Het krommeniese gezin 1620-1950Afbeelding
Cornelis Engels Steijn en Trijntje Klaas Root
Man Cornelis Engels Steijn [26631] 1,1518,1956

    Geboren: - Assendelft
    Gedoopt: 22 April 1736 - Assendelft 1518,1956
   Overleden: 
    Begraven: 
    Huwelijk: 27 Mei 1757 - Assendelft (Eerste huwelijk)

Gebeurtenissen uit het leven waren:

• Hij was te Assendelft 2425

• Voogdbenoeming: 23 September 1772 Is bij Weesmeesteren tot voogden over de twee minderjarige kinderen van Cornelis Engelsz, geteelt bij wijlen Trijntje Claas Rood, aangestelt Claas Cornelisz Rood, groodvader der kinderen, woonende tot Crommenie en Jan Engelsz, oome der kinderen, wonende tot Assendelft, met relatie tot der kinderen moederlijk ervdeel.

• Notarisakten/Staatboeken: 34 Folio 132. Op heden den 23 e September 1772: Compareerden voor weesmeesteren van den banne van Crommenie Cornelis Engelsz wonende tot Crommenie weduenaar van Trijntje Claasz Rood en bij deselve hebbende verwekt twee minderjarige kinderen: genaamt Aagje out 10 jaar en Engeltje Cornelis out 7 jaaren dewelke verclaarde aan deselve sijne kinderen ten overstaan van Claas Rood, wonende alhier, en groodvader van de kinderen, en Jan Engelsz: wonende te Assendelft, oome der kinderen, en in desen als aangestelde voogden bewijs voor moeders erv te doen aan contante penningen te weten aan ieder kind f 3:3:0 makende te zamen een zomma van f 6:6:0, welk op heden is bovengebragt en in de weescist gelegt, blijvende hij vader echter verplicht om gedagte zijne kinderen behoudens het bewesene op te brengen en groot te maken tot mondigen dagen, huwelijken of andere goetgekeurde staaten toe, alles na order deser camer, blijvende den verderen boedel met alle de voor en nadelen, baten en schaaden van dien aan den langstlevende Cornelis Engelsz alleen, en verder onder verband van zijn persoon en goederen als na rechten Actum ter camere voorsz: en des ten oirconde getekent dato ut supra. Mij present J. Beets Dit merk is bij X Cornelis Engelsz gestelt Dit merk is bij + Claas Corn: Rood gestelt Dit merk is bij + Jan Engelsz gestelt Pieter van Leijden Jan Oosterhoorn

Vrouw Trijntje Klaas Root [8770] 1,1525

    Geboren: - Krommenie
    Gedoopt: 13 Juli 1732 - Knollendam 2005
   Overleden: 2 Augustus 1771 - Krommenie 2,1956
    Begraven: 


     Vader: Claas Cornelis Rood [23964] (rond 1716-1779) 1
     Moeder: Antje Jans Stop [21762] (rond 1714-1774) 1Gebeurtenissen uit het leven waren:

• Notarisakten/Staatboeken: 34 Folio 184 verso. te weten voor de twee kinderen van wijlen Trijntje Klaasz Rood geteeld bij Cornelis Engelsz Steijn genaamd Aagje Cornelis oud 16 jaar, en Engeltje Cornelis oud 15 jaar uit de erfenis Claas Cornelis Rood


huwelijkse gegevens waren:

• Huwelijkstoestemming: 27 Mei 1757, Krommenie. 2 Jm. van Assendelft en jd. van Krommenie; trouwen in de kerk.


