Het krommeniese gezin 1620-1950Afbeelding
Jan Jacobs Pot en Sieuwtje Cornelis de Wilde
Man Jan Jacobs Pot [9692] 1,4

    Geboren: 1791 - Krommenie 797,2407
    Gedoopt: 
   Overleden: 29 Juli 1866 - Krommenie
    Begraven: 


     Vader: Jacob Cornelis Pot [6193] (rond 1762-1835) 1,4
     Moeder: Lijsbet Jans Schouten [16140] (1767-1803) 1,4


    Huwelijk: 28 Augustus 1814 - Krommenie

Gebeurtenissen uit het leven waren:

Notarisakten/Staatboeken: 797 Heden den 15 April 1812. Compareerde voor Weesmeesters de Banne van Crommenie Jan Jacobsz Pot wonend te Crommenie welke bekent uijt handen van weesmeesteren ontfangen te hebben een Somma van Vierentwintig gulden en tien Stuijvers in volle voldoening voor sijn moederlijk Erfdeel verklaarende daar mede volkomen voldaan en betaalt te sijn weesmeesters quiteeren voor alle namaning te bevrijden onder verband als na regten Actum ter Kamer en dese ten Oirconde getekend dato als boven. In Kennisse van mij J. Alberti, Secrets. X dit is het merk van Jan pot Gerrit Bakker Jan van Eden
Vrouw Sieuwtje Cornelis de Wilde [14073] 1,4

    Geboren: 2 Oktober 1789 - Krommenie
    Gedoopt: 4 Oktober 1789 - Krommenie
   Overleden: 
    Begraven: 


     Vader: Cornelis Hendriks de Wilde [25584] (1763-1795) 1
     Moeder: Maartje Cornelis van Orden [1141] (1758-1835) 1,4Gebeurtenissen uit het leven waren:

Notarisakten/Staatboeken: 797 Den 15 September 1813. Compareerden voor Weesmeesteren Sieuwtje de Wilde Meerderjarig geworden sijnd \endash bekent uijt handen van Weesmeesteren ontfangen te hebben een Somma van Drie Gulden verklaren daarmede volkomen voldaan en betaalt te sijn weesmeesters benevens voogden te quiteeren voor alle namaning te indemneren en te bevrijden als na Regten. Actum ter Kamere en ter Orkonde geteekent dato Ut Supra. In Kennisse van mij J. Alberti sieuwtje de wilde Gerrit Bakker Jan van EEden


Kinderen
1 M Cornelis Jans Pot [25733] 1

    Geboren: 19 November 1814 - Krommenie
    Gedoopt: 
   Overleden: 
    Begraven: 2 V Elisabeth Jans Pot [7584] 1,4

    Geboren: 31 December 1816 - Krommenie
    Gedoopt: 
   Overleden: 7 Oktober 1817 - Krommenie
    Begraven: 3 M Jacob Jans Pot [5671] 1,4

    Geboren: 17 Augustus 1818 - Krommenie
    Gedoopt: 
   Overleden: 28 Maart 1888 - Krommeniedijk
    Begraven: 
    Partner: Trijntje Willems Kars [178] (1819-      )
      Huw: 12 Mei 1842 - Wormerveer. (Eerste huwelijk)
    Partner: Grietje Willems Bloemendaal [33306] (1820-1870) 1,4
      Huw: 21 September 1856 - Wormerveer. (Volgende huwelijk)
    Partner: Neeltje Jans Keijning [15790] (1838-1874) 1,4
      Huw: 20 November 1870 - Krommenie4 M Gerrit Jans Pot [32050] 1

    Geboren: 7 November 1820 - Krommenie
    Gedoopt: 
   Overleden: 
    Begraven: 
    Partner: Mietje Jans Mein [2871] (1822-      ) 1
      Huw: 8 Juni 1845 - Wormerveer. (Eerste huwelijk)5 V Elisabeth Jans Pot [30215] 1,4

    Geboren: 26 Januari 1823 - Wormerveer
    Gedoopt: 
   Overleden: 30 Mei 1883 - Krommenie
    Begraven: 
    Partner: Gijsbert Willems Bloemendaal [32908] (1825-      ) 1,4
      Huw: 6 Mei 1849 - Krommenie6 V Maartje Jans Pot [2177] 1,4

    Geboren: 1828 - Wormerveer
    Gedoopt: 
   Overleden: 16 Juli 1909 - Krommenie
    Begraven: 
    Partner: Hermanus Jans Bruins [36866] (1824-1917) 1,4
      Huw: 11 April 1852 - Wormerveer 195. (Eerste huwelijk)7 M Baart Jans Pot [9418] 1,4

