Het krommeniese gezin 1620-1950Afbeelding
Jacob Maartens en Antje IJsbrands
Man Jacob Maartens [38656] 1

    Geboren: rond 1685
    Gedoopt: 
   Overleden: 
    Begraven: 
    Huwelijk: 1705

Gebeurtenissen uit het leven waren:

• Voogdbenoeming: Huijden den 28e Julij 1706 Is bij de Heere Weesmeesteren van Crommenije en Crommenijdijck gestelt en gecommitteert tot voogden over de minderjarige vier kinderen van Jacob Martsz, geteelt bij zalr. Antje Isbrants, Claas Cornelisz Talingh en Engel Ragel, Wulbort Bogert ?en Cees te Mantjes, omme de voors. kinderen haar goederen behoorlijck te dirigeeren en in alle billijckheijt voor te staan en daarvan is 't nood rekeningh bewijs en reliqua te doen. Aldus gedaan dato uts. Mij present, G. van Manen, secrt.
Vrouw Antje IJsbrands [21698] 1

    Geboren: vóór 1685
    Gedoopt: 
   Overleden: 3 Januari 1705 - Krommenie 2
    Begraven: 


huwelijkse gegevens waren:

• Huwelijkstoestemming: 1705.


Kinderen

Overlijdensnotities: Vrouw - Antje IJsbrands

Aangifte door haar man.
Afbeelding

Nanning Maartens en Antje IJsbrands
Man Nanning Maartens [14239] 1

    Geboren: 1683
    Gedoopt: 
   Overleden: 1724 - Krommenie 3
    Begraven: 
    Huwelijk: 

 Andere partner: Aafje Auwels [17315] (1701-      ) 1

Gebeurtenissen uit het leven waren:

• Voogdbenoeming: Den 6 Augustus 1721 Is bij Weesmeesteren gestelt tot voogden over de drie onmondige kinderen van Nanning Maertsen, geteelt bij wijlen Antje Isbrants, Jan Isbrantsen en Jan Dirkse Slikman, oomen van 's moeders sijde, omme de voorsz. kinderen haar goederen behoorlijck te dirigeeren en in alle billijkheijt voor te staen en daervan is 't nood rekening te doen Cornelis Bruijns tot voogd in desen in de scheijding van de boedel van wijlen Anne Jacobs.
16 Februarij 1724 is mede nog over de kinderen van Nanning Maarse aangestelt tot voogt Jan Sijmonse Sluijs.

• Notarisakten/Staatboeken: 3 folio 82 Inventaris van de goederen ter weeskamer bewesen door Nanning Maarse aan sijn drie onmondige kinderen geprocrëeert bij wijlen Antje Isbrants voor haar moeders erf, ten overstaan van Jan Isbrantse en Jan Dirkse Slikman, wettige aengestelde voogden,

Namentlijk voor ider kint een somma van dertig gulden, sijnde soo voor de drie kinderen somma f 90: 0: 0 en welk gelt onder de vader blijft berustende, verbindende hiertoe sijn persoon en goederen als na regten;

is wijders geconditioneert tusschen de vader en voogden ter eenre en andre sijde, met approbatie van weesmeesteren, dat de vader sijne voorsz. kinderen behoudens goet dat is voor de vrugten van 't voorsz. bewijs, sal alimenteeren, opvoeden en onderhouden, nevens 't laten leeren na staat en gelegentheyt tot iders mondigen dag of andere geapprobeerde state toe, aldus gedaan op den regthuyse tot Crommenie en bij weesmeesteren geapprobeert den 6 augusti 1721 Mij present J. Beets, clerk


• Notarisakten/Staatboeken: 3 den 29 maert 1724 Compareerde voor weesmeesteren Jan Dirkse Slik en Jan Sluijs in qualite als voogden over Aagje Nannings ende hebben bekentmakinge gedaen van 't gene 't selve kint is aanbestorven uyt den boedel van haar vader Nanning Maerse die is komen te overlijden en sijn van dese 3 kinderen 2 kinderen aan armenvoogden vervallen en in 't weeshuys gebragt, sulcx voor Aagje Nannings in 't geheel door de voogden is bekent gemaekt f 118:12: 0 waarvan alhier ter weeskamer is opgebragt om uytgeset te worden somma f 100 gulden en de resteerende f 18:12:0 behouden de voogden onder haar tot onderhout van 't kint, om daervan in vervolg rekening te doen, aldus gedaan dato als boven mij present J. Beets, clercq
Huyden den 21 maert 1725 hebben de voogden van Aegje Nannings rekening gedaen
Vrouw Antje IJsbrands [21697] 1

