Het krommeniese gezin 1620-1950Afbeelding
Pieter Willems Schipper en Wijbrig Barends de Woud
Man Pieter Willems Schipper [38012] 1

    Geboren: - Krommenie
    Gedoopt: 15 Maart 1750 - Krommenie
   Overleden: 
    Begraven: 


     Vader: Willem Claas Schipper [13316] (rond 1727-1796) 1
     Moeder: Trijntje Pieters Brandenburg [12582] (1723-      ) 1


    Huwelijk: 1775 - Krommenie (Eerste huwelijk)

Gebeurtenissen uit het leven waren:

Notarisakten/Staatboeken: 800 Folio 27. Weesdag Gehouden 6 Julij 1796. Compareerde voor Weesmeesteren te crommenie Arent Kroesen in huwelijk hebbende Neeltje Peereboom, in qualiteijt als benevens Pieter en Klaas Schipper de eenige Ervgenamen ab intestato van Willem Klaasz Schipper en Trijntje Areijans, beijde onlangs te Crommenie overleden te Kennen gevende zij te Rade waren geworden (uijt hoofde van de zedert het Jaar 1773, afwesendheijd van genoemde Klaas Schipper ) dat gedeelte van de Ervportie aan Klaas Schipper Competerende ter weeskamer te fourneren om aldaar Bewaard te worden tot den Tijd Zijner indaging in de Couranten geschied geexpireerd Zal Zijn dat uijt de gemaakte acte van Scheijding voor Schepenen en Secretaris te Crommenie van dato 15 junij 1796, bleek, dat aan meergemelde Klaas Schipper, tot Zijn Ervportie was aanbedeeld, Een Zomma van Een Honderd en Vier Guldens, Elf Stuijvers, vierpenningen welke Zomma op Heden ter weeskamer is gefourneerd en bij weesmeesteren geapprobeerd. Actum ter weeskamer te Crommenie dato ut Supra. In Kennisse van mij Jacobus Alberti secrets. Klaas Haan Arent Kroesen

Heden den 7 Maart Anno 1798 Compareerde ter weeskamer van den Banne van Crommenie en Crommeniedijk, Pieter Schipper wonende te westzaan, als eenige Broeder Klaas Willemsz Schipper, dewelke begeerde, ommestaande Ervportie van Zijn Broeder Klaas W. Schipper te genieten, alsoo die Tijd van Indaging in de Haarlemsche en amsterdamsche Couranten van 2 Julij en 25 Junij 1796, geexpireerd was, en hij de eenige Ervgenaam Zijnde van bovengemelde Zijn Broeder, tot desselfs ter deser kamer bewaarde gelden gelden geregtigd was, weshalven hij bij desen verklaarde ontvangen te hebben uijt handen van Weesmeesteren voorsn de ommestaande Zomma van Een Honderd en vier guldens Elf Stuijvers en vier Penningen verklarende daar mede voor het ter deser kamer voor zijn opgemelde Broeder bewaarde gelden, volkomen voldaan en betaald te Zijn, weesmeesteren deswegens te quiteeren voor alle Namaning op en aanspraak zelfs indien zijn opgemelde broeder eeniger tijd mogt wederkeeren, voor altoos te Zullen indemneeren en vrijwaren, onder belofte in dat geval van Restitutie, en verband van Zijn Persoon en goederen als na Rechten. Actum ter Weeskamer voorsz. dato it Supra In Kennisse van mij Jacobus Alberti, secrets. pieter Schipper Arent Kroesen Jan J.Duijn
Vrouw Wijbrig Barends de Woud [13387] 1

    Geboren: rond 1755 - Krommenie
    Gedoopt: 
   Overleden: 
    Begraven: 


huwelijkse gegevens waren:

Huwelijkstoestemming: 4 Maart 1775, Krommenie. 2 Jm. en jd. van Krommenie.


