Het krommeniese gezin 1620-1950Afbeelding
Dirk Ariaans Pels en Teunisje Teunis
Man Dirk Ariaans Pels [12324] 1,4

    Geboren: rond 1744
    Gedoopt: 
   Overleden: 
    Begraven: 
    Huwelijk: rond 1764
Vrouw Teunisje Teunis [12252] 1,4

    Geboren: rond 1744
    Gedoopt: 
   Overleden: 
    Begraven: Kinderen
1 M Teunis Dirks Pels [11125] 1,4

    Geboren: - de Rijp 100
    Gedoopt: 21 Juni 1766 - de Rijp
   Overleden: 6 Maart 1829 - Krommenie
    Begraven: 
    Partner: Maartje Jans Duijn [13961] (1771-1800) 1,4
      Huw: 5 Juli 1795. (Eerste huwelijk)
    Partner: Trijntje Wessels Emke [15528] (rond 1786-1835) 1,4
      Huw: 1804. (man volg. huw, vr. 1ste huw)
Notities: Huwelijk

dit echtpaar kregen in de Rijp kinderen (rk dopen)
Ariaan, 27-11-1764
Teunis, 21-06-1766
Antje, 04-04-1768
Grietje, 07-10-1769
Philippus Jacobus, 01-05-1772
Petrus, 09-07-1774
Gerardus 23-10-1777


Overlijdensnotities: kind - Teunis Dirks Pels [11125]

geb.datum: 21-06-1764
Afbeelding

Cornelis Cornelis Keijser en Teuntje Pieters
Man Cornelis Cornelis Keijser [25491] 1,3

    Geboren: rond 1689
    Gedoopt: 
   Overleden: 
    Begraven: 
    Huwelijk: 

Gebeurtenissen uit het leven waren:

• Voogdbenoeming: Den 23 Julij 1721 Is bij de Heere Weesmeesteren van Crommenije en Crommenijdijck tot voogden aengestelt en gecommitteert over de kinderen van Cornelis Keijser, geteelt bij Tunisje Pieters, woonende tot Crommenijehorn, Josep Jansz Groenwout en Claas Jaspersz, omme de voorsz. kinderen haar goederen behoorlijck te dirigeeren en daarvan is 't nood rekening bewijs en reliqua te doen. Aldus gedaan dato uts. Mij present, G. van Manen, secrets.

• Notarisakten/Staatboeken: 3 folio 85 Inventaris van de goederen ter weeskamer bewesen door Cornelis Cornelisse Ceijser aan sijn vier onmondige kinderen geprocrëeert bij wijlen Teunisje Pieters voor haer moeders erf, ten overstaan van Josep Janse Groenwout ende Claas Jasperse als wettige voogden, namentlijk voor de vier kinderen tesamen sestig gulden, sijnde voor elk kint f 15: 0: 0 welk gelt onder de vader is berustende, verbindende hier vooren speciaal een huys en erf sijnde een backerije met sijn ap en dependentien, staende en gelegen op Crommeniehorn, belent ten oosten Cornelis Cruijs, ten westen Engel Prinse, wijders is geconditioneert tusschen de vader en voogden voorsz. ter eenre en andre sijde, met approbatie van weesmeesteren, namentlijk dat de vader voorsz. sijn voorsz. kinderen behoudens goet, dat is voor de vrugten van 't voorsz. bewijs, sal alimenteeren, opvoeden en onderhouden, nevens 't laten leeren na staat en gelegentheyt tot iders mondigen dag of andere geapprobeerde state toe, aldus gedaan op den regthuyse tot Crommenie en bij weesmeesteren geapprobeert den 6 augusti 1721 mij present J. Beets, clerk


Vrouw Teuntje Pieters [10433] 1

    Geboren: rond 1689
    Gedoopt: 
   Overleden: vóór 1721 - Krommenie 2,3
    Begraven: Kinderen
1 V Trijntje Cornelis Keijser [16319] 1

    Geboren: 1708
    Gedoopt: 
   Overleden: 18 Augustus 1708 - Krommenie 2
    Begraven: 2 M Pieter Cornelis Keijser [7759] 1

    Geboren: 
    Gedoopt: 25 Augustus 1709 - Krommenie
   Overleden: 5 Augustus 1752 - Krommenie 2
    Begraven: - Krommeniedijk3 M Cornelis Cornelis Keijser [26393] 1

    Geboren: 
    Gedoopt: 27 Maart 1712 - Krommenie
   Overleden: 
    Begraven: 4 V Trijntje Cornelis Keijser [14422] 1

    Geboren: 
    Gedoopt: 29 November 1714 - Krommenie
   Overleden: 
    Begraven: 5 V Maartje Cornelis Keijser [14990] 1

    Geboren: 1717
    Gedoopt: 
   Overleden: 31 Juli 1717 - Krommenie 2
    Begraven: 6 V Maartje Cornelis Keijser [30702]

    Geboren: rond 1720 - Krommenie
    Gedoopt: 
   Overleden: 
    Begraven: 
Overlijdensnotities: kind - Trijntje Cornelis Keijser [16319]

Aangifte door de vader Cornelis Keijser.


