Het krommeniese gezin 1620-1950Afbeelding
Poulus Egberts Karstens en Antje Jans de Jong
Man Poulus Egberts Karstens [19019] 1,4

     Alias: Paulus Kerssens, Poulus Kerssens
    Geboren: 
    Gedoopt: 13 Januari 1776 - Krommeniedijk
   Overleden: 7 Maart 1810 - Krommenie 2
    Begraven: 


     Vader: Egbert Jans Karstens [9248] (1735-1788) 1,4
     Moeder: Aagje Pieters Welboren [13625] (rond 1746-1795) 1,4


    Huwelijk: 15 Mei 1803 - Krommeniedijk (Eerste huwelijk)
Vrouw Antje Jans de Jong [21815] 1,4

    Geboren: - Krommenie
    Gedoopt: 16 Maart 1777 - Krommeniedijk
   Overleden: 20 April 1813 - Krommenie
    Begraven: 


     Vader: Jan Engels de Jong [40884] (rond 1747-1798) 1
     Moeder: Maartje Barends Huijgen [12078] (rond 1747-1800) 1
huwelijkse gegevens waren:

Huwelijkstoestemming: 30 April 1803, Krommenie. 2 Jm. en jd. van Krommenie.
datum 15 mei 1803
Krommeniedijk
Rooms katholiek
van Krommenie.


Kinderen
1 M Jacob Poulus Karstens [12492] 1,4

    Geboren: - Krommenie
    Gedoopt: 23 Maart 1804 - Krommeniedijk
   Overleden: 30 Juli 1849 - Krommeniedijk
    Begraven: 
    Partner: Duifje Jacobs Hoveling [16897] (1809-1867) 1,4
      Huw: 15 Mei 1836 - Krommenie2 M Jan Poulus Karstens [8536] 1,4

     Alias: Jan Kerssens
    Geboren: - Krommenie
    Gedoopt: 14 Januari 1806 - Krommeniedijk
   Overleden: 
    Begraven: 
    Partner: Trijntje Maarten Groentjes [807] (1800-1853) 1,4
      Huw: 3 November 1833 - Krommenie3 V Aagje Poulus Karstens [18535] 1

    Geboren: - Krommenie
    Gedoopt: 31 December 1807 - Krommeniedijk
   Overleden: 3 Augustus 1808 - Krommenie 2
    Begraven: 4 M Pieter Poulus Karstens [568] 1

    Geboren: - Krommenie
    Gedoopt: 15 Juni 1809 - Krommeniedijk
   Overleden: 
    Begraven: 5 V Aagje Poulus Karstens [18646] 1,4

     Alias: Aagtje Paulus Kerssens
    Geboren: 2 November 1810 - Krommenie
    Gedoopt: - Krommeniedijk
   Overleden: 24 Februari 1878 - Krommenie
    Begraven: 
    Partner: Jacob Pieters Root [37836] (1818-1888) 1,4
      Huw: 1 Mei 1842 - Assendelft. (Eerste huwelijk)
Geboortenotities: Man - Poulus Egberts Karstens

religie Rooms katholiek
Doopgetuige: Barend Karstens


Algemene notities: Man - Poulus Egberts Karstens

patroniem in RK trouwen


Geboortenotities: Vrouw - Antje Jans de Jong

religie Rooms katholiek
Doopgetuige: Geertje Barends


Geboortenotities: kind - Jacob Poulus Karstens [12492]

religie Rooms katholiek
Doopgetuige: Neeltje Egtbe. Karstens


Overlijdensnotities: kind - Jacob Poulus Karstens [12492]

geb.datum 23-03-1804


Geboortenotities: kind - Jan Poulus Karstens [8536]

religie Rooms katholiek
Doopgetuige: Barend Jansz de Jong, Marijtje Hagmeijer


Geboortenotities: kind - Aagje Poulus Karstens [18535]

religie Rooms katholiek
Doopgetuige: Hendrik Karstens, Geertruij Keijzer


Geboortenotities: kind - Pieter Poulus Karstens [568]

religie Rooms katholiek
Doopgetuige: Hendrik Karstens, Geertrui Keizer


Geboortenotities: kind - Aagje Poulus Karstens [18646]

religie Rooms katholiek
Doopgetuige: Jan Karstens, Geertje Karstens
(of 1811)


