Het krommeniese gezin 1620-1950Afbeelding
Pieter Jans en Dirkje Pieters
Man Pieter Jans [14207] 1

    Geboren: 1699
    Gedoopt: 
   Overleden: 
    Begraven: 
    Huwelijk: 1719
Vrouw Dirkje Pieters [29666] 1

    Geboren: 1699
    Gedoopt: 
   Overleden: 
    Begraven: Kinderen
1 V Maartje Pieters [35305] 1

    Geboren: 
    Gedoopt: 30 Juli 1719 - Krommeniedijk
   Overleden: 
    Begraven: 
Geboortenotities: kind - Maartje Pieters [35305]

religie Rooms katholiek
Doopgetuige: Elisabeth Michiels
Afbeelding

Claas Jans Boon en Dirkje Pieters
Man Claas Jans Boon [24554] 1

    Geboren: rond 1706 - Krommenie
    Gedoopt: 
   Overleden: 
    Begraven: 


     Vader: 
     Moeder: Trijntje Cornelis [29687] (1696-1731) 1


    Huwelijk: 1733 - (man volg. huw, vr. 1ste huw)

 Andere partner: Grietje Pieters [34298] (rond 1700-      ) 1 - 1726 (vr volg huw,man 1st huw)
Vrouw Dirkje Pieters [29667] 1

    Geboren: rond 1713 - Assendelft 1,4
    Gedoopt: 
   Overleden: 
    Begraven: 


huwelijkse gegevens waren:

Huwelijkstoestemming: 10 April 1733, Krommenie. 2 2 hwl Claas
Claas f 3 impost; Dirkje van Assendelft.


Kinderen

Overlijdensnotities: Man - Claas Jans Boon

gaf in dat jaar het overlijden van zijn moeder Trijntje Cornelis aan
Afbeelding

Jan Joseps Appel en Dirkje Pieters
Man Jan Joseps Appel [41770] 1

    Geboren: rond 1706 - Krommenie
    Gedoopt: 
   Overleden: 
    Begraven: 
    Huwelijk: 1744 - Krommenie 1,4

 Andere partner: Trijntje Maxe [28180] (1708-1742) 1 - 29 September 1726 - Krommenie (Eerste huwelijk)

Gebeurtenissen uit het leven waren:

Aantekeningen: toenaam afgeleid uit impost begraven van de kinderen. ORA 1494, fo. 63: Bij Trijn Maxe 6 in leven zijnde kinderen.
Vrouw Dirkje Pieters [29668] 1

    Geboren: rond 1724 - Krommenie
    Gedoopt: 
   Overleden: 29 Maart 1760 - Krommenie 2
    Begraven: 


huwelijkse gegevens waren:

Huwelijkstoestemming: 2 Mei 1744, Krommenie. 2


Kinderen
1 V Antje Jans Appel [21793] 1

    Geboren: 
    Gedoopt: 18 Mei 1749 - Krommenie
   Overleden: 3 Maart 1750 - Krommenie 2
    Begraven: 2 M Cornelis Jans Appel [27108] 1

    Geboren: 1747
    Gedoopt: 
   Overleden: 15 Augustus 1747 - Krommenie 2
    Begraven: 3 M Cornelis Jans [27115] 1

    Geboren: 
    Gedoopt: 10 September 1752 - Krommenie
   Overleden: 29 Juli 1754 - Krommenie 2
    Begraven: 4 M Dirk Jans Appel [29267] 1

    Geboren: 1746
    Gedoopt: 
   Overleden: 25 Oktober 1746 - Krommenie 2
    Begraven: 5 V Guurtje Jans Appel [35354] 1

    Geboren: 
    Gedoopt: 8 November 1744 - Krommenie
   Overleden: 
    Begraven: 6 V Maartje Jans Appel [16553] 1

    Geboren: 1749
    Gedoopt: 
   Overleden: 22 April 1749 - Krommenie 2
    Begraven: 7 M Pieter Jans Appel [7583] 1

    Geboren: 
    Gedoopt: 16 Oktober 1746 - Krommenie
   Overleden: 27 Januari 1755 - Krommenie 2
    Begraven: 
Overlijdensnotities: Vrouw - Dirkje Pieters

Aangever haar man.


Geboortenotities: kind - Antje Jans Appel [21793]

religie Nederlands gereformeerd


Overlijdensnotities: kind - Antje Jans Appel [21793]

Aangever haar vader.


Overlijdensnotities: kind - Cornelis Jans Appel [27108]

Aangever zijn vader.


Geboortenotities: kind - Cornelis Jans [27115]

religie Nederlands gereformeerd


Overlijdensnotities: kind - Cornelis Jans [27115]

Aangever zijn vader.


