Het krommeniese gezin 1620-1950Afbeelding
Simon Jans Heijnis en Trijntje Jochems Verdonk
Man Simon Jans Heijnis [6609] 1

    Geboren: rond 1740 - Krommenie
    Gedoopt: 
   Overleden: 
    Begraven: 
    Huwelijk: 1772 - (Volgende huwelijk)

 Andere partner: Hillegond Pieters Busch [37123] (rond 1733-1769) 1 - 1760 - Krommenie (Eerste huwelijk)
Vrouw Trijntje Jochems Verdonk [14490] 1,4

    Geboren: rond 1720 - Assendelft 1842
    Gedoopt: 
   Overleden: 6 Juli 1781 - Krommenie 2
    Begraven: - Krommeniedijk

 Andere partner: Maarten Jans Daan [10475] (rond 1730-1756) 1,4 - 18 Oktober 1750 - Assendelft 1255

 Andere partner: Cornelis Pieters Swart [27372] (1729-      ) 1,4 - 16 Juli 1757 - Assendelft

Gebeurtenissen uit het leven waren:

Haar ouders waren Jochems Engelsz Verdonk en Grietje Jans. 1842 Gehuwd voor de kerk op 13-11-1700 te Assendelft. Trouwden Pro Deo met Grietje JANS.

Notarisakten/Staatboeken: 15 Folio 217v Op huyden den 22 Junii 1757, Compareerde voor weesmeesteren Trijntje Jochems wedue van Maarten Janse Daan en bij deselve hebbende verwekt drie onmondige kinderen met naame Hendrik out 4 jaar Dirk out 2 jaar en Guurtje Maartens out een jaar geadsisteert met Jan Daan en Gerrit Janse Daan zijnde der kinderen groodvader en oome, en in desen als aangestelde voogden dewelke verclaarde wel genegen te wesen iets aan haar kinderen te bewijsen, dog door armoede geheel onmagtig te zijn, `t welk bij de voogden en weesmeesteren is geaccepteert en voor goedgekeurt Actum ter weescamere dato als boven Dit merk is bij + Trijntje Jochems gestelt Dit merk is + bij Jan Daan gestelt Dit merk is + bij Gerrit Janse Daan gestelt Mij Present J Beets, secrets.


huwelijkse gegevens waren:

Huwelijkstoestemming: 18 April 1772, Krommenie. 2 Wnr. van Krommeniedijk en wed. van Assendelft.


Kinderen

Overlijdensnotities: Vrouw - Trijntje Jochems Verdonk

Aangever haar man.
Afbeelding

Jan Adriaans Luijt en Trijntje Jans Heijnis
Man Jan Adriaans Luijt [9016] 1,4

    Geboren: rond 1732
    Gedoopt: 
   Overleden: 9 Oktober 1805 - Krommenie 2
    Begraven: 
    Huwelijk: 1752
Vrouw Trijntje Jans Heijnis [7031] 1,4

    Geboren: rond 1732
    Gedoopt: 
   Overleden: 
    Begraven: 


huwelijkse gegevens waren:

Huwelijkstoestemming: 10 Oktober 1750, Krommenie. 2


Kinderen
1 M Jan Jans Luijt [41623] 1

    Geboren: 8 Januari 1752 - Krommeniedijk
    Gedoopt: 9 Januari 1752 - Krommeniedijk
   Overleden: vr 1766
    Begraven: 2 M Maarten Jans Luijt [8535] 1,4

    Geboren: 1 Juni 1753 - Krommenie 83
    Gedoopt: 3 Juni 1753 - Krommeniedijk
   Overleden: 7 Juni 1824 - Krommenie
    Begraven: 
    Partner: Guurtje Claas Krijgsman [12900] (1762-vr 1816) 1,4
      Huw: 1781 - Krommenie. (Eerste huwelijk)3 V Aagje Jans Luijt [18369] 1

    Geboren: 2 Februari 1755 - Krommeniedijk
    Gedoopt: 9 Februari 1755 - Krommeniedijk
   Overleden: 16 Mei 1769 - Krommenie 2
    Begraven: 4 V Trijntje Jans Luijt [1013] 1,4,35,36

