Katerstede Voorouders

"Ik verafschuw wat u zegt maar ik zal uw recht om het te zeggen met mijn leven verdedigen."
Voltaire

Genealogie Melk - de Jong

Mijn voorouders Melk-Riet-De Jong-Wouters

De familie Melk en Riet hebben voornamelijk in de Zaanstreek gewoond. Je kan ze kenmerken als echte Zaankanters.
De voorouderlijn is hier te zien.
De familie de Jong zijn geboren en getogen Rotterdammers, wonende in de buurt van de Pannekoekstraat terwijl de familie Wouters al trekkend van Ewijk via Moordrecht in Rotterdam terecht zijn gekomen. Deze voorouderlijn is hier te lezen.

Herkomst Katerstede

Waarom dan voor de site de naam "Katerstede"?
De naam Katerstede is een afgeleide van Kot of Kate. De perceeltjes werden verpacht aan keuters, die er een huisje bij bouwden. Een dergelijk huisje werd een kot of kate genoemd. Namen die eindigen op -cate of -kate verwijzen naar een 'keuterverleden'. Bij de verdeling van de gemeenschappelijke gronden kregen deze keuterboertjes vaak de gelegenheid om de stukjes grond, die ze geleidelijk bij hun katerstede hadden getrokken, te kopen.Dit begrip komt voornamelijk voor in Salland, aan de IJssel, Twente en de Achterhoek. Een historisch begrip dus en een klein uitstapje naar mijn eigen stede.

Melk

De naam Melk komt zo weinig voor dat ik het een uitdaging vind om alle personen die de naam Melk dragen en geboren zijn voor 1920 in kaart te brengen. De oorsprong van de naam Melk ligt in Wormer.
Daar komt de naam voor het eerst voor en heeft zich vanuit daar over de zaanstreek verspreid. De gegevens ervan zijn terug te vinden in Nazaten Dirrick Melck en in de Nazatenlijn Melk is dit ook schematisch weer gegeven. In de Familienaam Melk vindt u alle mensen die de achternaam Melk dragen.

Zaanstreek

Daar twee van mijn voorouders uit de Zaanstreek kwamen, kreeg ik veel Zaankanters in mijn database en heb ik nu een extra pagina gemaakt met alle gegevens over deze mensen in De Katerstede Zaanstreek.
Tevens is er een pagina die gaat over dorpen met zijn inwoners te weten: Katerstede Zaanse Dorpen.

Ik bedank bij deze iedereen die mij informatie heeft verstrekt.