Overlijdensnotities: kind - Aagje Poulus Karstens [18646]

geboren: 2.11.1811
Afbeelding

Mr Simon Mattheus Noltus en Areijaantje IJsbrands de Jong
Man Mr Simon Mattheus Noltus [39408] 1

    Geboren: 2 Maart 1733 - Spaarndam
    Gedoopt: 6 Maart 1733 - Spaarndam
   Overleden: 3 Juli 1787 - Krommenie 2,132
    Begraven: 3 Juli 1787 - Krommenie
    Huwelijk: 1758 - Krommenie (Eerste huwelijk)

 Andere partner: Trijntje Areijans Busch [26025] (rond 1757-      ) 1 - 1777 - Krommenie (man volg. huw, vr. 1ste huw)

Gebeurtenissen uit het leven waren:

Mr Simon Mattheus Noltus had als beroep: chirurgijn

Voogdbenoeming: 14 Meij 1777 Tot voogden aangestelt over de vijf minderjarige kinderen van Simon Noltus, geteelt bij wijlen Aareijaant Isbrands de Jongh, de persoonen van Willem Isbrandse de Jongh en Dirk Isbrandse de Jongh, oomens der kinderen, woonende beijde tot Crommenie, met relatie tot der kinderen moederlijk ervdeel.

Notarisakten/Staatboeken: 34 Folio 176. Weesdag gehouden op woensdag den 11 Junij 1777 Compareerden voor weesmeesteren van den Banne van Crommenie, Simon Noltus weduenaar van Areijaantje Isbrands de Jongh, en bij deselve hebbende verwekt vijf minderjarige kinderen, genaamt Mattheus out 17, Isbrand oud 16 jaar Geertruij out 13, Trijntje oud 11 en Neeltje Simons Noltus oud 8 jaaren, dewelke verclaarde aan deselve zijne kinderen ten overstaan van Willem IJsbrandse de Jong, en Dirk Isbrandse de Jong, oomens van de kinderen, en in desen als aangestelde voogden, bewijs voor moederlijk ervdeel te doen, aan contante penningen aan ieder van deselve een zomma van een honderd gulden, makende te zamen een zomma van vijf honderd gulden:, en dan voor ieder kind nog, wegens een legaat door der kinderen groodmoeder aan haar gelegateerd, te weten aan ieder kind een zomma van tien gulden makende te zamen een zomma van vijftig gulden, en dus met alles te zamen een zomma van vijf honderd vijftig gulden, welke op heden is bovengebragt en in de weeskist gelegt, blijvende hij vader egter verpligt om gadagte zijne kinderen, behoudens het bewesene voor de renten en vrugten van dien, op te brengen en groot te maken tot mondigen dagen, huwelijken ofte andere goedgekeurde staaten toe, alles na order deser camer, en verders geconditioneerd dat hij vader voorts zal zijn en blijven volcomen eijgenaar van den gantschen gemenen boedel van hem en zijn overleden huijsvrouw, met alle baten en schaaden van dien, en verders onder verbande van zijn persoon en goederen als na rechten Actum ter camere voorschreve, en ten oirconde getekend dato ut supra Mij present Johs: Beets, secrets: Simon Noltus Willem de Jong Dirk de Jong Jacob Groot H. Bakker

Voogdbenoeming: 4 Julij 1787 Is bij Weesmeesteren tot voogden over de twee nagelaten minderjarige kinderen van wijlen Simon Noltus, geteeld bij wijlen Areijaantje IJsbrands de Jongh, aangesteld Willem IJsbrandse de Jongh, Arent Kroesen en Dirk Jonker, woonende te Crommenie, met relatie tot der kinderen vaderlijk ervdeel

Aantekeningen: Bij zijn ovl waren er twee minderjarige kinderen uit zijn eerste huwelijk (bron: voogdbenoemingen)

