Het krommeniese gezin 1620-1950Afbeelding
Pieter Gijsbers Tuijnman en Trijntje Lammerts Schipper
Man Pieter Gijsbers Tuijnman [11372] 1

    Geboren: 
    Gedoopt: 25 Juli 1723 - Krommenie
   Overleden: vr 1781 - de Rijp
    Begraven: 


     Vader: Gijsbert Jacobs Tuijnman [32927] (1695-1738) 1
     Moeder: Anna Pieters Matselaar [20761] (1693-1737) 1


    Huwelijk: 1749

Gebeurtenissen uit het leven waren:

Voogdbenoeming: 2 Meij 1787 Is bij Weesmeesteren tot voogden over Aagje Pieters Tuijnman, minderjarige dogter van Pieter Gijsbertse Tuijnman en Trijntje van Twist aangesteld Heertje Waagmeester en Willem IJsbrandse de Jongh, met relatie tot de ervenis van des kinds oudoom wijlen Klaas Pieterse Matselaar

Notarisakten/Staatboeken: ORA 1495 FO 193 Weescamer gehouden op woensdag den 4 April 1781: Compareerde voor weesmeesteren van den banne van Crommenie, Heertje Waagmeester in qualiteijt als aangestelde voogd over Aagje Pieters Gijse oud circa 4 jaar, minderjarige nagelatene dogter van wijlen haar overleden ouders Pieter Gijse en Trijntje van `t West in der tijd echtelieden in de Rijp woonagtig en aldaar overleden, welke bij representatie in haar vooroverleden vaders plaatse, door wijlen Aagje Pieters Matselaar wedue wijlen Jacob Waagmeester, bij haar mutuele testamentaire dispositie op den . November 1772, voor de notaris Johannes Beets en getuijgen alhier gepasseerd voor 1/4 part was gelegateerd in haar nagelatene lijvscleederen, welke lijvskleederen ten versoeke van de voogd met approbatie van weesmeesteren zijn getauxeerd door Pieter Albertse Schonewil, blijkens bijleggende tauxatie cedul, en na luijt der voorzeijde tauxatie, aan Heertje Waagmeester voorschreve in eijgendom zijn overgegaan met een augmentatie van 10 per Cento, en welke tauxatie bedraagt f 69: 8: 0 de 10 per Cento augmentatie f 6:18:14 Somma f 76: 6:14. Welke zomma op heden is bovengebragt en in de weeskist gelegt en verclaard hij voogd: de vierde part der lijvskleederen van de geinstitueerde ervgenaam van Aagje Pieters Matselaar ontvangen te hebben en te bestaan in die kleederen en geene anderen, die op de voorschreve bijleggende tauxatiecedul, in specie verstaan vermeld en agter ieder post de waarde uijtgedrukt. Actum ter camere voorschreve dato ut supra In Kennisse van mij Johs: Beets Gerrit de Lange Junior Jacob Groot
Vrouw Trijntje Lammerts Schipper [41675] 1

    Geboren: rond 1729 - Oude Niedorp
    Gedoopt: 
   Overleden: vr 1781 - de Rijp
    Begraven: 


huwelijkse gegevens waren:

Huwelijkstoestemming: 10 Mei 1749, Krommenie. 2 Pieter f 3 impost. Trijntje van 't Verplaet onder Oude Niedorp.


Kinderen
1 V Aagje Pieters Tuijnman [18532] 1

     Alias: Aagje Pieters Gijse 31
    Geboren: rond 1777 2218
    Gedoopt: 
   Overleden: 
    Begraven: 
    Partner: Nicolaas Koster [15518] (rond 1770-      ) 1
Geboortenotities: Man - Pieter Gijsbers Tuijnman

religie Nederlands gereformeerd


Algemene notities: Man - Pieter Gijsbers Tuijnman

Bron ouders ORA 1495, fo. 193. woonden in de Rijp. 31


Geboortenotities: kind - Aagje Pieters Tuijnman [18532]

