Het krommeniese gezin 1620-1950Afbeelding
Jan en Aagtje Hendriks
Man Jan [42415] 1

    Geboren: vr 1671
    Gedoopt: 
   Overleden: 1692
    Begraven: 
    Huwelijk: 1691
Vrouw Aagtje Hendriks [18772] 1

    Geboren: 1672
    Gedoopt: 
   Overleden: 1692 158
    Begraven: Kinderen
1 V Grietje Jans [34031] 1

    Geboren: 1692 158
    Gedoopt: 
   Overleden: 
    Begraven: 
Algemene notities: Vrouw - Aagtje Hendriks

zuster van Pieter Hendriksz, alias Piet Heijn.


Algemene notities: kind - Grietje Jans [34031]

Zij erft van haar ooms Aris en Willem Hendriksz (evenals zoon Duijfje Rems (x Jan Hendriksz Bestevaar); voogd haar oom Jan Hendriksz alias Piet Heijn.
Afbeelding

Tijs Claas Heijnis en Aagtje Hendriks
Man Tijs Claas Heijnis [44441] 1

    Geboren: rond 1696 - Krommenie
    Gedoopt: 
   Overleden: 12 Mei 1729 - Krommenie 159
    Begraven: 
    Huwelijk: 1716 - (Eerste huwelijk)
Vrouw Aagtje Hendriks [18773] 1

    Geboren: rond 1696
    Gedoopt: 
   Overleden: 8 November 1750 - Krommenie 160
    Begraven: 

 Andere partner: Jan Dirks Groot [40740] (rond 1711-1751) 1 - 1731 - Krommenie (vr volg huw,man 1st huw)

Gebeurtenissen uit het leven waren:

Staatsboeken ORA Krommenie: ORA 1492. 19 fol. 163v Extract uyt den testamente van Tijs Clasen Heynes en Aegje Heyndriks in hun leven egtelieden tot Crommenie en bij Tijs Clase met er dood geconfirmeert en door desselfs weduwe ge-exhibeert, sijnde het testament gepasseert voor de Notaris Jacob Beets en sekere getuygen tot Crommenie in dato 10 februarii 1729

Eyndelijk verclaerden sij testateuren elk anderen wedersijds te stellen tot voogt ofte voogdesse over haere onmondige kind, kinderen, ofte verder toesigtbehoevende erfgenaam ofte erfgenamen, met soodanige ample magt als nae regten eenigsints geschieden kan, alsmede de magt van surrogatie en substitutie, alles ten uyt eynden der voogdije toe, sluytende van het bewint derselver uyt alle collegien en bisondere persoonen en wel speciael de weeskamer van de plaetse des sterfhuyses, deselve met alle reverentie en eerbiedigheyt daervan ontlastende excuseerende en secludeerende mits desen. Aldus geregistreert ter Weeskamer heden den 31 aug. 1729 bij mij J. Beets, secrets.


huwelijkse gegevens waren:

Huwelijkstoestemming: 1 Augustus 1716, Krommenie. 2 DG: vrouw hertrout Jan Dirksz Groot. Jm., f 3 impost, en jd. van Krommeniehorn, f 3 impost.


Kinderen
1 M Claas Tijs Heijnis [25088] 1

    Geboren: 1718
    Gedoopt: 
   Overleden: 22 November 1718 - Krommenie 2
    Begraven: 2 M Claas Tijs Heijnis [25089] 1

    Geboren: rond 1720 - Krommenie
    Gedoopt: 
   Overleden: 1753 - Wormerveer 85
    Begraven: 
    Partner: Trijntje Dirks Groen [16832] (rond 1721-      ) 1
      Huw: 17413 M Hendrik Tijs Heijnis [36676] 1

    Geboren: 1722
    Gedoopt: 
   Overleden: 15 Oktober 1722 - Krommenie 2
    Begraven: 4 M Hendrik Tijs Heijnis [36677] 1

    Geboren: 18 Oktober 1723 - Krommenie 85
    Gedoopt: 
   Overleden: 11 Mei 1755 - Krommenie 161
    Begraven: 
    Partner: Maartje Jans Jonker [40190] (rond 1728-1764) 1
      Huw: 17485 M Pieter Tijs Heijnis [44074] 1

    Geboren: 1726
    Gedoopt: 
   Overleden: 14 Mei 1726 - Krommenie 2
    Begraven: 6 V Neeltje Tijs Heijnis [28616] 1

    Geboren: 1728
    Gedoopt: 
   Overleden: 10 April 1728 - Krommenie 2
    Begraven: 
Overlijdensnotities: Man - Tijs Claas Heijnis

Aangifte door Jan Gerritsz de Vries. Impost f 3, begraven in de kerk, recht f 4.


