Het krommeniese gezin 1620-1950Afbeelding
Engel Engels Konijn en Margarita Martinus Molenaar
Man Engel Engels Konijn [30366] 1,4

    Geboren: 1801 - Egmond aan Zee
    Gedoopt: 
   Overleden: 
    Begraven: 
    Huwelijk: 16 Januari 1825 - Krommenie (Eerste huwelijk) 97

Gebeurtenissen uit het leven waren:

Hij was oud katholiek 97,619
Vrouw Margarita Martinus Molenaar [34226] 1,4

     Alias: Grietje Maartens Molenaar
    Geboren: - Krommenie
    Gedoopt: 11 Maart 1792 - Krommenie
   Overleden: 
    Begraven: 


     Vader: Maarten Dirks Molenaar [8741] (rond 1757-      ) 1,4
     Moeder: Elisabeth Hendrikus Goudrok [13111] (rond 1760-1811) 1,4Gebeurtenissen uit het leven waren:

Zij was oud katholiek


Kinderen
1 V Antje Engels Konijn [21130] 1,4

     Alias: Antje Conijn
    Geboren: 15 December 1825 - Krommenie
    Gedoopt: 
   Overleden: 
    Begraven: 
    Partner: Pieter Alderts Kluft [8813] (1823-      ) 4
      Huw: 7 September 1851 - Uitgeest 1. (Eerste huwelijk)2 M Maarten Engels Konijn [45338] 1,4

    Geboren: 5 April 1827 - Krommenie
    Gedoopt: 
   Overleden: 31 Maart 1829 - Krommenie
    Begraven: 3 V Elisabeth Engels Konijn [30171] 1,4

    Geboren: 26 September 1828 - Krommenie
    Gedoopt: 
   Overleden: 26 December 1837 - Krommenie
    Begraven: 4 V Margaretha Engels Konijn [15645] 1

    Geboren: 13 Juli 1831 - Krommenie
    Gedoopt: 
   Overleden: 
    Begraven: 5 V Grietje Engels Konijn [6748] 4

    Geboren: rond 1832 - Krommenie
    Gedoopt: 
   Overleden: 4 Januari 1838 - Krommenie
    Begraven: 6 V Engeltje Engels Konijn [30581] 1,4

    Geboren: 15 September 1833 - Krommenie
    Gedoopt: 
   Overleden: 30 December 1837 - Krommenie
    Begraven: 
Doopnotities: Vrouw - Margarita Martinus Molenaar

Fransiscus van der Starg, OK


Notities: Huwelijk

Bruidegom Engel Konijn Beroep Metselaar Geboorteplaats Egmond aan Zee Leeftijd 23 Bruid Grietje Molenaar Geboorteplaats Krommenie Leeftijd 32 Vader van de bruidegom Engel Konijn Moeder van de bruidegom Annetje Conijn Vader van de bruid Maarten Molenaar Moeder van de bruid Elisabeth Goudrok


Overlijdensnotities: kind - Maarten Engels Konijn [45338]

geb.datum: 05-04-1827
Afbeelding

Engel Claas Welboren en Aafje Cornelis Koning
Man Engel Claas Welboren [30402] 1

    Geboren: rond 1764
    Gedoopt: 
   Overleden: 
    Begraven: 
    Huwelijk: 
Vrouw Aafje Cornelis Koning [17393] 1

    Geboren: rond 1760 - Krommeniedijk
    Gedoopt: 
   Overleden: 9 Maart 1795 - Krommenie 2
    Begraven: 

 Andere partner: Arie Hendriks Bonekamp [22293] (rond 1760-      ) 1 - 28 December 1794 - Krommeniedijk (Volgende huwelijk) 22Kinderen
1 V Antje Engels Welboren [21595] 1

    Geboren: - de Dam
    Gedoopt: 17 Oktober 1785 - Krommeniedijk
   Overleden: 
    Begraven: 2 V Trijntje Engels Welboren [10177] 1

     Alias: Trijntje Engels Welbooren
    Geboren: - de Dam
    Gedoopt: 17 Oktober 1785 - Krommeniedijk
   Overleden: 
    Begraven: 3 M Cornelis Engels Welboren [26625] 1

     Alias: Cornelis Engelsz Welbooren
    Geboren: - Busch
    Gedoopt: 11 Februari 1790 - Krommeniedijk
   Overleden: 
    Begraven: 
Overlijdensnotities: Vrouw - Aafje Cornelis Koning

Aangifte door Hendrik Gerritsz. Van Krommeniedijk.


