Het krommeniese gezin 1620-1950Afbeelding
Cornelis Jans Mijsen en Teuntje Klaas Botvanger
Man Cornelis Jans Mijsen [27139] 1,4

    Geboren: 31 Mei 1773 - Krommenie
    Gedoopt: 6 Juni 1773 - Krommenie
   Overleden: 3 Juni 1815 - Krommenie
    Begraven: 


     Vader: Jan Gerrits Mijsen [10898] (1733-      ) 1,4
     Moeder: Grietje Cornelis Kasteleijn [33615] (rond 1730-      ) 1,4


    Huwelijk: 8 Mei 1808 - Krommenie 2
Vrouw Teuntje Klaas Botvanger [15476] 1,4

    Geboren: 1776 - Edam
    Gedoopt: 
   Overleden: 20 December 1828 - Krommenie
    Begraven: 


     Vader: Klaas Botvanger [11990] (rond 1750-vr 1821) 1,4
     Moeder: Dirkje Simons Stegman [16395] (rond 1750-vr 1821) 1,4 Andere partner: Cornelis Simons Rietvink [27500] (rond 1785-1806) 1,4 - 1805 (Eerste huwelijk)

 Andere partner: Jan Jans Joon [12052] (1785-1854) 1,4 - 1823

Gebeurtenissen uit het leven waren:

Notarisakten/Staatboeken: 797 Folio 91 Weeskamer Gehouden 6 April 1808 Compareerden voor Weesmeesteren Teuntje Botvanger wed: Cornelis Rietvink, en bij deselve verwekt hebbende Een Minderjarige Dogter genaamd Dirkje oud 2 Jaar, dewelke bekende ten Overstaan van Klaas Botvanger en Simon Rietvink als aangestelde voogden, Bewijs van Vaders Erv te doen, te weeten een Zomma van Zes Guldens blijvende Zij Moeder verpligt om gedagte haar Kind, behoudens het Bewesene op te brengen en groot te maken, tot mondigen dage, Huwelijken of andere geapprobeerde State toe, alles na order deeser Kamer, verder Zijn de Conditie, dat Zij Moeder Zal Zijn en blijven volkomen eigenaresse van den Boedel van Haar en haar Overleden Man, met al de Baten en Schaden vandien, die Zij tot haar Particulier voor en Nadeel is Neemende en genoemde voogden daar voor indemnerende en bevrijdende en is dit Bewijs bij Weesmeesteren geapprobeerd, en het geld voor `t Kind in de Laad weggelegt. Actum ter Kamere voorsz: en ten Oirconde getekend dato als Boven. In Kennisse van mij J. Alberti, Sec. teuntje botvanger Klaas Botvanger Dit X is bij Simon Rietvink gesteld Jan van Eden A Kroesen


den 26 februarij 1817 Compareerden voor weesmeesteren Teuntje Botvanger weduwe Cornelis Rietvink, in Kwaliteijt als moeder en Ervgenaam van haar dogter Dirkje Rietvink onlangs alhier overleden dewelke bekende uit Handen van Weesmeesteren ontvangen te Hebben de ommestaande Zom van Zes guldens verklarenden daar mede voldaan en betaald te Zijn, weesmeesteren te kwiteren en voor namaning te indemneeren onder verband volgens de wet. Actum ter Kamere en ten oirconde getekend dato als boven. In Kennisse van mij J. Alberti teunje botvanger Gerrit Bakker Cornelis Koel


huwelijkse gegevens waren:

Huwelijkstoestemming: 23 April 1808, Krommenie. 2


Kinderen
1 V Grietje Cornelis Mijsen [33639] 1,4

    Geboren: 29 September 1808 - Krommenie
    Gedoopt: 2 Oktober 1808 - Krommenie
   Overleden: 4 Maart 1878 - Krommenie
    Begraven: 2 V Maartje Cornelis Mijsen [1673] 1

    Geboren: 18 Februari 1810 - Krommenie
    Gedoopt: 21 Februari 1810 - Krommenie
   Overleden: 
    Begraven: 3 V Antje Cornelis Mijzen [21079] 1,4

     Alias: Antje Mijse 1,4
    Geboren: 17 Maart 1812 - Krommenie
    Gedoopt: 
   Overleden: 28 Januari 1859 - Krommenie
    Begraven: 
    Partner: Pieter Pieters Jongeneel [10595] (1813-1863) 1,4
      Huw: 1 Mei 1836 - Krommenie4 M Jan Cornelis Mijsen [10956] 1,4

