Het krommeniese gezin 1620-1950Afbeelding
Jacob Harmens Kooren en Aagje Cornelis Drieling
Man Jacob Harmens Kooren [38396] 1

    Geboren: rond 1742 - Knollendam
    Gedoopt: 
   Overleden: 
    Begraven: 
    Huwelijk: 25 Juli 1762 - Krommenie (Eerste huwelijk)

Gebeurtenissen uit het leven waren:

• Jacob was rooms katholiek 4
Vrouw Aagje Cornelis Drieling [18049] 1

    Geboren: - Krommenie
    Gedoopt: 21 Juni 1734 - Krommeniedijk
   Overleden: 12 Mei 1783 - Krommenie 2
    Begraven: 


     Vader: Cornelis Engels Drieling [26611] (rond 1677-1756) 1
     Moeder: Alet Jacobs [20271] (rond 1700-1775) 1 Andere partner: Cornelis Simons Hoogland [27483] (1731-      ) 1,6 - 1781 - Krommenie (Volgende huwelijk)

Gebeurtenissen uit het leven waren:

• Aagje was rooms katholiek


huwelijkse gegevens waren:

• Huwelijkstoestemming: 10 Juli 1762, Krommenie. 2 Jm. van Knollendam en jd. van Krommenie.
datum 25 JULI 1762
Krommeniedijk
Rooms katholiek
van Krommenie.


Kinderen

Geboortenotities: Vrouw - Aagje Cornelis Drieling

religie Rooms katholiek
Doopgetuige: Duijfje Jacobs
Zij wordt als Aaltje vermeld.


Overlijdensnotities: Vrouw - Aagje Cornelis Drieling

Aangever haar man. f 3 impost.


Algemene notities: Vrouw - Aagje Cornelis Drieling

ORA 1494, fo. 198
Afbeelding

Cornelis Simons Hoogland en Aagje Cornelis Drieling
Man Cornelis Simons Hoogland [27483] 1,6

    Geboren: - Krommenie
    Gedoopt: 3 December 1731 - Krommeniedijk
   Overleden: 
    Begraven: 


     Vader: Simon Jans Hoogland [8682] (rond 1710-1766) 1
     Moeder: Trijntje IJsbrands Vlieger [39996] (1707-1750) 1


    Huwelijk: 1781 - Krommenie (Volgende huwelijk)

 Andere partner: Maartje Jans Blootshooft [22979] (rond 1742-1780) 1,6 - 1762 (Eerste huwelijk)

Gebeurtenissen uit het leven waren:

• Cornelis was rooms katholiek

• Notarisakten/Staatboeken: 14 Fo 175 Den 26 mey 1762 Compareerde voor weesmeesteren Cornelis Hoogland door huwelijk meerderjarig geworden dewelke bekende sijn ervportie ter zomma van f 100: 0:- ontvangen te hebben en dus zijn vader en voogden en weesmeesteren te quiteren onder verband als na regten Actum Crommenie en `t oirconde getekent dato als boven Cornelis Symese Hoogland Mij Present J Beets, secrets.

• Voogdbenoeming: 10 Januari 1781 Is bij Weesmeesteren tot voogden over Trijntje Cornelis Hoogland, minderjarige dogter van Cornelis Hoogland, geteelt bij wijlen Maartje Jans Bloothooft, aangesteld Klaas Welbooren, wonende onder Assendelft en Klaas Hogeboom, woonende op den Dam, met relatie tot 't moederlijk ervdeel.

• Notarisakten/Staatboeken: 31 Folio 191. Weesdag gehouden op woensdag den 7 Februari 1781 Compareerden voor weesmeesteren der banne Crommenie & Crommeniedijk Cornelis Hoogland woonende alhier, weduenaar van Maartje Jans Bloodshoofd, en bij deselve hebbende verwekt een minderjarigedogter genaamd Trijntje Cornelis Hoogland, oud 14 jaar dewelke verclaarde aan deselve zijne dogter ten overstaan van Klaas Blootshooft, en Klaas Hoogeboom, omens van de minderjarige en in desen als aangestelde voogden, bewijs voor moederlijk ervdeel te doen in contante penningen, de zomma van veertig gulden, welke op heden is boven gebragt, en in de weeskist gelegt, blijvende hij vader echter verpligt, om gedagte zijne dogter, behoudens het bewesene, op te brengen en groot te maken, tot mondigen dagen, huwelijken of andere goedgekeurde staate toe. alles na order deser camer, en vervolgens, dat den verderen gemenen boedel van hem comparant en zijn overleden vrouw met alle de schulden en lasten, voor en adeelen, baten en schaden van dien, alleen zal zijn en blijven voor rekening van hem comparant alleen en verders onder verbande van zijn persoon en goederen als na rechten, en is dit bewijs bij weesmeesteren geaccepteerd Actum ter weescamere voorschreve en des ten oirconde getekend dato ut supra In Kennisse van mij Johs: Beets, secrets: Cornelis Sijmeze Hoogeland Dit merk is bij X Klaas Bloodshooft gesteld Claas Hoogeboom Gerrit de Lange Junior Jacob Groot.
Vrouw Aagje Cornelis Drieling [18049] 1

