Het krommeniese gezin 1620-1950Afbeelding
Jan Willems Kruijt en Duijfje Jacobs Foor
Man Jan Willems Kruijt [42331] 1

    Geboren: rond 1670
    Gedoopt: 
   Overleden: 6 Mei 1725 - Krommenie 2
    Begraven: 
    Huwelijk: 1690
Vrouw Duijfje Jacobs Foor [29933] 1

    Geboren: rond 1670
    Gedoopt: 
   Overleden: 7 Juli 1713 - Krommenie 2
    Begraven: 


     Vader: Jacob Pieters Foor [38695] (rond 1642-      ) 1
     Moeder: 

Kinderen
1 V Neeltje Jans Kruijt [3401] 1

    Geboren: rond 1690
    Gedoopt: 
   Overleden: 4 Februari 1746 - Krommenie 2
    Begraven: 
    Partner: Jan Cornelis van der Hoven [40510] (rond 1690-1736) 1
      Huw: 1710 - Krommenie2 M Jacob Jans Kruijt [38538] 1

    Geboren: rond 1696 - Krommenie
    Gedoopt: 
   Overleden: 1 Februari 1780 - Krommenie 1920
    Begraven: 5 Februari 1780 - Krommenie
    Partner: Hillegond Claas Koning [37007] (rond 1696-      ) 1
      Huw: 1716. (Eerste huwelijk)
    Partner: Aagje Jaspers Sevenhuijse [18420] (rond 1696-1760) 1
      Huw: 1721. (man volg. huw, vr. 1ste huw)3 V Maartje Jans Kruijt [12357] 1

    Geboren: rond 1700
    Gedoopt: 
   Overleden: 
    Begraven: 
    Partner: Pieter Wijnants Ale [43411] (rond 1680-      ) 1
      Huw: 1720. (man volg. huw, vr. 1ste huw)4 M Claas Jans Kruijt [24549] 1

    Geboren: 1705
    Gedoopt: 
   Overleden: 28 September 1705 - Krommenie 2
    Begraven: 
Overlijdensnotities: Man - Jan Willems Kruijt

Jan Cornelisz van der Hoven geeft zijn schoonvader aan. Impost f 3, begraven in de kerk, recht f 4.


Overlijdensnotities: Vrouw - Duijfje Jacobs Foor

Dirk Gerritsz geeft de vrouw van Jan Willemse Kruijt aan. Impost f 3. Begraven in de kerk, recht f 4.


Overlijdensnotities: kind - Neeltje Jans Kruijt [3401]

Aangifte door haar broer Jacob. Begraven in de kerk, recht f 4.


Overlijdensnotities: kind - Jacob Jans Kruijt [38538]

Aangifte door Jacob Lakeman. Impost f 6, begraven in de kerk, recht f 4.


Overlijdensnotities: kind - Claas Jans Kruijt [24549]

Aangifte door de vader. Impost f 3.
Afbeelding

Jacob Klaas van Vliet en Elisabeth Pieters Foor
Man Jacob Klaas van Vliet [2895] 1,4

    Geboren: 10 September 1846 - Krommenie
    Gedoopt: 
   Overleden: 19 December 1920 - Krommenie
    Begraven: 


     Vader: Klaas Klaas van Vliet [3560] (1820-1897) 1,4
     Moeder: Aaltje Jacobs Schots [12934] (1824-1904) 1,4


    Huwelijk: 22 Juli 1875 - Krommenie
Vrouw Elisabeth Pieters Foor [30237] 1,4

    Geboren: 1854 - Krommenie
    Gedoopt: 
   Overleden: 21 April 1941 - Krommenie
    Begraven: 


     Vader: Pieter Willems Foor [10646] (1822-1898) 1,4
     Moeder: Neeltje Gerrits Bloemendaal [15039] (1823-1888) 1,4

Kinderen
1 M Klaas Jacobs van Vliet [44189] 1,4

    Geboren: 19 Oktober 1877 - Krommenie
    Gedoopt: 
   Overleden: 15 Januari 1927 - Krommenie
    Begraven: 
    Partner: Maartje Pieters IJff [42514] (1883-1971) 1
      Huw: 15 April 1909 - Zaandijk2 V Nelly Alida Jacobs van Vliet [4230] 4

    Geboren: rond 1879 - Krommenie
    Gedoopt: 
   Overleden: 23 Oktober 1880 - Krommenie
    Begraven: 
Afbeelding
Gerrit Pieters Foor en Aaltje Gerrits van Leijden
Man Gerrit Pieters Foor [31962] 1

    Geboren: 1851 - Krommenie
    Gedoopt: 
   Overleden: 
    Begraven: 


     Vader: Pieter Willems Foor [10646] (1822-1898) 1,4
     Moeder: Neeltje Gerrits Bloemendaal [15039] (1823-1888) 1,4


    Huwelijk: 25 April 1883 - Krommenie
Vrouw Aaltje Gerrits van Leijden [19088] 1

    Geboren: 1856 - Krommenie
    Gedoopt: 
   Overleden: 
    Begraven: 


     Vader: Gerrit Jans van Leijden [9077] (1821-1900) 1,4
     Moeder: Maria Johanna Klaas van Vliet [13449] (1821-1892) 1,4

Kinderen

Afbeelding
Pieter Jaspers Sevenhuijsen en Grietje Claas Foor
Man Pieter Jaspers Sevenhuijsen [16911] 1,7

