Het krommeniese gezin 1620-1950Afbeelding
Dirk Cornelis Koopman en Aagje Claas van Zijl
Man Dirk Cornelis Koopman [28247] 1,4

    Geboren: - Krommenie
    Gedoopt: 1 November 1760 - Krommeniedijk
   Overleden: 22 April 1835 - Krommenie
    Begraven: 


     Vader: Cornelis Jans Koopman [580] (rond 1735-      ) 1,4
     Moeder: Neeltje Dirks van Toorne [14557] (rond 1735-1775) 1,4


    Huwelijk: 1785 - Krommenie (Eerste huwelijk)

 Andere partner: Maartje Dirks Leuring [16926] (1763-1808) 1,4 - 10 Juli 1796 - Krommeniedijk (man volg. huw, vr. 1ste huw)

 Andere partner: Trijntje Cornelis Hoogland [8218] (1766-1828) 1,4 - 11 Augustus 1811

Gebeurtenissen uit het leven waren:

Dirk was rooms katholiek

Notarisakten/Staatboeken: 34 Folio 103 verso. Heden den 2 November 1785: Compareerden voor weesmeesteren van den banne van Crommenie, Dirk Cornelisz Coopman in huwelijk hebbende Aagje Klaas van Zeijl, dewelk bekende op heden uijt handen van weesmeesteren ontvangen te hebben zijn 1/3 deel in het voornoemde ervdeel ter zomma van f 1:5:8 en aan te goed zijnde intresten voor 1/3 deel de zomma van f 0:3:5 1/3 makende te zamen de zomma van f 1:8:13 1/3 bekend daar mede volcomen voldaan te zijn, verclaard zijn voogden, benevens weesmeesteren te quiteren. voor namaning altoos te indemneren & bevrijden onder verband van zijn persoon & goederen als na regten Mij Present Joh: Beets Dirk Koopman Dirk Heekelaar Jacob Groot
Vrouw Aagje Claas van Zijl [17968] 1

    Geboren: rond 1763 - Krommenie 34,1747
    Gedoopt: 
   Overleden: rond 1795
    Begraven: 


     Vader: Claas Dirks van Zijl [24111] (rond 1703-      ) 1
     Moeder: Neeltje Jans Bont [14258] (1723-1765) 1
huwelijkse gegevens waren:

Huwelijkstoestemming: 24 Mei 1785, Krommenie. 2 ORA 1495, fo. 103v
Jm. en jd. van Krommenie.


Kinderen
1 M Jan Dirks Koopman [40817] 1

    Geboren: - Krommenie
    Gedoopt: 29 September 1786 - Krommeniedijk
   Overleden: 
    Begraven: 2 M Claas Dirks Koopman [24151] 1

    Geboren: - Krommenie
    Gedoopt: 28 Maart 1788 - Krommeniedijk
   Overleden: 
    Begraven: 3 V Neeltje Dirks Koopman [8037] 1

    Geboren: - Krommenie
    Gedoopt: 6 December 1789 - Krommeniedijk
   Overleden: 16 December 1801 - Krommenie 2
    Begraven: 4 M Gerrit Dirks Koopman [32302] 1

    Geboren: - Krommenie
    Gedoopt: 7 Juli 1791 - Krommeniedijk
   Overleden: 
    Begraven: 
Geboortenotities: Man - Dirk Cornelis Koopman

religie Rooms katholiek
Doopgetuige: Arie Dirks


Overlijdensnotities: Man - Dirk Cornelis Koopman

geb. datum: 01-11-1760


Geboortenotities: kind - Jan Dirks Koopman [40817]

religie Rooms katholiek
Doopgetuige: Agie Crelis Koopman


Geboortenotities: kind - Claas Dirks Koopman [24151]

religie Rooms katholiek
Doopgetuige: Claas van Zijl


Geboortenotities: kind - Neeltje Dirks Koopman [8037]

religie Rooms katholiek
Doopgetuige: Claas Crelisse


Overlijdensnotities: kind - Neeltje Dirks Koopman [8037]

Aangifte door de vader van zijn dochter.


