Het krommeniese gezin 1620-1950Afbeelding
Cornelis Jacobs Sint en Trijntje Roos
Man Cornelis Jacobs Sint [25678] 1

    Geboren: 1774 - Uitgeest
    Gedoopt: 
   Overleden: 27 Januari 1856 - Uitgeest
    Begraven: 
    Huwelijk: 

 Andere partner: Trijntje Simons Heijnis [3929] (rond 1782-vσσr 1842) 1 - 8 Februari 1824 - Uitgeest (man volg. huw, vr. 1ste huw) 1

Gebeurtenissen uit het leven waren:

• Zijn ouders waren Jacob Sint en Trijntje Cornelisdr. 1

• Notarisakten/Staatboeken: 801 Den Dertienden maart achtienhonderd tweeenveertig, Compareerde voor weesmeesteren de Naam van Freek de Vries Schippersknecht en Simon de Vries mede Schippersknecht beide te Zaandam wonende en Cornelis Sint wonende buiten beroep te Uitgeest als vader en voogd van regtswege over des zelfs uit het huwelijk met wijlen Trijntje Heijnis verwekte minderjarige zoon Jacob Sint dewelke als eenige nagelatene kinderen en descendent Van wijle Trijntje Haijnis en Representanten voor derzelver moeder die eene eenige Volle Zuster was van wijle Niesje Heijnis bekennen ontvangen te hebben van Cornelis Kool als eenige overgebleven weesmeester de Somma negen en negentig Gulden drie en negentig Cents zijnde de afkomst der verkochte 2½ perc. Inschrijving, op het Grootboek ad f 200.- ten behoeve van Niesje Heijnis indertijd met de geaccrresseerde renten belegd zoo als aan de ommezijde vermeld en tot welke Sommen de eenige geregtigd zijn verklarende wij hiermede zoo van captaal als daarop tot dato deses verloopen interessen volkomen voldaan te zijn en weesmeesteren te quiteren met belofte hen Voor en alle namaning te zullen indemneren onder verband als na regten dato ut supra. F De Vries Simon de Vries Cornelis Sint
Vrouw Trijntje Roos [1517]

    Geboren: rond 1770
    Gedoopt: 
   Overleden: 
    Begraven: Kinderen
1 M Jan Cornelis Sint [39466] 1

    Geboren: 1810 - Uitgeest
    Gedoopt: 
   Overleden: 
    Begraven: 
    Partner: Trijntje Jans Waagmeester [43525] (1810-      ) 1
      Huw: 8 Mei 1836 - Uitgeest 1. (Eerste huwelijk)
Overlijdensnotities: Man - Cornelis Jacobs Sint

Overledene Cornelis Sint Geboorteplaats Uitgeest Geslacht Man Leeftijd 82 Vader Jacob Sint Moeder Trijntje Bakker Weduwnaar Trijntje Heinis Geslacht Vrouw Eerder gehuwd geweest met Trijntje Roos.
Afbeelding

Hendrik Jans Waijper en Anna Jacobs Root
Man Hendrik Jans Waijper [9022] 1,4

    Geboren: 1845 - Krommenie
    Gedoopt: 
   Overleden: 16 December 1921 - Krommenie
    Begraven: 


     Vader: Jan Gerrits Waijper [39509] (1815-1847) 1,4
     Moeder: Anna Hendriks Bouwhuizen [14777] (1813-1886) 1,4


    Huwelijk: 22 Augustus 1875 - Krommenie

 Andere partner: Maria Catharina Francisca Wilhelmus van Eijndhoven [14463] (1850-1923) 4 - 15 April 1888 - Alkmaar (Volgende huwelijk)

Gebeurtenissen uit het leven waren:

• Hendrik Jans Waijper had als beroep: koopman
Vrouw Anna Jacobs Root [13392] 1,4

    Geboren: 1845 - Krommenie
    Gedoopt: 
   Overleden: 2 April 1887 - Krommenie
    Begraven: 


     Vader: Jacob Pieters Root [37836] (1818-1888) 1,4
     Moeder: Aagje Poulus Karstens [18646] (1810-1878) 1,4

Kinderen
1 V Anna Agatha Hendriks Waijper [61] 4

    Geboren: 26 Mei 1876 - Krommenie
    Gedoopt: 
   Overleden: 1 Januari 1880 - Krommenie
    Begraven: 2 M Jacob Hendriks Waijper [9324] 4

    Geboren: 1878 - Krommenie
    Gedoopt: 
   Overleden: 12 Maart 1950 - Zaandam
    Begraven: 
    Partner: Neeltje Hendriks Noom [13700] (1878-      ) 4
      Huw: 26 April 1904 - Uitgeest. (Eerste huwelijk)3 V Agatha Maria Hendriks Waijper [16702] 4

