Het krommeniese gezin 1620-1950Afbeelding
Frans Cornelis Mostert en Maartje Pieters Matselaar
Man Frans Cornelis Mostert [30979] 1

    Geboren: rond 1706
    Gedoopt: 
   Overleden: 18 Mei 1728 - Krommenie 2
    Begraven: 


     Vader: Cornelis Jans Mostert [26971] (1675-1710) 1
     Moeder: Grietje Frans [33787] (rond 1679-1740) 1


    Huwelijk: 26 Mei 1726 - Krommenie (Eerste huwelijk)
Vrouw Maartje Pieters Matselaar [10164] 1

    Geboren: 
    Gedoopt: 7 November 1700 - Krommenie
   Overleden: 8 December 1727 - Krommenie 2
    Begraven: 


     Vader: Pieter Simons Matselaar [2084] (rond 1672-1714) 1
     Moeder: Lijsbet Simons [45009] (rond 1672-      ) 1
huwelijkse gegevens waren:

Huwelijkstoestemming: 11 Mei 1726, Krommenie. 2 datum 26 mei 1726
Krommenie
Nederlands gereformeerd
Jm. en jd. van Krommenie.


Kinderen
1 M Cornelis Frans Mostert [26652] 1

    Geboren: 
    Gedoopt: 2 Maart 1727 - Krommenie
   Overleden: 15 Maart 1727 - Krommenie 2
    Begraven: 
Overlijdensnotities: Man - Frans Cornelis Mostert

Aangifte door zijn broer Jan Mostert.


Geboortenotities: Vrouw - Maartje Pieters Matselaar

religie Nederlands gereformeerd


Overlijdensnotities: Vrouw - Maartje Pieters Matselaar

Aangever haar man.


Algemene notities: Vrouw - Maartje Pieters Matselaar

ORA 1492, fo. 93


Geboortenotities: kind - Cornelis Frans Mostert [26652]

religie Nederlands gereformeerd


Overlijdensnotities: kind - Cornelis Frans Mostert [26652]

Aangifte door de vader.
Afbeelding

Adriaan Claas Teeling en Maartje Simons Matselaar
Man Adriaan Claas Teeling [19748] 1

    Geboren: rond 1718 2326
    Gedoopt: 
   Overleden: 6 Oktober 1750 - Krommenie 2
    Begraven: 


     Vader: Claas Cornelis Teeling [23921] (rond 1682-1752) 1
     Moeder: Guurtje Adriaans Molenaar [34728] (rond 1690-1729) 1,13


    Huwelijk: 3 Juni 1746 - Krommenie

Gebeurtenissen uit het leven waren:

Adriaan was rooms katholiek 4

Voogdbenoeming: 21 October 1750 Tot voogden gestelt over 't onmondige kint van Adriaen Clase Teeling en Maertje Sijmons, gent. Guurtje Adriaens, out omtrent 1 jaer, de persoonen van Claes Cornelis Teeling, grootvader, Claes Roosendael, Cornelis Clase Teeling, &ca

Notarisakten/Staatboeken: 14 Folio 121v Den 16 Desember 1750 Compareerden voor weesmeesteren Cornelis Clase Teeling en Claes Roosendael als voogden over `t onmondige kint van Adriaen Clase Teeling en Maertje Symons genaemt Guurtje Adriaens oud 1 jaer alhier overleden, doende verslag dat de goederen in boelhuys sijn vercogt, en dat daer van is gecomen vrij gelt f 128:15: 6 welk gelt onder de voogden is berustende om te doen strecken tot desselfs kints onderhout, en daer van in `t vervolg verantwoording sullen doen. Mij present, J. Beets, secrets.