    Geboren: 16 Augustus 1756 - Krommeniedijk
    Gedoopt: 22 Augustus 1756 - Krommeniedijk
   Overleden: 12 April 1819 - Krommenie
    Begraven: 
    Partner: Klaas Klaas Molenaar [9733] (1764-      ) 1,4,35,36
      Huw: 1788. (Volgende huwelijk)5 V Maartje Jans Luijt [15694] 1

    Geboren: 9 Juli 1758 - Krommeniedijk
    Gedoopt: 16 Juli 1758 - Krommenie
   Overleden: 19 Mei 1779 - Krommenie 2
    Begraven: 6 V Antje Jans Luijt [21801] 1,4

    Geboren: 20 Augustus 1760 - Krommenie
    Gedoopt: 24 Augustus 1760 - Krommeniedijk
   Overleden: 27 April 1823 - Krommenie
    Begraven: 7 V Sara Jans Luijt [15366] 1,4

    Geboren: 13 Januari 1765 - Krommenie
    Gedoopt: 20 Januari 1765 - Krommenie
   Overleden: 
    Begraven: 8 M Jan Jans Luijt [2217] 1,4

    Geboren: 15 December 1766 - Krommeniedijk
    Gedoopt: 21 December 1766 - Krommeniedijk
   Overleden: 17 Januari 1814 - Krommenie
    Begraven: 
    Partner: Claasje Claas Klaas [25186] (rond 1768-1813) 1,4
      Huw: 1791 - Krommenie. (Eerste huwelijk)
Geboortenotities: Man - Jan Adriaans Luijt

Toenaam staat bij doop Saartje 20-1-1765


Overlijdensnotities: Man - Jan Adriaans Luijt

Aangifte door zijn zoon Maarten. Van Krommeniehorn.


Geboortenotities: Vrouw - Trijntje Jans Heijnis

Toenaam staat bij doop Saartje 20-1-1765


Geboortenotities: kind - Jan Jans Luijt [41623]

religie Nederlands gereformeerd


Overlijdensnotities: kind - Maarten Jans Luijt [8535]

geb. 01-06-1753


Geboortenotities: kind - Aagje Jans Luijt [18369]

religie Nederlands gereformeerd


Overlijdensnotities: kind - Aagje Jans Luijt [18369]

Aangifte door de vader van zijn dochter. Van Krommeniehorn.


Geboortenotities: kind - Trijntje Jans Luijt [1013]

religie Nederlands gereformeerd


Geboortenotities: kind - Maartje Jans Luijt [15694]

religie Nederlands gereformeerd


Overlijdensnotities: kind - Maartje Jans Luijt [15694]

Aangifte door de vader van zijn dochter. Van Krommeniehorn.


Geboortenotities: kind - Antje Jans Luijt [21801]

religie Nederlands gereformeerd
Doopgetuige: Lijsbeth Jans


Overlijdensnotities: kind - Antje Jans Luijt [21801]

geb. 20-08-1760


Geboortenotities: kind - Sara Jans Luijt [15366]

religie Nederlands gereformeerd
Doopgetuige: Lijsbeth Jans Heijnis


Geboortenotities: kind - Jan Jans Luijt [2217]

religie Nederlands gereformeerd
Doopgetuige: Lijsbeth Jans Heijnis
Afbeelding

Gijsbert Jans van 't Veer en Trijntje Pieters Heijnis
Man Gijsbert Jans van 't Veer [9621] 4

    Geboren: 1825 - Assendelft
    Gedoopt: 
   Overleden: 
    Begraven: 
    Huwelijk: 3 Februari 1865 - Assendelft (vr volg huw,man 1st huw)

Gebeurtenissen uit het leven waren:

Zijn ouders waren Jan van 't Veer en Aafje Schoone. 1

Gijsbert Jans van 't Veer had als beroep: wever 1
Vrouw Trijntje Pieters Heijnis [13999] 4

    Geboren: 1832 - Westzaan
    Gedoopt: 
   Overleden: 
    Begraven: 

Gebeurtenissen uit het leven waren:

Haar ouders waren Pieter Heijnis en Guurtje Blank. 1


Kinderen
1 V Geesje Gijs van 't Veer [2049] 4

    Geboren: rond 1866 - Assendelft
    Gedoopt: 
   Overleden: 16 December 1901 - Krommenie
    Begraven: 
Notities: Huwelijk

weduwe van Pieter Keijzer 1
Afbeelding

Cornelis Jacobs Sint en Trijntje Simons Heijnis
Man Cornelis Jacobs Sint [25678] 1

