Het krommeniese gezin 1620-1950Afbeelding
Claas Krijgsman en Geertje Jans Grootschoen
Man Claas Krijgsman [23573] 1,4

    Geboren: rond 1760
    Gedoopt: 
   Overleden: 1819
    Begraven: 
    Huwelijk: rond 1788
Vrouw Geertje Jans Grootschoen [16720] 1,4

     Alias: Geertje Jans Grootschoon 5
    Geboren: rond 1760 1783
    Gedoopt: 5 Augustus 1776 - Edam
   Overleden: 17 Februari 1822 - Krommeniedijk
    Begraven: 

 Andere partner: Klaas Klaas Botvanger [12312] (1779-1854) 1,4 - 19 Augustus 1804 (vr volg huw,man 1st huw) 1167

Gebeurtenissen uit het leven waren:

Haar ouders waren Jan Grootschoen en Neeltje Prins. 5

Geertje was dG Krommeniedijk: lid per 26-4-1801.


huwelijkse gegevens waren:

Huwelijkstoestemming:


Kinderen
1 M Jan Klaas Krijgsman [39372] 1,4

    Geboren: 3 April 1795 - Uitgeest 1167
    Gedoopt: - Krommeniedijk
   Overleden: 23 Oktober 1862 - Krommeniedijk
    Begraven: 
    Partner: Guurtje Gerrits Muntjewerf [1839] (1796-1834) 1,4
      Huw: 1822
    Partner: Bregtje Pieters Koenen [15243] (1801-1849) 1,4
      Huw: 29 Mei 1836 - Krommenie2 V Neeltje Klaas Krijgsman [12827] 1,4

    Geboren: 26 Oktober 1796 - Uitgeest 1167
    Gedoopt: - Krommeniedijk
   Overleden: 4 November 1864 - Krommeniedijk
    Begraven: 3 V Dieuwertje Claas Krijgsman [27788] 1,4

    Geboren: 25 Februari 1798 - Krommeniedijk 1485,1995
    Gedoopt: 
   Overleden: 12 September 1829 - Krommenie
    Begraven: 
    Partner: Heertje Klaas de Vries [35807] (1796-      ) 1,4
      Huw: 30 Maart 1817 - Zaandam. (Eerste huwelijk)4 V Aagtje Claas Krijgsman [15448] 1,4

    Geboren: 24 December 1799 - Krommeniedijk 1167
    Gedoopt: 
   Overleden: 8 Augustus 1835 - Krommeniedijk
    Begraven: 
    Partner: Klaas Maartens Luijt [10945] (1796-1848) 1,4
      Huw: 29 Augustus 1819 - Krommenie5 M Cornelis Klaas Krijgsman [12415] 1,4

    Geboren: 1 Oktober 1801 - Krommeniedijk 1167
    Gedoopt: 
   Overleden: 19 Mei 1831 - Krommeniedijk
    Begraven: 
    Partner: Cornelia Gerrits de Wit [2055] (1800-1832) 1,4
      Huw: 17 Maart 1824 - Krommenie
Overlijdensnotities: Vrouw - Geertje Jans Grootschoen

geb.datum 05-08-1776


Overlijdensnotities: kind - Jan Klaas Krijgsman [39372]

eerder gehuwd met Dieuwertje Muntjewerf; geboren: 3.4.1795


Overlijdensnotities: kind - Dieuwertje Claas Krijgsman [27788]

geb.datum: 25-02-1798


Overlijdensnotities: kind - Aagtje Claas Krijgsman [15448]

geb. datum: 24-12-1799
Afbeelding

Jan Poulus Kabel en Aaltje Jans Grootzand
Man Jan Poulus Kabel [42141] 1

    Geboren: 16 Januari 1696 - Uitgeest
    Gedoopt: 
   Overleden: 12 Juni 1758 - Krommenie 2
    Begraven: 


     Vader: Poulus Claas Kabel [15327] (rond 1660-      ) 1
     Moeder: Aagje Joostens [1237] (rond 1680-      )


    Huwelijk: 1733 - Krommenie

 Andere partner: Trijntje Dirks Pittes [21089] (rond 1703-1729) 1 - 15 Maart 1722 (Eerste huwelijk)

