Het krommeniese gezin 1620-1950Afbeelding
Arijan Aris Krook en Antje Gerrits Kuijl
Man Arijan Aris Krook [22331] 1,4

    Geboren: 1837 - Krommenie
    Gedoopt: 
   Overleden: 
    Begraven: 


     Vader: Aris Willems Krook [10663] (1800-      ) 1,4
     Moeder: Cornelia Arians Keeman [15057] (1802-1856) 1,4


    Huwelijk: 6 Juni 1858 - Krommenie
Vrouw Antje Gerrits Kuijl [21168] 1,4

     Alias: Antje Kuijt
    Geboren: 1835 - Westzaan
    Gedoopt: 
   Overleden: 
    Begraven: 

Gebeurtenissen uit het leven waren:

• Haar ouders waren Gerrit Kuijl en Guurtje Willegrijp.


Kinderen
1 M Gerrit Arijans Krook [373] 4

    Geboren: 19 November 1858 - Krommenie
    Gedoopt: 
   Overleden: 10 Januari 1859 - Krommenie
    Begraven: 
Afbeelding
Baart Jacobs Krook en Elisabeth Jans Rijkhoff
Man Baart Jacobs Krook [5614] 1,4

    Geboren: 21 December 1813 - Krommenie
    Gedoopt: 
   Overleden: 28 December 1887 - Uitgeest
    Begraven: 


     Vader: Jacob Baarts Krook [8938] (1786-      ) 1,4
     Moeder: Maartje Willems Wildeboer [13307] (1784-1860) 1,4


    Huwelijk: 4 September 1842 - Krommenie
Vrouw Elisabeth Jans Rijkhoff [17176] 1,4

    Geboren: 24 December 1813 - Wormerveer
    Gedoopt: 
   Overleden: 28 Mei 1874 - Krommenie
    Begraven: 


     Vader: Jan Rijkhoff [11612] (rond 1780-      ) 1,4
     Moeder: Cornelia Cornelis Stieleman [16024] (1773-      ) 1,4

Kinderen
1 V Neeltje Baarts Krook [8391] 1,4

    Geboren: 1843 - Alkmaar
    Gedoopt: 
   Overleden: 9 September 1925 - Krommenie
    Begraven: 
    Partner: Jan Johannes Rol [429] (1841-      )
      Huw: 30 Juni 1867 - Krommenie 1. (Eerste huwelijk)2 M Jacob Baarts Krook [6350] 1,4

    Geboren: 1845 - Krommenie
    Gedoopt: 
   Overleden: 30 Januari 1926 - Krommenie
    Begraven: 
    Partner: Maartje Pieters Booij [13041] (1839-1916) 1,4
      Huw: 30 April 1871 - Krommenie3 M Jan Baarts Krook [6506] 4

    Geboren: 15 Mei 1846 - Krommenie
    Gedoopt: 
   Overleden: 30 Juni 1846 - Krommenie
    Begraven: 4 M Jan Baarts Krook [6960] 4

    Geboren: 20 Januari 1849 - Krommenie
    Gedoopt: 
   Overleden: 4 Juli 1850 - Krommenie
    Begraven: 5 M Willem Baarts Krook [19974]

    Geboren: 19 Maart 1857 - Krommenie
    Gedoopt: 
   Overleden: 4 Januari 1932 - Egmond aan Zee
    Begraven: 
Overlijdensnotities: Man - Baart Jacobs Krook

extract gem. Uitgeest
Afbeelding

Claas Engels Krook en Antje Jans Rat
Man Claas Engels Krook [24170] 1

    Geboren: rond 1710 - Krommenie
    Gedoopt: 
   Overleden: 12 Mei 1763 - Krommenie 1139
    Begraven: 


     Vader: Engel Jans Krook [30495] (rond 1687-1722) 1
     Moeder: Maartentje Jans [20800] (rond 1687-1722) 1


    Huwelijk: 1752 - Krommenie (man volg. huw, vr. 1ste huw)