Geboortenotities: kind - Pieter Cornelis Keijser [7759]

religie Nederlands gereformeerd


Overlijdensnotities: kind - Pieter Cornelis Keijser [7759]

Aangifte door weesvader Krommeniedijk in 't weeshuijs aldaar.


Geboortenotities: kind - Cornelis Cornelis Keijser [26393]

religie Nederlands gereformeerd


Geboortenotities: kind - Trijntje Cornelis Keijser [14422]

religie Nederlands gereformeerd


Overlijdensnotities: kind - Maartje Cornelis Keijser [14990]

Aangifte door de vader Cornelis Ceijser.
Afbeelding

Tijmen Simon Klaas Arian en Neeltje Simons Noltus
Man Tijmen Simon Klaas Arian [9357] 1

    Geboren: rond 1770
    Gedoopt: 
   Overleden: 
    Begraven: 
    Huwelijk: rond 1793 34

Gebeurtenissen uit het leven waren:

• Notarisakten/Staatboeken: 34 Dese rekening bij weesmeesteren geapprobeerd Compareerde op dato voor weesmeesteren voorschreve Simon Klaasz Arian [Opm.: in handtekening Tijmen] in huwelijk hebbende Neeltje Noltus: dewelke bekende op heden uijt handen van weesmeesteren der banne Crommenie, in volle voldoening van zijn vrouws ouderlijk ervdeel ontvangen te hebben: de zomma van vijfhonderd gulden, en dan nog een zomma van ses en seventig gulden elf stuijvers vier penningen waar mede dat capitaal aan intrestgelden was vermeerderd Folio 254 makende te zamen een zomma van vijf honderd ses en seventig gulden elf stuijvers vier penningen: verclaard daar mede volcomen voldaan te zijn: weesmeesteren benevens voogden volcomen te quiteren voor alle verdere namaning altoos te indemneren en bevrijden. onder verband van zijn persoon en goederen als na regten Actum ter weescamer voorsz: en ten oirconde getekend dato als boven In Kennisse van mij Johs: Beets Tijmen Klaasz Arian [Opm.: in aanhef Simon] Jan Vredenburg Jacob Groot
Vrouw Neeltje Simons Noltus [7336] 1

    Geboren: 4 September 1768 - Krommenie
    Gedoopt: 4 September 1768 - Krommenie
   Overleden: 
    Begraven: 


     Vader: Mr Simon Mattheus Noltus [39408] (1733-1787) 1
     Moeder: Areijaantje IJsbrands de Jong [22063] (1733-1776) 1

Kinderen

Geboortenotities: Vrouw - Neeltje Simons Noltus

religie Nederlands gereformeerd
Afbeelding

Tijs en Adriaantje Willems Boere
Man Tijs [10515] 1

     Alias: Mattijs
    Geboren: vóór 1720
    Gedoopt: 
   Overleden: 
    Begraven: 
    Huwelijk: 

Gebeurtenissen uit het leven waren:

• Hij was rooms katholiek
Vrouw Adriaantje Willems Boere [19991] 1

    Geboren: - Krommeniedijk
    Gedoopt: 22 Januari 1714 - Krommeniedijk
   Overleden: 
    Begraven: 


     Vader: Willem Claas Boere [13563] (rond 1688-1743) 1
     Moeder: Marijtje Teunis [3343] (rond 1688-1716) 1Gebeurtenissen uit het leven waren:

• Zij was rooms katholiek


Kinderen
1 M Tijs Tijs [20561] 1

    Geboren: 
    Gedoopt: 2 Januari 1742
   Overleden: 18 Januari 1742 - Krommenie 2
    Begraven: - Krommeniedijk
Algemene notities: Man - Tijs

er staat Matthijs


Doopnotities: Vrouw - Adriaantje Willems Boere

religie Rooms katholiek Doopgetuige: Jannetje Willems geboorteplaats zal wel 'de Dijk' moeten zijn.


Doopnotities: kind - Tijs Tijs [20561]

religie Rooms katholiek illegitimus, codde patr. nominatus


Overlijdensnotities: kind - Tijs Tijs [20561]

Aangifte door Claes Willemse Boere van een kint van sijn suster.


Algemene notities: kind - Tijs Tijs [20561]

er staat Matthijs Matthijsz

of
Startpagina | Inhoudsopgave | Achternamen | Naamlijst

Deze webpagina werd gemaakt op 28 Januari 2024 met Legacy 7.5 van Millennia