Moeder wordt in ORA 1495, fo. 193, Trijntje van 't West genoemd. Aangenomen dezelfde. Indertijd in de Rijp woonachtig.
Afbeelding

Simon Cornelis Timmer en Aagje Jans Schoen
Man Simon Cornelis Timmer [1417] 1,32,33

    Geboren: 
    Gedoopt: 1 April 1706 - Krommeniedijk
   Overleden: 25 Augustus 1766 - Krommenie 2
    Begraven: - Krommeniedijk
    Huwelijk: 1736

Gebeurtenissen uit het leven waren:

Hij was gereformeerd, belijdenis gedaan op 4-1-1732

Simon was met Oostgraftdijk 3-1-1742, Van Oostgraftdijk met attest te gekomen 19-2-1743
Vrouw Aagje Jans Schoen [18331] 1,32,33

    Geboren: rond 1716
    Gedoopt: 
   Overleden: 15 Augustus 1750 - Krommenie 2
    Begraven: 

Gebeurtenissen uit het leven waren:

Aagje was gereformeerd. Belijdenis op 3-3-1738. Met attest naar oosstgraftdijk op 1-1-1742. Van oostgraftdijk met attest teruggekkomen op 19-1-1740.


huwelijkse gegevens waren:

Huwelijkstoestemming: 20 April 1736, Krommenie. 2 Aagje f 3 impost.


Kinderen
1 V Aagtje Simons Timmer [18930] 1

    Geboren: vr 1741
    Gedoopt: 
   Overleden: 12 Juni 1741 - Krommenie 2
    Begraven: - Krommeniedijk2 V Grietje Simons Timmer [34416] 1

    Geboren: vr 1759
    Gedoopt: 
   Overleden: 20 Maart 1759 - Krommenie 2
    Begraven: - Krommeniedijk
Overlijdensnotities: Man - Simon Cornelis Timmer

Aangifte door Huijbert Eenhoorn van Simon Timmer. Aangenomen dat het om deze persoon gaat.


Overlijdensnotities: Vrouw - Aagje Jans Schoen

Aangever haar man. Impost f 3. Op Krommeniedijk.


Overlijdensnotities: kind - Aagtje Simons Timmer [18930]

Aangifte door de vader Sijmon Timmer. Impost f 3.


Overlijdensnotities: kind - Grietje Simons Timmer [34416]

Aangifte door de vader Sijmon Timmer.
Afbeelding

Barend Jaspers Schoen en Neeltje Alderts de Waal
Man Barend Jaspers Schoen [22892] 1

    Geboren: 
    Gedoopt: 7 Juni 1733 - Krommenie
   Overleden: 
    Begraven: 


     Vader: Jasper Barends Schoen [43206] (1703-1782) 1
     Moeder: Maartje Gerrits [1266] (rond 1710-      ) 1


    Huwelijk: 1755 - (Eerste huwelijk)

Gebeurtenissen uit het leven waren:

Notarisakten/Staatboeken: 14 (In de kantlijn ) den 18 Junii 1755 Compareerden voor weesmeesteren Barent Jasperse Schoen als getrouwt met Neeltje Alderts de Waal dewelke bekende ontvangen te hebben de voorn: somma van vijftien gulden en mitsdien de voornoemde voogden en weescamer quiterende en voor alle namaning bevrijdende onder verbandt van sijn persoon en goederen als na regten, actum en des ten oirconde getekent dato ut supra Barent Jasperse Schoen
Vrouw Neeltje Alderts de Waal [7779] 1

    Geboren: rond 1730 1664
    Gedoopt: 
   Overleden: 7 Augustus 1797 - Krommenie 2
    Begraven: 7 Augustus 1797 - Krommenie


     Vader: Aldert Jans Waal [20227] (rond 1708-      ) 1
     Moeder: Hillegond Tijs Bigh [37161] (1706-1743) 1Gebeurtenissen uit het leven waren:

Notarisakten/Staatboeken: 14 Folio 54v den 7 Augustus 1743 Compareerde voor weesmeesters Aldert de Wael als vader en voogt over sijn kint Neeltje Allerts geteelt bij wijlen Hillegont Tijsen nevens Jan de Roo als voogt in desen, die te kennen geven dat de boedel van wijlen Tijs Big en Dieuwer Jans des kints grootvader en moeder was geredt, en te kort was gecomen soo dat voor dit kint geen erffenisse konde vallen Mij present, J. Beets, secrets.


huwelijkse gegevens waren:

Huwelijkstoestemming: 24 Mei 1755, Krommenie. 2 Jm. van Krommenie en jd..


