Het krommeniese gezin 1620-1950Afbeelding
Gerrit Jans Koper en Trijntje Baarts Huijsman
Man Gerrit Jans Koper [32555] 1

     Alias: Gerrit Jans Cooper,15 Gerrit Jans Lange 15
    Geboren: - Krommeniedijk
    Gedoopt: 3 Februari 1703 - Krommeniedijk
   Overleden: 23 April 1754 - Krommenie 2
    Begraven: 


     Vader: Jan Jans Lange [41455] (rond 1670-1714) 1
     Moeder: Engeltje Roelofs [30690] (rond 1682-1718) 1
     Vader: Jan Koper [2729] (rond 1680-      )
     Moeder: 


    Huwelijk: 3 Juli 1729 - Krommeniedijk (Eerste huwelijk)

 Andere partner: Marijtje Pieters [3998] (rond 1720-1749) 1 - 14 Augustus 1746 - Krommeniedijk (Volgende huwelijk)

Gebeurtenissen uit het leven waren:

• Voogdbenoeming: Weesmeesteren van den banne Crommenie en dijk hebben tot voogden gecommitteert en gestelt over de onmondige soon van Gerrit Coper, geteelt bij Trijn Baarts, de persoonen van Vrerik Bak en Zeger Somer beijde op C:dijk, omme der selver belang en intrest in den boedel van wijlen Dirk de Ruijter, op Crommeniedijk overleden, aen waer te nemen en gade te slaen en daervan ter kamere behoorlijke verantwoordinge te doen. Actum Crommenie 18 Junij 1750. Ter ordonnantie van deselve J.B.secrets.

• Notarisakten/Staatboeken: Folio 82v Huyden den 27 Julii 1746 Compareerde voor weesmeesters Gerrit Janse Cooper in huwelijk hebbende gehadt Trijn Baerts dewelke verclaerde aan sijn kint Jan Gerritse oudt 13 jaer, voor moeders erf te bewijsen een weeftou, mitsgaders een bed met sijn toebehooren en voorts aengenomen het kint met behouden goet groot te maken tot sijn mondige dage toe na sijn staet en gelegentheyt, blijvende ondertussen het bewesene onder de vader als vader en voogt berustende, en Compareerde mede Dirk de Ruyter en Jacob Claese Jannes als ooms en voogden aen de bestorven sijde dewelke daerinne genoegen hebben genomen en is bij weesmeesters mede geapprobeert Mij present, J. Beets, secrets.

dit kint is doodt en dese post te niet
Vrouw Trijntje Baarts Huijsman [16826] 1

    Geboren: - Krommeniedijk
    Gedoopt: 25 April 1707 - Krommeniedijk
   Overleden: 1746 156
    Begraven: 


     Vader: Barend Pieters Huijsman [22896] (rond 1678-1732) 1
     Moeder: Aagtje Dirks [18735] (rond 1678-1732) 1Gebeurtenissen uit het leven waren:

• Trijntje was rooms katholiek 5


huwelijkse gegevens waren:

• Huwelijkstoestemming: 18 Juni 1729, Krommenie. 2 Jm.; jd. van Krommeniedijk.
datum 03 JULI 1729
Krommeniedijk
Rooms katholiek


Kinderen
1 M Jan Gerrits Koper [41030] 1

    Geboren: - Krommeniedijk
    Gedoopt: 27 Maart 1730 - Krommeniedijk
   Overleden: 22 Juni 1730 - Krommenie 2
    Begraven: - Krommeniedijk2 M Jan Gerrits Koper [41032] 1

    Geboren: - Krommeniedijk
    Gedoopt: 18 Maart 1731 - Krommeniedijk
   Overleden: 4 Maart 1732 - Krommenie 2
    Begraven: - Krommeniedijk3 M Jan Gerrits de Lange [41035] 1

    Geboren: - Krommeniedijk 156
    Gedoopt: 25 April 1733 - Krommeniedijk
   Overleden: 1753 2102
    Begraven: 4 V Baartje Gerrits Koper [22626] 1

    Geboren: - Krommeniedijk
    Gedoopt: 14 April 1735 - Krommeniedijk
   Overleden: 2 Juni 1736 - Krommenie 2
    Begraven: - Krommeniedijk
Geboortenotities: Man - Gerrit Jans Koper

religie Rooms katholiek Doopgetuige: Antje Jans geheven door Aaghte Claas


Overlijdensnotities: Man - Gerrit Jans Koper

Aangifte door Crelis Clase.


