Het krommeniese gezin 1620-1950Afbeelding
Claas Claas Palmboom en Gijsje Pieters Rijsenberg
Man Claas Claas Palmboom [23844] 1,4

    Geboren: rond 1720 - Krommenie
    Gedoopt: 
   Overleden: 29 Mei 1776 - Krommenie 798
    Begraven: 
    Huwelijk: 2 Oktober 1763 - Krommenie (Volgende huwelijk)

 Andere partner: Trijntje Jans [7354] (rond 1731-1751) 1 - vσσr 1751

 Andere partner: Vroutje Alders Al [4341] (rond 1722-1754) 1 - 25 Juni 1752 - Krommenie (man volg. huw, vr. 1ste huw)

 Andere partner: Grietje Dirks [33711] (rond 1735-1762) 1 - 12 Januari 1755 - Krommenie (man volg. huw, vr. 1ste huw)

Gebeurtenissen uit het leven waren:

• Claas was rooms katholiek 5

• Notarisakten/Staatboeken: 15 Folio 150 Den 7 Junii 1752 heeft Claes Palmboom aen sijn kint Trijntje Claes oudt 4 jaer geteelt bij wijlen Trijntje Jans bewijs gedaen van moeders erf te weten een ducaton of f 3-3- op dato bovegebragt, en vorder aengenomen behoudens goet sijn kint op te brengen en groot te maken, blijvende voorts den boedel aen de vader, en is dit bewijs ten overstaen van Cornelis Florissen aengehuwde oom des kind gedaen die het heeft geaccepteert en bij weesmeesters mede geapprobeert Mij Present J Beets, secrets.

• Voogdbenoeming: 26 Juni 1776 Is bij Weesmeesteren tot voogden over de drie minderjarige kinderen van Gijsje Pieters, geteelt bij wijlen Claas Palmboom, aangestelt Gerrit Boij, wonende tot Assendelft, Simon Dekker en Jan van Daalhof, woonende tot Crommenie, met relatie tot der kinderen vaderlijk ervdeel
Vrouw Gijsje Pieters Rijsenberg [32955] 1,4

     Alias: Geesje Ruigewerf 5
    Geboren: rond 1720 - Krommenie
    Gedoopt: 
   Overleden: 
    Begraven: 

 Andere partner: Simon Willems Duijn [27689] (1716-      ) 1 - 15 Februari 1756 - Krommenie (man volg. huw, vr. 1ste huw)

Gebeurtenissen uit het leven waren:

• Gijsje was rooms katholiek 5

• Notarisakten/Staatboeken: 33 Folio 36. Op Huijden den 14 September 1763 Compareerde voor weesmeesteren Gijsje Pieters wedue van Sijmon Willemsz Duijn, en bij deselve hebbende verwekt een minderjarige zoon: genaamt Pieter Sijmonsz Duijn out ruijm 1 ½ jaar dewelke verclaarde aan deselve hare zoon ten overstaan van Claas Duijn en Sijmon Duijn in desen als aangestelde voogden bewijs voor vaders erv te doen een zomma van f 3-3- welke op heden in de weescas is gelegt, blijvende egter verpligt haar zoon behoudens capitaal, op te brengen & groot te maken: tot mondigen, huwelijke of andere goetgekeurde state toe, alles na order deser camer, verbindende daarvoor haar persoon en verdere goederen als na regten Actum ter camere voorsz: dato als boven Mij present J Beets, secrets: Dit merk is bij + Gijsje Pieters gestelt Claas Duijn Pieter van Leijden Corns: van Vliet.

