Bronnen


1 DTB Blanken (DTB e.d. Krommenie).

2 Impost Trouwen/Overlijden: Register van de Gaarder van de aangife voor de impost op het trouwen of het begraven.

3 ORA 1485, fo. 6.

4 DTB Blanken en genlias overlijden 1811-1950.

5 ORA 1494, fo. 84v.

6 Genlias Overlijden 1811-1950.

7 ORA 1490, fo. 157.

8 ORA 1484, fo. 27.

9 ORA 1484, fo. 76v.

10 ORA 1483, fo. 89v.

11 ORA 1484, fo. 28.

12 ORA 1485, fo. 97.

13 Staatsboek ORA 1493.

14 Staatsboek ORA 1494.

15 ORA 1494, fo. 145.

16 ORA 1494, fo. 145v.

17 ORA 1490, fo. 10.

18 ORA 1495, fo. 46.

19 Impost Trouwen.

20 ORA 1484, fo. 73.

21 ORA 1486, fo. 57.

22 ORA 1485, fo. 94.

23 Staatsboek ORA 1492.

24 ORA 1487, fo. 31.

25 ORA 1487, fo. 31.

26 ORA 1484, fo. 85.

27 ORA 1484, fo. 91, 98, 113.

28 ORA 1484, fo. 85 en ORA 1485, fo. 13.

29 ORA 1485, fo. 13.

30 Impost en ORA 1495, fo. 11 verso.

31 Staatsboek ORA 1495.

32 Mail van G. van Dok.

33 Krommeniedijk Lidmaten Geref. 1750-1811.

34 ORA 1484, fo. 137 en ORA 1485, fo. 10.

35 ORA 1485, fo. 10.

36 ORA 1485, fo. 10.

37 ORA 1489, fo. 89.

38 ORA 1488, fo. 88.

39 ORA 1487, fo. 182.

40 DG, Impost 2-7-1750 en ORA 1494, fo. 205.

41 KR Doopsgezind 1766-1813 (Fam. Search).

42 ORA 1487, fo. 136.

43 ORA 1487, fo. 110.

44 ORA 1485, fo. 108.

45 ORA 1487, fo. 154.

46 ORA 1487, fo. 153.

47 ORA 1489, fo. 119.

48 ORA 1489, fo. 119.

49 ORA 1495, fo. 22, Ora 1495 folio 22.

50 ORA 1495, fo. 22.

51 Impost en ORA 1495, fo. 211.

52 ORA 1492, fo. 133.

53 ORA 1494, fo. 9v.

54 Impost en ORA 1492, fo. 168v.

55 ORA 1488, fo. 97.

56 ORA 1492, fo. 168v.

57 Impost en ORA 1492, fo. 168v, 28-9-1729.

58 ORA 1483, fo. 37.

59 ORA 1483, fo. 68.

60 ORA 1495, fo. 45.

61 voogdbenoeming 29-3-1702.

62 DG en Impost 22-1-1760.

63 ORA 1492, fo. 68.

64 DG en Impost 8-1-1781.

65 DG en Impost 5-1-1760.

66 ORA 1483, fo. 65.

67 ORA 1485, fo. 1.

68 ORA 1484, fo. 35.

69 ORA 1483, fo. 35.

70 ORA 1489, fo. 54.

71 ORA 1488, fo. 70.

72 ORA 1486, fo. 53.

73 ORA 1493, fo. 177.

74 Impost en ORA 1493, fo. 64.

75 ORA 1493, fo. 64.

76 Impost en voogd.

77 ORA 1490, folio 213.

78 ORA 1490, fo. 135.

79 Doopsgezind (DG).

80 DG en Impost 20-3-1752.

81 Impost en DG.

82 BS overlijden.

83 ORA 1495, fo. 55.

84 ORA 1494, fo. 90.

85 ORA 1485, fo. 46.

86 ORA 1484, fo. 82 en ORA 1485, fo. 46.

87 ORA 1488 fo. 44.

88 ORA 1489, fo. 34.

89 ORA 1488, fo. 51.

90 ORA 1488, fo. 52.

91 Impost en ORA 1488, fo. 52.

92 ORA 1494, fo. 13.

93 ORA 1495, fo. 23.

94 KR oud kath. TR-OV 1764-1851 Inv 21.

95 ORA 1485, fo. 62.

96 ORA 1493, fo. 63, VOC.

97 ORA 1495, fo. 29.

98 Overlijdensakte.

99 ORA 1490, fo. 221.

100 ORA 1488, fo. 141.

101 ORA 1488, fo. 141.

102 Impost en ORA 1494, fo. 200.

103 DG en Impost.

104 DG, Impost 12-1-1782 en ORA 1495, fo. 192.

105 DG en Impost 8-5-1798.

106 DG en Impost 21-8-1803.

107 ORA 1489, fo. 73.

108 ImpostMet haar kind in den arm, Jacob Jansz.

109 ORA 1495, fo. 8.

110 Impost en ORA 1494, fo. 160.

111 DG en Impost 5-12-1742.

112 ORA 1487.

113 DG en Impost 30-11-1776.

114 ORA 1494. fo. 16.

115 ORA 1494, fo. 16v.

116 ORA 1489, fo. 50.

117 Impost en ORA 1493, fo. 170.

118 ORA 1493, fo. 163v en ORA 1494, fo. 56.

119 Impost en ORA 1493, fo. 127.

120 Impost en ORA 1493, fo. 155.

121 ORA 1493, fo. 155.

122 ORA 1493, fo. 40.

123 ORA 1494, fo. 137v.

124 ORA 1489, fo. 6.

125 ORA 1486, fo. 15.

126 ORA 1486, fo. 15.

127 ORA 1485, fo. 60.

128 ORA 1488, fo. 36.

129 ORA 1489, fo. 40.

130 ORA 1486, fo. 5.

131 ORA 1489, fo. 40, 42.

132 ORA 1489, fo. 40, 41.

133 Impost en ORA 1493, fo. 42.

134 Internet genealogie aangeleverd, T. v. Ooik.

135 ORA 1485, fo. 75.

136 voogdbenoemingen.

137 ORA 1487, fo. 78.

138 voogdbenoemingen en ORA 1487, fo. 196.

139 Impost en ORA 1492, fo. 3v.

140 Dopen.

141 impost, voogdbenoeming.

142 Impost en voogdbenoeming 9-9-1722, ORA 1491, fo. 107.

143 voogdbenoeming 21-9-1746.

144 Impost vermoedelijk en voogdbenoeming.

145 Impost en ORA 1493, fo. 70.

146 Impost en ORA 1490, fo. ca. 222.

147 ORA 1483, fo. 58.

148 ORA 1488, fo. 83.

149 ORA 1483, fo. 91.

150 ORA 1484, fo. 70.

151 ORA 1483, fo. 73v.

152 ORA 1483, fo. 73.

153 ORA 1493, fo. 86v.

154 ORA 1494, fo. 82v.

155 ORA 1483, fo. 59.

156 ORA 1487, fo. 98.

157 ORA 1487, fo. 134.

158 ORA 1487, fo. 134.

159 ORA 1489, fo. 25.

160 ORA 1487, fo. 179.

161 ORA 1483, fo. 17.

162 ORA 1486, fo. 39.

163 Impost en ORA 1492, fo. 163v.

164 DG en Impost 9-11-1750.

165 DG, Impost 13-5-1755 en ORA 1494, fo. 208v.

166 ORA 1487, fo. 206.

167 ORA 1486, fo. 73.

168 ORA 1490, fo. 71.

169 ORA 1493, fo. 76.

170 ORA 1487, fo. 46.

171 ORA 1487, fo. 46, 70.

172 ORA 1486, fo. 50.

173 ORA 1483, fo. 54.

174 ORA 1485, fo. 128.

175 ORA 1485, fo. 66.

176 ORA 1485, fo. 153.

177 ORA 1483, fo. 91v.

178 ORA 1490, fo. 49.

179 ORA 1489, fo. 64.

180 Impost, DG en ORA 1494, fo. 94.

181 Koppeling Antje.

182 ORA 1486, fo. 76.

183 ORA 1486, fo. 76.

184 Impost en ORA 1493, fo. 191v.

185 ORA 1493, fo. 191v.

186 ORA 1494, fo. 190(191).

187 Impost en ORA 1494, fo. 190(191).

188 Impost en ORA 1495, fo. 192.

189 ORA 1488, fo. 55, ORA 1487, fo. 112.

190 ORA 1487, fo. 112.

191 ORA 1493, fo. 48.

192 ORA 1493, fo. 29.

193 Impost en ORA 1494, fo. 67v.

194 ORA 1494, fo. 67v.

195 Doodboek.

196 Impost Westzaan.

197 ORA 1484, fo. 72.

198 ORA 1485, fo. 69.

199 ORA 1484, fo. 72.

200 voogdbenoeming 8-7-1682.

201 ORA 1485, fo. 69.

202 Impost (ca. 12.1741 Staatboek 1494 folio 47.

203 ORA 1483, fo. 31, ORA 1483, fo. 31.

204 DTB Blanken (DTB e.d. Krommenie), huwelijken.

205 ORA 1487, fo. 56.

206 ORA 1483, fo. 47.

207 ORA 1484, fo. 16.

208 ORA 1488, fo. 47.

209 ore 1488, fo. 47.

210 Impost en ORA 1488, fo. 47.

211 ORA 1485, fo. 7.

212 ORA 1485, fo. 73.

213 ORA 1486, fo. 22.

214 ORA 1486, fo. 18.

215 ORA 1487, fo. 93.

216 ORA 1492, fo. 75v.

217 Internet genealogie aangeleverd, T. van Ooik.

218 ORA 1490, fo. 55.

219 ORA 1490, fo. 55: 9-7-1721 meerderjarig.

220 ORA 1486, fo. 47.

221 ORA 1484, fo. 32, 33.

222 ORA 1486, fo. 31.

223 voogdbenoemingen en ORA 1487, fo. 200.

224 Voogdbenoeming 10-2-1666 en ORA 1487, fo. 52.

225 ORA 1487, fo. 52 en doopboek.

226 ORA 1489, fo. 22 en voogdbenoemingen.

227 ORA 1493, fo. 82.

228 Impost en ORA 1494, fo. 62v.

229 ORA 1490, fo. 244: zonder kinderen.

230 ORA 1495, fo. 3v.

231 Impost en ORA 1496, fo. 65.

232 ORA 1485, fo. 8.

233 ORA 1485, fo. 161.

234 ORA 1493, fo. 73.

235 ORA 1494, fo. 85v.

236 Assendelft RK Klapper tot 1811 (ongecontroleerd), Odulphus kerk 1750-1810.

237 Assendelft Dopen Katholiek inv 7-8.

238 Impost en ORA 1493, fo. 179.

239 ORA 1495, fo. 196.

240 ImpostEn kint Cornelis Clase.

241 Impost en ORA 1491, fo. 140.

242 ORA 1485, fo. 58.

243 ORA 1485, fo. 58.

244 Impost en ORA 1494, fo. 182.

245 Impost en ORA 1494, fo. 226.

246 Impost en ORA 1494, fo. 226, ORA 1495, fo. 80.

247 ORA 1487, fo. 73.

248 ORA 1493, fo. 194.

249 ORA 1489, fo. 78.

250 Impost en ORA 1494, fo. 34.

251 ORA 1493, fo. 127.

252 ORA 1487, fo. 140.

253 Impost en ORA 1492, fo. 141.

254 Impost en ORA 1490, fo. 177.

255 ORA 1489, fo. 1, ORA 1490, fo. 72.

256 ORA 1492, fo. 175.

257 DG, Impost 28-5-1755, Voogdbenoemingen en ORA 1494, fo. 224.

258 ORA 1492, fo. 23v.

259 ORA 1492, fo. 22.

260 ORA 1494. folio 223.

261 ORA 1490, fo. 225.

262 Impost en ORA 1494, fo. 161.

263 ORA 1492, fo. 94.

264 Impost en ORA 1494, fo. 165.

265 Impost en ORA 1495, fo. 182.

266 Impost en ORA 1491, fo. 11.

267 Impost en ORA 1495, fo. 263.

268 ORA 1484, fo. 127 en ORA 1485, fo. 39.

269 ORA 1485, fo. 29.

270 ORA 1487, fo. 177.

271 ORA 1488, fo. 127.

272 ORA 1484, fo. 95 en ORA 1485, fo. 38.

273 ORA 1486, fo. 83.

274 ORA 1494, fo. 127.

275 ORA 1484, fo. 84.

276 ORA 1485, fo. 3.

277 ORA 1484, fo. 45.

278 ORA 1484, fo. 45 en ORA 1484, fo. 117v.

279 ORA 1484, fo. 84 en ORA 1485, fo. 3.

280 Doopboek en ORA 1485, fo. 3.

281 doopboek en ORA 1485, fo. 3.

282 ORA 1483, fo. 29.

283 ORA 1483, fo. 76.

284 Impost en ORA 1494, fo. 223v.

285 Rechthuis.

286 ORA 1483, fo. 24.

287 Impost en ORA 1492, fo. 151.

288 DG en Impost 31-8-1776.

289 DG en Impost 19-1-1758.

290 ORA 1494, fo. 75.

291 ORA 1495, fo. 300.

292 Impost en ORA 1494, folio 203.

293 ORA 1493, fo. 160.

294 ORA 1484, fo. 55.

295 ORA 1484, fo. 55v.

296 ORA 1483, fo. 62.

297 ORA 1488, fo. 62.

298 ORA 1488, fo. 121.

299 ORA 1488, fo. 126.

300 ORA 1483, fo. 53v.

301 ORA 1483, fo. 41.

302 ORA 1494, fo. 198.

303 Impost en ORA 1494, fo. 17.

304 ORA 1485, fo. 164.

305 ORA 1483, fo. 14.

306 ORA 1488, fo. 89.

307 ORA 1487, fo. 1.

308 ORA 1485, fo. 95.

309 ORA 1495, fo. 195v.

310 ORA 1485, fo. 19.

311 ORA 1484, fo. 55v en ORA 1485, fo. 19.

312 ORA 1484 fo. 55v.

313 ORA 1484, fo. 51.

314 ORA 1485, fo. 39.

315 ORA 1483, fo. 27v.

316 ORA 1485, fo. 35.

317 ORA 1486, fo. 66.

318 Impost en ORA 1492, fo. 161.

319 voogdbenoeming 2-4-1681.

