Het krommeniese gezin 1620-1950Afbeelding
Hendrik Claas van 't End en Marie Gerrits
Man Hendrik Claas van 't End [36229] 1

    Geboren: rond 1675
    Gedoopt: 
   Overleden: 
    Begraven: 
    Huwelijk: rond 1695

 Andere partner: Aafje Cornelis Teeling [17371] (1673-      ) 1 - 1712

Gebeurtenissen uit het leven waren:

• Hendrik Claas van 't End had als beroep: molenaar

• Voogdbenoeming: Huijden 13e Februarij 1715 Is bij de Heere Weesmeesteren van Crommenije en Crommenijdijck tot voogden gestelt en gecommitteert over de twee onmondige kinderen van Heijndrick Claasz van 't End, geprocureert bij wijlen Marie Gerrits, Jan Claasz Tuijck en Pieter Tijsz van der Lijn, omme de voors. kinderen haar goederen behoorlijck te dirigeeren en in alle billijckheijt voor te staan en daarvan is 't nood rekening bewijs en reliqua te doen. Aldus gedaan dato uts. Mij jegenwoordigh, G. van Manen, secrt

• Staatsboeken ORA Krommenie: ORA 1490. 7 fol. 229 Inventaris vande goederen ter weeskamer gebragt door Heyndrick Claasz van 't End aen sijn twee onmondige kinderen bewesen, ten overstaan van Pieter Tijsz vander Lijn als wettige aengestelde voogt;
Eerstelijck soo bewijst de vader aen sijn twee onmondige kinderen elck een ducaton, zijnde soo te samen
Idem is verder tusschen de vader en voogt geaccordeert met approbatie van de heere weesmeesteren namentlijck dat de vader aenneemt sijn voorsz. kinderen met behouden goet groot te maken, te versien van cost dranck cleedingh redingh en een ambagt naar sijnen staat en gelegentheyt tot haare mondigen of anderen geapprobeerden staate toe, aldus gedaan en geinventariseert op den regthuyse tot Crommenye ten overstaan en approbatie vande heeren weesmeesteren aldaar den 13 122 e Februarii 1715 Mij jegenwoordigh G. van Manen, secrets.

• Notarisakten/Staatboeken: 14 folio 181 1738 Inventaris van de goederen ter weeskamer bewesen door Dirk Prs. Huysman aen sijn 3 onmondige kinderen geteelt bij salr. Maertje Jans voor moeders erf, ten overstaen van Pr. Janse van 't End oom en Heyndk. van 't End oud-oom als wettige voogden
Namentlijk ider kint een ducaton dus samen f 9: 9: \endash onder de vader berustende onder speciael verbant van sijn huys en erf op de Horn, belent ten Oosten Claes Jas en ten Westen Pr. Kool, voorts sijn persoon en goederen als na regten en voorts geaccordeert, dat de vader sijn kinderen behoudens goet voor de vrugten van 't voorsz. bewijs sal opbrengen en groot maken tot mondige dage toe na staet en gelegentheyt, onder verbant als vooren, aldus gedaen op den regthuyse tot Crommenie en bij Weesmeesters en voogden geapprobeert den 22 octob. 1738. Mij present J. Beets, secretts.

Vrouw Marie Gerrits [43510] 1

    Geboren: rond 1675
    Gedoopt: 
   Overleden: vσσr 1715
    Begraven: Kinderen
1 O NN Hendrik Claas van 't End [28406] 1

    Geboren: 1696
    Gedoopt: 
   Overleden: 6 Juli 1696 - Krommenie 2
    Begraven: 2 V Marie Hendriks van 't End [37772] 1

    Geboren: 1698 7
    Gedoopt: 
   Overleden: 
    Begraven: 3 O NN Hendriks van 't End [5007] 1

    Geboren: 1698
    Gedoopt: 
   Overleden: 3 Maart 1698 - Krommenie 2
    Begraven: 4 M Jan Hendriks van 't End [41185] 1

    Geboren: 1705
    Gedoopt: 
   Overleden: 9 Mei 1705 - Krommenie 2
    Begraven: 5 M Claas Hendriks van 't End [24318] 1

    Geboren: 1708 1194
    Gedoopt: 
   Overleden: 4 Februari 1751 - Krommenie 2
    Begraven: 
Overlijdensnotities: kind - NN Hendrik Claas van 't End [28406]

Aangifte door de vader.


Overlijdensnotities: kind - NN Hendriks van 't End [5007]

Aangifte door Hendrik van 't End, molenaar, van een niet bij name genoemd kind.


Overlijdensnotities: kind - Jan Hendriks van 't End [41185]

Aangifte door de vader.


Overlijdensnotities: kind - Claas Hendriks van 't End [24318]

Aangifte door Ome weeshuijs. Aangenomen deze overledene.
Afbeelding

Jan Simons Bont en Marie Gerrits
Man Jan Simons Bont [42184] 1

    Geboren: rond 1683
    Gedoopt: 
   Overleden: 
    Begraven: 
    Huwelijk: 1703
Vrouw Marie Gerrits [43122] 1

    Geboren: rond 1683 - Uitgeest
    Gedoopt: 
   Overleden: 
    Begraven: 


huwelijkse gegevens waren:

• Huwelijkstoestemming: 27 Januari 1703, Krommenie. 2 Jan f 3 impost; Marietje van Uitgeest.


Kinderen

Afbeelding
Dirk Cornelis Knegt en Marie Goses
Man Dirk Cornelis Knegt [28813] 1

    Geboren: rond 1750 - Assendelft
    Gedoopt: 
   Overleden: 
    Begraven: 
    Huwelijk: 1786 - (Volgende huwelijk)
Vrouw Marie Goses [39790] 1

    Geboren: rond 1750 - Krommenie
    Gedoopt: 
   Overleden: 
    Begraven: 


huwelijkse gegevens waren:

• Huwelijkstoestemming: 8 April 1786, Krommenie. 2 Wnr. van Assendelft en wed. van Krommenie.


Kinderen

Afbeelding
Pieter Cornelis en Marie Harmens
Man Pieter Cornelis [6452] 1

    Geboren: 1728
    Gedoopt: 
   Overleden: 
    Begraven: 
    Huwelijk: 1748
Vrouw Marie Harmens [39779] 1

    Geboren: 1728
    Gedoopt: 
   Overleden: 
    Begraven: Kinderen
1 M Cornelis Pieters [27386] 1

    Geboren: - Assendelft
    Gedoopt: 30 Augustus 1748 - Krommeniedijk
   Overleden: 
    Begraven: 
Geboortenotities: kind - Cornelis Pieters [27386]

religie Rooms katholiek
Doopgetuige: Lijsbeth Harmes

of
Startpagina | Inhoudsopgave | Achternamen | Naamlijst

Deze webpagina werd gemaakt op 28 Januari 2024 met Legacy 7.5 van Millennia