    Geboren: 1683
    Gedoopt: 
   Overleden: 4 September 1718 - Krommenie 2
    Begraven: 


huwelijkse gegevens waren:

• Huwelijkstoestemming: 25 Augustus 1703, Krommenie. 2 datum 09 september 1703
Krommenie
Nederlands gereformeerd


Kinderen
1 V Aagje Nannings [18458] 1

    Geboren: rond 1700 - Krommeniehorn
    Gedoopt: 
   Overleden: 
    Begraven: 
    Partner: Willem Claas Koopman [13512] (rond 1705-      ) 1
      Huw: 18 Maart 1725 - Assendelft. (Eerste huwelijk)2 M Maarten Nannings [31401] 1

    Geboren: 
    Gedoopt: 18 November 1705 - Krommenie
   Overleden: 12 April 1711 - Krommenie 2
    Begraven: 3 V Bregtje Nannings [23210] 1

    Geboren: 
    Gedoopt: 19 April 1711 - Krommenie
   Overleden: 12 April 1711 - Krommenie 2
    Begraven: 4 M Jan Nans [41883] 1

    Geboren: 
    Gedoopt: 14 Maart 1717 - Krommenie
   Overleden: 8 Augustus 1717 - Krommenie 2
    Begraven: 5 M Jan Nannings [41881] 1

    Geboren: vóór 1719
    Gedoopt: 
   Overleden: 7 Mei 1719 - Krommenie 2
    Begraven: 
Overlijdensnotities: Vrouw - Antje IJsbrands

Aangever haar man.


Geboortenotities: kind - Maarten Nannings [31401]

religie Nederlands gereformeerd


Overlijdensnotities: kind - Maarten Nannings [31401]

Aangifte door de vader Nanning Martsz.


Geboortenotities: kind - Bregtje Nannings [23210]

religie Nederlands gereformeerd


Overlijdensnotities: kind - Bregtje Nannings [23210]

Aangifte door de vader Nanning Maersen.


Algemene notities: kind - Bregtje Nannings [23210]

Doop of impostdag moet onjuist zijn. Nazien.


Geboortenotities: kind - Jan Nans [41883]

religie Nederlands gereformeerd


Overlijdensnotities: kind - Jan Nans [41883]

Aangifte door de vader Nanning Maartsz.


Overlijdensnotities: kind - Jan Nannings [41881]

Aangifte door de vader Nanning Maarse.
Afbeelding

Antje Jacobs
Man

    Geboren: 
    Gedoopt: 
   Overleden: 
    Begraven: 
    Huwelijk: 
Vrouw Antje Jacobs [21704] 1

    Geboren: 1696
    Gedoopt: 
   Overleden: 25 Januari 1736 - Krommenie 2
    Begraven: Kinderen
1 V Willempje Michiels [2965] 1

    Geboren: rond 1716
    Gedoopt: 
   Overleden: 26 November 1766 - Krommenie 2
    Begraven: 
    Partner: Jan Hendriks Bakker Ashof [41189] (1716-1775) 1
      Huw: 1733. (Eerste huwelijk)
Overlijdensnotities: Vrouw - Antje Jacobs

Impost f 3. Aangever Jan Hendriksz Backer van zijn schoonmoeder. Begraven in de kerk.


Overlijdensnotities: kind - Willempje Michiels [2965]

Aangever haar man Jan Ashof. Pro deo, begraven in de kerk, recht f 4.
Afbeelding

Jacob Heere en Antje Jacobs
Man Jacob Heere [37675] 1

    Geboren: rond 1714
    Gedoopt: 
   Overleden: 
    Begraven: 
    Huwelijk: 
Vrouw Antje Jacobs [21710] 1

    Geboren: rond 1714
    Gedoopt: 
   Overleden: 
    Begraven: Kinderen
1 M Heertje Jacobs Heere [35813] 1

    Geboren: 
    Gedoopt: 22 Juli 1734 - Krommenie
   Overleden: 
    Begraven: 
Geboortenotities: kind - Heertje Jacobs Heere [35813]

religie Nederlands gereformeerd

of
Startpagina | Inhoudsopgave | Achternamen | Naamlijst

Deze webpagina werd gemaakt op 15 Februari 2021 met Legacy 7.5 van Millennia