Geboortenotities: kind - Gerrit Dirks Koopman [32302]

religie Rooms katholiek
Doopgetuige: Grietje van Zijl
Afbeelding

Dirk Cornelis Koopman en Maartje Dirks Leuring
Man Dirk Cornelis Koopman [28247] 1,4

    Geboren: - Krommenie
    Gedoopt: 1 November 1760 - Krommeniedijk
   Overleden: 22 April 1835 - Krommenie
    Begraven: 


     Vader: Cornelis Jans Koopman [580] (rond 1735-      ) 1,4
     Moeder: Neeltje Dirks van Toorne [14557] (rond 1735-1775) 1,4


    Huwelijk: 10 Juli 1796 - Krommeniedijk (man volg. huw, vr. 1ste huw)

 Andere partner: Aagje Claas van Zijl [17968] (rond 1763-rond 1795) 1 - 1785 - Krommenie (Eerste huwelijk)

 Andere partner: Trijntje Cornelis Hoogland [8218] (1766-1828) 1,4 - 11 Augustus 1811

Gebeurtenissen uit het leven waren:

Dirk was rooms katholiek

Notarisakten/Staatboeken: 34 Folio 103 verso. Heden den 2 November 1785: Compareerden voor weesmeesteren van den banne van Crommenie, Dirk Cornelisz Coopman in huwelijk hebbende Aagje Klaas van Zeijl, dewelk bekende op heden uijt handen van weesmeesteren ontvangen te hebben zijn 1/3 deel in het voornoemde ervdeel ter zomma van f 1:5:8 en aan te goed zijnde intresten voor 1/3 deel de zomma van f 0:3:5 1/3 makende te zamen de zomma van f 1:8:13 1/3 bekend daar mede volcomen voldaan te zijn, verclaard zijn voogden, benevens weesmeesteren te quiteren. voor namaning altoos te indemneren & bevrijden onder verband van zijn persoon & goederen als na regten Mij Present Joh: Beets Dirk Koopman Dirk Heekelaar Jacob Groot
Vrouw Maartje Dirks Leuring [16926] 1,4

    Geboren: 
    Gedoopt: 7 Mei 1763 - Krommeniedijk
   Overleden: 11 April 1808 - Krommenie 2222
    Begraven: 


     Vader: Dirk Leuring [28192] (rond 1730-1785) 1,4
     Moeder: Maartje Jans Staal [14783] (1731-1785) 1Gebeurtenissen uit het leven waren:

Maartje was rooms katholiek 5

Notarisakten/Staatboeken: 34 Folio 248 verso. Heden den 5 November 1794 Compareerde voor weesmeesteren der banne Crommenie Maartje Leuring en Stijntje Leuring beijde thans meerderjarig: dewelke bekenden op heden uijt handen van weesmeesteren ontvangen te hebben de zomma van een en dertig gulden tien stuijvers vier penningen en dan nog en zomma van ses gulden agtien stuijvers vier penningen, waar mede dit capitaal door de intrestgelden is vermeerderd, makende te zamen de zomma van agt en dertig gulden agt stuijvers agt penningen, en dat in volle voldoening van haar broederlijk ervdeel, verclaaren daar mede volcomen voldaan te zijn, weesmeesteren benevens voogden voor altoos te quiteren, voor verdere namaning altoos te indemneren en bevrijden onder verband van haare persoonen en goederen als na regten Actum ter camere voorschreve en des ten oirconde getekend dato ut supra In Kennisse van mij Johs: Beets Dit merk is bij X Maartje Leuring gesteld Dit merk is bij X Stijntje Leuring gesteld Jacob Groot Klaas Haan


huwelijkse gegevens waren:

Huwelijkstoestemming: 24 Juni 1796, Krommenie. 2 Wnr. en jd. van Krommenie.
datum 10 JULI 1796
Krommeniedijk
Rooms katholiek


Kinderen
1 V Maartje Dirks Koopman [14309] 1,4

    Geboren: rond 1798 - Krommenie
    Gedoopt: 25 April 1797 - Krommeniedijk
   Overleden: 8 Januari 1875 - Krommenie
    Begraven: 
    Partner: Antonius Wulberts de Boer [9924] (1791-1866) 1,4
      Huw: 7 Augustus 1836 - Krommenie. (Eerste huwelijk)2 V Cornelisje Koopman [27659] 1