    Geboren: 16 Juni 1825 - Wormerveer
    Gedoopt: 
   Overleden: 3 April 1870 - Krommenie
    Begraven: 
    Partner: Antje Cornelis Kasteleijn [4631] (1828-1870) 1,4
      Huw: 25 Augustus 1850 - Krommenie
Overlijdensnotities: Man - Jan Jacobs Pot

eerder gehuwd met achtereenvolgens Sieuwtje de Wilde en Maartje Waal; geboren: 31.3.1791


Geboortenotities: Vrouw - Sieuwtje Cornelis de Wilde

religie Nederlands gereformeerd


Overlijdensnotities: kind - Elisabeth Jans Pot [7584]

leeftijd: 46 weken


Algemene notities: kind - Elisabeth Jans Pot [7584]

Sieutje bij geboorte, Elisabeth bij overlijden


Overlijdensnotities: kind - Jacob Jans Pot [5671]

eerder wn van Grietje Bloemendaal en Trijntje Kers


Overlijdensnotities: kind - Elisabeth Jans Pot [30215]

geboren: 26.1.1823


Overlijdensnotities: kind - Baart Jans Pot [9418]

geboren: 16.6.1825
Afbeelding

Jan Klaas Pot en Trijntje Simons Zeulevoet
Man Jan Klaas Pot [39526] 1

    Geboren: 1818
    Gedoopt: 
   Overleden: 
    Begraven: 


     Vader: Klaas Rijniers Pot [44229] (1790-      ) 1
     Moeder: Geertje Salomons Hogeboom [31390] (1797-      ) 1


    Huwelijk: 10 Mei 1840 - Wormerveer (Eerste huwelijk)

Gebeurtenissen uit het leven waren:

Jan Klaas Pot had in 1840 als beroep:werkman
Vrouw Trijntje Simons Zeulevoet [23453] 1

    Geboren: 1817
    Gedoopt: 
   Overleden: 
    Begraven: 

Gebeurtenissen uit het leven waren:

Haar ouders waren Simon Zeulevoet en Dieuwertje Stam. 5


Kinderen
1 V Geertje Jans Pot [31356] 1

    Geboren: 1841 - Wormerveer
    Gedoopt: 
   Overleden: 
    Begraven: 
    Partner: Jan Jans Koomen [39680] (1840-      ) 1
      Huw: 23 December 1866 - Krommenie
Afbeelding
Jacob Heertjes Volder en Maartje Willems Pot
Man Jacob Heertjes Volder [38399] 1

    Geboren: rond 1742 - Zaandijk
    Gedoopt: 
   Overleden: 
    Begraven: 
    Huwelijk: 25 Juli 1762 - Westzaan (Eerste huwelijk)

Gebeurtenissen uit het leven waren:

Zijn ouders waren Heertjes Jacobs Volder en Guurtje Jans.

Jacob Heertjes Volder had als beroep: olieslager, blind
Vrouw Maartje Willems Pot [11232] 1

    Geboren: rond 1740 - Krommenie
    Gedoopt: 
   Overleden: 26 Mei 1781 - Koog aan de Zaan
    Begraven: 


     Vader: Willem Michiels Plooijer [7535] (1691-1749) 1
     Moeder: Aaltje Jans [19373] (rond 1695-1730) 1
huwelijkse gegevens waren:

Huwelijkstoestemming: 10 Juli 1762, Krommenie. 2 Jm. van Zaandijk en jd. van Krommenie.


Kinderen

Afbeelding
Reijer Jans Wiele en Lijsbet Gerrits Potjes
Man Reijer Jans Wiele [11683] 1

    Geboren: rond 1698
    Gedoopt: 
   Overleden: 
    Begraven: 


     Vader: Jan Wiele [39035] (rond 1670-      ) 1
     Moeder: Bregtje Willems [23251] (rond 1678-1729) 1


    Huwelijk: 1718 - (Eerste huwelijk)

 Andere partner: Jannetje Michiels [43036] (rond 1695-1739) 1 - 1730

Gebeurtenissen uit het leven waren:

Reijer Jans Wiele had als beroep: wieldraaier (vermoedelijk)

Aantekeningen: hij gaf in 1729 het overlijden van zijn moeder aan.

