Het krommeniese gezin 1620-1950Afbeelding
Evert Rems Waart en Trijntje Simons Heijnis
Man Evert Rems Waart [30844] 1,34,35

     Alias: Evert Rems Waard
    Geboren: 
    Gedoopt: 9 November 1727 - Krommenie
   Overleden: April 1768 - Amsterdam
    Begraven: 


     Vader: Rem Everts Waard [9694] (1687-1750) 1
     Moeder: Grietje Arends [33390] (rond 1700-1743) 1


    Huwelijk: 1748

 Andere partner: Meijnsje Gerrits [8696] (1743-1765) 1

 Andere partner: Aagje Cornelis [18041] (1746-      ) 1

Gebeurtenissen uit het leven waren:

• Notarisakten/Staatboeken: 15 Den 18 Augustus 1751 heeft Evert Remse voor weesmeesters bekent, van dit bewijs voldaen te sijn en te quiteren voor namaninge onder verbant als na regten, actum en `t oirconde getekent. Evert Remse Waard Mij present, J. Beets, secrets.

• Hij was gereformeerd. Belijdenis op 29-3-1753
Vrouw Trijntje Simons Heijnis [4869] 1,34,35

    Geboren: - Krommenie
    Gedoopt: 17 April 1727
   Overleden: 3 Juni 1762 - Krommenie 2
    Begraven: - Krommeniedijk

Gebeurtenissen uit het leven waren:

• Zij was gereformeerd. Belijdenis op 29-3-1753


huwelijkse gegevens waren:

• Huwelijkstoestemming: 28 December 1748, Krommenie. 2 Trijntje van Krommeniedijk.


Kinderen
1 M Arian Everts Waard [22230] 1

    Geboren: 
    Gedoopt: 1 Januari 1752 - Krommeniedijk
   Overleden: 
    Begraven: 2 V Grietje Everts Waard [33783] 1

    Geboren: 12 December 1753 - Krommeniedijk
    Gedoopt: 16 December 1753 - Krommeniedijk
   Overleden: 
    Begraven: 3 V Aagtje Everts Waard [18753] 1,4

     Alias: Aagje Waart
    Geboren: 12 April 1756 - Krommeniedijk
    Gedoopt: 18 April 1756 - Krommeniedijk
   Overleden: 27 Februari 1811 - Krommenie 2
    Begraven: 
    Partner: Jacob Gerrits van Leijden [37706] (1756-1794) 1,4
      Huw: 28 April 1781 - Krommenie 24 V Stijntje Everts Waard [10947] 1

    Geboren: 4 Juni 1759 - Krommeniedijk
    Gedoopt: 10 Juni 1759 - Krommeniedijk
   Overleden: 14 Mei 1761 - Krommenie 2
    Begraven: - Krommeniedijk5 V Stijntje Everts Waard [10829] 1

    Geboren: 23 Mei 1762 - Krommeniedijk
    Gedoopt: 30 Mei 1762 - Krommeniedijk
   Overleden: 7 Juli 1762 - Krommenie 2
    Begraven: - Krommeniedijk
Geboortenotities: Man - Evert Rems Waart

religie Nederlands gereformeerd


Geboortenotities: Vrouw - Trijntje Simons Heijnis

Toenaam vermeld bij doop van dochter Stijntje 30-5-1762.


Overlijdensnotities: Vrouw - Trijntje Simons Heijnis

Aangifte door haar man.


Geboortenotities: kind - Arian Everts Waard [22230]

religie Nederlands gereformeerd


Geboortenotities: kind - Grietje Everts Waard [33783]

religie Nederlands gereformeerd


Geboortenotities: kind - Aagtje Everts Waard [18753]

religie Nederlands gereformeerd


Geboortenotities: kind - Stijntje Everts Waard [10947]

religie Nederlands gereformeerd


Overlijdensnotities: kind - Stijntje Everts Waard [10947]

Aangifte door Evert Remme.


Geboortenotities: kind - Stijntje Everts Waard [10829]

religie Nederlands gereformeerd
Doopgetuige: Maartje Claas Veen


Overlijdensnotities: kind - Stijntje Everts Waard [10829]

Aangifte door de vader Evert Remsz.
Afbeelding

Cornelis Jacobs Sint en Trijntje Simons Heijnis
Man Cornelis Jacobs Sint [25678] 1

    Geboren: 1774 - Uitgeest
    Gedoopt: 
   Overleden: 27 Januari 1856 - Uitgeest
    Begraven: 
    Huwelijk: 8 Februari 1824 - Uitgeest (man volg. huw, vr. 1ste huw) 1

 Andere partner: Trijntje Roos [1517] (rond 1770-      )

