Het krommeniese gezin 1620-1950Afbeelding
Simon Simons Dik en Neeltje Cornelis Foor
Man Simon Simons Dik [32033] 1,46

    Geboren: rond 1754 - Krommenie 1092
    Gedoopt: 
   Overleden: 9 Maart 1795 - Krommenie 1881
    Begraven: 


     Vader: Simon Claas Dik [10965] (rond 1721-1766) 1
     Moeder: Trijntje Dirks Jas [16444] (1719-1783) 1,46


    Huwelijk: 1779 - Krommeniedijk (Eerste huwelijk)

Gebeurtenissen uit het leven waren:

• Notarisakten/Staatboeken: 33 ORA 1495 fol 51, In 1779 ontvangt Simon Simons Dik, nu meerderjarig zijn vaders erfdeel.
Vrouw Neeltje Cornelis Foor [15024] 1,46

    Geboren: rond 1759 - Krommenie
    Gedoopt: 
   Overleden: 29 Mei 1780 - Krommenie 1884
    Begraven: 


     Vader: Cornelis Jelis Foor [27188] (rond 1723-      ) 1,4
     Moeder: Trijntje Willems Heijnis [17180] (rond 1720-1800) 1,4Gebeurtenissen uit het leven waren:

• Zij was doopsgezind gedoopt op 1-4-1773


huwelijkse gegevens waren:

• Huwelijkstoestemming: 14 Augustus 1779, Krommenie. 2 Jm. en jd. van Krommeniedijk.


Kinderen
1 V Neeltje Simons Dik [31310] 1

    Geboren: 1780
    Gedoopt: 
   Overleden: 1 September 1780 - Krommenie 2
    Begraven: - Krommeniedijk
Geboortenotities: Man - Simon Simons Dik

12 jaar bij overlijden vader in 1766 (ORA 1495 fo 51)


Overlijdensnotities: Man - Simon Simons Dik

Aangever Hendrik Bak. Impost f 3.


Overlijdensnotities: Vrouw - Neeltje Cornelis Foor

Impost pro deo. Van Krommeniedijk. Aangever Simon Moeriaan.


Overlijdensnotities: kind - Neeltje Simons Dik [31310]

Aangifte door de vader Simon Dik.
Afbeelding

Jan Egberts Karstens en Trijntje Dirks Dik
Man Jan Egberts Karstens [10821] 1,4

     Alias: Jan Egberts Kerssens, Jan Egberts Kerstens 1,4
    Geboren: - Krommenie
    Gedoopt: 17 Mei 1772 - Krommenie
   Overleden: 28 Juli 1856 - Krommenie
    Begraven: 


     Vader: Egbert Jans Karstens [9248] (1735-1788) 1,4
     Moeder: Aagje Pieters Welboren [13625] (rond 1746-1795) 1,4


    Huwelijk: 7 Juli 1805 - Krommeniedijk (Eerste huwelijk)
Vrouw Trijntje Dirks Dik [13505] 1,4

     Alias: Mijtje Dik
    Geboren: - Krommenie
    Gedoopt: 6 Oktober 1782 - Krommeniedijk
   Overleden: 10 December 1836 - Krommenie
    Begraven: 


     Vader: Dirk Claas Dik [12135] (rond 1740-1808) 1,4
     Moeder: Lijsbet Jans Reekers [16543] (rond 1753-1816) 1,4
huwelijkse gegevens waren:

• Huwelijkstoestemming: 22 Juni 1805, Krommenie. 2 Jm. en jd. van Krommenie.
datum 07 JULI 1805
Krommeniedijk
Rooms katholiek
getuigen Cornelia Schotvanger, Johanna Romijn
van Krommenie. Rooms katholiek trouwen geeft als voornaam Mijntje.


Kinderen
1 V Aagje Jans Karstens [18405] 1,4

    Geboren: rond 1806 - Krommenie
    Gedoopt: 3 Mei 1806 - Krommeniedijk
   Overleden: 27 November 1851 - Krommenie
    Begraven: 
    Partner: Trouwde niet


2 M Dirk Jans Karstens [29306] 1

    Geboren: - Krommenie
    Gedoopt: 4 Maart 1808 - Krommeniedijk
   Overleden: 
    Begraven: 3 V Anna Jans Karstens [20711] 1

    Geboren: - Krommenie
    Gedoopt: 28 September 1809 - Krommeniedijk
   Overleden: 
    Begraven: 4 V Naatje Jans Kerssens [5689] 4

    Geboren: rond 1810 - Krommenie
    Gedoopt: 
   Overleden: 28 April 1860 - Krommenie
    Begraven: 5 M Pouwlus Jans Kerssens [21002] 1,4