Gebeurtenissen uit het leven waren:

Jan Poulus Kabel had als beroep: schoolmeester en voorzanger

Voogdbenoeming: Den 3 Junij 1733 Sijn bij Weesmeesteren van Crommenie en Crommeniedijk gestelt en gecommitteert tot voogden over Poulus Cabel, onmondige soon van Jan Cabel, oud 8 jaeren, geteelt bij saliger Trijntje Dirks, de persoonen van Dirk Ooms en Gerrit van Vliet, omme &ca.
Den 24 Junij 1733 Bij Weesmeesteren nevens de 2 voorn. voogden gecommitteert tot medevoogt over Poulus Cabel, Claes Maerts, wonende in de Schermeer, neev van deselve aen 's moeders sijde.

Voogdbenoeming: 17 November 1756. Dito Tot voogden over de 2 onmondige kinderen van Aaltje Jans Grootsant, verwekt bij Jan Cabel, de persoonen van IJsbrandt de Jongh, Claas Grootsandt en Jacob Verweel, woonende alhier en tot Assendelft

Voogdbenoeming: 14 Junij 1758 Is bij Weesmeesteren tot voogden over de twee minderjarige kinderen van Jan Cabel aangestelt de persoonen van Joost Cabel, woonende tot Uijtgeest, IJsbrand de Jongh tot Crommenie, Claas Grootzandt en Jacob Verweel tot Assendelft. Dese voogdij van de weeskamer weer al & onder 't geregt

Notarisakten/Staatboeken: 15 Folio 203v Op huyden den 1 december 1756, Compareerden voor weesmeesteren Jan Cabel wonende alhier wedr: van Aaltje Jans Grootsant en bij deselve hebbende verwekt twee onmondige kinderen met naamen Aaltje out 21 jaar en Aagje out 19 jaar, dewelke verclaarde aan deselve sijne kinderen ten overstaan van Claas Grootsandt en IJsbrandt de Jongh sijnde der kinderen oomen en in desen als aangestelde voogde bewijs voor of van moeders erf te doen, de navolgende landerijen gelegen onder Assendelft te weten Letter 1 de meet op de nauwenvliet groot 1974 roeden Letter 11 de westven groot 1157 roeden Letter 111 de beweeg voor `t huys groot 1202 roeden Het lange lantje in de kerkweel 217 roeden Het opperent van `t lange landt 231 roeden De twee hooge veene 503 roeden De uyterdijk over `t kassenveen riet 220 De uyterdijk over de veen 130 De in de buytendijk voor Aldert Cortse 62 roeden Letter 4 de voorven en `t ventje Aldert Cortse 2350 roeden `t paardecamp groot 59 roeden te zamen uytmakende 8105 roeden nog 1/8 part in een stuk landt gelegen in de Zijp genaamt de keldersven in de Hargerpolder groot 12 geersen Op conditien dat de vader als administrerende voogd voor de renten en vrugten van het bewesene de kinderen zal moeten opbrengen en groot maken tot mondigen dage huwelijke of andere goedgekeurde staate toe alles na order deser camer, onder verbandt van sijn persoon en goederen als na regten Actum in dato ut supra Jan Kabel Claas Groodzant Ijsbrant de Jong Jacob Waagmeester Gerrit Rood Mij Present J Beets, secrets.
Vrouw Aaltje Jans Grootzand [19429] 1

    Geboren: rond 1710
    Gedoopt: 
   Overleden: 7 Mei 1754 - Krommenie 1994
    Begraven: 


     Vader: Jan Claas Grootsant [40442] (rond 1679-      ) 1
     Moeder: Aaltje Arends Poel [19151] (rond 1679-      ) 1
huwelijkse gegevens waren:

Huwelijkstoestemming: 11 Juli 1733, Krommenie. 2 Jan f 6 impost. Op het Rechthuis.


