Het krommeniese gezin 1620-1950Afbeelding
Klaas Baarts Luijt en Antje Sijmens Dik
Man Klaas Baarts Luijt [44183] 1

    Geboren: 1869 - Krommenie
    Gedoopt: 
   Overleden: 
    Begraven: 


     Vader: Baart Klaas Luijt [22531] (1833-1871) 1,4
     Moeder: Neeltje Leenderts Andrea [19713] (1828-      ) 1,4


    Huwelijk: 28 Augustus 1892 - Krommenie
Vrouw Antje Sijmens Dik [21220] 1

    Geboren: 1869 - Krommenie
    Gedoopt: 
   Overleden: 
    Begraven: 


     Vader: Sijmen Lourens Dik [17093] (1842-1877) 1,4
     Moeder: Dirkje Jans Bak [15163] (1846-1928) 1,4

Kinderen

Afbeelding
Claas Simons Dik en Grietje Adriaans Veerman
Man Claas Simons Dik [25030] 1,34,35

    Geboren: - Krommeniedijk
    Gedoopt: 26 Februari 1743 - Krommeniedijk
   Overleden: 2 Oktober 1783 - Krommeniedijk 2
    Begraven: - Krommeniedijk
    Huwelijk: 1766 - Krommeniedijk (Eerste huwelijk)

Gebeurtenissen uit het leven waren:

Hij was gereformeerd. Belijdenis op 22-3-1769
Vrouw Grietje Adriaans Veerman [33370] 1,34,35

    Geboren: - Krommeniedijk 691
    Gedoopt: 7 Februari 1740 - Krommeniedijk
   Overleden: 17 December 1782 - Krommenie 2
    Begraven: - Krommeniedijk


     Vader: Adriaan Frederiks Veerman [19799] (1702-1776) 1,15,34,35
     Moeder: Engeltje Claas [30614] (1708-1745) 1Gebeurtenissen uit het leven waren:

Zij was gereformeerd. Belijdenis gedaan op 30-3-1762


huwelijkse gegevens waren:

Huwelijkstoestemming: 11 April 1766, Krommenie. 2 Jm. en jd. van Krommeniedijk.


Kinderen
1 V Engeltje Claas Dik [30556] 1

    Geboren: 13 April 1768 - Krommeniedijk
    Gedoopt: 17 April 1768 - Krommeniedijk
   Overleden: 5 Juli 1768 - Krommenie 2
    Begraven: 2 V Engeltje Claas Dik [30557] 1

    Geboren: 4 November 1769 - Krommeniedijk
    Gedoopt: 5 November 1769 - Krommeniedijk
   Overleden: 
    Begraven: 3 V Guurtje Claas Dik [34529] 1

    Geboren: 24 April 1774 - Krommeniedijk
    Gedoopt: 1 Mei 1774 - Krommeniedijk
   Overleden: 
    Begraven: 4 V Trijntje Claas Dik [11393] 1

    Geboren: 21 Maart 1778 - Krommeniedijk
    Gedoopt: 22 Maart 1778 - Krommeniedijk
   Overleden: 
    Begraven: 
Overlijdensnotities: Man - Claas Simons Dik

Aangifte door Cornelis Simonsz Dik.


Overlijdensnotities: Vrouw - Grietje Adriaans Veerman

Aangever haar man. gestorven 12-12-1782


Geboortenotities: kind - Engeltje Claas Dik [30556]

religie Nederlands gereformeerd
Doopgetuige: Aagje Jans Benne


Overlijdensnotities: kind - Engeltje Claas Dik [30556]

Aangever de vader.