Gebeurtenissen uit het leven waren:

• Zijn ouders waren Jacob Sint en Trijntje Cornelisdr. 1

• Notarisakten/Staatboeken: 801 Den Dertienden maart achtienhonderd tweeenveertig, Compareerde voor weesmeesteren de Naam van Freek de Vries Schippersknecht en Simon de Vries mede Schippersknecht beide te Zaandam wonende en Cornelis Sint wonende buiten beroep te Uitgeest als vader en voogd van regtswege over des zelfs uit het huwelijk met wijlen Trijntje Heijnis verwekte minderjarige zoon Jacob Sint dewelke als eenige nagelatene kinderen en descendent Van wijle Trijntje Haijnis en Representanten voor derzelver moeder die eene eenige Volle Zuster was van wijle Niesje Heijnis bekennen ontvangen te hebben van Cornelis Kool als eenige overgebleven weesmeester de Somma negen en negentig Gulden drie en negentig Cents zijnde de afkomst der verkochte 2½ perc. Inschrijving, op het Grootboek ad f 200.- ten behoeve van Niesje Heijnis indertijd met de geaccrresseerde renten belegd zoo als aan de ommezijde vermeld en tot welke Sommen de eenige geregtigd zijn verklarende wij hiermede zoo van captaal als daarop tot dato deses verloopen interessen volkomen voldaan te zijn en weesmeesteren te quiteren met belofte hen Voor en alle namaning te zullen indemneren onder verband als na regten dato ut supra. F De Vries Simon de Vries Cornelis Sint
Vrouw Trijntje Simons Heijnis [3929] 1

     Alias: Trijntje Simons Heines 1
    Geboren: rond 1782 2055
    Gedoopt: 
   Overleden: vσσr 1842 2055
    Begraven: 


     Vader: Simon Heijnis [7955] (rond 1740-vσσr 1800) 1
     Moeder: Neeltje Jacobs Kaper [10718] (1743-1800) 1,34,35Gebeurtenissen uit het leven waren:

• Notarisakten/Staatboeken: 801 Den 1 Julij 1807, Compareerde voor Weesmeesteren Trijntje Heinis Thans Meerderjarig, dewelke bekende bekende ontvangen te hebben van Weesmeesteren in volle voldoening van haar ommestaand Moederlijk Ervdeel ontvangen te hebben de Ommestaande Nationale Schuldbrief N. 154334 Rentende 2 ½ Percent, gedateerd 3 Januarij 1805 met en benevens de daar bij behorende Coupons, tot 1815 ingesloten, als mede de tot dito deses verlopene Intresten, verklaard daar mede volkomen Voldaan te zijn, Weesmeesteren benevens Voogden te quiteeren voor alle Namaning te Indemneeren onder verband als na regten.


Kinderen
1 M Jacob Cornelis Sint [12315] 1,4

    Geboren: 1825 1,2057
    Gedoopt: 
   Overleden: 
    Begraven: 
    Partner: Antje Jans Waagmeester [16723] (1814-      ) 4
      Huw: 30 April 1854 - Uitgeest 1. (vr volg huw,man 1st huw)
Overlijdensnotities: Man - Cornelis Jacobs Sint

Overledene Cornelis Sint Geboorteplaats Uitgeest Geslacht Man Leeftijd 82 Vader Jacob Sint Moeder Trijntje Bakker Weduwnaar Trijntje Heinis Geslacht Vrouw Eerder gehuwd geweest met Trijntje Roos.


Overlijdensnotities: Vrouw - Trijntje Simons Heijnis

Overleden in Uitgeest??


Notities: Huwelijk

beroep Bg.: broodbakker; weduwnaar van Trijntje Roos

Afbeelding

Willem Cornelis Heijnis en Trijntje Jans Kersiel
Man Willem Cornelis Heijnis [12211] 1

    Geboren: 12 December 1752 - Krommenie 85
    Gedoopt: 
   Overleden: 24 Februari 1795 - Krommenie 2049
    Begraven: 


     Vader: Cornelis Willems Heijnis [27600] (rond 1720-      ) 1
     Moeder: Neeltje IJsbrands Oudorp [23431] (1726-1769) 1


    Huwelijk: 1775

Gebeurtenissen uit het leven waren:

• Hij was doopsgezind
Vrouw Trijntje Jans Kersiel [2215] 1

    Geboren: rond 1755 - de Rijp
    Gedoopt: 
   Overleden: 13 December 1806 - Krommenie 2058
    Begraven: 

 Andere partner: Willem Dirks Heijnis [11185] (rond 1760-      ) 1 - rond 1795


huwelijkse gegevens waren:

• Huwelijkstoestemming: 25 Februari 1775, Krommenie. 2 Jm. van Krommenie en jd. van de Rijp.