• Notarisakten/Staatboeken: 33 Folio 174. Weesdag gehouden op woensdag den 18 September 1776 Compareerden voor weesmeesteren van den Banne van Crommenie en Crommeniedijk Gijsje Pieters wonende tot Crommenie,wedue van wijlen Claas Palmboom, en bij deselve hebbende verwekt drie minderjarige kinderen, genaamd Pieter oud 10 jaaren, Dirk oud 7 jaaren en Jan Claasz Palmboom oud 5 jaaren, dewelke verclaarde aan deselve haare kinderen, ten overstaan van Gerrit Boij, wonende tot Assendelft, Jan van Daalhof en Simon Dekker als bij heeren weesmeesteren voornoemd aangestelde voogden, bewijs voor vaderlijk ervdeel te doen, gelijk zij doet bij desen, te weten aan ieder kind een zomma van vijf en zeventig gulden, makende te zamen een zomma van twee hondert vijf en twintig gulden, welke op heden is bovengebragt en in de weeskist gelegt, blijvende zij comparante als moeder verpligt en verbonden, omme gedagte haare kinderen, behoudens het bewesene, op te brengen en groot te maken, tot mondigen dagen, huwelijke, ofte andere goedgekeurde staaten toe, alles na order deser camer, en verder geconditioneert, dat zij comparante den verderen boedel, met alle de voor en nadeelen, baaten en schaaden, schulden en lasten van dien, tot haar particulier prive is nemende, en haare kinderen voor alle schulden en lasten dienaangaande is indemnerende en bevrijdende, alles onder verband van haar persoon en goederen als na rechten Actum ter camere voorschreve, en des ten oirconde bij haar comparante, de voogden, benevens weesmeesteren, die het voorschreve bewijs zijn accepterende, getekend dato ut supra In kennisse van mij J. Beets, secrets: Dit merk is bij Gijsje + Pieters gestelt Dit merk is bij Gerrit + Boij gestelt Jan van Daalhof Simon Dekker Pieter van Leijden Jacob Groothuwelijkse gegevens waren:

• Huwelijkstoestemming: 10 September 1763, Krommenie. 2 Wnr. en wed. van Krommenie.
datum 02 october 1763
Krommeniedijk
Rooms katholiek
Van Krommenie.


Kinderen
1 M Pieter Claas Palmboom [15335] 1

    Geboren: - Krommenie
    Gedoopt: 25 Juni 1764 - Krommeniedijk
   Overleden: 5 December 1764 - Krommenie 2
    Begraven: 2 M Pieter Claas Palmboom [10513] 1,4

     Alias: Petrus Claasz Palmboom
    Geboren: 11 Mei 1766 - Krommenie 99
    Gedoopt: 11 Mei 1766 - Krommeniedijk
   Overleden: 8 Maart 1833 - Krommenie
    Begraven: 
    Partner: Dieuwertje Jans Mijsen [14908] (1762-1813) 1,4
      Huw: 1791 - Krommenie. (Eerste huwelijk)
    Partner: Jannetje Jans Hesseling [17118] (1772-1833) 1,4
      Huw: 24 Oktober 1813 - Krommenie3 M Dirk Claas Palmboom [28705] 1

    Geboren: - Krommenie 2393
    Gedoopt: 5 December 1768 - Krommeniedijk
   Overleden: 9 November 1790 - Krommenie 2,2394
    Begraven: 4 M Jan Claas Palmboom [8831] 1,4

    Geboren: - Krommenie
    Gedoopt: 28 Maart 1771 - Krommeniedijk
   Overleden: 8 Mei 1839 - Krommenie
    Begraven: 
    Partner: Maartje Willems Kleijne [13201] (1768-1813) 1,4
      Huw: 1794 - Krommenie. (Eerste huwelijk)
    Partner: Stijntje Dirks Boon [16011] (1782-      ) 1
      Huw: 11 Januari 1829 - Krommenie
Overlijdensnotities: Man - Claas Claas Palmboom

Aangifte door zijn vrouw Gijsje Pieters. Impost f 3.


Geboortenotities: kind - Pieter Claas Palmboom [15335]

religie Rooms katholiek
Doopgetuige: Maartje Pieters


Overlijdensnotities: kind - Pieter Claas Palmboom [15335]

Aangifte door de vader Claas Palmboom. Impost f 3.


Geboortenotities: kind - Pieter Claas Palmboom [10513]

religie Rooms katholiek
Doopgetuige: Maartje Pieters


Overlijdensnotities: kind - Pieter Claas Palmboom [10513]

geb.datum 11-05-1766


Geboortenotities: kind - Dirk Claas Palmboom [28705]

religie Rooms katholiek
Doopgetuige: Ariaantje Pieters


Overlijdensnotities: kind - Dirk Claas Palmboom [28705]

Hij heeft behuwde halve broeder Dirk Klaasz Dik, die hem ook heeft aangegeven.