    Geboren: 14 Augustus 1814 - Krommenie
    Gedoopt: 
   Overleden: 
    Begraven: 
    Partner: Jantje Frans Voorn [15356] (1815-      ) 1,4
      Huw: 24 Maart 1844 - Krommenie
Geboortenotities: Man - Cornelis Jans Mijsen

religie Nederlands gereformeerd
patroniem bij doop van dochter Grietje


Geboortenotities: kind - Grietje Cornelis Mijsen [33639]

religie Nederlands gereformeerd
Doopgetuige: Lijsbeth Jans Meijsen


Overlijdensnotities: kind - Grietje Cornelis Mijsen [33639]

geboren: 29.9.1808


Geboortenotities: kind - Maartje Cornelis Mijsen [1673]

religie Nederlands gereformeerd


Overlijdensnotities: kind - Antje Cornelis Mijzen [21079]

geb.datum 17-03-1812
Afbeelding

Jan Jans Joon en Teuntje Klaas Botvanger
Man Jan Jans Joon [12052] 1,4

    Geboren: 11 Mei 1785 - Krommenie
    Gedoopt: 15 Mei 1785 - Krommenie
   Overleden: 7 December 1854 - Krommenie
    Begraven: 


     Vader: Jan Jans Joon [41636] (1759-1832) 1,4
     Moeder: Grietje Thomas Zuiderberg [16823] (rond 1762-1799) 1,4


    Huwelijk: 1823

 Andere partner: Meinsje Willems Knap [16458] (1786-1821) 1,4 - 26 Augustus 1810 - Krommenie 2

 Andere partner: Maria Jans de Boer [11561] (1793-1855) 1,4 - 3 Mei 1829 - Krommenie

Gebeurtenissen uit het leven waren:

Jan Jans Joon had als beroep: arbeider
Vrouw Teuntje Klaas Botvanger [15476] 1,4

    Geboren: 1776 - Edam
    Gedoopt: 
   Overleden: 20 December 1828 - Krommenie
    Begraven: 


     Vader: Klaas Botvanger [11990] (rond 1750-vr 1821) 1,4
     Moeder: Dirkje Simons Stegman [16395] (rond 1750-vr 1821) 1,4 Andere partner: Cornelis Simons Rietvink [27500] (rond 1785-1806) 1,4 - 1805 (Eerste huwelijk)

 Andere partner: Cornelis Jans Mijsen [27139] (1773-1815) 1,4 - 8 Mei 1808 - Krommenie 2

Gebeurtenissen uit het leven waren:

Notarisakten/Staatboeken: 797 Folio 91 Weeskamer Gehouden 6 April 1808 Compareerden voor Weesmeesteren Teuntje Botvanger wed: Cornelis Rietvink, en bij deselve verwekt hebbende Een Minderjarige Dogter genaamd Dirkje oud 2 Jaar, dewelke bekende ten Overstaan van Klaas Botvanger en Simon Rietvink als aangestelde voogden, Bewijs van Vaders Erv te doen, te weeten een Zomma van Zes Guldens blijvende Zij Moeder verpligt om gedagte haar Kind, behoudens het Bewesene op te brengen en groot te maken, tot mondigen dage, Huwelijken of andere geapprobeerde State toe, alles na order deeser Kamer, verder Zijn de Conditie, dat Zij Moeder Zal Zijn en blijven volkomen eigenaresse van den Boedel van Haar en haar Overleden Man, met al de Baten en Schaden vandien, die Zij tot haar Particulier voor en Nadeel is Neemende en genoemde voogden daar voor indemnerende en bevrijdende en is dit Bewijs bij Weesmeesteren geapprobeerd, en het geld voor `t Kind in de Laad weggelegt. Actum ter Kamere voorsz: en ten Oirconde getekend dato als Boven. In Kennisse van mij J. Alberti, Sec. teuntje botvanger Klaas Botvanger Dit X is bij Simon Rietvink gesteld Jan van Eden A Kroesen


den 26 februarij 1817 Compareerden voor weesmeesteren Teuntje Botvanger weduwe Cornelis Rietvink, in Kwaliteijt als moeder en Ervgenaam van haar dogter Dirkje Rietvink onlangs alhier overleden dewelke bekende uit Handen van Weesmeesteren ontvangen te Hebben de ommestaande Zom van Zes guldens verklarenden daar mede voldaan en betaald te Zijn, weesmeesteren te kwiteren en voor namaning te indemneeren onder verband volgens de wet. Actum ter Kamere en ten oirconde getekend dato als boven. In Kennisse van mij J. Alberti teunje botvanger Gerrit Bakker Cornelis Koel


Kinderen
1 V Trijntje Jans Joon [20193] 1,4

    Geboren: 21 Januari 1823 - Krommenie
    Gedoopt: 
   Overleden: 24 Februari 1836 - Krommenie
    Begraven: 
Geboortenotities: Man - Jan Jans Joon

religie Nederlands gereformeerd


Overlijdensnotities: Man - Jan Jans Joon

geb.datum 11-05-1785;eerder geh. gew. met Meinsje Knap en Teuntje Botvanger
Afbeelding

