Het krommeniese gezin 1620-1950Afbeelding
Adriaan Bloem en Naatje Water
Man Adriaan Bloem [9021] 1,4

     Alias: Arian Bloem 1,4
    Geboren: rond 1780
    Gedoopt: 
   Overleden: vr 1836
    Begraven: 
    Huwelijk: 
Vrouw Naatje Water [13391] 1,4

    Geboren: rond 1780
    Gedoopt: 
   Overleden: vr 1836
    Begraven: Kinderen
1 M Jan Arians Bloem [39462] 1,4

    Geboren: 9 Februari 1810 - Wormerveer 1,4
    Gedoopt: 
   Overleden: 12 April 1876 - Krommenie
    Begraven: 
    Partner: Maartje Cornelis Heijne [9314] (1809-1866) 1,4
      Huw: 22 Mei 1836 - Krommenie
    Partner: Aafje Arends Klaver [17226] (1811-1891) 1,4
      Huw: 1 December 1867 - Krommenie
Overlijdensnotities: kind - Jan Arians Bloem [39462]

eerder gehuwd met Maartje Heijnis; geboren: 9.2.1810
Afbeelding

Gerbrand Garments Kaars en Antje Dirks Bloem
Man Gerbrand Garments Kaars [31714] 1,4

    Geboren: 22 Januari 1754 - Krommeniedijk
    Gedoopt: 27 Januari 1754 - Krommeniedijk
   Overleden: 9 Augustus 1805 - Krommenie 2
    Begraven: 


     Vader: Dirk Jans Kaars [9286] (1723-1758) 1,4,34,35
     Moeder: Neeltje Cornelis Keijning [13662] (rond 1731-vr 1831) 1,4


    Huwelijk: 1797 - Krommenie (Volgende huwelijk)

 Andere partner: Aagtje Gerrits van Dijk [18770] (1757-1792) 1 - 1780 - Krommenie (Eerste huwelijk)

 Andere partner: Aagtje Hendriks Rijs [18232] (1755-1796) 1 - 1794 (man volg. huw, vr. 1ste huw)

Gebeurtenissen uit het leven waren:

Notarisakten/Staatboeken: 801 Folio 30. Weeskamer gehouden 1 Maart 1797. Compareerden ter weeskamer Garbrand dirks Kaars, weduenaar van Aagje gerrits van dijk en bij deselve hebbende verwekt Twee Minderjarige Kinderen genaamd Dirk, oud 14 Jaar en Neeltje oud 10 Jaar, dewelke verklaarde bewijs van Moederlijk Ervdeel te doen, te weeten voor ieder kind Tien Stuijvers, te Zamen Een gulden, welke Somma op heden is boven gebragt en ter weeskamer gefourneerd blijvende hij vader verpligt, gedagte Zijne Kinderen behoudens `t bewesene, op te brengen en groot te maken tot mondigen dage, Huwelijken of andere goedgekeurde State toe, alles na order deser Kamer en dat hij vader Zal Zijn en blijven Eijgenaar van den gemeenen boedel van hem en Zijn overleden vrouw, met de baten en Schaden van dien, dien hij voor Zijn Particulier eijgendom is Nemende, alles onder verband van Zijn Persoon en goederen als na Regten. Actum ter Kamere voorsz en ten Oirconde getekend dato ut Supra. In Kennisse van mij Jacobus Albert. Secret. Garbrant kaars Klaas Haan Arent Kroesen
Vrouw Antje Dirks Bloem [6858] 1,4

    Geboren: 20 Februari 1765 - Krommeniedijk
    Gedoopt: 20 Februari 1765 - Krommeniehorn
   Overleden: 4 Maart 1835 - Krommenie
    Begraven: 


     Vader: Dirk Jacobs Bloem [12106] (1735-1791) 1,4
     Moeder: Stijntje Pieters Kool [16513] (rond 1740-1800) 1,4 Andere partner: Jochem Cornelis Swart [43289] (1762-1795) 1,4 - 11 Mei 1788 - Krommeniedijk

Gebeurtenissen uit het leven waren:

Notarisakten/Staatboeken: 1,4,801 ORA 1496, folio 31, 1-3-1797 (weeskamer): compareerde Antje Dirks Bloem;zij had drie minderjarige kinderen Cornelis (6), Dirkje (5), Hendrik (2); vader's erfdeel voor ieder kind 10 stuyvers.
Na het overlijden van haar man hertrouwde Antje met Gerbrand Dirksz Kaars, weduwnaar van Aagte Gerrits van Dijk, van wie ze nog drie kinderen kreeg.


huwelijkse gegevens waren:

Huwelijkstoestemming: 11 Februari 1797, Krommenie. 2 Wnr. van Krommenie en wed. van Krommeniehorn.


