Het krommeniese gezin 1620-1950Afbeelding
Dirk Cornelis Swart en Aaltje Ypes Koning
Man Dirk Cornelis Swart [28801] 1,4

    Geboren: 
    Gedoopt: 12 Maart 1752 - Krommenie
   Overleden: 18 Maart 1812 - Krommenie
    Begraven: 


     Vader: Cornelis Dirks Swart [26536] (1716-1788) 1,4
     Moeder: Antje Bartels Smit [21340] (rond 1732-1770) 1


    Huwelijk: 26 Februari 1792

 Andere partner: Trijntje Pieters de Jong [11887] (1746-1784) 1 - 1775 - Krommenie (Eerste huwelijk)

 Andere partner: Trijntje Cornelis Rood [16051] (rond 1765-1789) 1,47 - 14 Mei 1785 - Krommenie (man volg. huw, vr. 1ste huw)

 Andere partner: Maartje Klaas Koning [8200] (rond 1770-1791) 1 - 1790 - Krommenie (man volg. huw, vr. 1ste huw)

Gebeurtenissen uit het leven waren:

• Notarisakten/Staatboeken: 34 Heden den 21 Juni 1775: Compareerde voor weesmeesteren van den banne van Crommenie Dirk Cornelisz Swart, door huwelijk meerderjarig geworden, dewelke bekende op heden uijt handen van zijn vader Cornelis Dirkse Swart, in volle voldoening van zijn moederlijk erfdeel, ontvangen te hebben:, de voorenstaande bewesene zomma van drie hondert gulden verclaart daar mede volcomen voldaan te zijn, zijn vader benevens voogden en weesmeesteren te quiteren en voor alle verdere namaning altoos te indemneren en bevrijden:, onder verband van sijn persoon en goederen als na rechten Mij Present J. Beets Dirk Corn. Swart

• Voogdbenoeming: 3 Maart 1790 Is bij Weesmeesteren tot voogden over de drie minderjarige kinderen van Dirk Swart, geteeld bij wijlen Trijntje Cornelis Rood, aangesteld Tijs Pieterse Kat en Willem van Vliet, met relatie tot der kinderen moederlijk ervdeel.

• Notarisakten/Staatboeken: 34 Folio 273 verso. Weescamer gehouden op woensdag den 3 Maart 1790 Compareerden voor weesmeesteren van den banne van Crommenie en Crommeniedijk, Dirk Swart woonende alhier, weduenaar van Trijntje Cornelis Root, en bij deselve hebbende verwekt drie minderjarige kinderen genaamd Cornelis oud 4 jaar, Sijmon oud drie jaaren en Antje Dirks Swart oud een jaar, dewelke verclaarde aan deselve zijne kinderen ten overstaan van Tijs Pieterse Kat en Willem van Vliet, mede alhier woonagtig, en in desen als aangestelde voogden, bewijs voor moederlijk ervdeel te doen, aan contante penningen, te weten aan ieder kind seven gulden, makende te zamen een zomma van een en twintig gulden, welke op heden is ter weescamer gefourneerd, en in de weeskist gelegt, blijvende hij vader egter verpligt, omme gedagte zijne kinderen, behoudens het bewesene op te brengen en groot te maken tot mondigen dagen, huwelijke of andere goedgekeurde state toe, alles na order deser camer, en verder zijnde conditien, dat `t van `d eene kind zal sterven op de andere tot de laaste toe, en dat vervolgens hij comparant zal zijn en blijven volcomen eijgenaar van den gemenen boedel van hem en zijn overleden vrouw, met alle baten en schaden, schulden en lasten van dien, die hij comparant tot sijn particulier voor en nadeel is nemende, en verders alles onder verband van zij persoon en goederen, als na regten Actum ter weescamer voorschreve, en ten oirconde getekend dato als boven In Kennisse van mij Johs: Beets Dirk Cornelisz Swart Tijs Pietersz Kat Willem Teijs van Vliet Jan Vredenburg Jacob Groot
Vrouw Aaltje Ypes Koning [758] 1,4

    Geboren: 1772 - Wormerveer?
    Gedoopt: 
   Overleden: 11 Mei 1812 - Krommenie
    Begraven: 


huwelijkse gegevens waren:

• Huwelijkstoestemming: 10 Februari 1792, Westzaandam.


