Het krommeniese gezin 1620-1950Afbeelding
Pieter Hendriks Schoen en Elsje Koenraads
Man Pieter Hendriks Schoen [9497] 1

    Geboren: 
    Gedoopt: 10 November 1649 - Krommenie
   Overleden: 
    Begraven: 


     Vader: Hendrik Pieters Schoen [36597] (rond 1629-      ) 1
     Moeder: Lijsbet Pieters [44951] (rond 1629-      ) 1


    Huwelijk: 11 Januari 1671 - (man volg. huw, vr. 1ste huw)
Vrouw Elsje Koenraads [30351] 1

    Geboren: rond 1650
    Gedoopt: 
   Overleden: 
    Begraven: Kinderen
1 V Sientje Pieters Schoen [41008] 1

    Geboren: 
    Gedoopt: 27 September 1671 - Krommenie
   Overleden: 
    Begraven: 2 V Sientje Pieters Schoen [40397] 1

    Geboren: 
    Gedoopt: 19 Februari 1673 - Krommenie
   Overleden: 
    Begraven: 3 V Lijntje Pieters Schoen [44575] 1

    Geboren: 
    Gedoopt: 22 September 1675 - Krommenie
   Overleden: 
    Begraven: 4 M Barend Pieters Schoen [22897] 1

    Geboren: 
    Gedoopt: 26 December 1677 - Krommenie
   Overleden: 
    Begraven: 5 V Neeltje Pieters Schoen [3265] 1

    Geboren: 
    Gedoopt: 22 December 1680 - Krommenie
   Overleden: 
    Begraven: 6 V Hendrikje Pieters Schoen [36798] 1

    Geboren: 
    Gedoopt: 25 Juli 1683 - Krommenie
   Overleden: 
    Begraven: 7 M Hendrik Pieters Schoen [36603] 1

    Geboren: 
    Gedoopt: 15 Mei 1689 - Krommenie
   Overleden: 
    Begraven: 8 V Maartje Pieters Schoen [10806] 1

    Geboren: 
    Gedoopt: 21 Januari 1691 - Krommenie
   Overleden: 
    Begraven: 
Geboortenotities: Man - Pieter Hendriks Schoen

religie Nederlands gereformeerd


Notities: Huwelijk

datum 11 Januari 1671
Krommenie
Nederlands gereformeerd
Wnr. van Krommenie, jd. van Ovn...
Trouwinschrijving zonder toenaamSchoen.


Geboortenotities: kind - Sientje Pieters Schoen [41008]

religie Nederlands gereformeerd


Geboortenotities: kind - Sientje Pieters Schoen [40397]

religie Nederlands gereformeerd


Geboortenotities: kind - Lijntje Pieters Schoen [44575]

religie Nederlands gereformeerd


Geboortenotities: kind - Barend Pieters Schoen [22897]

religie Nederlands gereformeerd


Geboortenotities: kind - Neeltje Pieters Schoen [3265]

religie Nederlands gereformeerd


Geboortenotities: kind - Hendrikje Pieters Schoen [36798]

religie Nederlands gereformeerd


Geboortenotities: kind - Hendrik Pieters Schoen [36603]

religie Nederlands gereformeerd


Geboortenotities: kind - Maartje Pieters Schoen [10806]

religie Nederlands gereformeerd
Afbeelding

Maarten Claas en Elsje Pieters
Man Maarten Claas [45411] 1

    Geboren: 1684
    Gedoopt: 
   Overleden: 
    Begraven: 
    Huwelijk: 
Vrouw Elsje Pieters [30352] 1

    Geboren: 1684
    Gedoopt: 
   Overleden: 
    Begraven: 


huwelijkse gegevens waren:

Huwelijkstoestemming: 26 December 1704, Krommenie. 2 Maarten van Wormerveer.


Kinderen

Afbeelding
Bartel Hendriks Sluijter en Emmerens Pieters
Man Bartel Hendriks Sluijter [22926] 1

    Geboren: rond 1640 - Warfhuizen
    Gedoopt: 
   Overleden: vr Augustus 1683 206
    Begraven: 
    Huwelijk: 

 Andere partner: Aagtje Pieters [18464] (rond 1650-      ) 1

Gebeurtenissen uit het leven waren:

Zijn ouders waren Hendrick Sluter, soldaat, en Abigelius Batholomei Bilderbeke.
Vrouw Emmerens Pieters [30356] 1

    Geboren: 
    Gedoopt: 3 Juli 1633 - Krommenie
   Overleden: 1670 578
    Begraven: 


     Vader: Pieter Cornelis [12470] (1601-1680) 1
     Moeder: Dieuwertje Claas [27890] (1601-      ) 1Gebeurtenissen uit het leven waren:

