Het krommeniese gezin 1620-1950Afbeelding
Grietje Bak
Man

    Geboren: 
    Gedoopt: 
   Overleden: 
    Begraven: 
    Huwelijk: 
Vrouw Grietje Bak [16223] 1,4

    Geboren: rond 1794
    Gedoopt: 
   Overleden: 
    Begraven: Kinderen
1 M Dirk Bak [6188] 1,4

    Geboren: 18 December 1814 - Krommenie
    Gedoopt: 
   Overleden: 3 April 1816 - Krommenie
    Begraven: 
Afbeelding
Hendrik Gerrits Evering en Grietje Egberts Bak
Man Hendrik Gerrits Evering [36370] 1

    Geboren: rond 1715 - Krommenie
    Gedoopt: 
   Overleden: 24 Februari 1773 - Krommenie 1391
    Begraven: 


     Vader: Gerrit Evering [31760] (rond 1691-      ) 1
     Moeder: 


    Huwelijk: 14 September 1732 - Krommeniedijk 1,4

 Andere partner: Marijtje Jans Asbeek [13953] (rond 1710-1749) 1 - 16 Februari 1733 - Krommeniedijk (man volg. huw, vr. 1ste huw)

 Andere partner: Trijntje Hendriks [25814] (rond 1719-      ) 1 - 19 April 1750 - Krommeniedijk (Volgende huwelijk)

Gebeurtenissen uit het leven waren:

Hendrik was rooms katholiek 1,4

Notarisakten/Staatboeken: toenaam ORA 1495, Folio 136. Inventaris van de gelden bewesen door Jan van Daalhof en Cornelis Eppe, in qualiteijt als voogden over Antje en Grietje Gerrits Evering minderjarige kinderen van Gerrit Hendrikse Evering, geteelt bij wijlen Trijntje Egberts Meijer, gesprooten uijt de ervenis van der kinderen groodvader Hendrik Gerritse Evering tot Crommenie overleden: en welke voor 1/3 part waren geintresseert en ervgenaam van haar overleden groodvader: bedragende: die 1/3 part volgens scheijding: in contante penningen de zomma van f 174:12:6 welke op heden is bovengebragt en in de weeskist gelegt Actum ter camere 25 Augustus 1773 Mij present J. Beets Jacob Groot Harmen Bakker Willem H. Molenaar

Voogdbenoeming: Den 12 Februarij 1738 Bij Weesmeesteren gestelt tot voogden over de 2 onmondige kinderen van Hendrik Gerritse, geteelt bij salr. Grietje Egberts, met namen Gerrit en Dirk Hendriks, oudt 5 en 4 jaeren, de personen van Egbert Janse, grootvader en Jan Egberse, oom aen 's moeders sijde, omme &ca

Voogdbenoeming: 10 Februari 1773 Is bij Weesmeesteren tot voogden over de minderjarige kindskinderen van wijlen Hendrik Gerritsz Evering, kinderen van wijlen Gerrit Heijndrikse en Trijntje Egberts, aangestelt Cornelis Eppe en Jan van Daalhof, wonende beijde tot Crommenie, met relatie tot der kinderen groodvaderlijk ervdeel

Notarisakten/Staatboeken: 14 Folio 21 Op huyden den 12 februarii 1738 Compareerde voor de weesmeesters Hendrik Gerritse die aen sijn 2 onmondige kinderen geteelt bij salr. Grietje Egbers, met naemen Gerrit en Dirk Hendrikse oud 5 en 4 jaeren ten overstaen van Egbert Jansen, grootvader en Jan Egberse, oom beyde aen 's moeders sijde als gestelde voogden heeft bewijs gedaen van 's moeders erf, namentlijk ider kint f 1:10:onder de vader berustende en voorts soo heeft de vader aengenomen sijn kinderen met behouden goet groot te maken en te onderhouden tot haer mondige dage toe, onder verbant van sijn persoon en goederen als na regten. Aldus gedaen op den regthuyse tot Crommenie en bij weesmeesters en voogden geapprobeert dato als boven Mij present J. Beets, secrets.
Vrouw Grietje Egberts Bak [33756] 1

    Geboren: 
    Gedoopt: 23 Oktober 1712 - Krommenie
   Overleden: 27 April 1735 - Krommenie 2
    Begraven: 


     Vader: Egbert Jans Bak [30135] (rond 1689-1741) 1
     Moeder: Neeltje Jans [3505] (rond 1689-1739) 1Gebeurtenissen uit het leven waren:

Notarisakten/Staatboeken: ORA 1493, fo. 21 met nalatenschap.