Kinderen
1 M Jan Gerbrands Kaars [39393] 1

    Geboren: 20 Maart 1798 - Krommenie
    Gedoopt: 23 Maart 1798 - Krommenie
   Overleden: 
    Begraven: 
    Partner: Aagje Jacobs Hart [17740] (1801-      ) 1
      Huw: 10 Juni 1821 - Krommenie2 V Grietje Gerbrands Kaars [8346] 1,4

    Geboren: 14 Augustus 1799 - Krommenie
    Gedoopt: 19 Augustus 1799 - Krommenie
   Overleden: 9 Juli 1862 - Krommenie
    Begraven: 
    Partner: Jan Jacobs Bas [39371] (1795-1834) 1,4
      Huw: 22 Juli 1821 - Krommenie. (Eerste huwelijk)3 M Pieter Gerbrands Kaars [20774] 1

    Geboren: 10 November 1803 - Krommenie
    Gedoopt: 13 November 1803 - Krommenie
   Overleden: 26 November 1803 - Krommenie 2
    Begraven: 
Geboortenotities: Man - Gerbrand Garments Kaars

religie Nederlands gereformeerd


Overlijdensnotities: Man - Gerbrand Garments Kaars

Aangifte door zijn zwager Jan Heijnis (gehuwd met Maartje Dirks Bloem)


Geboortenotities: Vrouw - Antje Dirks Bloem

religie Nederlands gereformeerd


Geboortenotities: kind - Jan Gerbrands Kaars [39393]

religie Nederlands gereformeerd
Doopgetuige: Stijntje Krook


Geboortenotities: kind - Grietje Gerbrands Kaars [8346]

religie Nederlands gereformeerd


Geboortenotities: kind - Pieter Gerbrands Kaars [20774]

religie Nederlands gereformeerd


Overlijdensnotities: kind - Pieter Gerbrands Kaars [20774]

Aangifte door zijn vader
Afbeelding

Jochem Cornelis Swart en Antje Dirks Bloem
Man Jochem Cornelis Swart [43289] 1,4

    Geboren: 7 Mei 1762 - Assendelft
    Gedoopt: 9 Mei 1762 - Assendelft
   Overleden: 24 December 1795 - Krommenie 2
    Begraven: 24 December 1795 - Krommenie
    Huwelijk: 11 Mei 1788 - Krommeniedijk

Gebeurtenissen uit het leven waren:

Aantekeningen: Lidmatenregister Krommenie 25-11-1793.
Vrouw Antje Dirks Bloem [6858] 1,4

    Geboren: 20 Februari 1765 - Krommeniedijk
    Gedoopt: 20 Februari 1765 - Krommeniehorn
   Overleden: 4 Maart 1835 - Krommenie
    Begraven: 


     Vader: Dirk Jacobs Bloem [12106] (1735-1791) 1,4
     Moeder: Stijntje Pieters Kool [16513] (rond 1740-1800) 1,4 Andere partner: Gerbrand Garments Kaars [31714] (1754-1805) 1,4 - 1797 - Krommenie (Volgende huwelijk)

Gebeurtenissen uit het leven waren:

Notarisakten/Staatboeken: 1,4,801 ORA 1496, folio 31, 1-3-1797 (weeskamer): compareerde Antje Dirks Bloem;zij had drie minderjarige kinderen Cornelis (6), Dirkje (5), Hendrik (2); vader's erfdeel voor ieder kind 10 stuyvers.
Na het overlijden van haar man hertrouwde Antje met Gerbrand Dirksz Kaars, weduwnaar van Aagte Gerrits van Dijk, van wie ze nog drie kinderen kreeg.


huwelijkse gegevens waren:

Huwelijkstoestemming: 26 April 1788, Krommenie. 2


Kinderen
1 M Cornelis Jochems Swart [27193] 1

    Geboren: 22 September 1789 - Krommeniehorn
    Gedoopt: 27 September 1789 - Krommenie
   Overleden: 10 Oktober 1789 - Krommenie 2
    Begraven: 10 Oktober 1789 - Krommenie2 M Cornelis Jochems Swart [27194] 1