    Geboren: 1880 - Krommenie
    Gedoopt: 
   Overleden: 24 Juli 1931 - Krommenie
    Begraven: 
    Partner: Engel Bernadus Diemeer [12293] (1880-      ) 4
      Huw: 7 Mei 1907 - Krommenie 1. (Eerste huwelijk)4 M Johannes Hendriks Waijper [1322] 4

    Geboren: rond 1881 - Krommenie
    Gedoopt: 
   Overleden: 13 Mei 1911 - Krommenie
    Begraven: 
    Partner: Trouwde niet


5 M Hendrik Hendriks Waijper [1024] 4

    Geboren: 2 April 1883 - Krommenie
    Gedoopt: 
   Overleden: 12 April 1884 - Krommenie
    Begraven: 
Overlijdensnotities: Man - Hendrik Jans Waijper

wn van Anna Root


Overlijdensnotities: kind - Jacob Hendriks Waijper [9324]

extract van Zaandam
Afbeelding

Cornelis Engels Steijn en Trijntje Klaas Root
Man Cornelis Engels Steijn [26631] 1,1518,1957

    Geboren: - Assendelft
    Gedoopt: 22 April 1736 - Assendelft 1518,1957
   Overleden: 
    Begraven: 
    Huwelijk: 27 Mei 1757 - Assendelft (Eerste huwelijk)

Gebeurtenissen uit het leven waren:

• Hij was te Assendelft 2423

• Voogdbenoeming: 23 September 1772 Is bij Weesmeesteren tot voogden over de twee minderjarige kinderen van Cornelis Engelsz, geteelt bij wijlen Trijntje Claas Rood, aangestelt Claas Cornelisz Rood, groodvader der kinderen, woonende tot Crommenie en Jan Engelsz, oome der kinderen, wonende tot Assendelft, met relatie tot der kinderen moederlijk ervdeel.

• Notarisakten/Staatboeken: 33 Folio 132. Op heden den 23 e September 1772: Compareerden voor weesmeesteren van den banne van Crommenie Cornelis Engelsz wonende tot Crommenie weduenaar van Trijntje Claasz Rood en bij deselve hebbende verwekt twee minderjarige kinderen: genaamt Aagje out 10 jaar en Engeltje Cornelis out 7 jaaren dewelke verclaarde aan deselve sijne kinderen ten overstaan van Claas Rood, wonende alhier, en groodvader van de kinderen, en Jan Engelsz: wonende te Assendelft, oome der kinderen, en in desen als aangestelde voogden bewijs voor moeders erv te doen aan contante penningen te weten aan ieder kind f 3:3:0 makende te zamen een zomma van f 6:6:0, welk op heden is bovengebragt en in de weescist gelegt, blijvende hij vader echter verplicht om gedagte zijne kinderen behoudens het bewesene op te brengen en groot te maken tot mondigen dagen, huwelijken of andere goetgekeurde staaten toe, alles na order deser camer, blijvende den verderen boedel met alle de voor en nadelen, baten en schaaden van dien aan den langstlevende Cornelis Engelsz alleen, en verder onder verband van zijn persoon en goederen als na rechten Actum ter camere voorsz: en des ten oirconde getekent dato ut supra. Mij present J. Beets Dit merk is bij X Cornelis Engelsz gestelt Dit merk is bij + Claas Corn: Rood gestelt Dit merk is bij + Jan Engelsz gestelt Pieter van Leijden Jan Oosterhoorn

Vrouw Trijntje Klaas Root [8770] 1,1525

    Geboren: - Krommenie
    Gedoopt: 13 Juli 1732 - Knollendam 2005
   Overleden: 2 Augustus 1771 - Krommenie 2,1957
    Begraven: 


     Vader: Claas Cornelis Rood [23964] (rond 1716-1779) 1
     Moeder: Antje Jans Stop [21762] (rond 1714-1774) 1Gebeurtenissen uit het leven waren:

• Notarisakten/Staatboeken: 33 Folio 184 verso. te weten voor de twee kinderen van wijlen Trijntje Klaasz Rood geteeld bij Cornelis Engelsz Steijn genaamd Aagje Cornelis oud 16 jaar, en Engeltje Cornelis oud 15 jaar uit de erfenis Claas Cornelis Rood


huwelijkse gegevens waren:

• Huwelijkstoestemming: 27 Mei 1757, Krommenie. 2 Jm. van Assendelft en jd. van Krommenie; trouwen in de kerk.