    Geboren: - Krommenie
    Gedoopt: 8 Januari 1811 - Krommeniedijk
   Overleden: 17 Maart 1813 - Krommenie
    Begraven: 6 M Klaas Jans Kerssens [43979] 1,4

    Geboren: 1 December 1814 - Krommenie
    Gedoopt: 
   Overleden: 16 November 1816 - Krommenie
    Begraven: 7 M Klaas Jans Kerssens [43994] 1,4

    Geboren: 6 September 1817 - Krommenie
    Gedoopt: 
   Overleden: 29 Mei 1862 - Krommenie
    Begraven: 
    Partner: Antje Sijmons Hen [21090] (1815-1866) 1,4
      Huw: 2 Mei 1847 - Krommenie8 V Elisabet Jans Kerssens [30216] 1,4

    Geboren: 19 Januari 1823 - Krommenie
    Gedoopt: 
   Overleden: 22 Juni 1825 - Krommenie
    Begraven: 
Geboortenotities: Man - Jan Egberts Karstens

religie Rooms katholiek
Doopgetuige: Paulus Karstens


Doopnotities: Man - Jan Egberts Karstens

of 17-03-1772


Overlijdensnotities: Man - Jan Egberts Karstens

geb.datum 17-03-1772


Geboortenotities: Vrouw - Trijntje Dirks Dik

religie Rooms katholiek
Doopgetuige: Jan Claasse Dik


Geboortenotities: kind - Aagje Jans Karstens [18405]

religie Rooms katholiek
Doopgetuige: Pieter Egtbert Karstens, Neeltje Karstens


Overlijdensnotities: kind - Aagje Jans Karstens [18405]

geb.datum 03-05-1806; ongehuwd


Geboortenotities: kind - Dirk Jans Karstens [29306]

religie Rooms katholiek
Doopgetuige: Jan Dirkz Dik, Antje Jans de Jong


Geboortenotities: kind - Anna Jans Karstens [20711]

religie Rooms katholiek
Doopgetuige: Klaas Dirkze Dik, Lijpie Janze Reekers


Geboortenotities: kind - Pouwlus Jans Kerssens [21002]

religie Rooms katholiek
Doopgetuige: Gerrit Oothuis, Lijpie Karstens
Afbeelding

Dirk Maartens Dil en Dieuwertje Bartholomeus Sluijter
Man Dirk Maartens Dil [29353] 1

    Geboren: rond 1660
    Gedoopt: 
   Overleden: 1 Juni 1705 - Krommenie 2
    Begraven: 


     Vader: Maarten Dil [31259] (rond 1640-      ) 1
     Moeder: 


    Huwelijk: 

Gebeurtenissen uit het leven waren:

• Voogdbenoeming: Huijden den 17e Junij 1705 Is bij de Heere Weesmeesteren van Crommenije en Crommenijdijck tot voogden van de drie onmondige kinderen van zalr. Dirck Martsz, geprocureert bij zalr. Diver Bartels, genaamt Bartel Dircksz, Amerensje Dircx en Anne Dircx, gestelt en gecommitteert tot voogden Jacob Sijmonsz Matselaar, oom van 't 's moeders zijde, en Jan Frericksz, out-oom van 't vaders zijde, omme de voorsz. kinderen haar goederen behoorlijck te dirigeeren en in alle deelen waar te nemen en daarvan ist noot rekeningh bewijs en reliqua te doen. Aldus gedaan op den Raathuijse tot Crommenije den dato uts. Mij present, G. van Manen, secrt.

• Staatsboeken ORA Krommenie: ORA 1490. 7 fol. 96 Inventaris door de voogden vande onmondige kinderen van zalr. Dirck Martsz Dil geteelt bij zalr. Dywer Bartels, in haar leven gewoont hebbende tot Crommenydijck, genaamt Bartel Dircx, Marensje en Antje Dircx, ten overstaan vande voogden Jacob Symonsz Matselaar en Jan Vrericksz soo volgt;
Eerstelijck een huys en erve staande ende gelegen tot Crommenydijck belent ten zuyden Cornelis Jacobsz Nesis en ten noorden Pieter Claasz Molenaar (in de marge:) dit huys en erf is Bartel Dircksz Dil ten deel gevalle
Item nog aen gelt een somme van ses hondert gulden, segge f 600: 0: 0 om met den eersten uytgeset te worden hier agter gebragt 20 e Januarii 1706 aen secretaris Gerrit van Manen uytgeset, in 't renteboeck D. fol. 38 verso Aldus gedaan en geinventariseert den 16 e december 1705 Mij present G. van Manen, secrets. (in de marge:) 20 mey 1711 heeft den secretaris nevenstaande 600 gulden betaalt aen Jacob Matselaar
Huyden den 6 e Januarii 1706 hebben Jacob Frericksz en Jacob Symonsz Matselaar gedaan rekeningh bewijs en reliqua gedaan vanden boedel van zalr. Dirck Martsz Dil ontfanck is f 559: 3: 0 off uytgeeft f 487: 0: 8 per cassa bij de voogden f 72: 2: 8 aldus gedaan en gesloten den 17 Februarii 1706 mij present G. van Manen, secrets.
Vrouw Dieuwertje Bartholomeus Sluijter [27885] 1

