Het krommeniese gezin 1620-1950Afbeelding
Adriaan Jans Ruijs en Trijntje Hendriks
Man Adriaan Jans Ruijs [19860] 1

    Geboren: rond 1736 - Krommeniedijk
    Gedoopt: 
   Overleden: 
    Begraven: 


     Vader: Jan IJsbrands Ruijs [41269] (rond 1698-1731) 1
     Moeder: Aaltje Adriaans Waag [19140] (1700-      ) 1


    Huwelijk: 1756 - (Eerste huwelijk)

Gebeurtenissen uit het leven waren:

Notarisakten/Staatboeken: 14 Den 23 Maart 1757 compareerde voor Weesmeesteren IJsbrant en Adriaan Jansz Ruys, beyde nu meerderjarig, dewelke verclaarde van den inhoudt deses voldaan te zijn en dus moeder, voogden en Weesmeesteren te quiteeren en te bedanken onder verbandt van haare persoonen en goederen als na regten. IJsbrant IJanse Ruys Aerijanse Ruys
Vrouw Trijntje Hendriks [22241] 1

    Geboren: rond 1736 - Krommenie
    Gedoopt: 
   Overleden: 
    Begraven: 


huwelijkse gegevens waren:

Huwelijkstoestemming: 25 September 1756, Krommenie. 2 Jm. van Krommeniedijk en jd. van Krommenie.


Kinderen
1 M Jan Adriaans Ruijs [40027] 1

    Geboren: - Krommeniedijk
    Gedoopt: 19 Maart 1757 - Krommeniedijk
   Overleden: 
    Begraven: 2 V Aaltje Adriaans Ruijs [19143] 1

    Geboren: - Krommeniedijk
    Gedoopt: 23 Juli 1758 - Krommeniedijk
   Overleden: 7 November 1758 - Krommenie 2
    Begraven: - Krommeniedijk3 V Aaltje Adriaans Ruijs [19144] 1

    Geboren: - Krommeniedijk
    Gedoopt: 2 Oktober 1759 - Krommeniedijk
   Overleden: 
    Begraven: 4 M Hendrik Adriaans Ruijs [36183] 1

    Geboren: - Krommeniedijk
    Gedoopt: 10 April 1762 - Krommeniedijk
   Overleden: 3 Mei 1762 - Krommenie 2
    Begraven: - Krommeniedijk5 M Hendrik Adriaans Ruijs [36184] 1

    Geboren: - Krommeniedijk
    Gedoopt: 30 April 1763 - Krommeniedijk
   Overleden: 17 Juni 1763 - Krommenie 2
    Begraven: - Krommeniedijk6 V Maartje Adriaans Ruijs [14792] 1

    Geboren: - Krommeniedijk
    Gedoopt: 1 April 1766 - Krommeniedijk
   Overleden: 11 Februari 1767 - Krommenie 2
    Begraven: - Krommeniedijk
Geboortenotities: kind - Jan Adriaans Ruijs [40027]

religie Rooms katholiek
Doopgetuige: Aaltje Ariaans


Geboortenotities: kind - Aaltje Adriaans Ruijs [19143]

religie Rooms katholiek
Doopgetuige: Aaltje Ariaans


Overlijdensnotities: kind - Aaltje Adriaans Ruijs [19143]

Aangifte door Adriaan Jansz, vermoedelijk de vader. Aangenomen deze overledene.


Geboortenotities: kind - Aaltje Adriaans Ruijs [19144]

religie Rooms katholiek
Doopgetuige: Antje Dirks


Geboortenotities: kind - Hendrik Adriaans Ruijs [36183]

religie Rooms katholiek
Doopgetuige: Jan Hendriks


Overlijdensnotities: kind - Hendrik Adriaans Ruijs [36183]

Aangifte door de vader.


Geboortenotities: kind - Hendrik Adriaans Ruijs [36184]

religie Rooms katholiek
Doopgetuige: Jan Hendrikse


Overlijdensnotities: kind - Hendrik Adriaans Ruijs [36184]

Aangifte door de vader.


Geboortenotities: kind - Maartje Adriaans Ruijs [14792]

religie Rooms katholiek
Doopgetuige: Jan Hendrikse


Overlijdensnotities: kind - Maartje Adriaans Ruijs [14792]

Aangifte door Jan Hendrikse. Aangenomen deze overledene.
Afbeelding

Jacob Claas Mars en Trijntje Hendriks
Man Jacob Claas Mars [38117] 1

    Geboren: rond 1700 - de Rijp
    Gedoopt: 
   Overleden: 
    Begraven: 
    Huwelijk: 1726 - (man volg. huw, vr. 1ste huw)
Vrouw Trijntje Hendriks [28185] 1

    Geboren: rond 1706
    Gedoopt: 
   Overleden: 
    Begraven: 


huwelijkse gegevens waren:

Huwelijkstoestemming: 24 Januari 1726, Krommenie. 2 Wnr. van de Rijp, Trijntje f 3 impost.