Kinderen

Geboortenotities: Man - Pieter Willems Schipper

religie Nederlands gereformeerd
Afbeelding

Tijs Simons Schipper en Aaltje Jacobs Vis
Man Tijs Simons Schipper [21060] 1

    Geboren: 
    Gedoopt: 3 Mei 1713 - Krommenie
   Overleden: rond 1758 1407
    Begraven: 


     Vader: Simon Baarts Schipper [28259] (rond 1690-1766) 1,14
     Moeder: Trijntje Jans [29488] (rond 1690-      ) 1


    Huwelijk: 1739

Gebeurtenissen uit het leven waren:

Voogdbenoeming: 28 Junij 1758 Is bij Weesmeesteren tot voogden over de onmondige kinderen van Aaltje Jacobs, wedue Tijs Sijmonsz, aangestelt de personen van Simon Baartse en Jan Oosterhoorn, beijde alhier

Voogdbenoeming: 24-9-1766 Is bij Weesmeesteren tot voogden over de kinderen van Aaltje Pieters (m/z Jacobs)geteelt bij wijlen Tijs Sijmonsz met relatie tot der kinderen groodvaderlijke goedere, Simon Baartse de persoonen van Jan Oosterhoorn en Harmen Gerritsz Bakker
Vrouw Aaltje Jacobs Vis [19340] 1

    Geboren: - Krommenie
    Gedoopt: 9 Juli 1713 - Krommenie
   Overleden: 23 Maart 1781 - Krommenie 2
    Begraven: 


     Vader: Jacob Jans Vis [38523] (rond 1687-      ) 1
     Moeder: Aafje Alberts Oven [17301] (rond 1687-      ) 1 Andere partner: Maarten Dirks Janneman [34618] (1689-1763) 1 - 1758 - Krommenie (Volgende huwelijk)

Gebeurtenissen uit het leven waren:

Notarisakten/Staatboeken: 32 Folio 59 Op Huijden den 11 Maart 1767 Compareerden voor weesmeesteren Jan Oosterhoorn en Harmen Gerritsz Bakker in qualiteijt als voogden over Baart Tijse en Aafje Tijse minderjarige kinderen van Aaltje Jacobs Vis wedue Tijs Simonse, en hebben van de Ervenis van der kinderen groodvader Simon Baartse onlangs alhier overleden, gedaan rekening en verantwoording en bevonden dat `t batelijke saldo van der kinderen groodvaderlijk Ervdeel, na afbetaling van alle de schulden en lasten des boedels: zuijver gelt: een zomma van drie en twintig gulden, twee stuijvers f 23:2:0 welke op heden is bovengebragt en in de weescas gelegt Mij present J Beets, secrets:

Notarisakten/Staatboeken: 14 Folio 229v Op huyden den 28 Junii 1758, Compareerde voor weesmeesteren van den banne van Crommenie Aaltje Jacobs wedue van Tijs Simonsz en bij deselve hebbende verwekt twee minderjarige kinderen genaamt Baart Tijsz oud 10 jaar en Aafje Tijsz oud 8 jaar dewelke verclaarde aan deselve haar kinderen ten overstaan van Simon Baartse en Jan Oosterhoorn in desen als aangestelde voogden bewijs te doen voor vaders erf, aan ieder kind een zomma van f 3: 3: 0 dus te zamen een zomma van f 6: 6: 0, welke zomma alhier op heden door de moeder is bovengebragt en in de weescas gelegt Blijvende niet te min zij moeder gehouden omme gedagte haare kinderen behoudens capitaal op te brengen en groot te maken tot mondigen dagen, huwelijke of andere goedgekeurde state toe alles na order deser camer, alles onder verband van haare persoon en goederen als na regten Actum ter weescamer voorsz: en des ten oirconde getekent dato als boven Aaltje Vis Symon Baarsz Jan Oosterhoorn Jan Dingenom Jan Hekelaar Mij Present J Beets, secrets.


huwelijkse gegevens waren:

Huwelijkstoestemming: 21 Maart 1739, Krommenie. 20


Kinderen
1 O Levenloos Tijs Schipper [44554] 1

    Geboren: 9 November 1740
    Gedoopt: 
   Overleden: 9 November 1740 - Krommenie 2
    Begraven: 2 V Aafje Tijs Schipper [17670] 1

    Geboren: 
    Gedoopt: 1 November 1741 - Krommenie
   Overleden: 13 Februari 1742 - Krommenie 2
    Begraven: 3 V Aafje Tijs Schipper [17671] 1

    Geboren: 
    Gedoopt: 16 Januari 1743 - Krommenie
   Overleden: 24 Februari 1743 - Krommenie 2
    Begraven: 4 V Aafje Tijs Schipper [17672] 1

    Geboren: 
    Gedoopt: 12 Februari 1744 - Krommenie
   Overleden: 23 April 1744 - Krommenie 2
    Begraven: 5 V Aafje Tijs Schipper [17673] 1

    Geboren: 
    Gedoopt: 18 April 1745 - Krommenie
   Overleden: 24 November 1748 - Krommenie 2
    Begraven: 6 M Baart Tijs Schipper [22617] 1

