Melken in NederlandAfbeelding
Jan Dircks Melk en Jannetie Heijndriks Boendermaker
Man Jan Dircks Melk [354]
    Geboren: 
    Gedoopt: 10 November 1683 - Wormer
   Overleden: 
    Begraven: 


     Vader: Dirk Jans Melk [379] (1642-1696)
     Moeder: Trijn Willems [108] (1640-      ) 8


    Huwelijk: 8 Maart 1710 - Wormer (Eerste huwelijk) 14

Gebeurtenissen uit hun leven zijn:

• In 1696 is er te Wormer een volmacht opgemaakt.. Dit is terug te vinden in akte 22, boek 5642.

• Uit de akte 99 boek 5658 blijkt dat Jan een halfbroer is van Maarten Dirksz.

• Jan maakt samen met zijn vrouw een langslevenden contract op waarin ook bepaald staat dat zij de plicht hebben hun kinderen tot hun 25 jaar te verzorgen mits deze kinderen nog niet eerder huwen.

• Ook staat de akte 4 dat Claas Keter aanstelt Cornelis Jonker, zijn schoonsoon en Jan Dirks Melk, schipper te Wormer als vooghden mitsgaande alle anderen die ampt of bloetverwante haar de vooghdije dominitratie zouden kunnen of willen aanmatigen.

• In de akte 4 staat dat Claas Hendrikz Keter, beddeleggende doch met goet verstand een legaat te maken aan sijne jongste doghter Antje Claas Ketel de somma van drie hondert gulden en een geverfde kast met twee deuren met alle de vrouwe klederen van linnen.

• Jan Dircks Melk had in 1745 te Wormer als beroep: Schipper. Als jongeman was hij timmerman. 19

• Notities: 22 Februari 1729, Oostzaandam. 83 Jan Dircksz en Dirk Jansz van Geelen uit Oostzaandam worden in 1729 aangesteld als voogden van Hendrik Boendermaker, het 2 jarige kind van Jan Hendriksz en Eefje. Van Geelen was een zakenpartner van Boendermaker. Jan zelf was eigenaar van een patrokmolen te Oostzaandam aan het sluispad ten zuiden van de Hanenpadsloot.
Na het overlijden van Jan Hendriksz trouwt Eefje nog twee keer. De eerste keer met Cornelis Pietersz Salm en daarna met Cornelis Wildeboer. Verdere informatie is te lezen op WWW.duizendzaansemolens.nl.
Vrouw Jannetie Heijndriks Boendermaker [353]
    Geboren: - Wormer
    Gedoopt: 8 December 1686 - Wormer
   Overleden: 
    Begraven: 


     Vader: Hendrik Jans Boendermaker [730] (rond 1660-      )
     Moeder: Guurtje Sijbets Zijmons [731] (rond 1660-      )Gebeurtenissen uit hun leven zijn:

• In het testament van haar zus, Lijsbeth is Jannetie de erfgename van haar onder aftrek van enkele legaten.


Kinderen
1 V Trijntje Jans Melk [593]

    Geboren: - Wormer 13
    Gedoopt: 29 Oktober 1710 - Wormer 1
   Overleden: vσσr 1712 - Wormer
    Begraven: 2 V Trijntie Jans Melk [594]

    Geboren: 
    Gedoopt: 15 Januari 1712 - Wormer 1
   Overleden: 
    Begraven: 
    Partner: Heijmen Egges Broeder [370] (1708-      )
      Huw: 18 April 1738 - Wormer 143 V Aagje Jans Melk [343]

    Geboren: 
    Gedoopt: 15 Januari 1717 - Wormer 1
   Overleden: 
    Begraven: 
    Partner: Jan Jurgens Inkens [344] (1700-      )
      Huw: 13 April 1743 - Wormer4 M Dirk Jans Melk [509] 1

    Geboren: 
    Gedoopt: 11 Oktober 1719 - Wormer 1
   Overleden: 
    Begraven: 
    Partner: Antje Jans Lieshout [510] (1724-      )
      Huw: 4 April 1750 - Wormerveer 2
    Partner: Annetje Teunis Schevekoven [549] (1710-      )
      Huw: 25 April 1762 - de Rijp 855 V Duijfje Jans Melk [345]

     Alias: Antje
    Geboren: rond 1720 - Wormer
    Gedoopt: 
   Overleden: 30 Mei 1764 - Wormer 48
    Begraven: 
    Partner: Sibout Maertens Bakker [346] (rond 1720-      )
      Huw: 24 April 1733 - Wormer 476 M Hendrik Jans Melk [601]

    Geboren: 
    Gedoopt: 25 Januari 1722 - Wormer 1
   Overleden: 1 Juli 1802 - Alkmaar 31
    Begraven: 7 V Guurtje Jans Melk [602]

    Geboren: 
    Gedoopt: 25 Januari 1722 - Wormer 1
   Overleden: 
    Begraven: 8 V Lijsbeth Jans Melk [603]

    Geboren: 
    Gedoopt: 14 December 1723 - Wormer 1
   Overleden: 
    Begraven: 9 M Pieter Jans Melk [399]

    Geboren: 31 Maart 1726 - Wormer 13
    Gedoopt: 
   Overleden: voor 1818
    Begraven: 
    Partner: Diewertje Dirks Gaef [366] (1720-      )
      Huw: 2 Maart 1749 - Westzaandam 86
    Partner: Antje Klaas Heijloo [701] (1720-      )
      Huw: 15 September 1765 - Westzaandam
Afbeelding
Maritje Hendriks Boendermaker
Man

    Geboren: 
    Gedoopt: 
   Overleden: 
    Begraven: 
Vrouw Maritje Hendriks Boendermaker [732]

    Geboren: rond 1680
    Gedoopt: - Wormer
   Overleden: 
    Begraven: 


     Vader: Hendrik Jans Boendermaker [730] (rond 1660-      )
     Moeder: Guurtje Sijbets Zijmons [731] (rond 1660-      )

Kinderen

Afbeelding
Lammert Pieters Boendermans en Antjen Maartens Melk
Man Lammert Pieters Boendermans [95]

    Geboren: rond 1700 - Wormer
    Gedoopt: 
   Overleden: vσσr 1782 - Wormerveer
    Begraven: 
    Huwelijk: 10 November 1725 - Wormer
Vrouw Antjen Maartens Melk [33]

    Geboren: 13 November 1707 - Wormer 13
    Gedoopt: 
   Overleden: 29 Juni 1782 - Wormerveer 87
    Begraven: 


     Vader: Maarten Dirks Melk [380] (1666-1727)
     Moeder: Dieuwers Symons de Boer [44] (1674-1714) Andere partner: Lammert Pieters Samson [164] (1700-      )

Gebeurtenissen uit hun leven zijn:

• Bij het langslevende contract gaat alles naar de dochter Antje, Echter bij niet in leven zijn erft Neeltje Dirks Melk en Pieter Cornelis Samson een legaat van f. 150,00.

• In 1780 blijkt uit het attest dat zij met haar man verhuisde naar Wormerveer.

• Zij is in Wormerveer als weduwe overleden en dit is aangegeven door Jan Boekhout.


Kinderen


Startpagina | Inhoudsopgave | Achternamen | Naamlijst

Deze webpagina werd gemaakt op 1 Oktober 2018 met Legacy 7.5 van Millennia