320 ORA 1486, fo. 42.

321 ORA 1484, fo. 46.

322 ORA 1487, fo. 89.

323 ORA 1484, fo. 31v.

324 ORA 1487, fo. 108.

325 ORA 1487, fo. 108.

326 ORA 1486, fo. 84.

327 ORA 1486, fo. 90. ORA 1486, fo. 90

328 ORA 1486, fo. 90.

329 ORA 1486, fo. 44.

330 ORA 1487, fo. 86.

331 ORA 1483, fo. 80.

332 ORA 1483, fo. 80v.

333 ORA 1487, fo. 19.

334 ORA 1483, fo. 6.

335 ORA 1490, fo. 179.

336 ImpostTot Assendelft overleden.

337 ORA 1487, fo. 142.

338 ORA 1486, fo. 51.

339 ORA 1488, fo. 32.

340 ORA 1488, fo. 13.

341 Impost en ORA 1492, fo. 66.

342 ORA 1492, fo. 66.

343 ORA 1484, fo. 60.

344 Impost , ORA 1493, fo. 178 en voogdbenoeming 28-5-1738.

345 ORA 1483, fo. 23.

346 ORA 1485, fo. 157.

347 ORA 1484, fo. 64v.

348 Impost en ORA 1494, fo. 68.

349 ORA 1488, fo. 4.

350 ORA 1488, fo. 4.

351 ORA 1488, fo. 78.

352 ORA 1490, fo. 215.

353 ORA 1492, fo. 84.

354 Impost en ORA 1490, fo. 233.

355 ORA 1493, fo. 57.

356 Impost en ORA 1495, fo. 121.

357 Impost en ORA 1494, folio 127v.

358 ORA 1493, fo. 57.

359 ORA 1489, fo. 45.

360 ORA 1487, fo. 130.

361 ORA 1485, fo. 56.

362 Impost en ORA 1494, fo. 105.

363 Impost en ORA 1494, fo. 225v.

364 ORA 1490, fo. 12.

365 ORA 1494, fo. 98.

366 Impost en ORA 1494, fo. 36.

367 Impost en ORA 1496, fo. 57.

368 Krommenie.

369 ORA 1495, fo. 10.

370 Impost en ORA 1494, fo. 30.

371 ORA 1494, fo. 30.

372 ORA 1487, fo. 41.

373 ORA 1487, fo. 127.

374 Impost en ORA 1494, fo. 84v.

375 ORA 1494, fo. 216.

376 Impost en ORA 1494, fo. 206.

377 ORA 1494, fo. 190.

378 RK.

379 Impost en ORA 1493, fo. 28.

380 ORA 1495, fo. 6.

381 Impost begraven van zijn moeder.

382 ORA 1494, fo. 211v.

383 DG en impost 1-1-1757.

384 ORA 1493, fo. 85.

385 ORA 1493, fo. 180.

386 Impost, DG en ORA 1495, fo. 3.

387 ORA 1495, fo. 3.

388 DG en Impost 20-7-1769.

389 Impost en ORA 1495, fo. 106.

390 ORA 1495, fo. 206.

391 ORA 1494, fo. 14.

392 ORA 1495, fo. 62.

393 ORA 1494, fo. 2.

394 Huwelijks proclamatiŽn (door Lourens Veer schout en huwelijkscommissariste Akersloot).30 Maij 1795 ingewilligd de huwelijks geboden van Pieter Bakker, jm: en Antje Pieters Hartland jd: beyden alhier om ingevolge de ordonnantie van agt tot agt dagen te gaan en wel het eerste den 31 Maij 1795, twede den 7 juny, derde den 14 do. daaraanvolgende.n Antje Pieters Hartland jd: beyden alhier om ingevolge de ordonnantie van agt tot agt dagen te gaan en wel het eerste den 31 Maij 1795, twede den 7 juny, derde den 14 do. daaraanvolgende.

395 ORA 1490, fo. 139.

396 Impost en ORA 1493, fo. 147.

397 ORA 1493, fo. 147.

398 ORA 1495, fo. 234.

399 Impost en ORA 1493, fo. 147v.

400 Internet genealogie aangeleverd, guenther.schauer.

401 ORA 1489, fo. 68.

402 ORA 1489, fo. 68.

403 Impost en doopboek Krommeniedijk 3-12-1769.

404 Impost en doopboek.

405 vader in de voorleden zomer overleden.

406 ORA 1494, fo. 217v.

407 ORA 1486, fo. 17.

408 ORA 1486, fo. 17.

409 ORA 1486, fo. 1.

410 ORA 1485, fo. 4.

411 ORA 1483, fo. 93.

412 ORA 1485, fo. 38.

413 ORA 1485, fo. 92.

414 ORA 1485, fo. 12.

415 ORA 1484, fo. 30v.

416 ORA 1484, fo. 40.

417 ORA 1485, fo. 33.

418 ORA 1484, fo. 151.

419 ORA 1484, fo. 29v.

420 Impost, ORA 1487, fo. 136.

421 ORA 1487, fo. 74.

422 ORA 1486, fo. 33.

423 ORA 1486, fo. 33.

424 ORA 1485, fo. 70.

425 ORA 1492, fo. 30.

426 ORA 1484, fo. 1.

427 ORA 1486, fo. 75.

428 ORA 1487, fo. 13.

429 ORA 1484, fo. 49v.

430 ORA 1485, fo. 27.

431 ORA 1484, fo. 120.

432 ORA 1488, fo. < 10.

433 ORA 1488, fo. 11.

434 ORA 1489, fo. 32.

435 Voogdbenoemingen inv 1479 t/m 1482.

436 ORA 1484, fo. 82.

437 ORA 1486, fo. 32.

438 ORA 1485, fo. 25.

439 ORA 1484, fo. 75v, 150 en ORA 1485, fo. 25.

440 ORA 1486, fo. 43.

441 Impost en ORA 1493, fo. 115.

442 ORA 1487, fo. 83.

443 ORA 1487, fo. 85.

444 ORA 1488, fo. 106.

445 Impost en ORA 1493, fo. 132.

446 dopen dochter.

447 DG, Impost 31-10-1763 en ORA 1494, fo. 49v.

448 DG en Impost 14-11-1741.

449 DG en ORA 1494, fo. 49.

450 ORA 1487. folio 103.

451 ORA 1485, fo. 88.

452 ORA 1494, fo. 117.

453 ORA 1486, fo. 48.

454 Impost en ORA 1493, fo. 164.

455 ORA 1493, fo. 114.

456 Kerk.

457 ORA 1493, fo. 72.

458 ORA 1693, fo. 72.

459 Impost en voogdbenoemingen nichtje Trijntje Cornelis.

460 Impost, voogdbenoemingen.

461 ORA 1488, fo. 118.

462 ORA 1483, fo. 81.

463 ORA 1484, fo. 3v.

464 ORA 1490, fo. 183.

465 ORA 1493, fo. 108.

466 Impost en ORA 1489, fo. 112.

467 Impost en ORA 1489, fo. 112.

468 Impost en ORA 1494, fo. 215v.

469 ORA 1488, fo. 92.

470 ORA 1488, fo. 92.

471 ORA.

472 aktedatum.

473 ORA 1483, fo. 64.

474 ORA 1484, fo. 7.

475 ORA 1484, fo. 29.

476 ORA 1493, fo. 205.

477 ORA 1484, fo. 25v.

478 ORA 1483, fo. 21v.

479 ORA 1487, fo. 66.

480 voogdbenoemingen 12-12-1696.

481 ORA 1483, fo. 17v.

482 ORA 1493, fo. 20.

483 Impost en ORA 1493, fo. 20.

484 ORA 1485, fo. 31.

485 ORA 1485, fo. 99.

486 ORA 1486, fo. 40.

487 ORA 1487, fo. 128.

488 ORA 1487, fo. 128.

489 ORA 1483, fo. 51v.

490 ORA 1489, fo. 114.

491 ORA 1486, fo. 65.

492 ORA 1489, fo. 87.

493 ORA 1484, fo. 111.

494 ORA 1484, fo. 97.

495 ORA 1484, fo. 67, 67v.

496 ORA 1484, fo. 67.

497 ORA 1484, fo. 67v (jaar niet vermeld).

498 ORA 1495, fo. 202.

499 ORA 1495, fo. 202v.

500 ORA 1485, fo. 106.

501 ORA 1484, fo. 65.

502 ORA 1485, fo. 36.

503 ORA 1483, fo. 55.

504 ORA 1487, fo. 58.

505 ORA 1484, fo. 39.

506 ORA 1487, fo. 95, 97.

507 ORA 1487, fo. 95.

508 ORA 1485, fo. 59.

509 ORA 1484, fo. 77.

510 ORA 1484, fo. 109 en ORA 1485, fo. 5.

511 ORA 1487, fo. 198.

512 ORA 1485, fo. 23.

513 ORA 1495, fo. 5v.

514 Doopboek.

515 ORA 1485, fo. 136.

516 ORA 1493, fo. 93.

517 Impost en ORA 1488, fo. 60.

518 ORA 1490, fo. 162.

519 ORA 1487, fo. 59.

520 ORA 1489, fo. 22, 9-12-1693.

521 ORA 1487, fo. 200.

522 DG en Impost 23-1-1771.

523 Impost 14-10-1757, DG en ORA 1494, fo. 221v.

524 DG en ORA 1494, fo. 221v.

525 DG en Impost 5-3-1787.

526 ORA 1493, fo. 1.

527 ORA 1486, fo. 64.

528 ORA 1486, fo. 59.

529 ORA 1488, fo. 49.

530 ORA 1488, fo. 49.

531 ORA 1490, fo 19.

532 ORA 1484, fo. 49.

533 ORA 1484, fo. 23.

534 ORA 1484, fo. 50.

535 Impost en ORA 1493, fo. 88.

536 ORA 1493, fo. 54.

537 ORA 1485, fo. 19.

538 ORA 1487, fo. 125.

539 ORA 1485, fo. 159.

540 ORA 1485, fo. 5.

541 ORA 1484, fo. 139.

542 ORA 1484, fo. 21.

543 ORA 1487, fo. 72.

544 ORA 1483, fo. 63.

545 ImpostEn zijn kind Neeltje Cornelis.

546 ORA 1490, fo. 152.

547 ORA 1495, fo. 26v.

548 Impost en ORA 1494, fo. 5.

549 Impost en ORA 1490, fo. 211.

550 ORA 1488, fo. 17.

551 ORA 1487, fo. 10.

552 ORA 1487, fo. 187.

553 ORA 1485, fo. 30.

554 ORA 1487, fo. 131.

555 ORA 1483, fo. 34v.

556 ORA 1484, fo. 118 en ORA 1485, fo. 21.

557 ORA 1485, fo. 21.

558 ORA 1488, fo. 66.

559 ORA 1487, fo. 101.

560 ORA 1490, fo. 110.

561 ORA 1484, fo. 10v.

562 ORA 1484, fo. 9v.

563 ORA 1484, fo. 12.

564 ORA 1483, fo. 86.

565 ORA 1484, fo. 132, 154.

566 ORA 1485, fo. 102.

567 Impost en ORA 1494, folio 155.

568 ORA 1485, fo. 91.

569 ORA 1486, fo. 30.

570 ORA 1487, fo. 65.

571 ORA 1489, fo. 36.

572 ORA 1485, fo. 107 (brief 3-12-1642).

573 ORA 1485, fo. 11.

574 ORA 1485, fo. 48.

575 ORA 1485, fo. 11.

576 ORA 1485, fo. 49.

577 ORA 1485, fo. 49, 109.

578 ORA 1487, fo. 64.

579 ORA 1486, fo. 35.

580 ORA 1488, fo. 27.

581 Impost en ORA 1488, fo. 27.

582 Impost en ORA 1492, fo. 168.

583 ORA 1487, fo. 100.

584 ORA 1492, fo. 115.

585 ORA 1491, fo. 17, 21.

586 DG en Impost 29-1-1774.

587 ORA 1488, fo. 112.

588 Impost en ORA 1489, fo. 47.

589 Impost en ORA 1493, fo. 65.

590 ORA 1494, fo. 151.

591 voogdbenoemingen 18-6-1738.

592 ORA 1486, fo. 13 en ORA 1486, fo. 52.

593 ORA 1486, fo. 13.

594 ORA 1486, fo. 52.

595 Impost en ORA 1494, fo. 54.

596 ORA 1494, fo. 54.

597 ORA 1488, fo. 110.

598 Impost en voogdbenoemingen.

599 ORA 1491, fo. 7.

600 Impost en ORA 1494, fo. 110, 152.

601 ORA 1494, fo. 148v.

602 Impost en ORA 1494, fo. 148v.

603 Aantekening bij doop en ORA 1495, fo. 19.

604 Impost.

605 Impost en ORA 1495, fo. 95.

606 ORA 1489, fo. 75.

607 Impost en ORA 1489, fo. 75.

608 Impost en ORA 1494, fo. 181.

609 ORA 1484, fo. 16v.

610 ORA 1484, fo. 40 en ORA 1485, fo. 33.

611 ORA 1486, fo. 12.

612 ORA 1486, fo. 25.

613 volgt uit ORA 1492, fo. 136.

614 Impost en ORA 1494, fo. 230v.

615 ORA 1492, fo. 136.

616 ORA 1486, fo. 88.

617 ORA 1485, fo. 114 (brief 27-5-1643).

618 ORA 1489, fo. 85.

619 ORA 1487, fo. 158.

620 voogdbenoeming.

621 Impost en ORA 1490, fo. 53.

622 ORA 1487, fo. 35.

623 ORA 1487, fo. 2.

624 ORA 1487, fo. 133.

625 ORA 1488, fo. 38.

626 ORA 1485, fo. 140.

627 ORA 1492, fo. 6.

628 ORA 1485, fo. 43.

629 KR oud kath. dopen 1765-1812 Inv 20.

630 ORA 1483, fo. 84v.

631 ORA 1487, fo. 152.

632 ORA 1484, fo. 88.

633 ORA 1484, fo. 88v.

634 Impost en ORA 1493, fo. 182.

635 ORA 1485, fo. 61.

636 ORA 1483, fo. 72.

637 ORA 1485, fo. 22.

638 ORA 1485, fo. 151.

639 ORA 1484, fo. 96.

640 ORA 1483, fo. 30.

641 ORA 1484, fo. 35v.

642 ORA 1494, fo. 230 verso.

643 ORA 1494, folio 230v.

644 Eigen Database.

645 ORA 1494, fo. 89.

646 ORA 1494, fo. 55.

647 Impost en ORA 1492, fo. 133.

648 voogdbenoeming 21-6-1756.

