Het krommeniese gezin 1620-1950Afbeelding
Maarten Gerrits Swart en Lijsbet Ariens
Man Maarten Gerrits Swart [28536] 1

    Geboren: rond 1706 - Krommenie
    Gedoopt: 
   Overleden: 
    Begraven: 
    Huwelijk: 6 Oktober 1726 - Oostgraftdijk (Eerste huwelijk)
Vrouw Lijsbet Ariens [44657] 1

    Geboren: rond 1706 - Oostgraftdijk
    Gedoopt: 
   Overleden: 
    Begraven: 


huwelijkse gegevens waren:

Huwelijkstoestemming: 21 September 1726, Krommenie. 2 datum 06 october 1726 Krommenie
Nederlands gereformeerd
Jm. van Krommenie en jd. van Oostgraftdijk. Tot Oost graftdijk getrout.


Kinderen

Afbeelding
Maarten Maartens Kok en Lijsbet Aris
Man Maarten Maartens Kok [45280] 1

    Geboren: rond 1719
    Gedoopt: 
   Overleden: 1754 1093
    Begraven: 
    Huwelijk: 

Gebeurtenissen uit het leven waren:

Maarten Maartens Kok had als beroep: rolreder

Voogdbenoeming: Den 30 Januarij 1754 Tot voogden over de 3 onmondige kinderen van Lijsbet Aris, geteelt bij wijlen Maerten Kok, Gerrit Duijt en Cornelis Schenk, &ca.

Voogdbenoeming: 18 October 1758 Is bij Weesmeesteren tot voogden over de drie minderjarige kinderen van wijlen Lijsbet Aris, verwekt bij wijlen Maarten Kok, beijde tot Crommeniedijk overleden, aangestelt de persoonen van Aris Dirkse, groodvader, woonende tot Marken, Gerrit Duijt, Cornelis Schenk en Zijbrand Caars, woonende tot Crommeniehorn, Crommeniedijk en Crommenie

Voogdbenoeming: 13 Februarij 1765 Is bij Weesmeesteren tot voogd over de kinderen van Maarten Kok in plaats van den overleden groodvader en voogd den Uijl aangestelt de broeder Cornelis Maartensz Cok.
Vrouw Lijsbet Aris [44660] 1

    Geboren: rond 1719
    Gedoopt: 
   Overleden: 17 September 1758 - Krommenie 2,15
    Begraven: 

Gebeurtenissen uit het leven waren:

Notarisakten/Staatboeken: 15 Folio 176 Den 30 januarii 1754 Heeft Lysbet Aris wedue Maerten Kok bewijs gedaen van vaders erf aen haer 3 onmondige kinderen bij hem Maerten Kok geteelt te weten een som van eenhondert vijftig gulden aen gelt, sijnde ider kint 50 gulden nevens de kleederen en vercierselen die ten lijve der kinderen sullen behooren, en voorts dat de moeder de kinderen voor de vrugten van het bewesene sal opbrengen en groot maken tot mondige dage huwelijke of andere geapprobeerden state toe, en blijvende de bewesen gelde onder de moeder om op iders mondigheyt te voldoen, verbindende hier toe speciael haer huys en erf op Crommeniedijk daer sij woont met de overworf, voorts haer persoon en goederen als na regten Sijnde dit bewijs gedaen ten overstaen van Gerrit Duyt en Cornelis Schenk als voogden die het selve hebben geaccepteert en bij weesmeesteren geapprobeert Dit merk is van + Lysbet Aris gestelt Gerrit Duyt Cornelis R. Schenk Mij Present J Beets, secrets.

Notarisakten/Staatboeken: 15 Den 4 april 1759 Compareerden voor weesmeesteren Aris den Uyl, Sijbrand Kaars, Cornelis Schenk en Gerrit Duyt als voogden over de drie nagelaten minderjarige kinderen van wijlen voorsz: Lysbet Aris genaamt Cornelis out 20 jaar Neeltje out 14 jaar en Jan Maartensz Kok out 8 jaar, dewelke verclaarden op heden bewijs te doen van der kinderen moederlijke goederen als mede van `t voorsz: vaders bewijs hier mede onder gebragt bestaande `t capitaal in `t navolgende: Een stuk land gelegen in `t Wouderpolder genaamt `t Heyntje Bierkamp grood 635 roeden Een dito aan deese vastleggende genaamd De Wormerakker grood 862 roeden en dus te zamen grood 1497 roede belend ten noorden de erve Jan Jasperse Bakker en ten zuyden de kinderen Dirk de Jongh Item nog een stukje land leggende als vooren genaamd Alwerewijd grood 297 roeden belent ten westen de Nodsloot en ten oosten Jan Dirksz Jannes enz enz