Notarisakten/Staatboeken: - folio 100 Staatboek weeskamer Krommenie
Inventaris van de goederen van za: Emerentia Pieters, ten behouve van haer vier kinderen Dieuwer, Abygel, Tryntten ende Hester Bartels, verweckt bij Bartholomeus Sluyter, metter doot ontruymt ende agtergelaten, mitsgaders de goederen de selve kinderen aenbesturven door 't overlijden van haerluyden bestevaerder Pieter Keesen za: alles ten weesboucke gebracht door de voornoemde Bartel Sluyter ten overstaen van de kinderen voogden. Eerst een somme van vier hondert Car: gulden aen gelt, dewelcke bij de vader voornoemt sal blijven
berusten tot yder der selver kinderen mondigen dage off huywelicken staet telckens hondert gulden onder speciael verbant van sijn huys en erff op 't Madt, daer den selven jegenwoordigh in woont, voor de vruchten van welck voorsz. gelt de kinderen sal moeten behoorlik alimenteren. Item twee bedden, twee peuluwen, vier cussens, een eecken kantoor, een eecken schrient, een bijbel, een orsinus, een silvere lepel, een silvere sluyt met een ketting en nog vijftien gulden aen gelt.
Aldus gedaen ende ten weesboucke gebragt met approbatie van weesmeesteren datum ut supra. In kennisse van mij, W. Vastrick, secretaris

Op huyden den 6 Maert 1680 compareerde ter weeskamere alhier Bartel Hendricksz Sluyter, de welcke door 't overlijden van Hester Bartels de erff portie van dien genote te hebben. Actum ut supra.In kennisse van mijn, C. Voskuyl, secretaris


Kinderen
1 V Dieuwertje Bartholomeus Sluijter [27885] 1

    Geboren: 
    Gedoopt: 20 Mei 1657 - Krommenie
   Overleden: 10 Juni 1705 - Krommenie 2
    Begraven: 
    Partner: Dirk Maartens Dil [29353] (rond 1660-1705) 12 V Abigal Bartholomeus Sluijter [19585] 1

    Geboren: 
    Gedoopt: 4 Augustus 1658 - Krommenie
   Overleden: vr 1660
    Begraven: 3 V Trijntje Bartholomeus Sluijter [15768] 1

    Geboren: 
    Gedoopt: 1 Oktober 1662 - Krommenie
   Overleden: vr 1670
    Begraven: 4 V Abigal Bartholomeus Sluijter [19583] 1

    Geboren: - Krommenie 578
    Gedoopt: 11 Juli 1660 - Krommenie
   Overleden: 5 Juli 1714 - Krommenie 2
    Begraven: 
    Partner: Jacob Simons Matselaar [38793] (rond 1664-1720) 1
      Huw: 16 April 1684. (Eerste huwelijk)5 V Hester Bartholomeus Sluijter [36899] 1

    Geboren: 
    Gedoopt: 28 December 1664 - Krommenie
   Overleden: 
    Begraven: 6 V Hester Bartels Sluijter [36898] 1

    Geboren: 1670 578
    Gedoopt: 
   Overleden: rond Maart 1680 578
    Begraven: 7 V Trijntje Bartels Sluijter [15895] 1

    Geboren: 1670 578
    Gedoopt: 
   Overleden: 
    Begraven: 
Geboortenotities: Vrouw - Emmerens Pieters

religie Nederlands gereformeerd
Doopgetuige: Haesie Claes


Overlijdensnotities: Vrouw - Emmerens Pieters

aangenomen dat het deze Emerentia Pieters is, die is getrouwd met BartelSluijter


Notities: Huwelijk

datum 16-7-1656
Krommenie
Nederlands gereformeerd
Jm. en jd. Beijde van Krommenie en Aldaar bevestigt den 30 Julij


Geboortenotities: kind - Dieuwertje Bartholomeus Sluijter [27885]

religie Nederlands gereformeerd
De naam van de moeder is niet vermeld.


Overlijdensnotities: kind - Dieuwertje Bartholomeus Sluijter [27885]

Jacob Sijmonsz Matselaar geeft zijn snaar aan. Impost f 3.


Geboortenotities: kind - Abigal Bartholomeus Sluijter [19585]

religie Nederlands gereformeerd
De naam van de moeder is niet vermeld.


Doopnotities: kind - Trijntje Bartholomeus Sluijter [15768]

religie Nederlands gereformeerd


Geboortenotities: kind - Abigal Bartholomeus Sluijter [19583]

religie Nederlands gereformeerd


Overlijdensnotities: kind - Abigal Bartholomeus Sluijter [19583]

Aangever haar man. f 15 impost, begraven in de kerk, recht f 4.


Geboortenotities: kind - Hester Bartholomeus Sluijter [36899]

religie Nederlands gereformeerd
Afbeelding

Engel Claas en Grietje Jans
Man Engel Claas [30392] 1

    Geboren: 1580
    Gedoopt: 
   Overleden: 1600 687
    Begraven: 
    Huwelijk: 1599
Vrouw Grietje Jans [33987] 1

    Geboren: rond 1580 687
    Gedoopt: 
   Overleden: 
    Begraven: 

 Andere partner: Gaaf Claas Nomis [31172] (rond 1580-1614) 1 - rond 1606Kinderen

Algemene notities: Vrouw - Grietje Jans

Jan Jansz Grootis is oom van haar kinderen uit haar eerste huwelijk

of
Startpagina | Inhoudsopgave | Achternamen | Naamlijst

Deze webpagina werd gemaakt op 1 Mei 2020 met Legacy 7.5 van Millennia