Notarisakten/Staatboeken: 13 folio 73 den 1 e april 1744. compareerde voor weesmeesters Adriaen Clase en Jan Clase Teeling beyde meerderjarige geadsisteert met Gerrit Molenaer als voogt en hebben op heden ontfangen ider haer deel somma f 150 :en de goude knopen in bruyk, bekenden oversulcx hier mede van dese inventaris voldaen en betaelt te sijn en weesmeesters en voogde te bedanken deselve te quiteeren voor namaninge onder verbant als na regten, actum en 't oirconde getekent Aarijan Klaasz Jan Klaase mij present J. Beets, secrets.
Vrouw Maartje Simons Matselaar [7367] 1

    Geboren: 
    Gedoopt: 8 September 1722 - Krommeniedijk
   Overleden: 16 Oktober 1750 - Krommenie 2
    Begraven: 


     Vader: Simon Pieters Matselaar [44875] (rond 1699-1730) 1
     Moeder: Aagje Dirks Jonge Engels [18080] (rond 1699-1750) 1Gebeurtenissen uit het leven waren:

Maartje was rooms katholiek 4


huwelijkse gegevens waren:

Huwelijkstoestemming: 21 Mei 1746, Krommenie. 2 datum 03 juni 1746
Krommeniedijk
Rooms katholiek
van Krommenie.


Kinderen
1 V Guurtje Adriaans Teeling [34737] 1

    Geboren: - Krommenie
    Gedoopt: 3 Augustus 1746 - Krommeniedijk
   Overleden: 28 November 1746 - Krommenie 2
    Begraven: 2 V Guurtje Adriaans Teeling [34738] 1

    Geboren: - Krommenie
    Gedoopt: 9 Maart 1748 - Krommeniedijk
   Overleden: 16 April 1748 - Krommenie 2
    Begraven: 3 V Guurtje Arijaans Teeling [34688] 1,6

    Geboren: - Krommenie 2327
    Gedoopt: 20 November 1749 - Krommeniedijk
   Overleden: 28 Februari 1809 - Krommenie 2
    Begraven: 
    Partner: Hendrik Barends Waijper [35916] (rond 1740-vr 1816) 1,6
      Huw: 26 November 1775 - Krommeniedijk. (man volg. huw, vr. 1ste huw)
Overlijdensnotities: Man - Adriaan Claas Teeling

Aangever Claas Teeling.


Geboortenotities: Vrouw - Maartje Simons Matselaar

religie Rooms katholiek
Doopgetuige: Guurtje Dirks


Overlijdensnotities: Vrouw - Maartje Simons Matselaar

Aangever Claas Teeling.


Geboortenotities: kind - Guurtje Adriaans Teeling [34737]

religie Rooms katholiek
Doopgetuige: Antje Sijmens
Zij wordt hier Geertje genoemd.


Overlijdensnotities: kind - Guurtje Adriaans Teeling [34737]

Aangever haar vader.


Geboortenotities: kind - Guurtje Adriaans Teeling [34738]

religie Rooms katholiek
Doopgetuige: Antje Sijmens
Zij wordt hier Geertje genoemd.


Overlijdensnotities: kind - Guurtje Adriaans Teeling [34738]

Aangever haar vader.


Geboortenotities: kind - Guurtje Arijaans Teeling [34688]

religie Rooms katholiek Doopgetuige: Antje Sijmens
Afbeelding

Jan Reekers en Neeltje Simons Matselaar
Man Jan Reekers [39127] 1

    Geboren: rond 1726 - Krommenie
    Gedoopt: 
   Overleden: 1 Augustus 1780 - Krommenie 2
    Begraven: 
    Huwelijk: 20 Januari 1760 - Krommeniedijk (man volg. huw, vr. 1ste huw)

Gebeurtenissen uit het leven waren:

Jan was rooms katholiek 4
Vrouw Neeltje Simons Matselaar [33343] 1

    Geboren: - Krommenie
    Gedoopt: 7 November 1728 - Krommeniedijk
   Overleden: 7 Februari 1781 - Krommenie 2
    Begraven: 


     Vader: Simon Pieters Matselaar [44875] (rond 1699-1730) 1
     Moeder: Aagje Dirks Jonge Engels [18080] (rond 1699-1750) 1Gebeurtenissen uit het leven waren:

Neeltje was rooms katholiek 4


huwelijkse gegevens waren:

Huwelijkstoestemming: 5 Januari 1760, Krommenie. 2 Wnr. van Krommeniedijk en jd. van Krommenie.
datum 20 januari 1760
Krommeniedijk
Rooms katholiek


Kinderen
1 V Aagje Jans Reekers [18372] 1

    Geboren: - Krommenie
    Gedoopt: 19 April 1760 - Krommeniedijk
   Overleden: 19 April 1760 - Krommenie 2
    Begraven: 2 V Aaltje Jans Reekers [19408] 1

