Het krommeniese gezin 1620-1950Afbeelding
Christiaan Dirks van Gerving en Marijtje Barends Beugink?
Man Christiaan Dirks van Gerving [23436] 1,4

    Geboren: rond 1720 - Alstede
    Gedoopt: 
   Overleden: 12 Mei 1777 - Krommenie 2
    Begraven: - Krommeniedijk
    Huwelijk: 1 April 1742 - Krommeniedijk (vr volg huw,man 1st huw)

 Andere partner: Lijsbet Jans Knelke [44874] (rond 1722-      ) 1 - 10 Mei 1750 - Krommenie (man volg. huw, vr. 1ste huw)

Gebeurtenissen uit het leven waren:

• Christiaan was rooms katholiek 1,4

• Notarisakten/Staatboeken: 15 Den 13 Augustus 1749, compareerden de voogden over de voorkinderen en Christiaan Dirkse in huwelijk gehadt hebbende Marijtje Barents die met malkanderen waren geaccordeert over de kinderen haer moederlijk erf voor de som van f 20: - aen costen gedaen aen de kinderen f 10: - die er af most
Vrouw Marijtje Barends Beugink? [37331] 1,4

    Geboren: rond 1722 - Amsterdam
    Gedoopt: 
   Overleden: 6 Maart 1749 - Krommenie 983
    Begraven: 

 Andere partner: Hendrik Melgers [36585] (rond 1710-1740) 1 - 11 November 1736 - Krommeniedijk (man volg. huw, vr. 1ste huw)

Gebeurtenissen uit het leven waren:

• Marijtje was rooms katholiek 1,4

• Notarisakten/Staatboeken: Folio 37 Inventaris van de goederen ter weeskamer bewesen door Marijtje Barents aen haar 2 onmondige kinderen geteelt bij wijlen Hendrik Melgerse genaemt Aeltje Hendriks oudt 4 jaer en Hendrik Hendrikse oudt een jaer voor vaders erf ten overstaen van Zeger Zomer en Willem Cornelisse beyde op Crommeniedijk als wettige gestelde voogden Namentlijk een somma van vijf en twintigh gulden aen gelt, onder de moeder als moeder en voogdesse berustende, onder speciael verbant van een huys en erf staende en gelegen op Crommeniedijk, belent ten oosten Willem Bont en ten westen Grietje Keysers, voorts haer persoon en goederen als na regten En is wijders geaccordeert dat de moeder haer voorsz. kinderen behoudens goet en sulcx voor de vrugten van `t voorsz. bewijs sal opbrengen en groot maken tot haeren mondigen dage huwelijken of anderen geapprobeerden state toe, alles na staet en gelegentheyt en ordre der kamer onder verbant als vooren Aldus gedaen op den regthuyse tot Crommenie en bij weesmeesters en voogden geapprobeert den 21 Maert 1742 en `t oirconde getekent Dit merk is van Marijtje + Barents Seeger Zoomers Dit merk + is van Willem Cornelisse Mij Present, J. Beets, secrets.
[In de marge:] 5 Maert 1749 tot mede voogt aangestelt in plaats van Willem Jacob Mets


huwelijkse gegevens waren:

• Huwelijkstoestemming: 17 Maart 1742, Krommenie. 2 Wed. Marijtje.


Kinderen
1 V Grietje Christiaans Gerving [33433] 1

    Geboren: 
    Gedoopt: 28 December 1742 - Krommeniedijk
   Overleden: 29 Januari 1760 - Krommenie 2
    Begraven: - Krommeniedijk2 V Anna Christiaans van Gerving [20587] 1

    Geboren: 
    Gedoopt: 29 April 1744 - Krommeniedijk
   Overleden: 22 Juni 1745 - Krommenie 2
    Begraven: - Krommeniedijk3 V Antje Christiaans van Gerving [21351] 1,4

     Alias: Antje Geerling
    Geboren: 20 Juli 1745 - Krommeniedijk 1492
    Gedoopt: 17 Juli 1745 - Krommeniedijk
   Overleden: 29 Januari 1822 - Krommenie
    Begraven: 
    Partner: Barend Lammerts Meijer [22893] (rond 1749-1795) 1,4
      Huw: 2 Juli 1769 - Krommenie. (Eerste huwelijk)4 V Trijntje Christiaans van Gerven [15408] 1,4

     Alias: Trijntje Christiaans van Gervink
    Geboren: - Krommenie 1492
    Gedoopt: 12 Augustus 1747 - Krommeniedijk
   Overleden: 6 Mei 1816 - Krommenie
    Begraven: 
    Partner: Pieter Cornelis Kroone [3792] (rond 1750-      ) 1,4
      Huw: vσσr 1784
    Partner: Zacharias Frederiks Asbeek [781] (rond 1746-1782) 1
      Huw: 29 Juni 1775 - Krommeniedijk. (Eerste huwelijk)
Overlijdensnotities: Man - Christiaan Dirks van Gerving

Aangifte door Barent Meijer.


Geboortenotities: Vrouw - Marijtje Barends Beugink?