Kinderen
1 M Jan Cornelis Steijn [40594] 1

    Geboren: 
    Gedoopt: 24 September 1758 - Krommenie
   Overleden: 
    Begraven: 2 V Aagje Cornelis Steijn [18050] 1

     Alias: Antje Cornelis Steijn
    Geboren: 
    Gedoopt: 25 Oktober 1761 - Krommenie
   Overleden: 
    Begraven: 3 V Engeltje Cornelis Steijn [30630] 1

    Geboren: 
    Gedoopt: 7 Oktober 1764 - Krommenie
   Overleden: 
    Begraven: 
Doopnotities: Man - Cornelis Engels Steijn

Aagt Jochems. Ouders Engel Hendriks en Aagt Jans


Doopnotities: Vrouw - Trijntje Klaas Root

doopgetuige-Jaantie Krelis


Overlijdensnotities: Vrouw - Trijntje Klaas Root

Aangever Dirk de Jongh


Notities: Huwelijk

27-05-1757 Assendelft/betoog na Krommenie Cornelis Engelsz Steijn, jm Assendelft X Trijntje Claas Root, jd Krommenie.
Te Krommenie krijgen zij 4 kinderen.

In Krommenie trouwt Cornelis Engels voor de tweede maal met Maartje Teunis en zij krijgen in Krommenie 2 kinderen.


Geboortenotities: kind - Jan Cornelis Steijn [40594]

religie Nederlands gereformeerd


Geboortenotities: kind - Aagje Cornelis Steijn [18050]

religie Nederlands gereformeerd


Algemene notities: kind - Aagje Cornelis Steijn [18050]

In ORA 1475/184 wordt zij in 1779 genoemd als oud zijnde 16 jaar. Dit is onjuist. Zie ook ORA 1495, fo. 132. Daar werd zij in 1788 meederjarig en erfde zij haar moeders erfdeel.


Geboortenotities: kind - Engeltje Cornelis Steijn [30630]

religie Nederlands gereformeerd
Afbeelding

Hendrik Bruijns Visser en Mijnuw Cornelis Rootjes
Man Hendrik Bruijns Visser [10775] 1,4

    Geboren: 10 November 1784 - Krommeniedijk
    Gedoopt: 14 November 1784 - Krommeniedijk
   Overleden: 7 Juni 1833 - Krommenie
    Begraven: 


     Vader: Bruijn Poulus Visser [9745] (1740-      ) 1,4,35,36
     Moeder: Antje Hendriks van der Laan [13213] (1743-1817) 1,4,35,36


    Huwelijk: 20 Oktober 1811 - Sint Maarten (Eerste huwelijk) 1

Gebeurtenissen uit het leven waren:

• Hendrik Bruijns Visser had als beroep: wever (1833)
Vrouw Mijnuw Cornelis Rootjes [15171] 1,4

     Alias: Meinu Cornelis Roodjes,1 Meijnuw Cornelis Rootjes
    Geboren: 12 September 1790 - Schagen
    Gedoopt: 
   Overleden: 10 Mei 1827 - Krommenie
    Begraven: 

Gebeurtenissen uit het leven waren:

• Haar ouders waren Cornelis Rootjes en Aafje Bakker.


Kinderen
1 M Bruijn Hendriks Visser [23264] 1,4

    Geboren: 18 Maart 1816 - Krommenie
    Gedoopt: 
   Overleden: 31 Mei 1821 - Krommenie
    Begraven: 2 M Cornelis Hendriks Visser [25750] 1

    Geboren: 14 Juli 1818 - Krommenie
    Gedoopt: 
   Overleden: 
    Begraven: 3 M Bruijn Hendriks Visser [23265] 1,4

    Geboren: 20 Maart 1822 - Krommenie
    Gedoopt: 
   Overleden: 22 Maart 1824 - Krommenie
    Begraven: 4 M Poulus Hendriks Visser [20735] 1

    Geboren: 1 Februari 1824 - Krommenie
    Gedoopt: 
   Overleden: 
    Begraven: 
    Partner: Antje Swart [21167] (1835-      ) 1
      Huw: 13 November 1859 - Purmerend5 V Maartje Hendriks Visser [5306] 1,4