Overlijdensnotities: Vrouw - Aagtje Hendriks

Aangifte door Claas Tijse. Impost f 3.


Overlijdensnotities: kind - Claas Tijs Heijnis [25088]

Aangifte door de vader Tijs Claasz. Impost f 3.


Algemene notities: kind - Claas Tijs Heijnis [25088]

op grond van impost


Overlijdensnotities: kind - Hendrik Tijs Heijnis [36676]

Aangifte door de vader Tijs Clase. Impost f 3.


Algemene notities: kind - Hendrik Tijs Heijnis [36676]

op grond impost


Geboortenotities: kind - Hendrik Tijs Heijnis [36677]

Toenaam ORA 1494, fo. 208v


Overlijdensnotities: kind - Hendrik Tijs Heijnis [36677]

Aangifte door Gerrit de Vries. Impost f 3, begraven in de kerk, recht f 4.


Overlijdensnotities: kind - Pieter Tijs Heijnis [44074]

Aangifte door de vader. Impost f 3.


Overlijdensnotities: kind - Neeltje Tijs Heijnis [28616]

Aangifte door de vader Tijs Clasen. Impost f 3.


Algemene notities: kind - Neeltje Tijs Heijnis [28616]

ouders op grond impost
Afbeelding

Jan Dirks Groot en Aagtje Hendriks
Man Jan Dirks Groot [40740] 1

    Geboren: rond 1711
    Gedoopt: 
   Overleden: 10 Juni 1751 - Krommenie 87
    Begraven: 
    Huwelijk: 1731 - Krommenie (vr volg huw,man 1st huw)
Vrouw Aagtje Hendriks [18773] 1

    Geboren: rond 1696
    Gedoopt: 
   Overleden: 8 November 1750 - Krommenie 160
    Begraven: 

 Andere partner: Tijs Claas Heijnis [44441] (rond 1696-1729) 1 - 1716 (Eerste huwelijk)

Gebeurtenissen uit het leven waren:

Staatsboeken ORA Krommenie: ORA 1492. 19 fol. 163v Extract uyt den testamente van Tijs Clasen Heynes en Aegje Heyndriks in hun leven egtelieden tot Crommenie en bij Tijs Clase met er dood geconfirmeert en door desselfs weduwe ge-exhibeert, sijnde het testament gepasseert voor de Notaris Jacob Beets en sekere getuygen tot Crommenie in dato 10 februarii 1729

Eyndelijk verclaerden sij testateuren elk anderen wedersijds te stellen tot voogt ofte voogdesse over haere onmondige kind, kinderen, ofte verder toesigtbehoevende erfgenaam ofte erfgenamen, met soodanige ample magt als nae regten eenigsints geschieden kan, alsmede de magt van surrogatie en substitutie, alles ten uyt eynden der voogdije toe, sluytende van het bewint derselver uyt alle collegien en bisondere persoonen en wel speciael de weeskamer van de plaetse des sterfhuyses, deselve met alle reverentie en eerbiedigheyt daervan ontlastende excuseerende en secludeerende mits desen. Aldus geregistreert ter Weeskamer heden den 31 aug. 1729 bij mij J. Beets, secrets.


huwelijkse gegevens waren:

Huwelijkstoestemming: 29 December 1731, Krommenie. 2 DG: vrouw: wed. van Thijs Klaasz Heijnes.
Ieder f 3 impost.


Kinderen

Overlijdensnotities: Man - Jan Dirks Groot

Aangifte door Dirk Haan. Impost f 3, begraven in de kerk, recht f 4. Is overleden 9 junij.


Overlijdensnotities: Vrouw - Aagtje Hendriks

Aangifte door Claas Tijse. Impost f 3.
Afbeelding

Jacob Jans en Aagtje Hendriks
Man Jacob Jans [38494] 1

    Geboren: 1584
    Gedoopt: 
   Overleden: 
    Begraven: 
    Huwelijk: 
Vrouw Aagtje Hendriks [18771] 1

    Geboren: 1584
    Gedoopt: 
   Overleden: 
    Begraven: Kinderen

Notities: Huwelijk

datum 22 december 1604
Krommenie
Nederlands gereformeerd
Krommeniehorn Na

of
Startpagina | Inhoudsopgave | Achternamen | Naamlijst

Deze webpagina werd gemaakt op 15 Februari 2021 met Legacy 7.5 van Millennia