Melken in NederlandAfbeelding
Jan Janneman en Neeltje Pieters Melk
Man Jan Janneman [294] 22

    Geboren: 14 Oktober 1806 - Wormer
    Gedoopt: 
   Overleden: 25 Februari 1858 - Zaandijk
    Begraven: 
    Huwelijk: 28 Januari 1844 - Zaandijk 22

Gebeurtenissen uit hun leven zijn:

Geboortegegevens: Zijn ouders waren Jacob Janneman en Grietje Donker. 36

Jan Janneman had te Zaandijk als beroep: papiermakersknecht 162
Vrouw Neeltje Pieters Melk [293]

    Geboren: 11 April 1811 - Zaandijk 22,143
    Gedoopt: 
   Overleden: 24 Juni 1869 - Zaandijk
    Begraven: 


     Vader: Pieter Jans Melk [8] (1788-1852) 22
     Moeder: Maartje Lammerts Groot [471] (1788-      ) Andere partner: Isaac Cornelis Gravensteijn [122] (1810-      ) 22 - 24 Maart 1833 - Zaandijk (Eerste huwelijk) 36

Gebeurtenissen uit hun leven zijn:

Neeltje Pieters Melk had in 1860 te Zaandijk als beroep: werkster 58

In 1863 woonde Neeltje aan de onderdijksesloot 183 te Zaandijk 58


Kinderen

Afbeelding
Pieter Jans en Brechie Dirks Melk
Man Pieter Jans [391]

    Geboren: rond 1760 - Wormer
    Gedoopt: 
   Overleden: 
    Begraven: 
    Huwelijk: 
Vrouw Brechie Dirks Melk [4]

    Geboren: 6 Maart 1763 - Wormer 17,20
    Gedoopt: 
   Overleden: 9 November 1838 - Zaandam
    Begraven: 


     Vader: Dirk Maartens Melk [5] (1720-1783) 15
     Moeder: Engeltje Gerrits Warrenaar [6] (1725-1782)Gebeurtenissen uit hun leven zijn:

Jacob Vloet was de getuigen van de aangifte van de geboorte in 1795 te Westzaan.

Brechie was zelf ook getuigen bij de geboorte van Jacob, kind van Gerrit Vloet en Jannetje Mein.

Na het overlijden van haar vader in 1783 is zij de enige nog levend kind die daardoor alles erft.


Kinderen

Afbeelding
Dirk Jans Melk en Marij Jansz
Man Dirk Jans Melk [379]
    Geboren: 
    Gedoopt: 6 April 1642 - Wormer
   Overleden: 29 Februari 1696 - Wormer 3,4
    Begraven: 


     Vader: Jan Dircks Melk [569] (1623-      ) 5
     Moeder: Jannetje Laurens Laurens [570] (rond 1610-      ) 5


    Huwelijk: 8 Mei 1664 - de Rijp (derde huwelijk) 7

 Andere partner: Dieuwer Claas [111] (1640-      ) - voor 1657

 Andere partner: Guurt Willems [566] (1640-      ) - rond juli 1659 - Wormer (Overleden) 6

 Andere partner: Trijn Willems [108] (1640-      ) 8 - voor 1677

Gebeurtenissen uit hun leven zijn:

Bij aangifte van het kind Hillegonde werd als de achternaam Melk (voor het eerst) genoteerd. Dit was in 1662 te Wormer.

Notarisakten: 10 Op 6-7-1659 te Womer is een akte opgemaakt bij het aangaan van het huwelijk. Zinssnede ervan zijn:
Dirck Jansz. Melck weduwnaer toecomende bruijdegom ter eenre ende Guuert Willems dr. jonge dochter toecomende bruijdt geassisteert met Cornelis Willemsz. haer broeder ende voogd in dese woonende tot Wormer.
Dirck en Guurt treden in de huwelijcksen staet met de voorwaarden dat bij eerder overlijden de goederen voor de langstlevende zijn.
Gepasseert tot Wormer ten comptoire mijns notaris ter presentie van Aurel Lourisz. ende mr. Pieter Strokerck buuerluijden aldaer als getuijgen hier overgestaen
De volledige tekst is te lezen onder Oud Notarieel bij 379 Dirk 1659.

Notarisakten: 11 In 1685 was Dirck getuige voor Dirck Jansz Maertses. Onderwerp van de akte was het ageren tegen een pachtsverhoging.
Delen uit de akte:
Voor Fredrick van der Meer notaris tot Wormer komen Woumen Baertz. ende Arent Arentsz. Stijnes en voor Dirck Jansz. Maertses is Dirck Jansz. Melck en Willem Jacobsz. Quack en sijn broeder Wilbert Quack, Claes, ende Floris Arentsz. al te samen schuijtvoerder alhier ende besoldigt verkoopers competen dese provintie van Hollandt ende Westvrieslandt.
Maken machtig de eersame mr. Swabin... procureur tot Sgraven Hage te ageren 't schriftelijck te spreeken ende plegen voor alle sHeeren Staten, regteren ende vierscharen op ende tegens Jan Arentsz. Kraft ende sijn zoon Willem Jansz. Kraft als pachters vande derde verhoging vant Gemael over Wormer van den jaere 1683, soo wel int eissen als verweren te protesteren ende appeleren ende reformeren vande saeck, onder verbant van haere personen ende goederen.
Aldus gedaen verleden ende gepasseert ten comptoire mijns notaris, ter present van Pieter Claesz. vander Meer ende Pieter vander Meer.
Ondertekent:
Woumen Baertsz., Arent Stijnes, Pieter vander Meer, Pieter vander Meer.
Welck ick assumeere (aanneem) Fredrick vander Meer notaris publicq 1685 in stato

In de akte van 21-8-1690 erft Dirck of na zijn dood zijn kinderen voor de helft van zijn halfbroer Dirck Jansz. Louw die getrouwd met Maretge Pietersdr Muis.

Dirk Jans Melk had in 1685 te Wormer als beroep: Schuijtvoerder

Dirk Jans Melk had in 1696 te Wormerveer als beroep: koopman. Hij was de broer van Simon, blijkt uit het boek 5798 notarisakte 123.
Vrouw Marij Jansz [530]

    Geboren: rond 1640 - Wormer
    Gedoopt: 
   Overleden: 
    Begraven: Kinderen
1 M Louris Dircks Melk [357]
     Alias: Olivens Melk
    Geboren: 
    Gedoopt: 17 April 1665 - Wormer 1
   Overleden: 28 September 1730 - Wormer
    Begraven: 
    Partner: Maretge IJsbrandts Matselaer [358] (1660-      )
      Huw: 12 Januari 1697 - Wormer 175
    Partner: Sara Lamberts Kock [718] (1690-      )
      Huw: rond 16902 M Maarten Dirks Melk [380]
     Alias: Maerten Melk


    Geboren: 


    Gedoopt: 5 December 1666 - Wormer
   Overleden: 29 Oktober 1727 - Wormer 90
    Begraven: 
    Partner: Dieuwers Symons de Boer [44] (1674-1714)
      Huw: 1695 - Wormer
    Partner: Brechje Jacobs [88] (rond 1680-1752)
      Huw: 5 Januari 1715 - Wormer3 M Hendrik Dirks Melk [568]
     Alias: Heijn dirksz Melk
    Geboren: 
    Gedoopt: 21 December 1668 - Wormer 1
   Overleden: 
    Begraven: 
    Partner: Maartje Germents [30] (1670-      )
Startpagina | Inhoudsopgave | Achternamen | Naamlijst

Deze webpagina werd gemaakt op 1 Oktober 2018 met Legacy 7.5 van Millennia