Het krommeniese gezin 1620-1950Afbeelding
Huijbert Jan Reijne en Dieuwertje Cornelis IJff
Man Huijbert Jan Reijne [12079] 4

    Geboren: 1865 - Krommenie
    Gedoopt: 
   Overleden: 22 December 1944 - Krommenie
    Begraven: 


     Vader: Jan Huibert Reijne [10754] (1838-1913) 1,4
     Moeder: Hermijntje Pieter Schoenmaker [15150] (1842-1919) 1,4


    Huwelijk: 12 November 1882 - Assendelft (Eerste huwelijk)
Vrouw Dieuwertje Cornelis IJff [16485] 4

    Geboren: 1865 - Assendelft
    Gedoopt: 
   Overleden: 
    Begraven: 


     Vader: Cornelis Floris IJff [10588] (1820-      ) 4
     Moeder: Grietje Dirks Jongejans [14983] (1825-      ) 4

Kinderen
1 M Jan Huijbert Reijne [6805] 4

    Geboren: rond 1883 - Krommenie
    Gedoopt: 
   Overleden: 4 November 1941 - Krommenie
    Begraven: 
Notities: Huwelijk

beroep bg.: veehouder; beroep vader bg.: veehouder; beroep vader bd.: veehouder; dispensatie art. 86 BW K.B.
Afbeelding

Dirk Baarts IJff en Trijntje Cornelis Steijn
Man Dirk Baarts IJff [1618]

    Geboren: 1805 - Assendelft
    Gedoopt: 
   Overleden: 
    Begraven: 


     Vader: Baart Floris IJff [669] (rond 1780-      )
     Moeder: Engeltje Dirks Klijn [695] (rond 1780-      )


    Huwelijk: 4 Mei 1834 - Assendelft (Eerste huwelijk)
Vrouw Trijntje Cornelis Steijn [1710]

    Geboren: 1810 - Assendelft
    Gedoopt: 
   Overleden: 
    Begraven: 

Gebeurtenissen uit het leven waren:

Haar ouders waren Cornelis Jans Steijn en Pietertje Bastiaans Biere. 1


Kinderen

Notities: Huwelijk

beroep bg.: broodbakker; beroep moeder bg.: veehoudster; beroep moeder bd.: eigenares schepenmak

Afbeelding

Dirk Cornelis IJff en Catharina Pieters Jongejans
Man Dirk Cornelis IJff [1209]

    Geboren: 1854 - Assendelft
    Gedoopt: 
   Overleden: 
    Begraven: 


     Vader: Cornelis Floris IJff [10588] (1820-      ) 4
     Moeder: Grietje Dirks Jongejans [14983] (1825-      ) 4


    Huwelijk: 7 Mei 1882 - Assendelft (Eerste huwelijk)
Vrouw Catharina Pieters Jongejans [1420]

    Geboren: 1860 - Assendelft
    Gedoopt: 
   Overleden: 
    Begraven: 

Gebeurtenissen uit het leven waren:

Haar ouders waren Pieter Jongejans en Antje Kleijne. 1


Kinderen
1 M Cornelis Dirks IJff [1432]

    Geboren: 1890 - Assendelft
    Gedoopt: 
   Overleden: 
    Begraven: 
    Partner: Immetje Jacobs Kleijne [1599] (1890-      )
      Huw: 24 September 1911 - Assendelft 1. (Eerste huwelijk)
Notities: Huwelijk

beroep bg.: veehouder; beroep vader bg.: veehouder; beroep vader bd.: veehouder

Afbeelding

Pieter Cornelis van Leijden en Duijfje Gerrits IJff
Man Pieter Cornelis van Leijden [10975] 1,4

    Geboren: 
    Gedoopt: 29 Maart 1716 - Krommenie
   Overleden: 18 Januari 1785 - Krommenie 1478
    Begraven: 18 Januari 1785 - Krommenie


     Vader: Cornelis Jans Leijden [27011] (1697-      ) 1
     Moeder: Trijntje Cornelis Vis [28511] (1697-1744) 1


