Het krommeniese gezin 1620-1950Afbeelding
Jan Alderts de Vik en Aaltje Stevens
Man Jan Alderts de Vik [40042] 1

    Geboren: rond 1691 253
    Gedoopt: 
   Overleden: 
    Begraven: 
    Huwelijk: 

Gebeurtenissen uit het leven waren:

Staatsboeken ORA Krommenie: ORA 94. fol. 94 Inventaris van de goederen ter weeskamer gebragt voor Hester Jans, onmondige dogter van Jan Alderse de Vik geteelt bij zalr. Aeltje Stevens, door Mighiel Alderse Backer bovengebragt
Namenlijk een somma van f 100:0:0 sijnde het voorn. kint van seker vrou tot Zardam gelegateert en is dit gelt bovegebragt en in de kist geleyt om uyt te setten.
Dit bovenstaende gelt uytgeset aan Dirk Janse Smit, staende in 't renteboek D. fol. 149
Aldus gedaen en geinventariseert op den Regthuyse tot Crommenie den 14 Jann. 1728 mij present J. Beets, clerk
Vrouw Aaltje Stevens [19501] 1

    Geboren: rond 1691
    Gedoopt: 
   Overleden: 1728 253
    Begraven: Kinderen
1 V Hester Jans de Vik [36923] 1

    Geboren: rond 1711 253
    Gedoopt: 
   Overleden: 
    Begraven: 
    Partner: Claas Cornelis Mens [23957] (rond 1711-      ) 1
Afbeelding
Jacob Simons en Aaltje Teunis
Man Jacob Simons [38794] 1

    Geboren: rond 1675
    Gedoopt: 
   Overleden: 
    Begraven: 
    Huwelijk: 27 September 1695

Gebeurtenissen uit het leven waren:

Jacob was rooms katholiek. 1
Vrouw Aaltje Teunis [19502] 1

    Geboren: rond 1675
    Gedoopt: 
   Overleden: 
    Begraven: 

Gebeurtenissen uit het leven waren:

Aaltje was rooms katholiek. 1


Kinderen

Notities: Huwelijk

datum 27 september 1695
Krommeniedijk
Rooms katholiek
getuigen Sijmen Crone, Hillegondt Pieters
Afbeelding

Gerrit Gerrits Evering en Aaltje Teunis Bruijns
Man Gerrit Gerrits Evering [32361] 1

    Geboren: rond 1711
    Gedoopt: 
   Overleden: 10 Maart 1751 - Krommenie 254
    Begraven: 


     Vader: Gerrit Evering [31760] (rond 1691-      ) 1
     Moeder: 


    Huwelijk: 15 Juli 1731 - Krommeniedijk (Eerste huwelijk)

Gebeurtenissen uit het leven waren:

Gerrit was rooms katholiek 5

Voogdbenoeming: 10 Februari 1773 Is bij Weesmeesteren tot voogden over de minderjarige kindskinderen van wijlen Hendrik Gerritsz Evering, kinderen van wijlen Gerrit Heijndrikse en Trijntje Egberts, aangestelt Cornelis Eppe en Jan van Daalhof, wonende beijde tot Crommenie, met relatie tot der kinderen groodvaderlijk ervdeel
Vrouw Aaltje Teunis Bruijns [19507] 1

    Geboren: rond 1711
    Gedoopt: 
   Overleden: 10 November 1779 - Krommenie 255
    Begraven: 

 Andere partner: Lubbert Jans Sicking [45242] (rond 1733-1782) 1 - 23 September 1753 - Krommenie (vr volg huw,man 1st huw)

Gebeurtenissen uit het leven waren:

Aaltje was rooms katholiek 5

Notarisakten/Staatboeken: 15 Folio 165 Den 15 augustus 1753 heeft Aaltje Teunis wedue Gerrit Evering aen haer 2 kinderen bij deselve geteelt, met namen Antje Gerrits oud 17 jaer en Grietje Gerrits oud 10 jaer, bewijs gedaen van vaders erf te weten ider kint 15 gulden dus te samen 30 gulden onder de moeder berustende, waervoor sij speciaal verbint haar huys en erf in de Vlus belent ten Z: Hendrik Evering en ten noorden Jan Nieman, en voorts haar verder goederen en voorts aengenomen de kinderen met behouden goed groot te maken en is dit bewijs gedaen ten overstaen van Hendrik Evering oom en Gerrit Weysman als voogden die het selve hebbe geaccepteert en is bij weesmeesters mede geapprobeert, actum en `t oirconde getekent Dit + merk is van Aaltje Teunis Dit merk is van + Aeltje Teunis Dit + merk is van Gerrit Weysman Mij Present J Beets, secrets.


huwelijkse gegevens waren:

Huwelijkstoestemming: 30 Juni 1731, Krommenie. 2 datum 15 JULI 1731
Krommeniedijk
Rooms katholiek


