealogie aangeleverd, A. van Ree.

2099 RA Haarlem trouwen Municipaal 1795-1811 Zaandijk boek 19.

2100 Impost en ORA 1493, fo. 181.

2101 ORA 1495, fo. 212.

2102 ORA 1494, fo. 82v, 128v.

2103 Impost 17-11-1764.

2104 DTB Blanken (DTB e.d. Krommenie), trouwen.

2105 Grafsteen NH-kerk.

2106 Graftseen NH-kerk.

2107 Weesboek.

2108 Impost en ORA 1493, fo. 162.

2109 Impost en ORA 1493, fo. 24.

2110 Impost en ORA 1495, fo. 68v.

2111 Impost en ORA 1492, fo. 44.

2112 volgt uit ORA 1492, fo. 136.

2113 ORA 1492, fo. 136.

2114 DG en Impost 30-12-1780.

2115 Doopsgezind.

2116 Dopen NG en Impost Begraven 15-7-1783.

2117 Impost 26-9-1791 en ORA 1495, fo. 255v.

2118 ORA 1496, fo. 39.

2119 ORA 1491, fo. 166.

2120 DG en Impost 23-6-1783.

2121 Voogdbenoeming 30-11-1718.

2122 DG, Impost 17-6-1761 en ORA 1495, fo. 21.

2123 DG en ORA 1495, folio 21.

2124 DG en Impost 8-4-1784.

2125 DG en Impost 1-2-1774.

2126 DG en Impost 23-11-1808.

2127 BS Zaandam.

2128 Impost en ORA 1495, fo. 66.

2129 ORA 1495, fo. 66.

2130 Kind obiit.

2131 Impost en ORA 1491, fo. 105.

2132 ORA 1465, fo. 13 verso.

2133 ORA 1495, fo. 14.

2134 ORA 1495, fo. 13 verso.

2135 Vader voor de geboorte overleden.

2136 DG en impost 15-10-1750.

2137 DG en Impost 22-1-1773.

2138 ORA 1495, fo. 183.

2139 BS overlijden en ORA 1495, fo. 183.

2140 ORA 1495, fo. 183.

2141 DG en Impost 3-2-1759.

2142 DG en Impost 18-4-1776.

2143 DG en Impost 10-1-1767.

2144 DG en Impost 15-4-1793.

2145 Impost en ORA 1495, fo. 259.

2146 behorende onder Uitgeest.

2147 ORA 1495, f. 95.

2148 ORA 1490, fo. 11.

2149 Impost en ORA 1490, fo. 11.

2150 Impost en ORA 1489, fo. 58.

2151 Impost en ORA 1494, fo. 225.

2152 ORA 1494, fo. 201v.

2153 voogdbenoeming 11-4-1764.

2154 DG en ORA 1496, fo. 15.

2155 Impost en ORA 1496, fo. 15.

2156 Impost en ORA 1495, fo. 194.

2157 ORA 1494, fo. 44v.

2158 Internet genealogie aangeleverd, Verdonk, www.xs4all.nl/~verdonk.

2159 Doopboek en ORA 1495, fo. 199.

2160 ORA 1495, fo. 199v.

2161 Koog/Zaandijk Lidmaten Doopsgezind inv 9 te Zaandam.

2162 dopen en ORA 1495, fo. 199.

2163 ORA 1495, fo. 288v.

2164 Impost en ORA 1495, fo. 288v.

2165 DG en Impost 10-12-1795 (!).

2166 zijnde de Moeder zelve met dit kind ten doop.

2167 DG en Impost 29-1-1750.

2168 DG en Impost 13-9-1748.

2169 Impost en ORA 1493, fo. 18.

2170 Impost 10-3-1803.

2171 DG en Impost 7-5-1775.

2172 DG en Impost 25-8-1769.

2173 DGFamilienaam Roukema, een voorkindt van Leijsbet Kaars.

2174 ORA 1495, fo. 126.

2175 Impost en ORA 1495, f. 215.

2176 Kint hoort op den Busch onder Uitgeest en is op speciaal verzoek van denPredikant van Uitgeest alhier gedoopt.n Predikant van Uitgeest alhier gedoopt.

