Het krommeniese gezin 1620-1950Afbeelding
Cornelis Tijs Matselaar en Wijmond Cornelis
Man Cornelis Tijs Matselaar [27532] 1

    Geboren: rond 1680 - Krommenie
    Gedoopt: 
   Overleden: 20 Mei 1731 - Krommenie 2
    Begraven: 
    Huwelijk: 6 Maart 1712 - Krommenie (Volgende huwelijk)

 Andere partner: Marie Cornelis [40727] (rond 1685-1707) 1 - 1705

 Andere partner: Neeltje Gerrits [2385] (rond 1688-1711) 1 - 1708

 Andere partner: Maartje Adriaans [15655] (rond 1699-1720) 1 - 1719

 Andere partner: Trijntje Adriaans [38337] (rond 1700-1726) 1 - 11 April 1723 - Krommenie (man volg. huw, vr. 1ste huw)

Gebeurtenissen uit het leven waren:

Voogdbenoeming: Huijden 9 Meij 1708 Is bij de Heere Weesmeesteren van Crommenije en Crommenijdijck als voogt aengestelt en gecommitteert Willem Crelisz over de onmondige twee kinderen van Cornelis Tijsz Matselaar, genaamt Cornelis en Tijs Cornelisz, geprocureert bij wijlen Martje Cornelis, omme de voors. onmondige kinderen haare goederen behoorlijck te dirigeeren en in alle billijckheijt voor te staan, &. Aldus gedaan dato uts. Mij present, G. van Manen, secrt
Den 17 Februarij 1712 Is bij de Heere Weesmeesteren van Crommenije en dijck gestelt en gecommitteert tot voogt over sijn kint, geprocureert bij wijlen Neel Gerrits, genaampt Geurtje Cornelis, geteelt bij Cornelis Tijsz Matselaar, Pieter Heijndricksz, woonende tot Assendelft, als kou-oom, omme het onmondige kint sijn goederen behoorlijck te dirigeren en in alle billijckheijt voor te staan en daarvan is 't noot rekening bewijs en reliqua te doen. Actum en dato uts. Mij present, G. van Manen, secrt.

Voogdbenoeming: Op dato een Juni Nog bij Weesmeesteren tot voogt aengestelt over 't kint van Cornelis Tijse Matselaer, genaamt ------- en geteelt bij zaliger ----------, nevens Claes Schenke, (reets voogt sijnde), de persoon van Dirk Harmensen Backer, omme &ca.
Vrouw Wijmond Cornelis [10561] 1

    Geboren: rond 1680 - West-Graftdijk
    Gedoopt: 
   Overleden: 29 Oktober 1718 - Krommenie 2
    Begraven: 


huwelijkse gegevens waren:

Huwelijkstoestemming: 20 Februari 1712, Krommenie. 2 Cornelis van Krommenie en wed. van Westgraftdijk.
datum 06 maart 1712
Krommenie
Nederlands gereformeerd
Wnr. van Krommenie en wed. van Westgraftdijk.


Kinderen
1 V Maartje Cornelis Matselaar [15398] 1

    Geboren: 
    Gedoopt: 8 Januari 1713 - Krommenie
   Overleden: 8 Maart 1713 - Krommenie 2
    Begraven: 2 V Jannetje Cornelis Matselaar [42763] 1

    Geboren: 
    Gedoopt: 22 April 1714 - Krommenie
   Overleden: 6 Juni 1719 - Krommenie 2
    Begraven: 3 M Cornelis Cornelis Matselaar [26403] 1

     Alias: Cornelis Cornelisz de Boer
    Geboren: 
    Gedoopt: 11 April 1717 - Krommenie
   Overleden: 15 Oktober 1749 - Krommenie 1452
    Begraven: - Krommeniedijk
    Partner: Abigael Claas Mooij [19587] (rond 1723-vr 1769) 1
      Huw: 17434 V Jannetje Cornelis Matselaar [42766] 1

    Geboren: 1720
    Gedoopt: 
   Overleden: 24 Augustus 1720 - Krommenie 2
    Begraven: 
Overlijdensnotities: Man - Cornelis Tijs Matselaar

Aangifte door Cornelis Gerritse Wit.


Overlijdensnotities: Vrouw - Wijmond Cornelis

Aangever haar man. Zij heet hier Wijmet.


Geboortenotities: kind - Maartje Cornelis Matselaar [15398]

religie Nederlands gereformeerd


Overlijdensnotities: kind - Maartje Cornelis Matselaar [15398]

Aangifte door de vader Cornelis Tijse.


Geboortenotities: kind - Jannetje Cornelis Matselaar [42763]

religie Nederlands gereformeerd


Overlijdensnotities: kind - Jannetje Cornelis Matselaar [42763]

Aangifte door de vader Cornelis Tijse. Aangenomen deze overledene.


Algemene notities: kind - Jannetje Cornelis Matselaar [42763]

Vader heeft in doopregister de toenaam de Boer


Geboortenotities: kind - Cornelis Cornelis Matselaar [26403]

religie Nederlands gereformeerd
Toenaam de Boer in plaats van Matselaar.
toenaam bij doop van zijn kinderen; ORA 1494, fo. 183


Overlijdensnotities: kind - Cornelis Cornelis Matselaar [26403]

Aangifte door Pieter Arentse Boom. Impost f 3.