Algemene notities: Man - Gerrit Jans Koper

vermoedelijk koperslager; toenaam Lange zoals elders vastgesteld.


Doopnotities: Vrouw - Trijntje Baarts Huijsman

religie Rooms katholiek Doopgetuige: Maartje Dirks


Overlijdensnotities: Vrouw - Trijntje Baarts Huijsman

Dirk de Ruijter en Jacob Clase Jannes ooms en voogden over haar minderjarig kind.


Geboortenotities: kind - Jan Gerrits Koper [41030]

religie Rooms katholiek
Doopgetuige: Maartje Jans


Overlijdensnotities: kind - Jan Gerrits Koper [41030]

Aangifte door de vader.


Geboortenotities: kind - Jan Gerrits Koper [41032]

religie Rooms katholiek
Doopgetuige: Maartje Jans


Overlijdensnotities: kind - Jan Gerrits Koper [41032]

Aangifte door de vader Gerrit Janse. Aangenomen deze overledene.


Doopnotities: kind - Jan Gerrits de Lange [41035]

religie Rooms katholiek Doopgetuige: Maartje Jans


Algemene notities: kind - Jan Gerrits de Lange [41035]

ORA 1494, fo. 128v: hier wordt hij Jan Gerritsz de Lange genoemd. Dit is eveneens het geval in imp. begr. 28-10-1749 wanneer hij aangever is van zijn stiefmoeder.


Geboortenotities: kind - Baartje Gerrits Koper [22626]

religie Rooms katholiek
Doopgetuige: Jannetje Baars


Overlijdensnotities: kind - Baartje Gerrits Koper [22626]

Aangifte door de vader Gerrit Janse.
Afbeelding

Cornelis Willems Jongkind en Trijntje Dirks Huijsman
Man Cornelis Willems Jongkind [12548] 1,4

    Geboren: rond 1743 - Krommenie
    Gedoopt: 
   Overleden: 
    Begraven: 
    Huwelijk: 1765 - Krommenie (Volgende huwelijk)

 Andere partner: Antje Gijsberts Bentem [21651] (rond 1743-1763) 1 - 1763 - Krommenie (Eerste huwelijk)
Vrouw Trijntje Dirks Huijsman [16955] 1,4

    Geboren: - Krommeniehorn
    Gedoopt: 3 Juni 1734 - Krommenie
   Overleden: 22 Januari 1779 - Krommenie 2
    Begraven: 


     Vader: Dirk Pieters Huijsman [29432] (rond 1700-      ) 1
     Moeder: Maartje Jans Roele [1242] (rond 1710-1737) 1 Andere partner: Jacob Claas Krijgsman [10899] (1738-1764) 1,4,34,35 - 1764 - Krommenie (Eerste huwelijk)

Gebeurtenissen uit het leven waren:

• Notarisakten/Staatboeken: 14 ORA 1493, fo. 181 folio 181v Op huyden den 2 October 1765 Compareerde voor Weesmeesteren: Cornelis Stuurman als getrouwt met Jannetje Dirks Huysman, item Trijntje Dirks Huysman meerderjarig, dewelke bekende zoo voor haer zelve als ervgenamen van haar vooroverleden broeder van den inhoud deses voldaan te zijn, haar schoonvader en vader te quiteren benevens voogden en Weesmeesteren, en voor alle namaning te bevrijden onder verband van haare personen en goederen als na regten. Cornelis Reyndertsz Stuurman dit merk is bij Trijntje Dirks Huysman gestelt.


huwelijkse gegevens waren:

• Huwelijkstoestemming: 5 Oktober 1765, Krommenie. 2 Wnr. en wed. van Krommeniehorn.