    Geboren: - Krommenie
    Gedoopt: 21 Juni 1734 - Krommeniedijk
   Overleden: 12 Mei 1783 - Krommenie 2
    Begraven: 


     Vader: Cornelis Engels Drieling [26611] (rond 1677-1756) 1
     Moeder: Alet Jacobs [20271] (rond 1700-1775) 1 Andere partner: Jacob Harmens Kooren [38396] (rond 1742-      ) 1 - 25 Juli 1762 - Krommenie (Eerste huwelijk)

Gebeurtenissen uit het leven waren:

• Aagje was rooms katholiek


huwelijkse gegevens waren:

• Huwelijkstoestemming: 14 April 1781, Krommenie. 2 Wnr. en wed. van Krommenie. Cornelis f 3 impost.
datum 29 april 1781
Krommeniedijk
Rooms katholiek


Kinderen

Geboortenotities: Man - Cornelis Simons Hoogland

religie Rooms katholiek
Doopgetuige: Guurtje IJsbrands


Geboortenotities: Vrouw - Aagje Cornelis Drieling

religie Rooms katholiek
Doopgetuige: Duijfje Jacobs
Zij wordt als Aaltje vermeld.


Overlijdensnotities: Vrouw - Aagje Cornelis Drieling

Aangever haar man. f 3 impost.


Algemene notities: Vrouw - Aagje Cornelis Drieling

ORA 1494, fo. 198
Afbeelding

Adam van der Wolff en Trijntje Cornelis Drijvers
Man Adam van der Wolff [19658] 1,41

    Geboren: rond 1700
    Gedoopt: 
   Overleden: 16 Juli 1776 - Krommenie 1888
    Begraven: 18 Juli 1776 - Krommenie
    Huwelijk: 

Gebeurtenissen uit het leven waren:

• Hij was doopsgezind
Vrouw Trijntje Cornelis Drijvers [34705] 1

    Geboren: rond 1700
    Gedoopt: 
   Overleden: 8 December 1780 - Krommenie 1889
    Begraven: 12 December 1780 - KrommenieKinderen
1 M Jacob Adams van der Wolff [38033] 1

    Geboren: 1728
    Gedoopt: 
   Overleden: 16 April 1728 - Krommenie 2
    Begraven: 2 V Trijntje Adams van der Wolff [39277] 1

    Geboren: 14 Februari 1730 79
    Gedoopt: 
   Overleden: 12 December 1794 1890
    Begraven: 15 December 1794 - Krommenie
    Partner: Gerrit Jans de Vries [32571] (1724-1784) 1
      Huw: 1753. (man volg. huw, vr. 1ste huw)3 M Jacob Adams van der Wolff [38034] 1

    Geboren: 21 December 1731 - Krommenie 79
    Gedoopt: 
   Overleden: 11 Maart 1780 - Krommenie 1891
    Begraven: 16 Maart 1780 - Krommenie
    Partner: Aafje Maartens Neeltjes [17606] (1730-1757) 1
      Huw: 1756 - Krommenie. (Eerste huwelijk)
    Partner: Cornelia Klok [25305] (rond 1745-      ) 1
      Huw: 20 Oktober 1765 794 M Jan Adams van der Wolff [40005] 1

    Geboren: 1734
    Gedoopt: 
   Overleden: 4 September 1734 - Krommenie 2
    Begraven: 5 M Cornelis Adams van der Wolff [26058] 1

    Geboren: 1736
    Gedoopt: 
   Overleden: 31 Maart 1736 - Krommenie 2
    Begraven: 6 V Lijsbet Adams van der Wolff [44644] 1

    Geboren: 1 Juli 1736 - Krommenie 79
    Gedoopt: 
   Overleden: 25 April 1762 79
    Begraven: 
    Partner: Pieter Loos [12461] (rond 1742-      ) 1
      Huw: 1762. (Eerste huwelijk)7 V Antje Adams van der Wolff [21305] 1

    Geboren: 23 Juli 1739 - Krommenie 79
    Gedoopt: 
   Overleden: 
    Begraven: 
    Partner: Jan Simons Dekker [42229] (rond 1746-      ) 1
      Huw: 1766. (Eerste huwelijk)8 V Aaltje Adams van der Wolff [20346] 1,41

    Geboren: 27 Mei 1742 - Krommenie 79
    Gedoopt: 
   Overleden: 18 Juni 1792 - Hoorn
    Begraven: 
    Partner: Huijbert Pieters Brand [37207] (1726-      ) 1
      Huw: 14 Augustus 1785 - Krommenie. (man volg. huw, vr. 1ste huw)
Overlijdensnotities: Man - Adam van der Wolff

Aangever zijn zoon Jacob. Impost f 30, begraven in de kerk, recht f 4.
nalatende vrouw en kinderen


Algemene notities: Man - Adam van der Wolff

Vrouw Trijntje Drijver, overleden ca. 1780 volgens ORA 1495, fo. 182v


Geboortenotities: Vrouw - Trijntje Cornelis Drijvers

patroniem in DG


Overlijdensnotities: Vrouw - Trijntje Cornelis Drijvers

Aangifte door Gerrit de Vries. Impost f 30, begraven in de kerk, recht f4.
nalatende kinderen


Overlijdensnotities: kind - Jacob Adams van der Wolff [38033]

Aangifte door de vader. Impost f 3.