 Andere partner: Hester Pieters Al [36927] (rond 1718-1750) 1,15 - 1738 (Eerste huwelijk)

Gebeurtenissen uit het leven waren:

• Hij was doopsgezind

• Notarisakten/Staatboeken: 15 Den 10 Mey 1752 Blijkt bij testament gepasseert voor Jacob Beets notaris en getuygen in dato 29 november 1738 door Claes Crook en Hester Pieters Al dat sij malkander hebben gestelt, erfgenaam en de langstlevende tot voogt over de kinderen met uytsluytinge van de weeskamer van de plaatse van `t sterfhuys, dat wijl de vrou is overleden, de man daerdoor hier niet hoeft.te doen en dan sien hoe `t is als Claes Crook ook sterft J. Beets, secrets.

• Voogdbenoeming: 8 Junij 1763 Is bij Weesmeesteren tot voogden over de drie minderjarige voorkinderen van wijlen Claas Crook geteelt bij wijlen Hester Pieters aangestelt Jan Cuijper te Wormerveer, Simon Groen en Willem Oosterhoorn te Crommenie en tot voogden over 't kind van gedagte Claas Crook geteelt bij Antje Jans Rat de persoonen van Pieter Cuiper en Maarten Neeltjes, beijde te Crommenie

• Voogdbenoeming: 13 November 1764 Is bij Weesmeesteren tot voogd over Pieter Claasz Crook, zoon van Antje Jans Rat, geteelt bij wijlen Claas Crook, aangestelt Hendrik Coekkebakker te Wormerveer woonagtig

• Notarisakten/Staatboeken: 34 Folio 35. Inventaris van de goederen door Jan Cuijper, Simon Groen en Willem Oosterhoorn: als voogden over Maartje, Jan en Engel Krook kinderen van wijlen Claas Crook en Hester Pieters Ale met relatie tot der kinderlijk moederlijke bewesen: ervdeel: alhier bewesen op de weescamer en in de weescas gelegt:
Vrouw Antje Jans Rat [21771] 1

    Geboren: rond 1728 - Krommenie 2238
    Gedoopt: 
   Overleden: 19 Januari 1772 - Krommenie 2239
    Begraven: 25 Januari 1772 - Krommenie


     Vader: Jan Pieters Rat [41996] (rond 1708-1744) 1
     Moeder: Neeltje Arends Sluijk [5906] (rond 1708-1738) 1 Andere partner: Johannes Jacobs Middelhoven [43599] (rond 1689-1774) 1,47 - 1764 (Volgende huwelijk)

Gebeurtenissen uit het leven waren:

• Notarisakten/Staatboeken: 34 Folio 42. Op Huijden den 13 November 1764 Compareerden voor weesmeesteren van den Banne van Crommenie: Antje Jans Rat, wedue van Claas Crook en bij deselve hebbende verwekt een minderjarige zoon genaamt Pieter Claasz Crook oud 7 jaar: dewelke verclaarde aan deselve haare zoon: ten overstaan van Hendrik Coekkebakker als broeder aangehuwt van halve bedde en in desen als aangestelde voogden: bewijs voor vaders Erv te doen aan contante penningen de zomma van vijf gulden: welke op heden is bovengebragt: en in de weescas gelegt, blijvende egter verpligt haar zoon behoudens capitaal op te brengen & groot te maken tot mondigen dage, huwelijke of andere goedgekeurde state tot alles na order deser camer: alles onder verband van haar persoon en goederen als na regten. Actum ter camere voorsz: dato als boven Mij present J. Beets, secrets: Antje Jans Rat H: Koekebakker Pieter van Leijden Gerrit Rood (in kantlijn:)1777: 19 Maart uijtgeset aan een weesmeesterskennis


huwelijkse gegevens waren:

• Huwelijkstoestemming: 20 Mei 1752, Krommenie. 2 Wnr. en jd. van Krommenie. Ieder f 3 impost.