Geboortenotities: kind - Jan Claas Palmboom [8831]

religie Rooms katholiek
Doopgetuige: Maartje Pieters


Overlijdensnotities: kind - Jan Claas Palmboom [8831]

geboren: 28.3.1771


Algemene notities: kind - Jan Claas Palmboom [8831]

toenaam moeder Kout? (hwl akte Jan 17-1-1829)
Imp. Begr. 2-4-1796: aangever van Impje Jacobs de Oude. Verband met dochter onduidelijk. Een eerder geboren Impje?
Afbeelding

Claas Pieters Palmboom en Neeltje Jans de Roo
Man Claas Pieters Palmboom [548] 1,4

    Geboren: - Krommenie
    Gedoopt: 24 Juni 1794 - Krommenie
   Overleden: 10 Juni 1849 - Krommenie
    Begraven: 


     Vader: Pieter Claas Palmboom [10513] (1766-1833) 1,4
     Moeder: Dieuwertje Jans Mijsen [14908] (1762-1813) 1,4


    Huwelijk: 11 April 1821 - Krommenie
Vrouw Neeltje Jans de Roo [13256] 1,4

    Geboren: 28 November 1791 - Krommenie 1937
    Gedoopt: 30 November 1791 - Krommenie
   Overleden: 24 April 1860 - Krommenie
    Begraven: 


     Vader: Jan Jacobs de Roo [10749] (1763-1836) 1,4
     Moeder: Guurtje Claas Kroone [15143] (1768-1823) 1,4
     Vader: Jan Jacobs de Roo [10749] (1763-1836) 1,4
     Moeder: Neeltje Kroone [15500] (rond 1770-      ) 4

Kinderen
1 M Pieter Klaas Palmboom [12058] 1,4

    Geboren: 1821 - Krommenie
    Gedoopt: 
   Overleden: 26 Juni 1893 - Krommenie
    Begraven: 
    Partner: Neeltje Simons Hen [16464] (1819-1896) 1,4
      Huw: 30 April 1843 - Krommenie2 V Jan Klaas Palmboom [1461] 4

    Geboren: rond 1822 - Krommenie
    Gedoopt: 
   Overleden: 14 November 1854 - Krommenie
    Begraven: 3 V Dieuwertje Claas Palmboom [786] 1,4

    Geboren: 11 Februari 1825 - Krommenie
    Gedoopt: 
   Overleden: 11 Juni 1849 - Krommenie
    Begraven: 4 M Jacob Klaas Palmboom [37869] 1,4

    Geboren: 10 November 1827 - Krommenie
    Gedoopt: 
   Overleden: 12 Juli 1869 - Krommenie
    Begraven: 
    Partner: Trouwde niet


5 V Guurtje Klaas Palmboom [34629] 1,4

    Geboren: 19 December 1829 - Krommenie
    Gedoopt: 
   Overleden: 25 Oktober 1835 - Krommenie
    Begraven: 6 M Dirk Claas Palmboom [28361] 1,4

    Geboren: 18 Oktober 1831 - Krommenie
    Gedoopt: 
   Overleden: 29 September 1835 - Krommenie
    Begraven: 7 V Trijntje Klaas Palmboom [15293] 1,4

    Geboren: 18 Juni 1834 - Krommenie
    Gedoopt: 
   Overleden: 28 Maart 1882 - Krommenie
    Begraven: 
    Partner: Pieter Hendriks Molenaar [10894] (1836-1917) 1,4
      Huw: 23 September 1860 - Krommenie
Geboortenotities: Man - Claas Pieters Palmboom

religie Rooms katholiek
Doopgetuige: Jan Klaasz Palmboom
Moeder acath.


Overlijdensnotities: Man - Claas Pieters Palmboom

geb.datum 24-06-1794


Geboortenotities: Vrouw - Neeltje Jans de Roo

religie Nederlands gereformeerd


Overlijdensnotities: Vrouw - Neeltje Jans de Roo

geboren: 28.11.1791


Overlijdensnotities: kind - Jan Klaas Palmboom [1461]

geb.datum 10-09-1822; ongehuwd


Overlijdensnotities: kind - Dieuwertje Claas Palmboom [786]

geb.datum 11-02-1825; ongehuwd


Overlijdensnotities: kind - Trijntje Klaas Palmboom [15293]

geboren: 18.6.1834
Afbeelding

Pieter Jans Zoomer en Geesje Jans Palmboom
Man Pieter Jans Zoomer [8920] 1,4

    Geboren: 20 Juli 1800 - Krommenie
    Gedoopt: 
   Overleden: 22 April 1863 - Krommenie
    Begraven: 


     Vader: Jan Claas Zomer [40390] (1768-1829) 1,4
     Moeder: Joppie Jans Bek [43664] (rond 1771-1807) 1,4


    Huwelijk: 11 Januari 1829 - Krommenie

Gebeurtenissen uit het leven waren:

• Pieter Jans Zoomer had als beroep: winkelier (1833)
Vrouw Geesje Jans Palmboom [13289] 1,4

    Geboren: 12 December 1802 - Krommenie
    Gedoopt: 13 December 1802 - Krommeniedijk
   Overleden: 11 Februari 1860 - Krommenie
    Begraven: 