Notarisakten/Staatboeken: 34 Folio 253. Weescamer gehouden op woensdag 3 e October 1787 Compareerden voor weesmeesteren van den banne van Crommenie en Crommeniedijk: Willem IJsbrandse de Jongh: Arent Kroesen en Dirk Jonker: in qualiteijt als voogden over Neeltje Simons Noltus minderjarige nagelaten dogter van wijlen Simon Noltus in eerder huwelijk geteeld bij wijlen Arejaantje IJsbrands de Jongh: dewelke op heden op rekening van haar vaderlijk ervdeel: ter weescamer hebben gefourneerd in contante penningen de zomma van vijf honderd gulden: om daar weder verandwoording van te doen: Actum ter weescamer voorschreve en ten oirconde getekend dato als boven In Kennisse van mij Johs: Beets Willem de Jong Arent Kroesen Dirk Jonker Klaas Haan Gerrit de Lange Junior

Zijn ouders waren Mattheus Simons Noltus en Geertruijt van Leeuwen.
Vrouw Areijaantje IJsbrands de Jong [22063] 1

    Geboren: 
    Gedoopt: 25 Januari 1733 - Krommenie 136
   Overleden: 17 September 1776 - Krommenie 1359
    Begraven: 19 September 1776 - Krommenie


     Vader: IJsbrand Claas de Jong [37370] (rond 1705-1763) 1
     Moeder: Trijntje Claas [11724] (1700-1754) 1Gebeurtenissen uit het leven waren:

Aantekeningen: Bij haar overlijden waren er vijf minderjarige kinderen (bron: voogdbenoemingen); ORA 1495, fo. 176; voogden en ooms van de kinderen Willem en Dirk IJsbrandsz de Jong.huwelijkse gegevens waren:

Huwelijkstoestemming: 8 December 1758, Krommenie. 2 Jm. en jd. van Krommenie. Simon f 3 impost. Trouwen in de kerk.


Kinderen
1 M Mattheus Simons Noltus [13795] 1

    Geboren: 
    Gedoopt: 4 November 1759 - Krommenie
   Overleden: 12 Juli 1783 - Krommenie 2,2116
    Begraven: 13 Juli 1783 - Krommenie2 M IJsbrand Simons Noltus [37327] 1

    Geboren: 
    Gedoopt: 13 Januari 1762 - Krommenie
   Overleden: 18 Februari 1794 - Krommenie 2
    Begraven: - Krommenie
    Partner: Aagje Jacobs Roukema [17709] (1763-1795) 1,47
      Huw: 21 Oktober 1785 - Krommenie. (Eerste huwelijk)3 V Geertruij Simons Noltus [31592] 1

    Geboren: 26 Oktober 1763 - Krommenie
    Gedoopt: 30 Oktober 1763 - Krommenie
   Overleden: 5 Augustus 1786 - Krommenie 2
    Begraven: 5 Augustus 1786 - Krommenie4 V Trijntje Simons Noltus [4140] 1

    Geboren: 3 Maart 1766 - Krommenie
    Gedoopt: 9 Maart 1766 - Krommenie
   Overleden: 12 September 1791 - Krommenie 2117
    Begraven: 26 September 1791 - Krommenie
    Partner: Jacob Jans Kuijper [38601] (1764-1812) 1
      Huw: 1787. (Eerste huwelijk)5 V Neeltje Simons Noltus [7336] 1

    Geboren: 4 September 1768 - Krommenie
    Gedoopt: 4 September 1768 - Krommenie
   Overleden: 
    Begraven: 
    Partner: Tijmen Simon Klaas Arian [9357] (rond 1770-      ) 1
      Huw: rond 1793 34
Overlijdensnotities: Man - Mr Simon Mattheus Noltus

Aangifte door Willem de Jongh. Impost f 3, begraven in de kerk, recht f 4.
nalaatende vrou en kinderen


Geboortenotities: Vrouw - Areijaantje IJsbrands de Jong

religie Nederlands gereformeerd


Overlijdensnotities: Vrouw - Areijaantje IJsbrands de Jong

Impost f 3. Begraven in kerk, recht f 4. Aangever Willem de Jongh. ORA 1495, fo. 148v
nalatende man en kinderen.
volgens 1495 fo 148 is zij voor 16-9-1776 al overleden.