Kinderen
1 V Grietje Gerrits Evering [33818] 1

    Geboren: - Krommenie
    Gedoopt: 7 November 1732 - Krommeniedijk
   Overleden: 9 Oktober 1739 - Krommenie 2
    Begraven: 2 V Antje Gerrits Evering [21627] 1

    Geboren: - Krommenie
    Gedoopt: 16 Oktober 1734 - Krommeniedijk
   Overleden: 15 November 1768 - Krommenie 2
    Begraven: 
    Partner: Jan Barends Bargwever [40158] (rond 1739-      ) 1
      Huw: 3 Juni 1759 - Krommeniedijk. (Eerste huwelijk)
    Partner: Jan Hendriks [41201] (rond 1739-      ) 1
      Huw: 17603 M Gerrit Gerrits Evering [32377] 1

    Geboren: - Krommenie
    Gedoopt: 12 Augustus 1736 - Krommeniedijk
   Overleden: 24 Oktober 1752 - Krommenie 2
    Begraven: 4 V Marie Gerrits Evering [40283] 1

    Geboren: - Krommenie
    Gedoopt: 16 Februari 1738 - Krommeniedijk
   Overleden: 7 April 1739 - Krommenie 2
    Begraven: 5 M Barend Gerrits Evering [22836] 1

    Geboren: - Krommenie
    Gedoopt: 18 Augustus 1739 - Krommeniedijk
   Overleden: 19 Februari 1740 - Krommenie 2
    Begraven: 6 V Femmetje Gerrits Evering [30872] 1

    Geboren: - Krommenie
    Gedoopt: 8 Maart 1741 - Krommeniedijk
   Overleden: 19 Mei 1741 - Krommenie 2
    Begraven: 7 V Grietje Gerrits Evering [33823] 1

    Geboren: - Krommenie
    Gedoopt: 23 Maart 1743 - Krommeniedijk
   Overleden: 12 December 1753 - Krommenie 254
    Begraven: 8 M Antonius Gerrits Evering [22045] 1

    Geboren: - Krommenie
    Gedoopt: 9 Augustus 1745 - Krommeniedijk
   Overleden: 8 Oktober 1745 - Krommenie 2
    Begraven: 9 M Jan Gerrits Evering [41050] 1

    Geboren: - Krommenie
    Gedoopt: 16 December 1746 - Krommeniedijk
   Overleden: 
    Begraven: 10 V Femmetje Gerrits Evering [30873] 1

    Geboren: 1749
    Gedoopt: 
   Overleden: 19 Februari 1749 - Krommenie 2
    Begraven: 11 M Antonius Gerrits Evering [22046] 1

    Geboren: - Krommenie
    Gedoopt: 19 September 1750 - Krommeniedijk
   Overleden: 7 Juni 1751 - Krommenie 2
    Begraven: 12 V Jannetje Gerrits Evering [42851] 1

    Geboren: 1752
    Gedoopt: 
   Overleden: 27 September 1752 - Krommenie 2
    Begraven: 
Overlijdensnotities: Man - Gerrit Gerrits Evering

Aangifte door zijn broer Hendrik. Voogd over de twee nagelaten kinderenis Hendrik Evering, oom van de kinderen.


Overlijdensnotities: Vrouw - Aaltje Teunis Bruijns

Aangever haar man. Impost f 3.


Algemene notities: Vrouw - Aaltje Teunis Bruijns

er stond 10-8-1779 als ovl datum (bron niet bekend) en dit is n.a.v. impost gewijzigd.


Doopnotities: kind - Grietje Gerrits Evering [33818]

religie Rooms katholiek Doopgetuige: Maartje Hendriks


Overlijdensnotities: kind - Grietje Gerrits Evering [33818]

Aangifte door de vader.


Geboortenotities: kind - Antje Gerrits Evering [21627]

religie Rooms katholiek
Doopgetuige: Barend Teunissen
ORA 1494, fo. 165: geboren ca. 1736.
toenaam ORA 1495, fo. 107


Overlijdensnotities: kind - Antje Gerrits Evering [21627]

Aangever haar man. Voogden over en ooms van haar kinderen Hendrik Gerritsz Evering alhier en Barend Teunisz Bruijn te Uitgeest.


Geboortenotities: kind - Gerrit Gerrits Evering [32377]

religie Rooms katholiek
Doopgetuige: Hendrik Gerritse


Overlijdensnotities: kind - Gerrit Gerrits Evering [32377]

Aangifte door Aaltje Teunis (aangenomen de moeder). Aangenomen deze overledene.


Geboortenotities: kind - Marie Gerrits Evering [40283]

religie Rooms katholiek
Doopgetuige: Barend Gerritsen


Overlijdensnotities: kind - Marie Gerrits Evering [40283]

Aangifte door de vader.