649 Impost en voogdbenoemingen 13-10-1723.

650 ORA 1483, fo. 10 e.v.

651 ORA 1483, fo. 10.

652 ORA 1484, fo. 32.

653 ORA 1492, fo. 82.

654 ORA 1489, fo. 18.

655 ORA 1485, fo. 53.

656 ORA 1484, fo. 85 en ORA 1485, fo. 53.

657 ORA 1484, fo. 86 en ORA 1485, fo. 53.

658 ORA 1484, fo. 8.

659 ORA 1484, fo. 112 en ORA 1485, fo. 20.

660 ORA 1484, fo. 112.

661 DG en Impost 12-11-1749.

662 DG en Impost 20-4-1748.

663 DG en Impost 21-11-1794.

664 DG en Impost 9-12-1777.

665 DG en Impost 12-12-1764.

666 ORA 1486, fo. 85.

667 ORA 1486, fo. 85 en ORA 1487, fo. 33.

668 ORA 1485, fo. 20.

669 ORA 1484, fo. 111 en ORA 1485, fo. 20.

670 ORA 1484, fo. 42.

671 ORA 1486, fo. 61.

672 ORA 1490, fo. 90.

673 Impost en ORA 1493, fo. 5 e.v.

674 ORA 1488, fo. 75.

675 ORA 1496, fo. 19, 90.

676 ORA 1484, fo. 36.

677 ORA 1484, fo. 57.

678 ORA 1487, fo. 205.

679 Impost en aantekening bij doop Hendrik 16-9-1708.

680 Impost en ORA 1490, fo. 40.

681 ORA 1487, fo. 71.

682 Impost en ORA 1494, fo. 211.

683 haar suster.

684 BS Krommenie overlijden.

685 ORA 1484, fo. 56.

686 ORA 1487, fo. 48.

687 ORA 1485, fo. 24.

688 ORA 1487, fo. 100.

689 ORA 1483, fo. 50.

690 ORA 1486, fo. 23.

691 ORA 1485, fo. 83.

692 ORA 1485, fo. 83.

693 ORA 1487, fo. 67.

694 Vermelding bij doop van zijn kind 30-10-1605.

695 ORA 1494, fo. 108.

696 Impost en ORA 1494, fo. 142.

697 ORA 1494, fo. 142.

698 ORA 1490, fo. 120.

699 ORA 1484, fo. 13v.

700 ORA 1493, fo. 120.

701 Impost.

702 ORA 1493, fo. 189.

703 Impost en ORA 1494, fo. 189.

704 ORA 1486, fo. 74.

705 ORA 1486, fo. 74.

706 ORA 1483, fo. 20.

707 ORA 1483, fo. 20v.

708 ORA 1483, fo. 4.

709 ORA 1483, fo. 5.

710 Impost en ORA 1490, fo. 217.

711 ORA 1490, fo. 11.

712 Impost en voogdbenoeming 8-5-1726.

713 ORA 1483, fo. 92v.

714 ORA 1484, fo. 89 en ORA 1485, fo. 23.

715 ORA 1484, fo. 89.

716 ORA 1490, fo. 83.

717 ORA 1490, fo. 84.

718 ORA 1483, fo. 78.

719 ORA 1484, fo. 148.

720 ORA 1484, fo. 148 en ORA 1485, fo. 55.

721 ORA 1484, fo. 2.

722 ORA 1483, fo. 44.

723 ORA 1487, fo. 118.

724 ORA 1485, fo. 90.

725 ORA 1484, fo. 74, ORA 1485, fo. 34.

726 ORA 1483, fo. 49.

727 ORA 1487, fo. 109.

728 dopen en ORA 1487, fo. 184.

729 ORA 1487, fo. 124.

730 Impost en ORA 1487, fo. 124.

731 ORA 1494, fo. 62.

732 Impost en ORA 1494, fo. 62.

733 Impost en ORA 1495, fo. 270.

734 ORA 1494, fo. 86, 177.

735 ORA 1494, fo. 89v.

736 Impost en ORA 1494, fo. 118.

737 ORA 1494, fo. 156.

738 Impost en ORA 1494, fo. 157.

739 ORA 1492, fo. 121.

740 DG en Impost 23-4-1789.

741 DG en Impost 27-12-1780.

742 DG en Impost 30-7-1809.

743 DG en Impost 25-2-1761.

744 ORA 1485, fo. 74.

745 ORA 1489, fo. 83.

746 ORA 1489, fo. 4.

747 Notarisacten, ORA 1489, fo. 4.

748 ORA 1487, fo. 37.

749 ORA 1493, fo. 68.

750 ORA 1490, fo. 79.

751 ORA 1494, fo. 41.

752 ORA 1494, fo. 41.

753 ORA 1485, fo. 57.

754 ORA 1493, fo. 96.

755 ORA 1486, fo. 57.

756 ORA 1486, fo. 57 en ORA 1487, fo. 87.

757 ORA 1488, fo. 67.

758 ORA 1490, fo. 250.

759 ORA 1493, fo. 42.

760 voogdbenoeming 12-1-1707 en 17-2-1712.

761 Impost en voogdbenoeming 17-2-1712.

762 ORA 1488, fo. 76.

763 Impost en ORA 1488, fo. 77.

764 Impost en ORA 1492, fo. 33.

765 ORA 1492, fo. 35.

766 ORA 1492, fo. 34.

767 DG en Impost 28-1-1751.

768 ORA 1487, fo. 43.

769 ORA 1494, fo. 138.

770 Impost hier gestorven.

771 Impost en ORA 1495, fo. 44.

772 Impost en ORA 1494, fo. 139.

773 Impost en ORA 1494, fo. 35.

774 ORA 1494, fo. 35.

775 ORA 1485, fo. 45.

776 ORA 1484, fo. 70v en ORA 1485, fo. 45.

777 ORA 1485, fo. 45.

778 ORA 1484, fo. 71 en ORA 1485, fo. 45.

779 ORA 1484, fo. 71.

780 ORA 1485, fo. 76.

781 ORA 1486, fo. 69.

782 ORA 1487, fo. 122.

783 ORA 1489, fo. 110.

784 ORA 1495, fo. 9.

785 ORA 1494, fo. 47.

786 DG en Impost 11-8-1786.

787 voogdbenoeming 20-4-1695, ORA 1489, fo. 58.

788 ORA 1493, fo. 184.

789 Impost en ORA 1493, fo. 184.

790 ORA 1484, fo. 34.

791 ORA 1484, fo. 53.

792 ORA 1484, fo. 53v.

793 ORA 1485, fo. 47.

794 ORA 1487, fo. 120.

795 Impost en ORA 1490, fo. 110 e.v.

796 ORA 1490, fo. 188.

797 Impost en ORA 1493, fo. 121.

798 ORA 1487, fo. 166.

799 Impost en ORA 1495, fo. 14v.

800 Impost en ORA 1496, fo. 38.

801 Impost en ORA 1495, fo. 174.

802 ORA 1489, fo. 44.

803 Trouwen NG.

804 ORA 1487, fo. 26.

805 Impost en ORA 1495 fo. 134, 148.

806 Staatsboek ORA 1496.

807 Impost en Voogdbenoeming 22-9-1772, ORA 1495 Folio 134.

808 Weesboek 1495 folio 134.

809 ORA 1493, fo. 74v.

810 Impost en ORA 1495, fo. 99.

811 Schepenen.

812 DG en Impost 28-3-1761.

813 ORA 1488, fo. 40.

814 ORA 1488, fo. 40.

815 ORA 1494, fo. 4.

816 ORA 1492, fo. 82.

817 Impost en ORA 1495, fo. 56.

818 Impost en ORA 1492, fo. 70.

819 ORA 1492, fo. 70.

820 ORA 1493, fo. 71.

821 ORA 1490, fo. 199.

822 Impost en ORA 1492, fo. 106 en ORA 1494, fo. 68v.

823 ORA 1495, folio 108.

824 ORA 1493, fo. 148.

825 DG en Impost 2-2-1751.

826 DG en Impost 9-5-1764 (!).

827 DG en Impost 7-1-1782.

828 ORA 1489, fo. 98.

829 ORA 1493, fo. 109.

830 Impost en ORA 1492, fo. 138.

831 Impost en ORA 1492, fo. 138.

832 Impost en ORA 1494, fo. 148.

833 ORA 1494, fo. 50v.

834 ORA 1486, fo. 45.

835 Impost en ORA 1491, fo. 74, 30-4-1721.

836 Impost en ORA 1491, fo. 74.

837 ORA 1491, fo. 74.

838 ORA 1493, fo. 56.

839 ORA 1493, fo. 56, 60.

840 ORA 1493, fo. 60.

841 ORA 1484, fo. 63.

842 ORA 1487, fo. 196.

843 ORA 1483, fo. 25.

844 ORA 1484, fo. 37.

845 ORA 1484, fo. 74.

846 ORA 1486, fo. 63.

847 ORA 1495, fo. 4v.

848 ORA 1495, fo. 5.

849 ORA 1495, fo. 4v.

850 ORA 1495, fo. 5: VOC, kamer Amsterdam.

851 Impost en ORA 1493, fo. 177v.

852 ORA 1489, fo. 96.

853 ORA 1489, fo. 96.

854 ORA 1489, fo. 115.

855 ORA 1489, fo. 115.

856 ORA 1489, fo. 66.

857 ImpostTot Hensbroeck overleden. Het regt aldaar betaalt.

858 ORA 1490, fo. 143.

859 trouwen kerk.

860 Impost en ORA 1490, fo. 11.

861 ORA 1495, fo. 19.

862 ORA 1485, fo. 167.

863 ORA 1492, fo. 53.

864 ORA 1488, fo. 98.

865 ORA 1493, fo. 173.

866 ORA 1485, fo. 34.

867 Impost Begraven.

868 ORA 1486, fo. 3.

869 DG en Impost 26-10-1750.

870 Impost en ORA 1490, fo. 216.

871 Impost en ORA 1492, fo. 131.

872 DG en Impost 27-12-1769.

873 ORA 1494, fo. 65.

874 ORA 1485, fo. 124.

875 ORA 1483, fo. 90 en ORA 1484, fo. 5.

876 ORA 1490, fo. 100.

877 ORA 1494, fo. 4.

878 ORA 1483, fo. 89.

879 ORA 1486, fo. 46.

880 ORA 1493, fo. 80.

881 Impost en ORA 1493, fo. 139.

882 Impost en ORA 1494, fo. 186.

883 ORA 1492, fo. 54.

884 ORA 1492, fo. 60.

885 Dopen en ORA 1494, fo. 68.

886 Impost en ORA 1495, fo. 158.

887 ORA 1484, fo. 41 en ORA 1485, fo. 41.

888 ORA 1490, fo. 69.

889 ORA 1487, fo. 115.

890 ORA 1487, fo. 15.

891 ORA 1494, fo. 51.

892 ORA 1487, fo. 156.

893 ORA 1493, fo. 102.

894 ORA 1487, fo. 158.

895 ORA 1484, fo. 87 en ORA 1485, fo. 9.

896 ORA 1484, fo. 44.

897 Voogdbenoemingen 9-6-1694.

898 ORA 1489, fo. 38.

899 ORA 1487, fo. 97.

900 Transport 21-6-1668. Guurtje Dirks wede. Jan Claesz Backer ..

901 ORA 1487, folio 103.

902 ORA 1487, fo. 200.

903 ORA 1494, fo. 195.

904 ImpostOp den dam in den banne van Uijtgeest overleden.

905 ORA 1484, fo. 69.

906 Impost en ORA 1492, fo. 36v.

907 ORA 1492, fo. 36v.

908 ORA 1484, fo. 76 en ORA 1485, fo. 18.

909 ORA 1484, fo. 76.

910 ORA 1483, fo. 87.

911 ORA 1494, fo. 109.

912 Impost en ORA 1492, fo. 130.

913 ORA 1488, fo. 95.

914 ORA 1488, fo. 22.

915 ORA 1488, fo. 22.

916 ORA 1493, fo. 74.

917 ORA 1496, fo. 33.

918 Impost en ORA 1494, fo. 3.

919 ORA 1494, fo. 3v.

920 ORA 1494, fo. 3.

921 ORA 1488, fo. 45.

922 ORA 1488, fo. 46.

923 ORA 1484, fo. 14v.

924 Impost en ORA 1495, fo. 24v.

925 DG en Impost 23-2-1760.

926 ORA 1490, fo. 14.

927 Impost (vermoedelijke datum).

928 Impost, ORA 1494, fo. 196 en ORA 1495, fo. 121v.

929 ORA 1484, fo. 126, Bron. ORA 1484, fo. 126.

930 ORA 1484, fo. 126.

931 ORA 1484, fo. 9.

932 ORA 1493, fo. 167.

933 Impost en ORA 1495, fo. 199.

934 ORA 1487, fo. 160.

935 ORA 1484, fo. 124 en ORA 1485, fo. 29.

936 ORA 1484, fo. 68 en ORA 1485, fo. 29.

937 ORA 1484, fo. 124.

938 ORA 1484, fo. 59.

939 Aangever ovl. broer's vrouw en ORA 1494, fo. 106.

940 ORA 1493, fo. 169.

941 ORA 1485, fo. 103.

942 ORA 1484, fo. 140.

943 ORA 1485, fo. 63.

944 ORA 1484, fo. 140 en ORA 1485, fo. 63.

945 ORA 1484, fo. 140.

946 ORA 1485, fo. 65.

947 ORA 1487, fo. 162.

948 ORA 1484, fo. 54.

949 ORA 1485, fo. 42.

950 Impost en ORA 1495, fo. 68.

951 Impost en ORA 1495, fo. 97.

952 J. Blanken / Gem archief Zaanstad.

953 Gegevens Westzaan.

954 ORA 1487, fo. 54.

955 ORA 1487, fo. 57.

956 ORA 1484, fo. 92 en ORA 1485 fo. 12.

957 ORA 1484, fo. 92.

958 ORA 1489, fo. vůůr 119.

959 ORA 1483, fo. 2.

960 Dopen NG en ORA 1495, fo. 34.

961 ORA 1493, fo. 156.

962 Impost en ORA 1492, fo. 38.

963 Impost en ORA 1495, fo. 190.

964 Impost, ORA 1489, fo. 116 en ORA 1490, fo. 153.

965 Impost en ORA 1489, fo. 154.

966 ORA 1486, fo. 16.

967 ORA 1487, fo. 208.

968 voogbenoemingen.