Jan Klaas van der Woude en Trijntje Klaas Botvanger
Man Jan Klaas van der Woude [39454] 1,4

    Geboren: 19 Juli 1808 - Oterleek
    Gedoopt: 31 Juli 1808 - Oterleek
   Overleden: 14 Oktober 1849 - Krommeniedijk
    Begraven: 


     Vader: Klaas van der Woude [43913] (rond 1770-1809) 1,4
     Moeder: Guurtje Cornelis Sparreboer [1371] (1788-1849) 1,4


    Huwelijk: 8 Juni 1834 - Krommenie

Gebeurtenissen uit het leven waren:

Jan Klaas van der Woude had als beroep: wever, bij overlijden slager
Vrouw Trijntje Klaas Botvanger [3576] 4

    Geboren: 21 Mei 1810 - Krommeniedijk 1167
    Gedoopt: 
   Overleden: 27 Januari 1864 - Krommeniedijk
    Begraven: 


     Vader: Klaas Klaas Botvanger [12312] (1779-1854) 1,4
     Moeder: Geertje Jans Grootschoen [16720] (rond 1760-1822) 1,4Gebeurtenissen uit het leven waren:

Zij was doopsgezind


Kinderen
1 V Geertje Jans van der Woude [13173] 4

    Geboren: 27 Januari 1835 - Krommenie 4
    Gedoopt: 
   Overleden: 22 Oktober 1871 - Krommeniehorn
    Begraven: 
    Partner: Pieter Cornelis Korver [8804] (1832-1871) 1,4
      Huw: 25 December 1859 - Krommenie2 V Guurtje Jans van der Woude [34641] 1

    Geboren: 1837 - Krommenie
    Gedoopt: 
   Overleden: 
    Begraven: 
    Partner: Cornelis Isaacs Kakes [25850] (1835-      ) 1
      Huw: 10 Maart 1861 - Krommenie3 M Klaas Jans van der Woude [1727] 4

    Geboren: rond 1839 - Krommeniedijk
    Gedoopt: 
   Overleden: 15 November 1844 - Krommeniedijk
    Begraven: 
Geboortenotities: Man - Jan Klaas van der Woude

volgens klapper Dopen Oterleek gedoopt op 31-7-1808.


Doopnotities: Man - Jan Klaas van der Woude

Maartje Kriek


Overlijdensnotities: Man - Jan Klaas van der Woude

geb.datum 24-07-1808 te Schermer


Overlijdensnotities: Vrouw - Trijntje Klaas Botvanger

geboren: 21.8.1810


Notities: Huwelijk

Bruidegom: Jan van der Woude Geslacht: Man Geboorteplaats: Oterleek Leeftijd: 25 Beroep: Wever Vader van de bruidegom: Klaas van der Woude Geslacht: Man Moeder van de bruidegom: Guurtje Sparreboer Geslacht: Vrouw Bruid: Trijntje Botvanger Geslacht: Vrouw Geboorteplaats: Krommenie Leeftijd: 23 Vader van de bruid: Klaas Botvanger Geslacht: Man Beroep: veehouder Moeder van de bruid: Geertje Grootschoen


Overlijdensnotities: kind - Klaas Jans van der Woude [1727]

geboren: 13.9.1839
Afbeelding

Cornelis Jacobs Bourgonje en Impje Cornelis Molenaar
Man Cornelis Jacobs Bourgonje [26916] 1,4

    Geboren: 15 April 1768 - Knollendam 100
    Gedoopt: 
   Overleden: 26 Juni 1828 - Krommenie
    Begraven: 


     Vader: Jacob Bourgonje [38018] (rond 1740-      ) 1,4
     Moeder: Trijntje Dirks Raske [12436] (rond 1740-      ) 1,4


    Huwelijk: 25 Mei 1795 - Krommeniedijk (Eerste huwelijk)

Gebeurtenissen uit het leven waren:

Cornelis was rooms katholiek 1,4
Vrouw Impje Cornelis Molenaar [3398] 1,4

    Geboren: rond 1767 - Krommenie
    Gedoopt: 
   Overleden: 20 Oktober 1820 - Krommenie
    Begraven: 

Gebeurtenissen uit het leven waren:

Impje was rooms katholiek 1,4


huwelijkse gegevens waren:

Huwelijkstoestemming: 9 Mei 1795, Krommenie. 2 Jm. en jd. van Krommenie.


Kinderen

Geboortenotities: Man - Cornelis Jacobs Bourgonje

volgens huwelijk geboren in krommenie


Overlijdensnotities: Man - Cornelis Jacobs Bourgonje

geb.datum: 15-04-1768

of
Startpagina | Inhoudsopgave | Achternamen | Naamlijst

Deze webpagina werd gemaakt op 28 Januari 2024 met Legacy 7.5 van Millennia