Voogdbenoeming: Den 31 Augustus 1729 Bij Weesmeesteren van Crommenie en Crommeniedijk gecommitteert en aengestelt tot voogden over de 3 onmondige kinderen van salr. Lijsbet Gerrits, geteelt bij Reijer Janse Wiele, de persoonen van Gerrit Janse Potjes, grootvader ende Jan Gerritse Potjes, oom van de voorsz. kinderen van 's moeders sijde, beijde tot Oost Knollendam woonagtig, omme voorsz. kinderen haer goederen behoorlijk te dirigeeren en in alle billijkheijt voor te staen en daervan te doen rekening bewijs en reliqua. Aldus gedaen, dato als boven. Mij present J. Beets, secrets

Staatsboeken ORA Krommenie: ORA 1492. 19 fol. 165 Inventaris van de goederen ter Weeskamer bewesen door Reyer Janse Wiele, aen sijn drie onmondige kinderen geteelt bij saliger Lysbet Gerrits genaamt Jacob, Trijntje en Jannetje Reyers, ten overstaen van Gerrit Janse Potjes grootvader tot Oostcnollendam woonende als wettige aengestelde voogt (absent Jan Gerritse Potjes, medevoogd)
namentlijk ider kint een ducaton dus tesamen f 9: 9: 0 onder de vader berustende, waervoor hij verbint sijn persoon en goederen als na regten
is verder geaccordeert tusschen de vader en voogt ter eenre en andre sijde, dat de vader sijn voorsz. kinderen behoudens goet dat is voor de vrugten van de voorsz. bewesen somma sal opvoeden en onderhouden tot hunne mondigen dage gehuwden of anderen geapprobeerden staete toe alles naer sijnen staet en gelegentheyt, onder verbant als vooren aldus gedaan op den regthuyse tot Crommenie en bij weesmeesteren geapprobeert den 31 aug. 1729 mij present J. Beets, secrets.
Vrouw Lijsbet Gerrits Potjes [44783] 1

    Geboren: rond 1698
    Gedoopt: 
   Overleden: 1729 19
    Begraven: 


     Vader: Gerrit Jans Potjes [32535] (rond 1678-      ) 1
     Moeder: Trijn Dirks Keers [32471] (rond 1680-      )
huwelijkse gegevens waren:

Huwelijkstoestemming: 11 Juni 1718, Krommenie. 2 Jm.


Kinderen
1 V Jannetje Reijers Wiele [43071] 1

    Geboren: vr 1722
    Gedoopt: 
   Overleden: 21 Mei 1722 - Krommenie 2
    Begraven: 2 V Jannetje Reijers Wiele [43072] 1

    Geboren: vr 1723
    Gedoopt: 
   Overleden: 6 Augustus 1723 - Krommenie 2
    Begraven: 3 M Gerrit Reijers Wiele [32742] 1

    Geboren: vr 1726
    Gedoopt: 
   Overleden: 29 Maart 1726 - Krommenie 2
    Begraven: 4 V Bregtje Reijers Wiele [23234] 1

    Geboren: 1727
    Gedoopt: 
   Overleden: 16 Juni 1727 - Krommenie 2
    Begraven: 5 M Jacob Reijers Wiele [38776] 1

    Geboren: vr 1729 2408
    Gedoopt: 
   Overleden: 
    Begraven: 6 V Jannetje Reijers Wiele [43073] 1

    Geboren: 1729 2408
    Gedoopt: 
   Overleden: 20 December 1730 - Krommenie 2
    Begraven: 7 V Trijntje Reijers Wiele [8300] 1

    Geboren: 1729 2408
    Gedoopt: 
   Overleden: 
    Begraven: 
Algemene notities: Man - Reijer Jans Wiele

toenaam ORA 1493, fo. 208. In imp. begr. 20-4-1722 komt vermoedelijk deze Reijer voor als aangever onder de naam Reijers Jansz Wieldraijer.


Algemene notities: Vrouw - Lijsbet Gerrits Potjes

voogdbenoeming 31-8-1729


Overlijdensnotities: kind - Jannetje Reijers Wiele [43071]

Aangifte door de vader Reijer Jansz.


Overlijdensnotities: kind - Jannetje Reijers Wiele [43072]

Aangifte door de vader Reijer Janse.


Overlijdensnotities: kind - Gerrit Reijers Wiele [32742]

Aangifte door de vader Reijer Jansz.


Overlijdensnotities: kind - Bregtje Reijers Wiele [23234]

Aangifte door de vader Reijer Jansen.


Overlijdensnotities: kind - Jannetje Reijers Wiele [43073]

Aangifte door de vader Reijer Janse. Impost f 3.

of
Startpagina | Inhoudsopgave | Achternamen | Naamlijst

Deze webpagina werd gemaakt op 28 Januari 2024 met Legacy 7.5 van Millennia