2177 ORA 1495, fo. 185.

2178 BS overlijden en ORA 1495, fo. 88.

2179 Impost en ORA 1495, fo. 88v.

2180 DG en ORA 1495, fo. 238.

2181 ORA 1493, fo. 79v.

2182 Moeder Roomschgezint.

2183 Impost en ORA 1495, fo. 175v.

2184 ORA 1495, fo. 175v.

2185 DG, Impost en ORA 1494, fo. 234.

2186 ORA 1488, fo. 48.

2187 ORA 1488, fo. 48.

2188 Dit kint is 't eerste 't welk in onze Nieuwe Kerk is gedoopt.

2189 ORA 1495, fo. 218.

2190 Impost en ORA 1495, fo. 218.

2191 ORA 1495, fo. 218v.

2192 In onecht geteelt.

2193 ORA 1495, fo. 194.

2194 Impost en ORA 1494, fo. 190(191).

2195 ORA 1494, fo. 190(191).

2196 ORA 1488, fo. 87.

2197 Impost en ORA 1488, fo. 87.

2198 ORA 1490, fo. 89.

2199 Vonnis Arrondissements Rechtbank Amsterdam.

2200 ORA 1492, fo. 3.

2201 ORA 1495, fo. 278v.

2202 ORA 1495, fo. 287.

2203 ORA 1494, fo. 100.

2204 DG en ORA 1494, fo. 100.

2205 DG en ORA 1495, fo. 216.

2206 ORA 1496, fo. 40.

2207 Impost en ORA 1496, fo. 40.

2208 Rijksarchief Haarlem DTB, Impost trouwen Westzaan.

2209 Genver, CIV Trouwen Assendelft/transcriptie G. van Dok.

2210 Impost en ORA 1496, fo. 50.

2211 ORA 1494, fo. 196.

2212 ORA 1494, fo. 229v.

2213 ORA 1490, fo. 217.

2214 Med.blad ZW, nr. 43, pag. 241.

2215 Impost en ORA 1490, folio 150.

2216 ORA 1496, folio 11.

2217 BR Krn.

2218 Impost en ORA 1496, fo. 2.

2219 Impost en ORA 1496, fo. 2.

2220 Genver, Dopen Assendelft 1740-1812.

2221 DG en Impost 8-12-1769.

2222 Krommenie en ORA 1496, fo. 92.

2223 Impost en ORA 1495, fo. 238.

2224 Trouwinschrijving NG 23-2-1620.

2225 DTB Begraven inv. 63.

2226 ORA 1496, fo. 55.

2227 ORA 1495, fo. 193.

2228 ORA 1490, fo. 75.

2229 ORA 1493, fo. 49 en voogdbenoeming 1-6-1728.

2230 Impost en ORA 1495, fo. 139.

2231 ORA 1495, fo. 139.

2232 ORA 1493, fo. 135.

2233 Impost en ORA 1495, fo. 248.

2234 Impost en ORA 1495, folio 250.

2235 Impost en ORA 1494, fo. 188.

2236 ORA 1495, folio 93.

2237 doch de moeder kort na de verlossinge overleden.

2238 ORA 1493, fo. 187.

2239 DG en Impost 23-1-1772.

2240 DG en Impost 1-11-1794.

2241 DG en Impost 23-6-1761.

2242 DG en Impost 30-5-1755.

2243 DG en Impost 27-3-1761.

2244 DG en Impost 6-12-1756.

2245 DG en Impost 12-4-1769.

2246 DG en Impost 28-4-1791.

2247 Impost en ORA 1493, fo. 176.

2248 DG en Impost 28-1-1767.

2249 ORA 1494, fo. 218.

2250 BS overlijden en ORA 1494, fo. 218.

2251 ORA 1493, fo. 46.

2252 Impost en ORA 1494, fo. 192.

2253 Impost en ORA 1495, fo. 291.

2254 Impost en ORA 1496, fo. 38, 93.

2255 DG en Impost 19-6-1762.

2256 DG en Impost 27-10-1772.

2257 DG en Impost 11-11-1771.

2258 DG en Impost 6-9-1775.

2259 Bij doopinschrijving 22-10-1617.

2260 trouwen gereformeerd 28-2-1615.