    Geboren: 6 Oktober 1790 - Krommeniehorn
    Gedoopt: 10 Oktober 1790 - Krommenie
   Overleden: 
    Begraven: 3 V Dirkje Jogchems Swart [14599] 1,4

     Alias: Dirkje Zwart
    Geboren: 18 Oktober 1791 - Krommenie
    Gedoopt: 23 Oktober 1791 - Krommenie
   Overleden: 4 Januari 1833 - Krommenie
    Begraven: 
    Partner: Willem Alderts ten Wolde [10210] (1778-1828) 1,4
      Huw: 10 Mei 1815 - Krommenie4 M Pieter Jochems Swart [30242] 1

    Geboren: 8 Juli 1793 - Krommeniehorn
    Gedoopt: 14 Juli 1793 - Krommenie
   Overleden: 2 Januari 1796 - Krommenie 2
    Begraven: 5 M Hendrik Jochems Swart [36559] 1

    Geboren: 20 Februari 1795 - Krommeniehorn
    Gedoopt: 22 Februari 1795 - Krommenie
   Overleden: 29 April 1797 - Krommenie
    Begraven: 29 April 1797 - Krommenie
Geboortenotities: Man - Jochem Cornelis Swart

Doopgetuige: Maartje Frans


Overlijdensnotities: Man - Jochem Cornelis Swart

Pieter Dirksz Bloem geeft zijn zwager aan. Van Krommeniehorn.


Geboortenotities: Vrouw - Antje Dirks Bloem

religie Nederlands gereformeerd


Geboortenotities: kind - Cornelis Jochems Swart [27193]

religie Nederlands gereformeerd


Overlijdensnotities: kind - Cornelis Jochems Swart [27193]

Aangifte door de vader. Van Krommeniehorn.


Geboortenotities: kind - Cornelis Jochems Swart [27194]

religie Nederlands gereformeerd


Geboortenotities: kind - Dirkje Jogchems Swart [14599]

religie Nederlands gereformeerd


Geboortenotities: kind - Pieter Jochems Swart [30242]

religie Nederlands gereformeerd


Overlijdensnotities: kind - Pieter Jochems Swart [30242]

Aangever: Jacob Bloem. Impost: pro deo. Van Krommeniehorn.


Geboortenotities: kind - Hendrik Jochems Swart [36559]

religie Nederlands gereformeerd


Overlijdensnotities: kind - Hendrik Jochems Swart [36559]

Aangever: Garbrand Kaars van zijn stiefkind. Impost: pro deo.
Afbeelding

IJsbrand Jans Slikman en Antje Jacobs Bloem
Man IJsbrand Jans Slikman [37455] 1,34,35

    Geboren: - Krommeniehorn
    Gedoopt: Augustus 1721 - Krommeniehorn
   Overleden: 5 April 1770 - Krommenie 2
    Begraven: 
    Huwelijk: 1745

 Andere partner: Antje Cornelis Keeman [21475] (1724-1770) 1,34,35 - 1757 - Krommenie (Volgende huwelijk)

Gebeurtenissen uit het leven waren:

Voogdbenoeming: 3-8-1757 Is bij Weesmeesteren tot voogd aangestelt over de twee minderjarige kinderen van IJsbrant Janse Slikman, de persoon van Maarten Jacobse van Dijk, woonende op den Horn.

Hij was gereformeerd. Met attest gekomen op 12-3-1758 van Krommenie

Notarisakten/Staatboeken: 15 Folio 220 Op huyden den 3 augustus 1757, Compareerde voor weesmeesteren IJsbrant Janse Slikman woonende op den Horn wedr: van Antje Jacobs en bij deselve hebbende verwekt twee onmondige kinderen genaamt Neeltje out 8 jaar en Jacob out 2 jaar, dewelke verclaarde aan deselve sijne kinderen ten overstaan van Maarten Jacobse van Dijk en in desen als aangestelde voogd bewijs voor moeders erf te doen aan contante penningen aan ieder van deselve een zomma van f 10: 0: 0 zijnde te zamen een zomma van twintig gulden, op conditie dat de bewesene zomma van f 20: 0: 0 onder de vader als administrerende voogd zal blijven berusten tot wederseggings toe blijvende niet te min hij vader gehouden omme gedagte sijne kinderen behoudens capitaal voor de renten en vrugten van het bewesene op te brengen en groot te maken tot mondigen dagen huwelijke of andere goedgekeurde state toe alles na order deser camer. Verbindende specialijk voor alle het selve sijn twee huysen en erven staande en gelegen op den Horn, belent ten oosten Claas Droog en ten westen Jan Blank en voorts generalijk zijn persoon en verdere goederen gene uytgesondert als na regten Actum en des ten oirconde getekent dato ut supra Dit merk is bij X IJsbrant Jansz Slikman gestelt Dit merk is X bij Maarten Jacobse van Dijk gestelt Gerrit Rood Jan Dingenom Mij Present J Beets, secrets.