Geboortenotities: kind - Mattheus Simons Noltus [13795]

religie Nederlands gereformeerd


Overlijdensnotities: kind - Mattheus Simons Noltus [13795]

Aangifte door Willem IJsbrandse de Jongh. Impost f 3, begraven in de kerk, recht f 4.
vrijer gestorven


Geboortenotities: kind - IJsbrand Simons Noltus [37327]

religie Nederlands gereformeerd


Overlijdensnotities: kind - IJsbrand Simons Noltus [37327]

Aangever Jan Kaars. Impost f 3. Begraven in de kerk, recht f 4.
nalatende vrou en kindt


Geboortenotities: kind - Geertruij Simons Noltus [31592]

religie Nederlands gereformeerd


Overlijdensnotities: kind - Geertruij Simons Noltus [31592]

Aangifte door Willem de Jongh. Impost f 3, begraven in de kerk, recht f 4.


Geboortenotities: kind - Trijntje Simons Noltus [4140]

religie Nederlands gereformeerd


Overlijdensnotities: kind - Trijntje Simons Noltus [4140]

Aangifte door Jan Kuijper. Impost f 3, begraven in de kerk, recht f 4.
nalatende man en kinderen


Geboortenotities: kind - Neeltje Simons Noltus [7336]

religie Nederlands gereformeerd
Afbeelding

Pieter IJsbrands Zon en Baartje Hendriks de Jong
Man Pieter IJsbrands Zon [5205] 1

    Geboren: rond 1759 - Wormerveer
    Gedoopt: 
   Overleden: 
    Begraven: 
    Huwelijk: 1779 - (Eerste huwelijk)
Vrouw Baartje Hendriks de Jong [22627] 1

    Geboren: rond 1759 - Krommenie
    Gedoopt: 
   Overleden: 
    Begraven: 


huwelijkse gegevens waren:

Huwelijkstoestemming: 2 Juli 1779, Krommenie. 2 Jm. van Wormerveer en jd. van Krommenie.


Kinderen

Afbeelding
Klaas Swart en Barber de Jong
Man Klaas Swart [43940] 1

    Geboren: 29 April 1800 - Hensbroek
    Gedoopt: 4 Mei 1800 - Hensbroek
   Overleden: 23 November 1872 - Akersloot
    Begraven: 
    Huwelijk: 29 April 1827 - Akersloot

Gebeurtenissen uit het leven waren:

Klaas Swart had als beroep: dagloner, slagter (1850)
Vrouw Barber de Jong [22670] 1

    Geboren: 2 Mei 1805 - Zuiderschermer, gem. Akersloot
    Gedoopt: 5 Mei 1805 - Akersloot
   Overleden: 30 December 1874 - Akersloot
    Begraven: Kinderen
1 V Neeltje Klaas Swart [14525] 1

    Geboren: 21 Januari 1845 - Akersloot
    Gedoopt: 
   Overleden: 
    Begraven: 
    Partner: Cornelis Abrahams Stam [25860] (1839-      ) 1
      Huw: 13 Februari 1873 - Akersloot
    Partner: Dirk Hendriks Ooms [28396] (1850-      ) 1
      Huw: 7 Februari 1875 - Akersloot
Geboortenotities: Man - Klaas Swart

religie Nederlands gereformeerd
Doopgetuige: Maartje Ariens Swart


Overlijdensnotities: Man - Klaas Swart

ovl in huis aan de Zuidervaart in de Schermeer


Notities: Huwelijk

J.m. en j.d., wonende Akersloot

of
Startpagina | Inhoudsopgave | Achternamen | Naamlijst

Deze webpagina werd gemaakt op 28 Januari 2024 met Legacy 7.5 van Millennia