Het krommeniese gezin 1620-1950Afbeelding
Jozef Cornelis de Gorter en Marie Jans
Man Jozef Cornelis de Gorter [43713] 1

    Geboren: rond 1640
    Gedoopt: 
   Overleden: 
    Begraven: 
    Huwelijk: 
Vrouw Marie Jans [31165] 1

    Geboren: rond 1640
    Gedoopt: 
   Overleden: 14 November 1702 - Krommenie 1199
    Begraven: Kinderen

Overlijdensnotities: Vrouw - Marie Jans

Aangifte door haar man. Impost f 15.
Afbeelding

Cornelis Dirks Koopman en Marie Jans
Man Cornelis Dirks Koopman [26502] 1

    Geboren: rond 1672 1200
    Gedoopt: 
   Overleden: 
    Begraven: 
    Huwelijk: 1692

Gebeurtenissen uit het leven waren:

Voogdbenoeming: Huijden den 17e Februarij 1694 Is bij de Heere Weesmeesteren van Crommenije ende Crommenijerdijck tot voogt over de onmondige kinderen van Cornelis Dircksz Coopman, geprocureert bij zalr. Marie Jans, genaempt Jan Cornelisz en Trijntje Cornelis, gestelt en gecommitteert Pieter Jansz wonende tot Assendelft, oom vant 's smoeders zijde, omme de voorsz. onmondige kinderen haer goederen in allen deelen behoorlijck te dirigeeren en voor te staen naer behooren. Datum uts. Mij present, G. van Manen, secrt.

Staatsboeken ORA Krommenie: 38 ORA 1489 folio 28 Inventaris van de goederen bewesen door Cornelis Dircksz Coopman aen sijn kinderen met name Jan Cornelisz en Trijnje Cornelis, geprocureert bij zaliger Marie Jans, ter presentie en ten overstaan van Pieter Jansz wonende tot Assendelft, oom van s moeders zijde, wettige gestelde voogt en Jan Dircksz Jonge Engels, oom van 's vaders zijde als voogt in desen,
Eerstelijck part in een stuck lant genaempt de Leverzee, gelegen in het Noort ent van de Noorderpolder in den banne van Assendelft, groot 924 roeden in het geheel, belent ten Z.W. Heijndrick Gerritsz en ten N.O. de kinderen van Cees Water. Aldus gedaen ter presentie en ten overstaen van de heere weesmeesteren desen 17e Februarii 1694. mij present, G. van Manen, secretaris.
Vrouw Marie Jans [28641] 1

    Geboren: rond 1672
    Gedoopt: 
   Overleden: 1694 1200
    Begraven: Kinderen
1 M Jan Cornelis Koopman [40513] 1

    Geboren: vr 1694 1200
    Gedoopt: 
   Overleden: 
    Begraven: 2 V Trijntje Cornelis Koopman [30548] 1

    Geboren: vr 1694 1200
    Gedoopt: 
   Overleden: 
    Begraven: 
Algemene notities: Vrouw - Marie Jans

voogd en oom (van moeder's zijde) van haar kinderen Pieter Jansz tot Assendelft.
Afbeelding

Marie Jans
Man

    Geboren: 
    Gedoopt: 
   Overleden: 
    Begraven: 
    Huwelijk: 
Vrouw Marie Jans [30221] 1

    Geboren: 1661
    Gedoopt: 
   Overleden: 14 Augustus 1724 - Krommenie 2
    Begraven: Kinderen
1 M Jan Claas Swart [40249] 1,38

     Alias: Jan Claas Swart Molenaar
    Geboren: rond 1681 - Assendelft
    Gedoopt: 
   Overleden: 
    Begraven: 
    Partner: Trijntje Michiels Henno [22355] (1682-1731) 1
      Huw: 1701
Overlijdensnotities: Vrouw - Marie Jans

Aangifte door haar zoon Jan Clase Molenaer. Aangenomen deze overledene.
Afbeelding

Marie Lamberts
Man

    Geboren: 
    Gedoopt: 
   Overleden: 
    Begraven: 
    Huwelijk: 
Vrouw Marie Lamberts [15547] 1

    Geboren: 1707
    Gedoopt: 
   Overleden: 
    Begraven: Kinderen
1 M Jan Claas [40331] 1

    Geboren: 1727
    Gedoopt: 
   Overleden: 17 September 1727 - Krommenie 2
    Begraven: 
Algemene notities: Vrouw - Marie Lamberts

er staat Marijtje Lamberts


Overlijdensnotities: kind - Jan Claas [40331]

Aangifte door de moeder Marijtje Lamberts.

of
Startpagina | Inhoudsopgave | Achternamen | Naamlijst

Deze webpagina werd gemaakt op 15 Februari 2021 met Legacy 7.5 van Millennia