Kinderen
1 M Cornelis Dirks Swart [26591] 1

    Geboren: 23 Februari 1797 - Krommenie
    Gedoopt: 26 Februari 1797 - Krommenie
   Overleden: 
    Begraven: 2 V Maartje Dirks Zwart [4683] 4

    Geboren: rond 1804 - Krommenie
    Gedoopt: 
   Overleden: 24 Augustus 1861 - Krommenie
    Begraven: 3 M Iepe Dirks Swart [37298] 1

    Geboren: 17 Maart 1802 - Krommenie
    Gedoopt: 21 Maart 1802 - Krommenie
   Overleden: 2 Oktober 1802 - Krommenie 2
    Begraven: 4 M Jacob Dirks Swart [38312] 1

    Geboren: 16 Februari 1799 - Krommenie
    Gedoopt: 17 Februari 1799 - Krommenie
   Overleden: 6 Februari 1839 - Graft
    Begraven: 
    Partner: Maartje Alberts Schonewil [12266] (1797-      ) 1
      Huw: 28 Januari 1821 - Graft5 V Maartje Dirks Swart [10883] 1

    Geboren: 6 Februari 1793 - Krommenie
    Gedoopt: 10 Februari 1793 - Krommenie
   Overleden: 30 Augustus 1794 - Krommenie 2
    Begraven: 6 V Maartje Dirks Swart [10688] 1

    Geboren: 29 Mei 1804 - Krommenie
    Gedoopt: 3 Juni 1804 - Krommenie
   Overleden: 24 Augustus 1861 - Krommenie
    Begraven: 
    Partner: Jacob Aris Koning [1873] (1804-1864) 1,4
      Huw: 1824 - Krommenie?
Geboortenotities: Man - Dirk Cornelis Swart

religie Nederlands gereformeerd


Algemene notities: Man - Dirk Cornelis Swart

Hwl van deze persoon op grond van opeenvolgingen geboortes en ontbreken van andere Cornelis Dirks in bestand. 3e hwl op basis inv 3087 no. 1575
Vreemd is dat t/m 1787 bij ovl kinderen f 3 impost wordt betaald en bij de eerstvolgende in 1794 pro deo.
ONA Krommenie 24-1-1803, folio 350, 351: verkoop alle bezittingen. Onduidelijk waarom.
Lidmatenregister 24-2-1777.


Notities: Huwelijk

11-2-1792 Impost Krommenie, Wnr. van Krommenie, f 3 impost, en wed. vanWormerveer.


Geboortenotities: kind - Cornelis Dirks Swart [26591]

religie Nederlands gereformeerd


Overlijdensnotities: kind - Maartje Dirks Zwart [4683]

geboren: 29.5.1804


Geboortenotities: kind - Iepe Dirks Swart [37298]

religie Nederlands gereformeerd


Overlijdensnotities: kind - Iepe Dirks Swart [37298]

Aangifte door de vader.


Geboortenotities: kind - Jacob Dirks Swart [38312]

religie Nederlands gereformeerd


Geboortenotities: kind - Maartje Dirks Swart [10883]

religie Nederlands gereformeerd


Overlijdensnotities: kind - Maartje Dirks Swart [10883]

Aangifte door de vader Dirk Swart.