    Geboren: 18 Februari 1827 - Krommenie
    Gedoopt: 
   Overleden: 11 September 1827 - Krommenie
    Begraven: 
Geboortenotities: Man - Hendrik Bruijns Visser

religie Nederlands gereformeerd


Overlijdensnotities: Vrouw - Mijnuw Cornelis Rootjes

geb.datum: 12-09-1790


Notities: Huwelijk

beroep bg.: boerenknecht; beroep moeder bg.: werkster


Algemene notities: kind - Poulus Hendriks Visser [20735]

Weduwnaar van Guurtje Kok.
Afbeelding

Cornelis Claas Teeling en Grietje Roelofs Roozendaal
Man Cornelis Claas Teeling [26237] 1

    Geboren: rond 1716 - Krommenie 2332
    Gedoopt: 
   Overleden: 18 Augustus 1781 - Krommenie 2
    Begraven: 


     Vader: Claas Cornelis Teeling [23921] (rond 1682-1752) 1
     Moeder: Guurtje Adriaans Molenaar [34728] (rond 1690-1729) 1,14


    Huwelijk: 17 Mei 1739 - Krommeniedijk (Eerste huwelijk)

Gebeurtenissen uit het leven waren:

• Cornelis was rooms katholiek 1,4

• Voogdbenoeming: 5 September 1781 Is bij Weesmeesteren tot voogden over Antje Cornelis Teeling, minderjarige nagelatene dogter van wijlen Cornelis Klaasz Teeling en Grietje Roelofs Rosendaal, aangesteld de persoonen van Klaas Roosendaal en Jacob Klaasz Teeling, oomen van vader en moeders zijde, woonende beijde te Crommenie, met relatie tot des kinds ouderlijk ervdeel.

• Notarisakten/Staatboeken: 34 Folio 197. Weescamer gehouden op woensdag den 30 Januari 1782 Compareerden voor weesmeesteren van den banne van Crommenie en Crommeniedijk, Klaas Roosendaal en Jacob Klaasz Teeling in qualiteijt als bij weesmeesteren deser banne aangestelde voogden over Antje Cornelis Teeling oud 22 jaar, minderjarige nagelatene dogter van wijlen haar overleden ouders Cornelis Klaasz Teeling en Grietje Roelofs Rosendaal: in der tijd egtlieden alhier gewoond en overleden, nadat door voornoemde voogden rekeningen en verantwoording was gedaan van dien voornoemden nagelaten boedel, en bevonden, na afbetaling van alle schulden en lasten van deselve, `t zuijver overschot in contante penningen bedraagt een zomma van f 1274: 1: 2 Waar in Antje Cornelis Teeling voor 1/4 part competeerd f 318:10: 4 Welke zomma de voornoemde voogden ten behoeve van haar minderjarige pupil voor haar ouderlijk ervdeel verclaren te bewijsen, en welke penningen op heden ter weescamer zijn gefourneerd en in de weeskist gelegt: Actum ter weescamer voorschreve dato ut supra In Kennisse van mij Johs: Beets, secrets: en dan nog eenig goud & zilver en kleederen volgens notitie onder de voogden berustende Jacob Groot Vrederik Veerman

• Notarisakten/Staatboeken: 14 den 19 aug. 1739. compareerde voor weesmeesters Corn. Clase Teeling nu mondig geadsisteert met Gerrit Adriaense Molenaer en bekende voor sijn deel met 150 gl. en goude knope van desen inventaris voldaen te wesen en derhalve weesmeesters en voogde te bedanken en deselve te quiteeren voor namaning onder verbant als na regten. Actum en 't oirconde getekent dato als boven Kornelis Klaase Teeling mij present J. Beets, secrets.
Vrouw Grietje Roelofs Roozendaal [34381] 1

    Geboren: 15 Juli 1712 - Akersloot
    Gedoopt: 
   Overleden: 19 Juni 1778 - Krommenie 2
    Begraven: 


     Vader: Roelof Cornelis Roozendaal [25178] (rond 1680-vσσr 1723)
     Moeder: Willempje Jacobs [3222] (rond 1680-1732) 1Gebeurtenissen uit het leven waren:

• Grietje was rooms katholiek 1,4


huwelijkse gegevens waren:

• Huwelijkstoestemming: 1 Mei 1739, Krommenie. 2 Cornelis f 3 impost.