969 ORA 1484, fo. 48.

970 ImpostBarent Barentse op blok voor de bruijd.

971 Aantekening bij doop Aaltje 13-8-1634.

972 ORA 1485, fo. 82.

973 ORA 1488, fo. 60.

974 ORA 1488, fo. 61.

975 ORA 1486, fo. 29.

976 ORA 1485, fo. 106.

977 ORA 1494, fo. 219.

978 ORA 1484, fo. 30.

979 ORA 1484, fo. 14.

980 ORA 1493, fo. 139.

981 Impost en ORA 1494, fo. 37.

982 ORA 1494, fo. 37.

983 ORA 1483, fo. 52.

984 Impost en ORA 1494, fo. 229.

985 ORA 1483, fo. 1.

986 ORA 1493, fo. 114.

987 ORA 1486, fo. 67.

988 DG en Impost 21-1-1801.

989 ORA 1489, fo. 30.

990 ORA 1489, fo. 31.

991 DTB gegevens koog/zaandijk.

992 ORA 1495, fo. 96.

993 Gemeentearchief Zaandam DTB, klapper trouwen westzaan.

994 ORA 1485, fo. 147.

995 ORA 1485, fo. 119.

996 Omtrent een uur na 't ontfangen van 't H. Doopzel gestorven.

997 ORA 1494, fo. 120.

998 ORA 1487, fo. 171.

999 ORA 1484, fo. 47.

1000 ORA 1484, fo. 43.

1001 ORA 1484, fo. 43.

1002 DG en Impost 13-2-1759.

1003 DG en Impost 29-3-1758.

1004 ORA 1485, fo. 149.

1005 ORA 1485, fo. 149 en ORA 1486, fo. 20.

1006 ORA 1486, fo. 20.

1007 ORA 1486, fo. 87.

1008 ORA 1487, fo. 204.

1009 Impost en ORA 1494, fo. 32.

1010 ORA 1483, fo. 16.

1011 ORA 1488, fo. 109.

1012 ORA 1490, fo. 127.

1013 ORA 1483, fo. 69.

1014 Staatboek Weeskamer inv. 1484, folio 12.

1015 Impost en ORA 1495, fo. 192v.

1016 ORA 1495, fo. 192v.

1017 ORA 1484, fo. 106 en ORA 1485, fo. 30.

1018 ORA 1492, fo. 135.

1019 ORA 1487, fo. 69.

1020 ORA 1485, fo. 148.

1021 ORA 1485, fo. 148 en ORA 1487, fo. 39.

1022 ORA 1486, fo. 82.

1023 ORA 1490, fo. 109.

1024 ORA 1484, fo. 101.

1025 ORA 1485, fo. 114.

1026 Dopen en ORA 1493, fo. 65.

1027 ORA 1485, fo. 141.

1028 ORA 1493, fo. 204.

1029 Impost en ORA 1490, fo. 158.

1030 ORA 1487, fo. 105.

1031 Internet genealogie aangeleverd, G. Schauer.

1032 ORA 1486, fo. 41.

1033 ORA 1487, fo. 116.

1034 ORA 1483, fo. 33.

1035 dopen Krommeniedijk 4-11-1753.

1036 de vader den 3de Novembris overleden, om wiens ziekte de H. doop dus lange is uitgestelt.ge is uitgestelt.

1037 ORA 1488, fo. 85.

1038 ORA 1484, fo. 70v en ORA 1485, fo. 25.

1039 ORA 1484, fo. 75.

1040 ORA 1484, fo. 9, geen jaar vermeld.

1041 ORA 1485, fo. 17.

1042 ORA 1484, fo. 115.

1043 ORA 1486, fo. 56.

1044 ORA 1484, fo. 115 en ORA 1485, fo. 17.

1045 ORA 1485, fo. 14.

1046 ORA 1484, fo. 144 en ORA 1485, fo. 14.

1047 ORA 1487, fo. 173.

1048 ORA 1486, fo. 27.

1049 Impost en ORA 1494, fo. 85.

1050 ORA 1486, fo. 70.Op de Busch overleden.

1051 ORA 1486, fo. 70.

1052 ORA 1485, fo. 44.

1053 ORA 1494, fo. 1.

1054 ORA 1485, fo. 168.

1055 ORA 1494, fo. 15.

1056 Impost en ORA 1495, fo. 52.

1057 ORA 1495, fo. 52.

1058 ORA 1488, fo. 58.

1059 Vermelding bij doopinschrijving 23-5-1616.

1060 ORA 1486, fo. 54.

1061 ORA 1484, fo. 107.

1062 ORA 1484, fo. 58.

1063 ORA 1485, fo. 40.

1064 Impost en ORA 1488, fo. 39.

1065 ORA 1492, fo. 69.

1066 ORA 1494, fo. 223v, ORA 1495, fo. 82.

1067 ORA 1485, fo. 137.

1068 Impost en ORA 1493, fo. 27.

1069 ORA 1493, fo. 27.

1070 Impost en ORA 1490, fo. 253, en ORA 1492, fo. 12.

1071 ORA 1490, fo. 253.

1072 ORA 1492, fo. 18.

1073 ORA 1492, fo. 22.

1074 voogdenbenoeming 28-4-1717.

1075 ORA 1490, fo. 255.

1076 Impost en ORA 1496, fo. 36.

1077 ORA 1496, fo. 8.

1078 Impost en ORA 1495, folio 36.

1079 ORA 1494, fo. 112.

1080 ORA 1493, fo. 158.

1081 ORA 1493, fo. 209.

1082 Impost en ORA 1494, fo. 146.

1083 ORA 1486, fo. 49.

1084 ORA 1495, fo. 44.

1085 ORA 1487, fo. 179.

1086 ORA 1495, fo. 128.

1087 ORA 1494, fo. 132v.

1088 ORA 1494, fo. 34.

1089 ORA 1493, fo. 186.

1090 ORA 1488, fo. 81.

1091 ORA 1483, fo. 70.

1092 ORA 1495, fo. 51.

1093 ORA 1494, fo. 176.

1094 DG en Impost 19-6-1800.

1095 ORA 1494 en DG.

1096 DG en Impost 22-1-1795 (!).

1097 ORA 1495, fo. 123.

1098 ORA 1495, fo. 123v.

1099 Impost en ORA 1494, fo. 113.

1100 ORA 1494, fo. 113.

1101 ORA 1485, fo. 159, eigenaar land.

1102 ORA 1486, fo. 56.

1103 ORA 1490, fo. 121.

1104 Impost en ORA 1494, fo. 38.

1105 ORA 1487, fo. 24.

1106 ORA 1487, fo. 28.

1107 ORA 1487, fo. 75.

1108 ORA 1489, fo. 15.

1109 ORA 1489, fo. 15, 17-6-1699.

1110 ORA 1493, fo. 49.

1111 DG en Impost 5-5-1775.

1112 voogdbenoemingen 6-5-1711.

1113 Impost 24-4-1751.

1114 ORA 1492, fo. 101.

1115 Impost Krommenie.

1116 ORA 1484, fo. 130.

1117 Dopen en ORA 1495, fo. 26v.

1118 ORA 1490, fo. 33.

1119 ORA 1489, fo. 62 en ORA 1490, fo. 33.

1120 ORA 1493, fo. 69.

1121 ORA 1492, fo. 72.

1122 DG en Impost 10-11-1764.

1123 Impost en ORA 1494, fo. 13v.

1124 Impost en ORA 1493, fo. 188v.

1125 ORA 1493, fo. 188v.

1126 ORA 1488, fo. 71.

1127 DG en Impost 27-3-1790.

1128 Impost en ORA 1493, fo. 153.

1129 ORA 1492, fo. 93.

1130 ORA 1493, fo. 4.

1131 ORA 1484, fo. 100.

1132 ORA 1485, fo. 16.

1133 Impost en ORA 1493, fo. 138.

1134 ORA 1486, fo. 11.

1135 ORA 1494, fo. 46.

1136 Impost en ORA 1494, fo. 46.

1137 ORA 1486, fo. 80.

1138 ORA 1486, fo. 80.

1139 ORA 1484, fo. 132.

1140 DG en Impost 14-5-1763.

1141 ORA 1491, fo. 108.

1142 Impost en ORA 1493, fo. 185.

1143 ORA 1488, fo. 114.

1144 Impost en ORA 1494, fo. 136.

1145 ORA 1494, fo. 136.

1146 ORA 1494, fo. 139.

1147 ORA 1493, fo. 92.

1148 ORA 1495, fo. 68.

1149 Impost en ORA 1494, fo. 40.

1150 DG en Impost 24-9-1750, ORA 1494, fo. 129.

1151 Impost KrommenieEn kint Sijtje Dirks. Tot Assendelft overleden.

1152 ORA 1492, fo. 28.

1153 ORA 1492, fo. 29v.

1154 Impost en ORA 1492, fo. 98.

1155 ORA 1492, fo. 98.

1156 Notarisakten/Staatboeken ORA 1485-1496.

1157 ORA 1495, fo. 43.

1158 ORA 1493, fo. 128.

1159 Impost en ORA 1493, fo. 171.

1160 Impost en ORA 1494, fo. 91 en 124 e.v.

1161 Impost en ORA 1496, folio 19.

1162 ORA 1494, fo. 39.

1163 ORA 1493, fo. 200.

1164 DG Krommeniedijk.

1165 DG Krommeniedijk en impost 2-12-1807.

1166 Impost en ORA 1493, fo. 187v.

1167 ORA 1495, fo. 5v.

1168 Impost en ORA 1495, fo. 105.

1169 ImpostEn kint Aeltje Pieters.

1170 ORA 1494, fo. 164.

1171 DG en Impost 3-5-1765.

1172 Impost KrommenieTot Assendelft overleden.

1173 ORA 1489, fo. 70.

1174 ImpostOm tot Oostgraftdijk te begraven.

1175 Impost en ORA 1495, fo. 104.

1176 ORA 1492, fo. 156.

1177 ORA 1493, fo. 138.

1178 Impost en ORA 1494, fo. 220v.

1179 ORA 1485, fo. 96.

1180 ORA 1489, fo. 56.

1181 ORA 1489, fo. 57.

1182 ORA 1488, fo. 77.

1183 ORA 1483, fo. 82.

1184 ORA 1483, fo. 82.

1185 ORA 1490, fo. 124.

1186 ORA 1486, fo. 77.

1187 ORA 1486, fo. 8.

1188 ORA 1484, fo. 105.

1189 ORA 1484, fo. 105v.

1190 ORA 1488, fo. 134.

1191 Impost en ORA 1488, fo. 134.

1192 ORA 1490, fo. 226.

1193 ORA 1490, fo. 229.

1194 ORA 1485, fo. 67.

1195 Impost en ORA 1490, fo. 6.

1196 Impost en ORA 1490, fo. 6.

1197 Impost en fo. 3, ORA 1489, fo. 12.

1198 ORA 1489, fo. 28.

1199 Impost begraven moeder.

1200 ORA 1490, fo. 178.

1201 ORA 1491, fo. 86.

1202 DG en impost 20-8-1751.

1203 ORA 1489, fo. 60.

1204 Impost en ORA 1494, fo. 60.

1205 ORA 1488, fo. 59.

1206 ORA 1487, fo. 60.

1207 ORA 1486, fo. 58.

1208 ORA 1487, fo. 62.

1209 ORA 1487, fo. 45.

1210 ORA 1488, fo. 105.

1211 ORA 1493, fo. 56.

1212 ORA 1493, fo. 56, 62.

1213 ORA 1489, fo. 85.

1214 ORA 1492, fo. 39.

1215 ORA 1493, fo. 155v.

1216 ORA 1483, fo. 56 en ORA 1484, fo. 6.

1217 ORA 1487, fo. 90.

1218 ORA 1488, fo. 72.

1219 ORA 1488, fo. 131?.

1220 Ora 1486, fo. 37.

1221 ORA 1487, fo. voor 182.

1222 Impost en ORA 1494, fo. 197.

1223 ORA 1494, fo. 197.

1224 ORA 1493, fo. 195.

1225 ORA 1483, fo. 94v.

1226 ORA 1495, folio 46.

1227 ORA 1488, folio 7.

1228 ORA 1488, fo. 7.

1229 ORA 1484, fo. 3.

1230 ORA 1494, fo. 137.

1231 DG en Impost 10-6-1758.

1232 DG en Impost 19-6-1769.

1233 ORA 1488, fo. 111.

1234 ORA 1485, fo. 104.

1235 ORA 1494, fo. 212.

1236 ORA 1494, fo. 212.

1237 Impost en ORA 1494, fo. 44.

1238 ORA 1487, fo. 202.

1239 ORA 1486, fo. 71.

1240 ORA 1485, fo. 2.

1241 ORA 1485, fo. 138.

1242 ORA 1485, fo. 2.

1243 ORA 1494, fo. 33.

1244 Impost 30-10-1754.

1245 ORA 1483, fo. 61.

1246 ORA 1494, fo. 141.

1247 ORA 1494, fo. 141.

1248 ORA 1490, fo. 88.

1249 ORA 1484, fo. 83.

1250 ORA 1488, fo. 55.

1251 ORA 1495, fo. 47.

1252 ORA 1493, fo. 122.

1253 Gerecht.

1254 Impost en ORA 1495, fo. 49.

1255 Impost en ORA 1494, fo. 85v.

1256 Impost en ORA 1490, fo. 38.

1257 Notarisacten.

1258 Notarisacten, ORA 1486, fo. 72.

1259 ORA 1487, fo. 123.

1260 ORA 1487, fo. 123.

1261 ORA 1484, fo. 66 en ORA 1485, fo. 37.

1262 ORA 1485, fo. 37.

1263 ORA 1494, fo. 24.

1264 Impost en volgens voogdbenoeming 27-2-1732.

1265 Impost en ORA 1493, fo. 104.

1266 ORA 1493, fo. 105.

1267 ORA 1493, fo. 104.

1268 Impost en ORA 1494, fo. 214.

1269 Impost en ORA 1493, fo. 78v.

1270 ImpostDe dogter van d'vrou Gerrit Snijer.

1271 ORA 1487, fo. 44.

1272 Voogdbenoemingen 11-3-1691.

1273 ORA 1494, fo. 230.

1274 Impost en ORA 1494, fo. 230.

1275 ORA 1487, fo. 17.

1276 ORA 1488, fo. 132.

1277 ORA 1488, fo. 132, 137.

1278 ORA 1488, fo. 137.

1279 Internet/Mail aangeleverd door, G. van Dok.

1280 DTB Wormer inv 19 RK - WV inv 17 RK 1724-1812.

1281 WV Overlijden samengesteld door R.Bont.

1282 Genlias.

1283 Impost en ORA 1495, fo. 210, 239.

1284 Impost en ORA 1492, fo. 123.

1285 Internet genealogie aangeleverd, http://geneadutch.nl/.

1286 Impost en ORA 1494, fo. 106.

1287 ORA 1494, fo. 106.

1288 Impost en ORA 1494, fo. 50.

1289 ORA 1494, fo. 50.

1290 Impost en ORA 1494, fo. 127v.

1291 Impost en ORA 1495, fo. 37.

1292 Impost en ORA 1495, folio 272 verso.

1293 Impost en ORA 1496, fo. 46.

1294 ORA 1495, fo. 37.

1295 ORA 1492, fo. 10.

1296 ORA 1484, fo. 15.

1297 ORA 1493, fo. 110.

1298 Impost Trouwen/Overlijden: Register van de Gaarder van de aangife voor de impost op het trouwen of het begraven, Impost.

