Het krommeniese gezin 1620-1950Afbeelding
Cornelis Pieters Molenaar en Niesje Cornelis
Man Cornelis Pieters Molenaar [27305] 1

    Geboren: rond 1683
    Gedoopt: 
   Overleden: 1725 1296
    Begraven: 


     Vader: Pieter Engels Pietjes Molenaar [16925] (vr 1656-1725) 1
     Moeder: 


    Huwelijk: 1707 - Krommenie (Eerste huwelijk)
Vrouw Niesje Cornelis [13035] 1

    Geboren: rond 1687 - Westzaan
    Gedoopt: 
   Overleden: 13 November 1749 - Krommenie 2
    Begraven: 

Gebeurtenissen uit het leven waren:

Notarisakten/Staatboeken: 19 fol. 10 Inventaris van de goederen ter weeskamer gebragt voor de onmondige kinderen van zaliger Cornelis Pieterse Molenaar gesproten uyt de erffenis van haar grootvader zaliger Pieter Engelsen Pietjes gewoont hebbende op het Weyver tot Crommenie door Jan Clasen Boy en Pieter Janse Poel als wettige aengestelde voogden opgebragt,
Na vercoopinge der goederen en reddinge des boedels, en afdoeninge van schulden en lasten, is voor de voorsz. kinderen gekomen voor haare portie uyt den voorsz. boedel te samen vrij gelt somma f 75: 5: 8
Aldus geinventariseert en bij weesmeesteren geapprobeert den 10 october 1725 present Beets
Siet mede op fol. 145.

Staatsboeken ORA Krommenie: ORA 1492. 19 fol. 145 Inventaris van de goederen ter weeskamer bewesen door Niesje Cornelis, voor haar onmondig kint Cornelis Cornelissen geteelt bij wijlen Cornelis Pieters Molenaer, voor sijn vaderlijk erf, ten overstaen van Jan Claese Boy en Pieter Janse Poel wettige voogden

namelijk aen gelt vijftien gulden blijft onder de moeder berustende, verbint daervoor speciael een huys en erf staende en gelegen op het Weyver belent ten oosten Rutje en ten westen Jan Pieters Molenaer, voorts haer persoon en goederen als na regten en is wijders geaccordeert dat de moeder haer voorsz. kint behoudens goet, dat is voor de vrugten van 't voorsz. bewijs sal alimenteeren, opvoeden en onderhouden tot sijnen mondigen dage alles naer haeren staet en gelegentheyt aldus gedaen op den Regthuyse tot Crommenie en bij weesmeesteren en voogden geapprobeert den 8 desember 1728 Mij present J. Beets, clercq


huwelijkse gegevens waren:

Huwelijkstoestemming: 20 Augustus 1707, Krommenie. 2 Jm. van Krommenie en jd. van Westzaan.


Kinderen
1 M Engel Cornelis Molenaar [30416] 1

    Geboren: rond 1708
    Gedoopt: 
   Overleden: 11 Januari 1751 - Krommenie 2
    Begraven: 
    Partner: Antje Jans Tuijk [21752] (rond 1708-      ) 1
      Huw: 17282 M Cornelis Cornelis Molenaar [27365] 1

    Geboren: - Krommenie
    Gedoopt: 19 Januari 1715 - Krommeniedijk
   Overleden: 
    Begraven: 
    Partner: Aafje Gerrits [17468] (rond 1715-      ) 1
      Huw: 24 April 1735
Overlijdensnotities: Vrouw - Niesje Cornelis

Aangifte door haar zoon Engel. Aangenomen deze overledene.


Overlijdensnotities: kind - Engel Cornelis Molenaar [30416]

Aangifte door zijn zoon Cornelis Engelsen. Impost f 3.


Geboortenotities: kind - Cornelis Cornelis Molenaar [27365]

religie Rooms katholiek
Doopgetuige: Aaggie Crelis
Afbeelding

Cornelis Visser en Niesje Cornelis
Man Cornelis Visser [25474] 1

    Geboren: rond 1640
    Gedoopt: 
   Overleden: 
    Begraven: 
    Huwelijk: 1660 528
Vrouw Niesje Cornelis [13492] 1

    Geboren: rond 1634 302
    Gedoopt: 
   Overleden: 
    Begraven: 


     Vader: Cornelis Allerts Duijfjes [26106] (1601-1634) 1
     Moeder: Dieuwertje Claas [27889] (1601-      ) 1

Kinderen

Afbeelding
Cornelis Jacobs Neeleman en Niesje Dirks
Man Cornelis Jacobs Neeleman [26857] 1

    Geboren: rond 1591 1297
    Gedoopt: 
   Overleden: 
    Begraven: 
    Huwelijk: 
Vrouw Niesje Dirks [12967] 1

    Geboren: rond 1591
    Gedoopt: 
   Overleden: 1611 1297
    Begraven: Kinderen
1 V Marie Cornelis Neeleman [3090] 1

    Geboren: 1611
    Gedoopt: 
   Overleden: 
    Begraven: 
Algemene notities: kind - Marie Cornelis Neeleman [3090]

Cornelis Jans van Krommeniedijk is haar bloedvoogd
Afbeelding

NN man van Niesje Hendriks en Niesje Hendriks
Man NN man van Niesje Hendriks [4173] 1

    Geboren: 
    Gedoopt: 
   Overleden: 1658 542
    Begraven: 
    Huwelijk: 1657
Vrouw Niesje Hendriks [12267] 1

    Geboren: rond 1635
    Gedoopt: 
   Overleden: 1659 298,542
    Begraven: 

 Andere partner: Cornelis Heijks [26768] (rond 1635-      ) 1 - 1659Kinderen

Algemene notities: Vrouw - Niesje Hendriks

heeft twee kinderen uit haar eerste huwelijk, waarover voogd hun oom Frederik Crispiaans Visscher

of
Startpagina | Inhoudsopgave | Achternamen | Naamlijst

Deze webpagina werd gemaakt op 15 Februari 2021 met Legacy 7.5 van Millennia