Kinderen
1 V Neeltje Claas Krook [8821] 1

    Geboren: vσσr 1760 86
    Gedoopt: 
   Overleden: 9 Augustus 1760 - Krommenie 88
    Begraven: 2 V Neeltje Claas Krook [9676] 1

    Geboren: 11 Juni 1754 - Krommenie 86
    Gedoopt: 
   Overleden: 26 September 1757 - Krommenie 88
    Begraven: 3 M Dirk Claas Krook [28181] 1

    Geboren: 1755
    Gedoopt: 
   Overleden: 22 Oktober 1755 - Krommenie 2
    Begraven: 4 M Pieter Claas Krook [15638] 1

    Geboren: 22 Juli 1757 - Krommenie 86
    Gedoopt: 
   Overleden: 
    Begraven: 
Overlijdensnotities: Man - Claas Engels Krook

Aangifte door Hendrik Coekkebakker. Impost f 3, begraven in de kerk, recht f 4.


Overlijdensnotities: Vrouw - Antje Jans Rat

Aangifte door Jacob Lakeman. Impost f 30, begraven in de kerk, recht f4. Nalatende man en kinderen. ORA 1495, fo. 42 en ORA 1495, fo. 121.
nalatende man en kindere


Overlijdensnotities: kind - Neeltje Claas Krook [8821]

Aangifte door de vader. Impost f 3. Begraven in de kerk, recht f 2.


Overlijdensnotities: kind - Neeltje Claas Krook [9676]

Aangifte door de vader. Impost f 3. Begraven in de kerk, recht f 2.


Overlijdensnotities: kind - Dirk Claas Krook [28181]

Aangever zijn vader Claas Krook. Impost f 3, begraven in de kerk, recht f 2.
Afbeelding

Claas Pieters Krook en Lijsbet Claas Luijt
Man Claas Pieters Krook [24884] 1,47

    Geboren: rond 1710 577
    Gedoopt: 
   Overleden: 19 Januari 1774 - Krommenie 578
    Begraven: 


     Vader: Pieter Jans Krook [16333] (rond 1686-vσσr 1728) 1
     Moeder: Dieuwertje Cornelis [27935] (rond 1686-1719) 1


    Huwelijk: 1738

Gebeurtenissen uit het leven waren:

• Claas Pieters Krook had als beroep: rolreder en wever (met knechts)

• Hij was doopsgezind: Op de Sluijs.

• Notarisakten/Staatboeken: 14 folio 202 Inventaris van de goederen ter Weeskamer bekent gemaekt door Jacob Hendks. Jannes en Aris Visser, als voogden over Antje Prs. Crook, vloeyende uyt de erffenis van wijlen Engel Janse Crook. Eerst bij testament haer geprelegateert sijnde van Engel Janse Crook, gepasseert voor Jacob Beets notaris en sekere getuygen in dato den 21 mey 1739: is alhier bovengebragt dese somma f 500: den 29 novemb. 1741, Compareerde voor Weesmeesters Claes Jacobsen Prins getrout aen Antje Prs. Crook en bekende van desen inventaris geheel en al voldaen te wesen en op dato per slot in gelde te hebben ontfangen f 26:13 -, sijnde de portie in de post van Pr. Lakeman aen hem voldaen, alsmede de post van Corn. Neeltjes, en voorts geliquideert en gesloten in deser voegen dat hij niets meerder heeft te pretendeeren dan alleenlijk blijft hij te goede aen Claes Crook f 47:16:hetwelk hij bij desen is overnemende voor goedt aen hem selfs, bedankende derhalven weesmeesters en voogden voor de goede directie over de goederen gehadt, deselve in alles quiteerende voor namaninge onder verbant als na regten; aldus gedaen en 't oirconde getekent dato als boven Klaas Jacobse Prins Mij present J. Beets, secrets.
Vrouw Lijsbet Claas Luijt [44694] 1

    Geboren: rond 1718 - Krommeniehorn
    Gedoopt: 
   Overleden: 30 Oktober 1794 - Krommenie 2240
    Begraven: 

Gebeurtenissen uit het leven waren:

• Zij was doopsgezind 709


huwelijkse gegevens waren:

• Huwelijkstoestemming: 4 Juli 1738, Krommenie. 2 Lijsbet van Krommeniehorn.