    Geboren: 
    Gedoopt: 30 Juli 1747 - Krommenie
   Overleden: 
    Begraven: 7 V Aafje Tijs Schipper [17674] 1

    Geboren: 
    Gedoopt: 15 Februari 1750 - Krommenie
   Overleden: 
    Begraven: 
    Partner: Gerrit Jans Knap [32594] (rond 1756-1814) 1,6
      Huw: 1782 - Krommenie. (Eerste huwelijk)
Geboortenotities: Man - Tijs Simons Schipper

religie Nederlands gereformeerd/toenaam bij doop Baart 30-7-1747


Geboortenotities: Vrouw - Aaltje Jacobs Vis

religie Nederlands gereformeerd


Overlijdensnotities: Vrouw - Aaltje Jacobs Vis

Aangifte door Baart Tijsz (aannemelijk haar zoon).


Geboortenotities: kind - Levenloos Tijs Schipper [44554]

Impostdatum


Overlijdensnotities: kind - Levenloos Tijs Schipper [44554]

Aangifte door de vader Tijs Sijmonse. Dood ter wereld.


Geboortenotities: kind - Aafje Tijs Schipper [17670]

religie Nederlands gereformeerd


Overlijdensnotities: kind - Aafje Tijs Schipper [17670]

Aangifte door de vader.


Geboortenotities: kind - Aafje Tijs Schipper [17671]

religie Nederlands gereformeerd


Overlijdensnotities: kind - Aafje Tijs Schipper [17671]

Aangifte door de vader Tijs Simonse van Aegje Tijse. Aangenomen deze overledene.


Geboortenotities: kind - Aafje Tijs Schipper [17672]

religie Nederlands gereformeerd


Overlijdensnotities: kind - Aafje Tijs Schipper [17672]

Aangifte door de vader Tijs Sijmonsen. Impost f 3.


Geboortenotities: kind - Aafje Tijs Schipper [17673]

religie Nederlands gereformeerd


Overlijdensnotities: kind - Aafje Tijs Schipper [17673]

Aangifte door de vader. Impost f 3, begraven in de kerk, recht f 2.


Doopnotities: kind - Baart Tijs Schipper [22617]

religie Nederlands gereformeerd


Geboortenotities: kind - Aafje Tijs Schipper [17674]

religie Nederlands gereformeerd
Afbeelding

Pieter Gijsbers Tuijnman en Trijntje Lammerts Schipper
Man Pieter Gijsbers Tuijnman [11372] 1

    Geboren: 
    Gedoopt: 25 Juli 1723 - Krommenie
   Overleden: vr 1781 - de Rijp
    Begraven: 


     Vader: Gijsbert Jacobs Tuijnman [32927] (1695-1738) 1
     Moeder: Anna Pieters Matselaar [20761] (1693-1737) 1


    Huwelijk: 1749

Gebeurtenissen uit het leven waren:

Voogdbenoeming: 2 Meij 1787 Is bij Weesmeesteren tot voogden over Aagje Pieters Tuijnman, minderjarige dogter van Pieter Gijsbertse Tuijnman en Trijntje van Twist aangesteld Heertje Waagmeester en Willem IJsbrandse de Jongh, met relatie tot de ervenis van des kinds oudoom wijlen Klaas Pieterse Matselaar

Notarisakten/Staatboeken: ORA 1495 FO 193 Weescamer gehouden op woensdag den 4 April 1781: Compareerde voor weesmeesteren van den banne van Crommenie, Heertje Waagmeester in qualiteijt als aangestelde voogd over Aagje Pieters Gijse oud circa 4 jaar, minderjarige nagelatene dogter van wijlen haar overleden ouders Pieter Gijse en Trijntje van `t West in der tijd echtelieden in de Rijp woonagtig en aldaar overleden, welke bij representatie in haar vooroverleden vaders plaatse, door wijlen Aagje Pieters Matselaar wedue wijlen Jacob Waagmeester, bij haar mutuele testamentaire dispositie op den . November 1772, voor de notaris Johannes Beets en getuijgen alhier gepasseerd voor 1/4 part was gelegateerd in haar nagelatene lijvscleederen, welke lijvskleederen ten versoeke van de voogd met approbatie van weesmeesteren zijn getauxeerd door Pieter Albertse Schonewil, blijkens bijleggende tauxatie cedul, en na luijt der voorzeijde tauxatie, aan Heertje Waagmeester voorschreve in eijgendom zijn overgegaan met een augmentatie van 10 per Cento, en welke tauxatie bedraagt f 69: 8: 0 de 10 per Cento augmentatie f 6:18:14 Somma f 76: 6:14. Welke zomma op heden is bovengebragt en in de weeskist gelegt en verclaard hij voogd: de vierde part der lijvskleederen van de geinstitueerde ervgenaam van Aagje Pieters Matselaar ontvangen te hebben en te bestaan in die kleederen en geene anderen, die op de voorschreve bijleggende tauxatiecedul, in specie verstaan vermeld en agter ieder post de waarde uijtgedrukt. Actum ter camere voorschreve dato ut supra In Kennisse van mij Johs: Beets Gerrit de Lange Junior Jacob Groot
Vrouw Trijntje Lammerts Schipper [41675] 1

