Het krommeniese gezin 1620-1950Afbeelding
Mr Jan Pieters Gransijn en Marie Pieters
Man Mr Jan Pieters Gransijn [41938] 1

    Geboren: rond 1669 - Westzaan
    Gedoopt: 
   Overleden: 14 Mei 1733 - Krommenie 2
    Begraven: 
    Huwelijk: 1697

 Andere partner: NN [18199] (rond 1665-      )

Gebeurtenissen uit het leven waren:

• Mr Jan Pieters Gransijn had als beroep: meester (in imp. begr. vrouw), chirurgijn

• Voogdbenoeming: Den 12 Augustus 1722 Is bij de Heeren Weesmeesteren van Crommenije en dijck gecommitteert tot voogden over de kinderen van Mr Jan Gransijn, geteelt bij Marie Pieters, Claas Pieters Raghels en Pieter van der Cruijsen, om de onmondige kinderen haar goederen behoorlijck te dirigeeren en in alle billijckheijt voor te staan en daarvan is 't noot rekening bewijs en reliqua te doen. Aldus gedaan dato uts. Mij jegenwoordig, G. van Manen, secrt.

• Notarisakten/Staatboeken: 35 Uitgeest ONA 5035 akte 44 1720,20 mei Testament van Jan Gransyn, chirurgyn te krommenie. Hy prelegateert zyn zoon Pieter Jansz Gransyn zyn chirurgynswinkel met alle zyn boeken gedrukt en geschreven. Pieter Jansz Gransyn, Jannetje Jans Gransyn en Antje Jans Gransyn, zyn dochters uit zyn 2e huwelyk by za. Marytje Pieters ieder 1/3 in het huis en erf daar hy in woont. Gepasseerd ten huize van Jan Lourens, hospes in herberg de Ooievaar.
Vrouw Marie Pieters [8711] 1

    Geboren: rond 1677 - Krommenie
    Gedoopt: 
   Overleden: 27 Februari 1719 - Krommenie 2
    Begraven: 


huwelijkse gegevens waren:

• Huwelijkstoestemming: 25 Juli 1697, Krommenie. 2 Jan van Westzaan, Marie van Krommenie, f 3 impost.


Kinderen
1 M Pieter Jans Gransijn [18285]

    Geboren: rond 1700
    Gedoopt: 
   Overleden: 
    Begraven: 2 V Antje Jans Gransijn [21750] 1

    Geboren: rond 1702
    Gedoopt: 
   Overleden: 2 April 1757 - Krommenie 2
    Begraven: 
    Partner: Cornelis Claas Bom [26214] (vóór 1697-1740) 1
      Huw: 1722 - Krommenie
    Partner: Poulus Engels Rachel [16788] (rond 1720-1763) 1
      Huw: 1741. (vr volg huw,man 1st huw)3 V Jannetje Jans Gransijn [42430] 1

    Geboren: rond 1706 - Krommenie
    Gedoopt: 
   Overleden: 
    Begraven: 
    Partner: Jan Kapitein [39062] (rond 1700-      ) 1
      Huw: 1726. (man volg. huw, vr. 1ste huw)
Overlijdensnotities: Man - Mr Jan Pieters Gransijn

Aangifte door Pieter Gransijn van zijn vader Jan Gransijn. Impost f 3, begraven in de kerk, recht f 4. Aangenomen deze overledene.


Algemene notities: Man - Mr Jan Pieters Gransijn

Ruim drie jaar na het overlijden van zijn vrouw, op 12-8-1722, worden tot voogden over zijn kinderen benoemd Claas Pieters Raghels en Pieter van der Cruijsen. Er is geen verslag van de voogden in het Staatboek vande Weeskamer.
Na zijn overlijden is er wel een overzicht (ORA 1493, fo. 142). Daaruit volgt dat Zacharias een zoon van hem is. Onduidelijk is evenwel het kleine aantal jaren verschil tussen zijn trouwen en dat van zijn zoon. Dit is verder te onderzoeken. De datum van huwelijk is wel juist.