    Geboren: 
    Gedoopt: 20 Mei 1657 - Krommenie
   Overleden: 10 Juni 1705 - Krommenie 2
    Begraven: 


     Vader: Bartel Hendriks Sluijter [22926] (rond 1640-vσσr 1683) 1
     Moeder: Emmerens Pieters [30356] (1633-1670) 1

Kinderen
1 V Marensje Dirks Dil [16440] 1

    Geboren: rond 1686
    Gedoopt: 
   Overleden: 19 Januari 1745 - Krommenie 2
    Begraven: - Krommeniedijk
    Partner: Claas Gerrits Mooij [24229] (rond 1690-      ) 1
      Huw: 17102 M Bartel Dirks Dil [22925] 1

    Geboren: rond 1692 - Krommeniedijk
    Gedoopt: 
   Overleden: 15 Maart 1733 - Krommenie 1386
    Begraven: - Krommeniedijk
    Partner: Trijntje Frederiks [9112] (rond 1692-1728) 1
      Huw: 17123 V Antje Dirks Dil [21524] 1

    Geboren: 1698 7,1885
    Gedoopt: 
   Overleden: 
    Begraven: 4 M Maarten Dirks Dil [35241] 1

    Geboren: 1700
    Gedoopt: 
   Overleden: 13 Juni 1700 - Krommenie 2
    Begraven: 5 V Maartje Dirks Dil [36003] 1

    Geboren: 1705
    Gedoopt: 
   Overleden: 19 Juni 1705 - Krommenie 2
    Begraven: 
Overlijdensnotities: Man - Dirk Maartens Dil

Aangifte door Jacob Sijmonsz Matselaar. Impost f 3.


Algemene notities: Man - Dirk Maartens Dil

Imp. Begr. 6-1-1697: aangever van zijn broer (geen naam vermeld)


Geboortenotities: Vrouw - Dieuwertje Bartholomeus Sluijter

religie Nederlands gereformeerd
De naam van de moeder is niet vermeld.


Overlijdensnotities: Vrouw - Dieuwertje Bartholomeus Sluijter

Jacob Sijmonsz Matselaar geeft zijn snaar aan. Impost f 3.


Overlijdensnotities: kind - Marensje Dirks Dil [16440]

Aangifte door haar man.


Algemene notities: kind - Marensje Dirks Dil [16440]

ORA 1492, fo. 126, medeerfgenaam van Dieuwertje Bartels Dil


Overlijdensnotities: kind - Bartel Dirks Dil [22925]

Aangifte door Claas Mooij.


Overlijdensnotities: kind - Maarten Dirks Dil [35241]

Aangifte door de vader. Impost f 3.


Overlijdensnotities: kind - Maartje Dirks Dil [36003]

Aangifte door de vader Dirck Martsz.


Algemene notities: kind - Maartje Dirks Dil [36003]

Vermoedelijke ouders. De moeder zou dan in het kraambed zijn overleden.
Afbeelding

Maarten Dil
Man Maarten Dil [31259] 1

    Geboren: rond 1640
    Gedoopt: 
   Overleden: 
    Begraven: 
    Huwelijk: 
Vrouw

    Geboren: 
    Gedoopt: 
   Overleden: 
    Begraven: Kinderen
1 M Dirk Maartens Dil [29353] 1

    Geboren: rond 1660
    Gedoopt: 
   Overleden: 1 Juni 1705 - Krommenie 2
    Begraven: 
    Partner: Dieuwertje Bartholomeus Sluijter [27885] (1657-1705) 12 M NN Maartens Dil [4369] 1

    Geboren: 6 Januari 1697 - Krommenie
    Gedoopt: 
   Overleden: 6 Januari 1697 - Krommenie 2
    Begraven: 
Overlijdensnotities: kind - Dirk Maartens Dil [29353]

Aangifte door Jacob Sijmonsz Matselaar. Impost f 3.


Algemene notities: kind - Dirk Maartens Dil [29353]

Imp. Begr. 6-1-1697: aangever van zijn broer (geen naam vermeld)


Overlijdensnotities: kind - NN Maartens Dil [4369]

Aangifte door zijn broer Dirck Martsz.

of
Startpagina | Inhoudsopgave | Achternamen | Naamlijst

Deze webpagina werd gemaakt op 15 Februari 2021 met Legacy 7.5 van Millennia