Geboortenotities: kind - Engeltje Claas Dik [30557]

religie Nederlands gereformeerd
Doopgetuige: Aafje Cornelis Busscher


Geboortenotities: kind - Guurtje Claas Dik [34529]

religie Nederlands gereformeerd
Doopgetuige: Grietje Klaas Krijgsman


Geboortenotities: kind - Trijntje Claas Dik [11393]

religie Nederlands gereformeerd
Doopgetuige: Grietje Klaas Krijgsman
Afbeelding

Cornelis Simons Dik en Grietje Claas Krijgsman
Man Cornelis Simons Dik [11454] 1,4

    Geboren: rond 1751 - Krommenie
    Gedoopt: 
   Overleden: 7 Mei 1796 - Krommenie 2
    Begraven: 
    Huwelijk: 1771 - (Eerste huwelijk)

Gebeurtenissen uit het leven waren:

Notarisakten/Staatboeken: 33 Op Huijden den 26 Februarij 1772: Compareerde voor weesmeesteren Cornelis Simonse Dik, in huwelijk hebbende Grietje Claas Crijgsman dewelke verclaarde op heden uijt handen van weesmeesteren ontvangen te hebben zijn 1/6 part ter zomma van f 6:7:4, en 1/6 part in den intrest ter zomma van f 0:7:8, makende te zamen een zomma van f 6:14:12, verclaart daar mede volcomen voldaan te zijn:, zijn voogden en weesmeesteren te quiteren, en voor namaning te bevrijden onder verband als na rechten Mij Present Joh: Beets Dit merk is bij + Cornelis Simonse Dik gestelt.
Vrouw Grietje Claas Krijgsman [15860] 1,4,34,35

     Alias: Maartje Krijgsman
    Geboren: - Krommenie
    Gedoopt: 8 September 1748 - Krommeniedijk
   Overleden: 21 December 1800 - Krommenie 2
    Begraven: - Koog aan de Zaan


     Vader: Claas Dirks Krijgsman [24127] (1722-1796) 1,34,35
     Moeder: Maartje Dirks Neses [9923] (1720-1769) 1,34,35Gebeurtenissen uit het leven waren:

Zij was gereformeerd. Belijdenis op 28-3-1770. Met attest naar Krommenie op 4-8-1788


huwelijkse gegevens waren:

Huwelijkstoestemming: 30 November 1771, Krommenie. 2 ORA 1495, fo. 93
Jm. en jd. van Krommeniedijk


Kinderen
1 V Maartje Cornelis Dik [16263] 1

    Geboren: 
    Gedoopt: 12 April 1772 - Krommeniedijk
   Overleden: 
    Begraven: 2 V Guurtje Cornelis Dik [34983] 1

    Geboren: 6 Januari 1775 - Krommeniedijk
    Gedoopt: 8 Januari 1775 - Krommeniedijk
   Overleden: 11 Februari 1841 - Zaandam
    Begraven: 
    Partner: Pieter Jans Huijsman [42097] (rond 1778-      ) 1
      Huw: 1798. (Eerste huwelijk)3 M Simon Cornelis Dik [5331] 1,4

    Geboren: 19 Januari 1777 - Krommeniedijk
    Gedoopt: 26 Januari 1777 - Krommeniedijk
   Overleden: 27 December 1837 - Krommenie
    Begraven: 
    Partner: Antje Cornelis Rood [21505] (1779-1802) 1
      Huw: 1801 - Krommenie. (Eerste huwelijk)
    Partner: Maartje Cornelis Jongkind [7907] (1772-1833) 1,4
      Huw: 1802 - Krommenie. (Volgende huwelijk)4 M Klaas Cornelis Dik [44247] 1

    Geboren: 10 Januari 1784 - Krommeniedijk
    Gedoopt: 18 Januari 1784 - Krommeniedijk
   Overleden: 
    Begraven: 
Overlijdensnotities: Man - Cornelis Simons Dik

Aangifte door Simon Cornelisz Dik. Van Krommeniehorn.


Geboortenotities: Vrouw - Grietje Claas Krijgsman

ORA 1495 fo 93. Voogdij over de 6 minderjarige kinderen van Claas Crijgsman en Wijlen Maartje Dirks Neses


Overlijdensnotities: Vrouw - Grietje Claas Krijgsman

Simon Cornelisz Dik doet aangifte van zijn moeder; op de Koog begraven


Geboortenotities: kind - Maartje Cornelis Dik [16263]

religie Nederlands gereformeerd
Doopgetuige: Neeltje Klaas Krijgsman


Geboortenotities: kind - Guurtje Cornelis Dik [34983]

religie Nederlands gereformeerd
Doopgetuige: Aagje Klaas Krijgsman


Geboortenotities: kind - Simon Cornelis Dik [5331]

religie Nederlands gereformeerd
Doopgetuige: Aagje Klaas Krijgsman


Overlijdensnotities: kind - Simon Cornelis Dik [5331]

geb. datum: 27-11-1777


Geboortenotities: kind - Klaas Cornelis Dik [44247]

religie Nederlands gereformeerd
Doopgetuige: Guurtje Klaas Krijgsman
Afbeelding

Pieter Jacobs Tuijnman en Dieuwertje Simons Dik
Man Pieter Jacobs Tuijnman [2116] 1

