Melken in NederlandAfbeelding
Jacobus Kelder en Grietje Butter
Man Jacobus Kelder [209] 22

    Geboren: rond 1840
    Gedoopt: 
   Overleden: 
    Begraven: 
    Huwelijk: 

 Andere partner: Grietje Butter [210] (1840-      ) 22

Gebeurtenissen uit hun leven zijn:

Jacobus Kelder had als beroep: veehouder. 36
Vrouw Grietje Butter [210] 22

    Geboren: rond 1840
    Gedoopt: 
   Overleden: 
    Begraven: 

 Andere partner: Jacobus Kelder [209] (1840-      ) 22Kinderen
1 M Willem Kelder [656]

    Geboren: 1863 - Zaandam
    Gedoopt: 
   Overleden: voor 1908 22
    Begraven: 
    Partner: Elisabeth Pieters Melk [655] (1876-1959)
      Huw: 4 December 1898 - Zaandam 22
Afbeelding
Dirk Jans Melk en Dieuwer Claas
Man Dirk Jans Melk [379]
    Geboren: 
    Gedoopt: 6 April 1642 - Wormer
   Overleden: 29 Februari 1696 - Wormer 3,4
    Begraven: 


     Vader: Jan Dircks Melk [569] (1623-      ) 5
     Moeder: Jannetje Laurens Laurens [570] (rond 1610-      ) 5


    Huwelijk: voor 1657

 Andere partner: Guurt Willems [566] (1640-      ) - rond juli 1659 - Wormer (Overleden) 6

 Andere partner: Marij Jansz [530] (1640-      ) - 8 Mei 1664 - de Rijp (derde huwelijk) 7

 Andere partner: Trijn Willems [108] (1640-      ) 8 - voor 1677

Gebeurtenissen uit hun leven zijn:

Bij aangifte van het kind Hillegonde werd als de achternaam Melk (voor het eerst) genoteerd. Dit was in 1662 te Wormer.

Notarisakten: 10 Op 6-7-1659 te Womer is een akte opgemaakt bij het aangaan van het huwelijk. Zinssnede ervan zijn:
Dirck Jansz. Melck weduwnaer toecomende bruijdegom ter eenre ende Guuert Willems dr. jonge dochter toecomende bruijdt geassisteert met Cornelis Willemsz. haer broeder ende voogd in dese woonende tot Wormer.
Dirck en Guurt treden in de huwelijcksen staet met de voorwaarden dat bij eerder overlijden de goederen voor de langstlevende zijn.
Gepasseert tot Wormer ten comptoire mijns notaris ter presentie van Aurel Lourisz. ende mr. Pieter Strokerck buuerluijden aldaer als getuijgen hier overgestaen
De volledige tekst is te lezen onder Oud Notarieel bij 379 Dirk 1659.

Notarisakten: 11 In 1685 was Dirck getuige voor Dirck Jansz Maertses. Onderwerp van de akte was het ageren tegen een pachtsverhoging.
Delen uit de akte:
Voor Fredrick van der Meer notaris tot Wormer komen Woumen Baertz. ende Arent Arentsz. Stijnes en voor Dirck Jansz. Maertses is Dirck Jansz. Melck en Willem Jacobsz. Quack en sijn broeder Wilbert Quack, Claes, ende Floris Arentsz. al te samen schuijtvoerder alhier ende besoldigt verkoopers competen dese provintie van Hollandt ende Westvrieslandt.
Maken machtig de eersame mr. Swabin... procureur tot Sgraven Hage te ageren 't schriftelijck te spreeken ende plegen voor alle sHeeren Staten, regteren ende vierscharen op ende tegens Jan Arentsz. Kraft ende sijn zoon Willem Jansz. Kraft als pachters vande derde verhoging vant Gemael over Wormer van den jaere 1683, soo wel int eissen als verweren te protesteren ende appeleren ende reformeren vande saeck, onder verbant van haere personen ende goederen.
Aldus gedaen verleden ende gepasseert ten comptoire mijns notaris, ter present van Pieter Claesz. vander Meer ende Pieter vander Meer.
Ondertekent:
Woumen Baertsz., Arent Stijnes, Pieter vander Meer, Pieter vander Meer.
Welck ick assumeere (aanneem) Fredrick vander Meer notaris publicq 1685 in stato

In de akte van 21-8-1690 erft Dirck of na zijn dood zijn kinderen voor de helft van zijn halfbroer Dirck Jansz. Louw die getrouwd met Maretge Pietersdr Muis.

Dirk Jans Melk had in 1685 te Wormer als beroep: Schuijtvoerder

Dirk Jans Melk had in 1696 te Wormerveer als beroep: koopman. Hij was de broer van Simon, blijkt uit het boek 5798 notarisakte 123.
Vrouw Dieuwer Claas [111]

    Geboren: rond 1640 - Wormer
    Gedoopt: 
   Overleden: 
    Begraven: Kinderen
1 M Heijn Dirks Melk [112]
    Geboren: 
    Gedoopt: 14 November 1657 - Wormer 1
   Overleden: 
    Begraven: 
Afbeelding
Dirck Cornelis Melk en Trijn Claas
Man Dirck Cornelis Melk [371]

    Geboren: rond 1700 - Middel/wormer
    Gedoopt: 
   Overleden: 5 Mei 1737 - Westzanen
    Begraven: 
    Huwelijk: 10 Juli 1717 - Westzaan 121
Vrouw Trijn Claas [372]

    Geboren: rond 1700 - Middel/wormer
    Gedoopt: 
   Overleden: 
    Begraven: Kinderen


Startpagina | Inhoudsopgave | Achternamen | Naamlijst

Deze webpagina werd gemaakt op 1 Oktober 2018 met Legacy 7.5 van Millennia