2261 DG (datum).

2262 Impost 23-11 en ORA 1495, fo. 255v.

2263 DG en Impost 3-6-1774.

2264 DG en Impost 17-4-1776.

2265 DG en Impost 21-1-1773.

2266 BS hwl dochter.

2267 DG en Impost 22-10-1781.

2268 DG en Impost 29-3-1763.

2269 BS Krommenie 25-1-1812.

2270 Impost en ORA 1495, fo. 147.

2271 ORA 1495, fo. 147.

2272 ORA 1495, fo. 147.

2273 Verdronken.

2274 BS overlijden en dopen Krommeniedijk.

2275 ORA 1493, fo. 188.

2276 DG en Impost 16-11-1776.

2277 DG, Grafsteen en Impost 6-2-1809.

2278 DG, Grafsteen en Impost 16-1-1765.

2279 Grafsteen.

2280 DG en Impost 22-1-1760.

2281 DG en Impost 20-12-1747.

2282 DG en Impost 9-12-1783.

2283 ORA 1490, fo. 177.

2284 ORA 1490, fo. 178.

2285 ONA inv.nr. 5486, akte 5164.

2286 Impost en inv. 5500/6491.

2287 Impost en ORA 5763/1882.

2288 Impost en inv. 5763/1882.

2289 Boek 5500/6491.

2290 BS overlijden, zie ook 5500/6491.

2291 benoeming weesvoogden 4-4-1714.

2292 ORA 1495, fo. 10v.

2293 Impost en ORA 1492, fo. 174.

2294 Impost en ORA 1495, fo. 268.

2295 ORA 1495, fo. 268.

2296 ORA 1495, fo. 32.

2297 ORA 1495, fo. 32v.

2298 ORA 1494, fo. 42.

2299 BR Koog a/d Zaan.

2300 Impost en ORA 1496, fo. 78.

2301 Rijksarchief Noord Holland, Overlijden AD.

2302 Genver, DTB Assendelft.

2303 Genver, Trouwen Assendelft 1740-1812.

2304 Genver, DTB assendelft.

2305 Genver, DTB assendelft.

2306 DG en Impost 28-12-1796.

2307 Impost en ORA 1493, fo. 165.

2308 Impost en ORA 1492, fo. 106, 11-6-1732.

2309 Dopen.

2310 Staatboek 1496, fo. 85.

2311 ORA 1496 fo. 86.

2312 Impost en ORA 1496, folio 41.

2313 ORA 1494, fo. 162.

2314 Impost en ORA 1495, fo. 251.

2315 ORA 1495, fo. 248.

2316 ORA 1495, fo. 248. 1-2-1786.

2317 DG en Impost 10-9-1794.

2318 ORA 1490, fo. 168.

2319 Impost en ORA 1495, fo. 275v.

2320 ORA 1495, fo. 276.

2321 ORA 1495, fo. 149.

2322 Impost en ORA 1495, fo. 118v.

2323 ORA 1495, fo. 53.

2324 DG en Impost 8-7-1763 (!).

2325 Impost en ORA 1496, los briefje bij folio 74.

2326 ORA 1496, fo. 75.

2327 DG en Impost 26-5-1758.

2328 Impost en ORA 1495, fo. 249 verso.

2329 ORA 1496, fo. 183.

2330 Impost, DG en ORA 1495, fo. 12.

2331 ORA 1495, fo. 12 en overlijdensakte.

2332 ORA 1493, fo. 71.

2333 ORA 1494, fo. 121v.

2334 Impost en ORA 1494, fo. 59.

2335 overlijdensakte en dopen Krommeniedijk.