Grietje was rooms katholiek 1,4


huwelijkse gegevens waren:

Huwelijkstoestemming: 30 Augustus 1732, Krommenie. 2


Kinderen
1 M Gerrit Hendriks Evering [32442] 1

    Geboren: 
    Gedoopt: 23 December 1732 - Krommeniedijk
   Overleden: 9 Februari 1768 - Krommenie 1553
    Begraven: 
    Partner: Trijntje Egberts Meijer [11839] (rond 1738-      ) 1
      Huw: 14 Mei 1758 - Krommeniedijk. (Eerste huwelijk)2 M Dirk Hendriks Evering [29033] 1

    Geboren: - Krommenie
    Gedoopt: 18 Juni 1734 - Krommeniedijk
   Overleden: 1769 1554
    Begraven: 
Geboortenotities: Man - Hendrik Gerrits Evering

toenaam ORA 1495, fo. 136


Overlijdensnotities: Man - Hendrik Gerrits Evering

Aangever Barend Huijge. Impost f 3.


Geboortenotities: Vrouw - Grietje Egberts Bak

religie Nederlands gereformeerd


Overlijdensnotities: Vrouw - Grietje Egberts Bak

Aangever haar man.


Geboortenotities: kind - Gerrit Hendriks Evering [32442]

religie Rooms katholiek
Doopgetuige: Gerrit Gerrise


Overlijdensnotities: kind - Gerrit Hendriks Evering [32442]

Aangever Hendrik Evering. Voogd over en neef van zijn kinderen Cornelis Jansz Eppe


Algemene notities: kind - Gerrit Hendriks Evering [32442]

toenaam ORA 1495, fo. 136


Geboortenotities: kind - Dirk Hendriks Evering [29033]

religie Rooms katholiek
Doopgetuige: Antje Egtberts
Afbeelding

Dirk Wouters Gorter en Grietje Hendriks Bak
Man Dirk Wouters Gorter [28409] 1

    Geboren: 1858 - Wormerveer
    Gedoopt: 
   Overleden: 
    Begraven: 


     Vader: Wouter Caspers Gorter [2117] (1822-      ) 1
     Moeder: Rissie Dirks Jaapies [3374] (1821-      ) 1


    Huwelijk: 2 Juli 1882 - Krommenie
Vrouw Grietje Hendriks Bak [33242] 1

    Geboren: 1847 - Krommenie
    Gedoopt: 
   Overleden: 
    Begraven: 


     Vader: Hendrik Simons Bak [36045] (1822-1887) 1,4
     Moeder: Anna Cornelis van der Poel [20544] (1827-1905) 1,4

Kinderen

Afbeelding
Jacob Hotses Veken en Guurtje Baarts Bak
Man Jacob Hotses Veken [37911] 1

    Geboren: 1843 - Wormer
    Gedoopt: 
   Overleden: 
    Begraven: 


     Vader: Hotse Cornelis Veken [11714] (1802-      ) 1,4
     Moeder: Jannetje Jacobs Boom [16122] (1808-      ) 1,4


    Huwelijk: 3 December 1871 - Krommenie
Vrouw Guurtje Baarts Bak [34652] 1

    Geboren: 1849 - Krommenie
    Gedoopt: 
   Overleden: 
    Begraven: 


     Vader: Baart Jans Bak [22529] (1821-1853) 1,4
     Moeder: Dieuwertje Jans Krijgsman [14459] (1826-1897) 1,4

Kinderen

of
Startpagina | Inhoudsopgave | Achternamen | Naamlijst

Deze webpagina werd gemaakt op 15 Februari 2021 met Legacy 7.5 van Millennia