Overlijdensnotities: kind - Dirk Jans Appel [29267]

Aangever de vader.


Geboortenotities: kind - Guurtje Jans Appel [35354]

religie Nederlands gereformeerd


Overlijdensnotities: kind - Maartje Jans Appel [16553]

Aangever haar vader.


Geboortenotities: kind - Pieter Jans Appel [7583]

religie Nederlands gereformeerd


Overlijdensnotities: kind - Pieter Jans Appel [7583]

Aangever zijn vader.
Afbeelding

Pieter Huijgens de Jong en Doetje Cornelis
Man Pieter Huijgens de Jong [6147] 1

    Geboren: rond 1692 137
    Gedoopt: 
   Overleden: 4 Juli 1714 - Krommenie 138
    Begraven: 


     Vader: Huijg Pieters de Jong [37276] (rond 1671-1725) 1
     Moeder: Aagtje Claas [18692] (rond 1670-1722) 1


    Huwelijk: 

Gebeurtenissen uit het leven waren:

Voogdbenoeming: Den 9 September 1722 Is bij de Heere Weesmeesteren gestelt tot voogden over 't onmondige kint van Doetje Cornelis, genaamt Pieter Pietersen, geteelt bij wijlen Pieter Huijge de Jong, Jan Isaksen Veerman ende Claas Nanse Oomes, omme 't voorsz. kints goederen behoorlijk te dirigeeren en in alle billijkheijt voor te staen en daervan is 't nood rekening te doen.

Notarisakten/Staatboeken: 3 den 5 november 1738 compareerde voor weesmeesters Pieter Pietersz de Jong, nu meerderjarig, geadsisteert met Jan IJsakse en bekende op heden ter weeskamer ontfangen te hebben de somma van f 200: 0: 0 die hier was leggende, actum en des 't oirconde getekent Pieter Pietersz de Jong mij present J. Beets, secretaris
Vrouw Doetje Cornelis [29677] 1

    Geboren: rond 1692
    Gedoopt: 
   Overleden: 4 Juli 1747 - Krommenie 2
    Begraven: 

Gebeurtenissen uit het leven waren:

Notarisakten/Staatboeken: 3 folio 107 Inventaris van de goederen ter weeskamer gebragt door Doetje Crelis aen haar onmondige kint Pieter Pietersz d' Jongh, geprocureert bij Pieter Huijge, ten overstaan van Jan Isacke Kake en Claas Nannisz Oomes, wettige aengestelde voogden;
het bewijs is eens een somma van vijff gulden, segge f 5: 0: 0 en is dit voorsz. gelt onder de moeder berustende;
en neemt de moeder aen het voorsz. kint met behouden goet groot te make, te versien van cost, dranck, cleding en redingh en voort te late leere lesen, schriven en een ambagt naar haaren staat en gelegentheyt tot sijn mondigen of anderen geapprobeerden staate toe, aldus gedaan en bij weesmeesteren geapprobeert op den regthuyse te Crommenije den 9 e september 1722 Mij present G. van Manen, secretaris


huwelijkse gegevens waren:

Huwelijkstoestemming: 7 Juni 1712, Krommenie. 2 Ieder f 3 impost.


Kinderen
1 M Claas Pieters de Jong [24889] 1

    Geboren: 
    Gedoopt: 24 November 1712 - Krommenie 136
   Overleden: 3 Februari 1713 - Krommenie 2
    Begraven: 2 M Pieter Pieters de Jong [5907] 1

    Geboren: 
    Gedoopt: 11 November 1714 - Krommenie 136
   Overleden: 
    Begraven: 
    Partner: Trijntje Jans Velles [10695] (rond 1716-      ) 1
      Huw: 1738
Overlijdensnotities: Man - Pieter Huijgens de Jong

Aangifte door IJsbrant Visser. Begraven in de kerk, recht f 4.


Overlijdensnotities: Vrouw - Doetje Cornelis

Impost pro deo. Begraven in kerk, recht f 4. Aangever haar zoon Pieterde Jong.


Geboortenotities: kind - Claas Pieters de Jong [24889]

religie Nederlands gereformeerd


Overlijdensnotities: kind - Claas Pieters de Jong [24889]

Aangifte door de vader Pieter Huijgen. Begraven in de kerk, recht f 2.In Assendelft overleden.


Geboortenotities: kind - Pieter Pieters de Jong [5907]

religie Nederlands gereformeerd

of
Startpagina | Inhoudsopgave | Achternamen | Naamlijst

Deze webpagina werd gemaakt op 28 Januari 2024 met Legacy 7.5 van Millennia