Kinderen
1 M Frederik Cornelis Teeling [31038] 1

    Geboren: 1740
    Gedoopt: 
   Overleden: 25 Januari 1740 - Krommenie 2
    Begraven: 2 V Willempje Cornelis Teeling [3752] 1

    Geboren: 1741
    Gedoopt: 
   Overleden: 1 April 1741 - Krommenie 2
    Begraven: 3 M Roelof Cornelis Teeling [771] 1

    Geboren: - Krommenie
    Gedoopt: 1 Juni 1742 - Krommeniedijk
   Overleden: 
    Begraven: 4 V Geertruida Cornelis Teeling [31573] 1

    Geboren: 
    Gedoopt: 2 April 1745 - Krommeniedijk
   Overleden: 
    Begraven: 5 V Willempje Cornelis Teeling [4365] 1,4

    Geboren: - Krommenie
    Gedoopt: 24 Januari 1748 - Krommeniedijk
   Overleden: 17 Mei 1812 - Krommenie
    Begraven: 18 Mei 1812 - Krommenie6 M Arie Cornelis Teeling [22287] 1

    Geboren: - Krommenie
    Gedoopt: 13 Oktober 1751 - Krommeniedijk
   Overleden: 6 November 1751 - Krommenie 2
    Begraven: 7 V Claasje Cornelis Teeling [25197] 1

    Geboren: - Krommenie
    Gedoopt: 3 Mei 1753 - Krommeniedijk
   Overleden: 
    Begraven: 8 M Adriaan Cornelis Teeling [19780] 1

    Geboren: - Krommenie
    Gedoopt: 28 December 1756 - Krommeniedijk
   Overleden: 14 September 1759 - Krommenie 2
    Begraven: 9 V Antje Cornelis Teeling [21488] 1

    Geboren: 
    Gedoopt: 15 Oktober 1759 - Krommeniedijk
   Overleden: 
    Begraven: 
    Partner: Jan Harms Boose [41145] (rond 1775-      ) 1
      Huw: 2 Augustus 1795 - Krommeniedijk 1,4. (Eerste huwelijk)
Overlijdensnotities: Man - Cornelis Claas Teeling

Aangever Roelof Rosendaal. Impost f 3.


Overlijdensnotities: Vrouw - Grietje Roelofs Roozendaal

Aangifte door Roelof Rosendaal. Impost f 3. Aangenomen deze overledene.


Overlijdensnotities: kind - Frederik Cornelis Teeling [31038]

Aangifte door de vader Cornelis Teeling.


Overlijdensnotities: kind - Willempje Cornelis Teeling [3752]

Aangifte door de vader.


Geboortenotities: kind - Roelof Cornelis Teeling [771]

religie Rooms katholiek
Doopgetuige: Claas Roelofsen
mense juniis sine di


Geboortenotities: kind - Geertruida Cornelis Teeling [31573]

religie Rooms katholiek
Doopgetuige: Ariaan Claassen


Geboortenotities: kind - Willempje Cornelis Teeling [4365]

religie Rooms katholiek
Doopgetuige: Jacob Roelofsen


Overlijdensnotities: kind - Willempje Cornelis Teeling [4365]

Recht f 4.


Geboortenotities: kind - Arie Cornelis Teeling [22287]

religie Rooms katholiek
Doopgetuige: Jacob Claassen


Overlijdensnotities: kind - Arie Cornelis Teeling [22287]

Aangifte door de vader.


Geboortenotities: kind - Claasje Cornelis Teeling [25197]

religie Rooms katholiek
Doopgetuige: Maartje Willems


Geboortenotities: kind - Adriaan Cornelis Teeling [19780]

religie Rooms katholiek
Doopgetuige: Japik Claassen


Overlijdensnotities: kind - Adriaan Cornelis Teeling [19780]

Aangifte door de vader.