1299 Notarisacten, ORA 1492 fo 105.

1300 ORA 1493, fo. 18.

1301 ORA 1488, fo. 24.

1302 ORA 1490, fo. 205.

1303 ORA 1483, fo. 84.

1304 ORA 1486, fo. 34.

1305 ORA 1485, fo. 61.

1306 ORA 1486, fo. 2.

1307 ORA 1486, fo. 6.

1308 ORA 1493, fo. 85v.

1309 ORA 1490, fo. 2.

1310 Aantekening bij doopinschrijving 2-11-1625.

1311 ORA 1490, fo. 74.

1312 ORA 1488, fo. 102.

1313 ORA 1483, fo. 4, in 1600 onmondig.

1314 ORA 1484, fo. 24v.

1315 ORA 1484, fo. 26.

1316 ORA 1483, fo. 11.

1317 ORA 1483, fo. 49v.

1318 ORA 1488, fo. 95.

1319 ORA 1485, fo. 122.

1320 ORA 1493, fo. 87.

1321 DG en Impost 24-1-1783.

1322 ORA 1489, fo. 111.

1323 ORA 1492, fo. 105.

1324 Impost en ORA 1492, fo. 105.

1325 ORA 1486, fo. 55.

1326 ORA 1486, fo. 10.

1327 Impost en ORA 1493, fo. 161.

1328 ORA 1493, fo. 161.

1329 ORA 1494, fo. 93.

1330 ORA 1494, fo. 93.

1331 ORA 1494, fo. 161.

1332 ORA 1493, fo. 133.

1333 Internet genealogie aangeleverd, H. Elsinga.

1334 ORA 1495, fo. 140v.

1335 Impost en aantekening bij doop Sijtje 20-1-1709.

1336 DG Krommeniedijk en ORA 1495, fo. 70.

1337 Impost en DG Krommeniedijk.

1338 ORA 1486, fo. 79.

1339 ORA 1490, fo. 201.

1340 ORA 1490, fo. 86.

1341 ORA 1486, fo. 38.

1342 ORA 1486, fo. 68 en 81.

1343 DG en Impost 16-5-1750.

1344 ORA 1494, fo. 143.

1345 ORA 1494, fo. 144.

1346 ORA 1493, fo. 197.

1347 Impost en ORA 1488, fo. 74.

1348 ORA 1486, fo. 60.

1349 ImpostEn sijn kint Lijsbet Cornelis.

1350 Impost en ORA 1496, fo. 27.

1351 Impost Trouwen, inventaris 4 Haarlem.

1352 Voogdbenoeming en ovl moeder.

1353 DG en Impost 3-2-1776.

1354 DG en Impost 16-1-1754.

1355 DG en Impost 26-4-1769.

1356 DG en Impost 9-12-1782.

1357 Impost, voogdbenoeming 14-5-1777.

1358 ORA 1496, fo. 9.

1359 voogdbenoemingen 25-1-1696.

1360 ORA 1493, fo. 210.

1361 ORA 1495, fo. 64.

1362 ORA 1490, fo. 202.

1363 ORA 1487, fo. 106.

1364 ORA 1483, fo. 71.

1365 ORA 1483, fo. 71.

1366 ORA 1486, fo. 32.

1367 Schepentrouwboek (Dekker).

1368 voogdbenoemingen, voor 1705 overl.

1369 Impost en ORA 1493, fo. 94v.

1370 ORA 1493, fo. 94v.

1371 ORA 1493, fo. 95.

1372 DG en Impost 17-6-1751.

1373 ORA 1492, fo. 115, 128.

1374 ORA 1492, fo. 128.

1375 Impost en ORA 1494, fo. 96.

1376 ORA 1494, fo. 12.

1377 ORA 1486, fo. 14.

1378 ORA 1486, fo. 14.

1379 Impost en ORA 1495, fo. 50.

1380 ORA 1494, fo. 44.

1381 ORA 1487, fo. 211.

1382 voogdbenoeming 9-9-1676 over haar kind.

1383 ORA 1484, fo. 63v.

1384 ORA 1484, fo. 63v en ORA 1485, fo. 28.

1385 Impost en ORA 1492, fo. 126.

1386 ORA 1488, fo. 1.

1387 DG en Impost 6-2-1784.

1388 Impost en ORA 1493, fo. 183.

1389 ORA 1496, fo. 85.

1390 Impost en ORA 1495, fo. 89, 136.

1391 DG, Impost 30-5-1755 en ORA 1494, fo. 233v.

1392 Impost en ORA 1494, fo. 52.

1393 Impost en staatboek 1490, fo. 235.

1394 Impost en staatboek 1490 fo. 235.

1395 ORA 1483, fo. 57.

1396 ORA 1494, fo. 150.

1397 ORA 1490, fo. 158 e.v.

1398 ORA 1490, fo. 159, VOC.

1399 ORA 1494, fo. 222v.

1400 Impost en ORA 1494, fo. 88.

1401 ORA 1494, fo. 88.

1402 Impost en ORA 1492, fo. 49.

1403 ORA 1492, fo. 51.

1404 Impost en ORA 1495, fo. 59.

1405 ORA 1494 fo 229v.

1406 ORA 1487, fo. 14.

1407 ORA 1487, fo. 139.

1408 Impost en ORA 1489, fo. 116.

1409 ORA 1489, fo. 116.

1410 Impost en ORA 1490, fo. 154.

1411 Impost en ORA 1494, fo. 232.

1412 ORA 1494, fo. 232.

1413 ORA 1487, fo. 187.

1414 Eigen Database (Dorpen Zaanstreek).

1415 ORA 1488, fo. 127.

1416 ORA 1495, fo. 125.

1417 ORA 1492, fo. 158.

1418 Impost en ORA 1494, fo. 39.

1419 Impost en ORA 1494, fo. 63.

1420 ORA 1493, fo. 75.

1421 Impost en ORA 1494, fo. 23.

1422 Impost en ORA 1495, fo. < 254.

1423 Impost en ORA 1494, fo. 31.

1424 ORA 1491, fo. 97.

1425 Impost 5-6-1717.

1426 Impost Trouwen, inventaris nr 4 Haarlem.

1427 ORA 1486, fo. 62.

1428 ORA 1486, fo. 62.

1429 ORA 1492, fo. 79, in 1741 meerderjarig.

1430 Impost en voogdbenoemingen 30-3-1722.

1431 Impost en ORA 1489, fo. 103.

1432 ORA 1489, fo. 103.

1433 ORA 1492, fo. 81.

1434 Impost en ORA 1492, fo. 81.

1435 ORA 1494, fo. 83.

1436 Impost en ORA 1490, fo. 161.

1437 ORA 1483, fo. 90v.

1438 ORA 1488, fo. 15.

1439 ORA 1487, fo. 192.

1440 ORA 1495, fo. 2.

1441 Impost en ORA 1495, fo. 72v.

1442 ORA 1487, fo. 80.

1443 ORA 1488, fo. 64.

1444 Impost en ORA 1495, fo. 25.

1445 Impost en ORA 1495, fo. 25v.

1446 voogdbenoeming 1-4-1711, ORA 1490, fo. 169.

1447 ORA 1489, fo. 48.

1448 ORA 1487, fo. 12.

1449 ORA 1485, fo. 54.

1450 ORA 1492, fo. 141.

1451 ORA 1490, fo. 193.

1452 Impost en ORA 1494, fo. 183.

1453 Impost en ORA 1493, fo. 142, 142v.

1454 ORA 1491, fo. 6.

1455 KR Burgelijke stand DO/TR/OV 1811-1950.

1456 Internet genealogie aangeleverd, www.van lienenis de naam.nl/besse.

1457 WiewasWie.

1458 Genlias Huwelijk.

1459 Assendelft Klapper gezin 1750-1810.

1460 Vader Janssenist.

1461 Impost24 dec. betoog na Beverwijk.

1462 ORA 1495, fo. 173v.

1463 Impost en ORA 1495, fo. 173.

1464 ORA 1495, fo. 173.

1465 Koog Overlijden.

1466 Marian Louw:Overlijden Westzaan 1811-1950 voor Genlias (nog niet gecontroleerd).

1467 Internet genealogie aangeleverd, A. Bon.

1468 Impost en ORA 1496, fo. 35Op Crommeniedijk.

1469 katerstede.nl / krommenie / BS overlijden krommenie.

1470 Assendelft RK klapper dopen/trouwen 1674-1813.

1471 DG en ORA 30-10-1750.

1472 DG en Impost 8-11-1773.

1473 Genver, Dopen Assendelft 1740 tot 1812.

1474 ORA 1495, fo. 215.

1475 ORA 1495, fo. 158.

1476 ORA 1494, fo. 233.

1477 Impost en ORA 1495, fo. 234.

1478 Duijf Pieters.

1479 Volgens zijn opgaaf.

1480 ORA 1495, fo. 200.

1481 ORA 1495, fo. 200v.

1482 DG en Impost 28-3-1783.

1483 DG en Impost 22-6-1772.

1484 Internet genealogie aangeleverd, N. Kooijman.

1485 ORA 1495, fo. 12v.

1486 ORA 1486, fo. 78.

1487 Impost en ORA 1496, fo. 59.

1488 ORA 1495, fo. 137.

1489 Impost en ORA 1495, fo. 137.

1490 overlijdensakte?.

1491 ORA 1490, fo. 172.

1492 DG en Impost 8-6-1775.

1493 De doopsgezinde KrommenieŽr Zeildoekfrabrikeursfamilie Kuyper, Schrijver Jan Aten uitgever P.Out Koog a/d Zaan 1953.

1494 DG en Impost 27-10-1774.

1495 DG, Impost 24-11-1785 en ORA 1495, fo. 192.

1496 DG en impost 20-2-1782.

1497 DG en Impost 13-7-1775.

1498 DG en Impost 17-5-1783.

1499 DG en Impost 8-1-1783.

1500 DG en Impost 15-8-1787.

1501 DG en Impost 16-6-1769.

1502 DG en ORA 1495, fo. 92.

1503 DG en Impost 1-8-1791.

1504 Impost en ORA 1496, fo. 83.

1505 DG en Impost 27-12-1796.

1506 DG en Impost 2-12-1801.

1507 DG en Impost 1-6-1795.

1508 Impost en ORA 1495, fo. 177v.

1509 DG en Impost 12-8-1773.

1510 ORA 1487, fo. 111.

1511 ORA 1492, fo. 103.

1512 KA 10, no. 2, pag. 14, DG Wormerveer.

1513 ORA 1495, fo. 180.

1514 Genver, Trouwen Assendelft. Transcriptie G. Dok.

1515 Genver, Dopen Assendelft vanaf 1740 tot 1812.

1516 Genver, Dopen Assendelft gereformeerd 1729-1811.

1517 Westzaan Doopsgez Friese Vermaning (WFV) geboorten 1755-1810 boek 14.

1518 ORA 1495, fo. 290.

1519 ORA 1494, fo. 186.

1520 Internet genealogie aangeleverd, N. Lamme.

1521 RA Haarlem inschrijving trouwen gereformeerd Zaandijk boek 18B.

1522 Zaandijk Doopregister gereformeerd (gem archief).

1523 Geert Jan Wagenaar - Rijsenhout
Geert Wagenaar website: http://members.multimania.nl/marpot/stamreeksPot.pdf of
http://geertjan-wagenaar.webklik.nl.

1524 Bestand Wormerveer.

1525 Koog Dopen Geref inventaris 1B 1733-1763.

1526 Koog Dopen Geref. inventaris 2 1764-1811.

1527 RA Haarlem inschrijving trouwen gereformeerd Zaandijk boek 18A.

1528 ORA 1496, fo. 1.

1529 ORA 1494, fo. 73.

1530 Internet/Mail aangeleverd door, G. Dok.

1531 Internet/Mail aangeleverd door, G van Dok.

1532 Wormer DTB 25 impost trouwen en begraven 1747-1755.

1533 Katerstede.nl, zaandijk.

1534 ORA 1495, fo. 141v.

1535 ORA 1495, fo. 142.

1536 WZ waterlands lidmaatschap boek doopsgezind (index nr 20).

1537 mede ORA 1495, fo. 188.

1538 Westzaan Dopen gereformeerd 1835-1862 (zaans archief).

1539 Genlias, trouwen.

1540 Gemeentearchief Zaandam DTB, Klapper trouwen Westzaan Teiwes.

1541 ORA 1495, fo. 54v.

1542 Impost en ORA 1495, fo. 54.

1543 ten doop gepresenteert door Diewertje Hendriks Moeriaen alleen, dewijlde vader tot de mennoniten gemeente behoorte vader tot de mennoniten gemeente behoort.

1544 Internet genealogie aangeleverd, http://www.flickr.com/photos/gvanlienenvisser/sets/72157601532337681/ wie weet staat Simon ertussen.

1545 Impost en ORA 1495, fo. 269.

1546 Impost en ORA 1496, fo. 54.

1547 ORA 1490, fo. 42.

1548 DG en overlijdensakte.

1549 Impost en ORA 1494, fo. 231.

1550 ORA 1493, fo. 21.

1551 Impost, ORA 1493, fo. 22 en ORA 1495, fo. 89.

1552 ORA 1493, fo. 22.

1553 ORA 1495, fo. 31v.

1554 DG, Impost 11-11-1791 en ORA 1496, folio 18.

1555 DG en ORA 1495, fo. < 295.

1556 DG, Impost 22-5-1792 en ORA 1495, fo. 295v.

1557 Impost en ORA 1496, fo. 37.

1558 ORA 1495, fo. 87; ORA 1495, fo. 90.

1559 ORA 1495, fo. 87.

1560 ORA 1495, fo. 87v.

1561 Notarisacten, ORA 1494, fo. 12.

1562 ORA 1493, fo. 66.

1563 Impost en ORA 1495, folio 58.

1564 Internet/Mail aangeleverd door.

1565 Impost en Weesboek 1495 folio 134.

1566 Weesboek 1495, folio 134.

1567 Impost en ORA 1496, folio 121.

1568 Grafsteen NH-kerk en Impost.

1569 Internet genealogie aangeleverd, G. van Dok.

1570 ORA 1493, fo. 192.

1571 Internet genealogie aangeleverd, door H. RemiŽns.

1572 Impost en ORA 1495, fo. 121v.

1573 Impost 18-4-1769 en ORA 1494, fo. 135.

1574 ORA 1492, fo. 160.

1575 ORA 1495, fo. 71.

1576 ImpostTe Assendelft overleden.

1577 ORA 1484, fo. 142.

1578 ORA 1495, fo. 148.

1579 Impost en ORA 1495, fo. 148.

1580 Impost en ORA 1492, fo. 171.

1581 DG en Impost 21-2-1778 (!).

1582 DG en voogdbenoemingen 22-11-1753, oud 1 jaar.

1583 DG, Impost 25-1-1792 en ORA 1495, fo. 255v.

1584 DG en Impost 12-10-1785.

1585 DG en Impost 23-5-1788.

1586 DG en Impost 17-2-1783.

1587 Impost en DG (25-6-1802).

1588 DG (5-4-1796).

1589 Impost en ORA 1492, fo. 75v.

1590 ORA 1493, fo. 191, voogdbenoeming 9-6-1734.

1591 voogdbenoeming 9-6-1734 en ORA 1493, fo. 191.

