Katerstede Zaanse Dorpen

"Ik verafschuw wat u zegt maar ik zal uw recht om het te zeggen met mijn leven verdedigen."
Voltaire

Zaanse Dorpen

Inwoners Westzaan

Westzaan is gelegen in Noord Holland en behoort tot de gemeente Zaanstad.
Omstreeks 1740 bestond de bevolking uit 2667 personen. Hiervan waren de 1630 gereformeerd, 886 doopsgezind, 139 rooms katholiek en 12 personen luthers. (info historische atlas van de Zaanlandens. De bron van de gegevens 1625-1811 zijn de doopdata die de heer Blanken in een database heeft vastgelegd. (Deze database is in te zien in het Zaans Gemeentearchief). Aan de hand van deze doopgegevens heb ik families samengesteld. Deze samenstelling is geheel mijn verantwoordelijkheid. De gegevens Overlijdens 1811-1950 komen af van Marian Louw. Alle gegevens zijn samengevoegd in het bestand Inwoners Zaanstreek.

Inwoners Wormerveer

Wormerveer is gelegen in Noord Holland en behoort tot de gemeente Zaanstad.
Ik heb dit verwerkt inwoners uit Wormerveer uit de periode 1625 tot en met 1811 en later samengevoegd naar het bestand Inwoners Zaanstreek.
Rond 1740 bestond de bevolking uit 1572 inwoners waaronder 534 gereformeerden, 802 mennomieten en 220 katholieken. (info historische atlas Zaanlanden) Dit geeft aan dat deze database maar een klein percentage van de inwoners uit Wormerveer weergeeft. Er woonden meer doopsgezinden dan gereformeerden.
De bron van deze gegevens zijn de doopdata die de heer Blanken in een database heeft vastgelegd. (Deze database is in te zien in het Zaans Gemeentearchief). Aan de hand van deze doopgegevens heb ik families samengesteld. Deze samenstelling is geheel mijn verantwoordelijkheid. Ik heb door gebruik te maken van deze doopgegevens namen en getuigen gecombineerd hetgeen nu in deze nog ruwe versie een overzicht geeft van de gereformeerde families die in de 17de en 18de eeuw in Wormerveer leefden. Deze bestanden worden vanaf 2011 niet meer bijgewerkt. Alle gegevens zijn samengevoegd in het bestand Inwoners Zaanstreek.
Toegevoegd is een transcriptie van de huwelijken 1696 tot en met 1795 die in Wormerveer (gereformeerd) plaats vonden. Deze transcriptie is op gesteld door de heer G. van Dok en is hier door te linken naar de huwelijken 1696 - 1724. Op die site kunt u doorlinken naar de andere perioden.

 

Inwoners Zaandijk

Ook Zaandijk behoort tot de gemeente Zaanstad. Rond 1740 bestond de bevolking van Zaandijk uit 1291 inwoners waaronder 857 gereformeerd, 388 mennonieten en 27 katholieken. ( info historische atlas Zaanlanden).

Het database "Zaandijk" bestaat uit de mensen die voorkomen in de doopboeken Zaandijk 1742-1925 gereformeerd, een van de inventarissen uit het Zaans archief. Ik heb tot op heden de doopgegevens tot 1821 ingevoerd. Dit bestand wordt vanaf 2011 niet meer bijgewerkt. Alle gegevens zijn samengevoegd in het bestand Inwoners Zaanstreek. (ook het bestand Leven is overgezet naar inwoners Zaanstreek)

Inwoners Koog aan de Zaan Koog

Koog aan de Zaan behoort tot de gemeente Zaanstad in Noord Holland. Rond 1740 bestond dit dorp uit 1563 personen. Daarvan waren er 768 gereformeerd, 660 doopsgezind, 101 katholiek en 34 personen luthers. (info historische atlas Zaanlanden)
Een vrijwiliger heeft het bestand Overlijden Koog 1811-1950 aan mij beschikbaar gesteld en dit heb ik omgezet naar een familiebestand. Alle gegevens zijn samengevoegd in het bestand Inwoners Zaanstreek. (ook het bestand Leven is overgezet naar inwoners Zaanstreek).
Op de CD van de NGV Zaanstreek is terug te vinden het geboortebestand van Koog aan de Zaan 1811-1911. Dit bestand heb ik omgezet naar een gezinsconstructie en kan goed dienen als aanvulling op het bestand Overlijden 1811-1950. Het bestand Het geboortebestand 1811-1911 is hier te vinden.