    Geboren: rond 1692
    Gedoopt: 
   Overleden: 7 Januari 1781 - Krommenie 63
    Begraven: 11 Januari 1781 - Krommenie


     Vader: Jasper Gerrits Spinder [43223] (rond 1681-1702) 1
     Moeder: Aafje Pieters [17626] (rond 1681-      ) 1


    Huwelijk: 1720 - Krommenie

 Andere partner: Hillegond Aukes Brunsma [36993] (rond 1718-1777) 1 - 1738 (man volg. huw, vr. 1ste huw)

Gebeurtenissen uit het leven waren:

• Staatsboeken ORA Krommenie 1490 d.d.1721: 7 fol. 47 Compareerde voor de Heere Weesmeesters op den regthuyse tot Crommenye Pieter Jaspersz Sevenhuyse inden voorenstaande inventaris gemelt, dewelcke bekende van sijn capitaal hier voorenstaande volcomen voldaan te zijn, bedanckte derhalve de voogden en de Heere Weesmeesters voor haar goede adminestratie en goede voorsorge over en voor sijn goederen gehadt. Actum en tot teken der waarheyt dese getekent op den regthuyse tot Crommenye den 28 mey 1721 Pieter Zevenhuyse Mij jegenwoordigh G. van Manen, secrets.

• Voogdbenoeming: Huijden den 19 Januarij 1724 Is bij de Heere Weesmeesteren gestelt en gecommitteert tot voogden over 't onmondige kint van Pieter Sevenhuijse, geteelt bij wijlen Grietje Claas, Claas Jacobse Foor, grootvader ende Gaaf Foor, oudoom van voorsz. kint, omme 't kints goederen behoorlijk te dirigeeren en in alle billijkheijt voor te staen en daarvan te doen behoorlijke rekening bewijs en reliqua. Aldus gedaen dato utsupra. Mij present, J. Beets, clercq

• Staatsboeken ORA Krommenie Ora 1491 d.d.1739: 3 folio 160 Inventaris van de goederen ter weeskamer bewesen door Pieter Sevenhuijsen aan sijn onmondig kint Jasper Pietersz, geteelt bij wijlen Grietje Claas, voor moeders erf bewesen ten overstaen van Claas Jacobse Foor, grootvader en Gaaf Jacobse Foor, oud oom, als wettige aengestelde voogden,
namentlijk een somma van vier hondert vijftig gulden in gelt, segge f 450: 0: 0 welk gelt onder de vader blijft berustende waarvoor hij verbint sijn persoon en goederen, stellende alle deselve ten bedwange van allen regten en regteren;
is wijders gecontracteert tusschen de vader en voogden van 't voorsz. kint ter eenre en andre sijde, dat de vader sijn voorsz. kint behoudens goet, dat is voor de vrugten van de voorsz. somma, sal alimenteeren, opvoeden en onderhouden, nevens 't laten leeren na staat en gelegentheyt, tot desselfs mondigen dage gehuwden of anderen geapprobeerden state toe, aldus gedaan op den regthuyse tot Crommenie en bij weesmeesteren geapprobeert, dato als boven Mij present J. Beets, clercq

• Staatsboeken ORA Krommenie: ORA 1491. Huyden den 17 Jannuarii 1725 Compareerde voor de Heeren Weesmeesteren op den regthuyse te Crommenije Pieter Sevenhuijse, hiervooren gemelt, dewelcke te kennen gaaff sijn kint is komen te overlijden, dienthalve verclaarde van den voorenstaanden inventaris voldaan te zijn, bedanckte derhalven de Heeren Weesmeesteren en voogden voor de goede adminestratie en goede voorsorge over de goederen gehadt, aldus gedaan, den inventaris geroyeert en bij den comparant getekent dato als vooren, Pieter Zevenhuijsen Mij jegenwoordig G. van Manen, secretaris
Vrouw Grietje Claas Foor [33460] 1

    Geboren: 
    Gedoopt: 23 Maart 1692 - Krommenie
   Overleden: 1 Maart 1723 - Krommenie 2
    Begraven: 


     Vader: Claas Jacobs Foor [23496] (rond 1662-1730) 1
     Moeder: Neeltje Cornelis Bak [43587] (1660-1724) 1
huwelijkse gegevens waren:

• Huwelijkstoestemming: 20 December 1720, Krommenie. 2 Ieder f 6 impost.


Kinderen
1 M Jasper Pieters Sevenhuijsen [43236] 1

    Geboren: vσσr 1724
    Gedoopt: 
   Overleden: 26 Juni 1724 - Krommenie 2
    Begraven: 
Geboortenotities: Man - Pieter Jaspers Sevenhuijsen

toenaam in DG


Overlijdensnotities: Man - Pieter Jaspers Sevenhuijsen

Aangifte door Willem Oosterhoorn. Impost f 30, begraven in de kerk, recht f 4.


Geboortenotities: Vrouw - Grietje Claas Foor

religie Nederlands gereformeerd


Overlijdensnotities: Vrouw - Grietje Claas Foor

Aangifte door haar broer Jacob. Impost f 3, begraven in de kerk, recht f4.


Overlijdensnotities: kind - Jasper Pieters Sevenhuijsen [43236]

Aangifte door Cornelis Gerrits Wit van het kind van Pieter Sevenhuijse. Impost f 3, begraven in de kerk, recht f 2.

of
Startpagina | Inhoudsopgave | Achternamen | Naamlijst

Deze webpagina werd gemaakt op 15 Februari 2021 met Legacy 7.5 van Millennia