Het krommeniese gezin 1620-1950Afbeelding
Dirk Simons Kruijt en Antje Jans de Boer
Man Dirk Simons Kruijt [28473] 1,46

    Geboren: 16 April 1755 - Koog aan de Zaan
    Gedoopt: 
   Overleden: 18 April 1806 - Krommenie 2,1720
    Begraven: 
    Huwelijk: 

Gebeurtenissen uit het leven waren:

Hij was doopsgezind, lid geworden in 1781

Zijn ouders waren Simon Gerbrands Kruit en Crelisje Cornelis de Wit.
Vrouw Antje Jans de Boer [21808] 1,4,46

    Geboren: 10 Januari 1759 - Westzaan 80
    Gedoopt: 
   Overleden: 1 Oktober 1827 - Krommenie
    Begraven: 


     Vader: Jan Jans de Boer [39983] (1731-1800) 1,4
     Moeder: Neeltje Hendriks Buijs [9507] (rond 1730-1776) 1,4 Andere partner: Harmen Cornelis Molenaar [6449] (1759-1824) 1,4 - 14 December 1806 - Krommenie (Volgende huwelijk) 2

Gebeurtenissen uit het leven waren:

Zij was doopsgezind, lid geworden in 1781

Notarisakten/Staatboeken: 801 Folio 84. Weeskamer den 4 Junij 1806 Compareerden voor Weesmeesteren Antje Boer wduwe Dirk Kruit, en bij deselve hebbende verwekt drie Minderjarige Kinderen, als Simon oud 20, Jan, Oud 16, en Cornelis oud 13 Jaar dewelke bekende ten overstaan van Frans Goesinnen en Jan Jansz: Boer ten desen als aangestelde voogden, bewijs van Moeders Erf te doen, te weten aan ieder Kind drie guldens, te Zamen Negen guldens, blijvende Zij Moeder verpligt, om gedagte hare Kinderen, behoudens het Bewesene, op te brengen en groot te maken tot mondigen dagen, Huwelijken of andere geapprobeerde State toe, alles na order deeser Kamer, verder Zijn de Conditien dat Zij Moeder Zal Zijn en blijven volkomen Eigenaresse van den Boedel van haar en haar overleeden Man met alle Baten en Schaden vandien, die Zij tot haar Particulier voor en Nadeel is Nemende en genoemde voogden, daar voor altoos Indemneerende en bevrijdende, onder verband als na Regten, en is dit Bewijs bij weesmeesteren Geapprobeerd, en de gelden voor de Kinderen in de Laad Weggelegd. Actum ter Kamere Voorsz: en ten Oirconde getekend dato Ut Supra. In Kennisse van mij J. Alberti, Secs. Antje Frans Boer frans arisse Goezinn X dit is `t merk van Jan de boer Gerrit Bakker Jan van Eden


Kinderen
1 M Simon Dirks Kruijt [5947] 1

    Geboren: 15 Februari 1786 - Krommenie 1721
    Gedoopt: 
   Overleden: 
    Begraven: 
    Partner: Haasje Jans Swart [35676] (rond 1787-      ) 1
      Huw: 1807 - Krommenie. (Eerste huwelijk)2 M Jan Dirks Kruijt [40819] 1

    Geboren: 22 November 1788 - Krommenie 1721
    Gedoopt: 
   Overleden: 4 Juni 1825 - Woerden
    Begraven: 3 M Cornelis Dirks Kruijt [26588] 1

    Geboren: 5 November 1792 - Krommenie 1722
    Gedoopt: 
   Overleden: 1819 801,1723
    Begraven: 
    Partner: Trijntje Pieters de Wit [7430] (1791-      ) 1
      Huw: 31 Juli 1814 - Krommenie
Overlijdensnotities: kind - Jan Dirks Kruijt [40819]

zoon van Dirk Kruijt en Antje de Boer, echtgenoot van Meinsie Schipper
Afbeelding

Harmen Cornelis Molenaar en Antje Jans de Boer
Man Harmen Cornelis Molenaar [6449] 1,4

    Geboren: 1 Januari 1759 - Krommenie 80
    Gedoopt: 7 Januari 1759 - Krommenie
   Overleden: 30 April 1824 - Krommenie
    Begraven: 


     Vader: Cornelis Willems Molenaar [11925] (rond 1738-      ) 1,4
     Moeder: Aaltje Harmens Messeling [16327] (rond 1738-1763) 1,4


    Huwelijk: 14 December 1806 - Krommenie (Volgende huwelijk) 2

 Andere partner: Neeltje Pieters Daan [43149] (1761-1801) 1,4 - 1781 - Krommenie (Eerste huwelijk)