    Geboren: - Krommenie
    Gedoopt: 21 Oktober 1708 - Krommenie
   Overleden: 9 Juli 1762 - Krommenie 2
    Begraven: 


     Vader: Jacob Gijsberts Tuijnman [38390] (rond 1673-1739) 1
     Moeder: Neeltje Jans Kruijt [5766] (rond 1673-1728) 1


    Huwelijk: 1733

Gebeurtenissen uit het leven waren:

Voogdbenoeming: 23-1-1760 Is bij Weestmeesteren van den banne Krommenie en Krommeniedijk tot voogden over de twee onmondige dogters van Pieter Tuijnman wedr. van Dieuwer Sijmons aangestelt de persoonen van Claas Sijmonse Dik en Albert Hout oomen der kinderen van moeders zijde woonende beijde tot Markenbinnen.

Notarisakten/Staatboeken: 33 Folio 7. Op Huijden den 23 Januarij 1760 Compareerden voor Weesmeesteren van den Banne van Crommenie Pieter Tuijnman woonende alhier wedr: van Dieuwer Sijmons en bij deselve hebbende verwekt nog twee minderjarige kinderen genaamt Trijntje out 20 Jaar en Geertje Tuijnman out 16 Jaar, dewelke verclaarde aan deselve sijne kinderen ten overstaan van Claas Sijmonse Dik en Aldert Hout woonende beijde tot Marken Binnen zijnde oomen van de kinderen van moeders zijde en in desen als aangestelde voogden bewijs voor moeders Erff te doen, te weten aan Trijntje een bruijne beste boven rok en aan Geertje een kostroode boven rok, `t welk onder de vader als administrerende voogt zal blijven berusten, blijvende niet te min hij vader gehouden om gedagte zijne kinderen behoudens het bewesene optebrengen en Groot te maken tot mondigen dagen huwelijke ofte andere goedgekeurde staate toe alles na order deser camer, onder verband van persoone en goederen als na regten: Actum ter Weescamer voorsz: en des ten Oirconde getekent dato als boven Mij present J. Beets Pieter Tuijnman Klaas Dik Aldert Hout Jan Hekelaar Corns: van Vliet
Vrouw Dieuwertje Simons Dik [28086] 1,33

    Geboren: rond 1713 - Marken-Binnen (gem. Uitgeest)
    Gedoopt: 
   Overleden: 26 November 1759 - Krommenie 2
    Begraven: 


huwelijkse gegevens waren:

Huwelijkstoestemming: 12 September 1733, Krommenie. 2 Pieter f 3 impost. Dieuwertje tot Marken onder de banne van Uijtgeest.


Kinderen
1 M Jacob Pieters Tuijnman [37690] 1

    Geboren: - Krommenie
    Gedoopt: 
   Overleden: 12 Maart 1735 - Krommenie 2
    Begraven: 2 V Neeltje Pieters Tuijnman [44897] 1,4

    Geboren: 
    Gedoopt: 31 Januari 1734 - Krommenie
   Overleden: 29 November 1787 - Krommenie 2
    Begraven: 
    Partner: Willem IJsbrands de Jong [11236] (1736-1793) 1,4
      Huw: 1762 - Krommenie. (Eerste huwelijk)3 V Trijntje Pieters Tuijnman [14689] 1

    Geboren: 
    Gedoopt: 11 November 1736 - Krommenie
   Overleden: 14 Maart 1737 - Krommenie 2
    Begraven: 4 V Trijntje Pieters Tuijnman [14628] 1

    Geboren: 
    Gedoopt: 5 Januari 1738 - Krommenie
   Overleden: 18 Januari 1738 - Krommenie 2
    Begraven: 5 V Trijntje Pieters Tuijnman [14555] 1

