Het krommeniese gezin 1620-1950Afbeelding
Claas Gerrits Jack en Grietje Cornelis Roelen
Man Claas Gerrits Jack [24231] 1

    Geboren: rond 1690
    Gedoopt: 
   Overleden: 
    Begraven: 
    Huwelijk: 20 Juni 1716 - Krommeniedijk (man volg. huw, vr. 1ste huw)
Vrouw Grietje Cornelis Roelen [33586] 1

    Geboren: rond 1696
    Gedoopt: 
   Overleden: 
    Begraven: Kinderen
1 V Dieuwertje Claas Jack [27907] 1

    Geboren: - Assendelft
    Gedoopt: 3 Oktober 1718 - Krommeniedijk
   Overleden: 
    Begraven: 2 M Gerrit Claas Jack [32151] 1

    Geboren: 
    Gedoopt: 31 Oktober 1720 - Krommeniedijk
   Overleden: 
    Begraven: 
Notities: Huwelijk

datum 20 juni 1716
Krommeniedijk
Rooms katholiek


Geboortenotities: kind - Dieuwertje Claas Jack [27907]

religie Rooms katholiek
Doopgetuige: Marie Crelis


Geboortenotities: kind - Gerrit Claas Jack [32151]

religie Rooms katholiek
Doopgetuige: Marie Cornelis
Afbeelding

Pieter Dirks van der Stroom en Antonia Toons de Jager
Man Pieter Dirks van der Stroom [11092] 1,4

    Geboren: 1823 - Utrecht
    Gedoopt: 
   Overleden: 21 Januari 1907 - Krommenie
    Begraven: 
    Huwelijk: 

Gebeurtenissen uit het leven waren:

Zijn ouders waren Dirk van der Stroom en Hendrika Bosboom. 1

Pieter Dirks van der Stroom had als beroep: kleermaker
Vrouw Antonia Toons de Jager [15495] 1,4

    Geboren: rond 1825 - Breukelen
    Gedoopt: 
   Overleden: 20 Juni 1900 - Krommenie
    Begraven: 

Gebeurtenissen uit het leven waren:

Haar ouders waren Toon de Jager en Johanna de Daas. 5


Kinderen
1 M Dirk Pieters van der Stroom [28407] 1,4

    Geboren: 1855 - Wormerveer
    Gedoopt: 
   Overleden: 24 Maart 1920 - Krommenie
    Begraven: 
    Partner: Sieuwtje Gijsberts Bloemendaal [37905] (1855-1898) 1,4
      Huw: 20 April 1879 - Krommenie2 M Anton Pieters van der Stroom [10431] 4

    Geboren: 1863 - Wormerveer
    Gedoopt: 
   Overleden: 3 Mei 1907 - Krommenie
    Begraven: 
    Partner: Maria Clasina Johannes Bos [14827] (1871-1946) 4
      Huw: 15 September 1895 - Wormerveer. (Eerste huwelijk)3 V Johanna Pieters van der Stroom [43400] 1

    Geboren: 1869 - Krommenie
    Gedoopt: 
   Overleden: 
    Begraven: 
    Partner: Albert Lourens Wijnberg [20091] (1866-      ) 1
      Huw: 19 Juni 1890 - Krommenie
Afbeelding
Cornelis Cornelis Jager en Guurtje Claas Sluijs
Man Cornelis Cornelis Jager [26366] 1

    Geboren: rond 1698 - Krommenie
    Gedoopt: 
   Overleden: 13 Juni 1733 - Krommenie 2108
    Begraven: 
    Huwelijk: 3 Juli 1718 - Krommenie (Eerste huwelijk)

Gebeurtenissen uit het leven waren:

Voogdbenoeming: Den 2 Januarij 1737 Sijn bij Weesmeesteren gestelt tot voogden over de 4 onmondige kinderen van Guurtje Claes, geteelt bij wijlen Cornelis Cornelis Jager, de persoonen van Gerrit van Vliet, kout oom en Sijmon Oosterhoorn, omme &ca.

Hij heeft een zus Lijsbet Cornelis, gehuwd met Gerrit van Vliet.