In impost trouwen toenaam Buejuk.


Overlijdensnotities: Vrouw - Marijtje Barends Beugink?

Aangever haar man. Zij heet hier Marijtje Buijing.


Geboortenotities: kind - Grietje Christiaans Gerving [33433]

religie Rooms katholiek


Overlijdensnotities: kind - Grietje Christiaans Gerving [33433]

Aangifte door de vader.


Geboortenotities: kind - Anna Christiaans van Gerving [20587]

religie Rooms katholiek


Overlijdensnotities: kind - Anna Christiaans van Gerving [20587]

Aangifte door de vader.


Geboortenotities: kind - Antje Christiaans van Gerving [21351]

religie Rooms katholiek
Doopgetuige: Impje Dirks


Overlijdensnotities: kind - Antje Christiaans van Gerving [21351]

geb.datum 20-07-1745


Geboortenotities: kind - Trijntje Christiaans van Gerven [15408]

religie Rooms katholiek
Doopgetuige: Trijntje Barends


Algemene notities: kind - Trijntje Christiaans van Gerven [15408]

Vermoedelijk dezelfde als Antje Christiaan, die als wed. van Krommeniehorn op 19-7-1783 (impost) trouwde met Pieter Cornelisz Kroon, jm. eveneens van Krommeniehorn.
Afbeelding

Johannes Jacobs van Grossel en Elisabeth Antonius Beukering
Man Johannes Jacobs van Grossel [1896]

    Geboren: 1712 - Amsterdam
    Gedoopt: 
   Overleden: 
    Begraven: 
    Huwelijk: 11 Januari 1737 - Amsterdam (Eerste huwelijk)
Vrouw Elisabeth Antonius Beukering [30179] 1

    Geboren: rond 1711 - Nieuwendijk
    Gedoopt: 
   Overleden: 10 Februari 1802 - Krommenie 2
    Begraven: 10 Februari 1802 - Krommenie

Gebeurtenissen uit het leven waren:

• Geboortegegevens: Anna Pantels was getrouwd (ondert 09-06-1702) Amsterdam met Antonius, Anthonij Beukerinck, BeukerikKinderen
1 M Antonie van Grossel [5949] 1,4

    Geboren: rond 1747 - Westzaan
    Gedoopt: 
   Overleden: 29 Mei 1817 - Krommenie
    Begraven: 
    Partner: Trijntje Jans van Daalhof [16082] (1765-1791) 1
      Huw: 12 Juli 1789 - Krommeniedijk. (Eerste huwelijk)
Overlijdensnotities: Vrouw - Elisabeth Antonius Beukering

Aangever haar zoon Anthonij van Grossel. Impost f 3.


Notities: Huwelijk

bg van Amsterdam, oud 25 jaar, op Uijlenburg, geass. met zijn vader Jacob van Grossel
bruid van Amsterdam, oud 26 jaar, op den Nieuwendijk, geass. met haar moeder Anna Pantel

Afbeelding

Jacob Zwaan en Aaltje Beukman
Man Jacob Zwaan [38007] 1

    Geboren: rond 1790
    Gedoopt: 
   Overleden: 
    Begraven: 
    Huwelijk: 
Vrouw Aaltje Beukman [19128] 1

    Geboren: rond 1790
    Gedoopt: 
   Overleden: 
    Begraven: Kinderen
1 M Roelof Jacobs Zwaan [2187] 1,4

    Geboren: 1822 - Wormer
    Gedoopt: 
   Overleden: 
    Begraven: 
    Partner: Maartje Jans Busscher [6098] (1825-      ) 1,4
      Huw: 27 Mei 1849 - Krommenie
Afbeelding
Jan Dirks Dudink en Dirkje Roelofs Beukman
Man Jan Dirks Dudink [39409] 1

    Geboren: 1802
    Gedoopt: 
   Overleden: 
    Begraven: 
    Huwelijk: 16 Februari 1840 - Wormerveer (Eerste huwelijk) 1,4

Gebeurtenissen uit het leven waren:

• Zijn ouders waren Dirk Dudink en Marijtje van der Velde. 1,4

• Jan Dirks Dudink had als beroep: werkman 1,4
Vrouw Dirkje Roelofs Beukman [29636] 1

    Geboren: 1815
    Gedoopt: 
   Overleden: 
    Begraven: 


     Vader: Roelof Beukman [2329] (rond 1770-      ) 1,4
     Moeder: Trijntje Maarten Pompman [4299] (rond 1776-1859) 1,4Gebeurtenissen uit het leven waren:

• Haar ouders waren Roelof Beukman en Trijntje Pompman. 1,4


Kinderen
1 V Marijtje Jans Dudink [4175] 1

    Geboren: 1844 - Wormer
    Gedoopt: 
   Overleden: 
    Begraven: 
    Partner: Anthonie Bernardus Pels [20970] (1842-      ) 1
      Huw: 7 November 1869 - Krommenieof
Startpagina | Inhoudsopgave | Achternamen | Naamlijst

Deze webpagina werd gemaakt op 15 Februari 2021 met Legacy 7.5 van Millennia