Kinderen
1 V Hillegond Barends Schoen [4495] 1,6

    Geboren: 
    Gedoopt: 15 December 1756 - Krommenie
   Overleden: 24 November 1814 - Krommenie
    Begraven: 
    Partner: Dirk van Dulkenraad [28186] (rond 1757-1819) 1,6
      Huw: 1790 - Krommenie. (Eerste huwelijk)2 M Gerrit Barends Schoen [32118] 1

    Geboren: 
    Gedoopt: 24 Februari 1762 - Krommenie
   Overleden: 
    Begraven: 3 V Guurtje Barends Schoen [34778] 1

    Geboren: 
    Gedoopt: 18 November 1764 - Krommenie
   Overleden: 18 April 1769 - Krommenie 2
    Begraven: 4 V Maartje Barends Schoen [12062] 1

    Geboren: 26 Oktober 1766 - Krommenie
    Gedoopt: 2 November 1766 - Krommenie
   Overleden: 17 November 1766 - Krommenie 2
    Begraven: 
Geboortenotities: Man - Barend Jaspers Schoen

religie Nederlands gereformeerd


Overlijdensnotities: Vrouw - Neeltje Alderts de Waal

Dirk Dulkenraad geeft zijn schoonmoeder aan. Impost f 3.
nalatende man en kinderen


Geboortenotities: kind - Hillegond Barends Schoen [4495]

religie Nederlands gereformeerd


Geboortenotities: kind - Gerrit Barends Schoen [32118]

religie Nederlands gereformeerd


Geboortenotities: kind - Guurtje Barends Schoen [34778]

religie Nederlands gereformeerd


Overlijdensnotities: kind - Guurtje Barends Schoen [34778]

Aangifte door de vader Barend Schoen. Impost f 3. Aangenomen deze overledene.


Geboortenotities: kind - Maartje Barends Schoen [12062]

religie Nederlands gereformeerd


Overlijdensnotities: kind - Maartje Barends Schoen [12062]

Aangifte door de vader. Impost f 3.
Afbeelding

Dirk Jans Schoen en Aagje Dirks Vloo
Man Dirk Jans Schoen [29284] 1

    Geboren: 9 Juli 1765 - Krommenie
    Gedoopt: 14 Juli 1765 - Krommenie
   Overleden: 
    Begraven: 


     Vader: Jan Dirks de oude Schoen [40841] (1722-1782) 1
     Moeder: Aagje Willems Joon [18594] (rond 1738-      ) 1


    Huwelijk: 1790 - Krommenie (Eerste huwelijk)
Vrouw Aagje Dirks Vloo [18119] 1

    Geboren: rond 1770 - Krommenie
    Gedoopt: 
   Overleden: 2 Februari 1810 - Krommenie
    Begraven: 


huwelijkse gegevens waren:

Huwelijkstoestemming: 25 Juni 1790, Krommenie. 2 Jm. en jd. van Krommenie.


Kinderen
1 M Jan Dirks Schoen [40822] 1

    Geboren: 21 Januari 1793 - Krommenie
    Gedoopt: 23 Januari 1793 - Krommenie
   Overleden: 
    Begraven: 
Geboortenotities: Man - Dirk Jans Schoen

religie Nederlands gereformeerd.
ORA 1495, fo. 199, 199v


Geboortenotities: kind - Jan Dirks Schoen [40822]

religie Nederlands gereformeerd

of
Startpagina | Inhoudsopgave | Achternamen | Naamlijst

Deze webpagina werd gemaakt op 9 December 2019 met Legacy 7.5 van Millennia