Overlijdensnotities: Vrouw - Marie Pieters

Aangever haar man. F 3 impost, begraven in de kerk, recht f 4.


Overlijdensnotities: kind - Antje Jans Gransijn [21750]

Aangever haar man, Poulus Ragel. f 3 impost, begraven in de kerk, recht f 4.
Afbeelding

Marie Pieters
Man

    Geboren: 
    Gedoopt: 
   Overleden: 
    Begraven: 
    Huwelijk: 
Vrouw Marie Pieters [9610] 1

    Geboren: 1673
    Gedoopt: 
   Overleden: 25 Juli 1718 - Krommenie 2
    Begraven: Kinderen
1 M Claas Jas [23501] 1

    Geboren: 1693 1200
    Gedoopt: 
   Overleden: 
    Begraven: 
Overlijdensnotities: Vrouw - Marie Pieters

Aangever haar zoon Claas Jas. Van Krommeniedijk.


Overlijdensnotities: kind - Claas Jas [23501]

gaf in 1718 het overlijden van zijn moeder Marie Pieters aan.
Afbeelding

Gerrit Simons Smit en Marie Pieters
Man Gerrit Simons Smit [32746] 1

    Geboren: rond 1676 - Krommenie
    Gedoopt: 
   Overleden: 
    Begraven: 


     Vader: Simon Aarts Smit [34101] (rond 1656-1708) 1
     Moeder: Aagtje Jacobs [18786] (rond 1656-1719) 1


    Huwelijk: 1696 - Krommenie
Vrouw Marie Pieters [9476] 1

    Geboren: rond 1676 - Krommenie
    Gedoopt: 
   Overleden: 15 Januari 1725 - Krommenie 2
    Begraven: 


huwelijkse gegevens waren:

• Huwelijkstoestemming: 15 December 1696, Krommenie. 2 Beide van Krommenie.


Kinderen
1 M Pieter Gerrits Smit [14017] 1

    Geboren: rond 1701
    Gedoopt: 
   Overleden: 
    Begraven: 
    Partner: Guurtje Pieters Smit [35476] (rond 1700-1764) 1
      Huw: 1721 12012 M Claas Gerrits Smit [24247] 1

    Geboren: 1712
    Gedoopt: 
   Overleden: 17 Mei 1729 - Krommenie 2
    Begraven: 3 M Cornelis Gerrits Smit [26720] 1

    Geboren: 1714
    Gedoopt: 
   Overleden: 6 November 1714 - Krommenie 2
    Begraven: 4 V Trijntje Gerrits Smit [3470] 1

    Geboren: 1714
    Gedoopt: 
   Overleden: 12 Oktober 1714 - Krommenie 2
    Begraven: 5 V Trijntje Gerrits Smit [3404] 1

    Geboren: 1715
    Gedoopt: 
   Overleden: 4 Oktober 1715 - Krommenie 2
    Begraven: 6 M Simon Gerrits Smit [17779] 1

    Geboren: 1731
    Gedoopt: 
   Overleden: 18 Mei 1731 - Krommenie 2
    Begraven: 
Algemene notities: Man - Gerrit Simons Smit

Imp. Begr. 28-7-1732: aangifte kleinzoon.


Overlijdensnotities: Vrouw - Marie Pieters

Aangever haar zoon Pieter Gerritsz Smit. Pro deo. Begraven in de kerk, recht f 4.


Overlijdensnotities: kind - Claas Gerrits Smit [24247]

Aangifte door zijn broer Pieter. Aangenomen deze persoon.


Overlijdensnotities: kind - Cornelis Gerrits Smit [26720]

Aangifte door de vader Gerrit Smit.


Overlijdensnotities: kind - Trijntje Gerrits Smit [3470]

Aangifte door de vader Gerrit Smit.


Overlijdensnotities: kind - Trijntje Gerrits Smit [3404]

Aangifte door de vader.


