Het krommeniese gezin 1620-1950Afbeelding
Pieter Jans Molenaar en Antje Claas Ooms
Man Pieter Jans Molenaar [44179] 1,4

    Geboren: 
    Gedoopt: 10 November 1765 - Krommenie
   Overleden: 18 Januari 1837 - Krommenie
    Begraven: 


     Vader: Jan Pieters Molenaar [42042] (1732-1789) 1,4
     Moeder: Lijsbet Jans Heijnis [14257] (rond 1743-1795) 1,4


    Huwelijk: 1791 - Krommenie (Eerste huwelijk)

 Andere partner: Maartje Willems Koning [4845] (1769-1833) 1,4 - 16 November 1817 - Krommenie

 Andere partner: Hendrikje Klaas Keijning [15031] (1779-1847) 1,4 - 1 Maart 1835 - Krommenie

Gebeurtenissen uit het leven waren:

Pieter Jans Molenaar had in 1833 als beroep:molenaar
Vrouw Antje Claas Ooms [3728] 1,4

    Geboren: rond 1756 - Krommenie
    Gedoopt: 
   Overleden: 21 December 1815 - Krommenie
    Begraven: 


huwelijkse gegevens waren:

Huwelijkstoestemming: 25 Juni 1791, Krommenie. 2 Jm. en jd. van Krommenie.


Kinderen

Geboortenotities: Man - Pieter Jans Molenaar

religie Nederlands gereformeerd
Afbeelding

Pieter Pieters Molenaar en Klaartje Klaas Ooms
Man Pieter Pieters Molenaar [11919] 4

    Geboren: 1842 - Krommenie
    Gedoopt: 
   Overleden: 
    Begraven: 
    Huwelijk: 8 Mei 1870 - Zaandam (Eerste huwelijk) 1

Gebeurtenissen uit het leven waren:

Zijn ouders waren Pieter Molenaar en Grietje Booij. 1
Vrouw Klaartje Klaas Ooms [16321] 4

    Geboren: 1849 - Oterleek
    Gedoopt: 
   Overleden: 
    Begraven: 

Gebeurtenissen uit het leven waren:

Haar ouders waren Klaas Ooms en Gerritje Schuit. 1


Kinderen
1 M Gerardus Pieter Molenaar [6442] 4

    Geboren: rond 1875 - Limmen
    Gedoopt: 
   Overleden: 30 Maart 1924 - Krommenie
    Begraven: 
Notities: Huwelijk

beroep bg.: bloemkweker; beroep vader bd.: logementhouder
Afbeelding

Pieter Reijers Molenaar en Dieuwertje Valk
Man Pieter Reijers Molenaar [12374] 1

    Geboren: 
    Gedoopt: 22 November 1722 - Krommeniedijk
   Overleden: 15 Januari 1770 - Krommenie 598
    Begraven: - Krommeniedijk


     Vader: Reijer Pieters Molenaar [11510] (rond 1697-      ) 1
     Moeder: Dieuwertje Simons [28085] (rond 1698-1750) 1


    Huwelijk: 1745

Gebeurtenissen uit het leven waren:

Voogdbenoeming: 28 Februarij 1770 Is bij Weesmeesteren tot voogden over de twee minderjarige kinderen van Dieuwertje Valks, wedue van Pieter Reijersz Molenaar en bij deselve de voornoemde kinderen verwekt, aangestelt Dirk Hendriksz Crijgsman en Gerrit Schots, wonende alle tot Crommeniedijk, met relatie tot der kinderen vaderlijke ervportie
Vrouw Dieuwertje Valk [27857] 1,33

     Alias: Dieuwertje Valks
    Geboren: - Krommeniedijk
    Gedoopt: 
   Overleden: 11 Mei 1773 - Krommenie 2
    Begraven: - Krommeniedijk

Gebeurtenissen uit het leven waren:

Notarisakten/Staatboeken: 33 Folio 95. Op Huijden den 28 Februarij 1770 Compareerden voor weesmeesteren van den banne van Crommenie en Crommeniedijk, Dieuwertje Valks wedue van Pieter Reijersz Molenaar, en bij deselve hebbende verwekt twee minderjarige kinderen: genaamt Simon Pietersz Molenaar oud ruijm 24 jaaren, en Guurtje Pieters Molenaar out 20 jaaren ruijm deelke verclaarde aan deselve haare kinderen ten overstaan Dirk Hendriksz Crijgsman, en Gerrit Schots woonende alle tot Crommeniedijk, en in desen als aangestelde voogden bewijs voor vaders erv te doen, te weten aan ieder een weeftouw met al zijn toebehooren, en dus aan haar zoon Simon `t weeftouw daar hij thans op is wevende en werkende, dog alsoo dat door de voogden is getauxeert waardig te zijn f 40-0- en `t andere voor haar dogter waardig getauxeert op f 20-0- makende te samen in contante penningen gerekent een zomma van f 60-0- soo is dienaangaande verder geconditioneert, dat bij `t meerderjarig worden van Simon Pietersz, deselve in contante penningen ten behoeve van zijn suster alhier op de weescamer zal moeten fourneren en opbrengen een zomma van tien gulden, blijvende zij Dieuwertje Valk egter verpligt haare kinderen, geduurende de minderjarigheijt behoudens het bewesene, op te brengen en groot te maken tot mondigen dagen huwelijke ofte andere goetgekeurde state, toe alles na order deser camer: alles onder verband van haar persoon en goederen als na rechten Actum ter camere voorschreve, en des ten oirconde getekent dato als boven Mij Present J. Beets Dewer Valk Dirk Krijgsman Gerrit Schots Gerrit Rood Jan Dingenomhuwelijkse gegevens waren:

Huwelijkstoestemming: 2 September 1745, Krommenie. 2 Dieuwer van Krommeniedijk.


Kinderen
1 M Simon Pieters Molenaar [42056] 1

    Geboren: - Krommeniedijk 2147
    Gedoopt: 2 Oktober 1745 - Krommeniedijk
   Overleden: 
    Begraven: 
    Partner: Catharina Karsseboom [23322] (rond 1754-1811) 1
      Huw: 15 Mei 1774 - Krommeniedijk. (Eerste huwelijk)2 V Guurtje Pieters Molenaar [31516] 1,4

     Alias: Geertje Pieters Molenaar
    Geboren: - Krommeniedijk 2147
    Gedoopt: 17 Mei 1749 - Krommeniedijk
   Overleden: 1 Februari 1808 - Krommenie 2
    Begraven: 
    Partner: Jacob Jacobs Jongbloed [12093] (rond 1750-1795) 1,43 M Reinier Pieters Molenaar [10293] 1

    Geboren: - Krommeniedijk
    Gedoopt: 29 September 1751 - Krommeniedijk
   Overleden: vr 1755
    Begraven: 4 M Reijer Pieters Molenaar [11269] 1

    Geboren: - Krommeniedijk
    Gedoopt: 2 Juni 1755 - Krommeniedijk
   Overleden: vr 1770
    Begraven: 
Geboortenotities: Man - Pieter Reijers Molenaar

religie Rooms katholiek
Doopgetuige: Trijntje Pieters
dag onzeker


Overlijdensnotities: Man - Pieter Reijers Molenaar

Aangifte door Simon Pietersz.


Overlijdensnotities: Vrouw - Dieuwertje Valk

Aangifte door Jan Claasz.


Notities: Huwelijk

datum 23 october 1745 Krommeniedijk Rooms katholiek van Krommeniedijk.


Geboortenotities: kind - Simon Pieters Molenaar [42056]

religie Rooms katholiek
Doopgetuige: Jannetje Raijers


Geboortenotities: kind - Guurtje Pieters Molenaar [31516]

religie Rooms katholiek
Doopgetuige: Duijffie Reijers


Geboortenotities: kind - Reinier Pieters Molenaar [10293]

religie Rooms katholiek
Doopgetuige: Grietje Reijers


Geboortenotities: kind - Reijer Pieters Molenaar [11269]

religie Rooms katholiek
Doopgetuige: Grietje Reijers
Afbeelding

Pieter Willems Molenaar
Man Pieter Willems Molenaar [39506] 1

    Geboren: rond 1680
    Gedoopt: 
   Overleden: 
    Begraven: 
    Huwelijk: 
Vrouw

    Geboren: 
    Gedoopt: 
   Overleden: 
    Begraven: Kinderen
1 V Trijntje Pieters Molenaar [14082] 1

    Geboren: rond 1702 - Krommenie 1,4
    Gedoopt: 
   Overleden: 1729 19,1576
    Begraven: 
    Partner: Claas Michiels Bakker [24768] (rond 1702-1773) 1
      Huw: 24 Mei 1722 - Krommenie 1,4. (Eerste huwelijk)2 M Pieter Pieters Molenaar [5440] 1

    Geboren: rond 1703 - Krommenie
    Gedoopt: 
   Overleden: 14 Maart 1764 - Krommenie
    Begraven: 
    Partner: Aaltje Alberts [19148] (rond 1703-1735) 1
      Huw: 1723
    Partner: Anne Jans [20900] (rond 1718-      ) 1
      Huw: 1738. (Kerk)3 M Reijer Pieters Molenaar [11325] 1

    Geboren: rond 1713
    Gedoopt: 
   Overleden: 3 Februari 1738 - Krommenie 2
    Begraven: 
Overlijdensnotities: kind - Pieter Pieters Molenaar [5440]

Aangifte door Jan Pietersz Molenaar. Van Krommeniehorn.


Overlijdensnotities: kind - Reijer Pieters Molenaar [11325]

Aangever zijn broer Pieter Pietersz Molenaar

of
Startpagina | Inhoudsopgave | Achternamen | Naamlijst

Deze webpagina werd gemaakt op 15 Februari 2021 met Legacy 7.5 van Millennia