Het krommeniese gezin 1620-1950Afbeelding
Cornelis Claas Kuijs en Stijntje IJsbrands
Man Cornelis Claas Kuijs [26182] 1

    Geboren: rond 1636 - Krommenie
    Gedoopt: 
   Overleden: 
    Begraven: 
    Huwelijk: 11 Juni 1656 - Krommenie (Eerste huwelijk)
Vrouw Stijntje IJsbrands [9363] 1

    Geboren: rond 1636 - Krommenie
    Gedoopt: 
   Overleden: 
    Begraven: Kinderen
1 M IJsbrand Cornelis Kuijs [37380] 1

    Geboren: 
    Gedoopt: 14 September 1659 - Krommenie
   Overleden: 
    Begraven: 2 M IJsbrand Cornelis Kuijs [37381] 1

    Geboren: 
    Gedoopt: 12 Juni 1661 - Krommenie
   Overleden: 
    Begraven: 3 M Gerrit Cornelis Kuijs [32190] 1

    Geboren: 
    Gedoopt: 15 Februari 1665 - Krommenie
   Overleden: 
    Begraven: 
Geboortenotities: Man - Cornelis Claas Kuijs

toenaam bij doop Gerrit 15-2-1665


Notities: Huwelijk

datum 27-5-1656
Krommenie
Nederlands gereformeerd
Jm. en jd. van Krommenie en getrouwt ter plaetse 11 Junij.


Geboortenotities: kind - IJsbrand Cornelis Kuijs [37380]

religie Nederlands gereformeerd


Geboortenotities: kind - IJsbrand Cornelis Kuijs [37381]

religie Nederlands gereformeerd


Geboortenotities: kind - Gerrit Cornelis Kuijs [32190]

religie Nederlands gereformeerd
Afbeelding

Dirk Dirks Jager en Stijntje Jans
Man Dirk Dirks Jager [28874] 1

    Geboren: rond 1706 - Uitgeest
    Gedoopt: 
   Overleden: 
    Begraven: 
    Huwelijk: 5 Mei 1726 - Krommenie (Eerste huwelijk)

 Andere partner: Maartje Claas [7230] (rond 1712-      ) 1 - 1732
Vrouw Stijntje Jans [8444] 1

    Geboren: rond 1706 - Assendelft
    Gedoopt: 
   Overleden: 10 September 1731 - Krommenie 2
    Begraven: 


huwelijkse gegevens waren:

Huwelijkstoestemming: 20 April 1726, Krommenie. 2 Jm. van Uitgeest wonende tot Crommenie en jd. van Assendelft.
datum 05 mei 1726
Krommenie
Nederlands gereformeerd
Jm. van Krommenie en jd. van Assendelft. Tot Crommenie getrout.


Kinderen
1 V Grietje Dirks Jager [33699] 1

    Geboren: 
    Gedoopt: 27 April 1727 - Krommenie
   Overleden: 21 Juli 1735 - Krommenie 2
    Begraven: 2 V Stijntje Dirks Jager [11109] 1

    Geboren: 
    Gedoopt: 9 September 1731 - Krommenie
   Overleden: 24 September 1731 - Krommenie 2
    Begraven: 
Overlijdensnotities: Vrouw - Stijntje Jans

Maarten Dirksz Janneman geeft de vrouw van Dirk Dirksz Jager aan.


Geboortenotities: kind - Grietje Dirks Jager [33699]

religie Nederlands gereformeerd


Overlijdensnotities: kind - Grietje Dirks Jager [33699]

Aangifte door de vader. Aangenomen deze overledene.


Geboortenotities: kind - Stijntje Dirks Jager [11109]

religie Nederlands gereformeerd


Overlijdensnotities: kind - Stijntje Dirks Jager [11109]

Aangifte door de vader.
Afbeelding

Simon Cornelis Heijn en Stijntje Jaspers
Man Simon Cornelis Heijn [5844] 1

    Geboren: rond 1648
    Gedoopt: 
   Overleden: 1682 1261
    Begraven: 
    Huwelijk: 1682

 Andere partner: Neeltje Jans [7223] (rond 1648-1671) 1 - 1668

Gebeurtenissen uit het leven waren:

Voogdbenoeming: ooms van zijn kinderen zijn Cornelis Klaas Gaves en Cornelis Claas Grote Kees.
Op huijden den 15 December ao. 1671 Sijn bij de Heeren Weesmeesteren tot voogden over de onmondige kinderen van Sijmen Cornelisz Heij geprocreeert bij Neel Jans, gestelt Frerick Jansz Moolenaer ende Cornelis Clasen Groote Kees oomen van 's moeders zijde, actum uts. W. Vastrick, secrets. (In de marge) Op den 11e Maert 1682 is in de plaetse van Frerick Jansz Molenaer gesurrigeert tot voogt Cornelis Claesz Gaves. Mij present, E. Voskuijl, secrt
Op huijden den 30 Januarij 1686 is in de plaetse van Cornelis Claesz Gaves gestelt bij de Heeren Weesmeesteren Cornelis Josepse Gorter
Vrouw Stijntje Jaspers [5497] 1

    Geboren: rond 1657 1262
    Gedoopt: 
   Overleden: 
    Begraven: Kinderen

Afbeelding
Jan Simons Krook en Stijntje Jaspers
Man Jan Simons Krook [42198] 1

    Geboren: rond 1702 3,1202
    Gedoopt: 
   Overleden: 19 Augustus 1751 - Krommenie 1203
    Begraven: 


     Vader: Simon Jans Krook [9985] (rond 1680-1713) 1
     Moeder: Marie Pieters [6393] (rond 1682-      ) 1


    Huwelijk: 1727

Gebeurtenissen uit het leven waren:

Hij was doopsgezind

Notarisakten/Staatboeken: 3 Den 21 Mey 1727 Compareerde voor weesmeesteren Jan Sijmonse Crook nu meerderjarig geworden, en verclaarde van dese inventaris voldaan te sijn en derhalven weesmeesteren en voogden bedankende voor de goede administratie over de goederen gehadt, aldus gedaen en 't oirconde getekent,

Notarisakten/Staatboeken: 15 Folio 143 Inventaris van de goederen ter weeskamer gebragt voor de 2 onmondige kinderen van Jan Symonse Crook en Stijntje Jaspers genaamt, Claes Crook oud 18 jaer en Maertje Crook oud 11 jaer voor vaders en moeders goet door Pieter Boom en Claas Jas als wettige voogden Blijkt bij gedane rekening van ontfank en uytgave tot ons ver vertoont den ontfank te bedraegen met vercoop van goederen en anders somma f 1316: 7: 2 aen uytgaef f 666:15: dus per cas onder de voogden f 649:12: 2 Ditto nog voor de kinderen een weesmeesters kennis ten laste Claas Prs. Crook a f 100: 0 van dato 24 November 1751. Staende in `t boek van weesmeesters kennisse letter D Folio 248 verso

Nog 1 graf in de kerk alhier nog wat crediten niet veel waert dat daer van sal inkomen in vervolg in ontfang te verantwoorden

Aldus geinventariseert, en de rekening bij weesmeesters geapprobeert 24 november 1751. Mij Present J Beets, secrets.

Vrouw Stijntje Jaspers [5445] 1

    Geboren: rond 1707
    Gedoopt: 
   Overleden: 15 Mei 1750 - Krommenie 1343
    Begraven: 


huwelijkse gegevens waren:

Huwelijkstoestemming: 2 Mei 1727, Krommenie. 2 Ieder f 3 impost.


Kinderen
1 M Simon Jans Krook [8608] 1

    Geboren: 1730 - Krommenie 86
    Gedoopt: 
   Overleden: 16 April 1750 - Krommenie 88
    Begraven: 2 M Claas Jans Krook [24604] 1

    Geboren: 1733 1344
    Gedoopt: 
   Overleden: 
    Begraven: 3 V Maartje Jans Krook [30767] 1

    Geboren: 1740 1344
    Gedoopt: 
   Overleden: 
    Begraven: 4 M Jasper Jans Krook [43232] 1

    Geboren: 1746
    Gedoopt: 
   Overleden: 14 Januari 1746 - Krommenie 2
    Begraven: 
Overlijdensnotities: Man - Jan Simons Krook

Aangifte door Claas Jas. Impost f 3, begraven op kerkhof, recht f 1.


Overlijdensnotities: Vrouw - Stijntje Jaspers

Aangifte door Jan Sijmese Krook. Pro deo, begraven in de kerk, recht f 4.


Overlijdensnotities: kind - Simon Jans Krook [8608]

Aangever zijn vader. Pro deo, begraven in de kerk, recht f 4.


Overlijdensnotities: kind - Jasper Jans Krook [43232]

Aangifte door de vader. Impost f 3, begraven in de kerk, recht f 2.

of
Startpagina | Inhoudsopgave | Achternamen | Naamlijst

Deze webpagina werd gemaakt op 28 Januari 2024 met Legacy 7.5 van Millennia