    Geboren: 
    Gedoopt: 16 December 1738 - Krommenie
   Overleden: 
    Begraven: 6 V Geertje Pieters Tuijnman [31292] 1

    Geboren: 
    Gedoopt: 1 Oktober 1741 - Krommenie
   Overleden: 22 April 1794 - Krommenie 2
    Begraven: 
    Partner: Trouwde niet


7 V Antje Pieters Tuijnman [20993] 1

    Geboren: 
    Gedoopt: 9 Januari 1743 - Krommenie
   Overleden: 2 Mei 1744 - Krommenie 2
    Begraven: 8 V Antje Pieters Tuijnman [20994] 1

    Geboren: 
    Gedoopt: 26 Juli 1744 - Krommenie
   Overleden: 18 December 1744 - Krommenie 2
    Begraven: 9 V Antje Pieters Tuijnman [20995] 1

    Geboren: 
    Gedoopt: 19 September 1745 - Krommenie
   Overleden: 14 Juni 1755 - Krommenie 2
    Begraven: 10 M Jacob Pieters Tuijnman [37697] 1

    Geboren: 
    Gedoopt: 1 Januari 1747 - Krommenie
   Overleden: 12 Augustus 1747 - Krommenie 2
    Begraven: 
Geboortenotities: Man - Pieter Jacobs Tuijnman

religie Nederlands gereformeerd


Overlijdensnotities: Man - Pieter Jacobs Tuijnman

Aangever Willem de Jong.


Overlijdensnotities: Vrouw - Dieuwertje Simons Dik

Pieter Tuijnman geeft zijn vrouw aan. Pro deo.


Algemene notities: Vrouw - Dieuwertje Simons Dik

Heeft broer Claas Sijmons Dik en zwager Aldert Hout. 33


Overlijdensnotities: kind - Jacob Pieters Tuijnman [37690]

Dood ter wereld gekomen. Impost f 3.


Geboortenotities: kind - Neeltje Pieters Tuijnman [44897]

religie Nederlands gereformeerd


Overlijdensnotities: kind - Neeltje Pieters Tuijnman [44897]

Aangever haar man. ORA 1495, fo. 259.


Geboortenotities: kind - Trijntje Pieters Tuijnman [14689]

religie Nederlands gereformeerd


Overlijdensnotities: kind - Trijntje Pieters Tuijnman [14689]

Aangever de vader. Impost f 3.


Geboortenotities: kind - Trijntje Pieters Tuijnman [14628]

religie Nederlands gereformeerd


Overlijdensnotities: kind - Trijntje Pieters Tuijnman [14628]

Aangever de vader. Impost f 3.


Geboortenotities: kind - Trijntje Pieters Tuijnman [14555]

religie Nederlands gereformeerd


Geboortenotities: kind - Geertje Pieters Tuijnman [31292]

religie Nederlands gereformeerd


Overlijdensnotities: kind - Geertje Pieters Tuijnman [31292]

Aangever Heertje Waagmeester. Ongehuwd en ongetesteerd (ORA 1496, fo. 14).


Geboortenotities: kind - Antje Pieters Tuijnman [20993]

religie Nederlands gereformeerd


Overlijdensnotities: kind - Antje Pieters Tuijnman [20993]

Aangever de vader. Impost f 3.


Geboortenotities: kind - Antje Pieters Tuijnman [20994]

religie Nederlands gereformeerd


Overlijdensnotities: kind - Antje Pieters Tuijnman [20994]

Aangever de vader. Impost f 3.


Geboortenotities: kind - Antje Pieters Tuijnman [20995]

religie Nederlands gereformeerd


Overlijdensnotities: kind - Antje Pieters Tuijnman [20995]

Aangever de vader. Pro deo.


Geboortenotities: kind - Jacob Pieters Tuijnman [37697]

religie Nederlands gereformeerd


Overlijdensnotities: kind - Jacob Pieters Tuijnman [37697]

Aangever de vader. Pro deo.

of
Startpagina | Inhoudsopgave | Achternamen | Naamlijst

Deze webpagina werd gemaakt op 15 Februari 2021 met Legacy 7.5 van Millennia