1592 voogdbenoeming 9-6-1734, ORA 1493, fo. 191.

1593 ORA 1487, fo. 80, 191.

1594 ORA 1487, fo. 191.

1595 ORA 1495, fo. 260.

1596 Impost 22-6-1771 Vrijster.

1597 BR Akersloot 1850-60.

1598 BR Akersloot.

1599 ORA 1495, fo. 184.

1600 ORA 1495, fo. 184 verso.

1601 ORA 1489, fo. 22.

1602 Impost en ORA 1493, fo. 113.

1603 Impost en ORA 1495, fo. 84.

1604 Impost en ORA 1494, fo. 101.

1605 Impost en ORA 1494, fo. 154.

1606 Impost en ORA 1495, fo. 255.

1607 DG, Impost en ORA 1496, fo. 99.

1608 DG en Impost 2-3-1796.

1609 DG en Impost 28-12-1796 (!).

1610 DG en Impost 24-2-1801.

1611 DG en Impost 29-4-1809.

1612 Impost en ORA 1496, fo. 72.

1613 ORA 1495, fo. 98.

1614 ORA 1494, fo. 86.

1615 Impost en ORA 1489, fo. 23.

1616 ORA 1488, fo. 111 en ORA 1489, fo. 22.

1617 Impost en ORA 1495, fo. 276v.

1618 Genlias, Trouwen Zaandijk.

1619 Genver, Doopsgezinden Wormerveer 1728-1812.

1620 Wormerveer DTB3 en DTB4 Trouwen.

1621 ORA 1494, fo. 60.

1622 ORA 1494, fo. 148.

1623 ORA 1495, fo. 195.

1624 Impost en ORA 1495, fo. 195.

1625 ORA 1495, fo 195.

1626 ORA 1490, fo. 22.

1627 ORA 1494, fo. 70.

1628 ORA 1495, fo. 107.

1629 ORA 1494, fo. 91, 124 e.v.

1630 dopen en ORA 1487, fo. 91, 124 e.v.

1631 ORA 1495, fo. 252.

1632 DG en Impost 10-10-1803.

1633 ORA 1495, fo. 256, 297.

1634 ORA 1495, fo. 256.

1635 Vader mennoniet.

1636 Vader mennoniet.

1637 DG en Impost 3-5-1803.

1638 Dopen na 1811 Haarlem.

1639 Impost en ORA 1495, fo. 123.

1640 Internet genealogie aangeleverd, F. de Boer.

1641 ORA 1496, fo. 71.

1642 Impost KrommenieTot Amsterdam overleden.

1643 BS Krommenie.

1644 ORA 1496, fo. 82.

1645 Doopboek 14-8-1763, impost 18-8-1763En haar kint in den arm genaamt Neeltje Cornelis.

1646 BS Assendelft.

1647 ORA 1495, fo. 190.

1648 Impost Trouwen, Impost trouwen.

1649 NGV Weesp, Stamboom Berkhout.

1650 Internet genealogie aangeleverd, door G. Schauer.

1651 Impost en ORA 1496, fo. 81.

1652 ORA 1493, fo. 137.

1653 ORA 1496, fo. 32.

1654 ORA 1495, fo. 32.

1655 ORA 1495, fo. 32v.

1656 DG en Impost 6-3-1767.

1657 Doopboek en ORA 1496, fo. 40.

1658 Aantekening bij doop.

1659 Impost21 juni betoog na Zaandijk.

1660 BS overlijden Krommenie.

1661 Internet genealogie aangeleverd, G. Lodder.

1662 ORA 1495, fo. 102.

1663 Impost en ORA 1495, fo. 102v.

1664 ORA 1494, fo. 54.

1665 ORA 1495, fo. 192.

1666 GAZ, BS Krommenie.

1667 ORA 1495, fo. 26.

1668 DG en Impost 1-4-1762.

1669 DG en Impost 27-1-1776.

1670 DG, Impost 5-3-1761 en ORA 1495, fo. 14v.

1671 DG en Impost 31-1-1770.

1672 Impost en ORA 1495, fo. 12v.

1673 BS.

1674 ORA 1495, fo. 17.

1675 ORA 1494, fo. 166.

1676 Impost en ORA 1494, fo. 166.

1677 ORA 1494, fo. 173.

1678 Impost en ORA 1493, fo. 164v.

1679 verm. overlijdensakte.

1680 Impost en ORA 1494, fo. 53.

1681 ORA 1494, fo. 53.

1682 Impost en ORA 1494, fo. 53v.

1683 DG en impost 9-6-1788.

1684 Impost en ORA 1495, fo. 206v.

1685 Impost en ORA 1490, fo. 247.

1686 DG en Impost 24-9-1754.

1687 ORA 1492, fo. 57.

1688 DG en Impost 3-11-1762.

1689 DG en ORA 1494, fo. 188.

1690 DG en Impost 31-3-1798.

1691 DG en Impost 3-5-1752 (!).

1692 DG en Impost 9-12-1751.

1693 Internet genealogie aangeleverd, M. Post-Broerse.

1694 Impost en ORA 1492, fo. 57.

1695 DG en Impost 17-3-1777.

1696 ORA 1495, fo. 215v.

1697 Impost en ORA 1494, fo. 220.

1698 Bestand Nelie Kooijman.

1699 Internet aangeleverd door N. Kooijman.

1700 Genver, DTB assendelft.

1701 ORA 1494, fo. 220.

1702 Bron.

1703 ORA 1494, fo. 220.

1704 Impost en ORA 1495, fo. 240.

1705 Vader Roomsch.

1706 Impostbeijde te Amsterdam dog alhier getrouwd.

1707 Imposten kind Pieter Hagmeijer. Overleden te Assendelft.

1708 Impost en ORA 1496, fo. 69.

1709 ORA 1487, fo. 193. ORA 1487, fo. 193

1710 Notarisacten, ORA 1487, fo. 21.

1711 Internet genealogie aangeleverd, door A. Moester.

1712 Internet genealogie aangeleverd, P. Veenboer.

1713 ORA 1487, fo. 193.

1714 ORA 1495, fo. 201v.

1715 ORA 1495, fo. 201.

1716 Begraven50 jaar, Geldeloose padt.

1717 DG, Impost en ORA 1496, fo. 84.

1718 DG en ORA 1496, fo. 84.

1719 DG en ORA 1496, fo. 84.

1720 ORA 1496, fo. 84.

1721 Impost en ORA 1492, fo. 170.

1722 ORA 1494, fo. 103. ORA 1494, fo. 103

1723 ORA 1495, fo. 49.

1724 DG en Impost 3-2-1780.

1725 ORA 1494, fo. 103.

1726 ORA 1496, fo. 13.

1727 DG en Impost 4-8-1800huisvrou van Ary Prook.

1728 DG en Impost 9-7-1788.

1729 ORA 1493, fo. 61.

1730 ORA 1492, fo. 167.

1731 Impost18 okt. betoog na Wormer.

1732 ORA 1495, fo. 153.

1733 ORA 1495, fo. 75.

1734 Rijksarchief Noord Holland, DTB Graft.

1735 Dopen en ORA 1495, fo. 56.

1736 Impost en ORA 1490, fo. 115.

1737 DG en Impost 9-3-1758.

1738 Impost en ORA 1495, fo. 249.

1739 Impost en ORA 1494, fo. 26.

1740 ORA 1494, fo. 26.

1741 ORA 1493, fo. 206v, 207.

1742 ORA 1495, fo. 104.

1743 Impost en ORA 1495, fo. 103.

1744 Impost en ORA 1496, fo. 62.

1745 ORA 1495, fo. 103.

1746 ORA 1493, fo. 126.

1747 DG en Impost 17-2-1787.

1748 Impost en ORA 1496, folio 20.

1749 DG en Impost 30-10-1779.

1750 DG en Impost 16-1-1801.

1751 Impost en DG (30-1-1790?).

1752 Impost en ORA 1495, fo. 97v.

1753 ORA 1494, fo. 138v.

1754 Impost en ORA 1494, fo. 138v.

1755 ORA 1495, fo. 217.

1756 DG en ORA 1495, folio 244.

1757 DG en Impost 8-10-1799.

1758 ORA 1495, fo. 91.

1759 Impost en ORA 1495, fo. 91.

1760 DG en Impost 13-1-1769.

1761 Impost en DG (8-11-1773!).

1762 DG en Impost 19-3-1870.

1763 DG en Impost 4-1-1779.

1764 DG en Impost 5-5-1751.

1765 DG en impost 5-7-1774.

1766 ORA 1493, fo. 121.

1767 ORA 1494, fo. 215.

1768 Impost en ORA 1494, fo. 215.

1769 ImpostTe Wessane te trouwen.

1770 ORA 1494, fo. 199v.

1771 WFFamilies 1994-2.

1772 WFFamilies 1994/2.

1773 in onecht geteeld.

1774 datum uit overlijdensakte.

1775 DG en Impost 28-5-1795.

1776 DG bij Artiaan Gerritsz Daan.

1777 Reintje Bos.

1778 doopoom Jan van der Linden.

1779 Impost ORA 1496, fo. 61.

1780 BS Krommenie overlijden en DG Krommeniedijk.

1781 ORA 1496, fo. 91.

1782 Impost en ORA 1492, fo. 163.

1783 Impost en ORA 1493, fo. 124.

1784 Internet genealogie aangeleverd, N. lamme.

1785 Internet genealogie aangeleverd, M. Vleeshakker.

1786 ORA 1495, fo. 154.

1787 ORA 1494, fo. 234.

1788 ORA 1494, fo. 32.

1789 Impost en ORA 1495, fo. 271v.

1790 info J. Stoekenbroek-Oosterhuis.

1791 Eigen Database, Zaanstreek.

1792 ORA 1495, fo. 272.

1793 De vader van de bruidegom verblijft te Veenhuizen.

1794 BS Krommenie overlijden 24-7-1813.

1795 ORA 1490, fo. 167.

1796 ORA 1496, fo. 10.

1797 Impost en ORA 1496, folio 10.

1798 in onecht.

1799 BS, Overlijden koog.

1800 DG en Impost 29-9-1777.

1801 DG en Impost 15-12-1792.

1802 Notarisakten/Staatboeken ORA 1485-1496, ORA 1496.

1803 DG en ORA 1496, folio 34.

1804 DG en Impost 6-11-1806.

1805 Gemeentearchief Zaandam DTB, Impost trouwen klapper Westzaan, Teiwes.

1806 Internet genealogie aangeleverd, http://www.flickr.com/photos/gvanlienenvisser/sets/72157601532337681/.

1807 Internet genealogie aangeleverd, Wie weet staat er een foto:van Geesje: http://www.flickr.com/photos/gvanlienenvisser/sets/72157601532337681/.

1808 DG en Impost 5-7-1780.

1809 Impost en ORA 148, fo. 148.

1810 DG en Impost 31-5-1766.

1811 DG en Impost 13-1-1755.

1812 ORA 1496, fo. 47.

1813 Imposten kind Cornelis Jansz van Ruijten.

1814 Impost en ORA 1495, fo. 213.

1815 ORA 1495, fo. 213, 261.

1816 ORA 1496, fo. 87.

1817 ORA 1496, fo. 90.

1818 BS en ORA 1496, fo. 87.

1819 Genlias Overlijden WZD ongecontroleerd.

1820 Genlias OVL zaandam.

1821 DG en Impost 6-4-1797.

1822 DG en Impost 11-11-1775.

1823 DG en Impost 10-9-1800.

1824 DG en Impost 2-9-1800.

1825 ORA 1495, fo. 246.

1826 ORA 1495, fo. 246v.

1827 ORA 1495, fo. 145.

1828 Impost en ORA 1495, fo. 135v.

1829 Impost en ORA 1496, fo. 77.

1830 BS en ORA 1496, fo. 58.

1831 Impost en ORA 1496, fo. 58.

1832 ORA 1496, fo. 77.

1833 Truitje Kerstens zich schrijvende Kerssens.

1834 DG en Impost 15-2-1751.

1835 DG en ORA 1494, fo. 199.

1836 DG bij Adriaan Gerritsz Daan.

1837 DG bij Ariaan Gerritsz Daan.

1838 dopen en overlijdensakte.

1839 Internet genealogie aangeleverd, P. Verdonk.

1840 DG, Impost 10-4-1801 en ORA 1496, fo. 52.

1841 ORA 1496, fo. 52.

1842 DG en Impost 12-11-1803.

1843 DG en Impost 21-12-1782.

1844 ORA 1495, folio 31.

1845 Impost en ORA 1496, fo. 22.

1846 DG en ORA 1496, fo. 89.

1847 ORA 1494, fo. 136v.

1848 ORA 1495, fo. 52v.

1849 ORA 1495, fo. 182v.

1850 Impost en ORA 1495, fo. 182v.

1851 Impost en ORA 1494, fo. 204v.

1852 ORA 1494, fo. 204v.

1853 Impost en ORA 1496, fo. 96.

1854 BS overlijden en DG.

1855 ORA 1496, fo. 80.

1856 ORA 1496, fo. 80.

1857 ORA 1494, fo. 22v.

1858 ORA 1494, fo. 21.

1859 Impost en ORA 1495, fo. 60.

1860 ORA 1492, fo. 169.

1861 ORA 1495, fo. 60.

1862 Grootouders bruid Pieter Veeken x Grietje Luitsz en Jan Donker x Impje Grootroot.

1863 DG en Impost 17-3-1809 (!).

1864 DG en Impost 19-3-1809.

1865 Grootouders bruidegom Gerrit Mol x Guurtje Boere en Jan Cornelisz Dekker x Neeltje Krijgsman.r x Neeltje Krijgsman.

1866 DG en Impost 30-7-1783.

1867 DG en Impost 23-1-1790.

1868 ORA 1486, fo. 89.

1869 Vader is Roomsch.

1870 ORA 1496, fo. 30.

1871 Impost en ORA 1495, fo. 85.

1872 DG en Impost 23-8-1757.

1873 DG en ORA 1494, fo. 233v.

1874 ORA 1495, fo. 7.

1875 DG en Impost 27-12-1792.

1876 ORA 1493, fo. 116.

1877 Impost en ORA 1496, folio 18.

1878 Impost en ORA 1496, folio 64.

1879 Impost en ORA 1496, fo. 64.

1880 DG en Impost 31-5-1780.

1881 ORA 1490, fo. 97.

1882 BS overlijden.

1883 ORA 1495, fo. 181.

1884 Impost en ORA 1495, fo. 293.

1885 ORA 1495, fo. 293.

1886 ImpostIn 't weeshuis.

1887 ImpostIn 't weeshuys.

1888 DG en Impost 16-7-1776.

1889 DG en Impost 12-12-1780.

1890 DG en Impost 16-12-1794.

1891 Impost 13-3-1780.

1892 Dopen NG.

1893 ORA 1495, fo. 208v, ora 1495 fo 208v.

1894 ORA 1495, fo. 208.

1895 CBG Zomer 2002, pag. 61, 2e kolom voorlaatste alinea.

1896 ORA 1495, fo. 36.

1897 ORA 1489, fo. 10.

1898 DG en Impost 1-3-1805.

1899 Dit kint waarvan de ouders thans aan den Busch onder Uitgeest woonen, ismet voorkennis van den Predikant van Uitgeest alhier gedoopt.s met voorkennis van den Predikant van Uitgeest alhier gedoopt.