Kinderen
1 V Maartje Cornelis Jongkind [7907] 1,4

    Geboren: 18 Maart 1772 - Krommenie 99
    Gedoopt: 
   Overleden: 8 December 1833 - Krommenie
    Begraven: 
    Partner: Simon Cornelis Dik [5331] (1777-1837) 1,4
      Huw: 1802 - Krommenie. (Volgende huwelijk)
    Partner: Pieter Dirks Bloem [30784] (1777-1801) 1
      Huw: 1799 - Krommenie. (Eerste huwelijk)2 M Willem Cornelis Jongkind [12045] 1

    Geboren: 11 Augustus 1768 - Krommenie
    Gedoopt: 14 Augustus 1768 - Krommenie
   Overleden: 
    Begraven: 3 M Dirk Cornelis Jongkind [28820] 1

    Geboren: 29 Maart 1775 - Krommenie
    Gedoopt: 2 April 1775 - Krommenie
   Overleden: 5 Januari 1779 - Krommenie 2
    Begraven: 
Geboortenotities: Vrouw - Trijntje Dirks Huijsman

religie Nederlands gereformeerd


Overlijdensnotities: Vrouw - Trijntje Dirks Huijsman

Aangever haar man.


Geboortenotities: kind - Willem Cornelis Jongkind [12045]

religie Nederlands gereformeerd


Geboortenotities: kind - Dirk Cornelis Jongkind [28820]

religie Nederlands gereformeerd


Overlijdensnotities: kind - Dirk Cornelis Jongkind [28820]

Aangifte door de vader Cornelis Jongkind. Aangenomen deze overledene.
Afbeelding

Jacob Claas Krijgsman en Trijntje Dirks Huijsman
Man Jacob Claas Krijgsman [10899] 1,4,34,35

    Geboren: - Krommeniedijk
    Gedoopt: 9 Februari 1738 - Krommeniedijk
   Overleden: 14 November 1764 - Krommenie 2103
    Begraven: - Krommeniedijk


     Vader: Claas Krijgsman [23538] (vσσr 1705-      ) 1
     Moeder: 


    Huwelijk: 1764 - Krommenie (Eerste huwelijk)

Gebeurtenissen uit het leven waren:

• Hij was gereformeerd. Belijdenis gedaan op 9-3-1763
Vrouw Trijntje Dirks Huijsman [16955] 1,4

    Geboren: - Krommeniehorn
    Gedoopt: 3 Juni 1734 - Krommenie
   Overleden: 22 Januari 1779 - Krommenie 2
    Begraven: 


     Vader: Dirk Pieters Huijsman [29432] (rond 1700-      ) 1
     Moeder: Maartje Jans Roele [1242] (rond 1710-1737) 1 Andere partner: Cornelis Willems Jongkind [12548] (rond 1743-      ) 1,4 - 1765 - Krommenie (Volgende huwelijk)

Gebeurtenissen uit het leven waren:

• Notarisakten/Staatboeken: 14 ORA 1493, fo. 181 folio 181v Op huyden den 2 October 1765 Compareerde voor Weesmeesteren: Cornelis Stuurman als getrouwt met Jannetje Dirks Huysman, item Trijntje Dirks Huysman meerderjarig, dewelke bekende zoo voor haer zelve als ervgenamen van haar vooroverleden broeder van den inhoud deses voldaan te zijn, haar schoonvader en vader te quiteren benevens voogden en Weesmeesteren, en voor alle namaning te bevrijden onder verband van haare personen en goederen als na regten. Cornelis Reyndertsz Stuurman dit merk is bij Trijntje Dirks Huysman gestelt.


huwelijkse gegevens waren:

• Huwelijkstoestemming: 3 Februari 1764, Krommenie. 2 Jm. van Krommeniedijk, jd. van Krommeniehorn


Kinderen
1 M Jacob Jacobs Krijgsman [4247] 1,4

    Geboren: 18 December 1764 - Krommeniedijk
    Gedoopt: 10 Februari 1765 - Krommeniedijk 2024
   Overleden: 23 November 1843 - Krommenie
    Begraven: 
    Partner: Geertje Volkerts Hartloop [15044] (1768-1881) 1,4
Overlijdensnotities: Man - Jacob Claas Krijgsman

Aangifte door Jan Claasz. Van Krommeniehorn.