Kinderen
1 M Pieter Claas Krook [9576] 1,4

    Geboren: 6 September 1738 - Krommenie 86
    Gedoopt: 
   Overleden: 15 September 1809 - Krommenie 105
    Begraven: 
    Partner: Guurtje Willems Max [34684] (1737-1806) 1,4
      Huw: 15 Juli 1764 862 M Maarten Claas Krook [45422] 1

    Geboren: 15 Juni 1740 - Krommenie 86
    Gedoopt: 
   Overleden: 22 Juni 1761 - Krommenie 2241
    Begraven: 3 V Dieuwertje Claas Krook [27913] 1

    Geboren: 30 April 1742 - Krommenie 86
    Gedoopt: 
   Overleden: 24 September 1757 - Krommenie 88
    Begraven: 4 M Engel Claas Krook [30399] 1

    Geboren: 28 April 1744 - Krommenie 86
    Gedoopt: 
   Overleden: 1 Juni 1755 - Krommenie 2242
    Begraven: 5 M Baart Claas Krook [22540] 1,4,47

    Geboren: 5 Oktober 1745 - Krommenie 86
    Gedoopt: 6 April 1775 - Krommenie
   Overleden: 10 December 1806 - Krommenie 105
    Begraven: 
    Partner: Neeltje Jacobs Bak [7348] (rond 1750-1815) 1,4,47
      Huw: 8 Oktober 1775 - Krommenie 1,4. (Eerste huwelijk)6 V Neeltje Claas Krook [12147] 1,4,47

    Geboren: 4 Maart 1748 - Krommenie 86
    Gedoopt: 6 April 1775 - Krommenie
   Overleden: 13 December 1792 - Krommenie 1805
    Begraven: 
    Partner: Dirk Cornelis Buijs [28804] (rond 1755-1796) 1,4,47
      Huw: 8 Oktober 1775 - Krommenie. (Eerste huwelijk)7 M Claas Claas Krook [23853] 1

    Geboren: 29 November 1749 - Krommenie 86
    Gedoopt: 
   Overleden: 25 Maart 1761 - Krommenie 2243
    Begraven: 8 V Antje Claas Krook [21413] 1

    Geboren: 24 April 1755 - Krommenie 86
    Gedoopt: 
   Overleden: 4 December 1756 - Krommenie 2244
    Begraven: 
Geboortenotities: Man - Claas Pieters Krook

religie DG


Overlijdensnotities: Man - Claas Pieters Krook

Aangifte door zijn zoon Pieter Crook. Pro deo.


Overlijdensnotities: Vrouw - Lijsbet Claas Luijt

Aangifte door haar zoon Pieter Krook. Pro deo.


Overlijdensnotities: kind - Maarten Claas Krook [45422]

Aangifte door Claas Pietersz Krook. Pro deo.


Overlijdensnotities: kind - Dieuwertje Claas Krook [27913]

Aangifte door haar vader. Pro deo.


Overlijdensnotities: kind - Engel Claas Krook [30399]

Aangifte door de vader Claes Pieterse.


Overlijdensnotities: kind - Neeltje Claas Krook [12147]

Aangifte door haar man Dirk Buijs. Impost f 3.


Overlijdensnotities: kind - Claas Claas Krook [23853]

Aangifte door zijn vader. Pro deo.


Overlijdensnotities: kind - Antje Claas Krook [21413]

Aangifte door Claas Bot.

of
Startpagina | Inhoudsopgave | Achternamen | Naamlijst

Deze webpagina werd gemaakt op 28 Januari 2024 met Legacy 7.5 van Millennia