1900 ORA 1495, fo. 65.

1901 Willempje Rosendaal.

1902 DG en Impost 30-10-1809.

1903 DG en Impost 20-6-1766.

1904 ORA 1494, fo. 146.

1905 ImpostDe bruijt aldaar aangetekent op 3 gl.

1906 DG en Impost 22-10-1807.

1907 Internet genealogie aangeleverd.

1908 ORA 1483, fo. 35v.

1909 Impost en ORA 1496, fo. 94.

1910 ORA 1496, fo. 94.

1911 DG en Impost 26-9-1800.

1912 DG en Impost 30-1-1764.

1913 DG en Impost 12-1-1767.

1914 Impost en ORA 1493, fo. 66.

1915 ORA 1494, fo. 127v.

1916 DG en Impost 2-2-1780.

1917 BS Krommenie akte 31-12-1821.

1918 Impost en DG (2-4-1794!).

1919 DG en Impost 27-4-1774.

1920 DG en Impost 18-1-1758.

1921 Vonnis Arrondissements Rechtbank te Haarlem wegens overspel door de vrouww.

1922 Impost en ORA 1494, fo. 202, 226 verso.

1923 ORA 1493, fo. 149.

1924 Impost en ORA 1493, fo. 159.

1925 ORA 1493, fo. 159.

1926 FA NHD 6-11-2001.

1927 Impost en ORA 1495, fo. 209.

1928 ORA 1495, fo. 209.

1929 Impost en ORA 1495, fo. 219.

1930 ORA 1495, fo. 219.

1931 Impost en ORA 1495, fo. 219v.

1932 ORA 1495, fo. 116.

1933 ovl. akte.

1934 ORA 1489, fo. 80.

1935 WFFam 1994/2.

1936 ORA 1494, fo. 209.

1937 Impost en ORA 1494, fo. 209v.

1938 Impost en ORA 1496, fo. 70.

1939 ORA 1496, fo. 44.

1940 ORA 1492, fo. 63.

1941 ORA 1488, fo. 103.

1942 DG en Impost 22-4-1785.

1943 ORA 1489, fo. 108, 9-5-1696, e.v.

1944 ORA 1487, fo. 126.

1945 ORA 1492, fo. 172 e.v.

1946 DG en Impost 29-4-1750.

1947 DG en Impost 8-8-1771.

1948 DG en Impost 18-4-1750.

1949 DG en Impost 2-11-1761.

1950 DG en Impost 7-4-1775.

1951 Impost en ORA 1495, fo. 180.

1952 Gemeente archief Zaandam, het geslacht Steyn van Assendelft.

1953 Impost en ORA 1495, folio 256.

1954 ORA 1495, folio 256.

1955 DG en Impost 19-2-1752.

1956 DG en Impost 7-7-1773.

1957 DG en Impost 16-7-1761.

1958 DG en Impost 23-5-1769.

1959 DG en Impost 17-8-1754.

1960 ORA 1496, fo. 29.

1961 ORA 1490, fo. 29.

1962 ORA 1496, fo. 29.

1963 DG en Impost 22-11-1802.

1964 DG en Impost 20-4-1770.

1965 DG en Impost 10-8-1770.

1966 BS Krommenie overlijden 14-3-1813.

1967 DG en ORA 1495, fo. 245.

1968 DG en Impost (15-1-1776!).

1969 Internet genealogie aangeleverd, D. Teeling.

1970 ORA 1495, fo. 140v.

1971 ORA 1495, fo. 141.

1972 DG en impost 30-11-1805.

1973 dopen en BS overlijden.

1974 ORA 1494, fo. 132.

1975 DG, Impost 5-3-1785 en ORA 1495, fo. 245.

1976 Impost en ORA 1490, fo. 28.

1977 ORA 1493, fo. 37.

1978 BR Zaandijk.

1979 Impost en ORA 1494, fo. 207v.

1980 ORA 1494, fo. 208.

1981 DG, Impost 14-12-1784 en ORA 1495, fo. 245.

1982 ORA 1491, fo. 105.

1983 Impost en ORA 1494, fo. 58.

1984 ORA 1495, fo. 179.

1985 Assendelft RK Klapper tot 1811 (ongecontroleerd).

1986 ORA 1490, fo. 122.

1987 ORA 1495, fo. 189.

1988 Impost en ORA 1494, fo. 203 verso.

1989 overlijdensakte en DG Krommeniedijk.

1990 DG, Impost 31-12-1772, voogdbenoemingen, ORA 1495, fo. 135.

1991 DG en ORA 1494, fo. 55.

1992 DG en Impost 26-4-1793.

1993 DG en ORA 1495, folio 135.

1994 DG en Impost 12-3-1771.

1995 DG en Impost 3-9-1770.

1996 DG en Impost 28-3-1769.

1997 DG en Impost 21-5-1768.

1998 obiit.

1999 Wormerveer DTB 8 Dopen Hervormd Knollendam.

2000 DG, Impost 18-9-1753 (!), voogdbenoemingen.

2001 Impost, voogbenoeming 19-1-1780, ORA 1495, fo. 186.

2002 DG en ORA 1495, fo. 186.

2003 DG en Impost 6-6-1765.

2004 Impost en ORA 1494, fo. 224.

2005 ORA 1494, fo. 74.

2006 Internet genealogie aangeleverd, K. van Harlingen.

2007 Notarisacten, 1495 folio 247.

2008 Trouwen kerk gereformeerd Krommenie.

2009 ORA 1495, fo. 122.

2010 Impost en ORA 1494, fo. 63v.

2011 ORA 1494, fo. 63v.

2012 Impost en ORA 1496, fo. 60.

2013 Impost en ORA 1494, fo. 147.

2014 ORA 1494, fo. 147.

2015 ImpostEn een kint Aagje Jans.

2016 ORA 1494, fo. 147.

2017 vader reeds den 14 Novb: 1764 overleden.

2018 Impost en ORA 1496, fo. 97.

2019 Impost en ORA 1495, fo. 203.

2020 ORA 1495, fo. 203.

2021 Impost en vermelding in het doopboek.

2022 DG, Impost 22-2-1771 en ORA 1495, fo. 97v.

2023 DG en Impost 14-8-1767.

2024 BS Krommenie overlijden 24-7-1822.

2025 ORA 1494, fo. 215v.

2026 dopen en ORA 1495, fo. 272v.

2027 Dopen en ORA 1495, fo. 272v).

2028 dopen en ORA 1495, fo. 232v.

2029 Impost en ORA 1496, fo. 98.

2030 ORA 1496, fo. 37.

2031 ORA 1494, fo. 99.

2032 Impost en ORA 1494, fo. 99v.

2033 ORA 1494, fo. 99v.

2034 DG en Impost 28-10-1740.

2035 DG en ORA 1494, fo. 61.

2036 DG en Impost 24-7-1784.

2037 DG en Impost 1-5-1767.

2038 DG en Impost 5-8-1774.

2039 DG en Impost 30-11-1801.

2040 DG en Impost 21-1-1758.

2041 DG en Impost 8-5-1769 (!).

2042 DG en Impost 25-2-1795.

2043 DG en Impost 5-11-1777.

2044 DG en Impost 3-2-1764.

2045 DG en ORA 1494, fo. 208v.

2046 ImpostIn 't water verongelukt.

2047 ORA 1496, fo. 46.

2048 Impost en ORA 1495, fo. 296.

2049 ORA 1496, fo. 46.

2050 DG en Impost 12-12-1806 (!).

2051 DG en Impost 28-6-1782.

2052 DG en Impost 14-3-1786.

2053 DG en Impost 14-2-1788.

2054 Internet genealogie aangeleverd, H. Heitgeert.

2055 ORA 1494, fo. 97.

2056 ORA 1494, fo. 97v.

2057 door de Moeder ten doop gepresenteerd.

2058 Gens Nostra.

2059 ORA 1495, fo. 237.

2060 ook ORA 1492, fo. 150.

2061 ORA 1492, fo. 149.

2062 ORA 1493, fo. 107.

2063 Impost en ORA 1495, fo. 38v.

2064 hwl akte dochter Lijsbeth.

2065 Impost en ORA 1495, fo. 236.

2066 ORA 1496, fo. 16.

2067 Impost en ORA 1496, fo. 20.

2068 ORA 1496, fo. 76.

2069 ORA 1495, fo. 18.

2070 Impost en ORA 1495, fo. 122.

2071 Impost en ORA 1496, fo. 44.

2072 Assendelft Klapper Katholiek (ongecontroleerd), Odulphus kerk 1750-1810.

2073 Dit kind in onegt geteelt is ten doop gepresenteert door Guurtje Swart, lidmaat., lidmaat.

2074 Dit kind in onegt geteelt is ten doop aangeboden door Dieuwertje Jans Bak.k.

2075 Dit kind in onegt geteelt is ten doop gepresenteert door Gleintje Bakker..

2076 DG, ORA 1495, fo. 68v en Impost 29-8-1769.

2077 DG en Impost 14-1-1795.

2078 ORA 1495, fo. 97.

2079 ORA 1495, fo. 286.

2080 ORA 1495, fo. 278.

2081 ORA 1487, fo. 22.

2082 Impost, ORA 1495, fo. < 254 en ORA 1496, fo. 3.

2083 DG en Impost 3-9-1757.

2084 DG en Impost 17-5-1777.

2085 DG en Impost 28-3-1768.

2086 Impost en ORA 1493, fo. 3.

2087 Impost en ORA 1494, fo. 109.

2088 Van Papier naar Digitaal; transcriptie van W. v.d. Hoeven.

2089 Overlijden Zaandijk Genlias.

2090 Internet genealogie aangeleverd, A. van Ree.

2091 RA Haarlem trouwen Municipaal 1795-1811 Zaandijk boek 19.

2092 Impost en ORA 1493, fo. 181.

2093 ORA 1495, fo. 212.

2094 ORA 1494, fo. 82v, 128v.

2095 Impost 17-11-1764.

2096 DTB Blanken (DTB e.d. Krommenie), trouwen.

2097 Grafsteen NH-kerk.

2098 Graftseen NH-kerk.

2099 Weesboek.

2100 Impost en ORA 1493, fo. 162.

2101 Impost en ORA 1493, fo. 24.

2102 Impost en ORA 1495, fo. 68v.

2103 Impost en ORA 1492, fo. 44.

2104 DG en Impost 30-12-1780.

2105 Doopsgezind.

2106 Dopen NG en Impost Begraven 15-7-1783.

2107 Impost 26-9-1791 en ORA 1495, fo. 255v.

2108 ORA 1496, fo. 39.

2109 ORA 1491, fo. 166.

2110 DG en Impost 23-6-1783.

2111 DG, Impost 17-6-1761 en ORA 1495, fo. 21.

2112 DG en ORA 1495, folio 21.

2113 DG en Impost 8-4-1784.

2114 DG en Impost 1-2-1774.

2115 DG en Impost 23-11-1808.

2116 Voogdbenoeming 30-11-1718.

2117 BS Zaandam.

2118 Impost en ORA 1495, fo. 66.

2119 ORA 1495, fo. 66.

2120 Kind obiit.

2121 Impost en ORA 1491, fo. 105.

2122 ORA 1465, fo. 13 verso.

2123 ORA 1495, fo. 14.

2124 ORA 1495, fo. 13 verso.

2125 Vader voor de geboorte overleden.

2126 DG en Impost 3-3-1780.

2127 DG en impost 15-10-1750.

2128 DG en Impost 22-1-1773.

2129 voogdbenoeming 11-4-1764.

2130 ORA 1495, fo. 183.

2131 BS overlijden en ORA 1495, fo. 183.

2132 ORA 1495, fo. 183.

2133 DG en Impost 3-2-1759.

2134 DG en Impost 18-4-1776.

2135 DG en Impost 10-1-1767.

2136 DG en Impost 15-4-1793.

2137 Impost en ORA 1495, fo. 259.

2138 behorende onder Uitgeest.

2139 ORA 1495, f. 95.

2140 ORA 1490, fo. 11.

2141 Impost en ORA 1490, fo. 11.

2142 Impost en ORA 1489, fo. 58.

2143 Impost en ORA 1494, fo. 225.

2144 ORA 1494, fo. 201v.

2145 DG en ORA 1496, fo. 15.

2146 Impost en ORA 1496, fo. 15.

2147 Impost en ORA 1495, fo. 194.

2148 ORA 1494, fo. 44v.

2149 Internet genealogie aangeleverd, Verdonk, www.xs4all.nl/~verdonk.

2150 Doopboek en ORA 1495, fo. 199.

2151 ORA 1495, fo. 199v.

2152 Koog/Zaandijk Lidmaten Doopsgezind inv 9 te Zaandam.

2153 dopen en ORA 1495, fo. 199.

2154 ORA 1495, fo. 288v.

2155 Impost en ORA 1495, fo. 288v.

2156 DG en Impost 10-12-1795 (!).

2157 zijnde de Moeder zelve met dit kind ten doop.

2158 DG en Impost 29-1-1750.

2159 DG en Impost 13-9-1748.

2160 Impost en ORA 1493, fo. 18.

2161 Impost 10-3-1803.

2162 DG en Impost 7-5-1775.

2163 DG en Impost 25-8-1769.

2164 DGFamilienaam Roukema, een voorkindt van Leijsbet Kaars.

2165 ORA 1495, fo. 126.

2166 Impost en ORA 1495, f. 215.

2167 Kint hoort op den Busch onder Uitgeest en is op speciaal verzoek van denPredikant van Uitgeest alhier gedoopt.n Predikant van Uitgeest alhier gedoopt.

2168 ORA 1495, fo. 185.

2169 BS overlijden en ORA 1495, fo. 88.

2170 Impost en ORA 1495, fo. 88v.

2171 DG en ORA 1495, fo. 238.

2172 ORA 1493, fo. 79v.

2173 aantekening bij doop Klaas 10-7-1808.