Voogdbenoeming: Den 23 April 1743 Bij Weesmeesters gestelt voogden over de onmondige kinderen van wijlen Guurtje Claes aen 's moeders sijde, getrout geweest aan Cornelis Jager, de persoonen Bruijn Sluijs, Sijmon Sluijs en Harmen Groot, omme &a
Vrouw Guurtje Claas Sluijs [34819] 1

    Geboren: 
    Gedoopt: 12 Oktober 1698 - Krommenie
   Overleden: 24 April 1743 - Krommenie 120
    Begraven: 


     Vader: Claas Simons Sluijs [24996] (1673-1728) 1
     Moeder: Aagje Lourus [18441] (rond 1678-1726) 1 Andere partner: Dirk Johannes Frits [29329] (1698-1752) 1 - 1737 - Krommenie (vr volg huw,man 1st huw)

Gebeurtenissen uit het leven waren:

Notarisakten/Staatboeken: 14 folio 162 1736 Inventaris van de goederen ter weeskamer bewesen door Guurtje Claes aen haer 4 onmondige kinderen Maertje Corn. oud 15 jaren, Corn. Corn. oud 13 jaeren, Claes Corn. oud 8 jaren en Cornelisje Corn. oud 3 jaeren geprocureert bij wijlen Corn. Cornelisse Jager, voor haer vaders Erf bewesen, ten overstaen van Gerrit van Vliet kou oom en Symon Janse Oosterhoorn neev als wettige aengestelde voogden,

namentlijk een huys en erf staende en gelegen in het Zuyd end alhier belent ten Zuyden Aeltje Corn. Coopman en ten noorden het pat na 't Weyver, edog met dese speciale conditie dat de moeder soo lang sij leeft in 't selve huys en erf sal mogen blijven woonen en gedurende haer leven daer niet uytgestoten mag werden, mits dat sij onder en tussen en gedurende dien tijt, het selve behoorlijk sal moeten repareeren en onderhouden en de lasten betaelen;

Item nog aen gelt een somma van f 700 gl. sullende dit bij de meerderjarigheyt der kinderen mogen werden genoten en sal de moeder binnen 4 weken alhier ter weeskamer moeten opbrengen van de voorsz. somma f 500 :en de resteerende 200 gl. mede met een eerste occagie en voor welke 200 gl. Gerrit van Vliet en Symon Oosterhoorn verclaerden haer te stellen borgen als principale schuldenaren elcx voor 't geheel onder folio 162v renunciatie van de benefitien ordinis divisionis et Excussionis, den effecte haer bekent, onder verbant van haere persoonen en goederen als na regten, en is wijders geconditioneert dat de moeder haer voorsz. kinderen behoudens goet en sulcx voor de vrugten van de voorsz. bewesen somma sal alimenteeren opvoeden en onderhouden, nevens deselve te laten leeren na staets gelegentheyt tot haere mondige dage huwelijken of andere geapprobeerden state toe, onder verbant van haer persoon en goederen als na regten, aldus gedaen op den regthuyse tot Crommenie en bij weesmeesters geapprobeert en 't oirconde getekent, dit merk is van Guurtje Claes gestelt Gerrit van Vliet Symon Oosterhoorn Mij present J. Beets, secrets.

den 13 feb. 1737 door de moeder opgebragt f 500 : - sijnde dit uytgeset aen Pr. Jacobse Tuynman, staende in 't renteboek D. fol. 190.


huwelijkse gegevens waren:

Huwelijkstoestemming: 18 Juni 1718, Krommenie. 2 datum 03 JULI 1718
Krommenie
Nederlands gereformeerd
Jm. en jd. van Krommenie.


Kinderen
1 M Cornelis Cornelis Jager [26407] 1

    Geboren: 1720
    Gedoopt: 
   Overleden: 15 Januari 1720 - Krommenie 2
    Begraven: 2 V Maartje Cornelis Jager [14298] 1

    Geboren: 
    Gedoopt: 2 Februari 1721 - Krommenie
   Overleden: 
    Begraven: 
    Partner: Albert Gellius [20068] (rond 1720-      ) 1
      Huw: 17403 V Neeltje Cornelis Jager [22070] 1

    Geboren: 
    Gedoopt: 16 Augustus 1722 - Krommenie
   Overleden: 29 Juni 1724 - Krommenie 2
    Begraven: 4 M Cornelis Cornelis Jager [26410] 1

    Geboren: 
    Gedoopt: 14 November 1723 - Krommenie
   Overleden: 
    Begraven: 
    Partner: Maartje Cornelis [13729] (1726-      ) 1
      Huw: 17465 M Jan Cornelis Jager [40568] 1