Geboortenotities: kind - Barend Gerrits Evering [22836]

religie Rooms katholiek
Doopgetuige: Frerik Harms


Overlijdensnotities: kind - Barend Gerrits Evering [22836]

Aangifte door de vader van BarendJE.


Geboortenotities: kind - Femmetje Gerrits Evering [30872]

religie Rooms katholiek
Doopgetuige: Antje Jans
moeder vermeld als Antje ipv Aaltje Teunisse. Moet fout zijn.


Overlijdensnotities: kind - Femmetje Gerrits Evering [30872]

Aangifte door de vader.


Doopnotities: kind - Grietje Gerrits Evering [33823]

religie Rooms katholiek Doopgetuige: Antje Jans


Overlijdensnotities: kind - Grietje Gerrits Evering [33823]

Aangifte door Lubbert Sicking van het kind van zijn vrouw.


Geboortenotities: kind - Antonius Gerrits Evering [22045]

religie Rooms katholiek
Doopgetuige: Jonge Hendriks


Overlijdensnotities: kind - Antonius Gerrits Evering [22045]

Aangifte door de vader.


Geboortenotities: kind - Jan Gerrits Evering [41050]

religie Rooms katholiek
Doopgetuige: Maartje Gerrits


Overlijdensnotities: kind - Femmetje Gerrits Evering [30873]

Aangifte door de vader.


Geboortenotities: kind - Antonius Gerrits Evering [22046]

religie Rooms katholiek
Doopgetuige: Jan Teunissen


Overlijdensnotities: kind - Antonius Gerrits Evering [22046]

Aangifte door Aaltje Teunis van Teunis Gerritsz. Aangenomen deze overledene.


Overlijdensnotities: kind - Jannetje Gerrits Evering [42851]

Aangifte door de moeder. Aangenomen deze overledene.
Afbeelding

Lubbert Jans Sicking en Aaltje Teunis Bruijns
Man Lubbert Jans Sicking [45242] 1

    Geboren: rond 1733 - Krommenie
    Gedoopt: 
   Overleden: 15 Juli 1782 - Krommenie 2
    Begraven: 
    Huwelijk: 23 September 1753 - Krommenie (vr volg huw,man 1st huw)

 Andere partner: Lutke Gerrits de Lange [14277] (rond 1760-1800) 1,4 - 1780 (Volgende huwelijk)
Vrouw Aaltje Teunis Bruijns [19507] 1

    Geboren: rond 1711
    Gedoopt: 
   Overleden: 10 November 1779 - Krommenie 255
    Begraven: 

 Andere partner: Gerrit Gerrits Evering [32361] (rond 1711-1751) 1 - 15 Juli 1731 - Krommeniedijk (Eerste huwelijk)

Gebeurtenissen uit het leven waren:

Aaltje was rooms katholiek 5

Notarisakten/Staatboeken: 15 Folio 165 Den 15 augustus 1753 heeft Aaltje Teunis wedue Gerrit Evering aen haer 2 kinderen bij deselve geteelt, met namen Antje Gerrits oud 17 jaer en Grietje Gerrits oud 10 jaer, bewijs gedaen van vaders erf te weten ider kint 15 gulden dus te samen 30 gulden onder de moeder berustende, waervoor sij speciaal verbint haar huys en erf in de Vlus belent ten Z: Hendrik Evering en ten noorden Jan Nieman, en voorts haar verder goederen en voorts aengenomen de kinderen met behouden goed groot te maken en is dit bewijs gedaen ten overstaen van Hendrik Evering oom en Gerrit Weysman als voogden die het selve hebbe geaccepteert en is bij weesmeesters mede geapprobeert, actum en `t oirconde getekent Dit + merk is van Aaltje Teunis Dit merk is van + Aeltje Teunis Dit + merk is van Gerrit Weysman Mij Present J Beets, secrets.


huwelijkse gegevens waren:

Huwelijkstoestemming: 8 September 1753, Krommenie. 2 Wed.
datum 23 september 1753
Krommeniedijk
Rooms katholiek
van Krommenie.


Kinderen

Overlijdensnotities: Man - Lubbert Jans Sicking

Aangifte door Barent Bargwever van Lubbert Janse. Impost f 3. Aangenomendeze overledene.


Algemene notities: Man - Lubbert Jans Sicking

ORA 1494, fo. 165. Patroniem ORA 1495, fo. 182.


Overlijdensnotities: Vrouw - Aaltje Teunis Bruijns

Aangever haar man. Impost f 3.


Algemene notities: Vrouw - Aaltje Teunis Bruijns

er stond 10-8-1779 als ovl datum (bron niet bekend) en dit is n.a.v. impost gewijzigd.

of
Startpagina | Inhoudsopgave | Achternamen | Naamlijst

Deze webpagina werd gemaakt op 15 Februari 2021 met Legacy 7.5 van Millennia