Het krommeniese gezin 1620-1950Afbeelding
Willem Willems en Anne Floris
Man Willem Willems [5578] 1

    Geboren: 1602
    Gedoopt: 
   Overleden: 1647 338
    Begraven: 
    Huwelijk: 1622
Vrouw Anne Floris [20867] 1

    Geboren: 1602
    Gedoopt: 
   Overleden: 
    Begraven: Kinderen
1 M Floris Willems [30917] 1

    Geboren: 1622
    Gedoopt: 
   Overleden: 
    Begraven: 
Algemene notities: kind - Floris Willems [30917]

ORA 1485, fo. 157: voogd van zijn moeder
Afbeelding

Pieter Pouwels en Anne Geerlofs
Man Pieter Pouwels [542] 1

    Geboren: 1600
    Gedoopt: 
   Overleden: 
    Begraven: 


     Vader: Pouwel [14425] (1580-      ) 1
     Moeder: 


    Huwelijk: 1620
Vrouw Anne Geerlofs [20870] 1

    Geboren: 1600
    Gedoopt: 
   Overleden: 1624 339
    Begraven: 


     Vader: Geerlof [31284] (1580-      ) 1
     Moeder: 

Kinderen
1 V Evertje Pieters [30854] 1

    Geboren: 1622
    Gedoopt: 
   Overleden: 
    Begraven: 
    Partner: Pieter Jans [36718] (1622-      ) 1
      Huw: 16422 M Gerrit Pieters [32671] 1

    Geboren: 1617 339
    Gedoopt: 
   Overleden: 
    Begraven: 3 V NN van Pieter Pouwels [7851] 1

    Geboren: 1622
    Gedoopt: 
   Overleden: 
    Begraven: 
    Partner: Philip Jans [30230] (1622-      ) 1
      Huw: 1642 3394 V NN van Pieter Pouwels [7658] 1

    Geboren: 1622
    Gedoopt: 
   Overleden: 
    Begraven: 
    Partner: Gerrit Aris [32106] (1622-      ) 1
      Huw: 1642 339
Algemene notities: Man - Pieter Pouwels

bij overlijden van zijn vrouw zijn er vier onmondige kinderen
Afbeelding

Frederik Claas Al en Anne Gerrits
Man Frederik Claas Al [31024] 1

    Geboren: rond 1690 - Krommenie
    Gedoopt: 
   Overleden: 22 Juli 1743 - Krommenie 340
    Begraven: 


     Vader: Claas Al [1412] (rond 1660-      )
     Moeder: 


    Huwelijk: 25 Mei 1710 - Krommenie (Eerste huwelijk)

 Andere partner: Lijsbet Jans [44854] (rond 1692-rond 1731) 1 - 25 September 1712 - Krommenie (Eerste huwelijk)

 Andere partner: Guurtje Cornelis [34943] (rond 1700-      ) 1 - 1731

Gebeurtenissen uit het leven waren:

Notarisakten/Staatboeken: 14 ORA 1493, fo. 69, 1-8-1731: nalatenschap vrouw. Koppeling met kinderen deels aangenomen.
Inventaris van de goederen ter weeskamer bewesen door Vrerik Claesen Al aen sijn ses onmondige kinderen, geteelt bij saliger Lysbet Jans voor 't moeders erf, ten overstaen van Coenen Dirksen als wettige aengestelde voogt;

Namelijk ider kint een gulden dus voor samen f 6 ::onder de vader berustende onder speciael verbant van sijn huys en erf en verdere goederen als na regten,
is voorts geaccordeert dat de vader sijn voorsz. kinderen behoudens goet sal alimenteeren, opvoeden en onderhouden nevens 't laten leeren naer staets gelegentheyt tot hunne mondige daege toe; aldus gedaen op den regthuyse tot Crommenie en bij Weesmeesters en voogt geapprobeert den 1 aug. 1731. Mij present J. Beets, secrets.

Voogdbenoeming: Augustus 1731. Dato uts. Bij Weesmeesteren gestelt en gecommitteert tot voogt over de 6 kinderen van Vrerik Claese Al, geteelt bij salr. Lijsbet Jans, met naemen Cornelisje, oud 18 jaeren, Jan Brouwer, oud 17 jaer, Gerrit, oud 14 jaeren, Guurt, oud 10 jaer, Claes, oud 9 jaer, Jacob, oud 6 jaeren, de persoon van Coenen Dirksen, omme &ca.

Notarisakten/Staatboeken: 15 Folio 68 Den 9 December 1744 heeft Guurt Cornelis bewijs gedaen van vaders erf, aen haer onmondig kint genaemt Lysbet Vreriks oudt 12 jaer geteelt bij saliger Vrerik Clase Al namelijk een ducaton silver dewelke onder de moeder als voogdesse is berustende, en voorts aengenomen `t kint met behouden goet op te brengen en groot te maken tot mondige dage toe na staet en gelegentheyt welk bewijs is gedaen ten overstaen van Gerrit Prs. Decker neev van `t kint als voogt, die daerin heeft genoegen genomen en bij weesmeesters mede geapprobeert Aldus gedaen en `t oirconde getekent Dit merk is van Guurt X Cornelis Dit merk is van Gerrit X Prs. Decker Mij present, J. Beets
Vrouw Anne Gerrits [20874] 1

    Geboren: rond 1690 - Krommenie
    Gedoopt: 
   Overleden: 10 December 1711 - Krommenie 2
    Begraven: 


huwelijkse gegevens waren:

Huwelijkstoestemming: 10 Mei 1710, Krommenie. 2 Jm. en jd. van Krommenie.


Kinderen
1 M Gerrit Frederiks Al [32335] 1

    Geboren: 
    Gedoopt: 21 September 1710 - Krommenie
   Overleden: 25 December 1711 - Krommenie 2
    Begraven: 
Overlijdensnotities: Man - Frederik Claas Al

Aangever Claas Wittebrood.


Overlijdensnotities: Vrouw - Anne Gerrits

Aangever haar man.


Geboortenotities: kind - Gerrit Frederiks Al [32335]

religie Nederlands gereformeerd


Overlijdensnotities: kind - Gerrit Frederiks Al [32335]

Aangifte door de vader Vrederik Clase.
Afbeelding

Jan Cornelis Krankhoofd en Anne Gerrits
Man Jan Cornelis Krankhoofd [40501] 1

    Geboren: rond 1670
    Gedoopt: 
   Overleden: 27 Mei 1717 - Krommenie 2
    Begraven: 
    Huwelijk: 28 Mei 1702 - (man volg. huw, vr. 1ste huw)

 Andere partner: NN vrouw van Jan Krankhoofd [2536] (rond 1678-1698) 1 - 1698
Vrouw Anne Gerrits [20872] 1

    Geboren: rond 1670
    Gedoopt: 
   Overleden: 
    Begraven: 


huwelijkse gegevens waren:

Huwelijkstoestemming: 13 Mei 1702, Krommenie. 2


Kinderen

Overlijdensnotities: Man - Jan Cornelis Krankhoofd

Aangifte door Anne Moens. Aangenomen deze overledene.


Notities: Huwelijk

ingevoerd naar aanleiding van inschrijving in trouwen kerk
datum 28 mei 1702
Krommenie
Nederlands gereformeerd
Wnr. en bejaarde jd. van Krommenie.

of
Startpagina | Inhoudsopgave | Achternamen | Naamlijst

Deze webpagina werd gemaakt op 28 Januari 2024 met Legacy 7.5 van Millennia