    Geboren: 
    Gedoopt: 27 Mei 1725 - Krommenie
   Overleden: 23 Augustus 1725 - Krommenie 2
    Begraven: 6 V Neeltje Cornelis Jager [19569] 1

    Geboren: 
    Gedoopt: 28 Juli 1726 - Krommenie
   Overleden: 15 Augustus 1726 - Krommenie 2
    Begraven: 7 M Jan Cornelis Jager [40573] 1

    Geboren: 
    Gedoopt: 31 Augustus 1727 - Krommenie
   Overleden: 11 September 1727 - Krommenie 2
    Begraven: 8 M Claas Cornelis Jager [23980] 1

    Geboren: 
    Gedoopt: 2 Mei 1729 - Krommenie
   Overleden: 
    Begraven: 9 V Cornelisje Cornelis Jager [27670] 1

    Geboren: 
    Gedoopt: 9 Augustus 1733 - Krommenie
   Overleden: 
    Begraven: 
Overlijdensnotities: Man - Cornelis Cornelis Jager

Aangever Simon Claas Sluijs. Impost f 3; begraven in de kerk, recht f 4.


Geboortenotities: Vrouw - Guurtje Claas Sluijs

religie Nederlands gereformeerd


Overlijdensnotities: kind - Cornelis Cornelis Jager [26407]

Aangifte door de vader.


Geboortenotities: kind - Maartje Cornelis Jager [14298]

religie Nederlands gereformeerd


Algemene notities: kind - Maartje Cornelis Jager [14298]

toenaam ORA 1493, fo. 162


Geboortenotities: kind - Neeltje Cornelis Jager [22070]

religie Nederlands gereformeerd


Overlijdensnotities: kind - Neeltje Cornelis Jager [22070]

Aangifte door de vader.


Geboortenotities: kind - Cornelis Cornelis Jager [26410]

religie Nederlands gereformeerd


Algemene notities: kind - Cornelis Cornelis Jager [26410]

ORA 1493, fo. 162


Geboortenotities: kind - Jan Cornelis Jager [40568]

religie Nederlands gereformeerd


Overlijdensnotities: kind - Jan Cornelis Jager [40568]

Aangever zijn vader. Impost f 3.


Geboortenotities: kind - Neeltje Cornelis Jager [19569]

religie Nederlands gereformeerd


Overlijdensnotities: kind - Neeltje Cornelis Jager [19569]

Aangifte door de vader. Impost f 3.


Geboortenotities: kind - Jan Cornelis Jager [40573]

religie Nederlands gereformeerd


Overlijdensnotities: kind - Jan Cornelis Jager [40573]

Aangifte door de vader. Impost f 3.


Geboortenotities: kind - Claas Cornelis Jager [23980]

religie Nederlands gereformeerd


Algemene notities: kind - Claas Cornelis Jager [23980]

ORA 1493, fo. 162


Geboortenotities: kind - Cornelisje Cornelis Jager [27670]

religie Nederlands gereformeerd


Algemene notities: kind - Cornelisje Cornelis Jager [27670]

ORA 1493, fo. 162
Afbeelding

Jan Cornelis de Jager en Aagje Jacobs de Roo
Man Jan Cornelis de Jager [39903] 1

    Geboren: 1819
    Gedoopt: 
   Overleden: 
    Begraven: 
    Huwelijk: 16 Juni 1844 - Wormerveer (Eerste huwelijk)

Gebeurtenissen uit het leven waren:

Zijn ouders waren Cornelis de Jager en Maartje Geerts. 1

Jan Cornelis de Jager had als beroep: korenmolenaar 1
Vrouw Aagje Jacobs de Roo [17762] 1

    Geboren: 23 Mei 1822 - Krommenie
    Gedoopt: 
   Overleden: 31 Januari 1866 - Koog aan de Zaan
    Begraven: 


     Vader: Jacob Dirks de Roo [5880] (1790-1839) 1,4
     Moeder: Maartje Klaas Roes [13235] (1792-1827) 1,4Gebeurtenissen uit het leven waren:

Aagje Jacobs de Roo had in 1866 als beroep:korenmolenaarster


Kinderen

of
Startpagina | Inhoudsopgave | Achternamen | Naamlijst

Deze webpagina werd gemaakt op 28 Januari 2024 met Legacy 7.5 van Millennia