Kinderen

Afbeelding
Hendrik Gerrits Evering en Trijntje Hendriks
Man Hendrik Gerrits Evering [36370] 1

    Geboren: rond 1715 - Krommenie
    Gedoopt: 
   Overleden: 24 Februari 1773 - Krommenie 1391
    Begraven: 


     Vader: Gerrit Evering [31760] (rond 1691-      ) 1
     Moeder: 


    Huwelijk: 19 April 1750 - Krommeniedijk (Volgende huwelijk)

 Andere partner: Grietje Egberts Bak [33756] (1712-1735) 1 - 14 September 1732 - Krommeniedijk 1,4

 Andere partner: Marijtje Jans Asbeek [13953] (rond 1710-1749) 1 - 16 Februari 1733 - Krommeniedijk (man volg. huw, vr. 1ste huw)

Gebeurtenissen uit het leven waren:

Hendrik was rooms katholiek 1,4

Notarisakten/Staatboeken: toenaam ORA 1495, Folio 136. Inventaris van de gelden bewesen door Jan van Daalhof en Cornelis Eppe, in qualiteijt als voogden over Antje en Grietje Gerrits Evering minderjarige kinderen van Gerrit Hendrikse Evering, geteelt bij wijlen Trijntje Egberts Meijer, gesprooten uijt de ervenis van der kinderen groodvader Hendrik Gerritse Evering tot Crommenie overleden: en welke voor 1/3 part waren geintresseert en ervgenaam van haar overleden groodvader: bedragende: die 1/3 part volgens scheijding: in contante penningen de zomma van f 174:12:6 welke op heden is bovengebragt en in de weeskist gelegt Actum ter camere 25 Augustus 1773 Mij present J. Beets Jacob Groot Harmen Bakker Willem H. Molenaar

Voogdbenoeming: Den 12 Februarij 1738 Bij Weesmeesteren gestelt tot voogden over de 2 onmondige kinderen van Hendrik Gerritse, geteelt bij salr. Grietje Egberts, met namen Gerrit en Dirk Hendriks, oudt 5 en 4 jaeren, de personen van Egbert Janse, grootvader en Jan Egberse, oom aen 's moeders sijde, omme &ca

Voogdbenoeming: 10 Februari 1773 Is bij Weesmeesteren tot voogden over de minderjarige kindskinderen van wijlen Hendrik Gerritsz Evering, kinderen van wijlen Gerrit Heijndrikse en Trijntje Egberts, aangestelt Cornelis Eppe en Jan van Daalhof, wonende beijde tot Crommenie, met relatie tot der kinderen groodvaderlijk ervdeel

Notarisakten/Staatboeken: 14 Folio 21 Op huyden den 12 februarii 1738 Compareerde voor de weesmeesters Hendrik Gerritse die aen sijn 2 onmondige kinderen geteelt bij salr. Grietje Egbers, met naemen Gerrit en Dirk Hendrikse oud 5 en 4 jaeren ten overstaen van Egbert Jansen, grootvader en Jan Egberse, oom beyde aen 's moeders sijde als gestelde voogden heeft bewijs gedaen van 's moeders erf, namentlijk ider kint f 1:10:onder de vader berustende en voorts soo heeft de vader aengenomen sijn kinderen met behouden goet groot te maken en te onderhouden tot haer mondige dage toe, onder verbant van sijn persoon en goederen als na regten. Aldus gedaen op den regthuyse tot Crommenie en bij weesmeesters en voogden geapprobeert dato als boven Mij present J. Beets, secrets.
Vrouw Trijntje Hendriks [25814] 1

    Geboren: rond 1719 - Krommenie
    Gedoopt: 
   Overleden: 
    Begraven: 


     Vader: Hendrik [35877] (1695-      ) 1
     Moeder:  Andere partner: Jan Bosman [39083] (1719-1749) 1

Gebeurtenissen uit het leven waren:

Aantekeningen: ORA 1495, fo. 138v. Zij is oud meu van de kinderen van de minderjarige kinderen van Hendrik Kramer.


huwelijkse gegevens waren:

Huwelijkstoestemming: 4 April 1750, Krommenie. 2 Trijntje van Krommeniedijk, wed. Jan Bosman.


Kinderen

Geboortenotities: Man - Hendrik Gerrits Evering

toenaam ORA 1495, fo. 136


Overlijdensnotities: Man - Hendrik Gerrits Evering

Aangever Barend Huijge. Impost f 3.
Afbeelding

Jan Bosman en Trijntje Hendriks
Man Jan Bosman [39083] 1

    Geboren: 1719
    Gedoopt: 
   Overleden: 3 Mei 1749 - Krommenie 2
    Begraven: - Krommeniedijk
    Huwelijk: 
Vrouw Trijntje Hendriks [25814] 1

    Geboren: rond 1719 - Krommenie
    Gedoopt: 
   Overleden: 
    Begraven: 


     Vader: Hendrik [35877] (1695-      ) 1
     Moeder:  Andere partner: Hendrik Gerrits Evering [36370] (rond 1715-1773) 1 - 19 April 1750 - Krommeniedijk (Volgende huwelijk)

Gebeurtenissen uit het leven waren:

Aantekeningen: ORA 1495, fo. 138v. Zij is oud meu van de kinderen van de minderjarige kinderen van Hendrik Kramer.


huwelijkse gegevens waren:

Huwelijkstoestemming: 18 April 1739, Krommenie. 2 Wnr. en jd. van Krommeniedijk.
datum 03 mei 1739
Krommeniedijk
Rooms katholiek


Kinderen
1 V Jannetje Jans Bosman [42964] 1

    Geboren: 1738
    Gedoopt: 
   Overleden: 29 Juli 1738 - Krommenie 2
    Begraven: - Krommeniedijk
Overlijdensnotities: Man - Jan Bosman

Aangifte door Jan Barentse Kramer. Moest voor 1750 zijn overleden.


Overlijdensnotities: kind - Jannetje Jans Bosman [42964]

Aangifte door de vader.


Algemene notities: kind - Jannetje Jans Bosman [42964]

Krommeniedijk

of
Startpagina | Inhoudsopgave | Achternamen | Naamlijst

Deze webpagina werd gemaakt op 15 Februari 2021 met Legacy 7.5 van Millennia