Overlijdensnotities: kind - Trijntje Adams van der Wolff [39277]

Aangifte door Jan de Vries. Impost 15.
nalatende kinderen


Algemene notities: kind - Trijntje Adams van der Wolff [39277]

toenaam ORA 1495, fo. 233v


Overlijdensnotities: kind - Jacob Adams van der Wolff [38034]

Aangifte door Gerrit de Vries. Impost f 3, begraven in de kerk, recht f4. ORA 1495, fo. 182v
nalatende vrouw en kinderen


Overlijdensnotities: kind - Jan Adams van der Wolff [40005]

Aangifte door de vader. Impost f 3.


Overlijdensnotities: kind - Cornelis Adams van der Wolff [26058]

Aangifte door de vader. Impost f 3.


Algemene notities: kind - Lijsbet Adams van der Wolff [44644]

DG: getrout met Pieter Loos van Haarlem.
Afbeelding

Claas Claas Droog en Wijmetje Cornelis Matselaar
Man Claas Claas Droog [23848] 1

     Alias: Claas Claas Wouda, Klaas Klaas Wouda
    Geboren: - Krommenie
    Gedoopt: 6 Januari 1737 - Krommenie
   Overleden: 1 Juli 1793 - Krommenie 2
    Begraven: 


     Vader: Claas Claas Droog [23813] (1700-      ) 1
     Moeder: Grietje Jans [34072] (rond 1714-1747) 1


    Huwelijk: 1766 - (Eerste huwelijk)

 Andere partner: Adriana Pieters Ceton [43022] (1753-1814) 1,6 - 1781

Gebeurtenissen uit het leven waren:

• Notarisakten/Staatboeken: 14 Op heden den 4 Junii 1766 Compareerden voor weesmeesteren Claas Claasz Droog als getrouwt met Wijmetje Cornelis, dewelke verclaarde op heden uyt handen van weesmeesteren ontvangen te hebben, in volle voldoening van zijn vrouws vaderlijk ervdeel de zomma van f 3: 3: 0- en dan nog als ervgenaam van een overleden suster Amarensje Cornelis de zomma van f 1: 1:- makende te zamen een zomma van f 4: 4: 0- alsoo de moeder van haar ervregt heeft gerenuncieert, en afgestaan aan de overige drie kinderen, bekende daar mede volcomen voldaan te zijn, moeder, voogd en weesmeesteren te quiteren en voor namaning te bevrijden onder verband als na regten Klaes Klaesse Wouda Mij Present J Beets, secrets.
Vrouw Wijmetje Cornelis Matselaar [10777] 1

    Geboren: - Krommenie
    Gedoopt: 5 Januari 1744 - Krommenie
   Overleden: 4 Oktober 1769 - Krommenie 2
    Begraven: 


     Vader: Cornelis Cornelis Matselaar [26403] (1717-1749) 1
     Moeder: Abigael Claas Mooij [19587] (rond 1723-vσσr 1769) 1Gebeurtenissen uit het leven waren:

• Aantekeningen: Op 4 juni 1766 verschijnt Klaas Klaasz Droog voor de Weeskamer van Krommenie om het vaderlijk erfdeel van Wijmet op te halen. Hij ondertekent de akte met Klaas Klaasz WOUDA [ORA 1494 folio 183]
Het zal geen gelukkig huwelijk geweest zijn, Wijmetje kon de fles niet laten staan. Zij wordt door de kerkenraad berispt omdat zij regelmatig dronken was en daarom uitgesloten van het Avondmaal. 'Deze zaak is afgedaan wegens overlijden' meldt het kerkenraadsboek verder, 14


huwelijkse gegevens waren:

• Huwelijkstoestemming: 17 Mei 1766, Krommenie. 2 Jm. en jd. van Krommenie.


Kinderen

Geboortenotities: Man - Claas Claas Droog

religie Nederlands gereformeerd


Algemene notities: Man - Claas Claas Droog

Wouda volgens impost trouwen, Droog volgens ORA 1494, fo. 183


Overlijdensnotities: Vrouw - Wijmetje Cornelis Matselaar

Aangifte door Jan Oosterhoorn van Wijmetje Cornelis. Aangenomen deze overledene.

of
Startpagina | Inhoudsopgave | Achternamen | Naamlijst

Deze webpagina werd gemaakt op 9 December 2019 met Legacy 7.5 van Millennia