2336 ORA 1488, fo. 89.

2337 ORA 1492, fo. 26v.

2338 Impost en ORA 1495, fo. 40.

2339 ORA 1494, fo. 71.

2340 DG en Impost 20-1-1752.

2341 rvanderweele@hetnet.nl.

2342 Impost en ORA 1495, fo. 116.

2343 DG en Impost 27-2-1786.

2344 Impost en ORA 1495, fo. 267.

2345 ORA 1495, fo. 267.

2346 ORA 1488, fo. 68.

2347 ORA 1488, fo. 68.

2348 ORA 1488, fo. 68.

2349 DG en Impost 4-6-1763.

2350 DG en Impost 29-10-1761.

2351 BR Wormerveer.

2352 DG en Impost 24-9-1764.

2353 DG en Impost 10-6-1760.

2354 DG en Impost 5-3-1781.

2355 DG en Impost 24-12-1752.

2356 DG, Impost en ORA 1496, fo. 95.

2357 DG, Impost 3-7-1807 (!) en ORA 1496, fo. 88.

2358 ORA 1492, fo. 23v.

2359 ORA 1495, fo. 188.

2360 ORA 1495, fo. 31.

2361 Impost en ORA 1495, fo. 48.

2362 DG en Impost 24-8-1750.

2363 Impost en ORA 1495, fo. 30.

2364 Impost en ORA 1493, fo. 75.

2365 ORA 1488, fo. 125 en voogdenboek.

2366 Doopboek en Impost 24-5-1769.

2367 ORA 1496, fo. 38.

2368 Impost en ORA 1492, fo. 10.

2369 DG en Impost 5-10-1757.

2370 Impost 8-1-1783.

2371 DG en Impost 6-4-1750.

2372 moeder is reeds den 20 Julij overleden, waerom 't kint waerschijnlijk naer de moeder is genaemter de moeder is genaemt.

2373 zie van deze vader 1768 den 16 October.

2374 Deze vader van dit kint heeft zijn naem in vorige tijt opgegeven Jan Simonsz Soetemelk, gelijk hij ook zo 1755 den 19 Maij staet aengetekent, doch hij zegt dat zijn ware naem is als hierboven geboekt staet.onsz Soetemelk, gelijk hij ook zo 1755 den 19 Maij staet aengetekent, doch hij zegtdat zijn ware naem is als hierboven geboekt staet.

2375 Impost en ORA 1496, fo. 43.

2376 ORA 1496, fo. 43.

2377 ORA 1494, fo. 147v.

2378 DG en Impost 24-5-1790.

2379 BegravenNalatende vrouw en acht onmondige kinderen.

2380 Internet genealogie aangeleverd, B. Steenhuizen.

2381 Impost Westzaandam.

2382 BegravenGraf 016.

2383 DTB 27, fo. 59.

2384 ORA 1494, fo. 233.

2385 Impost en weesboek.

2386 ORA 1495, fo. 1 en Impost 1-9-1761.

2387 DG en Impost 12-8-1806.

2388 DG en Impost 30-4-1798.

2389 Impost en ORA 1494, fo. 149v.

2390 ORA 1493, fo. 123.

2391 ORA 1487, fo. 150.

2392 ORA 1487, fo. 150.

2393 ORA 1496, fo. 12.

2394 ORA 1496, fo. 51.

2395 ORA 1495, fo. 174.

2396 ORA 1495, fo. 174v.

2397 Impost en ORA 1494, fo. 226 verso.

2398 ORA 1496, fo. 74.

2399 Deze moeder is Roomsch.

2400 ImpostOp den Busch.

2401 ORA 1492, fo. 32.

2402 ORA 1489, fo. 113.

2403 ORA 1495, fo. 263.

2404 Impost en ORA 1495, fo. 98.

2405 Impost en ORA 1495, fo. 98v.

2406 Impost en ORA 1496, fo. 66.

2407 ORA 1496, fo. 66.

2408 ORA 1492, fo. 165.

2409 ORA 1494, fo. 210.

2410 ORA 1494, fo. 210.

2411 BS Akersloot.

2412 ORA 1495, fo. 255.

2413 ORA 1488, fo. 18.

2414 ORA 1488, fo. 18.

2415 Impost en ORA 1493, fo. 187.

2416 voogdbenoeming over zijn kinderen 10-3-1677.