Geboortenotities: kind - Antje Cornelis Teeling [21488]

religie Rooms katholiek
Doopgetuige: Jacob Rosendaal
Afbeelding

Willem Roelofs Roozendaal en Johanna Wenssings
Man Willem Roelofs Roozendaal [15101] 1

    Geboren: 8 April 1715 - Krommenie
    Gedoopt: 
   Overleden: 6 Maart 1752 - Krommenie 2
    Begraven: 


     Vader: Roelof Cornelis Roozendaal [25178] (rond 1680-vσσr 1723)
     Moeder: Willempje Jacobs [3222] (rond 1680-1732) 1


    Huwelijk: 13 Mei 1742 - Krommeniedijk

 Andere partner: Trijntje Jans Witsenbrink [8277] (rond 1727-1758) 1 - 23 April 1747 (man volg. huw, vr. 1ste huw)
Vrouw Johanna Wenssings [43347] 1

     Alias: Anna Henzen, Johanna Wensink
    Geboren: rond 1722 - Krommenie
    Gedoopt: 
   Overleden: 20 Mei 1745 - Krommenie 2
    Begraven: 


huwelijkse gegevens waren:

• Huwelijkstoestemming: 28 April 1742, Krommenie. 2 datum 13 mei 1742
Krommeniedijk
Rooms katholiek
van Krommenie.


Kinderen
1 V Willempje Willems Roozendaal [2518] 1

    Geboren: - Krommenie
    Gedoopt: 23 Maart 1743 - Krommeniedijk
   Overleden: 10 Mei 1743 - Krommenie 2
    Begraven: 2 V Wilhelmina Willems Roozendaal [1855] 1

    Geboren: 
    Gedoopt: 29 April 1744 - Krommenie
   Overleden: 25 Mei 1744 - Krommenie 2
    Begraven: 3 M Willem Willems Roozendaal [5243] 1

    Geboren: 1745
    Gedoopt: 
   Overleden: 28 Juni 1745 - Krommenie 2
    Begraven: 4 V Wilhelmina Willems Roozendaal [1782] 1

    Geboren: - Krommenie
    Gedoopt: 8 Mei 1745 - Krommeniedijk
   Overleden: 
    Begraven: 
Geboortenotities: Man - Willem Roelofs Roozendaal

patroniem bij doop van Wilhelmina 8-5-1745


Overlijdensnotities: Man - Willem Roelofs Roozendaal

Aangever Claas Roosendaal. Nalatenschap ORA 1494, fo. 185.


Geboortenotities: Vrouw - Johanna Wenssings

toenaam Wensink in dopen RK, Wensingh in RK trouwen


Overlijdensnotities: Vrouw - Johanna Wenssings

Aangifte door Jacob Roosendael van Antje Teunis, de vrou van Willem Rosendael. Aangenomen deze overledene.


Geboortenotities: kind - Willempje Willems Roozendaal [2518]

religie Rooms katholiek
Doopgetuige: Jacob Roelofsen


Overlijdensnotities: kind - Willempje Willems Roozendaal [2518]

Aangifte door de vader.


Geboortenotities: kind - Wilhelmina Willems Roozendaal [1855]

religie Rooms katholiek
Doopgetuige: Claas Roelofs


Overlijdensnotities: kind - Wilhelmina Willems Roozendaal [1855]

Aangifte door de vader Willem Roelofs van Willem Willemse. Nazien welke naam fout is.


Overlijdensnotities: kind - Willem Willems Roozendaal [5243]

Aangever zijn vader.


Geboortenotities: kind - Wilhelmina Willems Roozendaal [1782]

religie Rooms katholiek
Doopgetuige: Claas Roelofsen

of
Startpagina | Inhoudsopgave | Achternamen | Naamlijst

Deze webpagina werd gemaakt op 28 Januari 2024 met Legacy 7.5 van Millennia