    Huwelijk: 1753

 Andere partner: Guurtje Michiels Ruts [35429] (rond 1720-1749) 1 - 29 Augustus 1739 - Krommenie 2

Gebeurtenissen uit het leven waren:

Pieter Cornelis van Leijden had als beroep: schepen

Notarisakten/Staatboeken: 15 Folio 133v Den 7 April 1751 heeft Pieter Cornelis van Leyde bekent gemaekt voor sijn vader Cornelis van Leyde dat sijn broeder Cornelis Cornelisse van Leyde oud 21 jaer bij erffenis heeft genoten voor sijn deel f 10:- van wijlen Cornelis Vis, en welke penningen onder de vader als voogt sijn berustende waer voor den comparant Pieter Cornelis van Leyde sig instelt als borg, onder renunciatie van de benefitie ordinis divisionis et excussionis, als na regten, actum en `t oirconde getekent. Pieter Cornelisz van Leyden Mij present, J. Beets, secrets.

Notarisakten/Staatboeken: 15 Folio 162 Den 11 e april 1753 Compareerde voor weesmeesteren Pieter Cornelis van Leyden ende heeft aan sijn dogter Trijntje Pieters oudt 8 jaeren geteelt bij wijlen Guurtje Mighiels bewijs en vertigtinge gedaan van des kints moederlijk erf, te weten: een somma van vijftienhondert guldens aan gelde als mede een behoorlijk uytset van kleederen en vercierselen en verder lijfstoebehooren, `t welke de vader haar naar behooren en staets gelegentheyt sal doen genieten, sullende dese som van gelde werden bovegebragt of anders daarvoor behoorlijke cautie werden gestelt, en sullende voorts den verderen boedel met schult en onschult blijven aan de vader, en verder heeft de vader aengenomen sijn kint behoudens goet en sulcx voor de vrugten van de voorsz: bewesen somma te alimenteeren op te brengen en groot te maken, nevens deselve te laten leeren alles nae staets gelegentheyt tot de mondigen dage huwelijken ofte andere geapprobeerde state des kints toe alles onder verbant van sijn persoon en goederen als na regten, ende is dit bewijs gedaen ten overstaen van Dirk Ruts, oom en Jan Hekelaar als aengestelde voogden die daarinne genoegen hebben genomen, en het selve hebben geaccepteert en bij weesmeesters mede geapprobeert actum dato als boven en `t oirconde getekent Pieter Cornelise van Leyden Dirk Michielsz Ruts Jan Hekelaar Mij Present J Beets, secrets. Dit gelt uitgestelt op weesmeesters kennis aan Cornelis van Leyde boek D Folio 249 verso

Voogdbenoeming: Den 5 April 1753 Bij Weesmeesters tot voogden gestelt over het onmondig kint van Pieter Cornelisse van Leijde geteelt bij wijlen Guurtje Mighiels, gent. Trijntje Pieters, de persoonen Dirk Ruts, oom en Jan Hekelaar, omme &ca.
Vrouw Duijfje Gerrits IJff [15376] 1,4

    Geboren: 
    Gedoopt: 17 December 1730 - Assendelft
   Overleden: 15 Februari 1790 - Krommenie 2
    Begraven: 15 Februari 1790 - Krommenie


     Vader: Gerrit Jans IJff [32637] (rond 1710-      ) 1
     Moeder: Baartje Floris Coopman [22625] (rond 1710-      ) 1
huwelijkse gegevens waren:

Huwelijkstoestemming: 28 April 1753, Krommenie. 2 Pieter f 30 impost, Duijfje van Assendelft.


