Het krommeniese gezin 1620-1950Afbeelding
Jan Hendrik Davids Bierboom en Duijfje Jans Wit
Man Jan Hendrik Davids Bierboom [41156] 1,6

     Alias: Hendrik David Bierboom
    Geboren: 24 Oktober 1774 - Osnabrug-Dld. 82
    Gedoopt: 
   Overleden: 5 December 1823 - Krommenie
    Begraven: 
    Huwelijk: 16 September 1821 - Krommenie

 Andere partner: Wilhelmina Boekhoudt [6131] (rond 1774-1820) 1,6 - 1798 - Krommenie (Eerste huwelijk)

Gebeurtenissen uit het leven waren:

• Zijn ouders waren David Bierboom en Elisabeth Brenker. 1,6
Vrouw Duijfje Jans Wit [29973] 1

     Alias: Duijfje Jans Wis 1,6
    Geboren: 
    Gedoopt: 25 Januari 1784 - Krommenie
   Overleden: 
    Begraven: 


     Vader: Jan Hendriks Wit [41225] (rond 1764-1784) 1
     Moeder: Jannetje Pieters Tet [43054] (1751-1817) 1

Kinderen

Geboortenotities: Man - Jan Hendrik Davids Bierboom

Trouwakte geeft Laar in plaats van Osnabrug.


Overlijdensnotities: Man - Jan Hendrik Davids Bierboom

geb. 24-10-1774


Geboortenotities: Vrouw - Duijfje Jans Wit

religie Rooms katholiek
Doopgetuige: Trijntje Pieters Tet
Afbeelding

Christiaan Gerrits Buntsma en Aafje Cornelis Biere
Man Christiaan Gerrits Buntsma [23419] 1

    Geboren: 18 December 1806 - Zutphen
    Gedoopt: 4 Januari 1807 - Zutphen
   Overleden: 2 Juli 1903 - Assendelft
    Begraven: 


     Vader: Gerrit Willems Buntsma [31812] (1770-1827) 1
     Moeder: Christina Eyberts [23458] (1772-1858) 1


    Huwelijk: 2 Augustus 1835 - Assendelft (Eerste huwelijk)

Gebeurtenissen uit het leven waren:

• Christiaan Gerrits Buntsma had als beroep: zeildoekwever
Vrouw Aafje Cornelis Biere [17231] 1

    Geboren: 15 Juli 1814 - Assendelft
    Gedoopt: 
   Overleden: 5 Juni 1857 - Assendelft
    Begraven: 


     Vader: Cornelis Biere [26051] (rond 1780-      ) 1
     Moeder: Antje Kars [21304] (1775-1822) 1

Kinderen
1 M Jacobus Christiaans Buntsma [38980] 1

    Geboren: 20 September 1838 - Assendelft
    Gedoopt: 
   Overleden: 2 Mei 1928 - Assendelft
    Begraven: 
    Partner: Aafje Cornelis van 't Veer [19082] (1842-1906) 1
      Huw: 24 Augustus 1867 - Assendelft2 V Maartje Christiaans Buntsma [17016] 6

    Geboren: 1850 - Assendelft
    Gedoopt: 
   Overleden: 
    Begraven: 
    Partner: Klaas Huijberts Sman [12611] (1849-      ) 6
      Huw: 13 September 1872 - Assendelft. (Eerste huwelijk)
Afbeelding
Cornelis Izaaks Zwart en Antje Harmens Biere
Man Cornelis Izaaks Zwart [26852] 1

    Geboren: 8 Februari 1782 - Westzaan
    Gedoopt: 10 Februari 1782 - Westzaan
   Overleden: 22 Juli 1833 - Westzaan
    Begraven: 
    Huwelijk: 10 Juni 1827 - Westzaan

 Andere partner: Lijsbet Pieters Tange [44993] (1782-1822) 1 - 17 Juli 1808 - Westzaan

Gebeurtenissen uit het leven waren:

• Hij had een woonplaats.