Kinderen
1 M Cornelis Maartens Kok [27236] 1

    Geboren: rond 1739 - Krommeniedijk
    Gedoopt: 
   Overleden: 2 December 1766 - Krommenie 2
    Begraven: 
    Partner: Maartje Jans [20333] (rond 1743-      ) 1
      Huw: 1763 - Krommeniedijk. (Eerste huwelijk)2 V Neeltje Maartens Kok [31854] 1

    Geboren: rond 1745 - Krommenie
    Gedoopt: 
   Overleden: 
    Begraven: 
    Partner: Hendrik Pieters Bus [36621] (rond 1743-1819) 1
      Huw: 1768 - Krommenie. (Eerste huwelijk)3 V Guurtje Maartens Kok [35418] 1

    Geboren: 1746
    Gedoopt: 
   Overleden: 27 Maart 1746 - Krommenie 2
    Begraven: - Krommeniedijk4 M Jan Maartens Kok [41838] 1,46

    Geboren: rond 1751 - Krommenie 1093
    Gedoopt: 
   Overleden: 18 Juni 1800 - Krommenie 1094
    Begraven: 
    Partner: Maartje Hendriks Rijs [13714] (1753-      ) 1,5,46
      Huw: 1777 - Krommenie. (Eerste huwelijk)5 M Dirk Maartens Kok [29367] 1

    Geboren: 1753
    Gedoopt: 
   Overleden: 6 December 1753 - Krommenie 2
    Begraven: - Krommeniedijk
Overlijdensnotities: Vrouw - Lijsbet Aris

Aangifte door Cornelis Cok.


Overlijdensnotities: kind - Cornelis Maartens Kok [27236]

Aangifte door Gerrit Duijt. Impost f 3.


Overlijdensnotities: kind - Guurtje Maartens Kok [35418]

Aangifte door de vader Maarten Kok. Impost f 3.


Overlijdensnotities: kind - Jan Maartens Kok [41838]

Aangifte door zijn dochter Adriaantje de Kok.


Overlijdensnotities: kind - Dirk Maartens Kok [29367]

Aangifte door Cornelis Maertse van een kint van de wed. Maerten Kok. Impost f 3.
Afbeelding

Dirk Jans Kroone en Lijsbet Baarts
Man Dirk Jans Kroone [29277] 1

    Geboren: 
    Gedoopt: 25 Juni 1758 - Krommenie
   Overleden: 17 Juli 1800 - Krommenie 2
    Begraven: 


     Vader: Jan Pieters Kroone [42044] (rond 1730-      ) 1
     Moeder: Jannetje Simons Rol [43087] (1721-1788) 1


    Huwelijk: 1784 - Krommenie (Eerste huwelijk)
Vrouw Lijsbet Baarts [44664] 1

    Geboren: rond 1764 - Krommeniehorn
    Gedoopt: 
   Overleden: 
    Begraven: 


huwelijkse gegevens waren:

Huwelijkstoestemming: 15 Mei 1784, Krommenie. 2 Jm. van Krommenie en jd. van Krommeniehorn.


Kinderen

Geboortenotities: Man - Dirk Jans Kroone

religie Nederlands gereformeerd


Overlijdensnotities: Man - Dirk Jans Kroone

Aangifte door Willem Kroone.
Afbeelding

Simon Jans en Lijsbet Claas
Man Simon Jans [11920] 1

    Geboren: 1606
    Gedoopt: 
   Overleden: 
    Begraven: 
    Huwelijk: 1626
Vrouw Lijsbet Claas [44670] 1

    Geboren: 1606
    Gedoopt: 
   Overleden: 
    Begraven: Kinderen
1 V Baligje Simons [22642] 1

    Geboren: 
    Gedoopt: 19 April 1626 - Krommenie
   Overleden: 
    Begraven: 2 V Hillegond Simons [37147] 1

    Geboren: 
    Gedoopt: 21 Maart 1638 - Krommenie
   Overleden: 
    Begraven: 
Geboortenotities: kind - Baligje Simons [22642]

religie Nederlands gereformeerd


Geboortenotities: kind - Hillegond Simons [37147]

religie Nederlands gereformeerd

of
Startpagina | Inhoudsopgave | Achternamen | Naamlijst

Deze webpagina werd gemaakt op 15 Februari 2021 met Legacy 7.5 van Millennia