Gebeurtenissen uit het leven waren:

Notarisakten/Staatboeken: 33 Folio 40 verso. Heden den 7: October 1789 Compareerden voor weesmeesteren van den Banne van Crommenie Harmen Cornelisz en Willempje Cornelis, thans meerderjarig dewelke bekennen op heden uijt handen van weesmeesteren ontvangen te hebben de ommestaande bewesene zomma van f 6:6:0 en dan nog een zomma van f 3:5:6, `t welk dat capitaal voor den intrest vermeerderd is geworden makende te zamen de zomma van f 9:11:6 en dat in volle voldoening van haar moederlijk Ervdeel, verclaren daar mede volcomen voldaan te zijn, weesmeesteren ten vollen te quiteren, en voor alle verdere namaning altoos te indemneren en bevrijden onder verband van hare persoonen en goederen als na regten Actum ter camere voorsz: dato ut supra In Kennisse van mij Joh: Beets. dit merk is bij + Harmen Cornelisz gesteld dit merk is bij + Willempje Cornelis gesteld Jacob Groot Jan Vredenburg

Notarisakten/Staatboeken: 801 Folio 52. Weeskamer Gehouden 6 Maij 1801 Compareerden voor weesmeesters van den Banne van Crommenie, Harmen Molenaar, weduenaar van Neeltje Pieters daan, en bij deselve hebbende verwekt acht Minderjarige Kinderen genaamd Cornelis oud 19 Pieter oud 17 Jaar, Willem oud 16 Jaar, Maarten oud 13 Jaar Sijbrig oud 11 Jaar Jan oud 9 Jaar, gerrit oud 4 Jaar en Harmen oud 2 Jaar, dewelke verklaarden ten overstaan van Jan Pieters daan en Egbert Jonker ten desen als aangestelde voogden, bewijs van Moeders Erf te doen, te weten aan ieder kind Een gulden te Zamen een Somma van Agt guldens \endash blijvende hij vader verpligt om gedagte zijne kinderen behoudens het bewesene op te brengen en groot te maken, tot mondigen dagen huwelijken of andere geapprobeerde State toe, alles na order deser Kamer, verder zijn de Conditien dat hij vader zal zijn en blijven volkomen Eijgenaar van den Boedel van hem Comparant en Zijn overledene vrouw met alle voor en Nadeelen baten en Schaden van dien, die hij tot zijn Particulier Eijgendom is Nemende en genoemde voogden daar voor altoos indemneerende en bevrijdende onder verband van Zijn Persoon en goederen als na Regten, en is dit bewijs bij weesmeesteren geapprobeerd, en bovengemelde Penningen voor de Kinderen in de Laad weggelegd. Actum ter Kamere en dese ten Oirconde getekend Dato Ut Supra. In Kennisse van mij J. Alberti, Secrets. dit merk X is bij harm: Molenaar gesteld dit merk X is bij Jan G: Daan gesteld dit merk X is bij Egbert Jonker gesteld Dirk Jonker W Beeringg

Vrouw Antje Jans de Boer [21808] 1,4,46

    Geboren: 10 Januari 1759 - Westzaan 80
    Gedoopt: 
   Overleden: 1 Oktober 1827 - Krommenie
    Begraven: 


     Vader: Jan Jans de Boer [39983] (1731-1800) 1,4
     Moeder: Neeltje Hendriks Buijs [9507] (rond 1730-1776) 1,4 Andere partner: Dirk Simons Kruijt [28473] (1755-1806) 1,46

Gebeurtenissen uit het leven waren:

Zij was doopsgezind, lid geworden in 1781

Notarisakten/Staatboeken: 801 Folio 84. Weeskamer den 4 Junij 1806 Compareerden voor Weesmeesteren Antje Boer wduwe Dirk Kruit, en bij deselve hebbende verwekt drie Minderjarige Kinderen, als Simon oud 20, Jan, Oud 16, en Cornelis oud 13 Jaar dewelke bekende ten overstaan van Frans Goesinnen en Jan Jansz: Boer ten desen als aangestelde voogden, bewijs van Moeders Erf te doen, te weten aan ieder Kind drie guldens, te Zamen Negen guldens, blijvende Zij Moeder verpligt, om gedagte hare Kinderen, behoudens het Bewesene, op te brengen en groot te maken tot mondigen dagen, Huwelijken of andere geapprobeerde State toe, alles na order deeser Kamer, verder Zijn de Conditien dat Zij Moeder Zal Zijn en blijven volkomen Eigenaresse van den Boedel van haar en haar overleeden Man met alle Baten en Schaden vandien, die Zij tot haar Particulier voor en Nadeel is Nemende en genoemde voogden, daar voor altoos Indemneerende en bevrijdende, onder verband als na Regten, en is dit Bewijs bij weesmeesteren Geapprobeerd, en de gelden voor de Kinderen in de Laad Weggelegd. Actum ter Kamere Voorsz: en ten Oirconde getekend dato Ut Supra. In Kennisse van mij J. Alberti, Secs. Antje Frans Boer frans arisse Goezinn X dit is `t merk van Jan de boer Gerrit Bakker Jan van Eden


huwelijkse gegevens waren:

Huwelijkstoestemming: 29 November 1806, Krommenie. 2


Kinderen

Geboortenotities: Man - Harmen Cornelis Molenaar

religie Nederlands gereformeerd


Overlijdensnotities: Man - Harmen Cornelis Molenaar

geb. 01-01-1759


Notities: Huwelijk

Wnr. en wed. van Krommenie.
Afbeelding

Antonius Wulberts de Boer en Maartje Dirks Koopman
Man Antonius Wulberts de Boer [9924] 1,4

    Geboren: 28 Maart 1791 - Limmen 1,4
    Gedoopt: 
   Overleden: in 1866 - Krommenie
    Begraven: 
    Huwelijk: 7 Augustus 1836 - Krommenie (Eerste huwelijk)

Gebeurtenissen uit het leven waren:

Zijn ouders waren Wulbert Gerrits de Boer en Neeltje Pieters Zomer.
Vrouw Maartje Dirks Koopman [14309] 1,4

    Geboren: rond 1798 - Krommenie
    Gedoopt: 25 April 1797 - Krommeniedijk
   Overleden: 8 Januari 1875 - Krommenie
    Begraven: 


     Vader: Dirk Cornelis Koopman [28247] (1760-1835) 1,4
     Moeder: Maartje Dirks Leuring [16926] (1763-1808) 1,4Gebeurtenissen uit het leven waren:

Haar ouders waren Dirk Koopman en Maartje Leuring.


Kinderen
1 M Wulbert Anthonie de Boer [10681] 1,4

    Geboren: 2 September 1837 - Krommenie
    Gedoopt: 
   Overleden: 18 December 1874 - Krommenie
    Begraven: 
    Partner: Neeltje Dirks de Jong [15076] (1839-1927) 1,4
      Huw: 28 Oktober 1866 - Krommenie
Overlijdensnotities: Man - Antonius Wulberts de Boer

geboren: 28.3.1791


Geboortenotities: Vrouw - Maartje Dirks Koopman

religie Rooms katholiek
Doopgetuige: Stijntje Dirks Leuring


Overlijdensnotities: Vrouw - Maartje Dirks Koopman

geboren: 25.4.1797


Overlijdensnotities: kind - Wulbert Anthonie de Boer [10681]

geboren: 2.9.1837
Afbeelding

Arend Klaas de Boer en Aagje Dirks Jongejans
Man Arend Klaas de Boer [22095] 1,4

    Geboren: 1815 - Assendelft
    Gedoopt: 
   Overleden: 
    Begraven: 
    Huwelijk: 31 Mei 1835 - Assendelft (Eerste huwelijk)

Gebeurtenissen uit het leven waren:

Zijn ouders waren Klaas de Boer en Aagje Root. 1
Vrouw Aagje Dirks Jongejans [18647] 1,4

    Geboren: 1818 - Assendelft
    Gedoopt: 
   Overleden: 
    Begraven: 

Gebeurtenissen uit het leven waren:

Haar ouders waren Dirk Klaas Jongejans en Maartje op 't Landt. 1


Kinderen
1 M Dirk Arends de Boer [28389] 1

    Geboren: 1839 - Krommenie
    Gedoopt: 
   Overleden: 
    Begraven: 
    Partner: Guurtje Gerrits Hos [34647] (1842-      ) 1
      Huw: 3 Mei 1863 - Assendelft. (Eerste huwelijk)2 V Antje Arends de Boer [21188] 1,4

    Geboren: 1844 - Krommenie
    Gedoopt: 
   Overleden: 22 Maart 1914 - Krommenie
    Begraven: 
    Partner: Gerrit Jans van 't Veer [31959] (1847-1899) 1,4
      Huw: 8 December 1867 - Krommenie
Notities: Huwelijk

beroep bg.: broodbakkersknecht; beroep vader bg.: broodbakker; beroep vader bd.: veehouder

of
Startpagina | Inhoudsopgave | Achternamen | Naamlijst

Deze webpagina werd gemaakt op 15 Februari 2021 met Legacy 7.5 van Millennia