• Cornelis Izaaks Zwart had als beroep: arbeider, papiermakersknecht
Vrouw Antje Harmens Biere [21659] 1

    Geboren: 5 December 1771 - Assendelft
    Gedoopt: 
   Overleden: 
    Begraven: 


     Vader: Harmen Jans Biere [35790] (rond 1745-      ) 1
     Moeder: Maartje Hendriks Mol [11964] (rond 1745-      ) 1

Kinderen

Geboortenotities: Man - Cornelis Izaaks Zwart

religie Nederlands gereformeerd
Doopgetuige: Dievertje Jans Zwart
Afbeelding

Dirk Jans Kuijp en Antje Jans Biere
Man Dirk Jans Kuijp [98] 1,6

    Geboren: - Krommenie
    Gedoopt: 9 Augustus 1744 - Krommenie
   Overleden: 1 November 1824 - Krommenie
    Begraven: 


     Vader: Jan Jans Kuijp [8448] (1715-1751) 1,6
     Moeder: Grietje Dirks Ooms [12812] (rond 1723-      ) 1,6,31


    Huwelijk: 1766 - Krommenie (Eerste huwelijk) 1,6

 Andere partner: Maartje Cornelis van 't Hoff [17052] (1742-1800) 1,6 - 1770 (Volgende huwelijk)

 Andere partner: Maartje Rijs [15605] (rond 1750-      ) 1 - 1800 - Krommenie (Volgende huwelijk)

Gebeurtenissen uit het leven waren:

• Notarisakten/Staatboeken: 14 Den 31 december 1766 Compareerde voor weesmeesteren Dirk Jansz Cuyp door huwelijk meerderjarig geworden, dewelke verclaarde op heden uyt handen van weesmeesteren ontvangen te hebben de zomma van vijftien gulden in volle voldoening van zijn grootmoederlijk ervdeel, verclaarde daarmede volcomen voldaan te zijn, en dus weesmeesteren te quiteren en voor namaning te bevrijden onder verband als na regten Dirk Jansz Kuyp

• Notarisakten/Staatboeken: 14 den 31 december 1766, Compareerde voor weesmeesteren Dirk Jansz Cuyp door huwelijk meerderjarig geworden dewelke verclaarde op heden uyt handen van zijn moeder ontvangen te hebben de voorenstaande zomma van vijf en twintig gulden, en uyt handen van weesmeesteren als bij verdeeling aan Dirk te beurt gevallen een bijbeltje met zilvere beslagen en twee zilvere crappen, een paar goude cnoopen, een stel silvere toorncnoopen, een stel silvere cnoopen aan `t wollen hembd vast, een paar silvere gespen en een stel silvere borl cnoopen, en twee scheepjesschellinkjes aan een kettingje vast, verclaarde daar mede voldaan te zijn wegens zijn vaderlijk ervdeel en sijn moeder, voogden en weesmeesteren te quiteren en voor namaning te bevrijden onder verband als na regten Dirk Jansz Kuyp

• Voogdbenoeming: 15 Augustus 1770 Is bij Weesmeesteren tot voogden over Maartje Dirks Cuijp, minderjarige dochter van Dirk Jansz Cuijp, geteelt bij wijlen Antje Jans Biere, aangestelt Jan Harmensz Biere, groodvader van 't kind, wonende tot Assendelft en Dirk Ooms, wonende tot Crommenie.

• Notarisakten/Staatboeken: 31 Folio 102. Op Huijden den 15 Augustus 1770 Compareerde voor weesmeesteren van den banne van Crommenie en Crommeniedijk Dirk Jansz Cuijp, weduenaar van Antje Jans Biere, en bij deselve hebbende verwekt een minderjarige dochter genaamt Maartje Dirks out 3 ½ jaar dewelke verclaarde aan deselve zijne dochter, ten overstaan van Jan Harmensz Biere, groodvader van de minderjarige, en Dirk Ooms behuwde groodvader: wonende tot Crommenie en tot Assendelft, en in desen als aangestelde voogden, bewijs voor moeders erv te doen aan contante penningen een zomma van vijf gulden, welke op heden is bovengebragt en in de weescas gelegt, als mede een vierstrengde roode cleijne bloedcorale ketting met een goud haakje, een paar silvere gespen, een silver oorijser met drie zilvere haarnaaltjes, een zilverde tiphaak, welke goederen onder directie en bewaring blijven van Dirk Ooms en zijn vrouw Grietje Dirks Molenaar groodmoeder van de minderjarige, om ten dienste en gebruijke aan `t kind op zijn tijd te geven, en laten gebruijken, blijvende hij comparant Dirk Jansz Cuijp voorts eijgenaar van den gantschen boedel:, en verpligt om gedagte zijne dochter behoudens het bewesene, op te brengen en groot te maken tot mondigen dage, huwelijke of andere goetgekeurde staate toe, alles na order deser camer: onder verband van zijn persoon en goederen als na rechten: Actum ter camere voorschreve en des ten oirconde getekent dato als boven Mij Present J. Beets Dirk Kuijp Dirk Ooms Dit merk is bij Jan + Harmensz Biere gestelt Jan Dingenom Pieter Sloot