Geboortenotities: kind - Maartje Dirks Swart [10688]

religie Nederlands gereformeerd


Overlijdensnotities: kind - Maartje Dirks Swart [10688]

ovl Vlus 401
Afbeelding

Aris Jacobs Koning en Trijntje Cornelis van der Wissel
Man Aris Jacobs Koning [22352] 1

    Geboren: 1841 - Alkmaar
    Gedoopt: 
   Overleden: 
    Begraven: 


     Vader: Jacob Aris Koning [1873] (1804-1864) 1,4
     Moeder: Maartje Dirks Swart [10688] (1804-1861) 1


    Huwelijk: 15 Februari 1863 - Krommenie
Vrouw Trijntje Cornelis van der Wissel [13192] 1

    Geboren: 1840 - Edam
    Gedoopt: 
   Overleden: 
    Begraven: 

Gebeurtenissen uit het leven waren:

• Haar ouders waren Cornelis van der Wissel en Lijb Ooijmans.


Kinderen

Afbeelding
Aris Pieters Koning en Aaltje Jacobs Swart
Man Aris Pieters Koning [22412] 1

    Geboren: rond 1748 - Krommenie
    Gedoopt: 
   Overleden: 
    Begraven: 
    Huwelijk: 1767 - (Eerste huwelijk)
Vrouw Aaltje Jacobs Swart [19346] 1

    Geboren: 
    Gedoopt: 9 December 1742 - Krommenie
   Overleden: 16 Juni 1769 - Krommenie 2
    Begraven: 


     Vader: Jacob Gerrits Swart [38376] (1711-      ) 1
     Moeder: Trijntje Jans [11273] (rond 1714-      ) 1
huwelijkse gegevens waren:

• Huwelijkstoestemming: 23 Mei 1767, Krommenie. 2 Jm. en jd. van Krommenie. Trouwen in de kerk.


Kinderen
1 V Maartje Aris Koning [12571] 1

    Geboren: 19 April 1768 - Krommenie
    Gedoopt: 24 April 1768 - Krommenie
   Overleden: 25 April 1783 - Krommenie 2
    Begraven: 
Geboortenotities: Vrouw - Aaltje Jacobs Swart

religie Nederlands gereformeerd


Overlijdensnotities: Vrouw - Aaltje Jacobs Swart

Aangever haar man. (Aris Coning geeft aan Aaltje Jacobs)


Geboortenotities: kind - Maartje Aris Koning [12571]

religie Nederlands gereformeerd
Doopgetuige: Maartje Aris Gort


Overlijdensnotities: kind - Maartje Aris Koning [12571]

Aangifte door Cornelis Swart. In 't weeshuijs.
Afbeelding

Cornelis Koning en Stijntje Klaas Zuiderberg
Man Cornelis Koning [25707] 1

    Geboren: rond 1780
    Gedoopt: 
   Overleden: vσσr 1829
    Begraven: 
    Huwelijk: 13 Juli 1806 2
Vrouw Stijntje Klaas Zuiderberg [5292] 1,4

    Geboren: 26 Juli 1784 - Krommenie
    Gedoopt: 1 Augustus 1784 - Krommenie
   Overleden: 27 Oktober 1853 - Krommenie
    Begraven: 


     Vader: Klaas Thomas Zuiderberg [8413] (rond 1761-1805) 1,4
     Moeder: Lijsbet Jacobs Schouten [1925] (1761-1836) 1,4 Andere partner: Klaas Cornelis Stoel [1535] (1789-1863) 1,4 - 27 September 1829 - Krommenie


huwelijkse gegevens waren:

• Huwelijkstoestemming: 28 Juni 1806, Krommenie. 2


Kinderen

Geboortenotities: Vrouw - Stijntje Klaas Zuiderberg

religie Nederlands gereformeerd


Overlijdensnotities: Vrouw - Stijntje Klaas Zuiderberg

geb.datum 25-07-1784


Notities: Huwelijk

Jm. en jd. van Krommenie.

of
Startpagina | Inhoudsopgave | Achternamen | Naamlijst

Deze webpagina werd gemaakt op 28 Januari 2024 met Legacy 7.5 van Millennia