Overlijdensnotities: kind - Jannetje Cornelis Matselaar [42766]

Aangifte door de vader Cornelis Tijse.
Afbeelding

Zacharias Jans Gransijn en Wijntje Dirks
Man Zacharias Jans Gransijn [640] 1

    Geboren: rond 1689 - Krommenie
    Gedoopt: 
   Overleden: 17 Juni 1732 - Krommenie 2
    Begraven: 


     Vader: Mr Jan Pieters Gransijn [41938] (rond 1669-1733) 1
     Moeder: NN [18199] (rond 1665-      )


    Huwelijk: 1709 - Krommenie (Eerste huwelijk)

 Andere partner: Klaartje Baltus [43825] (rond 1706-      ) 1 - 1726 - Krommenie (man volg. huw, vr. 1ste huw)

Gebeurtenissen uit het leven waren:

Voogdbenoeming: Den 20 Meij 1733 Sijn bij Weesmeesteren gestelt en gecommitteert tot voogden over de 3 onmondige kinderen van wijlen Zacharijas Jansen, ten opsigte van der kinderen portie en erffenis in de nalatenschap van wijlen Jan Gransijn, de persoonen Engel Huijsman en Jacob Heertjes, omme der kinderen intrest aen waer te nemen, de goederen behoorlijk te dirigeeren en in alle billijkheijt voor te staen en daervan behoorlijke rekening en verantwoording te doen. Mij present, J. Beets, secrets.

Notarisakten/Staatboeken: 13 folio 142 Inventaris van de goederen ter weeskamer gebragt door Engel Huysman en Jacob Heertjes Waegmeester., in qualite als voogden over de 3 onmondige kinderen van salr. Zacharijas Jansen, genaemt Heyndk., Guurtje en Trijntje Zacharijasse, gesproten uyt de Erffenis van der kinderen grootvader zalr. Jan Gransijn,

is bevonden bij scheydinge en delinge van den boedel te mogen overschieten voor de voorsz. drie kinderen en door de voorsz. voogden alhier bovegebragt de somma van f 116:19: 6 (in de marge) dit gelt uitgeset aen Corn. Bom, in 't renteboek D. fol. 169 den 7 april 1734. dit is verrekent.

en blijft nog aen openstaende inschulden voor den gemeenen boedel de somma f 142:0:waerin de voorsz. kinderen eentiende part competeeren, sijnde de specificatie van dese inschulden onder de voogden, nog voor de kinderen eentiende part in een derde part in een graf in de kerk alhier. aldus dese geinventariseert ter weeskamer den 7 e april 1734. Mij present J. Beets, secrets.
Vrouw Wijntje Dirks [7979] 1

    Geboren: rond 1689 - Krommenie
    Gedoopt: 
   Overleden: 20 Januari 1724 - Krommenie 2
    Begraven: 


     Vader: Dirk Nannings [29390] (1669-1698) 1
     Moeder: Antje Claas [21355] (1669-1719) 1
huwelijkse gegevens waren:

Huwelijkstoestemming: 27 April 1709, Krommenie. 2 Jm. en jd. van Krommenie.


Kinderen
1 M Hendrik Zacharias Gransijn [36702] 1

    Geboren: vr 1712
    Gedoopt: 
   Overleden: 30 Oktober 1712 - Krommenie 2
    Begraven: 2 M Dirk Zacharias Gransijn [29609] 1

    Geboren: vr 1714
    Gedoopt: 
   Overleden: 12 Juli 1714 - Krommenie 2
    Begraven: 3 M Hendrik Zacharias Gransijn [36704] 1

    Geboren: rond 1715 - Krommenie
    Gedoopt: 
   Overleden: 13 Juni 1772 - Krommenie 2
    Begraven: 
    Partner: Trijntje Simons Pukkel [4694] (rond 1730-      ) 1
      Huw: 29 November 1761 - Krommenie. (Volgende huwelijk)
    Partner: Dirkje Dirks [29651] (rond 1720-1758) 1
      Huw: 1740 - Krommenie4 V Guurtje Zacharias Gransijn [35637] 1

    Geboren: rond 1717
    Gedoopt: 
   Overleden: 9 Februari 1781 - Krommenie 2,94
    Begraven: 
    Partner: Frederik Jans Asbeek [31096] (rond 1722-1782) 1
      Huw: 17425 V Trijntje Zacharias Gransijn [11275] 1

    Geboren: 1720
    Gedoopt: 
   Overleden: 2 Februari 1737 - Krommenie 1453
    Begraven: 6 M Dirk Zacharias Gransijn [29610] 1

    Geboren: vr 1721
    Gedoopt: 
   Overleden: 13 Februari 1721 - Krommenie 2
    Begraven: 7 M Dirk Zacharias Gransijn [29611] 1

    Geboren: vr 1721
    Gedoopt: 
   Overleden: 22 December 1721 - Krommenie 2
    Begraven: 8 M Dirk Zacharias Gransijn [29612] 1

    Geboren: vr 1723
    Gedoopt: 
   Overleden: 26 December 1723 - Krommenie 2
    Begraven: 
Overlijdensnotities: Man - Zacharias Jans Gransijn

Aangifte door Maerten Poulsen. Aangenomen deze overledene.