2174 Moeder Roomschgezint.

2175 Impost en ORA 1495, fo. 175v.

2176 ORA 1495, fo. 175v.

2177 DG, Impost en ORA 1494, fo. 234.

2178 ORA 1488, fo. 48.

2179 ORA 1488, fo. 48.

2180 Dit kint is 't eerste 't welk in onze Nieuwe Kerk is gedoopt.

2181 ORA 1495, fo. 218.

2182 Impost en ORA 1495, fo. 218.

2183 ORA 1495, fo. 218v.

2184 In onecht geteelt.

2185 ORA 1495, fo. 194.

2186 ORA 1494, fo. 190(191).

2187 ORA 1488, fo. 87.

2188 Impost en ORA 1488, fo. 87.

2189 ORA 1490, fo. 89.

2190 Vonnis Arrondissements Rechtbank Amsterdam.

2191 ORA 1492, fo. 3.

2192 ORA 1495, fo. 278v.

2193 ORA 1495, fo. 287.

2194 ORA 1494, fo. 100.

2195 DG en ORA 1494, fo. 100.

2196 DG en ORA 1495, fo. 216.

2197 ORA 1496, fo. 40.

2198 Impost en ORA 1496, fo. 40.

2199 Rijksarchief Haarlem DTB, Impost trouwen Westzaan.

2200 Genver, CIV Trouwen Assendelft/transcriptie G. van Dok.

2201 Impost en ORA 1496, fo. 50.

2202 ORA 1494, fo. 196.

2203 ORA 1494, fo. 229v.

2204 ORA 1490, fo. 217.

2205 Med.blad ZW, nr. 43, pag. 241.

2206 Impost en ORA 1490, folio 150.

2207 ORA 1496, folio 11.

2208 BR Krn.

2209 Impost en ORA 1496, fo. 2.

2210 Impost en ORA 1496, fo. 2.

2211 Genver, Dopen Assendelft 1740-1812.

2212 DG en Impost 8-12-1769.

2213 Krommenie en ORA 1496, fo. 92.

2214 Impost en ORA 1495, fo. 238.

2215 Trouwinschrijving NG 23-2-1620.

2216 DTB Begraven inv. 63.

2217 ORA 1496, fo. 55.

2218 ORA 1495, fo. 193.

2219 ORA 1490, fo. 75.

2220 ORA 1493, fo. 49 en voogdbenoeming 1-6-1728.

2221 Impost en ORA 1495, fo. 139.

2222 ORA 1495, fo. 139.

2223 ORA 1493, fo. 135.

2224 Impost en ORA 1495, fo. 248.

2225 Impost en ORA 1495, folio 250.

2226 Impost en ORA 1494, fo. 188.

2227 ORA 1495, folio 93.

2228 doch de moeder kort na de verlossinge overleden.

2229 ORA 1493, fo. 187.

2230 DG en Impost 23-1-1772.

2231 DG en Impost 1-11-1794.

2232 DG en Impost 23-6-1761.

2233 DG en Impost 30-5-1755.

2234 DG en Impost 27-3-1761.

2235 DG en Impost 6-12-1756.

2236 DG en Impost 12-4-1769.

2237 DG en Impost 28-4-1791.

2238 Impost en ORA 1493, fo. 176.

2239 DG en Impost 28-1-1767.

2240 ORA 1494, fo. 218.

2241 BS overlijden en ORA 1494, fo. 218.

2242 ORA 1493, fo. 46.

2243 Impost en ORA 1494, fo. 192.

2244 Impost en ORA 1495, fo. 291.

2245 Impost en ORA 1496, fo. 38, 93.

2246 DG en Impost 19-6-1762.

2247 DG en Impost 27-10-1772.

2248 DG en Impost 11-11-1771.

2249 DG en Impost 6-9-1775.

2250 Bij doopinschrijving 22-10-1617.

2251 trouwen gereformeerd 28-2-1615.

2252 DG (datum).

2253 Impost 23-11 en ORA 1495, fo. 255v.

2254 DG en Impost 3-6-1774.

2255 DG en Impost 17-4-1776.

2256 DG en Impost 21-1-1773.

2257 BS hwl dochter.

2258 DG en Impost 22-10-1781.

2259 DG en Impost 29-3-1763.

2260 BS Krommenie 25-1-1812.

2261 Impost en ORA 1495, fo. 147.

2262 ORA 1495, fo. 147.

2263 ORA 1495, fo. 147.

2264 Verdronken.

2265 BS overlijden en dopen Krommeniedijk.

2266 ORA 1493, fo. 188.

2267 DG en Impost 16-11-1776.

2268 DG, Grafsteen en Impost 6-2-1809.

2269 DG, Grafsteen en Impost 16-1-1765.

2270 Grafsteen.

2271 DG en Impost 20-12-1747.

2272 DG en Impost 9-12-1783.

2273 ORA 1490, fo. 177.

2274 ORA 1490, fo. 178.

2275 ONA inv.nr. 5486, akte 5164.

2276 Impost en inv. 5500/6491.

2277 Impost en ORA 5763/1882.

2278 Impost en inv. 5763/1882.

2279 Boek 5500/6491.

2280 BS overlijden, zie ook 5500/6491.

2281 benoeming weesvoogden 4-4-1714.

2282 ORA 1495, fo. 10v.

2283 Impost en ORA 1492, fo. 174.

2284 Impost en ORA 1495, fo. 268.

2285 ORA 1495, fo. 268.

2286 ORA 1495, fo. 32.

2287 ORA 1495, fo. 32v.

2288 ORA 1494, fo. 42.

2289 BR Koog a/d Zaan.

2290 Impost en ORA 1496, fo. 78.

2291 Rijksarchief Noord Holland, Overlijden AD.

2292 Genver, DTB Assendelft.

2293 Genver, Trouwen Assendelft 1740-1812.

2294 DG en Impost 28-12-1796.

2295 Impost en ORA 1493, fo. 165.

2296 Impost en ORA 1492, fo. 106, 11-6-1732.

2297 Dopen.

2298 Staatboek 1496, fo. 85.

2299 ORA 1496 fo. 86.

2300 Impost en ORA 1496, folio 41.

2301 ORA 1494, fo. 162.

2302 Impost en ORA 1495, fo. 251.

2303 ORA 1495, fo. 248.

2304 ORA 1495, fo. 248. 1-2-1786.

2305 DG en Impost 10-9-1794.

2306 ORA 1490, fo. 168.

2307 Impost en ORA 1495, fo. 275v.

2308 ORA 1495, fo. 276.

2309 ORA 1495, fo. 149.

2310 Impost en ORA 1495, fo. 118v.

2311 ORA 1495, fo. 53.

2312 DG en Impost 8-7-1763 (!).

2313 Impost en ORA 1496, los briefje bij folio 74.

2314 ORA 1496, fo. 75.

2315 DG en Impost 26-5-1758.

2316 Impost en ORA 1495, fo. 249 verso.

2317 ORA 1496, fo. 183.

2318 Impost, DG en ORA 1495, fo. 12.

2319 ORA 1495, fo. 12 en overlijdensakte.

2320 ORA 1493, fo. 71.

2321 ORA 1494, fo. 121v.

2322 Impost en ORA 1494, fo. 59.

2323 overlijdensakte en dopen Krommeniedijk.

2324 ORA 1488, fo. 89.

2325 ORA 1492, fo. 26v.

2326 Impost en ORA 1495, fo. 40.

2327 ORA 1494, fo. 71.

2328 DG en Impost 20-1-1752.

2329 rvanderweele@hetnet.nl.

2330 Impost en ORA 1495, fo. 116.

2331 DG en Impost 27-2-1786.

2332 Impost en ORA 1495, fo. 267.

2333 ORA 1495, fo. 267.

2334 ORA 1488, fo. 68.

2335 ORA 1488, fo. 68.

2336 ORA 1488, fo. 68.

2337 DG en Impost 4-6-1763.

2338 DG en Impost 29-10-1761.

2339 BR Wormerveer.

2340 DG en Impost 24-9-1764.

2341 DG en Impost 10-6-1760.

2342 DG en Impost 5-3-1781.

2343 DG en Impost 24-12-1752.

2344 DG, Impost en ORA 1496, fo. 95.

2345 DG, Impost 3-7-1807 (!) en ORA 1496, fo. 88.

2346 ORA 1492, fo. 23v.

2347 ORA 1495, fo. 188.

2348 ORA 1495, fo. 31.

2349 Impost en ORA 1495, fo. 48.

2350 DG en Impost 24-8-1750.

2351 Impost en ORA 1495, fo. 30.

2352 Impost en ORA 1493, fo. 75.

2353 ORA 1488, fo. 125 en voogdenboek.

2354 Doopboek en Impost 24-5-1769.

2355 ORA 1496, fo. 38.

2356 Impost en ORA 1492, fo. 10.

2357 DG en Impost 5-10-1757.

2358 Impost 8-1-1783.

2359 DG en Impost 6-4-1750.

2360 moeder is reeds den 20 Julij overleden, waerom 't kint waerschijnlijk naer de moeder is genaemter de moeder is genaemt.

2361 zie van deze vader 1768 den 16 October.

2362 Deze vader van dit kint heeft zijn naem in vorige tijt opgegeven Jan Simonsz Soetemelk, gelijk hij ook zo 1755 den 19 Maij staet aengetekent, doch hij zegt dat zijn ware naem is als hierboven geboekt staet.onsz Soetemelk, gelijk hij ook zo 1755 den 19 Maij staet aengetekent, doch hij zegtdat zijn ware naem is als hierboven geboekt staet.

2363 Impost en ORA 1496, fo. 43.

2364 ORA 1496, fo. 43.

2365 ORA 1494, fo. 147v.

2366 DG en Impost 24-5-1790.

2367 BegravenNalatende vrouw en acht onmondige kinderen.

2368 Internet genealogie aangeleverd, B. Steenhuizen.

2369 Impost Westzaandam.

2370 BegravenGraf 016.

2371 DTB 27, fo. 59.

2372 ORA 1494, fo. 233.

2373 Impost en weesboek.

2374 ORA 1495, fo. 1 en Impost 1-9-1761.

2375 DG en Impost 12-8-1806.

2376 DG en Impost 30-4-1798.

2377 Impost en ORA 1494, fo. 149v.

2378 ORA 1493, fo. 123.

2379 ORA 1487, fo. 150.

2380 ORA 1487, fo. 150.

2381 ORA 1496, fo. 12.

2382 ORA 1496, fo. 51.

2383 ORA 1495, fo. 174.

2384 ORA 1495, fo. 174v.

2385 DG en Impost 25-12-1779.

2386 Impost en ORA 1494, fo. 226 verso.

2387 ORA 1496, fo. 74.

2388 Deze moeder is Roomsch.

2389 ImpostOp den Busch.

2390 ORA 1492, fo. 32.

2391 ORA 1489, fo. 113.

2392 ORA 1495, fo. 263.

2393 Impost en ORA 1495, fo. 98.

2394 Impost en ORA 1495, fo. 98v.

2395 Impost en ORA 1496, fo. 66.

2396 ORA 1496, fo. 66.

2397 ORA 1492, fo. 165.

2398 ORA 1494, fo. 210.

2399 ORA 1494, fo. 210.

2400 BS Akersloot.

2401 ORA 1495, fo. 255.

2402 ORA 1488, fo. 18.

2403 ORA 1488, fo. 18.

2404 Impost en ORA 1493, fo. 187.

2405 voogdbenoeming over zijn kinderen 10-3-1677.

2406 voogdbenoeming over kinderen van zijn broer 10-3-1677.

2407 Impost en ORA 1496, fo. 88.

2408 Impost en ORA 1496, fo. 95.

2409 DG en ORA 1496, fo. 95.

2410 DG en Impost 10-12-1789.

2411 Impost en ORA 1495, fo. 101, 255.

2412 Impost en ORA 1495, fo. 102.

2413 Impost en ORA 1494, fo. 1.

2414 Gemeente archief Zaandam, Aantekeningen G. Oosterbaan.

2415 ORA 1495, fo. 132, 184.

2416 ORA 1495, fo. 132v.

2417 ORA 1495, fo. 132v, 184.

2418 ORA 1494, fo. 185.

2419 ORA 1493, fo. 53.

2420 Impost en ORA 1495, fo. 239.

2421 Impost en ORA 1494, fo. 190v.

2422 ORA 1484, fo. 38.

2423 DG en Impost 1-10-1776.

2424 Doopregister.

2425 Impost en ORA 1495, fo. 63.

2426 Impost en ORA 1496, fo. 16.

2427 ORA 1492, fo. 144v.

2428 DG en Impost 12-3-1789.

2429 Vader Luthers.

2430 Impost en ORA 1495, fo. 292.

2431 ORA 1483, fo. 39.

2432 ORA 1495, fo. 63.

2433 Impost en ORA 1495, fo. 156v.

2434 ORA 1492, fo. 86.

2435 DG en Impost 21-5-1772.

2436 DG en impost 22-6-1773.

2437 ORA 1493, fo. 140v.

2438 DG en Impost 10-4-1786.

2439 Impost en ORA 1495, fo. 2.

2440 DG en Impost 9-1-1783.

2441 GAZ, DTB NG kerk folio 124.

2442 ORA 1495, fo. 208v.

2443 ORA 1492, fo. 169.

2444 DG en Impost 31-7-1781.

2445 GAZ, DTB NG kerk, folio 164.

2446 Impost overlijden Krommenie, aangever.

2447 Impost en ORA 1494, fo. 72.

2448 ORA 1484, fo. 100v zonder datum.

2449 Doopboek en ORA 1495, fo. 80.

2450 Vader Roomschgezint, moeder minderjarig en konde dus noch niet trouwen. Dit onechte kint is door de grootvader en grootmoeder ten doop gepresenteert, Maerten Klaesz Veen en Maertje Jacobs Stuit.. Dit onechte kint is door de grootvader en grootmoeder ten doop gepresenteert, Maerten Klaesz Veen en Maertje Jacobs Stuit.

2451 Vader Roomschgezint. Dit kint weder in onecht geteelt.

2452 Doopboek en impost 27-5-1769.

2453 ImpostVermits siekte in sijn plaetse Jan Haen.

2454 Impost en ORA 1495, fo. 157.

2455 Impost en ORA 1496, fo. 68.

2456 Impost en ORA 1496, fo. 79.

2457 ORA 1496, fo. 79.

2458 Impost en ORA 1490, fo. 29.

2459 ORA 1493, fo. 106.

2460 Impost en ORA 1496, fo. 12.

2461 DG en Impost 10-2-1775.

of
Startpagina | Inhoudsopgave | Achternamen | Naamlijst

Deze webpagina werd gemaakt op 9 December 2019 met Legacy 7.5 van Millennia