Geboortenotities: kind - Antje Engels Welboren [21595]

religie Rooms katholiek
Doopgetuige: Guurtje Cornelis Koning


Doopnotities: kind - Antje Engels Welboren [21595]

Volgens dopen boek 18B gedoopt op 19-4-1784 te krommenidijk.


Geboortenotities: kind - Trijntje Engels Welboren [10177]

religie Rooms katholiek
Doopgetuige: Trijntje Jansse


Geboortenotities: kind - Cornelis Engels Welboren [26625]

religie Rooms katholiek
Doopgetuige: Guurtje Koning
Afbeelding

Dirk Cornelis Swart en Aaltje Ypes Koning
Man Dirk Cornelis Swart [28801] 1,4

    Geboren: 
    Gedoopt: 12 Maart 1752 - Krommenie
   Overleden: 18 Maart 1812 - Krommenie
    Begraven: 


     Vader: Cornelis Dirks Swart [26536] (1716-1788) 1,4
     Moeder: Antje Bartels Smit [21340] (rond 1732-1770) 1


    Huwelijk: 26 Februari 1792

 Andere partner: Trijntje Pieters de Jong [11887] (1746-1784) 1 - 1775 - Krommenie (Eerste huwelijk)

 Andere partner: Trijntje Cornelis Rood [16051] (rond 1765-1789) 1,46 - 14 Mei 1785 - Krommenie (man volg. huw, vr. 1ste huw)

 Andere partner: Maartje Klaas Koning [8200] (rond 1770-1791) 1 - 1790 - Krommenie (man volg. huw, vr. 1ste huw)

Gebeurtenissen uit het leven waren:

Notarisakten/Staatboeken: 33 Heden den 21 Juni 1775: Compareerde voor weesmeesteren van den banne van Crommenie Dirk Cornelisz Swart, door huwelijk meerderjarig geworden, dewelke bekende op heden uijt handen van zijn vader Cornelis Dirkse Swart, in volle voldoening van zijn moederlijk erfdeel, ontvangen te hebben:, de voorenstaande bewesene zomma van drie hondert gulden verclaart daar mede volcomen voldaan te zijn, zijn vader benevens voogden en weesmeesteren te quiteren en voor alle verdere namaning altoos te indemneren en bevrijden:, onder verband van sijn persoon en goederen als na rechten Mij Present J. Beets Dirk Corn. Swart

Voogdbenoeming: 3 Maart 1790 Is bij Weesmeesteren tot voogden over de drie minderjarige kinderen van Dirk Swart, geteeld bij wijlen Trijntje Cornelis Rood, aangesteld Tijs Pieterse Kat en Willem van Vliet, met relatie tot der kinderen moederlijk ervdeel.

Notarisakten/Staatboeken: 33 Folio 273 verso. Weescamer gehouden op woensdag den 3 Maart 1790 Compareerden voor weesmeesteren van den banne van Crommenie en Crommeniedijk, Dirk Swart woonende alhier, weduenaar van Trijntje Cornelis Root, en bij deselve hebbende verwekt drie minderjarige kinderen genaamd Cornelis oud 4 jaar, Sijmon oud drie jaaren en Antje Dirks Swart oud een jaar, dewelke verclaarde aan deselve zijne kinderen ten overstaan van Tijs Pieterse Kat en Willem van Vliet, mede alhier woonagtig, en in desen als aangestelde voogden, bewijs voor moederlijk ervdeel te doen, aan contante penningen, te weten aan ieder kind seven gulden, makende te zamen een zomma van een en twintig gulden, welke op heden is ter weescamer gefourneerd, en in de weeskist gelegt, blijvende hij vader egter verpligt, omme gedagte zijne kinderen, behoudens het bewesene op te brengen en groot te maken tot mondigen dagen, huwelijke of andere goedgekeurde state toe, alles na order deser camer, en verder zijnde conditien, dat `t van `d eene kind zal sterven op de andere tot de laaste toe, en dat vervolgens hij comparant zal zijn en blijven volcomen eijgenaar van den gemenen boedel van hem en zijn overleden vrouw, met alle baten en schaden, schulden en lasten van dien, die hij comparant tot sijn particulier voor en nadeel is nemende, en verders alles onder verband van zij persoon en goederen, als na regten Actum ter weescamer voorschreve, en ten oirconde getekend dato als boven In Kennisse van mij Johs: Beets Dirk Cornelisz Swart Tijs Pietersz Kat Willem Teijs van Vliet Jan Vredenburg Jacob Groot
Vrouw Aaltje Ypes Koning [758] 1,4

    Geboren: 1772 - Wormerveer?
    Gedoopt: 
   Overleden: 11 Mei 1812 - Krommenie
    Begraven: 


huwelijkse gegevens waren:

Huwelijkstoestemming: 10 Februari 1792, Westzaandam.