    Geboren: rond 1729 - Oude Niedorp
    Gedoopt: 
   Overleden: vr 1781 - de Rijp
    Begraven: 


huwelijkse gegevens waren:

Huwelijkstoestemming: 10 Mei 1749, Krommenie. 2 Pieter f 3 impost. Trijntje van 't Verplaet onder Oude Niedorp.


Kinderen
1 V Aagje Pieters Tuijnman [18532] 1

     Alias: Aagje Pieters Gijse 32
    Geboren: rond 1777 2223
    Gedoopt: 
   Overleden: 
    Begraven: 
    Partner: Nicolaas Koster [15518] (rond 1770-      ) 1
Geboortenotities: Man - Pieter Gijsbers Tuijnman

religie Nederlands gereformeerd


Algemene notities: Man - Pieter Gijsbers Tuijnman

Bron ouders ORA 1495, fo. 193. woonden in de Rijp. 32


Geboortenotities: kind - Aagje Pieters Tuijnman [18532]

Moeder wordt in ORA 1495, fo. 193, Trijntje van 't West genoemd. Aangenomen dezelfde. Indertijd in de Rijp woonachtig.
Afbeelding

Simon Cornelis Timmer en Aagje Jans Schoen
Man Simon Cornelis Timmer [1417] 1,33,34

    Geboren: 
    Gedoopt: 1 April 1706 - Krommeniedijk
   Overleden: 25 Augustus 1766 - Krommenie 2
    Begraven: - Krommeniedijk
    Huwelijk: 1736

Gebeurtenissen uit het leven waren:

Hij was gereformeerd, belijdenis gedaan op 4-1-1732

Simon was met Oostgraftdijk 3-1-1742, Van Oostgraftdijk met attest te gekomen 19-2-1743
Vrouw Aagje Jans Schoen [18331] 1,33,34

    Geboren: rond 1716
    Gedoopt: 
   Overleden: 15 Augustus 1750 - Krommenie 2
    Begraven: 

Gebeurtenissen uit het leven waren:

Aagje was gereformeerd. Belijdenis op 3-3-1738. Met attest naar oosstgraftdijk op 1-1-1742. Van oostgraftdijk met attest teruggekkomen op 19-1-1740.


huwelijkse gegevens waren:

Huwelijkstoestemming: 20 April 1736, Krommenie. 2 Aagje f 3 impost.


Kinderen
1 V Aagtje Simons Timmer [18930] 1

    Geboren: vr 1741
    Gedoopt: 
   Overleden: 12 Juni 1741 - Krommenie 2
    Begraven: - Krommeniedijk2 V Grietje Simons Timmer [34416] 1

    Geboren: vr 1759
    Gedoopt: 
   Overleden: 20 Maart 1759 - Krommenie 2
    Begraven: - Krommeniedijk
Overlijdensnotities: Man - Simon Cornelis Timmer

Aangifte door Huijbert Eenhoorn van Simon Timmer. Aangenomen dat het om deze persoon gaat.


Overlijdensnotities: Vrouw - Aagje Jans Schoen

Aangever haar man. Impost f 3. Op Krommeniedijk.


Overlijdensnotities: kind - Aagtje Simons Timmer [18930]

Aangifte door de vader Sijmon Timmer. Impost f 3.


Overlijdensnotities: kind - Grietje Simons Timmer [34416]

Aangifte door de vader Sijmon Timmer.

of
Startpagina | Inhoudsopgave | Achternamen | Naamlijst

Deze webpagina werd gemaakt op 1 Mei 2020 met Legacy 7.5 van Millennia