Kinderen
1 V Antje Pieters van Leijden [14576] 1,4

    Geboren: 30 Januari 1755 - Krommenie
    Gedoopt: 4 Februari 1755 - Krommenie
   Overleden: 4 Januari 1818 - Krommenie
    Begraven: 
    Partner: Cornelis Cornelis Kabel [10189] (1752-1781) 1,4
      Huw: 1775. (Eerste huwelijk)2 V Maartje Pieters Leijden [15498] 1

    Geboren: 
    Gedoopt: 28 November 1756 - Krommenie
   Overleden: 13 December 1756 - Krommenie 2
    Begraven: 3 V Maartje Pieters Leijden [4381] 1,4

    Geboren: 
    Gedoopt: 29 April 1759 - Krommenie
   Overleden: 23 Juni 1820 - Krommenie
    Begraven: 
    Partner: Gerrit Claas Leijden [4714] (1758-1822) 1,4
      Huw: 1783 - Krommenie. (Eerste huwelijk)4 M Cornelis Pieters Leijden [27394] 1

    Geboren: 
    Gedoopt: 4 Juli 1762 - Krommenie
   Overleden: 
    Begraven: 5 V Cornelia Pieters Leijden [25453] 1,4

    Geboren: 28 Oktober 1764 - Krommenie
    Gedoopt: 4 November 1764 - Krommenie
   Overleden: 4 September 1799 - Krommenie 2
    Begraven: 4 September 1799 - Krommenie
    Partner: Jan Lourens Schaap [4765] (1762-1825) 1,4
      Huw: 1789 - Krommenie. (Eerste huwelijk)6 V Neeltje Pieters Leijden [11518] 1,4

    Geboren: 11 Maart 1767 - Krommenie 797
    Gedoopt: 15 Maart 1767 - Krommenie
   Overleden: 16 November 1810 - Krommenie 2
    Begraven: 16 November 1810 - Krommenie
    Partner: Gerrit Jans van Vliet-Oosterhoorn [31809] (1769-1849) 1,4
      Huw: 1789 - Krommenie. (Eerste huwelijk)7 M Gerrit Pieters van Leijden [11274] 1,4

    Geboren: 1 Oktober 1769 - Krommenie
    Gedoopt: 8 Oktober 1769 - Krommenie
   Overleden: 27 Augustus 1818 - Krommenie
    Begraven: 
    Partner: Sijtje IJff [15677] (rond 1760-1803) 1,4
      Huw: 1790 - Krommenie. (Eerste huwelijk)
Geboortenotities: Man - Pieter Cornelis van Leijden

religie Nederlands gereformeerd


Overlijdensnotities: Man - Pieter Cornelis van Leijden

Aangifte door Klaas Haan. Impost f 30, begraven in de kerk, recht f 4.
nalaaten vrou en kinderen


Overlijdensnotities: Vrouw - Duijfje Gerrits IJff

Aangifte door Gerrit van Leijde. Impost f 30, begraven in de kerk, recht f 4.
nalatende kinderen


Geboortenotities: kind - Antje Pieters van Leijden [14576]

religie Nederlands gereformeerd


Overlijdensnotities: kind - Antje Pieters van Leijden [14576]

Oud 62 jaar.


Geboortenotities: kind - Maartje Pieters Leijden [15498]

religie Nederlands gereformeerd


Overlijdensnotities: kind - Maartje Pieters Leijden [15498]

Aangifte door de vader. Impost f 3, begraven in de kerk, recht f 2.


Geboortenotities: kind - Maartje Pieters Leijden [4381]

religie Nederlands gereformeerd


Overlijdensnotities: kind - Maartje Pieters Leijden [4381]

Oud 61 jaar. In huis no. 137.


Algemene notities: kind - Maartje Pieters Leijden [4381]

voor hwl deze persoon aangenomen


Geboortenotities: kind - Cornelis Pieters Leijden [27394]

religie Nederlands gereformeerd


Geboortenotities: kind - Cornelia Pieters Leijden [25453]

religie Nederlands gereformeerd


Overlijdensnotities: kind - Cornelia Pieters Leijden [25453]

Impost f. 30.
nalatende man en kinderen


Geboortenotities: kind - Neeltje Pieters Leijden [11518]

religie Nederlands gereformeerd


Geboortenotities: kind - Gerrit Pieters van Leijden [11274]

religie Nederlands gereformeerd


Overlijdensnotities: kind - Gerrit Pieters van Leijden [11274]

Oud 48 jaar. In huis no. 143.

of
Startpagina | Inhoudsopgave | Achternamen | Naamlijst

Deze webpagina werd gemaakt op 28 Januari 2024 met Legacy 7.5 van Millennia