Inwoners Krommenie

Krommenie is gelegen in Noord Holland en behoort tot de gemeente Zaanstad.
Via deze site kan je doorlinken naar de database overlijden inwoners uit Krommenie uit de periode 1811 tot en met 1950.
Rond 1740 bestond de bevolking uit 2424 inwoners waaronder 1500 gereformeerden, 395 mennomieten en 629 katholieken. (info historische atlas Zaanlanden
De bron van deze gegevens zijn de overlijdensgegevens die de Marian Louw heeft opgesteld en dit heb ik omgezet naar een familiebestand. Dit bestand wordt niet meer geupdated daar de update in Krommenie 1620-1950 gebeurt.
Rond 1740 bestond de bevolking uit 2424 inwoners waaronder 1500 gereformeerden, 395 mennomieten en 629 katholieken. (info historische atlas Zaanlanden
De bron van deze gegevens zijn de overlijdensgegevens die de Marian Louw heeft opgesteld en dit heb ik omgezet naar een familiebestand. Ook was ik het bezit van een bestand 1620-1811 opgesteld door de heer Blanken. Met zijn toestemming heb ik dat bestand samengevoegd met het bestand overlijden inwoners 1811-1950. Hierdoor is een bestand ontstaan Krommenie 1620-1950 hetgeen nu als het bestand wordt gebruikt om te updaten.

In het bestand 1620-1950 zijn veel aannames waardoor ik iedereen er op wijs om de gegevens te verifieren in het archief. Vooral met gegevens van voor 1750 is het de inschatting van de heer Blanken of mij.
Voor de mensen die de transcripties van notariele acten (ORA's), opgesteld door de heer Blanken, uit Krommenie willen lezen is hier nu te zien:
ORA 1490, ORA 1491, ORA 1492, ORA 1493, ORA 1494, ORA 1495 en ORA 1496.

Inwoners Jisp

Het dorp Jisp behoort tot de gemeente Wormerland. Rond 1740 bestond de bevolking van Jisp uit 881 inwoners waaronder 713 gereformeerd, 63 mennonieten, 99 katholieken en nog 6 luthers gezind. ( info historische atlas Zaanlanden). Veel info over dit dorp kunt u vinden op "ons dorp Jisp'. Ik heb vanuit het doop - en het trouwbestand een eigen gezonsconstructie gemaakt waarbij er koppelingen tussen generaties aanwezig zijn.Deze gegevens zijn samengevoegd met de gegevens dopen- en trouwen Wormer. Dit samengestelde bestand is terug te vinden op Wormerland.
Ook is via deze site door te linken naar de doopboeken van inwoners uit Jisp. Het database bestaat uit de mensen die voorkomen in de doopboeken Jisp 1604-1808, opgesteld door H. Ruder en door haar beschikbaar gesteld. De huidige weergave komt dus volledig van haar af. Hiervoor mijn dank. De koppeling start op doop 1607 maar via de ander linken kunt u verder zoeken op verdere data.
Ook de trouwboeken heeft H. Ruder in kaart gebracht en zijn nu onder Trouwen Jisp van mensen met een achternaam en onder Trouwen van mensen zonder achternaam te raadplegen. Beide site tezamen geven een totaal beeld van de huwelijken die in die tijd in Jisp zijn voltrokken en zijn een aanvulling op elkaar. Voor een compleet beeld moet men dus beide sites raadplegen.

Inwoners Oostzaan

Oostzaan is een zelfstandige gemeente in Noord Holland. Rond 1740 bestond dit dorp uit 1692 personen. Daarvan waren er 1593 gereformeerd, 4 doopsgezind, 70 katholiek en 25 personen luthers. (info historische atlas Zaanlanden)
Ook naar de inwoners van Oostzaan is nu een koppeling te maken. Mary Alers-Brugman heeft haar data beschikbaar gesteld om op deze site te publiceren. Zij heeft gebruik gemaakt van de volgende bronnen:
de oorspronkelijke doopboeken vanaf 1629 t/m 1738, trouwen 1727 t/m 1810 met de daarbijbehorende transcripties. Klapper Trouwboek 1726 -1810 , de klapper Dopen Oostzaan vanaf 1725-1826, index van het “Dagboek van Daelder” 1681 - 1724.
Een link naar overlijden 1811-1837 en via 1811 ook 1837-1860 Oostzaan is hier te maken. Dit is te danken aan Rinus Goede die deze gegevens beschikbaar heeft gesteld.