Geboortenotities: Vrouw - Trijntje Dirks Huijsman

religie Nederlands gereformeerd


Overlijdensnotities: Vrouw - Trijntje Dirks Huijsman

Aangever haar man.


Geboortenotities: kind - Jacob Jacobs Krijgsman [4247]

religie Nederlands gereformeerd


Overlijdensnotities: kind - Jacob Jacobs Krijgsman [4247]

geboren: 14.11.1764
Afbeelding

Jan Claas Kroone en Machteld Claas Huijsmans
Man Jan Claas Kroone [2755] 1,4

    Geboren: 8 Juli 1759 - Krommenie 99
    Gedoopt: 15 Juli 1859 - Krommenie
   Overleden: 18 Juli 1832 - Krommenie
    Begraven: 


     Vader: Claas Pieters Kroone [10024] (rond 1732-      ) 1,4
     Moeder: Trijntje Jans Smit [14413] (rond 1732-      ) 1,4


    Huwelijk: 1784 - Krommenie (Eerste huwelijk)

Gebeurtenissen uit het leven waren:

• Jan Claas Kroone had als beroep: winkelier (1831), koopman (1832)
Vrouw Machteld Claas Huijsmans [37812] 1,4

    Geboren: 15 Maart 1760 - Krommenie
    Gedoopt: 16 Maart 1760 - Krommenie
   Overleden: 29 Maart 1825 - Krommenie
    Begraven: 


     Vader: Claas Sijmons Huijsman [23631] (1731-1784) 1,4
     Moeder: Grietje Visser [16100] (rond 1730-1801) 1,4
huwelijkse gegevens waren:

• Huwelijkstoestemming: 15 Mei 1784, Krommenie. 2 Jm. van Krommenie en jd. van Krommeniehorn.


Kinderen
1 V Trjintje Jans Kroone [13061] 1,4

     Alias: Trijntje Krom, Trijntje Jans Kroon
    Geboren: - Krommenie
    Gedoopt: 22 September 1786 - Krommenie
   Overleden: 19 Februari 1831 - Krommenie
    Begraven: 
    Partner: Abraham Cornelis Stuffers [8691] (1782-1862) 1,4
      Huw: 8 Augustus 1806 - Krommenie 8062 V Grietje Jans Kroone [33089] 1

    Geboren: 14 September 1790 - Krommenie
    Gedoopt: 19 September 1790 - Krommenie
   Overleden: 14 December 1790 - Krommenie 2
    Begraven: 3 V Grietje Jans Kroone [33105] 1,4

    Geboren: 25 Mei 1796 - Krommenie
    Gedoopt: 29 Mei 1796 - Krommenie
   Overleden: 9 November 1860 - Krommenie
    Begraven: 
    Partner: Abraham Cornelis Stuffers [8691] (1782-1862) 1,4
      Huw: 17 Augustus 1834 - Krommenie4 M Klaas Jans Kroone [43957] 1

    Geboren: 1 Januari 1806 - Krommenie
    Gedoopt: 8 Januari 1806 - Krommenie
   Overleden: 
    Begraven: 
Geboortenotities: Man - Jan Claas Kroone

religie Nederlands gereformeerd


Algemene notities: Man - Jan Claas Kroone

toenaam bij doop Grietje 29-5-1796


Geboortenotities: Vrouw - Machteld Claas Huijsmans

religie Nederlands gereformeerd


Overlijdensnotities: Vrouw - Machteld Claas Huijsmans

geb. 15-03-1760


Geboortenotities: kind - Grietje Jans Kroone [33089]

religie Nederlands gereformeerd


Overlijdensnotities: kind - Grietje Jans Kroone [33089]

Aangifte door de vader.


Geboortenotities: kind - Grietje Jans Kroone [33105]

religie Nederlands gereformeerd


Overlijdensnotities: kind - Grietje Jans Kroone [33105]

geboren: 25.5.1795


Geboortenotities: kind - Klaas Jans Kroone [43957]

religie Rooms katholiek

of
Startpagina | Inhoudsopgave | Achternamen | Naamlijst

Deze webpagina werd gemaakt op 15 Februari 2021 met Legacy 7.5 van Millennia