    Geboren: 
    Gedoopt: 11 Januari 1800 - Krommeniedijk
   Overleden: 18 Januari 1800 - Krommenie 2
    Begraven: 
Geboortenotities: Man - Dirk Cornelis Koopman

religie Rooms katholiek
Doopgetuige: Arie Dirks


Overlijdensnotities: Man - Dirk Cornelis Koopman

geb. datum: 01-11-1760


Geboortenotities: Vrouw - Maartje Dirks Leuring

religie Rooms katholiek
Doopgetuige: Maartje Jans


Geboortenotities: kind - Maartje Dirks Koopman [14309]

religie Rooms katholiek
Doopgetuige: Stijntje Dirks Leuring


Overlijdensnotities: kind - Maartje Dirks Koopman [14309]

geboren: 25.4.1797


Geboortenotities: kind - Cornelisje Koopman [27659]

religie Rooms katholiek
Doopgetuige: Klaas Crelisse Koopman


Overlijdensnotities: kind - Cornelisje Koopman [27659]

Aangifte door de vader.
Afbeelding

Dirk Cornelis Koopman en Neeltje Cornelis Molenaar
Man Dirk Cornelis Koopman [28772] 1

    Geboren: rond 1704 - Krommenie
    Gedoopt: 
   Overleden: 
    Begraven: 


     Vader: Cornelis Dirks Koopman [26504] (rond 1680-1714) 1
     Moeder: Aafje Dirks [17415] (rond 1680-1713) 1


    Huwelijk: 1724 - (Eerste huwelijk)

Gebeurtenissen uit het leven waren:

Staatsboeken ORA Krommenie: ORA 1490. 7 Den 29 augustus 1725 Compareerde voor weesmeesteren Dirk Cornelisz Koopman getrout met Neeltje Cornelis vooren gemelt dewelke bekende van dese inventaris voldaen te sijn, waaromme deselve is geroyeert en in teken der waarheyt dese getekent dato als boven Dirk Cornelisz Mij present J. Beets, clerk
Vrouw Neeltje Cornelis Molenaar [30967] 1

    Geboren: rond 1705 - Wormerveer 855
    Gedoopt: 
   Overleden: 
    Begraven: 


     Vader: Cornelis Cornelis Molenaar [26354] (rond 1675-1709) 1
     Moeder: Grietje Martens [34232] (rond 1670-1709) 1Gebeurtenissen uit het leven waren:

Staatsboeken ORA Krommenie: ORA 1490. 7 Den 29 augustus 1725 Compareerde voor weesmeesteren Dirk Cornelisz Koopman getrout met Neeltje Cornelis vooren gemelt dewelke bekende van dese inventaris voldaen te sijn, waaromme deselve is geroyeert en in teken der waarheyt dese getekent dato als boven Dirk Cornelisz Mij present J. Beets, clerk


huwelijkse gegevens waren:

Huwelijkstoestemming: 28 April 1724, Krommenie. 2 Jm. van Krommenie en jd. van Wormerveer.


Kinderen

Afbeelding
Willem Gerrits van Orden en Hillegond Maartens Koopman
Man Willem Gerrits van Orden [45163] 1

    Geboren: 28 Februari 1717 - Apeldoorn
    Gedoopt: 
   Overleden: 
    Begraven: 
    Huwelijk: 1740
Vrouw Hillegond Maartens Koopman [37117] 1

    Geboren: - Wormer
    Gedoopt: 20 Augustus 1721 - Wormer
   Overleden: 1781 - Oostzaandam
    Begraven: 10 Juli 1781 - Oostzaandam

Gebeurtenissen uit het leven waren:

Haar ouders waren Maartens Pieters Koopmans en Aachje IJsbrands.


huwelijkse gegevens waren:

Huwelijkstoestemming: 19 Maart 1740, Krommenie. 2 Willem f 6 impost; Hillegond van Wormer.


Kinderen

of
Startpagina | Inhoudsopgave | Achternamen | Naamlijst

Deze webpagina werd gemaakt op 28 Januari 2024 met Legacy 7.5 van Millennia