Kinderen
1 V Aaltje Jans Kabel [19399] 1

    Geboren: 
    Gedoopt: 20 Juni 1734 - Krommenie
   Overleden: 11 Januari 1798 - Krommenie 2
    Begraven: 11 Januari 1798 - Krommenie
    Partner: Pieter Jans Dingenom [3146] (1733-1788) 1
      Huw: 1758 - Krommenie. (Eerste huwelijk)2 V Aagje Jans Kabel [15591] 1,4

    Geboren: 
    Gedoopt: 30 Januari 1737 - Krommenie
   Overleden: 3 December 1798 - Krommenie 2
    Begraven: 3 December 1798 - Krommenie
    Partner: Lourens Theunis Schaap [11187] (1733-1767) 1,4
      Huw: 1761. (Eerste huwelijk)
Overlijdensnotities: Man - Jan Poulus Kabel

Aangifte door IJsbrant de Jong. Impost f 6, begraven in de kerk.
Kabel, Jan; 1 mei 1756: adverteert met door hem gemaakte 'schrijfsponsen' (sjablonen); juni 1758: Krommenie.
Alhier is op den 9 Juni 's avonds om 6 uuren na een ziekte van vyf dagen, door een zagte ontbinding, in de Ouderdom van 60 Jaaren, 4 Maanden en 24 Dagen overleden Jan Kabel, Schoolmeester en Voorzanger van deze plaatse, nalatende een een zoon (Thans schoolmeester en voorzanger te Woerden) en
2 Dogters. De Overleedene is geboren te Uitgeest en wierde op den 10 Febr. beroepen te Obdam en vandaar den 2 November 1721 te Crommenie


Overlijdensnotities: Vrouw - Aaltje Jans Grootzand

Aangifte door IJsbrand de Jong. Impost f 6. Begraven in de kerk. Voogdenover en ooms van de kinderen Claas Grootsandt en IJsbrand de Jong


Overlijdensnotities: kind - Aaltje Jans Kabel [19399]

Aangifte door Jan Schaap van Wed. P. Dingenom. Impost f 30.


Overlijdensnotities: kind - Aagje Jans Kabel [15591]

Aangever haar zoon Jan Schaap. Impost f 30.
nalatende een kindt
Afbeelding

Isaac Gruson en Wijntje Gerrits Plooijer
Man Isaac Gruson [37603] 1

    Geboren: 1806 - Edam
    Gedoopt: 
   Overleden: 
    Begraven: 
    Huwelijk: 25 Januari 1829 - Krommenie

Gebeurtenissen uit het leven waren:

Zijn ouders waren N.N. Gruson en Marijtje Botvanger.
Vrouw Wijntje Gerrits Plooijer [9561] 1

    Geboren: 1801 - Oostzaan
    Gedoopt: 
   Overleden: 
    Begraven: 

Gebeurtenissen uit het leven waren:

Haar ouders waren Gerrit Plooijer en Grietje Riervoord. 5


Kinderen

Afbeelding
Wijbert Izak Gruson en Stijntje Gerrits Nierop
Man Wijbert Izak Gruson [15173] 1

    Geboren: 1814 - Wormer
    Gedoopt: 
   Overleden: 
    Begraven: 
    Huwelijk: 9 April 1837 - Wormer

Gebeurtenissen uit het leven waren:

Zijn ouders waren Izak Gruson en Maartje Steen. 1

Wijbert Izak Gruson had als beroep: landman 1
Vrouw Stijntje Gerrits Nierop [13890] 1

    Geboren: 1810 - Avenhorn
    Gedoopt: 
   Overleden: 
    Begraven: 

Gebeurtenissen uit het leven waren:

Haar ouders waren Gerrit Nierop en Wellemet Spaans.


Kinderen
1 V Wolmet Wijberts Gruson [2313] 1,4

     Alias: Wolmet Grieson 1
    Geboren: 1843 - Wormer
    Gedoopt: 
   Overleden: 
    Begraven: 
    Partner: Klaas Klaas Bakker [10980] (1848-      ) 1,4
      Huw: 18 Maart 1877 - Krommenieof
Startpagina | Inhoudsopgave | Achternamen | Naamlijst

Deze webpagina werd gemaakt op 28 Januari 2024 met Legacy 7.5 van Millennia