Het krommeniese gezin 1620-1950Afbeelding
Simon Bruijns en Trijntje Adriaans
Man Simon Bruijns [22461] 1

    Geboren: 1699
    Gedoopt: 
   Overleden: 
    Begraven: 
    Huwelijk: 
Vrouw Trijntje Adriaans [38890] 1

    Geboren: 1699
    Gedoopt: 
   Overleden: 
    Begraven: 


huwelijkse gegevens waren:

Huwelijkstoestemming: 11 Februari 1719, Krommenie. 2 Trijntje van Krommeniedijk.


Kinderen

Afbeelding
Simon Claas en Trijntje Jans
Man Simon Claas [13440] 1

    Geboren: 1711
    Gedoopt: 
   Overleden: 
    Begraven: 
    Huwelijk: 
Vrouw Trijntje Jans [12387] 1

    Geboren: 1711
    Gedoopt: 
   Overleden: 
    Begraven: 


huwelijkse gegevens waren:

Huwelijkstoestemming: 4 Augustus 1731, Krommenie. 2


Kinderen
1 M Claas Simons [25019] 1

    Geboren: 
    Gedoopt: 8 November 1733 - Krommenie
   Overleden: 31 Januari 1734 - Krommenie 2
    Begraven: - Krommeniedijk2 M Claas Simons [25022] 1

    Geboren: 
    Gedoopt: 19 Augustus 1736 - Krommenie
   Overleden: 31 Augustus 1736 - Krommenie 2
    Begraven: 3 V Grietje Simons [34409] 1

    Geboren: 
    Gedoopt: 13 Februari 1735 - Krommenie
   Overleden: 9 Mei 1735 - Krommenie 2
    Begraven: 
Geboortenotities: kind - Claas Simons [25019]

religie Nederlands gereformeerd


Overlijdensnotities: kind - Claas Simons [25019]

Aangifte door de vader Sijmon Clase.


Geboortenotities: kind - Claas Simons [25022]

religie Nederlands gereformeerd


Overlijdensnotities: kind - Claas Simons [25022]

Aangifte door de vader Sijmon Clasen.


Geboortenotities: kind - Grietje Simons [34409]

religie Nederlands gereformeerd


Overlijdensnotities: kind - Grietje Simons [34409]

Aangifte door de vader Sijmon Claese.
Afbeelding

Simon Claas en Trijntje Aris
Man Simon Claas [16835] 1

    Geboren: 1652
    Gedoopt: 
   Overleden: 
    Begraven: 
    Huwelijk: 1652 406
Vrouw Trijntje Aris [19725] 1

    Geboren: 1632 406
    Gedoopt: 
   Overleden: 
    Begraven: 


     Vader: Aris Cornelis [22366] (1612-1640) 1
     Moeder: Niesje Pieters [10242] (1612-      ) 1

Kinderen

Afbeelding
Simon Claas en Trijntje Simons Sluijs
Man Simon Claas [15695] 1

    Geboren: rond 1688
    Gedoopt: 
   Overleden: 
    Begraven: 
    Huwelijk: 1708
Vrouw Trijntje Simons Sluijs [6707] 1,15

    Geboren: rond 1671
    Gedoopt: 
   Overleden: 13 November 1745 - Krommenie 2
    Begraven: 


     Vader: Simon Claas Sluijs [17792] (rond 1649-      ) 1
     Moeder: Jannetje Claas [42701] (rond 1649-1705) 1 Andere partner: Willem Cornelis Groot [12817] (rond 1671-1708) 1 - 1691

Gebeurtenissen uit het leven waren:

Aantekeningen: toenaam bij doop Jan 10-3-1709. ORA 1494, fo. 58: grootmoeder van de kinderen van Simon Willemsz Groot x Grietje Jacobs Sondag. 15

Staatsboeken ORA Krommenie: ORA 1490. 7 fol. 122 Inventaris vande goederen ter weeskamer gebragt door Trijn Symons aen haar drie onmondige kinderen bewesen voor haar vaders goet, geteelt bij Willem Cornelisz Groot, genaamt Neeltje, Cornelis en Symon Willemsz ten overstaan van Jacob Isbrantsz Wiggers en Claas Claasz Plat als wettige voogden;
Eerstelijck is Neeltje Willems bewesen in gelt vijf en dertigh gulden, segge f 35: 0: 0 Item nog een silvere lepel en een silver tuygie en boeck
Item aen Cornelis Willemsz in gelt vijftien gulden, segge f 15: 0: 0 een weeftou met sijn toebehooren en een silvere lepel;
Eyndelijck aen Symon Willemsz in gelt vijftien gulden, segge f 15: 0: 0 Item een bed en pulu met sijn toebehooren en nog een groote Bijbel en een silvere lepel sonder meer
Item is nog verder met de voogden met approbatie vande heere weesmeesteren geaccordeert namenlijck dat de moeder aen neemt haar voorsz. kinderen met behouden goet groot te maken, te versien van cost, dranck, kledingh, redingh en te laten leeren lesen en schriven en een ambagt naar haaren staat ende gelegentheyt tot haar mondige of anderen geapprobeerden staate; Actum op den raathuyse tot Crommenye 9 mey 1708 In kennisse van mij G. van Manen, secrets.
Item de moeder behoud onder haar alle het geen hier vooren is bewesen soo gelt als andere effecten daar vooren tot securiteyt sij spesiaal verbint haar huys en erff staande en gelegen op de Heylige wegh alhier, belent ten de weduwe Jan Claasz en ten westen Jacob Isbrantsz Wiggers, voorts haar persoon en alle haare
goederen, stellende alle deselve ten bedwange van allen regten en regteren actum dato uts. present
G. van Manen, secrets.


huwelijkse gegevens waren:

Huwelijkstoestemming: 11 Mei 1708, Krommenie. 2


Kinderen
1 M Jan Simons [42201] 1

    Geboren: 
    Gedoopt: 10 Maart 1709 - Krommenie
   Overleden: 
    Begraven: 
Overlijdensnotities: Vrouw - Trijntje Simons Sluijs

Aangifte door Cornelis Willemsz Groot. Impost f 3, begraven in de kerk, recht f 4.


Geboortenotities: kind - Jan Simons [42201]

religie Nederlands gereformeerd

of
Startpagina | Inhoudsopgave | Achternamen | Naamlijst

Deze webpagina werd gemaakt op 15 Februari 2021 met Legacy 7.5 van Millennia