Overlijdensnotities: kind - Simon Gerrits Smit [17779]

Aangifte door de vader van zijn zoon.
Afbeelding

Simon Jans Krook en Marie Pieters
Man Simon Jans Krook [9985] 1

    Geboren: rond 1680
    Gedoopt: 
   Overleden: 18 Mei 1713 - Krommenie 2
    Begraven: 


     Vader: Jan Claas Krook [40227] (rond 1640-      ) 1
     Moeder: 


    Huwelijk: 

Gebeurtenissen uit het leven waren:

• Voogdbenoeming: Den 17 September 1721 Bij Weesmeesteren gestelt tot voogden over het onmondige kint van Sijmon Jansz Croock, geteelt bij Marie Pieters, genaampt Jan Sijmonsz Croock, Engel Jansz Croock, oom van 't vaders zijde en Engel Croock, neev als vooren., omme het onmondige kint sijn goederen behoorlijck te dirigeeren en in alle billijckheijt voor te staan en daarvan is 't nood rekening bewijs en reliqua te doen. Aldus gedaan dato uts. Mij jegenwoordig, G. van Manen, secrets.

• Voogdbenoeming: Den 10 Februarij 1723 Is bij de Heere Weesmeesteren aengestelt tot voogden over Jan Sijmonse Crook, onmondige soon van zalr. Sijmon Janse Crook, verwekt bij Maartje Pieters, Jacob Heijndricks Jannes en Dirk Janse Tannes, omme de voorsz. kinderen haar goederen behoorlijk &ca
Vrouw Marie Pieters [6393] 1

    Geboren: rond 1682
    Gedoopt: 
   Overleden: 
    Begraven: 

Gebeurtenissen uit het leven waren:

• Notarisakten/Staatboeken: 3 folio 86 Inventaris van de goederen ter weeskamer bewesen door Marie Pieters, voor haar onmondige soon Jan Sijmonse Crook, geprocrëeert bij wijlen Sijmon Jansen Crook, voor vaders erf bewesen, ten overstaan van Engel Janse Crook, oom van 's vaders sijde ende Engel Crook, neev als vooren,
Namentlijk, een bed met sijn toebehooren en een eeke kas,
item wort nog genoteert dat het huys van de moeder, staande in 't Noord end alhier specialijk is beswaart, sullende na aflossinge vandien en vercoopinge van 't selve huys, 't gunt alsdan daarvan sal komen over te schieten met dese inventaris verhoogt worden.
Wijders is geconditioneert, dat de moeder haar voorsz. soon behoudens goet sal alimenteeren en opvoeden, nevens 't laten leeren na staet en gelegentheyt tot desselfs mondigen dage toe Aldus gedaen en bij weesmeesteren en voogden geapprobeert op den regthuyse tot Crommenie den 1 october 1721 Mij present J. Beets, clercqKinderen
1 M Jan Simons Krook [42198] 1

    Geboren: rond 1702 3,1202
    Gedoopt: 
   Overleden: 19 Augustus 1751 - Krommenie 1203
    Begraven: 
    Partner: Stijntje Jaspers [5445] (rond 1707-1750) 1
      Huw: 17272 M Cornelis Simons Krook [27469] 1

    Geboren: 1706
    Gedoopt: 
   Overleden: 2 Juli 1706 - Krommenie 2
    Begraven: 
Overlijdensnotities: Man - Simon Jans Krook

Aangifte door Jan Crook. Pro deo.


Algemene notities: Man - Simon Jans Krook

broer van Engel Jansz (ORA 1491, fo. 86), verder heeft zijn zoon Jan Sijmonsz een neef Engel Krook.


Overlijdensnotities: kind - Jan Simons Krook [42198]

Aangifte door Claas Jas. Impost f 3, begraven op kerkhof, recht f 1.


Overlijdensnotities: kind - Cornelis Simons Krook [27469]

Aangifte door de vader.

of
Startpagina | Inhoudsopgave | Achternamen | Naamlijst

Deze webpagina werd gemaakt op 28 Januari 2024 met Legacy 7.5 van Millennia