Kinderen
1 M Cornelis Dirks Swart [26591] 1

    Geboren: 23 Februari 1797 - Krommenie
    Gedoopt: 26 Februari 1797 - Krommenie
   Overleden: 
    Begraven: 2 V Maartje Dirks Zwart [4683] 4

    Geboren: rond 1804 - Krommenie
    Gedoopt: 
   Overleden: 24 Augustus 1861 - Krommenie
    Begraven: 3 M Iepe Dirks Swart [37298] 1

    Geboren: 17 Maart 1802 - Krommenie
    Gedoopt: 21 Maart 1802 - Krommenie
   Overleden: 2 Oktober 1802 - Krommenie 2
    Begraven: 4 M Jacob Dirks Swart [38312] 1

    Geboren: 16 Februari 1799 - Krommenie
    Gedoopt: 17 Februari 1799 - Krommenie
   Overleden: 6 Februari 1839 - Graft
    Begraven: 
    Partner: Maartje Alberts Schonewil [12266] (1797-      ) 1
      Huw: 28 Januari 1821 - Graft5 V Maartje Dirks Swart [10883] 1

    Geboren: 6 Februari 1793 - Krommenie
    Gedoopt: 10 Februari 1793 - Krommenie
   Overleden: 30 Augustus 1794 - Krommenie 2
    Begraven: 6 V Maartje Dirks Swart [10688] 1

    Geboren: 29 Mei 1804 - Krommenie
    Gedoopt: 3 Juni 1804 - Krommenie
   Overleden: 24 Augustus 1861 - Krommenie
    Begraven: 
    Partner: Jacob Aris Koning [1873] (1804-1864) 1,4
      Huw: 1824 - Krommenie?
Geboortenotities: Man - Dirk Cornelis Swart

religie Nederlands gereformeerd


Algemene notities: Man - Dirk Cornelis Swart

Hwl van deze persoon op grond van opeenvolgingen geboortes en ontbreken van andere Cornelis Dirks in bestand. 3e hwl op basis inv 3087 no. 1575
Vreemd is dat t/m 1787 bij ovl kinderen f 3 impost wordt betaald en bij de eerstvolgende in 1794 pro deo.
ONA Krommenie 24-1-1803, folio 350, 351: verkoop alle bezittingen. Onduidelijk waarom.
Lidmatenregister 24-2-1777.


Notities: Huwelijk

11-2-1792 Impost Krommenie, Wnr. van Krommenie, f 3 impost, en wed. vanWormerveer.


Geboortenotities: kind - Cornelis Dirks Swart [26591]

religie Nederlands gereformeerd


Overlijdensnotities: kind - Maartje Dirks Zwart [4683]

geboren: 29.5.1804


Geboortenotities: kind - Iepe Dirks Swart [37298]

religie Nederlands gereformeerd


Overlijdensnotities: kind - Iepe Dirks Swart [37298]

Aangifte door de vader.


Geboortenotities: kind - Jacob Dirks Swart [38312]

religie Nederlands gereformeerd


Geboortenotities: kind - Maartje Dirks Swart [10883]

religie Nederlands gereformeerd


Overlijdensnotities: kind - Maartje Dirks Swart [10883]

Aangifte door de vader Dirk Swart.


Geboortenotities: kind - Maartje Dirks Swart [10688]

religie Nederlands gereformeerd


Overlijdensnotities: kind - Maartje Dirks Swart [10688]

ovl Vlus 401
Afbeelding

Aris Jacobs Koning en Trijntje Cornelis van der Wissel
Man Aris Jacobs Koning [22352] 1

    Geboren: 1841 - Alkmaar
    Gedoopt: 
   Overleden: 
    Begraven: 


     Vader: Jacob Aris Koning [1873] (1804-1864) 1,4
     Moeder: Maartje Dirks Swart [10688] (1804-1861) 1


    Huwelijk: 15 Februari 1863 - Krommenie
Vrouw Trijntje Cornelis van der Wissel [13192] 1

    Geboren: 1840 - Edam
    Gedoopt: 
   Overleden: 
    Begraven: 

Gebeurtenissen uit het leven waren:

Haar ouders waren Cornelis van der Wissel en Lijb Ooijmans.


Kinderen

of
Startpagina | Inhoudsopgave | Achternamen | Naamlijst

Deze webpagina werd gemaakt op 15 Februari 2021 met Legacy 7.5 van Millennia