    Geboren: 
    Gedoopt: 19 April 1760 - Krommeniedijk
   Overleden: 19 April 1760 - Krommenie 2
    Begraven: 3 V Aagje Jans Reekers [18373] 1

    Geboren: - Krommenie
    Gedoopt: 13 Augustus 1761 - Krommeniedijk
   Overleden: 16 Februari 1763 - Krommenie 2
    Begraven: 4 V Aagje Jans Reekers [18375] 1

    Geboren: - Krommenie
    Gedoopt: 7 April 1765 - Krommeniedijk
   Overleden: 
    Begraven: 5 M Simon Jans Reekers [3655] 1

    Geboren: - Krommeniedijk
    Gedoopt: 31 Mei 1770 - Krommeniedijk
   Overleden: 11 December 1771 - Krommenie 2
    Begraven: 
Overlijdensnotities: Man - Jan Reekers

Aangifte door zijn zoon Hendrik. Aangenomen deze persoon.


Geboortenotities: Vrouw - Neeltje Simons Matselaar

religie Rooms katholiek
Doopgetuige: Guurt Dirks


Overlijdensnotities: Vrouw - Neeltje Simons Matselaar

Aangifte door Jacob Bal.


Geboortenotities: kind - Aagje Jans Reekers [18372]

religie Rooms katholiek
Doopgetuige: Antje Sijmes


Overlijdensnotities: kind - Aagje Jans Reekers [18372]

Aangifte door de vader.


Geboortenotities: kind - Aaltje Jans Reekers [19408]

religie Rooms katholiek
aangenomen.


Overlijdensnotities: kind - Aaltje Jans Reekers [19408]

Aangifte door de vader.


Geboortenotities: kind - Aagje Jans Reekers [18373]

religie Rooms katholiek
Doopgetuige: Antje Sijmes


Overlijdensnotities: kind - Aagje Jans Reekers [18373]

Aangifte door de vader.


Geboortenotities: kind - Aagje Jans Reekers [18375]

religie Rooms katholiek
Doopgetuige: Antje Sijmes


Geboortenotities: kind - Simon Jans Reekers [3655]

religie Rooms katholiek
Doopgetuige: Antje Sijmens


Overlijdensnotities: kind - Simon Jans Reekers [3655]

Aangifte door de vader.
Afbeelding

Simon Matselaar
Man Simon Matselaar [9668] 1

    Geboren: rond 1644
    Gedoopt: 
   Overleden: 
    Begraven: 
    Huwelijk: 
Vrouw

    Geboren: 
    Gedoopt: 
   Overleden: 
    Begraven: Kinderen
1 M Jacob Simons Matselaar [38793] 1

    Geboren: rond 1664 - Krommenie
    Gedoopt: 
   Overleden: 4 April 1720 - Krommenie 2
    Begraven: 
    Partner: Abigal Bartholomeus Sluijter [19583] (1660-1714) 1
      Huw: 16 April 1684. (Eerste huwelijk)2 M Pieter Simons Matselaar [2084] 1

    Geboren: rond 1672 - Krommenie
    Gedoopt: 
   Overleden: 5 December 1714 - Krommenie 2
    Begraven: 
    Partner: Lijsbet Simons [45009] (rond 1672-      ) 1
      Huw: 3 Augustus 1692 - Krommenie. (Eerste huwelijk)3 V Marie Simons Matselaar [1032] 1

    Geboren: rond 1675 - Krommenie
    Gedoopt: 
   Overleden: vr 1701
    Begraven: 
    Partner: Barend Allerts Bak [22717] (1664-1706) 1
      Huw: 20 December 1693 - Krommenie 1,6. (man volg. huw, vr. 1ste huw)
Overlijdensnotities: kind - Jacob Simons Matselaar [38793]

Aangifte door zijn zoon Sijmon Jacobse Matselaar (niet voorkomende bijde kinderen!). Impost f 15; begraven in de kerk, recht f 4.


Overlijdensnotities: kind - Pieter Simons Matselaar [2084]

Aangifte door zijn broer Jacob. Impost f 3, begraven in de kerk, recht f4.

of
Startpagina | Inhoudsopgave | Achternamen | Naamlijst

Deze webpagina werd gemaakt op 1 Mei 2020 met Legacy 7.5 van Millennia