Het krommeniese gezin 1620-1950Afbeelding
Jan Dirks van 't Mat
Man Jan Dirks van 't Mat [40699] 1

    Geboren: 1680 - Assendelft
    Gedoopt: 
   Overleden: 
    Begraven: 
    Huwelijk: 
Vrouw

    Geboren: 
    Gedoopt: 
   Overleden: 
    Begraven: Kinderen
1 M Pieter Jans Groen [14074] 1

    Geboren: 1700
    Gedoopt: 
   Overleden: 3 Juni 1700 - Krommenie 2
    Begraven: 
Overlijdensnotities: kind - Pieter Jans Groen [14074]

Aangifte door Jan Dirksz van 't Mat van zijn zoon. Jan Dirksz in de banne van Assendelft.
Afbeelding

Dirk Mate
Man Dirk Mate [28130] 1

    Geboren: 1660
    Gedoopt: 
   Overleden: 
    Begraven: 
    Huwelijk: 
Vrouw

    Geboren: 
    Gedoopt: 
   Overleden: 
    Begraven: Kinderen
1 M Gerrit Dirks Mate [32307] 1

    Geboren: 
    Gedoopt: 
   Overleden: 22 April 1710 - Krommenie 2
    Begraven: - Krommeniedijk2 V Maartje Dirks Mate [37718] 1

    Geboren: 1680
    Gedoopt: 
   Overleden: 2 Juni 1700 - Krommenie 2
    Begraven: 
Algemene notities: Man - Dirk Mate

vermoedelijk identiek aan Dirk Jansz Mat.


Overlijdensnotities: kind - Gerrit Dirks Mate [32307]

Aangifte door Claas IJsbrandsz. Impost collateraal f 6. RK: overleden 22-4-1710.


Algemene notities: kind - Gerrit Dirks Mate [32307]

Imp. Begr. 2-6-1700: aangever van zijn zuster Meertje Dircks.


Overlijdensnotities: kind - Maartje Dirks Mate [37718]

Aangifte door haar broer Gerrit Dircksz Maten.
Afbeelding

Jacob Waagmeester en Aagje Pieters Matselaar
Man Jacob Waagmeester [37688] 1

    Geboren: rond 1729
    Gedoopt: 
   Overleden: vr 1781
    Begraven: 
    Huwelijk: 1749
Vrouw Aagje Pieters Matselaar [18499] 1

    Geboren: 1711 1128
    Gedoopt: 
   Overleden: 12 Februari 1781 - Krommenie 2
    Begraven: 15 Februari 1781 - Krommenie


     Vader: Pieter Simons Matselaar [2084] (rond 1672-1714) 1
     Moeder: Lijsbet Simons [45009] (rond 1672-      ) 1Gebeurtenissen uit het leven waren:

Notarisakten/Staatboeken: 32 Folio 193. Weescamer gehouden op woensdag den 4 April 1781: Compareerde voor weesmeesteren van den banne van Crommenie, Heertje Waagmeester in qualiteijt als aangestelde voogd over Aagje Pieters Gijse oud circa 4 jaar, minderjarige nagelatene dogter van wijlen haar overleden ouders Pieter Gijse en Trijntje van `t West in der tijd echtelieden in de Rijp woonagtig en aldaar overleden, welke bij representatie in haar vooroverleden vaders plaatse, door wijlen Aagje Pieters Matselaar wedue wijlen Jacob Waagmeester, bij haar mutuele testamentaire dispositie op den . November 1772, voor de notaris Johannes Beets en getuijgen alhier gepasseerd voor 1/4 part was gelegateerd in haar nagelatene lijvscleederen, welke lijvskleederen ten versoeke van de voogd met approbatie van weesmeesteren zijn getauxeerd door Pieter Albertse Schonewil, blijkens bijleggende tauxatie cedul, en na luijt der voorzeijde tauxatie, aan Heertje Waagmeester voorschreve in eijgendom zijn overgegaan met een augmentatie van 10 per Cento, en welke tauxatie bedraagt f 69: 8: 0 de 10 per Cento augmentatie f 6:18:14 Somma f 76: 6:14. Welke zomma op heden is bovengebragt en in de weeskist gelegt en verclaard hij voogd: de vierde part der lijvskleederen van de geinstitueerde ervgenaam van Aagje Pieters Matselaar ontvangen te hebben en te bestaan in die kleederen en geene anderen, die op de voorschreve bijleggende tauxatiecedul, in specie verstaan vermeld en agter ieder post de waarde uijtgedrukt. Actum ter camere voorschreve dato ut supra In Kennisse van mij Johs: Beets Gerrit de Lange Junior Jacob Groot


huwelijkse gegevens waren:

Huwelijkstoestemming: 26 April 1749, Krommenie. 2 Ieder f 6 impost.


Kinderen

Geboortenotities: Vrouw - Aagje Pieters Matselaar

toenaam ORA 1495, fo. 193


Overlijdensnotities: Vrouw - Aagje Pieters Matselaar

Aangever Gerrit Rood. Impost f 15, begraven in de kerk, recht f 4.


Algemene notities: Vrouw - Aagje Pieters Matselaar

22-3-1741 meerderjarig en erfdeel ontvangen
Afbeelding

Pieter de Wit en Aaltje Matselaar
Man Pieter de Wit [9859] 1

    Geboren: rond 1771
    Gedoopt: 
   Overleden: 
    Begraven: 
    Huwelijk: 
Vrouw Aaltje Matselaar [18972] 1

    Geboren: rond 1771
    Gedoopt: 
   Overleden: 
    Begraven: Kinderen
1 V Trijntje Pieters de Wit [7430] 1

    Geboren: 1791
    Gedoopt: 
   Overleden: 
    Begraven: 
    Partner: Cornelis Dirks Kruijt [26588] (1792-1819) 1
      Huw: 31 Juli 1814 - Krommenieof
Startpagina | Inhoudsopgave | Achternamen | Naamlijst

Deze webpagina werd gemaakt op 1 Mei 2020 met Legacy 7.5 van Millennia