Kinderen
1 M Cornelis Willems Heijnis [27623] 1

    Geboren: 23 November 1775 85
    Gedoopt: 
   Overleden: 28 November 1801 - Krommenie 2051
    Begraven: 2 V Neeltje Willems Heijnis [18986] 1,46

    Geboren: 22 Maart 1777 - Krommenie 85
    Gedoopt: 
   Overleden: 14 Juli 1777 85
    Begraven: 3 M Jan Willems Heijnis [42384] 1

    Geboren: 30 Augustus 1778 - Krommenie 85
    Gedoopt: 
   Overleden: 
    Begraven: 
    Partner: Jacobje Voorn [38925] (rond 1783-      ) 1
      Huw: 1803. (Eerste huwelijk)4 M IJsbrand Willems Heijnis [37499] 1

    Geboren: 24 Maart 1780 85
    Gedoopt: 
   Overleden: 24 Juni 1782 - Krommenie 2059
    Begraven: 5 M IJsbrand Willems Heijnis [37500] 1

    Geboren: 17 Oktober 1783 85
    Gedoopt: 
   Overleden: 
    Begraven: 6 V Neeltje Willems Heijnis [17961] 1

    Geboren: 17 Oktober 1785 85
    Gedoopt: 
   Overleden: 12 Maart 1786 - Krommenie 2060
    Begraven: 7 M Dirk Willems Heijnis [29597] 1

    Geboren: 3 Februari 1787 85
    Gedoopt: 
   Overleden: 13 Februari 1788 - Krommenie 2061
    Begraven: 8 V Neeltje Willems Heijnis [17708] 1

    Geboren: 6 Juli 1788 85
    Gedoopt: 
   Overleden: 
    Begraven: 9 M Dirk Willems Heijnis [29598] 1

    Geboren: 14 Juni 1793 85
    Gedoopt: 
   Overleden: 
    Begraven: 10 V Hillegond Willems Heijnis [37166] 1,4

    Geboren: 20 November 1794 - Krommenie 85
    Gedoopt: 
   Overleden: 
    Begraven: 
    Partner: Fredrik Pieters Oosterhoorn [10276] (1781-1853) 1,4
      Huw: 17 November 1822 - Krommenie
Overlijdensnotities: Man - Willem Cornelis Heijnis

Aangifte door Jan Groot.


Geboortenotities: Vrouw - Trijntje Jans Kersiel

In DG Kaarsiel


Overlijdensnotities: Vrouw - Trijntje Jans Kersiel

Stond 11-1822 als overleden zijnde te boek.


Overlijdensnotities: kind - Cornelis Willems Heijnis [27623]

Aangifte door Dirk de Vries.


Algemene notities: kind - Cornelis Willems Heijnis [27623]

patroniem bij doop Willempje 10-3-1802


Overlijdensnotities: kind - IJsbrand Willems Heijnis [37499]

Aangifte door de vader Willem Heijnes.


Overlijdensnotities: kind - Neeltje Willems Heijnis [17961]

Aangifte door Jacob Bakker.


Overlijdensnotities: kind - Dirk Willems Heijnis [29597]

Aangifte door de vader Willem Cors. Aangenomen deze overledene.
Afbeelding

Willem Dirks Heijnis en Trijntje Jans Kersiel
Man Willem Dirks Heijnis [11185] 1

    Geboren: rond 1760
    Gedoopt: 
   Overleden: 
    Begraven: 
    Huwelijk: rond 1795
Vrouw Trijntje Jans Kersiel [2215] 1

    Geboren: rond 1755 - de Rijp
    Gedoopt: 
   Overleden: 13 December 1806 - Krommenie 2058
    Begraven: 

 Andere partner: Willem Cornelis Heijnis [12211] (1752-1795) 1 - 1775Kinderen
1 V Hillegond Willems Heijnis [37166] 1,4

    Geboren: 20 November 1794 - Krommenie 85
    Gedoopt: 
   Overleden: 
    Begraven: 
    Partner: Fredrik Pieters Oosterhoorn [10276] (1781-1853) 1,4
      Huw: 17 November 1822 - Krommenie
Geboortenotities: Vrouw - Trijntje Jans Kersiel

In DG Kaarsiel


Overlijdensnotities: Vrouw - Trijntje Jans Kersiel

Stond 11-1822 als overleden zijnde te boek.

of
Startpagina | Inhoudsopgave | Achternamen | Naamlijst

Deze webpagina werd gemaakt op 15 Februari 2021 met Legacy 7.5 van Millennia