Kinderen
1 M Jan Cornelis Steijn [40594] 1

    Geboren: 
    Gedoopt: 24 September 1758 - Krommenie
   Overleden: 
    Begraven: 2 V Aagje Cornelis Steijn [18050] 1

     Alias: Antje Cornelis Steijn
    Geboren: 
    Gedoopt: 25 Oktober 1761 - Krommenie
   Overleden: 
    Begraven: 3 V Engeltje Cornelis Steijn [30630] 1

    Geboren: 
    Gedoopt: 7 Oktober 1764 - Krommenie
   Overleden: 
    Begraven: 
Doopnotities: Man - Cornelis Engels Steijn

Aagt Jochems. Ouders Engel Hendriks en Aagt Jans


Doopnotities: Vrouw - Trijntje Klaas Root

doopgetuige-Jaantie Krelis


Overlijdensnotities: Vrouw - Trijntje Klaas Root

Aangever Dirk de Jongh


Notities: Huwelijk

27-05-1757 Assendelft/betoog na Krommenie Cornelis Engelsz Steijn, jm Assendelft X Trijntje Claas Root, jd Krommenie.
Te Krommenie krijgen zij 4 kinderen.

In Krommenie trouwt Cornelis Engels voor de tweede maal met Maartje Teunis en zij krijgen in Krommenie 2 kinderen.


Geboortenotities: kind - Jan Cornelis Steijn [40594]

religie Nederlands gereformeerd


Geboortenotities: kind - Aagje Cornelis Steijn [18050]

religie Nederlands gereformeerd


Algemene notities: kind - Aagje Cornelis Steijn [18050]

In ORA 1475/184 wordt zij in 1779 genoemd als oud zijnde 16 jaar. Dit is onjuist. Zie ook ORA 1495, fo. 132. Daar werd zij in 1788 meederjarig en erfde zij haar moeders erfdeel.


Geboortenotities: kind - Engeltje Cornelis Steijn [30630]

religie Nederlands gereformeerd
Afbeelding

Hendrik Bruijns Visser en Mijnuw Cornelis Rootjes
Man Hendrik Bruijns Visser [10775] 1,4

    Geboren: 10 November 1784 - Krommeniedijk
    Gedoopt: 14 November 1784 - Krommeniedijk
   Overleden: 7 Juni 1833 - Krommenie
    Begraven: 


     Vader: Bruijn Poulus Visser [9745] (1740-      ) 1,4,34,35
     Moeder: Antje Hendriks van der Laan [13213] (1743-1817) 1,4,34,35


    Huwelijk: 20 Oktober 1811 - Sint Maarten (Eerste huwelijk) 1

Gebeurtenissen uit het leven waren:

• Hendrik Bruijns Visser had als beroep: wever (1833)
Vrouw Mijnuw Cornelis Rootjes [15171] 1,4

     Alias: Meinu Cornelis Roodjes,1 Meijnuw Cornelis Rootjes
    Geboren: 12 September 1790 - Schagen
    Gedoopt: 
   Overleden: 10 Mei 1827 - Krommenie
    Begraven: 

Gebeurtenissen uit het leven waren:

• Haar ouders waren Cornelis Rootjes en Aafje Bakker.


Kinderen
1 M Bruijn Hendriks Visser [23264] 1,4

    Geboren: 18 Maart 1816 - Krommenie
    Gedoopt: 
   Overleden: 31 Mei 1821 - Krommenie
    Begraven: 2 M Cornelis Hendriks Visser [25750] 1

    Geboren: 14 Juli 1818 - Krommenie
    Gedoopt: 
   Overleden: 
    Begraven: 3 M Bruijn Hendriks Visser [23265] 1,4

    Geboren: 20 Maart 1822 - Krommenie
    Gedoopt: 
   Overleden: 22 Maart 1824 - Krommenie
    Begraven: 4 M Poulus Hendriks Visser [20735] 1

    Geboren: 1 Februari 1824 - Krommenie
    Gedoopt: 
   Overleden: 
    Begraven: 
    Partner: Antje Swart [21167] (1835-      ) 1
      Huw: 13 November 1859 - Purmerend5 V Maartje Hendriks Visser [5306] 1,4

    Geboren: 18 Februari 1827 - Krommenie
    Gedoopt: 
   Overleden: 11 September 1827 - Krommenie
    Begraven: 
Geboortenotities: Man - Hendrik Bruijns Visser

religie Nederlands gereformeerd


Overlijdensnotities: Vrouw - Mijnuw Cornelis Rootjes

geb.datum: 12-09-1790


Notities: Huwelijk

beroep bg.: boerenknecht; beroep moeder bg.: werkster


Algemene notities: kind - Poulus Hendriks Visser [20735]

Weduwnaar van Guurtje Kok.

of
Startpagina | Inhoudsopgave | Achternamen | Naamlijst

Deze webpagina werd gemaakt op 15 Februari 2021 met Legacy 7.5 van Millennia