2417 voogdbenoeming over kinderen van zijn broer 10-3-1677.

2418 Impost en ORA 1496, fo. 88.

2419 Impost en ORA 1496, fo. 95.

2420 DG en ORA 1496, fo. 95.

2421 DG en Impost 10-12-1789.

2422 Impost en ORA 1495, fo. 101, 255.

2423 Impost en ORA 1495, fo. 102.

2424 Impost en ORA 1494, fo. 1.

2425 Gemeente archief Zaandam, Aantekeningen G. Oosterbaan.

2426 ORA 1495, fo. 132, 184.

2427 ORA 1495, fo. 132v.

2428 ORA 1495, fo. 132v, 184.

2429 ORA 1494, fo. 185.

2430 ORA 1493, fo. 53.

2431 Impost en ORA 1495, fo. 239.

2432 Impost en ORA 1494, fo. 190v.

2433 ORA 1484, fo. 38.

2434 DG en Impost 1-10-1776.

2435 Doopregister.

2436 Impost en ORA 1495, fo. 63.

2437 Impost en ORA 1496, fo. 16.

2438 ORA 1492, fo. 144v.

2439 DG en Impost 12-3-1789.

2440 Vader Luthers.

2441 Impost en ORA 1495, fo. 292.

2442 ORA 1483, fo. 39.

2443 Genver, DTB assendelft.

2444 Genver, DTB assendelft.

2445 Genver, DTB assendelft.

2446 Genver, DTB assendelft.

2447 Genver, DTB assendelft.

2448 ORA 1495, fo. 63.

2449 Impost en ORA 1495, fo. 156v.

2450 ORA 1492, fo. 86.

2451 DG en Impost 21-5-1772.

2452 DG en impost 22-6-1773.

2453 ORA 1493, fo. 140v.

2454 DG en Impost 10-4-1786.

2455 Rijksarchief Noord Holland, huwelijkse bijlage 1834.

2456 Impost en ORA 1495, fo. 2.

2457 DG en Impost 9-1-1783.

2458 GAZ, DTB NG kerk folio 124.

2459 ORA 1495, fo. 208v.

2460 ORA 1492, fo. 169.

2461 DG en Impost 31-7-1781.

2462 GAZ, DTB NG kerk, folio 164.

2463 Genver, DTB assendelft.

2464 Genver, DTB assendelft.

2465 Genver, DTB assendelft.

2466 Genver, DTB assendelft.

2467 Impost overlijden Krommenie, aangever.

2468 Impost en ORA 1494, fo. 72.

2469 ORA 1484, fo. 100v zonder datum.

2470 Doopboek en ORA 1495, fo. 80.

2471 Vader Roomschgezint, moeder minderjarig en konde dus noch niet trouwen. Dit onechte kint is door de grootvader en grootmoeder ten doop gepresenteert, Maerten Klaesz Veen en Maertje Jacobs Stuit.. Dit onechte kint is door de grootvader en grootmoeder ten doop gepresenteert, Maerten Klaesz Veen en Maertje Jacobs Stuit.

2472 Vader Roomschgezint. Dit kint weder in onecht geteelt.

2473 Doopboek en impost 27-5-1769.

2474 ImpostVermits siekte in sijn plaetse Jan Haen.

2475 Impost en ORA 1495, fo. 157.

2476 Impost en ORA 1496, fo. 68.

2477 Impost en ORA 1496, fo. 79.

2478 ORA 1496, fo. 79.

2479 Impost en ORA 1490, fo. 29.

2480 ORA 1493, fo. 106.

2481 Impost en ORA 1496, fo. 12.

2482 DG en Impost 10-2-1775.

of
Startpagina | Inhoudsopgave | Achternamen | Naamlijst

Deze webpagina werd gemaakt op 28 Januari 2024 met Legacy 7.5 van Millennia