    Geboren: 1774 - Uitgeest
    Gedoopt: 
   Overleden: 27 Januari 1856 - Uitgeest
    Begraven: 
    Huwelijk: 8 Februari 1824 - Uitgeest (man volg. huw, vr. 1ste huw) 1

 Andere partner: Trijntje Roos [1517] (rond 1770-      )

Gebeurtenissen uit het leven waren:

Zijn ouders waren Jacob Sint en Trijntje Cornelisdr. 1

Notarisakten/Staatboeken: 797 Den Dertienden maart achtienhonderd tweeenveertig, Compareerde voor weesmeesteren de Naam van Freek de Vries Schippersknecht en Simon de Vries mede Schippersknecht beide te Zaandam wonende en Cornelis Sint wonende buiten beroep te Uitgeest als vader en voogd van regtswege over des zelfs uit het huwelijk met wijlen Trijntje Heijnis verwekte minderjarige zoon Jacob Sint dewelke als eenige nagelatene kinderen en descendent Van wijle Trijntje Haijnis en Representanten voor derzelver moeder die eene eenige Volle Zuster was van wijle Niesje Heijnis bekennen ontvangen te hebben van Cornelis Kool als eenige overgebleven weesmeester de Somma negen en negentig Gulden drie en negentig Cents zijnde de afkomst der verkochte 2 perc. Inschrijving, op het Grootboek ad f 200.- ten behoeve van Niesje Heijnis indertijd met de geaccrresseerde renten belegd zoo als aan de ommezijde vermeld en tot welke Sommen de eenige geregtigd zijn verklarende wij hiermede zoo van captaal als daarop tot dato deses verloopen interessen volkomen voldaan te zijn en weesmeesteren te quiteren met belofte hen Voor en alle namaning te zullen indemneren onder verband als na regten dato ut supra. F De Vries Simon de Vries Cornelis Sint
Vrouw Trijntje Simons Heijnis [3929] 1

     Alias: Trijntje Simons Heines 1
    Geboren: rond 1782 2055
    Gedoopt: 
   Overleden: vr 1842 2055
    Begraven: 


     Vader: Simon Heijnis [7955] (rond 1740-vr 1800) 1
     Moeder: Neeltje Jacobs Kaper [10718] (1743-1800) 1,35,36Gebeurtenissen uit het leven waren:

Notarisakten/Staatboeken: 797 Den 1 Julij 1807, Compareerde voor Weesmeesteren Trijntje Heinis Thans Meerderjarig, dewelke bekende bekende ontvangen te hebben van Weesmeesteren in volle voldoening van haar ommestaand Moederlijk Ervdeel ontvangen te hebben de Ommestaande Nationale Schuldbrief N. 154334 Rentende 2 Percent, gedateerd 3 Januarij 1805 met en benevens de daar bij behorende Coupons, tot 1815 ingesloten, als mede de tot dito deses verlopene Intresten, verklaard daar mede volkomen Voldaan te zijn, Weesmeesteren benevens Voogden te quiteeren voor alle Namaning te Indemneeren onder verband als na regten.


Kinderen
1 M Jacob Cornelis Sint [12315] 1,4

    Geboren: 1825 1,2057
    Gedoopt: 
   Overleden: 
    Begraven: 
    Partner: Antje Jans Waagmeester [16723] (1814-      ) 4
      Huw: 30 April 1854 - Uitgeest 1. (vr volg huw,man 1st huw)
Overlijdensnotities: Man - Cornelis Jacobs Sint

Overledene Cornelis Sint Geboorteplaats Uitgeest Geslacht Man Leeftijd 82 Vader Jacob Sint Moeder Trijntje Bakker Weduwnaar Trijntje Heinis Geslacht Vrouw Eerder gehuwd geweest met Trijntje Roos.


Overlijdensnotities: Vrouw - Trijntje Simons Heijnis

Overleden in Uitgeest??


Notities: Huwelijk

beroep Bg.: broodbakker; weduwnaar van Trijntje Roos

of
Startpagina | Inhoudsopgave | Achternamen | Naamlijst

Deze webpagina werd gemaakt op 28 Januari 2024 met Legacy 7.5 van Millennia