Overlijdensnotities: Vrouw - Wijntje Dirks

Aangever haar man.


Overlijdensnotities: kind - Hendrik Zacharias Gransijn [36702]

Aangifte door de vader Zacharijas Janse.


Overlijdensnotities: kind - Dirk Zacharias Gransijn [29609]

Aangifte door de vader Zacharijas Janse.


Overlijdensnotities: kind - Hendrik Zacharias Gransijn [36704]

Aangever Frederik Asbeek.


Overlijdensnotities: kind - Guurtje Zacharias Gransijn [35637]

Aangever haar zoon Zacharias Asbeek.


Overlijdensnotities: kind - Trijntje Zacharias Gransijn [11275]

Aangifte door Cornelis Bom.


Overlijdensnotities: kind - Dirk Zacharias Gransijn [29610]

Aangifte door de vader Zacharijas Janse.


Overlijdensnotities: kind - Dirk Zacharias Gransijn [29611]

Aangifte door de vader Zacharijas Janse.


Overlijdensnotities: kind - Dirk Zacharias Gransijn [29612]

Aangifte door de vader Zacharijas Janse.
Afbeelding

Cornelis Willems Prijne en Wijntje Jans
Man Cornelis Willems Prijne [27566] 1

    Geboren: rond 1688
    Gedoopt: 
   Overleden: 20 Februari 1715 - Krommenie 2
    Begraven: 


     Vader: Willem Cornelis Prijne [12838] (rond 1668-      ) 1
     Moeder: 


    Huwelijk: 1708
Vrouw Wijntje Jans [6428] 1

    Geboren: rond 1688
    Gedoopt: 
   Overleden: 
    Begraven: 


huwelijkse gegevens waren:

Huwelijkstoestemming: 26 Mei 1708, Krommenie. 2


Kinderen
1 V Maartje Cornelis Prijne [15779] 1

    Geboren: 1709
    Gedoopt: 
   Overleden: 16 Januari 1709 - Krommenie 2
    Begraven: 2 V Maartje Cornelis Prijne [15746] 1

    Geboren: 1710
    Gedoopt: 
   Overleden: 7 April 1710 - Krommenie 2
    Begraven: 3 V Maartje Cornelis Prijne [44211] 1

    Geboren: 1715 1454
    Gedoopt: 
   Overleden: 
    Begraven: 4 M Willem Cornelis Prijne [12447] 1

    Geboren: 1715 1454
    Gedoopt: 
   Overleden: 7 November 1715 - Krommenie 2
    Begraven: 
Overlijdensnotities: Man - Cornelis Willems Prijne

Aangifte door de vader.


Algemene notities: Man - Cornelis Willems Prijne

Toenaam in impost trouwen Liefjes. ORA 1491, fo. 6: Toenaam Prijne. Bij aangifte begraven 7-4-1710 en 16-1-1709 toenaam Liefjes.


Overlijdensnotities: kind - Maartje Cornelis Prijne [15779]

Aangifte door de vader Cornelis Willemsz Liefjes.


Overlijdensnotities: kind - Maartje Cornelis Prijne [15746]

Aangifte door de vader Cornelis Willemse Liefjes.


Overlijdensnotities: kind - Willem Cornelis Prijne [12447]

Aangifte door Dirk Woutersz.
Afbeelding

Cornelis Jacobs Groot en Wijntje Pieters
Man Cornelis Jacobs Groot [26883] 1

    Geboren: 1696
    Gedoopt: 
   Overleden: 
    Begraven: 
    Huwelijk: 
Vrouw Wijntje Pieters [5588] 1

    Geboren: 1696
    Gedoopt: 
   Overleden: 
    Begraven: 


huwelijkse gegevens waren:

Huwelijkstoestemming: 10 Juli 1716, Krommenie. 2 Ieder f 3 impost.


Kinderen
1 M Jacob Cornelis Groot [38212] 1

    Geboren: 
    Gedoopt: 10 Februari 1732 - Krommenie
   Overleden: 
    Begraven: 2 V Trijntje Cornelis Groot [11155] 1

    Geboren: 
    Gedoopt: 25 December 1722 - Krommenie
   Overleden: 10 September 1799 - Krommenie 2
    Begraven: 9 September 1799 - Krommenie
Geboortenotities: kind - Jacob Cornelis Groot [38212]

religie Nederlands gereformeerd


Geboortenotities: kind - Trijntje Cornelis Groot [11155]

religie Nederlands gereformeerd


Overlijdensnotities: kind - Trijntje Cornelis Groot [11155]

Aangifte door haar broer Jacob. Impost f 15. Aangenomen deze overledene.

of
Startpagina | Inhoudsopgave | Achternamen | Naamlijst

Deze webpagina werd gemaakt op 9 December 2019 met Legacy 7.5 van Millennia