     Vader: Jan Claas Palmboom [8831] (1771-1839) 1,4
     Moeder: Maartje Willems Kleijne [13201] (1768-1813) 1,4

Kinderen
1 M Thijs Pieters Zoomer [3504] 4

    Geboren: rond 1838 - Krommenie
    Gedoopt: 
   Overleden: 20 Februari 1842 - Krommenie
    Begraven: 2 M Jan Pieters Zoomer [39625] 1

    Geboren: 31 December 1829 - Krommenie
    Gedoopt: 
   Overleden: 
    Begraven: 
    Partner: Guurtje Hendriks Molenaar [34633] (1831-      ) 1
      Huw: 14 November 1858 - Krommenie3 V Maartje Pieters Zoomer [6054] 4

    Geboren: rond 1841 - Krommenie
    Gedoopt: 
   Overleden: 3 Januari 1856 - Krommenie
    Begraven: 4 M Thijs Pieters Zoomer [4681] 1,4

    Geboren: 11 Mei 1833 - Krommenie
    Gedoopt: 
   Overleden: 24 Augustus 1833 - Krommenie
    Begraven: 5 M Thijs Pieters Zoomer [2742] 1,4

    Geboren: 1843 - Krommenie
    Gedoopt: 
   Overleden: 19 April 1913 - Krommenie
    Begraven: 
    Partner: Aagje Dirks Thomas [17795] (1842-1884) 1,4
      Huw: 8 Mei 1870 - Krommenie
    Partner: Antje Dirks Huigen [21173] (1838-1911) 1,4
      Huw: 19 April 1885 - Krommenie6 M Klaas Pieters Zoomer [476] 4

    Geboren: rond 1835 - Krommenie
    Gedoopt: 
   Overleden: 10 Februari 1846 - Krommenie
    Begraven: 7 M Klaas Pieters Zoomer [838] 1,4

    Geboren: 18 Maart 1831 - Krommenie
    Gedoopt: 
   Overleden: 11 Augustus 1833 - Krommenie
    Begraven: 
Overlijdensnotities: Man - Pieter Jans Zoomer

geboren: 20.7.1800


Geboortenotities: Vrouw - Geesje Jans Palmboom

religie Rooms katholiek
Doopgetuige: Pieter Claasse Palmboom


Overlijdensnotities: Vrouw - Geesje Jans Palmboom

Pieter Zoomer ee


Overlijdensnotities: kind - Thijs Pieters Zoomer [3504]

geboren: 3.1.1838


Overlijdensnotities: kind - Maartje Pieters Zoomer [6054]

geb.datum 31-05-1840


Overlijdensnotities: kind - Klaas Pieters Zoomer [476]

geboren: 18.9.1834
Afbeelding

Jacob Pieters Palmboom en Maartje Jans Waijper
Man Jacob Pieters Palmboom [8669] 1,4

    Geboren: 1848 - Krommenie
    Gedoopt: 
   Overleden: 28 April 1909 - Krommenie
    Begraven: 


     Vader: Pieter Klaas Palmboom [12058] (1821-1893) 1,4
     Moeder: Neeltje Simons Hen [16464] (1819-1896) 1,4


    Huwelijk: 26 Oktober 1873 - Krommenie (Eerste huwelijk)
Vrouw Maartje Jans Waijper [13039] 1,4

    Geboren: 1842 - Krommenie
    Gedoopt: 
   Overleden: 21 Oktober 1909 - Krommenie
    Begraven: 


     Vader: Jan Gerrits Waijper [39509] (1815-1847) 1,4
     Moeder: Anna Hendriks Bouwhuizen [14777] (1813-1886) 1,4

Kinderen
1 M Pieter Jacobs Palmboom [4391] 4

    Geboren: rond 1875 - Krommenie
    Gedoopt: 
   Overleden: 24 Januari 1900 - Krommenie
    Begraven: 2 M Johannes Jacobs Palmboom [7967] 4

    Geboren: rond 1876 - Krommenie
    Gedoopt: 
   Overleden: 8 Maart 1877 - Krommenie
    Begraven: 3 V Cornelia Jacobs Palmboom [493] 4

    Geboren: rond 1881 - Krommenie
    Gedoopt: 
   Overleden: 10 Februari 1939 - Krommenie
    Begraven: 
Overlijdensnotities: kind - Cornelia Jacobs Palmboom [493]

Jan Noom ee

of
Startpagina | Inhoudsopgave | Achternamen | Naamlijst

Deze webpagina werd gemaakt op 15 Februari 2021 met Legacy 7.5 van Millennia