• Notarisakten/Staatboeken: 806 Folio 44. Weeskamer Gehouden den 2 April 1800. Comparerende voor weesmeesteren van de Banne van Crommenie & Crommeniedijk Dirk Jansz Kuijp Gemeensboedels getrout Geweest Zijnde met wijlen Maartje Cornelis van het Hoff en bij deselven Verwekt Hebbende twee Minderjaarige kinderen Genaamt Jannetje oud 20 Jaar en Jan Kuijp out 16 Jaar, dewelke Verclaare aan deselve Zijne kinderen ten overstaan van Jan Kuijp en Jan Corn. van het Hoff wonende tot assendelft als aangestelde voogden aan Gemelde kinderen bewijs van Moederlijk Erfdeel te doen te weten 2 goude Haarsteekers en ClijnBloedcoraalde ketting met Een goude Haak, en Zal dit goedt, Aan gemelde Kinderen ter Haaren Gebruijk Gehouden Laaten onder Cautie van bovengemelde voogden \endash Blijvende hij vader Verpligt om gedagte zijne kinderen behoudens het beweesen op te brengen en Groot te maken tot mondige dagen Huwelijke off andere goedgekeurde staaten toe, Als na order deser kamer verder verder zijnde condietie dat hij vader Zal Sijn en blijven volkomen Eijgenaar van de goederen van hem conparant en ZijnGewesen vrouw, Met alle voor en Nadeelen baten & Schade van dien, die hij voor zijn Particulier Eijgendom is Nemende en Genoemde voogden daar voor altoos indemneerende en bevrijdende, onder verband van Sijn Comparans PerZoon enGoederen Als na Regten en is dit bewijs bij Weesmeesteren Geabbrobeert. Actum ter Kamer voorschrevene endese ter oirconde getekend dato ad supra. In Kennisse van mij Jacobus Alberti Secrets. Dirk Kuijp jan Kuijp jan corn van het hoff Jan J: Duijn Dk: Jonkeer
Vrouw Antje Jans Biere [21787] 1

    Geboren: - Krommenie 1,6
    Gedoopt: 6 April 1746 - Assendelft
   Overleden: vσσr 1770 1662
    Begraven: 


     Vader: Jan Harmens Biere [41125] (rond 1710-      ) 1
     Moeder: Gebeurtenissen uit het leven waren:

• Haar ouders waren Jan Harmens Biere en Pietertje Bastiaans Verdonk.


huwelijkse gegevens waren:

• Huwelijkstoestemming: 29 November 1766, Krommenie. 2 Jm. en jd. van Krommenie.


Kinderen
1 V Maartje Dirks Kuijp [13578] 1

    Geboren: 16 Februari 1767 - Krommenie
    Gedoopt: 18 Februari 1767 - Krommenie
   Overleden: 11 Mei 1781 - Krommenie 1663
    Begraven: 
Geboortenotities: Man - Dirk Jans Kuijp

religie Nederlands gereformeerd


Overlijdensnotities: Man - Dirk Jans Kuijp

geb. 09-08-1744


Geboortenotities: Vrouw - Antje Jans Biere

Bieren bij doop dochter Maartje. Ook Biering als toenaam komt voor.


Geboortenotities: kind - Maartje Dirks Kuijp [13578]

religie Nederlands gereformeerd


Overlijdensnotities: kind - Maartje Dirks Kuijp [13578]

Aangifte door Dirk Ooms.

of
Startpagina | Inhoudsopgave | Achternamen | Naamlijst

Deze webpagina werd gemaakt op 9 December 2019 met Legacy 7.5 van Millennia