Melken in NederlandAfbeelding
Dirk Jans Melk en Trijn Willems
Man Dirk Jans Melk [379]
    Geboren: 
    Gedoopt: 6 April 1642 - Wormer
   Overleden: 29 Februari 1696 - Wormer 3,4
    Begraven: 


     Vader: Jan Dircks Melk [569] (1623-      ) 5
     Moeder: Jannetje Laurens Laurens [570] (rond 1610-      ) 5


    Huwelijk: voor 1677

 Andere partner: Dieuwer Claas [111] (1640-      ) - voor 1657

 Andere partner: Guurt Willems [566] (1640-      ) - rond juli 1659 - Wormer (Overleden) 6

 Andere partner: Marij Jansz [530] (1640-      ) - 8 Mei 1664 - de Rijp (derde huwelijk) 7

Gebeurtenissen uit hun leven zijn:

• Bij aangifte van het kind Hillegonde werd als de achternaam Melk (voor het eerst) genoteerd. Dit was in 1662 te Wormer.

• Notarisakten: 10 Op 6-7-1659 te Womer is een akte opgemaakt bij het aangaan van het huwelijk. Zinssnede ervan zijn:
Dirck Jansz. Melck weduwnaer toecomende bruijdegom ter eenre ende Guuert Willems dr. jonge dochter toecomende bruijdt geassisteert met Cornelis Willemsz. haer broeder ende voogd in dese woonende tot Wormer.
Dirck en Guurt treden in de huwelijcksen staet met de voorwaarden dat bij eerder overlijden de goederen voor de langstlevende zijn.
Gepasseert tot Wormer ten comptoire mijns notaris ter presentie van Aurel Lourisz. ende mr. Pieter Strokerck buuerluijden aldaer als getuijgen hier overgestaen
De volledige tekst is te lezen onder Oud Notarieel bij 379 Dirk 1659.

• Notarisakten: 11 In 1685 was Dirck getuige voor Dirck Jansz Maertses. Onderwerp van de akte was het ageren tegen een pachtsverhoging.
Delen uit de akte:
Voor Fredrick van der Meer notaris tot Wormer komen Woumen Baertz. ende Arent Arentsz. Stijnes en voor Dirck Jansz. Maertses is Dirck Jansz. Melck en Willem Jacobsz. Quack en sijn broeder Wilbert Quack, Claes, ende Floris Arentsz. al te samen schuijtvoerder alhier ende besoldigt verkoopers competen dese provintie van Hollandt ende Westvrieslandt.
Maken machtig de eersame mr. Swabin... procureur tot Sgraven Hage te ageren 't schriftelijck te spreeken ende plegen voor alle sHeeren Staten, regteren ende vierscharen op ende tegens Jan Arentsz. Kraft ende sijn zoon Willem Jansz. Kraft als pachters vande derde verhoging vant Gemael over Wormer van den jaere 1683, soo wel int eissen als verweren te protesteren ende appeleren ende reformeren vande saeck, onder verbant van haere personen ende goederen.
Aldus gedaen verleden ende gepasseert ten comptoire mijns notaris, ter present van Pieter Claesz. vander Meer ende Pieter vander Meer.
Ondertekent:
Woumen Baertsz., Arent Stijnes, Pieter vander Meer, Pieter vander Meer.
Welck ick assumeere (aanneem) Fredrick vander Meer notaris publicq 1685 in stato

• In de akte van 21-8-1690 erft Dirck of na zijn dood zijn kinderen voor de helft van zijn halfbroer Dirck Jansz. Louw die getrouwd met Maretge Pietersdr Muis.

• Dirk Jans Melk had in 1685 te Wormer als beroep: Schuijtvoerder

• Dirk Jans Melk had in 1696 te Wormerveer als beroep: koopman. Hij was de broer van Simon, blijkt uit het boek 5798 notarisakte 123.
Vrouw Trijn Willems [108] 8

    Geboren: rond 1640 - Wormer
    Gedoopt: 
   Overleden: 
    Begraven: Kinderen
1 M Jan Dirks Melk [109]

    Geboren: 
    Gedoopt: 25 April 1677 - Wormer
   Overleden: vσσr 1683
    Begraven: 2 V Breghje Dirks Melk [110]
    Geboren: 
    Gedoopt: 28 Juli 1680 - Wormer
   Overleden: 
    Begraven: 3 M Jan Dircks Melk [354]
    Geboren: 
    Gedoopt: 10 November 1683 - Wormer
   Overleden: 
    Begraven: 
    Partner: Jannetie Heijndriks Boendermaker [353] (1686-      )
      Huw: 8 Maart 1710 - Wormer 14. (Eerste huwelijk)
Afbeelding
Dirk Jans Melk en Annetje Teunis Schevekoven
Man Dirk Jans Melk [509] 1

    Geboren: 
    Gedoopt: 11 Oktober 1719 - Wormer 1
   Overleden: 
    Begraven: 


     Vader: Jan Dircks Melk [354] (1683-      )
     Moeder: Jannetie Heijndriks Boendermaker [353] (1686-      )


    Huwelijk: 25 April 1762 - de Rijp 210

 Andere partner: Antje Jans Lieshout [510] (1724-      ) - 4 April 1750 - Wormerveer 2

Gebeurtenissen uit hun leven zijn:

• Op 30-03-1760 werd Dirk Jansz als gereformeerd ingeschreven in de kerkboeken van De Rijp. 1,195
Vrouw Annetje Teunis Schevekoven [549]

    Geboren: rond 1710 - Wormer
    Gedoopt: 
   Overleden: 
    Begraven: Kinderen
1 V Jannetje Dirks Melk [550]

    Geboren: 12 Mei 1765 - de Rijp 211
    Gedoopt: 
   Overleden: 1788
    Begraven: 5 Augustus 1788 - de Rijp 32
    Partner: Jan Willems Bierman [66] (1760-      )
      Huw: 4 Oktober 1787 - de Rijp 772 M Teunis Dirks Melk [620]

    Geboren: 25 December 1769 - Wormer
    Gedoopt: 
   Overleden: 
    Begraven: 
Afbeelding
Dirk Lourens Melk
Man Dirk Lourens Melk [578]

    Geboren: 25 April 1707 - Wormer 13
    Gedoopt: 
   Overleden: 
    Begraven: 


     Vader: Louris Dircks Melk [357] (1665-1730)
     Moeder: Maretge IJsbrandts Matselaer [358] (1660-      )Gebeurtenissen uit hun leven zijn:

• Zeer waarschijnlijk is hij een van de vier nog overgebleven bakkers uit Womer. Door de belasting die door Amsterdam veroorderd werd, stopte vele bakkers. Uit de Doleanten van 1749 was hij als 1 van de 4 nog over.
Vrouw

    Geboren: 
    Gedoopt: 
   Overleden: 
    Begraven: Kinderen


Startpagina | Inhoudsopgave | Achternamen | Naamlijst

Deze webpagina werd gemaakt op 13 Februari 2018 met Legacy 7.5 van Millennia