Inwoners West- en Oostzaandam

Westzaandam en Oostzaandam behoren tot de gemeente Zaanstad in Noord Holland. Rond 1740 bestond Westzaandam uit 6315 inwoners en Oostzaandam uit 6241 personen. Daarvan waren er in Westzaandam 3695 gereformeerd, 1602 personen doopsgezind, 432 rooms katholiek en 586 luthers. In Oostzaandam waren 4078 personen gereformeerd, 845 doopsgezind, 1170 katholiek en 148 personen luthers. (info historische atlas Zaanlanden)

De DTB boeken van Oostzaandam en Westzaandam zijn door Mary Alers overgezet naar familieconstructies en is dit nu te raadplegen op OZD en WZD DTB. Hier zijn de gegevens van de inwoners O-W Zaandam van 1680 tot 1811 in terug te vinden. Dit zal ook het bestand worden waarin de aanvullende gegevens in verwerkt zullen worden.
Tav Westzaandam heeft Mary Alers de doop/trouwgegevens (DTB) van de inwoners Westzaandam vanaf 1670 tot 1750 in kaart gebracht en is dit op deze site als gezinsconstructies na te kijken. De meeste gegevens zijn echter al overgezet naar WZD en OZD DTB.
De doop- en trouwboeken van de mensen die zich katholiek lieten dopen in de RK statie 't Kalf en RK kerk St. Bonifacius zijn te raadplegen op http://www.den-braber.nl/vpnd/nh/oostzaandam_dtbrk.html en door Willem van der Hoeven naar gezinnen verwerkt. Ik dank Willem van der Hoeven om dit bestand beschikbaar te stellen zodat dit ook op deze site als familieconstructie te raadplegen is.

Inwoners Wormer

Wormer behoort tot de gemeente Wormerland in Noord Holland. Rond 1740 bestond Wormer uit 1661 inwoners. Daarvan waren er 1089 gereformeerd, 208 doopsgezind, 360 Katholiek en 4 personen Luthers. Daar ik van deze gemeente een klapper dopen 1620-1811 bezit wil ik dit via het verschaffen van de foto's u de gelegenheid bieden die op deze wijze uw gegevens over mensen uit Wormer aan te vullen. Mochten mensen databases over dit dorp beschikken, dan hou ik mij aanbevolen. Op van Papier naar Digitaal is nu ook de transcripties van dopen en trouwen (gereformeerd) Wormer te vinden. Deze transcripties heb ik overgezet naar gezinsconstructie en samengevoegd met de doop- en trouwgegevens Jisp. De link naar dit samengestelde bestand Wormer en Jisp (gereformeerd) is via deze link "Inwoners Wormer te raadplegen.

Ik kreeg het aanbod om de transcripties Dopen en Trouwen van Knollendam 1657-1792 op mijn site te publiceren. Dit is natuurlijk een aanvulling op de mensen die in de Zaanstreek woonden.
De Doop gegevens Knollendam 1657- 1792 is hier terug te vinden en Trouwen Knollendam 1657 -1792 is via deze link te lezen. Ook zijn deze gegevens toegevoegd aan het bestand "Inwoners Zaanstreek"

 

Inwoners Assendelft

Assendelft is een van de oudste gemeentes van de gemeente Zaandam. Rond 1732 bestond dit dorp uit 496 huizen.
Via deze link is er een koppeling van bestand Dopen rooms katholiek van 1675 tot 1740.
Deze gegevens zijn aangeleverd door A. Smit (waarvoor mijn dank) en door mij omgezet naar familieconstructie.
De periode na 1750 is terug te vinden in inwoners Zaanstreek.

 

 

 

 

Voorouders zaanstreek

De verzamelwoede is gestart met het uitzoeken van mijn eigen roots.
Deze gegevens zijn terug te vinden op Katerstede Voorouders.

Zaanstreek

Daar twee van mijn voorouders uit de Zaanstreek kwamen, kreeg ik veel Zaankanters in mijn database.
Deze gegevens zijn gecombineerd met de DTB gegevens van de dorpen Zaandijk, Koog aan de Zaan, Wormerveer, Westzaan, Assendelft.
Deze gegevens kunnen gelezen worden in het bestand Inwoners Zaanstreek .

Ik bedank bij deze iedereen die mij informatie heeft verstrekt. In het bijzonder Patrick Trio voor het overzetten van de access database naar een legacy bestand.
Zonder zijn hulp was deze site niet tot stand gekomen.
Google
WWW katerstede.nl