Den 7 december 1757, dese bovenstaande bewesene zomma van f 20: 0: 0 boven gebragt en in de weescas gelegt, en dus het huys van het verband ontslagen Mij Present J Beets, secrets.
Vrouw Antje Jacobs Bloem [21719] 1

    Geboren: 
    Gedoopt: 6 December 1724 - Krommenie
   Overleden: 8 Juli 1757 - Krommenie 2
    Begraven: 


     Vader: Jacob Jans Bloem [38548] (1702-      ) 1
     Moeder: Trijntje Dirks Boenders [21155] (rond 1702-      ) 1
huwelijkse gegevens waren:

Huwelijkstoestemming: 22 Mei 1745, Krommenie. 2


Kinderen
1 M Jacob IJsbrands Slikman [38439] 1

    Geboren: 
    Gedoopt: 27 Maart 1746 - Krommenie
   Overleden: 22 Augustus 1753 - Krommenie 1700
    Begraven: 2 V Neeltje IJsbrands Slik [22269] 1,1701,1702,1703

     Alias: Neeltje IJsbrands Slikman
    Geboren: 
    Gedoopt: 27 Oktober 1748 - Krommenie
   Overleden: 
    Begraven: 
    Partner: Cornelis Cornelis Tamentrijk [26440] (1734-      ) 1,1518,1701,1702
      Huw: 10 November 1771 - Assendelft 15,1516,1705. (Eerste huwelijk)3 M Jan IJsbrands Slikman [41284] 1

    Geboren: 
    Gedoopt: 4 Oktober 1750 - Krommenie
   Overleden: 20 November 1752 - Krommenie 1700
    Begraven: 4 M Dirk IJsbrands Slikman [29073] 1

    Geboren: 1754
    Gedoopt: 
   Overleden: 11 April 1754 - Krommenie 2
    Begraven: 5 M Jacob IJsbrands Slikman [38440] 1

    Geboren: 
    Gedoopt: 8 December 1754 - Krommenie
   Overleden: 1757 1706
    Begraven: 6 M Jan IJsbrands Slikman [41285] 1

    Geboren: 
    Gedoopt: 2 Juni 1757 - Krommenie
   Overleden: 18 Juli 1757 - Krommenie 1700
    Begraven: 
Overlijdensnotities: Man - IJsbrand Jans Slikman

Aangever Dirk Bloem. Van Krommeniehorn.


Geboortenotities: Vrouw - Antje Jacobs Bloem

religie Nederlands gereformeerd
ouders staan vermeld als Jacob Jansen x Trijntje Dirks; aannemelijk dezeouders


Overlijdensnotities: Vrouw - Antje Jacobs Bloem

Aangever haar man. Op Krommeniehorn.


Geboortenotities: kind - Jacob IJsbrands Slikman [38439]

religie Nederlands gereformeerd


Overlijdensnotities: kind - Jacob IJsbrands Slikman [38439]

Aangifte door Isbrant Slikman. Aangenomen deze overledene.


Geboortenotities: kind - Neeltje IJsbrands Slik [22269]

religie Nederlands gereformeerd


Geboortenotities: kind - Jan IJsbrands Slikman [41284]

religie Nederlands gereformeerd


Overlijdensnotities: kind - Jan IJsbrands Slikman [41284]

Aangifte door IJsbrand Jansz.


Overlijdensnotities: kind - Dirk IJsbrands Slikman [29073]

Aangifte door de vader IJsbrand Slikman.


Geboortenotities: kind - Jacob IJsbrands Slikman [38440]

religie Nederlands gereformeerd


Geboortenotities: kind - Jan IJsbrands Slikman [41285]

religie Nederlands gereformeerd


Overlijdensnotities: kind - Jan IJsbrands Slikman [41285]

Aangifte door Isbrant Janse.

of
Startpagina | Inhoudsopgave | Achternamen | Naamlijst

Deze webpagina werd gemaakt op 15 Februari 2021 met Legacy 7.5 van Millennia